Re: Wniosek o informację publiczną przez GALEN - ORTOPEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień dobry,
w załączniku przesyłam skan odpowiedzi na Państwa wniosek
Z poważaniem,
Gabriela Urbańczyk
tel: +48 506 037 837
-----------------------------------------------------

Galen-Ortopedia Sp. z o.o.
ul. Jerzego 6
43-150 Bieruń
www.galen.pl

Spółka zarejestrowana pod numerem KRS 0000223745 w Sądzie Rejonowym
w Katowicach - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki.
Kapitał zakładowy 570.500,00 zł
NIP: 6462669338, REGON: 240011489

UWAGA: Ta wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla
adresata korespondencji
e-mail. Jeśli otrzymał[a/e]ś ten e-mail przez pomyłkę prosimy niezwłocznie
powiadom nadawcę.
Kopiowanie, dystrybucja, ujawnianie i inne wykorzystanie przesyłki e-mail,
bez zgody nadawcy, jest
zakazane i może stanowić naruszenie obowiązującego prawa.
CAUTION: This e-mail and any attachments is intended solely for the
addressee(s). If you have
received this email in error, please notify the sender immediately.
Any unauthorized copying, distribution, disclosure or any other use of this
e-mail without the
expressed consent of the sender is strictly forbidden, and may be subject
to prosecution.

czw., 17 paź 2019 o 10:25 <sprawa-17034@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
napisał(a):

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez ZAKŁAD USŁUG LECZNICZO-WYPOCZYNKOWYCH "PZL-MIELEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: mielec@krynica.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-17 10:46

odczytano w dniu 2019-10-17 12:27.

Re: Wniosek o informację publiczną przez ARKA VITAE Spółka akcyjna

Dzień dobry

Panie Radku robimy coś z tym?

pozdrawiam

W dniu 17.10.2019 o 10:19, sprawa-16923@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Pozdrawiam
Dagmara Śliwka
Dyrektor Ośrodka Tulipan
Kierownik Sanatorium Ustroń

Tel.: 604 157 574
+48 33 854 37 80

Sanatorium Ustroń
Ośrodek Magnolia & Ośrodek Tulipan

www.hotel.tulipan.pl
www.hotel-magnolia.pl
www.sanatorium.ustron.pl
www.domseniora.org

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Kluczborku

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@pczszpitalkluczbork.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-17 10:36

odczytano w dniu 2019-10-17 12:59.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@szpital.lubaczowski.com
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: 2019-10-17 10:41

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

Twoja wiadomość

Do: szpital@zoz-nowemiasto.net
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 17.10.2019 10:43

odczytano w dniu 17.10.2019 13:15.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LECZNICA DZIECI I DOROSŁYCH-SZPITAL IM.I.MOŚCICKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: info@lecznicadd.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 17.10.2019 10:34

odczytano w dniu 17.10.2019 13:27.

RE: Wniosek o informację publiczną przez CHIRURGIA PLASTYCZNA BARAŃSCY ELŻBIETA PARKA-BARAŃSKA I ANDRZEJ BARAŃSKI S.C.

Dzień Dobry

W odpowiedzi na Państwa informację co następuje:

Jesteśmy Podmiotem Leczniczym Monospecjalistycznym. Prowadzimy działalność w zakresie Chirurgii plastycznej estetycznej. Hospitalizujemy pacjentów zdrowych ,którzy maja możliwość wcześniejszego zgłoszenia ew. życzeń w sprawie żywienia. Mamy tylko 4 łóżka stacjonarne i nie zatrudniamy dietetyka. Posiłki przygotowuje dla nas Restauracja Hotelu „Anka” w Słubicach. Obiady pacjenci zamawiają a~la carte .Stawka żywieniowa dla pacjenta to ok.100 zł/dobę. W karcie restauracyjnej są dania wegetariańskie i na życzenie wegańskie.

Z poważaniem dr Elżbieta Parka Barańska

FW: Wniosek o informację publiczną przez FRESENIUS NEPHROCARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dzień dobry,

informujemy, że głównym przedmiotem naszej działalności jest dializoterapia, a więc są to świadczenia udzielana w trybie ambulatoryjnym i jako świadczeniodawca zgodnie z wytycznymi NFZ nie zapewniamy posiłków tej grupie pacjentów.

Pozdrawiam,
Specjalista ds. Administracji
*****************************
Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o
ul. Krzywa 13
60-118 Poznań
tel. + 48 61 83 92 600
fax +48 61 83 92 601
www.fn.com.pl<http://www.fn.com.pl/>

RE: Wniosek o informację publiczną przez Stowarzyszenie "MONAR" 1

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż podmiot leczniczy Stowarzyszenie MONAR, prowadzi działalność w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne (zgodnie z art. 8 pkt 1 lit. b Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej).

Z uwagi na powyższe, Stowarzyszenie MONAR nie prowadzi zakładu leczniczego, będącego szpitalem w rozumieniu art. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

Z poważaniem

--

Marcin Glinka

ZG Stowarzyszenie "MONAR"

ul. Nowolipki 9 b

00-151 Warszawa

tel. +48 22 530 62 89

<mailto:prawnik@monar.org> prawnik@monar.org

www.monar.org

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez CENTRUM MEDYCZNE MEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: medyk@medyk.rzeszow.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: 2019-10-17 10:22

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

RE: Wniosek o informację publiczną przez "Centrum Medycyny Sportowej" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szanowni Państwo,

w związku z wnioskiem jak poniżej o udostępnienie informacji publicznej, informuję, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.), obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:

1) organy władzy publicznej;

2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych;

3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa;

4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;

5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Centrum Medycyny Sportowej Sp. z o.o. nie należy do żadnej z kategorii tych podmiotów, nie wykonuje żadnych zadań publicznych, w związku z realizacją których zobligowana byłaby do stosowania ww. ustawy. CMS Sp. z o.o. nie jest związana kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia, a zatem także nie dysponuje środkami publicznymi. Państwa wniosek nie może być zatem pozytywnie rozpatrzony.

Z poważaniem,

Robert Ferenc – Dyrektor Generalny CMS

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA ZACHODNIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@szpitalzyrardow.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 17.10.2019 10:22

odczytano w dniu 17.10.2019 13:33.

Ankieta Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus Sp. z o. o. przez LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE VENTRICULUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2

Witam.

W załączniku przesyłam odpowiedzi na zadane pytania ankietowe.

Serdecznie pozdrawiam

Kajzer Katarzyna

Leszczyńskie Centrum Medyczne

Ventriculus Sp. z o.o.

64-100 Leszno, ul. Słowiańska 41

Oddział Szpitalny

tel:510-082-296

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres zozkw@o2.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez NEURO-CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Twoja wiadomość

Do: Katarzyna Gregorczuk-Fedorowicz
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 17 października 2019 10:34:49 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana o godzinie 17 października 2019 14:45:05 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

RE: Wniosek o informację publiczną przez KLINIKA NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Witam

Informuję, że Klinika Nova Spółka z o.o. posiada wyłącznie kontrakty w ramach chirurgii jednego dnia, tak wiec poniższy zakres pytań nas nie dotyczy

Pozdrawiam

Grzegorz Cylok-Sokołowski

Klinika Nova

Tel. 539 985 771

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez NEURO-CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Twoja wiadomość

Do: Gabriela Klodowska
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 17 października 2019 10:34:49 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana o godzinie 17 października 2019 17:14:45 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

RE: Wniosek o informację publiczną przez UZDROWISKO KRAKÓW SWOSZOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3

Szanowni Państwo,

Spółka nie prowadzi leczenia szpitalnego i nie ma zawartej umowy z NFZ na ten rodzaj świadczeń objętych kodem - leczenie szpitalne (kod: 03/01, skrót: SZP).

Z poważaniem,

Ewelina Waga
Biuro Zarządu

cid:image001.jpg@01D40D3C.DA622150cid:image005.jpg@01D40D3C.DA622150

Tel.: +48 12 254 78 14

Fax: +48 12 650 47 45
E-mail: <mailto:uzdrowisko@uzdrowisko.krakow.pl%0b> uzdrowisko@uzdrowisko.krakow.pl
www: <http://www.uzdrowisko.krakow.pl/> http://www.uzdrowisko.krakow.pl, <http://www.rehabilitacjaswoszowice.pl/> http://www.rehabilitacjaswoszowice.pl

Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o., ul. Kąpielowa 70, 30-698 Kraków, Poland
NIP 675-000-06-39, REGON:000289414, KRS 0000283693 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia

Kapitał zakładowy: 10 186 400,00 zł opłacony w całości

<http://www.uzdrowisko.krakow.pl/kontakt/obowiazek-informacyjny-rodo> Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez NEURO-CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Twoja wiadomość

Do: Grażyna Kurzeja
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 17 października 2019 10:34:49 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana o godzinie 17 października 2019 18:42:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez STANISŁAW PŁONKA

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: lecznica@lazarz-raciborz.com.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: 2019-10-17 10:44

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Not read: Wniosek o informację publiczną przez ARESZT ŚLEDCZY W POZNANIU

Twoja wiadomość

Do: Stanisław Łyskawa
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: czwartek, 17 października 2019 10:19:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: piątek, 18 października 2019 07:00:47 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Not read: Wniosek o informację publiczną przez Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu

Twoja wiadomość

Do: Joanna Kukła
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: czwartek, 17 października 2019 10:46:02 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: piątek, 18 października 2019 07:49:16 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Wniosek o informacje publiczną - odpowiedź przez WOJEWÓDZKI SZPITAL OKULISTYCZNY W KRAKOWIE 1

dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek i informacje publiczną .

z poważaniem

--
Wojewódzki Szpital Okulistyczny
w Krakowie

Ewa Jankowska
Zastępca Dyrektora d/s
Administracyjno Ekonomicznych

tel. (12) 6208204 kom 503575687
e-mail: e.jankowska@wso.krakow.pl
http://www.wso.krakow.pl

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W JEDLCU

Twoja wiadomość

Do: CRR Jedlec
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 17 października 2019 10:22:48 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana o godzinie 18 października 2019 08:54:05 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.