RE: Wniosek o informację publiczną przez Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na zadane pytania dot. informacji nt. żywienia pacjentów naszego Szpitala.

Z poważaniem
mgr Magdalena Socha
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Koszalin, ul. Niepodległości 44 - 48

Re: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1

Witam w załączniku przesyłam  pismo z odpowiedzią na wniosek o
informacje publiczną.

Pozdrawiam

Marta Korol

sekretarka

W dniu 15.10.2019 o 22:49, sprawa-16760@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

Pozdrawiam
Marta Korol
sekretarka

SEKRETARIAT
Szpital Barlinek sp. z o.o.
ul. Szpitalna 10
tel. / fax 95 74 62 502
REGON 000304556, NIP 597-173-4-94
KRS 0000447800
Ks. Rejestr. W-32 000000018358

Disposition Notification przez Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach

The message sent on Thu, 17 Oct 2019 08:39:48 -0000 to
ropsbranice@biuletyn.info.pl with subject "Wniosek o informację
publiczną" has been displayed.

This is no guarantee that the message has been read or understood.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres szpitalpck@bialystok.home.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

[Sekretariat.kopernik] Wniosek o informację publiczną przez COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dzień dobry,

nawiązując do otrzymanego 17.10.2019r. wniosku o udostępnienie informacji publicznej, proszę o doprecyzowanie w terminie 7 dni, czy wniosek dotyczy Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku czy obu szpitali prowadzonych przez COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

W przypadku braku odpowiedzi w powyższym terminie, wniosek zostanie rozpatrzony jako dotyczący wyłącznie Szpitala im. Mikołaja Kopernika.

Z poważaniem
Anna Dubicka

Zastępca Kierownika
BIURO ZARZĄDU
058 76 40 405

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@plockizoz.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-17 10:36

odczytano w dniu 2019-10-18 10:29.

Szpital Inflancka przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY "INFLANCKA" IM. KRYSI NIŻYŃSKIEJ - "ZAKURZONEJ" W WARSZAWIE 1

Dzień dobry

W związku z przystąpieniem przez Szpital dorealizacji programu
określonego wRozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 r w
sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w
ciąży i w okresie poporodowym –Dieta Mamy” (Dz.U. 2019 r poz.1537), 
dotychczasowe dane są nieaktualne, a z chwilą podpisania umowy z NFZ
Szpital będzie spełniał wszelkie wymagania stawiane w rozporządzeniu.
Jako, że Szpital jest jedno profilowy wszystkie oddziały będą objęte
jednakowym żywieniem.

pozdrawiam

--
Krzysztof Silny
Kierownik Pionu Adminstracyjno-Gospodarczego
Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA“
im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej”
SP ZOZ w Warszawie przy ul. Inflanckiej 6
Tel 797 301 503
e-mail ksilny@inflancka.pl

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam informacje dotyczące żywienia

w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego w Krakowie.

Z poważaniem,

Edyta Grelewicz

Kancelaria- Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie

odp przez MED-GASTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Szpital, przyjmuje i wypisuje pacjentów w trybie jednodniowym, co
oznacza że w dniu przyjęcia wykonywany jest zabieg operacyjny i w ciągu
12- 24 godzin pacjent po zbiegu jest wypisywany- co oznacza że pacjent
jest na czczo.
W przypadku gdyby zabieg i pobyt  się przedłużył pacjent jest
obsługiwany przez firmę cateringową wg diety indywidualnej -ustalonej
pomiędzy pacjentem i lekarzem operującym.
Ewa Trojak

Re: Wniosek o informację publiczną przez 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szanowni Państwo,
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Wałczu przesyła poniżej odpowiedź
na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

1.

Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę
cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu
jego/ich obowiązków .
Tak,szpital zatrudnia jednego dietetyka.

Zakres obowiązków:

- planowanie i sprawozdawczość struktury żywienia
- dokumenty rozchodowo – sporządzenie
- kalkulacja wstępna kosztów żywienia
- szerzenie profilaktyki żywieniowej,
- poradnictwo dietetyczne.
Obowiązki merytoryczne:
- opracowywanie jadłospisów dekadowych na wszystkie należności
żywnościowe, zestawy i diety lecznicze oraz ich wycena wstępna,
- sporządzanie codziennych zestawień żywionych, rozdzielników
produktów i asygnat kuchennych,
- sporządzanie miesięcznych zestawień struktury żywienia,

- uzgadnianie diet indywidualnych z lekarzem prowadzącym lub
ordynatorem właściwego oddziału,
- współudział w szkoleniu fachowym personelu kuchennego,
- nadzór nad przestrzeganiem procesów technologicznych przy
sporządzaniu posiłków dietetycznych i ich degustacja,
- edukacja pacjentów w zakresie zasad racjonalnego żywienia ze
szczególnym uwzględnieniem profilaktyk zdrowotnej,
- udzielanie porad dietetycznych chorym opuszczającym szpital,
- wykonywanie innych zadań i poleceń przełożonych wynikających ze
specyfiki pracy,
- analiza opinii chorych dotyczących wyżywienia.
2.

Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
W zależności od obłożenia szpitala. Szpital posiada 275 łóżek.

3.

Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
Pacjent może uzyskać poradę dietetyczną np. podczas wypisu ze
szpitala. Każdy oddział szpitalny posiada informację o alergenach
obecnych w żywności wraz z kontaktem do dietetyka.

4.

Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
Wsad do kotła – 7,50 zł, koszt żywienia 16,40 zł (koszt zawierający
media i płace) – dane na rok 2017 r.

5.

Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
Nie korzysta.

6.

Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów,
barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
Specyfikacja do przetargu na zakup środków spożywczych (dokładny
opis produktu), wartość odżywcza zawarta jest w kartotece potraw
stosowanych w szpitalu. Ilość i jakość konserwantów, barwników nie
jest monitorowana.

7.

Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?
Codziennie przeprowadzana jest degustacja przygotowanych dla
pacjentów potraw, za jakość przygotowanych posiłków odpowiada
kierownik kuchni. Degustację przeprowadza dietetyczka.

8.

Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one
się odbywają?
Obserwacja pacjenta, ilość spożywanego przez niego pokarmu
kontrolowana jest przez personel sprawujący opiekę nad pacjentem w
oddziale szpitalnym.

9.

Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?
Nie dotyczy.

10.

Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
Skargi dotyczące żywienia przyjmuje dietetyk szpitala, inną formą
oceny żywienia w szpitalu jest ankieta satysfakcji pacjenta.

11.

Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
W latach 2017 i 2018 nie zgłoszono do dietetyka skarg dot. żywienia.
Raport z ankiet za ten okres dostępny jest w dziale marketingu.

12.

Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

Nie, ponieważ lekarze posiadają wystarczającą wiedzę w tym zakresie
i nie było potrzeby, aby takie szkolenie przeprowadzać.

13.

Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).
Wszystkie diety zostały opracowane przez dietetyka na podstawie jego
wiedzy z wykorzystaniem dostępnych publikacji naukowych. Poniżej
diety najczęściej stosowane w szpitalu:

- pełna ogólna,

- wysokobiałkowa,
- lekkostrawna,
- wrzodowa,
- wątrobowa,
- cukrzycowa,
- pooperacyjna,
- z modyfikacją konsystencji: płynna, papkowata i do sondy.
14.

Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
Staramy się zapewnić pacjentowi żywienie w każdym przypadku.
Zawieraliśmy przetargi na żywność i produkty bezglutenowe i bez
laktozy. Jeśli jakiś produkt nie jest dla szpitala dostępny wówczas
współpracujemy z rodzinami pacjentów, którzy chętnie pomagają w tych
sytuacjach.

15.

Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?
Tak, zapewniamy "diety na życzenie – wegańska i wegetariańska" ( z
produktów dla nas dostępnych).

16.

Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)?
Ze strony żywienia, aby wspomóc powrót do zdrowia np. Gojenie ran,
modyfikujemy dietę (dieta wysokobiałkowa, dodatkowa ilość płynów).

--
Pozdrawiam,
Katarzyna Penkala

Sekretariat
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

W dniu 2019-10-15 o 22:29, sprawa-16527@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Pozdrawiam,
Katarzyna Penkala

Sekretariat
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

szpital przez Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu 1

Dzień dobry,

w zał. przekazuję odpowiedź Dyrektora ZK Nr 1 we Wrocławiu na Państwa wniosek z dnia 17 października 2019 r.

z poważaniem

ppor. Piotr Twardowski

Re: Wniosek o informację publiczną przez WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚREMIE 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa zapytanie.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Z poważaniem
Anna Fornalik
Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie

Re: Wniosek o informację publiczną przez NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne Spółka Akcyjna

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie Informacji Publicznej informuję, iż stosownie do przepisu art. 4 ust. 1-3 ustawy o dostępie
do informacji publicznej podmiot NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne S.A. nie jest podmiotem obowiązanym do udostępniania "informacji publicznej". Ponadto informacje nie są
informacjami publicznymi w rozumieniu ww. ustawy, są natomiast informacjami dot. działalności gospodarczej i nie podlegają obowiązkowi ujawniania.

Z poważaniem,
Anna Przybysz.

----- Oryginalna wiadomość -----
Od: sprawa-17158@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: "Sekretariat" <sekretariat@euromedic.com.pl>
Wysłane: czwartek, 17 października, 2019 10:36:34
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-17158@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
--
Z poważaniem
Klaudyna Studzinska

Sekretariat
Szpital EuroMedic
40-519 Katowice, ul. Kościuszki 92
tel/ fax: (32)707 42 29/ (32)707 42 99

www.euromedic.com.pl
FB: /euromedic

Wniosek o informację publiczną przez Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, SSM w Toruniu udostępnienia Sieci
Obywatelskiej Watchdog Polska następujące informacje publiczne:

1.Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
*        Tak – 1 dietetyk.*

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

*Wszystkie oddziały 23**2łóżek .*

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

*Tak, informuje o tym personel medyczny lekarz bądź pielęgniarka.*

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?

*20,**75 zł**brutto– cena jednostkowa usługi, brak rozbicia na wsad do
kotła.*

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

*Tak/Nie**(Tak, Szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej,
w podpisanej umowie Nie określono minimalnej kwoty).*

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.

*Kaloryczność oraz podstawowa wartość odżywcza tj. węglowodany, białko,
tłuszcz wybranych jadłospisów do wglądu w firmie zewnętrznej, okresowo
kontrolujemy zgodność.*

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

*Komisja do spraw żywienia: Dietetyk, Naczelna Pielęgniarka, Kierownik
Działu Zaopatrzenia – 6 razy do roku; wg potrzeb/doraźnie sam dietetyk.*

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?

*Pielęgniarka sprawująca opiekę nad pacjentem.*

*Dietetyk, gdy otrzyma zgłoszenie z oddziału.*

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?

*Tak.*

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. Skarg?

*Tak – Dietetyk oraz pracownik Działu Higieny i Epidemiologii.*

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

*2017 – 0 zatruć, inne**- **interwencje pacjentów co do jakości żywienia
średnio 8 w kwartale.*

*2018 – 0 zatruć, inne**- interwencje pacjentów co do jakości żywienia
średnio 5 w kwartale.*

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

*Tak.*

**
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).

-*d. p.odstawowa*

*-d. łatwostrawna*

*-d. łatwostrawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie
soku żołądkowego*

*- d. łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczów*

*- d. łatwostrawna, bogatoenergetyczna, bogatobiałkowa*

*- d. ubogobakteryjna*

*- d. bogatobiałkowa*

*- diety o zmienionej konsystencji (papkowata, płynna wzmocniona, kleikowa)*

*- d. z ograniczeniem węglowodanów łatwoprzyswajalnych*

*- d. Bezglutenowa*

*- d. Indywidualna wg potrzeb np. Inne diety eliminacyjne*

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?

*Mamy możliwość zapewnienia pacjentom diet eliminacyjnych*

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?

*Tak*

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)?

*Tak*

*
*

*Justyna Wileńska*

*Kierownik DZiOP
*

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: Tue, 15 Oct 2019 20:49:34 -0000
Nadawca: sprawa-16754@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-16754@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: info@med.torun.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę
cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu
jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej?
Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną
kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do
przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów,
barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych
pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często
one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią
ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak
często one się odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego
żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018
roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z
zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez
szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza
lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła
internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety
wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w
jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską
lub wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie
elektronicznej na adres: sprawa-16754@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie
z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

odpowiedź WCO Poznań przez WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 5

Witam serdecznie

W związku z ankietą, która wypłynęła do Wielkopolskiego centrum Onkologii w Poznaniu przesyłam odpowiedzi,

Z poważaniem
--
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Kierownik Działu Żywienia
mgr inż. Joanna Pałgan

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Onkologii, z siedzibą w Poznaniu (61-866), ul. Garbary 15. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail daneosobowe@wco.pl Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia przesłanej korespondencji oraz przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi narodowego zasobu archiwalnego. Z uwagi na konieczność wypełnienia celu przetwarzania, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Not read: Wniosek o informację publiczną przez ARESZT ŚLEDCZY W POZNANIU

Twoja wiadomość

Do: Robert Woźniak
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: czwartek, 17 października 2019 10:19:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: piątek, 18 października 2019 13:40:44 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Re: FW: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz 1

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wezwanie z 12.09.2019 r. (A-055-24/19) i 09.10.2019 r. (A-055-24/19) zwracamy uwagę, iż:

pytanie 4 jak i cały wniosek odnosi się zarówno do sędziów jak i asesorów sądowych;

pytanie 8 i stwierdzenie w nim zawarte „Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)” - podstawą powinna być tutaj liczba spraw, które zarówno nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i tych, które wpłynęły w tym danym roku do sądu. Chodzi o sprawy w całym sądzie w sumie, a nie w każdym wydziale osobno;

pytanie 11 dotyczy sędziego z największą liczbą przypisanych w danym roku spraw, a pytanie 12 dotyczy sędziów z najmniejszą liczbą takich spraw. Pytania te dotyczą całego sądu, a nie poszczególnych wydziałów. Aby uzyskać informacje, o które nam chodzi w powyższych pytaniach, należy wziąć pod uwagę liczbę wszystkich spraw przypisanych do sędziego np. w 2016 roku oraz ile spośród tych spraw zostało zakończonych w 2016 roku. Chodzi nam o stosunek spraw zakończonych do wszystkich prowadzonych przez sędziego w danym roku.

Co zaś do interesu publicznego, który stoi za naszym wnioskiem. Wydaje nam się mało prawdopodobne by Prezes sądu nie miała wiedzy na temat tego, ile spraw mają konkretni sędziowie i by nie istniał żaden system elektroniczny pozwalający na sprawdzenie takiej informacji w ciągu kilku minut. Czy jest inaczej?
Jeśli jest inaczej, interesem publicznym stojącym za naszym pytaniem, jest dostarczenie opinii publicznej informacji o tym jak wygląda praca w sądach. Jako, że reforma sądownictwa budzi emocje społeczne, dostarczanie rzetelnej informacji dotyczącej tego ile pracy mają sędziowie i w jakim warunkach pracują, wydaje się jak najbardziej potrzebne i na czasie. Zwłaszcza, że akurat takiej informacji nie ma w Informatorze Statystycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z poważaniem,
Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca na podstawie Uchwały zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska z 27 listopada 2018 r. nr 8/XI/2018
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz 1

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wezwanie z 02.10.2019 r. (A-061-83/19) zwracamy uwagę, iż:

wydaje nam się mało prawdopodobne by Prezes sądu nie miała wiedzy na temat tego, ile spraw mają konkretni sędziowie i by nie istniał żaden system elektroniczny pozwalający na sprawdzenie takiej informacji w ciągu kilku minut. Czy jest inaczej?
Jeśli jest inaczej, interesem publicznym stojącym za naszym pytaniem, jest dostarczenie opinii publicznej informacji o tym jak wygląda praca w sądach. Jako, że reforma sądownictwa budzi emocje społeczne, dostarczanie rzetelnej informacji dotyczącej tego ile pracy mają sędziowie i w jakim warunkach pracują, wydaje się jak najbardziej potrzebne i na czasie. Zwłaszcza, że akurat takiej informacji nie ma w Informatorze Statystycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że odpowiedź na pytania 11 i 12 z naszego wniosku wymaga jedynie prostego podzielenia jednej danej przez drugą, a więc ma charakter informacji prostej.
Aby uzyskać informacje, o które nam chodzi w powyższych pytaniach, należy wziąć pod uwagę liczbę wszystkich spraw przypisanych do sędziego np. w 2016 roku oraz ile spośród tych spraw zostało zakończonych w 2016 roku. Chodzi nam o stosunek spraw zakończonych do wszystkich prowadzonych przez sędziego w danym roku.

Z poważaniem,
Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca na podstawie Uchwały zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska z 27 listopada 2018 r. nr 8/XI/2018

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz 1

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wezwanie z 16.09.2019 r. (A-41-31/19) zwracamy uwagę, iż:

w pytaniu nr 8 Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach) - podstawą powinna być tutaj liczba spraw, które zarówno nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i tych, które wpłynęły w tym danym roku do sądu. Chodzi o sprawy w całym sądzie w sumie, a nie w każdym wydziale osobno;
w pytaniu nr 9, 10, 11 i 12 - jak powyżej, chodzi zarówno o sprawy, które nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i te, które wpłynęły w tym danym roku do sądu. Znowu chodzi o jednego sędziego z największą/najmniejszą liczbą spraw na cały sąd, a nie w poszczególnych wydziałach.

Z poważaniem,
Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca na podstawie Uchwały zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska z 27 listopada 2018 r. nr 8/XI/2018

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pile

Twoja wiadomość

Do: info@pila.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 18.10.2019 13:53

odczytano w dniu 18.10.2019 14:04.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Szczytnie

Twoja wiadomość

Do: Michalczak Katarzyna
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 18 października 2019 14:00:37 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 18 października 2019 14:03:38 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Sieć obywatelska - odp. przez CENTRUM MEDYCZNE "SANITAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Szanowni Państwo,

Przesyłam odpowiedź Kierownika Bloku Operacyjnego na Państwa pytanie
dot.ankiety:

"Witam serdecznie, w odpowiedzi na Państwa zapytanie informuję ,iż Szpital
Centrum Medycznego Sanitas w Lublinie nie prowadzi żywienia pacjentów,
realizuje procedury zabiegowe w trybie jednodniowym".

Z poważaniem

Mateusz Pawelec

Asystent Biura Zarządu

Sekretariat Centrum Medycznego "Sanitas"

Tel. 81 528 75 93

FAX 81 528 75 90

Email: <mailto:j.matuszak@cmsanitas.pl> info@cmsanitas.pl

sanitas_3

Centrum Medyczne Sanitas Sp. z o. o.
ul. Okopowa 3
20-022 Lublin

<http://www.cmsanitas.pl/> www.cmsanitas.pl

Centrum Medyczne Sanitas Sp. z o.o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000139011, NIP: 712-27-70-576,
REGON: 432527566-00036, Kapitał Zakładowy: 5 400.000,00 PLN, Kapitał
wpłacony 5 400.000,00 PLN.

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami
prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej
przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you
are not the intended (or have received this e-mail in error) please notify
the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying,
disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly
forbidden.