Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Szczytnie

Twoja wiadomość

Do: Kołodziejska Barbara
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 18 października 2019 14:00:37 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 18 października 2019 14:27:07 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Re: Wniosek o informację publiczną przez Uzdrowisko Świnoujście S.A.

Dzień dobry,
Proszę o potwierdzenie, czy poniższy wniosek o udostępnienie informacji
publicznej dotyczy "Uzdrowiska Świnoujście" S.A. tj. Spółki, która prowadzi
działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej,
czyli działalność w rodzaju: stacjonarne całodobowe świadczenia opieki
zdrowotnej inne niż szpitale ( zg. z ustawą o działalności leczniczej).
Z poważaniem
Alicja Borzymowicz
Kierownik Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego

Alicja Borzymowicz
Kierownik Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego
"Uzdrowisko Świnoujście" S.A.
72-600 Świnoujście, ul. Nowowiejskiego 2
tel. 512 239 604

Administratorem danych jest "UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE" S.A. ul. Nowowiejskiego 2,
Świnoujście.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@uzdrowisko.pl

Not read: Wniosek o informację publiczną przez ARESZT ŚLEDCZY W POZNANIU

Twoja wiadomość

Do: Klaudiusz Chmielecki
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: czwartek, 17 października 2019 10:19:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: piątek, 18 października 2019 19:38:49 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

FW: przez SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

W odpowiedzi na Państwa email w załączeniu pismo z informacją dotyczącą
żywienia pacjenta w Szpitalu Powiatu Bytowskiego .

Lilianna Płotek

Naczelna Pielęgniarka

Szpital Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.

Ul. Lęborska 13

77-100 Bytów

Tel. : 598228521

KRS: 0000330649, NIP: 842-173-38-33, REGON: 220799636

Wysokość kapitału zakładowego: 26 852 700,00zł

RE: Wniosek o informację publiczną przez MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa maila z dnia 17.10.2019 r., powołując się na art. 14 . punkt 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, uprzejmie informujemy o braku możliwości udostępnienia przez nas na chwilę obecną informacji zgodnie z przesłanym wnioskiem, z uwagi na to, iż mają one charakter informacji publicznej przetworzonej, wymagającej przez nas odpowiedniego przygotowania.

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych informacją przetworzoną jest taka gotowa informacja (dokument), którą na dzień złożenia wniosku, podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej nie dysponuje. Do udostępniania informacji publicznej przetworzonej po stronie podmiotu zobowiązanego podjęte muszą być pewne dodatkowe czynności, które w szczególności polegają na sięgnięciu np. do dokumentacji źródłowej. Wówczas żądana informacja będzie miała charakter informacji przetworzonej, tj. takiej, która co do zasady wymaga dokonania stosownych analiz, obliczeń, zestawień statystycznych połączonych z zaangażowaniem w ich pozyskanie określonych środków osobowych i finansowych.

Uzyskanie informacji przetworzonej jest dla Wnioskodawcy możliwe w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. W przeciwieństwie do informacji prostej, przy której od osoby chcącej ją uzyskać nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego, udostępnienie informacji przetworzonej wymaga wykazania, że jej uzyskanie jest uzależnione od istnienia szczególnie istotnego interesu publicznego. Wnioskodawca musi więc wykazać, że informacje które zamierza uzyskać, nie dotyczą wyłącznie jego interesu, że działa on w interesie publicznym, a sprawa o której chce zostać poinformowany ma szczególne znaczenie.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wskazanie powodów, dla których informacje mają być przez nas udostępnione oraz wykazanie, że otrzymane informacje będą szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Z poważaniem

Monika Cebula
Menedżer Operacyjny

Monika Cebula
Menedżer Operacyjny

kom.: +48 607 443 667
tel.: +48 71 323 63 11
fax.: +48 71 323 63 10
MCebula@medicusclinic.pl
www.medicusclinic.pl

[cid:MedicusClinic_70a9934e-8f00-453b-b70f-83623c28607a.jpg]

Medicus Sp. z o.o., Siedziba: 50-224 Wrocław, pl. Strzelecki 24, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000685093
NIP: 896-10-17-023. Wysokość kapitału zakładowego: 75 150 zł.

Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku. [cid:las_5ac7c076-b191-4be4-9515-84e486e593cc.jpg]

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Centrum Medyczne św. Łukasza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Twoja wiadomość

Do: recepcja@cmlukasza.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 17.10.2019 10:22

odczytano w dniu 19.10.2019 09:34.

Not read: Wniosek o informację publiczną przez ARESZT ŚLEDCZY W POZNANIU

Twoja wiadomość

Do: Bartosz Smektała
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: czwartek, 17 października 2019 10:19:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: sobota, 19 października 2019 13:24:48 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez ARESZT ŚLEDCZY W POZNANIU

Twoja wiadomość

Do: Marcin Paczkowski
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: czwartek, 17 października 2019 10:19:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: sobota, 19 października 2019 18:54:05 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Not read: Wniosek o informację publiczną przez ARESZT ŚLEDCZY W POZNANIU

Twoja wiadomość

Do: Łukasz Elman
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: czwartek, 17 października 2019 10:19:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: niedziela, 20 października 2019 07:37:58 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

RE: Info przez DOMANIÓW

????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​,
????​????​????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​
????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​:

i ????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​'????​ ????​????​????​????​????​????​????​.
i ????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​'????​.
i ????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​????​ ????​????​????​'????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​.
i ????​????​ ????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​.
i ????​????​????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​ ????​????​????​????​ ????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​'????​ ????​????​????​????​????​????​!

????​????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​:

http://bit.ly/4fvdff

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez "SZPITALE POLSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres biuro@szpitale-polskie.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Re: Wniosek oinformację publiczną przez Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach 1

ROPS Branice

Cytowanie sprawa-17233@fedrowanie.siecobywatelska.pl:

Re: Wniosek o informację publiczną przez "SZPITALE POLSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA 1

Dzień dobry,

w odpowiedzi na Państwa maila z dnia 15.10.2019r. dotyczącego
udostępnienia informacji publicznych informujemy, że nie jesteśmy
podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznych.

Mając powyższe na uwadze informuję, że nie możemy zrealizować Państwa
prośby.

*http://szpitalel.nazwa.pl/podpis_email/img/logo_email.jpg *

Pozdrawiam,

*Hanna Michalska
/Sekretarka/*

Szpitale Polskie S.A. <http://www.szpitale-polskie.pl/>

ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

tel: +48 32 208 89 90 | kom: +48 603 055 222 | fax: +48 32 352 65 09

NIP: 9542642610  | REGON: 240955256 | KRS: 0000313329

Kapitał Zakładowy: 29 877 880,00 PLN

W dniu 15.10.2019 o 22:18, sprawa-16504@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

RE: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI W ŁODZI 3

Dzień Dobry!

SP ZOZ MSWiA w Łodzi w załączeniu przekazuje pismo z dnia 18.10.2019 znak ON.2701.10.2019

Z poważaniem

logopoczta

mgr Katarzyna Gabińska-Błażałek

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru

tel:

+48 42 63 41 234

fax:

+48 42 67 85 523

email:

dyrekcja@zozmswlodz.pl

www:

www.szpital.lodz.pl <http://www.szpital.lodz.pl/>

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom SP ZOZ MSWiA w Łodzi , jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO <https://uodo.gov.pl/> , gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.

Administrator Danych Osobowych: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi ul. Północna 42 91–425 Łódź

e-mail: kontakt@zoz-mswia-lodz.pl.

Inspektor Ochrony Danych: kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@zoz-mswia-lodz.pl

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez Caritas Diecezji Kieleckiej 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres kielce@caritas.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Re: Wniosek o informację publiczną przez Caritas Diecezji Kieleckiej 2

Szanowni Państwo,

Caritas Diecezji Kieleckiej nie posiada i nie prowadzi szpitala.

Z poważaniem

<http://kielce.caritas.pl>
*s. Jadwiga Juszko*
*Kierownik Biura Zarządu
Pełnomocnik ds medycznych*
*Caritas Diecezji Kieleckiej *
------------------------------------------------------------------------
Plac Najświętszej Maryi Panny 1
25-010 Kielce
tel: 41 344 52 82 wew. 226
kom: 696 139 896
www.kielce.caritas.pl <http://kielce.caritas.pl>
<https://www.facebook.com/caritas.kielce/>

W dniu 2019-10-17 o 10:19, sprawa-16945@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o informację publiczną przez "PRO-MEDICA" W EŁKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień dobry,

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej
(e-mail 15.10.19r.) w załączeniu przesyłamy odpowiedzi.

Z poważaniem

Joanna Kacprzyk

starszy referent

W dniu 15.10.2019 o 22:18, sprawa-16479@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
"Pro-Medica" w Ełku sp. z o.o.
19-300 Ełk ul. Baranki 24 tel. 87 620 95 71, fax 87 620 95 99
www.szpital.elk.pl e-mail: biuro-pm@elk.com.pl
Sšd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego nr KRS 0000026179
NIP 848-16-30-309 REGON 510996861
Kapitał zakładowy 20.475.000,00 PLN

Re: Wniosek o informację publiczną przez Paulina Stanek

Dzień dobry
Informuje,ze realizujemy świadczenia w chirurgi jednego dnia i pacjent jest
max 24 h ( 90% pacjentów jest max 8 h). Pacjenci nie otrzymują posiłków.

czw., 17 paź 2019 o 10:36 <sprawa-17189@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
napisał(a):

--
Z poważaniem

Pa*ulina Stanek*

*Członek ZarząduWCM Remedium Sp. z o.o.*

*Os. St. Batorego 80ABD60-687 Poznańtel 664-970-755*

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR I W BYTOMIU 1

Dzień dobry,  przesyłam odpowiedzi na zadane pytania.  Aneta Wąsek  p.o. Naczelna Pielęgniarka Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu ul. Żeromskiego 7, 41- 902

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Dzień dobry.

W załączniku przesyłamy odpowiedź na e-maila z dnia 15.10.2019r dot.
informacji publicznych.

Pozdrawiam

--
/Agnieszka Nejfert
Dział gospodarczy//
//tel. 87 5629583//
//Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika
Rydygiera w Suwałkach/

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 1

Dzień dobry.

W załączniku przesyłamy odpowiedź na e-maila z dnia 15.10.2019r dot.
informacji publicznych.

Pozdrawiam

--
/Agnieszka Nejfert
Dział gospodarczy//
//tel. 87 5629583//
//Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika
Rydygiera w Suwałkach/

Fwd: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznych, ZOZ w Pińczowie przez ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

> \-------- Oryginalna wiadomość --------
> Od: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie <zoz5@o2.pl>
> Do: sekretariat <sekretariat@szpitalpinczow.home.pl>
> Data: 21 października 2019 o 10:24
> Temat: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznych, ZOZ w
Pińczowie
>
>

>

> W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznych, ZOZ w
Pińczowie udziela następujacyhych odpowiedzi:
>

>

> 1\. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie
zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to
wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
>

>

> Odpowiedź: Nie zatrudniono dietetyka.
>

>

>
>

>

> 2\. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
>

>

>
>

>

> Odpowiedź: Nie ma zatrudnionego dietetyka.
>

>

>
>

>

> 3\. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
>

>

>
>

>

> Odpowiedź: Nie ma mozliwości uzyskania indywidualnej porady dietetyka.
>

>

>
>

>

> 4\. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej
na 1 pacjenta szpitala?
>

>

>
>

>

> Odpowiedź: Wysokość netto dziennej stawki żywieniowej wynosi: 13,90 zł.
Wysokość brutto dziennej stawki żywieniowej wynosi:15,01 zł.
>

>

>
>

>

> 5\. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak,
to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na
zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
>

>

>
>

>

> Odpowiedź: Tak, szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej. W
podpisanej umowie nie określono minimalnej kwoty/procentu przeznaczanego na
zakup składników użytych do przygotowania posiłków.
>

>

> 6\. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych
do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków
oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy
o jej udostępnienie.
>

>

> Odpowiedź: Szpital nie posiada.
>

>

>
>

>

> 7\. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto
(stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
>

>

>
>

>

> Odpowiedź: W szpitalu nie kontroluje się jakości posiłków podawanych
pacjentom. Jednak zgodnie z umową Dyrekotr ZOZ w pińczowie może być powoływać
komisję, która ma za zadanie sprawdzać prawidłowość wykonywania umowy przez
Wykonawcę.
>

>

>
>

>

> 8\. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?
>

>

>
>

>

> Odpowiedź: Nie kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu.
>

>

>
>

>

> 9\. Czy w umowie z zew nętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?
>

>

>
>

>

> Odpowiedź: Tak, Wykonawca musi zatrudniać dietetyka.
>

>

>
>

>

> 10\. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za
kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
>

>

>
>

>

> Odpowiedź: Tak, w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia. Skargi zgłasza się bezpośrednio u
Dyrekcji ZOZ w Pińczowie.

>

>
>

>

> 11\. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
>

>

>
>

>

> Odpowiedź: Nie wpłynęła żadna skarga dotycząca niewłaściwego
żywienia/zatrucia w 2017 i 2018 roku.

>

>
>

>

> 12\. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
>

>

>
>

>

> Odpowiedź: Nie przechodzili.
>

>

>
>

>

> 13\. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz
ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).
>

>

>
>

>

> Odpowiedź: Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie poprzez
przygotowywanie posiłków w oparciu o system HACCP, w szczególności poprzez:
>

>

> 1. Przygotowywanie, porcjowanie posiłków dla pacjentów do odbioru przez
uprawniony personel poszczególnych oddziałów w określonych godzinach.
>

>

> 2. Przestrzeganie norm żywieniowych zalecanych przez Instytut Żywności i
Żywienia, dla poszczególnych grup pacjentów przebywających w szpitalu, według
wieku i stanu fizjologicznego.
>

>

> 3. Stosowanie zasad racjonalnego żywienia chorych i prozdrowotnego
charakteru żywienia.
>

>

> 4. Pozostawiania próbek żywnościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
>

>

> 5. Zapewnienie pacjentom naczyń stołowych (talerze, kubki) oraz sztućców.
>

>

> 6. Odbiór, mycie i wyparzanie, sterylizacja sztućców, naczyń stołowych,
transportowych na istniejącej bazie Szpitala - Kuchnia Centralna.
>

>

> 7. Usuwanie wszystkich odpadów pokonsumpcyjnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zaleceniami odpowiednich służb sanitarnych (np. Państwowej
Inspekcji Sanitarnej).
>

>

> 8.
>

>

> Dzienna ilość posiłków wg zleconych diet będzie wynikać z liczby
hospitalizowanych pacjentów oraz ze wskazań medyczno-dietetycznych.
> Trzy posiłki- dieta normalna, lekkostrawna, kleikowa: Śniadanie, Obiad,
Kolacja.

>

> Pięć posiłków - dieta cukrzycowa, wrzodowa, wysokobiałkowa, trzustkowa,
cukrzycowo-wątrobowa, cukrzycowo-wysokobiałkowa: Śniadanie, drugie śniadanie,
obiad, podwieczorek, kolacja
> Sześć posiłków- dieta cukrzycowa: Śniadanie, drugie śniadanie, obiad,
podwieczorek, kolacja, posiłek nocny zgodnie z indywidualnym zaleceniem
lekarza i dietetyka.

>

>
>

>

> 9. Sporządzanie, w szczególnych przypadkach, specjalistycznych diet
zgodnie z indywidualnym zleceniem lekarza.
>

>

> 10. Bieżąca dostawa przegotowanej wody lub herbaty według potrzeb
pacjentów.
>

>

> 11. W całości żywienia Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić potrawy
okolicznościowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocnych, a także
świąt obchodzonych przez inne wyznania religijne.
>

>

> 12. Wydawanie posiłków dla pacjentów Szpitala odbywać się będzie w
następujących godzinach.
>

>

>

>

> 1
>

>

> |

>

> Śniadanie I,
>

>

> Śniadanie II,
>

>

> |

>

> 8.00-8.30
>

>

> 10.00-10.15
>
>
> ---|---|---
>
> 2
>

>

> |

>

> Obiad
>

>

> |

>

> 12.30-13.30
>
>
> 3
>

>

> |

>

> Podwieczorek
>

>

> |

>

> 15.00-15.15
>
>
> 4
>

>

> |

>

> Kolacja
>

>

> kolacja nocna
>

>

>
>

>

> |

>

> 18.00-18.30
>

>

> 20.00-20.15
>
>
>
> |
> |
>
>
> |
> |
>
>
> |
> |
>
>
>
>

>

> |
>
>
>
>

>

> 14\. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia
wówczas posiłki pacjentowi?
>

>

>
>

>

> Odpowiedź: Wykonawca, który dostarcza posiłki dla pacjentów szpitala potrafi
zapewnić takie diety.
>

>

>
>

>

> 15\. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?
>

>

>
>

>

> Odpowiedź: Wykonawca, który dostarcza posiłki dla pacjentów szpitala jest
zobowiązany do sporządzania, w szczególnych przypadkach, specjalistycznych
diet zgodnie z indywidualnym zleceniem lekarza.
>

>

>
>

>

> 16\. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające
powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe
ilości białka)?
>

>

>
>

>

> Odpowiedź: Tak, szpital zapewnia tego rodzaju suplementy.
>

>

>
>

>

>
>

>

> ZOZ w Pińczowie
>

>

>
>

>

>
>

FW: Wniosek o informację publiczną przez MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY W OLSZTYNIE 1

Witam

Poniżej odpowiedzi na Państwa pytania

Julita Richter
_________________________
Kierownik Działu Żywienia

Pełnomocnik ds. Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Miejski Szpital Zespolony
ul. Niepodległości 44
10 - 045 Olsztyn
Phone: (+48 89 ) 67 86 681
Mobile: +48 606 402 108