Potwierdzenie odczytania wiadomości przez CENTRUM ORTOPEDYCZNO - REHABILITACYJNE "ARTROMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 17
październik 2019 do "biuro@artromed.pl" <biuro@artromed.pl> z tematem "Wniosek o
informację publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Dotyczy sprawa nr Szp2/NR-0712-01/19 przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach 1

Szanowni Państwo, w odpowiedz na Państwa wiadomość

-- Treść przekazanej wiadomości ---

*Temat: *

Wniosek o informację publiczną

*Data: *

Tue, 15 Oct 2019 20:54:07 -0000

*Nadawca: *

sprawa-16795@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-16795@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

*Odpowiedź-Do: *

sprawa-16795@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-16795@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

*Adresat: *

szpital_nr2_myslowice@wp.pl <mailto:szpital_nr2_myslowice@wp.pl>

w załączeniu przesyłamy odpowiedzi.

Re: Wniosek o informację publiczną przez INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII 1

Szanowni Państwo,

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przesyła odpowiedzi na
pytania zadane na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10
ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Z poważaniem,

Monika Kucińska
Sekretariat Dyrektora Naczelnego
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9,
02-957 Warszawa
tel. 22 45 82 706
fax. 22 651 93 01
e-mail sekretariatdn@ipin.edu.pl

Re: Wniosek oinformację publiczną przez "OKO-TEST" DOROŻYŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Szanowni Państwo,w odpowiedzi na Państwa &nbsp;zapytanie informuję ,że &nbsp;NZOZ "OKO-TEST" Diagnostyka i Chirurgia Oka wykonuje zabiegi operacyjne w chirurgii jednego dnia i po zabiegu pacjent wraca do domu - nie prowadzimy żywienia naszych pacjentów.Z uszanowaniemIgor Dorożyński&nbsp;Od: sprawa-16464@fedrowanie.siecobywatelska.plDo: oko.test@poczta.fm; Wysłane: 22:18 Wtorek 2019-10-15Temat: Wniosek o informację publicznąNa podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? 13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską? 16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-16464@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--Sieć Obywatelska Watchdog Polskaul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawatel: 22 844 73 55www.siecobywatelska.plwww.watchdogportal.plwww.funduszesoleckie.plwww.informacjapubliczna.orgNIP 526282872

-- "OKO-TEST" Dorożyński sp. j.NZOZ "OKO-TEST" Diagnostyka i Chirurgia OkaKRS 0000218131,REGON 356873761,NIP 637-20-31-460tel.+48(18)479-13-33 , +48 604 792 762www.okotest.plKLAUZULA POUFNOŚCI: Wiadomość jest przeznaczona tylko dla jej adresata. Dostęp osób trzecich do tej wiadomości jest zabroniony. Jeśli nie jest Pan/i adresatem niniejszej wiadomości, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione i może być nielegalne. Prosimy o poinformowanie nadawcy oraz usunięcie wiadomości bez otwierania załączników.CONFIDENTIALITY NOTICE: This email is intended solely for the addressee. Access to this email by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Should you receive this message by mistake, you are hereby notified that any disclosure, reproduction, distribution or use of this message is strictly prohibited. Please inform the sender by reply transmission and delete the message without opening the attachments.

Re: Wniosek o informację publiczną przez GOLDMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień dobry
W załączniku pismo.

Pozdrawiam
Elżbieta Królczyk
Asystent Prezesa
______________________________

GoldMedica sp. z o.o.
ul. Słoneczna 7
19-500 Gołdap
NIP: 8471612824
REGON: 790243995
tel./faks 87 615 13 76


/Jeśli nie jesteś zamierzonym adresatem tej wiadomości lub otrzymałeś ją w wyniku błędu proszę o niezwłocznie powiadomienie o tym nadawcy i jej usunięcie./

/Administratorem danych osobowych jest Prezes GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej https://goldmedica.pl/rodo i w siedzibie Spółki GoldMedica w Gołdapi, ul. Słoneczna 7/

Odpowiedz na pytania. przez SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU

W odpowiedzi na Państwa wniosek przesłany w dniu 15.10.2019r.

W związku z wnioskiem przesłanym w dniu 15.10.2019 r dotyczącym
udostępnienia informacji publicznej Szpital Chorób Płuc w Orzeszu
odpowiada na poszczególne pytania zawarte w wniosku.

Ad.1. Tak, w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu zatrudniony jest jeden mgr
dietetyki klinicznej. Zakres obowiązków stanowi załącznik nr 1.

Ad.2 W roku 2018 w Szpitalu hospitalizowano 1200 pacjentów, a od
stycznia do września tego roku 921.

Ad.3 Tak, jest możliwość uzyskania porady dietetycznej przez pacjentów
Szpitala. Podczas przyjęcia pacjenci informowani są przez pielęgniarkę o
możliwości konsultacji.

Ad.4 Wysokość całodziennej stawki żywieniowej na jednego pacjenta wynosi
13,82 zł brutto.

Ad. 5 Tak, w umowie określono, iż minimalna kwota wsadu do kotła wynosi
50 % stawki żywieniowej.

Ad. 6 Tak, w umowie zawarto szczegółowe wymagania dotyczące
kaloryczności diet oraz zawartości w nich składników odżywczych.
Szczegóły znajdują się w Opisie Przedmiotu Zamówienia udostępnionym na
stronie internetowej Szpitala.

Ad.7 Za kontrolę jakości posiłków podawanych pacjentom odpowiada
Dietetyk. Kontrole odbywają się codziennie.

Ad.8 Pytanie jest niejasne, prosimy o szczegółowe doprecyzowanie o jaki
sposób kontroli i określenia spożycia odpowiedniej ilości pokarmu u
pacjenta chodzi.

Ad. 9 Tak, w umowie z firmą kateringową określono wymóg zatrudnienia
dietetyka. Umowa udostępniona jest na stronie internetowej Szpitala.

Ad.10 Tak, zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Szpitala skargi są
składane do Dyrekcji Szpitala.

Ad.11 W roku 2017 odebrano 4 skargi dotyczące żywienia, a w 2018 6 skarg
dotyczących żywienia. W Szpitalu nie odnotowano żadnego przypadku
zatrucia pokarmowego.

Ad. 12 Tak, w czerwcu 2018 roku zostało przeprowadzone szkolenie przez
dietetyka dla lekarzy Szpitala dotyczące kwestii prawidłowego żywienia
pacjentów w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu.

Ad. 13 W Szpitalu stosuje się 4 rodzaje diety: podstawowa, łatwo
strawna, łatwo strawna bogatobiałkowa i łatwo strawna z ograniczeniem
łatwo przyswajalnych węglowodanów. Diety zostały opracowane na podstawie
literatury naukowej przez dietetyka.

Ad. 14 Szpital jest w stanie zapewnić każdy rodzaj diety. W razie
szczególnych potrzeb żywieniowych pacjenta Szpital w umowie z firmą
kateringową zastrzegł sobie możliwość zamawiania innych rodzajów diet.

Ad.15 Tak.

Ad. 16 Tak, Szpital w razie potrzeby zapewnia białko ( jest to zawarte w
przetargu dotyczącym żywienia dojelitowego dostępnego na stronie
internetowej), oraz w przypadku leczenia odleżyn specjalistyczne
preparaty zawierające argininę.

Załącznik nr 1

_Szczegółowy zakres obowiązków na stanowisku pracy *Dietetyka Szpitala*_

1.Wspomaganie procesu leczenia różnych chorób poprzez dobór odpowiednio
zbilansowanej diety we współpracy z lekarzem prowadzącym pacjenta,

2. Konsultacje dietetyczne pacjenta niedożywionego  lub zagrożonego nie
dowierzaniem na zlecenie lekarza prowadzącego,

3. Edukacja żywieniowa pacjentów,

4. dobieranie odpowiednich składników w określonych dietach,

5. sporządzanie zamówień diet na dzień następny zgodnie ze stanem chorych,

6. kontrola posiłków dostarczanych przez catering pod względem
temperatury, gramatury

7. nadzorowanie dystrybucji posiłków,

8. przygotowywanie diet płynnych z powierzonych produktów przez firmę
cateringową

9. opracowywanie zaleceń dietetycznych dla chorych wymagających
modyfikacji diety wchodzących ze szpitala,

10. kontrolowanie i akceptacja proponowanych przez firmę cateringową
jadłospisu na przyjęty w umowie okres,

11. przygotowywanie merytorycznej części materiałów do przetargu na
żywienie pacjentów,

12. nadzorowanie prawidłowości realizowanej umowy w zakresie cateringu,
w tym przeprowadzanie audytów w firmie cateringowej,

13. Wykonywanie innych zadań związanych ze świadczoną pracą oraz
zlecanych przez zwierzchników służbowych, o ile nie przekraczają jego
umiejętności lub kwalifikacji.

--

Pozdrawiam

*Magda Gałąska*
konkursy@szpitalorzesze.pl <mailto:konkursy@szpitalorzesze.pl>
tel. 32 22 13 661 lub 662 wew. 60

*SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU*
43-180 Orzesze, ul. Gliwicka 20
www.szpitalorzesze.pl <http://www.szpitalorzesze.pl/>

Re: Wniosek o informację publiczną przez CRH ŻAGIEL MED SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA 1

Witam serdecznie

w załączeniu przesyłam Państwu informacje.

Untitled Document

Pozdrawiam

Szpital prywatny ŻAGIEL MED <http://zagielmed.pl>

*Monika Bartkowska
*koordynator d/s administracji i eksploatacji
+48 *81 44 10 850, * +48 *607 394 856 *

zagielmed.pl <http://zagielmed.pl>

CRH ŻAGIEL MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z
siedzibą w Lublinie, ul. Tetmajera 21, 20-362 Lublin
Sąd Rejonowym w Lublinie - XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego,
KRS 0000337518; Regon: 060525977; NIP: 7123183237;

W dniu 2019-10-17 o 10:25, sprawa-17009@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Not read: Wniosek o informację publiczną przez ARESZT ŚLEDCZY W POZNANIU

Twoja wiadomość

Do: Przemysław Kossowski
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: czwartek, 17 października 2019 10:19:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: poniedziałek, 21 października 2019 19:20:35 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Re: Wniosek o informację publiczną przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy 5

Witam, przesyłam informacje, o które Państwo wnioskowaliście.

pozdrawiam Dorota Biniak

W dniu 2019.10.15 o 22:42, sprawa-16644@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
mgr Dorota Biniak
Specjalista ds. Organizacji i Nadzoru

Sekretariat
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 44
85-667 Bydgoszcz
tel.52-32-62-200

RE: Wniosek o informację publiczną przez LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII IM. DR. LECHA WIERUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedzi na poniższe pytania.

Pozdrawiam

Marta Bukowska

Biuro Zarządu

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o.

Ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin

NIP 9271938119 Regon 000290630

tel. 68 47 50 601

fax: 68 47 50 602

<http://www.loro.pl/> www.loro.pl

Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000590170, REGON: 000290630, NIP: 9271938119. Kapitał zakładowy wynosi 18 000 000,00 PLN. Siedziba Spółki mieści się przy ul. Zamkowej 1, 66-200 Świebodzin

Ta elektroniczna wiadomość zawiera informację z firmy Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o., które mogą być prawnie chronione lub poufne. Jeśli nie jesteś adresatem wskazanym w adresie (bądź odpowiedzialny za dostarczenie tej wiadomości do takiej osoby), nie możesz kopiować, ujawniać lub dostarczać tej wiadomości lub jej części komukolwiek, w jakiejkolwiek formie. W takim przypadku należy zniszczyć tą wiadomość oraz poinformować nadawcę poprzez odpisanie na adres mailowy nadawcy.

Informacja publiczna 10WSK przez 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy 5

Dzień dobry,

w związku z zapytaniem o informacje dotyczące żywienia w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, przesyłam odpowiedzi w załączniku.

Z poważaniem,
Kinga Chabowska
Sekcja Organizacyjno-Promocyjna
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
tel. 261 417 461

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5,85-681 Bydgoszcz , tel.: 261-417-220, adres e-mail: szpital@10wsk.mil.pl mailto:szpital@10wsk.mil.pl Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Szczegółowa informacja o obowiązku informacyjnym dostępna jest na stronie internetowe http://www.10wsk.mil.pl/ .w zakładce "pacjent".

Nie przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez G.V.M.CARINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: biuro@gvmcarint.eu
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-17 10:25

usunięto w dniu 2019-10-22 09:26.

Odp. na wniosek o informację publiczną przez POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY 3

Witam,

W załączeniu przesyłam odp. na wniosek o informację publiczną wraz z
załącznikami.

--
Pozdrawiam
Katarzyna Śmiałek-Kędzia
Pełnomocnik Dyrektora ds. jakości
tel. 693 920 096
tel. 62 78 45 506
____________________________________________
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Warszawska 104.
Numer KRS 0000309670 Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 9970128656. Regon 100540800.
Wysokość kapitału zakładowego 3. 596. 200, 00 PLN – wniesiony.

RE: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACH 1

Poniżej odpowiedzi na pytania zadane mailowo w dniu 15.10.2019 r.

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

Szpital zatrudnia dietetyków na umowie o pracę.

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?4 dietetyków na 470 łóżek szpitalnych

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów? Istnieje możliwość uzyskania porady dietetycznej, informuje o tym personel pielęgniarski, lub dietetyczki.
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala? Ok. 12 zł
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków? Własna kuchnia.
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.

Szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają? Kierownik działu żywienia kontrolują jakość podawanych posiłków przy wydawaniu z kuchni.
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają? Personel oddziału dba o spożywanie posiłków, przy przyjęciu określana jest stan odżywienia pacjenta, jest to odnotowane w historii choroby zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia,.
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka? Nie dotyczy
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg? Skargi przyjmuje pełnomocnik Dyrektora do spraw praw pacjenta.zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą.

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku. Nie odnotowano skarg
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? Nie przechodzili
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala). – w załączeniu

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi? Zapewniamy odpowiednią dietę
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską? Zapewniamy
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)? Tak

Beata Stępień

Kierownik

Działu Organizacji i Nadzoru

tel. 18 35 53 502

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxOTEwMTUyMDQxMTcuMzY0NzUuMjkxMkBmZWRyb3dhbmllLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5wbHxUdWUsIDE1IE9jdCAyMDE5IDIwOjQxOjE3IC0wMDAwfHN6cGl0YWxAc3pwaXRhbC5nb3JsaWNlLnBsfDEuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnNtdHB8cmVkZ3JpZDF8MA==>

Re: Wniosek o informację publiczną przez "SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień dobry

W załączeniu odpowiedź

dotyczy wniosku o informację publiczną przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu 4

Dzień dobry.

W odpowiedzi na Państwa wniosek w załączeniu przesyłamy pismo z załącznikami
w tej sprawie.

Z poważaniem

Jednocześnie proszę o niezwłoczne, odwrotne potwierdzenie otrzymania
niniejszej informacji.

Grzegorz Mydłowski

Kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej

Tel. 71 389-71-13 wew. 373

e-mail: grzegorz.mydlowski@lubszpital.pl
<mailto:grzegorz.mydlowski@lubszpital.pl>

Wojewódzki Szpital

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

w Lubiążu

Lubiąż, ul. Mickiewicza 1

56-100 Wołów

NIP 988-01-33-033

fax. 71 389-74-99

Informacja Administratora Danych Osobowych
<https://szpital_lubiaz.bip.gov.pl/informacja-administratora-danych-osobowyc
h/informacja-administratora-danych.html>

Re: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 3

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłamy odpowiedzi Dietetyka SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim na zadane przez Państwa pytania.

Z poważaniem

BEATA ADAMSKA

Asystent Dyrektora
SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Mossego 17
62-065 Grodzisk Wielkopolski

RE: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL IM.ŚW.JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY 1

Dzień dobry

W odpowiedzi na e-mail przekazuje zakres informacji.

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

Szpital nie zatrudnia dietetyka.

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

Szpital nie zatrudnia dietetyka.

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

Nie ma możliwości uzyskania indywidualnej porady dietetyka.

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?

Wysokość całodziennej stawki żywieniowej wynosi

1) Posiłki „A” 12,85 zł netto + podatek vat 8% , tj. 13,88 zł brutto;

2) Posiłki „B” 12,55 zł netto + podatek vat 8% , tj. 13,55 zł brutto;

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

Szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej, w umowie został określony minimalny procent na zakup składników użytych do przygotowania posiłku. (Wsad do kotła min. 50% ceny brutto)

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.

W umowie określono wartość odżywczą i kaloryczną posiłków.

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

W Szpitalu koordynator higieny szpitalnej nadzoruje jakość dostarczanych posiłków. Kontrole jakości posiłków są przeprowadzane codziennie na każdym oddziale.

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

Nie kontroluje się w przypadku samodzielnego spożywania posiłków przez pacjenta.

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?

Tak
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

Jest procedura zgłaszania skarg oraz jest wyznaczona osoba odpowiedzialna za kontakt .

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku. Nie było skarg ani zatruć.

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? Nie

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).

W szpitalu jest stosowane 13 diet opracowanych przez dietetyka.

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?

Szpital zapewnia diety zgodnie z zaleceniem lekarza.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?

Tak

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Tak

Z poważaniem

Alicja Cholaszczyńska

Kierownik Działu Organizacji i Statystyki Medycznej

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

<mailto:a.cholaszczynska@szpital-trzebnica.pl> a.cholaszczynska@szpital-trzebnica.pl

71 312 09 20 wew. 130

ul. Prusicka 53-55

55-100 Trzebnica

odpowiedzi wniosek oinformację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

Dotyczy odpowiedzi do wniosku o informację publiczna z dnia 17.10.2019r
Ad.1.Tak
zakres obowiązków:
-prowadzenie dokumentacji potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania
żywienia w szpitalu,współpraca z magazynem żywnościowym
-planowanie jadłospisów dla pacjentów,sporządzanie diet specjalnych
-opracowanie wskazówek dla pacjentów wypisywanych do domu
-czuwanie nad dokładnością sporządzania raportów z oddziałów (liczba
chorych,rodzaje diet)
-kontrola gotowych potraw przed ich wydaniem z kuchni na oddziały
Ad.2 ok.50
Ad.3.Tak ,informuje się przez personel
Ad.4.ok 7 zł netto
Ad.5. Nie
Ad.6.Nie
AD.7.Tylko kontrola posiłków wydawanych z kuchni
Ad.8.Nie
Ad.9.Nie dotyczy
Ad.10.Nie
Ad.11.Brak
Ad.12.Nie
Ad.13.12 rodzajów diet,źródła:wiedza dietetyka,publikacje naukowe,źródła
internetowe
Ad.14.Zapewniamy dietę wskazaną przez lekarza
Ad.15.Tak
Ad.16.Tak ,dieta przemysłowa.

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II W NOWYM TARGU 2

Witam!

Podhalański Szpital Specjalistyczny im.JP II w nowym Targu przesyła w
załączeniu odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej wraz
z zakresem obowiązków dietetyka.

Z poważaniem

Kalata K

Sekretariat dyrekcji szpitala

----------------------------------------------------------------------------
----------------

Krystyna Kalata

Starszy inspektor

Sekretariat dyrekcji

18/2633001

sekretariat@pszs.eu

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu

34-000 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

NIP: 735-21-78-657, KRS: 0000002479

----------------------------------------------------------------------------
----------------

Ta wiadomość i wszystkie załączniki do niej są własnością Podhalańskiego
Szpitala Specjalistycznego

im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Jeżeli otrzymaliście Państwo tą wiadomość
omyłkowo prosimy

o nie otwieranie załączników, niezwłoczne poinformowanie nas o pomyłce i
odesłanie wiadomości

do nadawcy oraz usunięcie całej korespondencji wraz z załącznikami ze
swojego systemu.

Informujemy, że rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie otrzymanej
omyłkowo wiadomości

lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione i może być
nielegalne.

Dziękujemy.

Fwd: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 2

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę
cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich
obowiązków.
TAK ( W ZAŁACZENIU ZAKRES OBOWIAZKÓW)

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
SPZOZ ZATRUDNIA 1 DIETETYKA NA 270-290 PACJETÓW

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym
pacjentów?
SZPITAL NIE PROWADZI PORAD W ZAKRESIE DIETETYKI

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
6,00 ZŁ - 6,20 ZŁ

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej?
Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną
kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do
przygotowania posiłków?
NIE

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą
i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów,
barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
NIE

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych
pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one
się odbywają?
TAK, KONTROLI DOKONUJE 2 RAZY W TYGODNIU KIEROWNIK KUCHNI LUB DIETETYK

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią
ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często
one się odbywają?
TAK MONITORUJE TO CODZIENNIE PIELĘGNIARKA/LEKARZ

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?
NIE DOTYCZY

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
W SPZOZ FUNKCJONUJE OGÓLNA PROCEDURA ZGŁASZANIA SKARG I ZAŻALEŃ

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego
żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018
roku.
NIE ODNOTOWANO

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
NIE

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).
18 DIET W ZAŁĄCZENIU WYKAZ, ŹRODŁO OPRACOWANIA : WIEDZA DIETETYKA ORAZ
PUBLIKACJA KSIAŻKOWA "ZASADY PRAWIDŁOWEGO ZYWIENIA CHORYCH W SZPITALACH"
POD RED. MIROSŁAWA JAROSZA
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety
wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki
sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
SPZOZ ZAPEWNIA WSKAZNE DIETY PRZEZ LEKARZA

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską
lub wegańską?
TAK

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)?
TAK NP. NUTRIDRINKI

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
na adres: sprawa-17253@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie
z zasadami reprezentacji --
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

--
SPZOZ w Siedlcach
Agnieszka Tymoszuk
Kierownik Sekcji Administracyjnej
tel. 728 319 833

Odpowiedź na Wniosek o udzielenie informacji publicznej przez MAZOWIECKIE SPECJALISTYCZNE CENTRUM ZDROWIA IM. PROF. JANA MAZURKIEWICZA W PRUSZKOWIE 1

Szanowni Państwo,

w imieniu Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana
Mazurkiewicza w Pruszkowie przesyłam w załączeniu informacje o które
Państwo wnioskowali.

Z poważaniem

Elżbieta Madajczyk - Koordynator Działu Organizacyjno - Prawnego