Re: Wniosek o informację publiczną przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi 2

Witam

W załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 15.10.2019 r. Oryginał
został wysłany pocztą.

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):
2019-10-22-10-58-49-01
2019-10-22-10-59-21-01

wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH "DZIEKANKA" IM. ALEKSANDRA PIOTROWSKIEGO W GNIEŹNIE 2

Dzień dobry,

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im.
Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie  udziela odpowiedzi na pytania
zawarte we wniosku o udostępnienie informacji publicznych.

Z  poważaniem:

Danuta  Winiarska                                                    
Kierownik Działu Organizacyjnego

tel: 61/ 423 85 02

informacja publiczna przez SZPITAL POWIATOWY W CHMIELNIKU

w odpowiedzi na e-maila z dnia 15.10.2019 informuję: 1.Szpital prowadzi własną kuchnię w miejscu, w dziale żywienia zatrudniona jest dietetyczka.2.Szpital posiada 76 łóżek.3.Tak istnieje taka możliwość,informacji udziela dietetyk.4.Średnia stawka żywieniowa-wsad do kotła wynosi obecnie 6,50 zł.5.Nie .6.Szpital od 2007 roku certyfikuje normę ISO 22 000 i prowadzi dokumentację zgonie z wymogami Normy.7.. Tak, kontrolę odbywają się przez członków Zespołu ds.bezpieczeństwa żywności,przez audytorów zewnętrznych przy okazji corocznej certyfikacji, przez służby Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej, kontrole wewnętrzne odbywają się raz w m-ącu 8.Posiłki podają pacjentom Panie pielęgniarki i to one monitorują ilość spożywanych pokarmów.9 Nie dotyczy 10. W Szpitalu jest powołany Zespół ds skarg i wniosków, wyłożone są Ankiety badania satysfakcji pacjentów, w których wszyscy pacjenci mają możliwość oceny żywienia. 11.Od 20 lat nie było żadnej skargi dotyczącej jakości żywienia a w ostatnich latach 80 % pacjentów ocenia żywienie jako bardzo dobre.12.Jeden z lekarzy skończył skończył studia podyplomowe w 2017 roku w zakresie Żywienie kliniczne pacjenta na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.13. W Szpitalu opracowano 12 diet leczniczych-wiedza lekarzy, dietetyka ,publikacje naukowe,wytyczne Instytutu Zywienia. 14.Szpital zapewnia każdą dietę zleconą przez lekarza. 15.Szpital zapewnia również dietę wegańską i wegetariańską 16.w Szpitalu nie stosuje się doustnych suplementów pokarmowych.Informację przygotowała dyrektor Szpitala Jolanta Rybczyk

RE: Wniosek o informację publiczną przez Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno - Zabiegowe MEDICINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dotyczy: sprawa-17384@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na pytanie z dnia 17 października 2019 roku stwierdzam, że SCDZ Medicina Spółka z o.o. w Krakowie nie jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na poniższe pytania, gdyż zarówno pod względem podmiotowym jak i przedmiotowym pytania nie dotyczą materii informacji publicznej wg ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Niezależnie od powyższego zwracam uwagę, że część informacji o jakie Państwo pytacie np. Diagnostyka lekarska, może stanowić element dokumentacji medycznej, co jak wiadomo jest objęte ochroną praw pacjenta i stanowi tajemnicę.

Z poważaniem

Zarząd S.C.D.Z. Medicina

SCDZ MEDICINA SP.Z O.O.

31-559 KRAKÓW

UL. ROGOZINSKIEGO 5

12 417 33 11

NIP 6760101626

RE: Wniosek o informację publiczną przez UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ 1

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,
Agnieszka Miotk
Asystentka Dyrektora

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
ul. Powstania Styczniowego 9b
81-519 Gdynia
tel. 58 699 85 06/ 58 622 42 28
fax 58 622 48 71

RE: Wniosek o informację publiczną przez POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI 1

Dzień dobry

Przesyłamy w załączeniu pismo do wniosku o informacje publiczną, oryginał zostanie przesłany pocztą tradycyjną.

---

Pozdrawiam

Sekretarka PZS w Oleśnicy

Halina Palma

----------------------------------------------------------------

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy

ul. Armii Krajowej 1; 56-400 Oleśnica

sekretariat: tel. 071 77 67 427, fax 071 77 67 307

e-mail: <mailto:sekretariat@pzsolesnica.pl> sekretariat@pzsolesnica.pl

Re: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGROWIE 1

Dzień Dobry,

w załączeniu przesyłamy odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

SP ZOZ W Węgrowie
ul. Kościuszki 15
07-100 Węgrów

W dniu 17.10.2019 o 10:43, sprawa-17320@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

informacja publiczna przez Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Kluczborku 1

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej
przesyłam w załączeniu odpowiedź na wnioskowaną informację

Z poważaniem

Maciej Tomaszczyk

Dyrektor ds. administracyjnych

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

udzielenie informacji publicznej przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa pismo o udzielenie informacji publicznej przesyłam
stosowny skan pisma.

Z poważaniem,

Maja Czarnowska

Sekretariat Dyrektora

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy

W Dziekanowie Leśnym

Tel. 22 765 73 56

Fax. 22 765 72 56

e-mail : sekretariat@szpitaldziekanow.pl

informacja publiczna szpital miejski w morągu sp z o.o przez SZPITAL MIEJSKI W MORĄGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2

Szpital Miejski w Morągu sp z o.o

Dział Żywienia

Kierownik Działu -Marzanna Drzewiecka-dietetyk dyplomowany

Udostępniam publiczną informację wg przesłanych do nas pytań.

1.Dietetyk pełni funkcję kierownika działu i magazyniera magazynu
spożywczego

Zakres obowiązków:

*

organizacja pracy Działu Żywienia czyli

-układanie harmonogramu pracy pracowników działu

-planowanie jadłospisów diet i ich modyfikacją

-sporządzanie miesięcznych kluczy kosztów żywienia na poszczególne
działy

-codzienny nadzór nad produkcją potraw

-codzienny nadzór nad czynnościami higieniczni-sanitarnymi

-nadzór nad eksploatacją sprzętu drobnego i maszyn gastronomicznego

*

codzienny monitoring CCP -krytycznych punktów kontrolnych

*

prowadzenie bieżącej dokumentacji HACCP

*

nadzór nad kuchenkami oddziałowymi

*

prowadzenie gospodarki magazynowej czyli

-zamawianie produktów zgodnie z umową przetargową na produkty oraz
zapotrzebowaniem na podstawie planowanego jadłospisu

-przyjmowanie dostaw i sprawdzanie zgodności z wystawioną F-VAT

-monitoring produktów poprzez selekcję ważności daty do spożycia
oraz przechowywania w odpowiednich warunkach wskazanych przez producenta

-codzienne wydawanie produktów na podstawie dokumentu RW zgodnie
zapotrzebowaniem

wg jadłospisu na dzień….

*

Nadzór nad produkcją potraw dietetycznych(diet specjalnych)

*

nadzór nad zgodnością wydawania ich wg zapotrzebowania na oddziały
szpitalne

2. Dietetyk-kierownik Działu żywienia ma 147 pacjentów tyle jest łóżek
szpitalnych

3.Poradę dietetyczna może uzyskać tylko pacjent który przebywa bądź
przebywał w szpitalu,udzielana jest na zgłoszenie pielęgniarskie
ewentualnie lekarskie w formie ustnej i pisemnej

4.Całościowa stawka dzienna żywieniowa wynosi 13,87 zł w tym kwota 6,50
stanowi tkz.”wsad do kotła”

5.Szpital nie korzysta z usług zewnętrznej firmy Cateringowej .

6.Są wyliczane wartości odżywcze jadłospisów dekadowych ,które
uwzględniają również alergeny,

Przesyłam dekadówkę dla informacji jak wygląda w naszym szpitalu
dekadówka diety podstawowej  wrzesień 2019r Załącznik nr1

oprócz tego jest Księga Kart Produktu Spożywczego-zawiera opis
specyfikacji produktu przedstawionego przez producenta i co roku jest
uaktualniana.(po przetargu na produkty spożywcze)

7.W naszym szpitalu zidentyfikowano 5 Krytycznych Punktów Kontrolnych w
tym 3 dotyczą etapów: -przygotowania ,przechowywania,wydawania gotowego
posiłku na oddział szpitalny

-transport i wydawanie posiłków w oddziale szpitalnym

- przechowywanie gotowego posiłku w lodówce w kuchence oddziałowej oraz

przechowywanie indywidualnej żywności osoby hospitalizowanej

Codzienny nadzór nad wydawanym posiłkiem w oddziale pełni pielęgniarka
dyżurująca uczestniczy w wydawaniu,dwa razy w miesiącu przeprowadza
kontrolę pielęgniarka oddziałowa i wprowadza zapis w karcie kontrolnej i
dwa razy w miesiącu kierownik działu żywienia – dietetyk również
dokonuje zapisu w karcie kontroli ,dwa razy w roku jest przeprowadzana
kontrola przez PSSE -zapis kontroli-protokół pokontrolny

8.Pacjenci w szpitalu objęci długoterminową hospitalizacją ,obłożnie
leżący ,narażeni na wyniszczenie organizmu są codziennie pod stałą
kontrolą osób opiekujących się w oddziale (pielęgniarka, opiekun
medyczny) którzy prowadzą zapisy dotyczącą żywienia i podawania płynów .

9. nie dotyczy

10.W szpitalu istnieje księga skarg w której jest możliwość wpisu skargi
dotyczącej żywienia i nie tylko .Oprócz tego przeprowadzana jest ankieta
satysfakcji pacjenta i jednym z punktów ankiety są posiłki szpitalne.
Gdyby zaistniała sytuacja zatruć pokarmowych, sprawę przejmuje
pielęgniarka epidemiologiczna i jest uruchomiana procedura postępowania
w tym przypadku tzn. szukamy źródła zatrucia i zaczynamy od kuchni
szpitalnej .W kuchni szpitalnej są przechowywane próbki pokarmowe
48godz. ,które mogą być przesłane do badań epidemiologicznych.

11.W przeciągu ostatnich 5 latach nie stwierdzono żadnych skarg
dotyczących żywienia i nie było żadnych zatruć.

12.Lekarze w naszym szpitalu są na umowach kontraktowych i trudno
wyegzekwować u nich jakiekolwiek szkolenie na temat żywienia czy
dietetyki ,jest to temat dla nich nie istotny.

13.nomenklatura diet w naszym szpitalu została opracowana w oparciu o
materiały IŻIŻ z pewnymi modyfikacjami dostosowanymi do specyfiki
naszego szpitala.

Przesyłam w załączniku nr2 UKŁAD DIET

14.15.Kuchnia szpitalna w 100% jest wstanie zapewnić pacjentowi każdą
dietę wskazaną przez lekarza,w/g potrzeby przygotowania do badań
diagnostycznych ewentualnie zdiagnozowania pacjenta oraz wg potrzeb
pacjenta czyli wegańska, wegetariańska,bezglutenowa,bezmleczna,bezlaktozy

Posiadamy duży asortyment produktu i bazujemy wyłącznie na swoim wyrobie
nie korzystamy z półproduktów .Personel posiada wiedzę w przygotowywaniu
tych posiłków.

16.W razie potrzeby i na zlecenie kuchnia szpitalna jest w stanie w
każdej chwili przygotować i wydać produkty dodatkowe wspomagające powrót
do zdrowia:potrawy bogatobiałkowe z dużą zawartością białka zwierzęcego
jak i roślinnego odpowiednio zbilansowanego , jogurty naturalne, zakwasy
buraczane, napary z siemienia,soki świeżo wyciskane owocowe i warzywne,
kiszona kapusta,ocet jabłkowy naturalnej fermentacji

Jednak potrzebna jest dobra wola i zainteresowanie tym tematem osoby
uczestniczącej i opiekującej się pacjentem hospitalizowanym w danym czasie .

Ignorancja w szpitalach zawodu dietetyka jest nie od dziś. Pracuje w
zawodzie 34lata w jednym szpitalu na różnych oddziałach. Współpraca z
personelem lekarskim jest nijaka.

Myślę,że w sposób wyczerpująco odpowiedziałam na pytania .

W I kwartale 2018 r nasz dział żywienia przeszedł wnikliwą ,planowaną
kontrolę NIK, której wynik wg protokołu kontrolnego NIK , jest dla mnie
jako kierownika bardzo korzystny.

I mimo tej kontroli i poprzednich nic się nie robi z zawodem dietetyka w
sensie usankcjonowania prawnego zawodu jak dobrze pamiętam projekt
ustawy z 2010r oraz nakład finansowy na szpitale miejskie ze strony NFZ
jest jaki jest i nie do końca o czym mówią media

Z góry przepraszam za niektóre słowa żalu _ale musiałam!_

Re: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM DR. WŁ. BIEGAŃSKIEGO W ŁODZI 1

Dzień dobry

w załączeniu odpowiedź na pytania.

Z poważaniem

Jolanta Mijalska

in_żywienie przez WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM DR. WŁ. BIEGAŃSKIEGO W ŁODZI 4

Dzień dobry
w zał. odpowiedź na pytania.
Z poważaniem
Jolanta Mijalska

--
KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACJI I SZKOLEŃ WSSz.im. dr Wł.Biegańskiego w
Łodzi 42 251-62-77, 48 519313145 ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź

RE: Wniosek o informację publiczną przez Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej "PODIMED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2

Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa zapytanie informuję, iż Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED SP. z o.o. prowadzi Centrum Okulistyki Chirurgii Oka, w którym wykonuje się zabiegi okulistyczne w ramach NFZ oraz na zasadzie odpłatności ze strony pacjentów. Zabiegi na naszym oddziale szpitalnym wykonywane są ramach szpitala jednego dnia. W związku z powyższym na naszym oddziale nie są wydawane posiłku, dlatego też nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na Państwa pytania.

Jednocześnie informuje, iż mogą zdarzyć się sytuacje gdzie pacjent po przeprowadzonym zabiegu przebywa dłużej niż jeden dzień, wówczas posiłki są dostarczane przez firmę cateringową.

Pozdrawiam

Łukasz Deneszewski

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED Sp. z o.o.

Tel. 728 468 322

1587513.jpeg

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie 1

Szanowni Państwo
W odpowiedzi na wniosek z dnia 17 października 2019 r. przesyłam skan pisma

Z poważaniem
Kinga Traczyk
Sekretariat KOPSN

Wniosek o informację publiczną. przez SZPITAL MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W WOŁOMINIE

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na email pozyskania informacji danych dotyczących żywienia pacjentów w szpitalu w Wołominie, proszę o przesunięcie terminu do końca listopada 2019 roku. Obecnie w szpitalu mamy natłok prac związanych z audytem co jest równoznaczne z wdrażaniem procedur. Przygotowanie odpowiedzi dla Państwa przygotuję w najkrótszym możliwym czasie. Proszę o wyrozumiałość .

Małgorzata Goworek

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez ARKA VITAE Spółka akcyjna 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres nzoz@sanatorium-ustron.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Re: Wniosek o informację publiczną przez ARKA VITAE Spółka akcyjna

Szanowni Państwo,

W związku ze złożonym przez Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 17.10.2019 roku, po analizie jego treści uprzejmie
informuję, że nie możemy udzielić odpowiedzi na pytania zawarte w
Państwa wniosku, bowiem nie jesteśmy podmiotem zobowiązanym do
udostępniania informacji w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 roku o
dostępie do informacji publicznej, zatem nie są spełnione przesłanki
ustawowe udzielenia informacji. Ustawa o dostępie do informacji
publicznej enumeratywnie wskazuje w art. 4 podmioty zobowiązane, tj.
władze publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne. Żaden punkt
nie wymienia niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących
usługi komercyjne, w których cały kapitał należy do krajowych osób
fizycznych lub prywatnych osób prawnych, bez żadnego udziału w kapitale
Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych czy też samorządu
terytorialnego. Wynika z tego, że nie jesteśmy podmiotem zobowiązanym do
stosowania ustawy.

Co więcej, nawet jeżeli by uznać, że jesteśmy podmiotem zobowiązanym (z
czym się nie zgadzamy), to i tak nie możemy udzielić informacji o treści
żądanej przez Państwa z uwagi na tajemnicę przedsiębiorcy (art. 5 ust. 2
ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 11 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Informacje, o których udostępnienie
Państwo wnosicie są ściśle związane z procesem świadczenia usług przez
nasze Ośrodki, posiadają one dla nas wymierną wartość gospodarczą.
Informacje te nie są powszechnie znane w danej branży. Wykorzystanie
takiej informacji przez innego przedsiębiorcę mogłoby narazić nas na
znaczną szkodę majątkową. Ośrodki Magnolia i Tulipan są własnością w
100% prywatnych podmiotów. W samym Ustroniu jest kilkadziesiąt ośrodków
oferujących usługi hotelarsko-sanatoryjne. Rosnąca konkurencyjność pod
względem jakości i zakresu oferowanych usług oraz coraz większe
wymagania stawiane podmiotom świadczącym takie usługi sprawiają, że
coraz trudniej pozyskać lojalnego klienta, który skorzysta z usług po
raz kolejny i poleci dany obiekt swoim znajomym, dlatego sposób (model)
świadczenia przez nas usługi (w tym informacje, o które Państwo
wnioskujecie) są przez nas chronione.

Mając na uwadze powyższe, z uwagi na niespełnianie przesłanek ustawowych
obligujących do udzielania informacji, a także komercyjny aspekt
tajemnicy przedsiębiorstwa informuję, że nie jest możliwe udzielenie
informacji o treści przez Państwa żądanej.

Z wyrazami szacunku,

Dagmara Śliwka

Dyrektor Ośrodka Tulipan
Kierownik Sanatorium Ustroń

Tel.: 604 157 574
+48 33 854 37 80

Sanatorium Ustroń
Ośrodek Magnolia & Ośrodek Tulipan

www.hotel.tulipan.pl
www.hotel-magnolia.pl
www.sanatorium.ustron.pl
www.domseniora.org

W dniu 17.10.2019 o 10:19, sprawa-16923@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Pozdrawiam
Dagmara Śliwka
Dyrektor Ośrodka Tulipan
Kierownik Sanatorium Ustroń

Tel.: 604 157 574
+48 33 854 37 80

Sanatorium Ustroń
Ośrodek Magnolia & Ośrodek Tulipan

www.hotel.tulipan.pl
www.hotel-magnolia.pl
www.sanatorium.ustron.pl
www.domseniora.org

Trzymajcie kciuki. przez NIDZICA

Dzień dobry
Podobno był to jak na razie najlepszy duet w tej edycji.

https://www.youtube.com/watch?v=gJVwNOyUJgk

Mam nadzieję, że trzymacie za mnie kciuki i jesteście dumni z lokalnych artystów.

Sonia M
tel 505 407 807

Informacje o emailmarketing przez Nadleśnictwo Chotyłów

Dzien dobry

Nazywam sie Fabin Torre i i m EmailMarketing technika
Chcialbym sie dowiedziec, czy sa Panstwo zainteresowani
otrzymywaniem informacji na temat produktw i uslug
EmailMarketing, i na jaki adres e-mail mozna wyslac.

Wielkie dzieki

Whatsapp: +55 719 9313-1792
Skype: chronskype

Re: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. PIROGOWA W ŁODZI 1

Dzień dobry,

W załączeniu przekazujemy odpowiedzi na zadane pytania.

Sekretariat WSSz.im. M. Pirogowa w Łodzi

W dniu 2019-10-15 o 22:44, sprawa-16686@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

SCM Goleniów - odpowiedz na wniosek o informację publiczną - żywienie przez Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2

Dzień dobry,

 w załączeniu  przekazuję odpowiedz na wniosek o informację publiczną.

Pozdtrawiam.

--

Re: Wniosek o informację publiczną przez CENTRUM MEDYCZNE DĄBROWA-DĄBRÓWKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W nawiązaniu do Państwa zapytania dotyczącego udzielenia informacji na
temat zasad żywienia pacjentów w naszej placówce, informuję, że
świadczenia szpitalne w naszej placówce udzielane są wyłącznie  w ramach
chirurgii jednego dnia, co oznacza, że pacjenci przyjmowani są przez nas
bezpośrednio przed zabiegiem, a po zabiegu są wypisywani do domu. W
związku z tym nie świadczymy na rzecz pacjentów żadnych usług żywieniowych.

Z poważaniem

Andrzej Chrostowski

W dniu 17.10.2019 o 10:22, sprawa-16965@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o informację publiczną przez "SZPITAL POWIATOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ W PASŁĘKU"

Dzień dobry
Poniżej odpowiedzi na Państwa pytania.

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

Nie

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
Nie dotyczy

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
Nie

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
15,75

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej?

Tak

Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
Nie

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
Tak, w załączeniu przykładowe jadłospisy na dzień 23.09.2019r.

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
Tak – kontrole przeprowadzane są na bieżąco przez pielęgniarki koordynujące.

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
Tak – pielęgniarki odcinkowe.

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
Tak

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
Nie – ewentualne skargi zgłaszane są na bieżąco przez pielęgniarki koordynujące.

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
Brak

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
Nie

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).

1. Dieta podstawowa (zwykła) – obejmuje posiłki spożywane przez osoby o zdrowym przewodzie pokarmowym. Spełnia wszystkie warunki racjonalnego żywienia. Sposób przyrządzania potraw uwzględnia wszystkie metody z nowoczesną technologią potraw (gotowanie, smażenie, duszenie i pieczenie), powinna pokrywać całodobowe zapotrzebowanie na podstawowe składniki odżywcze i zapotrzebowanie energetyczne. Liczba posiłków – 3 (śniadanie, obiad, kolacja).

2. Dieta lekkostrawna – obejmuje posiłki nieobciążające przewodu pokarmowego. Dieta wyklucza produkty wzdymające, zawierające dużo błonnika, smażone, zawierające ostre przyprawy, surowe warzywa i owoce. Tłuszcze zalecane: masło i oleje roślinne. Technologia: gotowanie na wodzie, na parze, duszenie bez tłuszczu. Liczba posiłków – 3.

3. Modyfikacja diety lekkostrawnej

a) dieta wątrobowa – z ograniczeniem tłuszczy stałych o wysokim punkcie topnienia, np. smalec, słonina.

b) dieta cukrzycowa z wyeliminowaniem lub bardzo rygorystycznym ograniczeniem cukrów prostych (50%-60% zapotrzebowania energetycznego powinny pokrywać węglowodany), obejmująca obok posiłków głównych dwie przekąski

c) dieta drugiego roku życia (produkty mleczne + przekąski)

d) dieta bezmleczna - z wykluczeniem mleka i jego przetworów.

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
Bezmleczna – tak

Bezglutenowa – nie było takiego przypadku

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
Nie

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Szpital zapewnia diety przemysłowe np. w formie proszku, wysokokaloryczne, wysokobiałkowe itp.

pozdrawiam
Danuta Mickiewicz