Re: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI WE WROCŁAWIU 2

POZDRAWIAM

mgr Urszula Majchrzak
Kierownik Kancelarii
tel. 71 798 46 01
sekretariat@spzozmswia.wroclaw.pl
www.spzoz-msw.wroclaw.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław

W dniu 2019-10-17 o 10:41, sprawa-17280@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

RE: Wniosek o informację publiczną przez CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ IM. DR.STANISŁAWA SAKIELA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 5

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich (CLO) udziela informacji we wnioskowanym zakresie:

1. CLO zatrudnia 2-ch dietetyków. Zakres obowiązków w załączeniu.

2. Na jednego dietetyka przypada średnio 30-tu pacjentów.

3. Dietetyk pracuje na oddziałach bezpośrednio przy pacjentach i zawsze istnieje możliwość porady żywieniowej. Pacjent przy wypisie otrzymuje kartę dietetyczną ze zaleconą przez lekarza dietą, opracowaną przez dietetyka.

4. Stawka dzienna - 18,70 zł dla każdego rodzaju diety.

5. Szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej. W umowie przetargowej jest określona wartość umowy bez rozgraniczenia wartości na zakup składników użytych do przygotowania posiłków.

6. Dla każdego zestawu posiłków obliczona jest wartość odżywcza i gramatura. Zestawy posiłków są opracowane przez dietetyka szpitala i dołączone do SIWZ. Ilości konserwantów, barwników i innych dodatków nie są ujęte w jadłospisach. Oznaczone są alergeny pokarmowe (przykładowe jadłospisy w załączeniu).

7. Tak. Za kontrolę jakości posiłków odpowiedzialna jest dietetyczka. Kontrola odbywa się podczas każdego posiłku.

8. Tak. Za kontrolę odpowiedzialna jest dietetyczna. Kontrola odbywa się podczas każdego posiłku.

9. W umowie z firmą zewnętrzną nie określono wymogu zatrudnienia dietetyka.

10. W szpitalu istnieje procedura postępowania w razie wystąpienia zatrucia pokarmowego. Dietetyczka jest odpowiedzialna za zgłaszanie i rejestr zdarzeń niepożądanych w przebiegu żywienia pacjentów.

11. W latach 2017- 2018 stwierdzono 8 uwag dotyczących niewłaściwego żywienia. Zatruć pokarmowych nie stwierdzono.

12. W roku 2018 lekarze nie przechodzili szkoleń z zakresu zasad prawidłowego Żywienia pacjentów w szpitalu.

13. W 2018 roku w CLO stosowano następujące rodzaje diet: dieta łatwo strawna – 56, dieta o zmiennej konsystencji – papkowata – 412, dieta o zmiennej konsystencji – płynna – 61, dieta bogato białkowa – 14744, dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów – 1909

Diety zostały opracowane zgodnie z systemem dietetycznym proponowanym przez Instytut Żywności i Żywienia.

14. Szpital jest w stanie zapewnić wszystkie posiłki wskazane przez lekarza.

15. Tak

16. Tak

Joanna Przewoźniak

Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego

kom.: +48 605 628 325

tel.: +48 32 735 76 04

fax: +48 32 735 76 03

<http://www.clo.com.pl/> www.clo.com.pl

logo_png szerokość 4cm

Stopka Śląskie właściwa

RE: Wniosek o informację publiczną przez 23 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĄDKU ZDROJU 2

Dzień Dobry

W odpowiedzi:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków. TAK

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka? 350 (średnio)

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów? TAK - informacje w tym zakresie przekazywane są na zebraniach informacyjnych oraz w trakcie pogadanek i spotkań z pacjentami.

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala? 9,80 zł

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków? NIE

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie? Posiłki są przygotowywane zgodnie z normami Instytutu Żywności i Żywienia, z uwzględnieniem diet zgodnych ze wskazaniami medycznymi oraz profilem leczenia. W szpitalu nie stosuje się barwników i konserwantów

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają? Kierownik żywienia – kontrole doraźne, Dietetyk kontrole codzienne.

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają? NIE

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka? NIE – brak cateringu

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg? TAK – W przypadku niewłaściwego żywienia pacjent zgłasza problem kierownikowi żywienia, który podejmuje odpowiednie działania. W przypadku zatrucia, pacjent zgłasza problem pielęgniarce dyżurnej, która uruchamia działania wynikające z procedury PM2 – dotyczące sprawowania opieki pielęgniarskiej w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu.

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku. NIE – Brak skarg

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? NIE

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala). 3 RODZAJE DIET - PODSTAWOWA , LEKKOSTRAWNA, CUKRZYCOWA, opracowane wg. wewnętrznych regulacji szpitala.

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi? W szczególnych przypadkach, na zlecenie lekarza prowadząco dieta jest przygotowywana.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską? NIE

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)? NIE – Nie dotyczy

W załączeniu: skan obowiązków dietetyka

odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO W OLSZTYNIE 1

Szanowni Państwo,
W załączeniu wnioskowane informacje.
Z poważaniem
--
Andrzej Błaszczyk
Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego i Kadr
Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Re: FW: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W ZABORZE 1

W odpowiedzi na e-mail z dn. 15.10.2019r. SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci
i Młodzieży w Zaborze informuje:

1. Nie

2. Nie zatrudniamy dietetyka, tylko firma zewnętrzna.

3. Nie

4. 16, 20zł

5. Tak. W umowie nie określono takiej kwoty .

6. załącznik do SIWZ  ( w załączeniu)

7. Tak , Przełożona Pielęgniarek oraz Kierownik Oddziału. Codziennie

8. Jest nadzór nad jedzeniem. Gramowo czy pacjent otrzymuje odpowiednią
porcję kontrolują pracownicy stołówki. Przy anoreksji kontrolują
dodatkowo pielęgniarki czy została całą porcja spożyta.

9. Tak

10. Jeżeli zdarzają się uwagi , są one na bieżąco sprawdzane.

11. 0

12. Nie

13. Diety, które są zlecane pacjentom przez lekarza: lekkostrawna,
niskokaloryczna, wysokokaloryczna, wegetariańska, cukrzycowa,
bezglutenowa , wątrobowa. Opracowywane są przez dietetyka firmy
zewnętrznej.

14. Zlecamy firmie zewnętrznej wykonanie takiej diety.

15. Tak

16. Tak

W dniu 2019-10-22 o 14:22, Aleksandra Rosochacka pisze:

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O INFORMACJĘ PUBLICZNĄ przez POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2

Pyt. 1 tak jest zatrudniony jeden, bezpośrednio przez szpital.

2. przypada 150-170  pacjentów na jednego dietetyka

3.tak istnieje, pacjentów informuje oddziałowa, pielęgniarki;

4.Stawka całodobowa wynosi 12,40 zł brutto

5. Tak Korzysta z usług Firmy Cateringowej, tak określono minimalną
kwotę  przeznaczoną na zakup składników do przygotowania posiłków " tzw
wsad do kotła"

6. Tak, dietetyk oblicza wartość odżywczą i kaloryczna posiłków .

Pyt.7 tak, dietetyk - codziennie

8. Kontroluje się odpowiednią ilość dostarczana pacjentowi przez dietetyka

9.Tak jest wymóg

10.Tak - jest ankieta badanie satysfakcji pacjenta, gdzie wszelkie uwagi
umieszcza pacjent i są one weryfikowane. Tak jest to Naczelna Pielęgniarka

11.ok.15 (dotyczyły głównie smaku potraw, temperatury , nie było zatruć
w 2017-2018r.

12. Nie

13.Posiadamy Księgę diet opracowaną dla potrzeb pacjenta NA PODSTAWIE
PUBLIKACJI NAUKOWYCH, WIEDZY LEKARZA I DIETETYKA

Diety: 1.ŻYWIENIE W ANOREKSJI, 2. DIETA W REFLUKSIE ŻOŁĄDKOWO-
PRZEŁYKOWYM,3. DIETA  Z OGRANICZENIEM SUBSTANCJI POBUDZAJĄCYCH
WYDZIELANIE SOKU ŻOŁĄDKOWEGO,4. DIETA W NOWOTWORZE ŻOŁĄDKA,5. DIETA PO
RESEKCJI ŻOŁĄDKA,7. DIETA PRZY WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIU JELITA GRUBEGO,8.
DIETA W ZESPOLE JELITA DRAŻLIWEGO (IBS),9. DIETA UBOGORESZTKOWA
(BEZRESZTKOWA),10. DIETA BOGATORESZTKOWA,11. DIETA BEZGLUTENOWA-  W
CHOROBIE TRZEWNEJ (CELIAKIA),13. ŻYWIENIE W BULIMII,14. DIETA
NISKOBIAŁKOWA W NIEWYDOLNOŚCI NEREK,15. DIETA Z OGRANICZENIEM ZWIĄZKÓW
PURYNOWYCH (W DNIE),16. DIETA O KONTROLOWANEJ ZAWARTOŚCI KWASÓW
TŁUSZCZOWYCH,17. DIETA PO UDARZE,18. DIETA ŁATWO STRAWNA  CUKRZYCOWA TYP
I,19. DIETA  ŁATWO STRAWNA CUKRZYCOWA TYP II,20. DIETA W NIEDOCZYNNOŚCI
TARCZYCY,21. DIETA W NADCZYNNOŚCI TARCZYCY,22. DIETA W NIEDOKRWISTOŚCI
NIEDOBARWLIWEJ,23. DIETA W NIEDOKRWISTOŚCI NADBARWLIWEJ,24. DIETA ŁATWO
STRAWNA BOGATOBIAŁKOWA,25. DIETA W CHOROBACH REUMATYCZNYCH I
OSTEOPOROZIE,26. DIETA W REUMATOIDALNYM ZAPALENIU STAWÓW,27. DIETA DO
ŻYWIENIA PRZEZ ZGŁĘBNIK LUB PRZETOKĘ WARIANTY I-IV,

14. szpital zapewnia pacjentowi diety indywidualne ( bezmleczne,
bezglutenowe, z celiakią itp.. wszystkie wymienione wyżej a także
indywidualnie reaguje na nietolerancję na różne produkty przez
pacjentów). Dietetyk zgłasza takie indywidualne przypadki do firmy
cateringowej

15. tak zapewnia

16. nie suplementóww postaci napojów multidrinków czy tez suplementacji
w tabletkach szpital  nie zapewnia

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez "GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej

Dziękuję.
Pozdrawiam.

Ewa Todorov
Kierownik Działu Zarządzania Jakością
Rzecznik Prasowy

tel. +48 695 722 228
tel. +48 76 83 73 125
e.todorov@szpital.glogow.pl mailto:e.todorov@szpital.glogow.pl

Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o
67- 200 Głogów, ul. Kościuszki 15
www.szpital.glogow.pl http://www.szpital.glogow.pl/

---------------------------------------------

Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie, ul. Kościuszki 15
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000483416,
NIP 6932175190, kapitał zakładowy 19.000.000,00 złotych, informuje, że jest
administratorem Pana/Pani danych,
otrzymanych / przekazanych w związku z korespondencją prowadzoną drogą
elektroniczną i przetwarza je dla celów wynikających z przedmiotu
korespondencji, w tym związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, a
także prawo wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia umotywowanego żądania
zaprzestania przetwarzania tych danych.
Podanie danych jest dobrowolne. Więcej informacji tutaj
https://www.szpital.glogow.pl/dla-pacjenta/informacje-dla-pacjenta/ .

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do
którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub
zastrzeżonym.
Wygląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek
działań w oparciu o zawarte w nim informacje
przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

A-052-283/19 przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim 1

A-052-283/19

W załączeniu przesyłam decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

dotyczącą wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 01.09.2019r.

Z poważaniem,

--
Kamila Stawiska
Sekretarz Sądowy
Oddział Administracyjny
Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Mieszka I 33
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095 7256 702
fax 095 7202 807

Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W TRZCIANCE 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wiadomość.

Z poważaniem,

_________

Paulina Kurowska

Asystent Dyrektora

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

ul. Gen. W. Sikorskiego 9

64-980 Trzcianka

tel. 67 35 23 208

Informacje o Administratorze oraz sposobie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Klauzuli informacyjnej

--- Treść przekazanej wiadomości --- Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: Tue, 15 Oct 2019 20:46:43 -0000
Nadawca: sprawa-16716@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-16716@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: kancelaria@szpital-trzcianka.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-16716@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Not read: Wniosek o informację publiczną przez Areszt Śledczy w Szczecinie

Twoja wiadomość

Do: Wioletta Przybyłek-Gerke
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: czwartek, 17 października 2019 10:19:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: czwartek, 24 października 2019 08:24:21 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

FW: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ŚW.OJCA PIO W PRZEMYŚLU 2

W załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek

Zdzisława Litwin

Asystentka Dyrektora

Wojewódzki Szpital Św. Ojca Pio

ul. Monte Cassino 18

Tel. 16 677 50 02

RE: Wniosek o informację publiczną przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie 1

Dzień Dobry.
W załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

--
Pozdrawiam
Agata Robaczewska
Specjalista ds. Obsługi Sekretariatu
Sekretariat ZOZ Chełmno
(56) 677 26 07

Wysyłanie wiadomości e-mail: sprawa-16740 przez SZPITAL REJONOWY IM. DR JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
sprawa-16740

Witam,
Proszę o zniszczenie Karty zgłoszeniowej na szkolenie, ponieważ błędnie
została wysłana z waszymi dokumentami
Dziękuję, pozdrawiam

RE: Wniosek o informację publiczną przez Nowy Szpital w Świebodzinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1

dzień dobry,
w nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej, uprzejmie prosimy o wskazanie szczególnie istotnego interesu publicznego, bowiem przygotowanie odpowiedzi na postawione poniżej pytania zmusza nas do dodatkowych czynności wymagających zaangażowania środków ( personelu i sprzętu).
z poważaniem,
[GNSH_stopka_SzymańskaMałgorzata_1]

Re: Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

W odpowiedzi na wniosek o informacji publicznej przesyłamy poniżej
odpowiedzi:

1.

Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę
cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu
jego/ich obowiązków.   - *Nie*
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka? - *nie
dotyczy*
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym
pacjentów? - *nie*
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala? *ok. 12 zł.*
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej?
Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną
kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do
przygotowania posiłków? -*nie*
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów,
barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie. *tak ,
żywienie według norm RDA*
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych
pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często
one się odbywają? *- codziennie system HACAP - osoby odpowiedzialne
za żywienie zbiorowe.*
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią
ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak
często one się odbywają?*- nie*
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?*- nie dotyczy*
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg? *- skargi
mogą być zgłoszone indywidualnie do Dyrekcji /Kuchni powyższe nie są
objęte procedurą ewentualne zatrucia zgłaszają pielęgniarki do
Zespołu Zakażeń Szpitalnych*
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego
żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018
roku. *- nie wpłynęło*
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z
zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? *tak*
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez
szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza
lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła
internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala). *-dieta podstawowa,dieta
z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów,dieta
bezmleczna,dieta bezglutenowa,diety przemysłowe zamawiane przez
Aptekę Szpitalną, dieta niskotłuszczowa, dieta z ograniczeniem
białka,dieta podstawowa - około 40,dieta z ograniczeniem
łatwoprzyswajalnych węglowodanów - około 25, diety opracowuje się na
podstawie dostępnych publikacji - Podstawy naukowe żywienia w
szpitalach - Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalu oraz w
oparciu o odbyte kursy z zakresu dietetyki. Szpital oferuje
pozostałe rodzaje diet według klasyfikacji PAN. W chwili
sporządzania wniosku zleceń lekarskich na pozostałe diety nie
odnotowano*
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety
wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w
jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?*- nie dotyczy*
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską
lub wegańską? *-tak*
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)?*-tak*

Pozdrawiam

Stanisława Kosiara

branice przez SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. KS. BISKUPA JÓZEFA NATHANA W BRANICACH

Dzień dobry.
wczoraj przesyłałam informacje dot. diet. w punkcie 4 proszę dokonać korekty,
wysokość dziennej stawki żywieniowej przypadającej na jednego pacjenta wynosi
13,22 zł
Za pomyłkę przepraszamy.Aurelia Skowronek
Kierownik Sekcji Statystyki I Dokumentacji Medycznej
tel. 77 40 34 308

Specjalistyczny Szpital
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice

Wniosek o informację publiczną przez WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. JÓZEFA STRUSIA Z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY UL. SZWAJCARSKIEJ 3.

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
TAK
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
150
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
TAK
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
8zł 40 gr
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
NIE
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
NIE
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
TAK, DIETETYCZKA, SZEF KUCHNI, KIEROWNIK - CODZIENNIE
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?
TAK, ALE TYLKO U PACJENTÓW U KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY Z PRZYSWAJANIEM
POSIŁKU
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
BRAK
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
NIE
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).
DIETA PODSTAWOWA
DIETA LEKKOSTRAWNA
DIETA LEKKOSTRAWNA Z OGRANICZENIEM TŁUSZCZÓW
DIETA LEKKOSTRAWNA BEZ MIĘSA
DIETA PAPKOWATA O ZMODYFIKOWANEJ KONSYSTENCJI
DIETA KLEIKOWA
DIETA PŁYNNA
SONDA WYSOKOKALORYCZNA/ PAPKA MIX
DIETA UBOGOENERGETYCZNA
DIETA BOGATOBIAŁKOWA- 120g BIAŁKA
DIETA PODSTAWOWA WYSOKOBIAŁKOWA- 150g BIAŁKA
DIETA Z OGRANICZENIEM ŁATWOPRZYSWAJALNYCH WĘGLOWODANÓW
DIETA NISKOBIAŁKOWA
DIETA BEZGLUTENOWA
DIETA INDYWIDUALNA
DIETA ZIEMNIACZANA
DIETA ŚCISŁA( GŁODÓWKA )
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?
TAK
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)?
TAK

ODPOWIEDZI NA WNIOSEK O INFORMACJĘ PUBLICZNĄ przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU 6

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: scan
Data: Thu, 24 Oct 2019 10:06:49 +0200 (CEST)
Nadawca: sekretariat@szpitalns.nazwa.pl <sekretariat@szpitalnowysacz.pl>
Odpowiedź-Do: sekretariat@szpitalns.nazwa.pl
<sekretariat@szpitalnowysacz.pl>
Adresat: pielegniarka <pielegniarka.naczelna@szpitalnowysacz.pl>

ODPOWIEDZI NA WNIOSEK O INFORMACJE PUBLICZNĄ przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU 6

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: scan
Data: Thu, 24 Oct 2019 10:06:49 +0200 (CEST)
Nadawca: sekretariat@szpitalns.nazwa.pl <sekretariat@szpitalnowysacz.pl>
Odpowiedź-Do: sekretariat@szpitalns.nazwa.pl
<sekretariat@szpitalnowysacz.pl>
Adresat: pielegniarka <pielegniarka.naczelna@szpitalnowysacz.pl>

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji:

1. kiedy Wójt Gminy Lubochnia otrzymał od Koła Łowieckiego "Hubal" zawiadomienie, o którym mowa w art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, dotyczące polowań zbiorowych zaplanowanych w terminie 19.10.2019 oraz 26.10.2019, zawierające godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca tych polowań?

2. kiedy Wójt Gminy Lubochnia podał do publicznej wiadomości terminy oraz miejsca tych polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie?

Żądaną informację proszę przysłać w formie wiadomości elektronicznej na adres email sprawa-10040@pokot.pl

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Re: Wniosek o informację publiczną przez TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedzi dotyczące żywienia szpitalnego pacjentów.

czw., 17 paź 2019 o 10:44 <sprawa-17396@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
napisał(a):

--
Z poważaniem,
Katarzyna Kmita

Sekretariat Prezesa Zarządu
Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul.Jana Pawła II 35 , 97-200 Tomaszów Maz.
tel. 44 725 71 34
fax. 44 725 72 51

*Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o
charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie
informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący
jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne
zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej
treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy. Tomaszowskie Centrum Zdrowia
Spółka z o.o.*

*This information is intended only for the person or entity to which it is
addressed and may contain confidential and/or privileged material.
Unauthorised use this information by person or entity other than the
intended recipient is prohibited by law. If you received this by mistake,
please immediately contact the sender by e-mail or by telephone and delete
this information from any computer. Thank you. Tomaszowskie Centrum Zdrowia
Sp. z o. o.*

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1

W odpowiedzi na Państwa e-mail z dnia 17.10.2019 roku informuję, iż
Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. w swojej strukturze
organizacyjnej oprócz sanatorium posiada oddział szpitalny
reumatologiczny i rehabilitacyjny.

Odpowiadam na pytania:

Ad. 1  - zatrudniamy 3 dietetyczki na umowę o pracę,

Ad. 2 - na jednego dietetyka przypada 150 pacjentów,

Ad. 3 - indywidualne porady tak, przy przyjęciu i codziennie dietetyczka
jest dostępna,

Ad. 4 - stawka żywieniowa 8,50 złotych

Ad. 5 - nie korzystamy z usług firmy cateringowej,

Ad. 6 - tak posiadamy dokumentację, są to codzienne jadłospisy- w
załączniku skan przykładowego jadłospisu.

Ad. 7 - jakość posiłków kontroluje lekarz dyżurny codziennie,

Ad. 8 - pielęgniarki na oddziale,

Ad. 9 - nie dotyczy,

Ad. 10 - ewentualne skargi wpływają do Zarządu Uzdrowiska,

Ad. 11 - zatruć nie było , skarg razem w latach 2017-18 - 5,

Ad. 12 - Tak,

Ad. 13 - 4 podstawowe diety : podstawowa, cukrzycowa, lekko strawna,
odchudzająca i każda inna na zlecenie lekarza,

Ad. 14 -  zapewniamy każde diety na zlecenie lekarza lub prośbę pacjenta,

Ad. 15 - Tak,

Ad. 16  - jeżeli jest taka potrzeba.

--
Pozdrawiam

Bogumiła Wala
Dział Kadr

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o. o.
ul. Uzdrowiskowa 54
43-230 Goczałkowice-Zdrój

tel. 32/449 21 01
fax. 32/449 21 17
web: www.gozdroj.pl
mail: biuro@gozdroj.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS 0000527775
NIP 6381811134
REGON 000291888
kapitał zakładowy: 13 315 000 zł - wniesiony w całości

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBOCHNIA

Twoja wiadomość

Do: gmina@lubochnia.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2019-10-24 10:31

odczytano w dniu 2019-10-24 10:49.

dot.wniosku o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 1

Dzień dobry.

W załączeniu odpowiedź na zadane pytania we wniosku.

Z wyrazami szacunku

Edyta Kostrzewa sekretariat Dyrekcji SP ZOZ w Myszkowie