Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWOGARD 2

Dzień dobry,

w załącznik przesyłam odpowiedź na wniosek

W dniu 21.02.2017 o 20:50, sprawa-1128@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard
www.nowogard.pl sekretariat@nowogard.pl
tel. 91 3926200, 91 3926201
fax 91 3926206

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOBYLA GÓRA

Odpowiedź: W roku 2014 - 16 wniosków o informację publiczną, w roku
2015 - 23 wnioski, w roku 2016 - 25 wniosków.

W Urzędzie Gminy Kobyla Góra pracownicy merytoryczni udzielają
odpowiedzi, jeżeli chodzi o udostępnienie informacji publicznej,

w związku z tym nie jest prowadzony ogólny rejestr wniosków.

Wójt Gminy

/-/ Wiesław Berski

W dniu 2017-02-21 o 20:52, sprawa-1291@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

udostępnienie informacji publicznej- UM w Tucholi przez TUCHOLA 1

Tuchola, 24.02.2017 r.

OR.1431.2.2017. GT

Urząd Miejski

w Tucholi

Urząd Miejski w Tucholi przesyła odpowiedzi na poniższe pytania:

1.Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą

tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku

*Odp.: Otrzymaliśmy 40 wniosków o informację publiczną. Wszystkie
wnioski do
*

* Urzędu zostały przysłanee-mailem, odpowiedzina 36 wniosków wysłano e-*

* mailowo,4 odpowiedź wysłano pocztą tradycyjną. *

2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną,

do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku

*Odp.: Otrzymaliśmy 32 wniosków o informację publiczną. Wszystkie
wnioski do*

* Urzędu zostały przysłanee-mailem, odpowiedzina 29 wniosków wysłano e-
*

* mailowo, 3 odpowiedzi wysłano pocztą tradycyjną. *

3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną,

do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku

*Odp.: Otrzymaliśmy 29 wniosków o informację publiczną. Wszystkie
wnioski do
*

* Urzędu zostały przysłane e-mailem, odpowiedzi na 28 wniosków
wysłano e-*

* mailowo, 1. odpowiedź wysłano pocztą tradycyjną. *

4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2014 rok.

*Odp. Zał. nr 1*

5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2015 rok.

*Odp. Zał. nr 2*

6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za 2016 rok.

*Odp. Zał. nr 3*

*Grażyna Tyde*

*tel. 52-5642520*
**

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NIEPORĘT 14

rok 2015

--
Urząd Gminy Nieporęt
Plac Wolności 1
05-126 Nieporęt
www.nieporet.pl

tel. (22) 767 04 14
fax (22) 767 04 41
urzad@nieporet.pl

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez NAKŁO NAD NOTECIĄ 3

BOM.1431.02.2017

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że:

1) W 2014r. wpłynęły 44 wnioski za pośrednictwem e-mail, 19 wniosków za
pośrednictwem poczty, 1 wniosek złożony osobiście.

2) W 2015r. wpłynęły 47 wnioski za pośrednictwem e-mail ( w tym 3
przekazano wg. właściwości do jedn. org.), 10 wniosków za pośrednictwem
poczty, 5 wnioski złożone osobiście( w tym 2 wycofano)

3) W 2016r. wpłynęło 31 wniosków za pośrednictwem e-mail ( w tym 3
przekazano wg. właściwości do jedn. org., 12 wniosków za pośrednictwem
poczty, 3 wnioski złożone osobiście.

W załączeniu przesyłam ewidencję wniosków o informację publiczną za okres
2014-2016.

Pozdrawiam

Renata Wrzeszcz
Kierownik Biura Obługi Mieszkańców

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
ul. Ks. Piotra Skargi 7
89-100 Nakło nad Notecią

tel: 52-386-79-13, kom: 602 256 196
e-mail: wrzeszcz.renata@umig.naklo.pl

Ten dokument jest służbowy i przeznaczony do wyłącznego użytku adresata, o
ile nie zostało w nim określone inne przeznaczenie informacji.
This document is strictly confidential and is intended for use by the
addressee unless otherwise indicated

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ADAMÓW 1

Urząd Gminy Adamów w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, który wpłynął do nas 22 lutego 2017 r. informuje, że
otrzymaliśmy następującą liczbę wniosków na piśmie:

2014 rok - 26,

2015 rok - 30,

2016 rok - 25.

W załączeniu przesyłamy rejestr wniosków.

Jolanta Biaduń

Informacja publiczna przez LIDZBARK WARMIŃSKI 1

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej uprzejmie
informuję, że:

- w roku 2014 złożono 74 wnioski o informację publiczną

- w roku 2015 złożono 38 wniosków

- w roku 2016 złożono 19 wniosków

W załączeniu przesyłam skan spisu złożonych wniosków w poszczególnych latach

Z poważaniem

Wiesław Skrętkowski - Kierownik Referatu

W Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim

udostępnienie informacji publicznej przez DĘBNO 2

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną przesyłamy rejestry
wniosków o informację publiczną z lat : 2014 (27 poz.), 2015 (36 poz.), 2016
(25 poz.) .

Urząd nie gromadzi informacji nt. formy w jakiej wniosek o informację
publiczną został złożony.

Zofia Gajowniczek

Kierownik

Wydziału Administracyjno-Prawnego

t. (+48) 95 769 13 42

f. +(48) 95 760 20 30

z.gajowniczek@debno.pl

Urząd Miejski w Dębnie

ul. J. Piłsudskiego 5

74-400 Dębno

<http://www.debno.pl/> www.debno.pl

ZUH-2K-RGB

Dołącz do nas na <https://www.facebook.com/debno.gmina?ref=ts&fref=ts>
facebooku!

Odfpowiedź na wniosek przez DOBRZYŃ NAD WISŁĄ 2

<!DOCTYPE html><html><head> <meta charset="UTF-8"></head><body></body></html>

dot. udostępnienia infromacji publicznej przez BYTÓW 11

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 21.02.2017 r. (data
wpływu: 22.02.2017 r.) wraz ze spisami spraw.

Pozdrawiam

----------------------------

Urząd Miejski w Bytowie

Joanna Piekarska - Kierownik Wydziału Organizacyjnego

Tel. 59 822 89-17

e-mail: <mailto:j.piekarska@bytow.com.pl> j.piekarska@bytow.com.pl

Informacja publiczna - Urząd Miejski w Paczkowie przez PACZKÓW 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub linkami):

pismo.pdf

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

wniosek o udzielenie informacji publicznej przez BISKUPIEC 1

Dzień dobry,
Dotyczy: Wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 21.02.2017 r.
Odpowiedzi na pytania zadane we wniosku brzmią:
ad. 1 64,
ad. 2 13,
ad.3 54
ad. 4, 5,6, w załączniku.

Z poważaniem
Jolanta Zawadzka

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KĘTY 4

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek wraz z załącznikami.

Z poważaniem

Aneta Futyma
Inspektor Wydziału
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
Urzędu Gminy Kęty
tel. 33 844 76 00 wew. 157

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIELSK PODLASKI 1

Wiadomość w załączeniu.

W dniu 2017-02-21 o 21:45, sprawa-2361@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek oudostępnienie informacji publicznej przez RUDNA 1

Dzień dobry.
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Sekretariat
UG Rudna

W dniu 2017.02.21 o 20:28, sprawa-331@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Gmina Kołaczyce - informacja publiczna przez KOŁACZYCE 4

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 lutego 2017 r. przesyłam wykaz i rejestry
wniosków o udzielenie informacji publicznej z lat 2014, 2015, 2016.

Z wyrazami szacunku, Marta Baran, sekretarz gminy

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej . przez ZAWICHOST 2

Pani Katarzyna Batko-Tołuć

Pan Szyman Osowski

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21
lutego 2017 roku - Urząd Miasta i Gminy w Zawichoście informuje , że :

1 .Liczba wniosków pisemnych o informację publiczną otrzymanych w 2014 roku
wynosiła - 24

2. Liczba wniosków pisemnych o informację publiczną otrzymanych w 2015 roku
wynosiła - 24

3.Liczba wniosków pisemnych o informację publiczną otrzymanych w 2016 roku
wynosiła - 32

Rejestr wniosków o udostępnienie informacje publicznej - w postaci skanu .

Z poważaniem

Anna Barszcz

Urząd Miasta i Gminy Zawichost

Zawichost , dnia 02.03.2017 r.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DREZDENKO 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.
--
Joanna Ambroziak
Urząd Miejski w Drezdenku
inspektor ds.obsługi Rady Miejskiej
tel. 95 762 29 62

Informacja publiczna przez KAMIONKA 5

Dzień Dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo z 22.02.2017 r.

Z poważaniem

Marcin Stępień

Urząd Gminy Kamionka
ul. Lubartowska 1
21-132 Kamionka
www.kamionka.pl
tel. 81 8527039

Wniosek o udzielenie informacji publicznej przez PRZESMYKI 3

Witam

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji
publicznej z dnia 21 lutego 2017 r.

Pozdrawiam

Hanna Iwaniuk

Urząd Gminy w Przesmykach

Ul. 11 Listopada 13

Tel. 25 641 23 22

Gm. Huszlew - Odp. na wniosek o udostępnienie inf. publicznej z 21.02.2017 przez HUSZLEW 2

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--/* Font Definitions */@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}/* Style Definitions */p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-language:EN-US;}a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-priority:99; color:#0563C1; text-decoration:underline;}a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-priority:99; color:#954F72; text-decoration:underline;}span.Stylwiadomocie-mail17 {mso-style-type:personal-compose; font-family:"Calibri",sans-serif; color:windowtext;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-language:EN-US;}@page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}--></style><!--[if gte mso 9]><xml><o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" /></xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml><o:shapelayout v:ext="edit"><o:idmap v:ext="edit" data="1" /></o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

(bez tematu) przez WARKA 4

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej . z poważaniem Karolina Sałyga