Fwd: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez "KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Witam,

przesyłam odpowiedzi do ankiety:

Ad 1. Tak, na umowę-zlecenie

Ad 2. 380

Ad 3. Nie

Ad 4. 15,81 zł brutto

Ad 5. Tak, Tak

Ad 6. Tak, dietetyk co najmniej raz w tygodniu

Ad 7.Tak, dietetyk co najmniej raz w tygodniu

Ad 8. Tak, personel pielęgniarski po każdym posiłku

Ad 9. Tak

Ad10. Tak

Ad11. Nie posiadamy

Ad12. Nie

Ad13. Rodzaje stosowanych diet: podstawowa, łatwo strawna, łatwo strawna
z ograniczeniem tłuszczu/wątrobowa/, łatwo strawna z ograniczeniem
substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego/wrzodowa/,
łatwostrawna o zmiennej konsystencji, ubogoenergetyczna, łatwo strawna
bogatobiałkowa,                z ograniczeniem łatwo przyswajanych
węglowodanów/cukrzycowa/, pozostałe diety np. /dieta małego dziecka,
trzustkowa, bezglutenowa, hypoalergiczna, wegetariańska, bezmleczna,
niskobiałkowa, niskoholesterolowa, bogatoresztkowa, itp/

Ad14. Szpital jest w stanie zapewnić pacjentowi odpowiednią dietę

Ad15. Tak

Ad16.Tak

Pozdrawiam,

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Wniosek o informację publiczną
Data: Fri, 25 Oct 2019 10:19:02 +0200
Nadawca: nzoz.kss <nzoz.kss@szpital.kutno.pl>
Adresat: w.kacprzak@szpital.kutno.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: Tue, 15 Oct 2019 20:15:47 -0000
Nadawca: sprawa-16443@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-16443@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: nzoz.kss@szpital.kutno.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-16443@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

odpowiedź na wniosek z dnia 15.10.2019r. przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 1

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: Message from MADLEINE
Data: 2019-10-25 11:47
Od: skan1@szpital.wloclawek.pl
Do: sekretariat@szpital.wloclawek.pl

Not read: Wniosek o informację publiczną przez Areszt Śledczy w Szczecinie

Twoja wiadomość

Do: Danuta Bogdańska
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: czwartek, 17 października 2019 10:19:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: piątek, 25 października 2019 12:08:49 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

W odpowiedzi na Państwa wniosek przysłany w dniu 15.10.2019, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przesyła poniżej odpowiedzi.
Jednocześnie prosimy o informację, w jakim celu zbierane są poniższe informacje, oraz czy dane będą publikowane – jakie będzie miejsce publikacji.
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.
Z poważaniem,
Adrianna Zalewska
Dział administracyjno – gospodarczy

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
Odpowiedź: Tak

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

Odpowiedź: Ilość żywionych pacjentów przez Dział Żywienia - dziennie około 140 żywionych pacjentów. Biorąc pod uwagę 2-och zatrudnionych dietetyków -70 osób przypada na jednego dietetyka.

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

Odpowiedź: Tak, istnieje taka możliwość. Na życzenie pacjenta dietetyk wzywany jest na Oddział do pacjenta. Dział Żywienia prowadzi się rejestr porad dietetycznych.

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?

Odpowiedź: dzienna stawka żywieniowa przypadająca na jednego pacjenta wynosi 8,56 zł netto (wsad surowca).

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
Odpowiedź: Nie korzystamy z usług zewnętrznej firmy cateringowej.

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
Odpowiedź: Posiadamy opracowane wymagania dla dostawców w zakresie bezpieczeństwa żywności, wprowadzony zintegrowany system zarządzania, Księgę HACCP, Księgę Higieny.

Wartość energetyczna i odżywcza produktów wykorzystywanych do produkcji w dziale żywienia ZCO wynika z „Tabel składu i wartości odżywczej żywności” pod redakcją Hanny Kunachowicz i in. Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie.

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
Odpowiedź: Tak w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom.

Kontroli dokonuje 3 razy dziennie kierownik Działu Żywienia oraz dietetyk.

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
Odpowiedź: W przypadku diety przemysłowej ilość podaży kontroluje lekarz prowadzący- codziennie. W przypadku pozostałych diet ilość spożywanego pokarmu kontroluje się poprzez informację od personelu wydającego posiłek.

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
Odpowiedź: Nie dotyczy.

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
Odpowiedź: Tak, istnieje procedura zgłaszania skarg i wyznaczono osobę odpowiedzialną do ich rozpatrywania.

11. Prosimy o podanie liczby skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
Odpowiedź: 2017r: 2018r.:

- 1 podziękowanie - 2 podziękowania

- nie było skarg - 1 skarga

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

Odpowiedź: Tak

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
Odpowiedź: w szpitalu opracowano rodzaj diet, sposób przygotowywania diet, wskazania do stosowania diet, osoby odpowiedzialne za przygotowywanie i podawanie diet (Instrukcja Nr I-406-009 Instrukcja Żywienia Dietetycznego)

Rodzaje diet:

a. Dieta podstawowa

b. Dieta lekkostrawna

c. Dieta lekkostrawna z ograniczeniem tłuszczu

d. Dieta w cukrzycy

e. Dieta bogatobiałkowa

f. Dieta niskobiałkowa

g. Diety o zmienionej konsystencji (papkowata, płynna wzmocniona płynna wzmocniona do sondy, płynna, kleikowa)

h. Diety eliminacyjne

i. Dieta indywidualna

j. Dieta przemysłowa

Diety opracowano na podstawie „Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach” pod redakcją prof. dr. hab. n.med. Mirosława Jarosza , „Dietetyki Żywienie zdrowego i chorego człowieka pod redakcją Heleny Ciborowskiej, Anny Rudnickiej, „Postepowania dietetyczne w niedożywieniu” Anny Rogulskiej oraz publikacji naukowych.

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?

Odpowiedź: Jesteśmy w stanie zapewnić pacjentowi dietę bezglutenową oraz bezmleczną.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?

Odpowiedź: Jesteśmy w stanie zapewnić pacjentowi dietę wegetariańską lub wegańską.

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Odpowiedź: Tak. Stosujemy doustną suplementację polekową preparatami specjalnymi, zwierającymi np.: białko, argininę, witaminy, mikroelementy.

Udostępnianie informacji publicznej. przez ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Odpowiedzi na pytania z dnia 17.10.2019 r. " Wniosek o informacje
publiczną"

1. Tak – 10 dietetyczek. Zakres obowiązków:
uczestnictwo w obchodach lekarskich
przeprowadzenie wywiadu żywieniowego z chorymi przyjmowanymi na oddział,
przeprowadzenie badań antropometrycznych i innych z zakresu stanu
odżywania pacjenta
czuwanie nad zmianami w jadłospisie zgodnie z zaleceniami
organizowanie pracy przy rozdziale posiłków, na oddziale karmienie
pacjentów, ocena gramatury, temperatury potraw, czuwanie nad właściwym
rozdziałem żywności pacjent-dieta
przygotowanie żywności specjalnej
poradnictwo żywieniowe
nadzór nad stanem sanitarno – higienicznym kuchenek oddziałowych, naczyń
do transportu, naczyń stołowych

2. Na jedną zatrudnioną dietetyczkę przypada 38 pacjentów.

3. Tak istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetycznej.
Pacjent również otrzymuje informacje w formie pisemnej zgodną z
zaleceniem diety.

4. Koszt całościowej dziennej dawki żywieniowej na pacjenta wynosi 14
zł.

5. Szpital nie korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej.

6. Wartość odżywcza, kaloryczna posiłków jest zgodna z Normami Instytutu
Żywności i Żywienia.

7. Jakość posiłków kontrolowana jest codziennie przez Kierownika Działu
Żywienia oraz okresowo ocena jadłospisu całodziennego przez Inspektorat
Sanitarny metodą Szewczyńskiego.

8. W szpitalu kontroluje się ilość pokarmów spożywanych przez pacjenta –
dietetyczka dokonuje tych zapisów w Indywidualnej karcie żywienia
pacjenta. Gramatura posiłku sprawdzana jest okresowo przez kontrole
wewnętrzne – Kierownik Działu Żywienia i audyty HACCP.

9. Nie dotyczy.

10. Tak na oddziale znajdują się Zeszyty skarg i uwag, są informacje
odnośnie zgłaszania skarg do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta oraz
\corocznie przeprowadzane są ankiety Badania satysfakcji pacjentów, w
których zawarte są pytania dotyczące żywienia.

11. W 2017 i 2018 r. nie było skarg dotyczących niewłaściwego żywienia.

12. W 2018 r. lekarze przechodzili szkolenie na temat żywienia pacjenta
dojelitowego i pozajelitowego.

13. W szpitalu stosuje się następujące diety: podstawowa;
bogatoresztkowa; lekkostrawna; z ograniczeniem tłuszczu; łatwostrawna –
zapalenie żoładka; z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie
soku trawiennego; ubogokaloryczna; o zmiennej konsystencji; cukrzycowa,
miażdżycowa; z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów z ogr.
Tłuszczu; ubogobiałkowa; ubogoglutenowa; w chorobie trzustki; bez
mleczna; ubogopurynowa; łatwostrawna dziecięca; łatwostrawna położnicza;
jadłospis matki karmiącej; żywienie Leśniowskiego – Crona.
Źródło do opracowania diet: „ Dietetyka żywienia zdrowego i chorego
człowieka” mg H. Ciborowska, mgr A. Rudnicka
„ System dietetyczny dla zakładów słuzby zdrowia” mgr H. Szczygłow
„ Zasady prawidłowego żywienia w chorobach szpitalnych” dr hab. n. med.
M. Jarosz
„ Poradnik dla chorego na cukrzycę” prof. dr hab. n. med. J. Tatoń
„ Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie” prof. dr hab. n. med. M.
Krawczyńska
„ Normy żywieniowe dla populacji polskiej” www.izz.waw.pl zasady
prawidłowego żywienia / Instytut Żywienia i Żywności.

14. Szpital zawsze zapewnia wskazaną dietę przez lekarza.

15. Na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską.

16. Szpital zapewnia suplementy diety wspomagające chorym powrót do
zdrowia np. Nutridrinki i Protafar.

Dział Jakości
ZOZ Sucha Beskidzka

---------------------------------------------------
Zanim wydrukujesz pomyśl o środowisku.

wniosek o informacje publiczna przez SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S.T. DĄBROWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

Szanowni Państwo,

W związku z wiadomością z dnia:

Tuesday, October 15, 2019 10:41 PM

Subject: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

Informuję, ż w związku z ilością pytań i ich zakresem zmuszeni jesteśmy do
wydłużenia nas do wydłużenia odpowiedzi do 2 miesięcy.

Pozdrawiam

Maria Karczewska

z-ca dyrektora ds. medycznych

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.

Ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

m.karczewska@szpitalwpuszczykowie.com.pl
<mailto:m.karczewska@szpitalwpuszczykowie.com.pl>

tel. 61 89 84 006

tel. kom. 606 688 957

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM.LUDWIKA PERZYNY W KALISZU 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przekazuje w
załączeniu odpowiedź.

Z poważaniem
Mariola Czubocha
Dział Organizacyjny
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Re: Wniosek o informację publiczną przez MAZURSKIE CENTRUM ZDROWIA SZPITAL POWIATOWY W WĘGORZEWIE PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie w odpowiedzi na
e-mail z dnia 15.10.2019 r. przesyła poniżej odpowiedzi:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków. - *NIE*
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka? - *-*
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów? -
*NIE*
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala? - *13.50 zł*
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków? -
*TAK, NIE*
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie. - *NIE*
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
- *NIE*
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają? - *NIE*
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka? - *NIE*
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg? - *NIE*
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku. - *0*
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? *- NIE*
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala). *Wiedza lekarza. Dieta: podstawowa, łatwostrawna, bezmleczna,
beznabiałowa, cukrzycowa, kleik, miksowana, miksowana cukrzycowa,
miksowana do sondy, papkowata, płynna, trzustkowa, bezglutenowa.*

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi? *Wskazane diety są zapewnione *
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską? - *TAK*
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)? - *NIE*

--
Pozdrawiam
Karolina Herbaczewska
Mazurskie Centrum Zdrowia
Szpital Powiatowy w Węgorzewie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
http://www.mazurskiecentrumzdrowia.pl/nasz-szpital/inspektor-ochronu-danych.html

W dniu 15.10.2019 o 23:07, sprawa-16885@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Fw: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM.OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE 2

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony w
trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji
publicznej, działając na podstawie art. 10 i art. 13 ust.1 cyt. ustawy
udzielam w imieniu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w
Kościanie następujących informacji.

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich
obowiązków.*_TAK. W ZAŁĄCZENIU ZAKRES CZYNNOŚCI.
_*

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?*_OKOŁO 300_*

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym
pacjentów?*_JEST MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INDYWIDUALNEJ PORADY DIETETYKA W
FORMIE KONSULTACJI
_*

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?*OKOŁO8,00 zł. (tzw. wsad do kotła)*

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?*_ 
SZPITAL NIE KORZYSTA Z USŁUG ZEWNĘTRZNEJ FIRMY._*

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.*_NIE_*

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?_*TAK, SZEF KUCHNI, KAŻDORAZOWO
*_

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?*_TAK. PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA LUB WSKAZANA PRZEZ NIĄ
PIELĘGNIARKA.PODCZAS KAŻDEGO POSIŁKU._*

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?*_SZPITAL NIE KORZYSTA Z USŁUG ZEWNĘTRZNEJ FIRMY._*

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?_*TAK, NA
OGÓLNIE PRZYJĘTYCH ZASADACH WNOSZENIA SKARG USTNIE/PISEMNIE.
*_

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.*_11 SKARG_*

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? *_NIE_*

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).*DIETA NORMALNA, DIETA LEKKOSTRAWNAna bazie diety
lekkostrawnej: 1. wątrobowa, 2. mielona, 3. płynna , 4. papkowata, 5.
bezsolna, 6. cukrzycowa, 7. bogatoresztkowa, 8. bezglutenowa, 9.
bezmleczna, 10. niskopurynowa i inna zlecona przez lekarza.Opracowanie:
wiedza dietetyka/publikacje naukowe.*

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi? *_SZPITAL JEST W STANIE ZAPEWNIĆ
DIETY WSKAZANE PRZEZ LEKARZA_*

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską? *_TAK_*

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)?_*TAK*_

Informacji udzielił: Piotr Zborowski, Z-ca Dyrektora ds.
Ekonomiczno-Technicznych.

W dniu 16.10.2019 o 07:44, Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny
Kościan pisze:

odpowiedź-Dziekanka przez WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH "DZIEKANKA" IM. ALEKSANDRA PIOTROWSKIEGO W GNIEŹNIE 2

Dzień dobry,

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka"im.
Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie przesyła pismo Dyrektora
zawierające  odpowiedzi na pytania  zawarte we wniosku o udostępnienie
informacji publicznych.

Z poważaniem:

Danuta Winiarska Kierownik Działu Organizacyjnego

tel: 61/ 423 85 02

Re: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL KOLEJOWY W WILKOWICACH-BYSTREJ /S.P.Z.O.Z. SZPITAL KOLEJOWY W WILKOWICACH-BYSTREJ/ 7

SP ZOZ Szpital Kolejowy

w Wilkowicach - Bystrej

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 15.10.2019r. w załączeniu
przesyłam wnioskowaną informację publiczną.

Z poważaniem

Grażyna Teda

specj. ds. admin.

W dniu 2019-10-15 o 22:51, sprawa-16785@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Fw: Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im.Prof.Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 1

Dzień Dobry,
W nawiązaniu do poniższej wiadomości w załączeniu przesyłam skan wnioskowanych informacji udzielnych przez SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM.
Z wyrazami szacunku,

Agnieszka Olkowska
Referent

Dział Organizacyjno - Prawny
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. prof. Stanisława Szyszko
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
41-800 Zabrze
ul. 3-go Maja 13-15
tel./fax (32) 37-04-526

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:
Wniosek o informację publiczną

Data:
Tue, 15 Oct 2019 20:56:20 -0000

Nadawca:
sprawa-16813@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Odpowiedź-Do:
sprawa-16813@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Adresat:
sek_sk1@szpital.zabrze.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-16813@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Wysyłanie wiadomości e-mail: odpowiedź na wniosek inf. publiczną jakość posiłków [25.10.2019] przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach 2

W załączeniu odpowiedź na email z dnia 15.10.2019,

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
odpowiedź na wniosek inf. publiczną jakość posiłków [25.10.2019]

--
Grażyna Majkowska
Naczelna Pielęgniarka
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach

Odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji przez CENTRUM MEDYCZNE IM. DR LUDWIKA RYDYGIERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień dobry!
W związku z przesłanym przez Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji
publicznej dotyczącej sektora żywieniowego w szpitalu Centrum Medycznego im.
dr.L. Rydygiera sp. z o.o. ul. Sterlinga 13 w Łodzi w załączeniu przesyłam
odpowiedzi na zadane pytania.
Pozdrawiam serdecznie
Marta Lipińska

Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp z o.o. 90-217 Łódź, ul. Sterlinga 13;
tel./fax 42-633-58-77 Regon 472252285, NIP 7251753539; Spółka zarejestrowana w
Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000522865 Kapitał Zakładowy Spółki 6.970.000 PLN
www.centrumrydygiera.pl

odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WOJEWÓDZKI SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM.PROFESORA EUGENIUSZA WILCZKOWSKIEGO W GOSTYNINIE 1

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie w załączeniu przesyła stosowne pismo.

Z poważaniem,

Katarzyna Gajewska

Wojewódzki Samodzielny Zespół

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin
tel. (24) 236 00 00 lub 01
fax. (24) 235 80 89
e-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl

www.spzoz-zalesie.pl

dot.odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej przez ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej.

z poważaniem
Sylwia Bernaś
ZOZ w Oświęcimiu

Re: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL REHABILITACYJNO - LECZNICZY DLA DZIECI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJNOWIE 1

Witam,
w załączniku przesyłam odpowiedzi na Państwa pytania.
 
Marlena Bogusławska
ref. ds adm.-gosp.
 
-- 
Szpital Rehabilitacyjno - Leczniczy dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie
Wojnowo 7 a; 66 - 120 Kargowa
Tel. 68/ 35 25 023

odpowiedź na informację publiczną przez SZPITAL UNIWERSYTECKI IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3

Dzień dobry,

w imieniu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w
Zielonej Górze sp. z o. o. informuję że odpowiedzi na Państwa pytania
znajdują się w załączeniu emaila.

pozdrawiam,
Jakub Lipiński
Inspektor Ochrony Danych

odpowiedzi na pytania przez INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI 1

Przesyłam odpowiedź na pismo . Pozdrawiam Przełożona Pielęgniarek

cd przez INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI 2

CD.

PD: Wniosek o informację publiczną - odpowiedź przez NOWY SZPITAL W NAKLE I SZUBINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2

Dzień dobry.
Załączam odpowiedź, na zadane pytania dot żywienia w szpitalu, z Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie.
________________________________
Od: Mirosława Smolińska
Wysłano: 17 października 2019 10:49
Do: Adrianna Nowicka; Jaroslaw Gierszewski; Elżbieta Lorenc; Iwona Jorka
Temat: FW: Wniosek o informację publiczną - Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Dzień dobry,
Przesyłam do Zarządu i Naczelnych Pielęgniarek pytania dot. informacji publicznej z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska o treści poniżej.

Pozdrawiam

[podpis]

Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A. przez "UZDROWISKO KAMIEŃ POMORSKI" SPÓŁKA AKCYJNA 1

Dzień dobry,

 w imieniu Zarządu Spółki "Uzdrowisko Kamień Pomorski" S.A. przesyłam w
załączeniu odpowiedź na przesłany  w dniu 15.10.2019 r. (drogą
elektroniczną) wniosek o udostępnienie informacji publicznych.

 Z poważaniem

 Marzena Dawidson

Sekretariat - Uzdrowisko Kamień Pomorski
"Uzdrowisko Kamień Pomorski" S.A.

ul. Szpitalna 14, 72-400 Kamień Pomorski
NIP 861-000-36-10, REGON 000288254
BPS S.A. o/Szczecin
87 1930 1930 2395 0300 8487 0001
tel.+48 91 3821149,fax +48 91 3821135
e-mail: sekretariat@u-kp.pl
www.uzdrowisko-kamienpomorski.pl

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie 1

Szanowni Państwo

W załączeniu przekazuję skan odpowiedzi na poniższy wniosek.

z poważaniem

Justyna Pawlicka

Oddział Administracyjny

Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

Odpowiedź na wniosek z dnia 2 września 2019 r. przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim

A. 061-21/19

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:

Na podstawie art. 9 i art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. Poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1429) zawiadamiam, że w związku z brakiem złożonego, w ciągu 14 dni, oświadczenia, że strona wnioskująca zgadza się na poniesienie opłaty w wysokości 700,00 zł, na poczet kosztów udostępnienia informacji publicznej w zakresie dalszej części wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 r., który wpłynął w dniu 2 września 2019 r., postanowiłem pozostawić przedmiotowy wniosek bez rozpoznania, w części przekraczającej informację dotychczas udzieloną, a co nastąpiło drogą elektroniczną w dniu 6 września 2019 r., korespondencją oznaczoną jako A.061-21/19, to jest w zakresie pytań 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 r., który wpłynął w dniu 2 września 2019 r.
Informuję jednocześnie, że podstawie art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. Poz. 2096 z późn. zm.), nie wydaje się decyzji ani postanowienia. Należy natomiast zawiadomić zainteresowanego o fakcie pozostawienia jego wniosku bez rozpoznania. Zob. uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 2000 r., III ZP 11/00, OSNAP 2000, nr 19, poz. 702.

Na zarządzenie Prezesa Sądu rejonowego w Lwówku Śl.

Z poważaniem
Andżelika BURDUKIEWICZ
Kierownik
Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sąd Rejonowy
ul. Jaśkiewicza 12
59-600 Lwówek Śląski
e-mail: adm@lwowekslaski.sr.gov.pl<mailto:adm@lwowekslaski.sr.gov.pl>
tel. +48 756469464