Informacja publiczna 10WSK przez 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy 5

Dzień dobry,

w związku z zapytaniem o informacje dotyczące żywienia w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, przesyłam odpowiedzi w załączniku.

Z poważaniem,
Kinga Chabowska
Sekcja Organizacyjno-Promocyjna
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
tel. 261 417 461

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5,85-681 Bydgoszcz , tel.: 261-417-220, adres e-mail: szpital@10wsk.mil.pl mailto:szpital@10wsk.mil.pl Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Szczegółowa informacja o obowiązku informacyjnym dostępna jest na stronie internetowe http://www.10wsk.mil.pl/ .w zakładce "pacjent".

Nie przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez G.V.M.CARINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: biuro@gvmcarint.eu
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-17 10:25

usunięto w dniu 2019-10-22 09:26.

Odp. na wniosek o informację publiczną przez POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY 3

Witam,

W załączeniu przesyłam odp. na wniosek o informację publiczną wraz z
załącznikami.

--
Pozdrawiam
Katarzyna Śmiałek-Kędzia
Pełnomocnik Dyrektora ds. jakości
tel. 693 920 096
tel. 62 78 45 506
____________________________________________
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Warszawska 104.
Numer KRS 0000309670 Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP 9970128656. Regon 100540800.
Wysokość kapitału zakładowego 3. 596. 200, 00 PLN – wniesiony.

RE: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACH 1

Poniżej odpowiedzi na pytania zadane mailowo w dniu 15.10.2019 r.

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

Szpital zatrudnia dietetyków na umowie o pracę.

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?4 dietetyków na 470 łóżek szpitalnych

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów? Istnieje możliwość uzyskania porady dietetycznej, informuje o tym personel pielęgniarski, lub dietetyczki.
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala? Ok. 12 zł
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków? Własna kuchnia.
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.

Szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają? Kierownik działu żywienia kontrolują jakość podawanych posiłków przy wydawaniu z kuchni.
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają? Personel oddziału dba o spożywanie posiłków, przy przyjęciu określana jest stan odżywienia pacjenta, jest to odnotowane w historii choroby zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia,.
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka? Nie dotyczy
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg? Skargi przyjmuje pełnomocnik Dyrektora do spraw praw pacjenta.zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą.

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku. Nie odnotowano skarg
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? Nie przechodzili
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala). – w załączeniu

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi? Zapewniamy odpowiednią dietę
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską? Zapewniamy
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)? Tak

Beata Stępień

Kierownik

Działu Organizacji i Nadzoru

tel. 18 35 53 502

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxOTEwMTUyMDQxMTcuMzY0NzUuMjkxMkBmZWRyb3dhbmllLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5wbHxUdWUsIDE1IE9jdCAyMDE5IDIwOjQxOjE3IC0wMDAwfHN6cGl0YWxAc3pwaXRhbC5nb3JsaWNlLnBsfDEuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnNtdHB8cmVkZ3JpZDF8MA==>

Re: Wniosek o informację publiczną przez "SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień dobry

W załączeniu odpowiedź

dotyczy wniosku o informację publiczną przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu 4

Dzień dobry.

W odpowiedzi na Państwa wniosek w załączeniu przesyłamy pismo z załącznikami
w tej sprawie.

Z poważaniem

Jednocześnie proszę o niezwłoczne, odwrotne potwierdzenie otrzymania
niniejszej informacji.

Grzegorz Mydłowski

Kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej

Tel. 71 389-71-13 wew. 373

e-mail: grzegorz.mydlowski@lubszpital.pl
<mailto:grzegorz.mydlowski@lubszpital.pl>

Wojewódzki Szpital

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

w Lubiążu

Lubiąż, ul. Mickiewicza 1

56-100 Wołów

NIP 988-01-33-033

fax. 71 389-74-99

Informacja Administratora Danych Osobowych
<https://szpital_lubiaz.bip.gov.pl/informacja-administratora-danych-osobowyc
h/informacja-administratora-danych.html>

Re: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 3

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłamy odpowiedzi Dietetyka SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim na zadane przez Państwa pytania.

Z poważaniem

BEATA ADAMSKA

Asystent Dyrektora
SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Mossego 17
62-065 Grodzisk Wielkopolski

RE: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL IM.ŚW.JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY 1

Dzień dobry

W odpowiedzi na e-mail przekazuje zakres informacji.

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

Szpital nie zatrudnia dietetyka.

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

Szpital nie zatrudnia dietetyka.

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

Nie ma możliwości uzyskania indywidualnej porady dietetyka.

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?

Wysokość całodziennej stawki żywieniowej wynosi

1) Posiłki „A” 12,85 zł netto + podatek vat 8% , tj. 13,88 zł brutto;

2) Posiłki „B” 12,55 zł netto + podatek vat 8% , tj. 13,55 zł brutto;

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

Szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej, w umowie został określony minimalny procent na zakup składników użytych do przygotowania posiłku. (Wsad do kotła min. 50% ceny brutto)

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.

W umowie określono wartość odżywczą i kaloryczną posiłków.

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

W Szpitalu koordynator higieny szpitalnej nadzoruje jakość dostarczanych posiłków. Kontrole jakości posiłków są przeprowadzane codziennie na każdym oddziale.

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

Nie kontroluje się w przypadku samodzielnego spożywania posiłków przez pacjenta.

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?

Tak
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

Jest procedura zgłaszania skarg oraz jest wyznaczona osoba odpowiedzialna za kontakt .

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku. Nie było skarg ani zatruć.

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? Nie

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).

W szpitalu jest stosowane 13 diet opracowanych przez dietetyka.

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?

Szpital zapewnia diety zgodnie z zaleceniem lekarza.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?

Tak

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Tak

Z poważaniem

Alicja Cholaszczyńska

Kierownik Działu Organizacji i Statystyki Medycznej

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

<mailto:a.cholaszczynska@szpital-trzebnica.pl> a.cholaszczynska@szpital-trzebnica.pl

71 312 09 20 wew. 130

ul. Prusicka 53-55

55-100 Trzebnica

odpowiedzi wniosek oinformację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

Dotyczy odpowiedzi do wniosku o informację publiczna z dnia 17.10.2019r
Ad.1.Tak
zakres obowiązków:
-prowadzenie dokumentacji potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania
żywienia w szpitalu,współpraca z magazynem żywnościowym
-planowanie jadłospisów dla pacjentów,sporządzanie diet specjalnych
-opracowanie wskazówek dla pacjentów wypisywanych do domu
-czuwanie nad dokładnością sporządzania raportów z oddziałów (liczba
chorych,rodzaje diet)
-kontrola gotowych potraw przed ich wydaniem z kuchni na oddziały
Ad.2 ok.50
Ad.3.Tak ,informuje się przez personel
Ad.4.ok 7 zł netto
Ad.5. Nie
Ad.6.Nie
AD.7.Tylko kontrola posiłków wydawanych z kuchni
Ad.8.Nie
Ad.9.Nie dotyczy
Ad.10.Nie
Ad.11.Brak
Ad.12.Nie
Ad.13.12 rodzajów diet,źródła:wiedza dietetyka,publikacje naukowe,źródła
internetowe
Ad.14.Zapewniamy dietę wskazaną przez lekarza
Ad.15.Tak
Ad.16.Tak ,dieta przemysłowa.

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II W NOWYM TARGU 2

Witam!

Podhalański Szpital Specjalistyczny im.JP II w nowym Targu przesyła w
załączeniu odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej wraz
z zakresem obowiązków dietetyka.

Z poważaniem

Kalata K

Sekretariat dyrekcji szpitala

----------------------------------------------------------------------------
----------------

Krystyna Kalata

Starszy inspektor

Sekretariat dyrekcji

18/2633001

sekretariat@pszs.eu

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu

34-000 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

NIP: 735-21-78-657, KRS: 0000002479

----------------------------------------------------------------------------
----------------

Ta wiadomość i wszystkie załączniki do niej są własnością Podhalańskiego
Szpitala Specjalistycznego

im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Jeżeli otrzymaliście Państwo tą wiadomość
omyłkowo prosimy

o nie otwieranie załączników, niezwłoczne poinformowanie nas o pomyłce i
odesłanie wiadomości

do nadawcy oraz usunięcie całej korespondencji wraz z załącznikami ze
swojego systemu.

Informujemy, że rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie otrzymanej
omyłkowo wiadomości

lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione i może być
nielegalne.

Dziękujemy.

Fwd: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 2

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę
cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich
obowiązków.
TAK ( W ZAŁACZENIU ZAKRES OBOWIAZKÓW)

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
SPZOZ ZATRUDNIA 1 DIETETYKA NA 270-290 PACJETÓW

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym
pacjentów?
SZPITAL NIE PROWADZI PORAD W ZAKRESIE DIETETYKI

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
6,00 ZŁ - 6,20 ZŁ

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej?
Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną
kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do
przygotowania posiłków?
NIE

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą
i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów,
barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
NIE

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych
pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one
się odbywają?
TAK, KONTROLI DOKONUJE 2 RAZY W TYGODNIU KIEROWNIK KUCHNI LUB DIETETYK

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią
ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często
one się odbywają?
TAK MONITORUJE TO CODZIENNIE PIELĘGNIARKA/LEKARZ

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?
NIE DOTYCZY

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
W SPZOZ FUNKCJONUJE OGÓLNA PROCEDURA ZGŁASZANIA SKARG I ZAŻALEŃ

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego
żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018
roku.
NIE ODNOTOWANO

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
NIE

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).
18 DIET W ZAŁĄCZENIU WYKAZ, ŹRODŁO OPRACOWANIA : WIEDZA DIETETYKA ORAZ
PUBLIKACJA KSIAŻKOWA "ZASADY PRAWIDŁOWEGO ZYWIENIA CHORYCH W SZPITALACH"
POD RED. MIROSŁAWA JAROSZA
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety
wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki
sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
SPZOZ ZAPEWNIA WSKAZNE DIETY PRZEZ LEKARZA

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską
lub wegańską?
TAK

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)?
TAK NP. NUTRIDRINKI

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
na adres: sprawa-17253@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie
z zasadami reprezentacji --
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

--
SPZOZ w Siedlcach
Agnieszka Tymoszuk
Kierownik Sekcji Administracyjnej
tel. 728 319 833

Odpowiedź na Wniosek o udzielenie informacji publicznej przez MAZOWIECKIE SPECJALISTYCZNE CENTRUM ZDROWIA IM. PROF. JANA MAZURKIEWICZA W PRUSZKOWIE 1

Szanowni Państwo,

w imieniu Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana
Mazurkiewicza w Pruszkowie przesyłam w załączeniu informacje o które
Państwo wnioskowali.

Z poważaniem

Elżbieta Madajczyk - Koordynator Działu Organizacyjno - Prawnego

Re: Wniosek o informację publiczną przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi 2

Witam

W załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 15.10.2019 r. Oryginał
został wysłany pocztą.

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):
2019-10-22-10-58-49-01
2019-10-22-10-59-21-01

wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH "DZIEKANKA" IM. ALEKSANDRA PIOTROWSKIEGO W GNIEŹNIE 2

Dzień dobry,

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im.
Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie  udziela odpowiedzi na pytania
zawarte we wniosku o udostępnienie informacji publicznych.

Z  poważaniem:

Danuta  Winiarska                                                    
Kierownik Działu Organizacyjnego

tel: 61/ 423 85 02

informacja publiczna przez SZPITAL POWIATOWY W CHMIELNIKU

w odpowiedzi na e-maila z dnia 15.10.2019 informuję: 1.Szpital prowadzi własną kuchnię w miejscu, w dziale żywienia zatrudniona jest dietetyczka.2.Szpital posiada 76 łóżek.3.Tak istnieje taka możliwość,informacji udziela dietetyk.4.Średnia stawka żywieniowa-wsad do kotła wynosi obecnie 6,50 zł.5.Nie .6.Szpital od 2007 roku certyfikuje normę ISO 22 000 i prowadzi dokumentację zgonie z wymogami Normy.7.. Tak, kontrolę odbywają się przez członków Zespołu ds.bezpieczeństwa żywności,przez audytorów zewnętrznych przy okazji corocznej certyfikacji, przez służby Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej, kontrole wewnętrzne odbywają się raz w m-ącu 8.Posiłki podają pacjentom Panie pielęgniarki i to one monitorują ilość spożywanych pokarmów.9 Nie dotyczy 10. W Szpitalu jest powołany Zespół ds skarg i wniosków, wyłożone są Ankiety badania satysfakcji pacjentów, w których wszyscy pacjenci mają możliwość oceny żywienia. 11.Od 20 lat nie było żadnej skargi dotyczącej jakości żywienia a w ostatnich latach 80 % pacjentów ocenia żywienie jako bardzo dobre.12.Jeden z lekarzy skończył skończył studia podyplomowe w 2017 roku w zakresie Żywienie kliniczne pacjenta na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.13. W Szpitalu opracowano 12 diet leczniczych-wiedza lekarzy, dietetyka ,publikacje naukowe,wytyczne Instytutu Zywienia. 14.Szpital zapewnia każdą dietę zleconą przez lekarza. 15.Szpital zapewnia również dietę wegańską i wegetariańską 16.w Szpitalu nie stosuje się doustnych suplementów pokarmowych.Informację przygotowała dyrektor Szpitala Jolanta Rybczyk

RE: Wniosek o informację publiczną przez Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno - Zabiegowe MEDICINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dotyczy: sprawa-17384@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na pytanie z dnia 17 października 2019 roku stwierdzam, że SCDZ Medicina Spółka z o.o. w Krakowie nie jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na poniższe pytania, gdyż zarówno pod względem podmiotowym jak i przedmiotowym pytania nie dotyczą materii informacji publicznej wg ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Niezależnie od powyższego zwracam uwagę, że część informacji o jakie Państwo pytacie np. Diagnostyka lekarska, może stanowić element dokumentacji medycznej, co jak wiadomo jest objęte ochroną praw pacjenta i stanowi tajemnicę.

Z poważaniem

Zarząd S.C.D.Z. Medicina

SCDZ MEDICINA SP.Z O.O.

31-559 KRAKÓW

UL. ROGOZINSKIEGO 5

12 417 33 11

NIP 6760101626

RE: Wniosek o informację publiczną przez UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ 1

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,
Agnieszka Miotk
Asystentka Dyrektora

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
ul. Powstania Styczniowego 9b
81-519 Gdynia
tel. 58 699 85 06/ 58 622 42 28
fax 58 622 48 71

RE: Wniosek o informację publiczną przez POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI 1

Dzień dobry

Przesyłamy w załączeniu pismo do wniosku o informacje publiczną, oryginał zostanie przesłany pocztą tradycyjną.

---

Pozdrawiam

Sekretarka PZS w Oleśnicy

Halina Palma

----------------------------------------------------------------

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy

ul. Armii Krajowej 1; 56-400 Oleśnica

sekretariat: tel. 071 77 67 427, fax 071 77 67 307

e-mail: <mailto:sekretariat@pzsolesnica.pl> sekretariat@pzsolesnica.pl

Re: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGROWIE 1

Dzień Dobry,

w załączeniu przesyłamy odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

SP ZOZ W Węgrowie
ul. Kościuszki 15
07-100 Węgrów

W dniu 17.10.2019 o 10:43, sprawa-17320@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

informacja publiczna przez Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Kluczborku 1

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej
przesyłam w załączeniu odpowiedź na wnioskowaną informację

Z poważaniem

Maciej Tomaszczyk

Dyrektor ds. administracyjnych

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

udzielenie informacji publicznej przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 2

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa pismo o udzielenie informacji publicznej przesyłam
stosowny skan pisma.

Z poważaniem,

Maja Czarnowska

Sekretariat Dyrektora

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy

W Dziekanowie Leśnym

Tel. 22 765 73 56

Fax. 22 765 72 56

e-mail : sekretariat@szpitaldziekanow.pl

informacja publiczna szpital miejski w morągu sp z o.o przez SZPITAL MIEJSKI W MORĄGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2

Szpital Miejski w Morągu sp z o.o

Dział Żywienia

Kierownik Działu -Marzanna Drzewiecka-dietetyk dyplomowany

Udostępniam publiczną informację wg przesłanych do nas pytań.

1.Dietetyk pełni funkcję kierownika działu i magazyniera magazynu
spożywczego

Zakres obowiązków:

*

organizacja pracy Działu Żywienia czyli

-układanie harmonogramu pracy pracowników działu

-planowanie jadłospisów diet i ich modyfikacją

-sporządzanie miesięcznych kluczy kosztów żywienia na poszczególne
działy

-codzienny nadzór nad produkcją potraw

-codzienny nadzór nad czynnościami higieniczni-sanitarnymi

-nadzór nad eksploatacją sprzętu drobnego i maszyn gastronomicznego

*

codzienny monitoring CCP -krytycznych punktów kontrolnych

*

prowadzenie bieżącej dokumentacji HACCP

*

nadzór nad kuchenkami oddziałowymi

*

prowadzenie gospodarki magazynowej czyli

-zamawianie produktów zgodnie z umową przetargową na produkty oraz
zapotrzebowaniem na podstawie planowanego jadłospisu

-przyjmowanie dostaw i sprawdzanie zgodności z wystawioną F-VAT

-monitoring produktów poprzez selekcję ważności daty do spożycia
oraz przechowywania w odpowiednich warunkach wskazanych przez producenta

-codzienne wydawanie produktów na podstawie dokumentu RW zgodnie
zapotrzebowaniem

wg jadłospisu na dzień….

*

Nadzór nad produkcją potraw dietetycznych(diet specjalnych)

*

nadzór nad zgodnością wydawania ich wg zapotrzebowania na oddziały
szpitalne

2. Dietetyk-kierownik Działu żywienia ma 147 pacjentów tyle jest łóżek
szpitalnych

3.Poradę dietetyczna może uzyskać tylko pacjent który przebywa bądź
przebywał w szpitalu,udzielana jest na zgłoszenie pielęgniarskie
ewentualnie lekarskie w formie ustnej i pisemnej

4.Całościowa stawka dzienna żywieniowa wynosi 13,87 zł w tym kwota 6,50
stanowi tkz.”wsad do kotła”

5.Szpital nie korzysta z usług zewnętrznej firmy Cateringowej .

6.Są wyliczane wartości odżywcze jadłospisów dekadowych ,które
uwzględniają również alergeny,

Przesyłam dekadówkę dla informacji jak wygląda w naszym szpitalu
dekadówka diety podstawowej  wrzesień 2019r Załącznik nr1

oprócz tego jest Księga Kart Produktu Spożywczego-zawiera opis
specyfikacji produktu przedstawionego przez producenta i co roku jest
uaktualniana.(po przetargu na produkty spożywcze)

7.W naszym szpitalu zidentyfikowano 5 Krytycznych Punktów Kontrolnych w
tym 3 dotyczą etapów: -przygotowania ,przechowywania,wydawania gotowego
posiłku na oddział szpitalny

-transport i wydawanie posiłków w oddziale szpitalnym

- przechowywanie gotowego posiłku w lodówce w kuchence oddziałowej oraz

przechowywanie indywidualnej żywności osoby hospitalizowanej

Codzienny nadzór nad wydawanym posiłkiem w oddziale pełni pielęgniarka
dyżurująca uczestniczy w wydawaniu,dwa razy w miesiącu przeprowadza
kontrolę pielęgniarka oddziałowa i wprowadza zapis w karcie kontrolnej i
dwa razy w miesiącu kierownik działu żywienia – dietetyk również
dokonuje zapisu w karcie kontroli ,dwa razy w roku jest przeprowadzana
kontrola przez PSSE -zapis kontroli-protokół pokontrolny

8.Pacjenci w szpitalu objęci długoterminową hospitalizacją ,obłożnie
leżący ,narażeni na wyniszczenie organizmu są codziennie pod stałą
kontrolą osób opiekujących się w oddziale (pielęgniarka, opiekun
medyczny) którzy prowadzą zapisy dotyczącą żywienia i podawania płynów .

9. nie dotyczy

10.W szpitalu istnieje księga skarg w której jest możliwość wpisu skargi
dotyczącej żywienia i nie tylko .Oprócz tego przeprowadzana jest ankieta
satysfakcji pacjenta i jednym z punktów ankiety są posiłki szpitalne.
Gdyby zaistniała sytuacja zatruć pokarmowych, sprawę przejmuje
pielęgniarka epidemiologiczna i jest uruchomiana procedura postępowania
w tym przypadku tzn. szukamy źródła zatrucia i zaczynamy od kuchni
szpitalnej .W kuchni szpitalnej są przechowywane próbki pokarmowe
48godz. ,które mogą być przesłane do badań epidemiologicznych.

11.W przeciągu ostatnich 5 latach nie stwierdzono żadnych skarg
dotyczących żywienia i nie było żadnych zatruć.

12.Lekarze w naszym szpitalu są na umowach kontraktowych i trudno
wyegzekwować u nich jakiekolwiek szkolenie na temat żywienia czy
dietetyki ,jest to temat dla nich nie istotny.

13.nomenklatura diet w naszym szpitalu została opracowana w oparciu o
materiały IŻIŻ z pewnymi modyfikacjami dostosowanymi do specyfiki
naszego szpitala.

Przesyłam w załączniku nr2 UKŁAD DIET

14.15.Kuchnia szpitalna w 100% jest wstanie zapewnić pacjentowi każdą
dietę wskazaną przez lekarza,w/g potrzeby przygotowania do badań
diagnostycznych ewentualnie zdiagnozowania pacjenta oraz wg potrzeb
pacjenta czyli wegańska, wegetariańska,bezglutenowa,bezmleczna,bezlaktozy

Posiadamy duży asortyment produktu i bazujemy wyłącznie na swoim wyrobie
nie korzystamy z półproduktów .Personel posiada wiedzę w przygotowywaniu
tych posiłków.

16.W razie potrzeby i na zlecenie kuchnia szpitalna jest w stanie w
każdej chwili przygotować i wydać produkty dodatkowe wspomagające powrót
do zdrowia:potrawy bogatobiałkowe z dużą zawartością białka zwierzęcego
jak i roślinnego odpowiednio zbilansowanego , jogurty naturalne, zakwasy
buraczane, napary z siemienia,soki świeżo wyciskane owocowe i warzywne,
kiszona kapusta,ocet jabłkowy naturalnej fermentacji

Jednak potrzebna jest dobra wola i zainteresowanie tym tematem osoby
uczestniczącej i opiekującej się pacjentem hospitalizowanym w danym czasie .

Ignorancja w szpitalach zawodu dietetyka jest nie od dziś. Pracuje w
zawodzie 34lata w jednym szpitalu na różnych oddziałach. Współpraca z
personelem lekarskim jest nijaka.

Myślę,że w sposób wyczerpująco odpowiedziałam na pytania .

W I kwartale 2018 r nasz dział żywienia przeszedł wnikliwą ,planowaną
kontrolę NIK, której wynik wg protokołu kontrolnego NIK , jest dla mnie
jako kierownika bardzo korzystny.

I mimo tej kontroli i poprzednich nic się nie robi z zawodem dietetyka w
sensie usankcjonowania prawnego zawodu jak dobrze pamiętam projekt
ustawy z 2010r oraz nakład finansowy na szpitale miejskie ze strony NFZ
jest jaki jest i nie do końca o czym mówią media

Z góry przepraszam za niektóre słowa żalu _ale musiałam!_