Re: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM DR. WŁ. BIEGAŃSKIEGO W ŁODZI 1

Dzień dobry

w załączeniu odpowiedź na pytania.

Z poważaniem

Jolanta Mijalska

in_żywienie przez WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM DR. WŁ. BIEGAŃSKIEGO W ŁODZI 4

Dzień dobry
w zał. odpowiedź na pytania.
Z poważaniem
Jolanta Mijalska

--
KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACJI I SZKOLEŃ WSSz.im. dr Wł.Biegańskiego w
Łodzi 42 251-62-77, 48 519313145 ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź

RE: Wniosek o informację publiczną przez Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej "PODIMED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2

Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa zapytanie informuję, iż Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED SP. z o.o. prowadzi Centrum Okulistyki Chirurgii Oka, w którym wykonuje się zabiegi okulistyczne w ramach NFZ oraz na zasadzie odpłatności ze strony pacjentów. Zabiegi na naszym oddziale szpitalnym wykonywane są ramach szpitala jednego dnia. W związku z powyższym na naszym oddziale nie są wydawane posiłku, dlatego też nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na Państwa pytania.

Jednocześnie informuje, iż mogą zdarzyć się sytuacje gdzie pacjent po przeprowadzonym zabiegu przebywa dłużej niż jeden dzień, wówczas posiłki są dostarczane przez firmę cateringową.

Pozdrawiam

Łukasz Deneszewski

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED Sp. z o.o.

Tel. 728 468 322

1587513.jpeg

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie 1

Szanowni Państwo
W odpowiedzi na wniosek z dnia 17 października 2019 r. przesyłam skan pisma

Z poważaniem
Kinga Traczyk
Sekretariat KOPSN

Wniosek o informację publiczną. przez SZPITAL MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W WOŁOMINIE

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na email pozyskania informacji danych dotyczących żywienia pacjentów w szpitalu w Wołominie, proszę o przesunięcie terminu do końca listopada 2019 roku. Obecnie w szpitalu mamy natłok prac związanych z audytem co jest równoznaczne z wdrażaniem procedur. Przygotowanie odpowiedzi dla Państwa przygotuję w najkrótszym możliwym czasie. Proszę o wyrozumiałość .

Małgorzata Goworek

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez ARKA VITAE Spółka akcyjna 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres nzoz@sanatorium-ustron.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Re: Wniosek o informację publiczną przez ARKA VITAE Spółka akcyjna

Szanowni Państwo,

W związku ze złożonym przez Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 17.10.2019 roku, po analizie jego treści uprzejmie
informuję, że nie możemy udzielić odpowiedzi na pytania zawarte w
Państwa wniosku, bowiem nie jesteśmy podmiotem zobowiązanym do
udostępniania informacji w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 roku o
dostępie do informacji publicznej, zatem nie są spełnione przesłanki
ustawowe udzielenia informacji. Ustawa o dostępie do informacji
publicznej enumeratywnie wskazuje w art. 4 podmioty zobowiązane, tj.
władze publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne. Żaden punkt
nie wymienia niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących
usługi komercyjne, w których cały kapitał należy do krajowych osób
fizycznych lub prywatnych osób prawnych, bez żadnego udziału w kapitale
Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych czy też samorządu
terytorialnego. Wynika z tego, że nie jesteśmy podmiotem zobowiązanym do
stosowania ustawy.

Co więcej, nawet jeżeli by uznać, że jesteśmy podmiotem zobowiązanym (z
czym się nie zgadzamy), to i tak nie możemy udzielić informacji o treści
żądanej przez Państwa z uwagi na tajemnicę przedsiębiorcy (art. 5 ust. 2
ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 11 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Informacje, o których udostępnienie
Państwo wnosicie są ściśle związane z procesem świadczenia usług przez
nasze Ośrodki, posiadają one dla nas wymierną wartość gospodarczą.
Informacje te nie są powszechnie znane w danej branży. Wykorzystanie
takiej informacji przez innego przedsiębiorcę mogłoby narazić nas na
znaczną szkodę majątkową. Ośrodki Magnolia i Tulipan są własnością w
100% prywatnych podmiotów. W samym Ustroniu jest kilkadziesiąt ośrodków
oferujących usługi hotelarsko-sanatoryjne. Rosnąca konkurencyjność pod
względem jakości i zakresu oferowanych usług oraz coraz większe
wymagania stawiane podmiotom świadczącym takie usługi sprawiają, że
coraz trudniej pozyskać lojalnego klienta, który skorzysta z usług po
raz kolejny i poleci dany obiekt swoim znajomym, dlatego sposób (model)
świadczenia przez nas usługi (w tym informacje, o które Państwo
wnioskujecie) są przez nas chronione.

Mając na uwadze powyższe, z uwagi na niespełnianie przesłanek ustawowych
obligujących do udzielania informacji, a także komercyjny aspekt
tajemnicy przedsiębiorstwa informuję, że nie jest możliwe udzielenie
informacji o treści przez Państwa żądanej.

Z wyrazami szacunku,

Dagmara Śliwka

Dyrektor Ośrodka Tulipan
Kierownik Sanatorium Ustroń

Tel.: 604 157 574
+48 33 854 37 80

Sanatorium Ustroń
Ośrodek Magnolia & Ośrodek Tulipan

www.hotel.tulipan.pl
www.hotel-magnolia.pl
www.sanatorium.ustron.pl
www.domseniora.org

W dniu 17.10.2019 o 10:19, sprawa-16923@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Pozdrawiam
Dagmara Śliwka
Dyrektor Ośrodka Tulipan
Kierownik Sanatorium Ustroń

Tel.: 604 157 574
+48 33 854 37 80

Sanatorium Ustroń
Ośrodek Magnolia & Ośrodek Tulipan

www.hotel.tulipan.pl
www.hotel-magnolia.pl
www.sanatorium.ustron.pl
www.domseniora.org

Trzymajcie kciuki. przez NIDZICA

Dzień dobry
Podobno był to jak na razie najlepszy duet w tej edycji.

https://www.youtube.com/watch?v=gJVwNOyUJgk

Mam nadzieję, że trzymacie za mnie kciuki i jesteście dumni z lokalnych artystów.

Sonia M
tel 505 407 807

Informacje o emailmarketing przez Nadleśnictwo Chotyłów

Dzien dobry

Nazywam sie Fabin Torre i i m EmailMarketing technika
Chcialbym sie dowiedziec, czy sa Panstwo zainteresowani
otrzymywaniem informacji na temat produktw i uslug
EmailMarketing, i na jaki adres e-mail mozna wyslac.

Wielkie dzieki

Whatsapp: +55 719 9313-1792
Skype: chronskype

Re: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. PIROGOWA W ŁODZI 1

Dzień dobry,

W załączeniu przekazujemy odpowiedzi na zadane pytania.

Sekretariat WSSz.im. M. Pirogowa w Łodzi

W dniu 2019-10-15 o 22:44, sprawa-16686@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

SCM Goleniów - odpowiedz na wniosek o informację publiczną - żywienie przez Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2

Dzień dobry,

 w załączeniu  przekazuję odpowiedz na wniosek o informację publiczną.

Pozdtrawiam.

--

Re: Wniosek o informację publiczną przez CENTRUM MEDYCZNE DĄBROWA-DĄBRÓWKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W nawiązaniu do Państwa zapytania dotyczącego udzielenia informacji na
temat zasad żywienia pacjentów w naszej placówce, informuję, że
świadczenia szpitalne w naszej placówce udzielane są wyłącznie  w ramach
chirurgii jednego dnia, co oznacza, że pacjenci przyjmowani są przez nas
bezpośrednio przed zabiegiem, a po zabiegu są wypisywani do domu. W
związku z tym nie świadczymy na rzecz pacjentów żadnych usług żywieniowych.

Z poważaniem

Andrzej Chrostowski

W dniu 17.10.2019 o 10:22, sprawa-16965@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o informację publiczną przez "SZPITAL POWIATOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ W PASŁĘKU"

Dzień dobry
Poniżej odpowiedzi na Państwa pytania.

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

Nie

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
Nie dotyczy

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
Nie

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
15,75

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej?

Tak

Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
Nie

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
Tak, w załączeniu przykładowe jadłospisy na dzień 23.09.2019r.

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
Tak – kontrole przeprowadzane są na bieżąco przez pielęgniarki koordynujące.

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
Tak – pielęgniarki odcinkowe.

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
Tak

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
Nie – ewentualne skargi zgłaszane są na bieżąco przez pielęgniarki koordynujące.

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
Brak

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
Nie

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).

1. Dieta podstawowa (zwykła) – obejmuje posiłki spożywane przez osoby o zdrowym przewodzie pokarmowym. Spełnia wszystkie warunki racjonalnego żywienia. Sposób przyrządzania potraw uwzględnia wszystkie metody z nowoczesną technologią potraw (gotowanie, smażenie, duszenie i pieczenie), powinna pokrywać całodobowe zapotrzebowanie na podstawowe składniki odżywcze i zapotrzebowanie energetyczne. Liczba posiłków – 3 (śniadanie, obiad, kolacja).

2. Dieta lekkostrawna – obejmuje posiłki nieobciążające przewodu pokarmowego. Dieta wyklucza produkty wzdymające, zawierające dużo błonnika, smażone, zawierające ostre przyprawy, surowe warzywa i owoce. Tłuszcze zalecane: masło i oleje roślinne. Technologia: gotowanie na wodzie, na parze, duszenie bez tłuszczu. Liczba posiłków – 3.

3. Modyfikacja diety lekkostrawnej

a) dieta wątrobowa – z ograniczeniem tłuszczy stałych o wysokim punkcie topnienia, np. smalec, słonina.

b) dieta cukrzycowa z wyeliminowaniem lub bardzo rygorystycznym ograniczeniem cukrów prostych (50%-60% zapotrzebowania energetycznego powinny pokrywać węglowodany), obejmująca obok posiłków głównych dwie przekąski

c) dieta drugiego roku życia (produkty mleczne + przekąski)

d) dieta bezmleczna - z wykluczeniem mleka i jego przetworów.

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
Bezmleczna – tak

Bezglutenowa – nie było takiego przypadku

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
Nie

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Szpital zapewnia diety przemysłowe np. w formie proszku, wysokokaloryczne, wysokobiałkowe itp.

pozdrawiam
Danuta Mickiewicz

FW: Wniosek o informację publiczną przez SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE 1

Dzień Dobry,

W odpowiedzi do wniosku z dnia 15.10.2019 r. o udostępnienie informacji publicznej - poniżej udzielam odpowiedzi na pytania w kolejności opisanej w mailu:

Ad. 1

Tak, w szpitalu zatrudnionych jest 6 dietetyczek.

Zakres obowiązków:

1) Planowanie jadłospisów okresowych zgodnie z zasadami Dietetyki oraz zakresem diet obowiązujących w szpitalu.

2) Właściwy dobór produktów do poszczególnych diet i kontrola ich jakości, a także ich wartości odżywczych i energetycznych pod kątem zgodności z normami żywieniowymi.

3) Prowadzenie dokumentacji żywieniowej: ruch chorych, asygnaty, dokumenty rozliczenia posiłków na poszczególne oddziały, zestawienia miesięczne.

4) Kontrola nad przygotowaniem indywidualnych diet zaleconych przez lekarza.

5) Dbanie o estetykę wydawanych posiłków.

6) Podawanie chorym posiłków oraz pomoc w karmieniu lub karmienie pacjentów, zgodnie z ustaleniami dietetycznymi.

7) Przeprowadzanie wywiadu żywieniowego u chorych.

8) Udzielanie wskazówek dietetycznych pacjentom wypisywanych ze szpitala po uprzedniej konsultacji lekarskiej.

9) Kontrola żywności donoszonej chorym przez ich rodziny.

Ad. 2

Na jednego dietetyka przypada ok. 53 pacjentów.

Ad. 3

Tak. Pacjenci informowani są przez lekarza lub pielęgniarkę.

Ad.4

Koszt wyżywienia pacjenta wynosi średnio 21 zł brutto (dane za okres styczeń – czerwiec 2019 r.)

Ad. 5

Nie. Szpital posiada własną kuchnię.

Ad. 6

Tak. W Szpitalu obowiązuje Księga Bezpieczeństwa Żywności zawierająca plan HACCP oraz zasady dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych opracowane na bazie Codex alimentarius czyli międzynarodowych zasad bezpieczeństwa żywności oraz zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2019, poz. 1952).

Dział Żywienia opracowuje codzienną dokumentację w programie komputerowym, który wylicza dane dotyczące wartości odżywczej i kaloryczności przygotowywanych dla pacjentów potraw bezpośrednio z tabel wartości odżywczej i kaloryczności Instytutu Żywności i Żywienia.

Ad.7

Tak. Nadzór nad jakością wydawanych posiłków dla pacjentów sprawuje Kierownik Działu Żywienia. Kontrola odbywa się w kilku obszarach:

1. Codzienna kontrola jakości, estetyki, wartości odżywczej i energetycznej posiłków – dietetycy (program ACS), nadzór Kierownik DŻ,

2. Codzienna kontrola prawidłowej temperatury obróbki termicznej potraw mięsnych – personel kuchni, nadzór Kierownik DŻ.

3. Cotygodniowa kontrola temperatury porcji – dietetycy i Kierownik DŻ.

Ad. 8

Tak. Pielęgniarki oddziałowe na bieżąco.

Ad. 9

Nie dotyczy

Ad. 10

Tak. Wdrożona jest procedura reklamacji dotyczących posiłków dla pacjentów, za realizację której odpowiada Kierownik Działu Żywienia.

Ad. 11

brak

Ad 12.

Nie.

Ad.13

Diety:

1. Ia Podstawowa

2. Ib Łatwo strawna

3. II Ścisła

4. III Kleikowa

5. IV Miksowana

6. V Niskotłuszczowa

7. VI Modyfikowana

8. VIIa Cukrzycowa

9. VIIb Cukrzycowa niskotłuszczowa

10. VIIc Cukrzycowa modyfikowana

11. VIII Ziemniaczana

12. IX Bezglutenowa

13. X Zapierająca

14. Xc Zapierająca ½ porcji

15. XI bez salicylatów i benzoesanów

Diety zostały opracowane na podstawie poniższych źródeł na potrzeby specyfiki chorób występujących u pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych. Bibliografia wg Procedury wew. szpitala: „Zasady dotyczące przygotowywania posiłków”:

1) „Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych i potraw” IŻŻ, Warszawa 2005

2) „Normy Żywienia populacji polskiej – nowelizacja” pod red prof. dr hab. n. med. M. Jarosza, IŻŻ Warszawa 2012

3) „Zasady prawidłowego żywienia w szpitalach” pod red prof. dr hab. n. med. M. Jarosza, IŻŻ Warszawa 2011

4) „Podstawy naukowe Żywienia w szpitalach” pod red. prof. dr hab. med. J. Dzieniszewskiego, dr med. L. Szpondera, prof. dr hab. med. B. Szczygła, prof. dr hab. med. J. Cochy, IŻŻ Warszawa 2001

Ad. 14

Szpital zawsze zapewnia dietę wskazaną przez lekarza dla pacjenta. W przypadku indywidualnej diety zaleconej przez lekarza, a nie występującej w wykazie diet, na bieżąco modyfikowane są przez dietetyka poszczególne elementy posiłków w celu eliminacji lub uzupełnienia produktów pod kątem wymaganej diety dla pacjenta.

Ad. 15

Tak.

Ad. 16

Tak. Apteka szpitalna dostarcza preparaty suplementy.

Z poważaniem

Specjalistyczny Szpital im. E Szczeklika w Tarnowie

ul. Szpitalna 13

33-100 Tarnów

Tel. 14 6310 404

email: organizacja@ssz.tar.pl

<http://www.ssz.tar.pl> www.ssz.tar.pl

RE: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KOŚCIERZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5

Dzień dobry,

Poniżej odpowiedzi na Państwa wniosek. Szpital ma dwie lokalizacje tj. w Kościerzynie oraz Dzierżążnie.

1. W szpitalu jest zatrudniony dietetyk (umowa o pracę) – zakres obowiązków w załączeniu

2. W obu szpitalach jest 450-500 pacjentów żywionych – dietetyk jeden. (Kościerzyna 250 + Dzierżążno 200).

3. Pacjent ma możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka. Konsultację zleca lekarz lub pielęgniarka oddziałowa – najczęściej jest to ustalane w czasie obchodu. Nie ma ogólnodostępnej informacji na oddziałach, ponieważ nie byłabym w stanie przyjąć wszystkich pacjentów.

4. Stawka diety 3 posiłkowej wynosi:

- w Kościerzynie 20,83 brutto;

- w Dzierżążnie 17,48 brutto;

5. Szpital korzysta z usług firmy cateringowej. W umowie nie określono minimalnej kwoty przeznaczonej na zakup składników użytych do przygotowania posiłków.

6. W umowie sprecyzowano: zawartość mięsa w wędlinach – nie mniej niż 60% mięsa, masło – zawartość tłuszczu mlecznego 82% - innych parametrów nie określono.

7. Jakość posiłków kontroluje dietetyk. Kontrole odbywają się 2-5 razy w tygodniu.

8. Brak danych na ten temat.

9. W umowie z firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka z minimum 2- letnim doświadczeniem.

10. Nie mamy procedury zgłaszania skarg dotyczących żywienia.

11. Brak danych - uwagi dotyczące żywienia zapisywane są w protokołach pokontrolnych.

12. Nie było szkolenia.

13. Nomenklatura (rodzaje) diet dostępnych w szpitalu w załączeniu. Ponadto, w umowie zapisano:

Podstawę do sporządzania jadłospisów dla hospitalizowanych pacjentów stanowią:

- normy dotyczące żywienia pacjentów z uwzględnieniem wskazań żywieniowych dla poszczególnych jednostek chorobowych opracowane w oparciu o „Podstawy naukowe żywienia w szpitalach” oraz „Normy żywienia dla populacji polskiej” – nowelizacja z 2017 roku, wydanych przez Instytut Żywności i Żywienia

- zalecenia i wymagania Instytut Żywności i Żywienia zawarte w „Zasadach prawidłowego żywienia chorych w szpitalach”

- indywidualne diety wg wskazań lekarskich,

- uzasadnione zalecenia Zamawiającego

14. Firma jest zobowiązana dostarczyć każda dietę jakiej potrzebuje pacjent.

15. Tak.

16. Ze względu na koszty nie korzystamy z tego za często (częściej rodziny przynoszą pacjentom).

Z poważaniem

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Agnieszka Bielawa
Pełnomocnik ds. Zarządu i Marketingu

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.

Tel. 58/686-01-44

Re: Wniosek o informację publiczną przez ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE

Czarnków , dnia 21.10.2019 roku

**

*Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć *

*członkowie zarządu***

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

*ul. Ursynowska 22/2*

*02-605 Warszawa *

*adres do kore**spondencji :
**sprawa-17303@fedrowanie.siecobywatelska.pl*
<mailto:sprawa-17303@fedrowanie.siecobywatelska.pl>**

Dot. wniosku o dostęp do informacji publicznej z dnia 17.10.2019
roku,doręczonego podmiotowi leczniczemu w drodze mailowej w dniu
17.10.2019 roku.

W związku z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej z dnia
17.10.2019 roku, doręczonym do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Szpitala Powiatowego w Czarnkowie , Dyrekcja podmiotu leczniczego
oświadcza jak poniżej.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej/Dz.U.2018.1330 t.j. z dnia 2018.07.10/(zwana dalej
u.d.i.p),określa zasady

postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób
fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach
danych. Ustawa powyższa nie jest jedynym aktem normatywnym zapewniającym
realizację prawa do informacji. Pewne informacje, będące informacjami
publicznymi, mogą być przedmiotem innych, szczególnych uregulowań
prawnych i dlatego sposób dostępu do takich informacji będą regulować
również i te inne szczególne ustawy. Taki zbieg różnych uregulowań
przewidział ustawodawca w przepisie art. 1 ust. 2 u.d.i.p,

stanowiącym normę rozwiązującą problemy kolizyjne uregulowań zawartych w
innych ustawach z u.d.i.p..

*/Artykuł 3 ust. 1 pkt 1/*
<https://sip.lex.pl/#/dokument/16913107#art%283%29ust%281%29pkt%281%29>*/u.d.i.p.
w sposób istotny ogranicza prawo dostępu do informacji publicznej,
stanowiąc, że dostęp do uzyskania informacji przetworzonej jest możliwy
w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu
publicznego. /*/Brak jest ustawowej definicji terminu „szczególna
istotność dla interesu publicznego”, należy jednak zwrócić uwagę na to,
że ustawodawca uznaje tu wyraźnie prymat interesu publicznego nad
interesem prywatnym i ogranicza prawo do informacji publicznej. /

*/Nie wystarczy przy tym, że uzyskanie informacji przetworzonej jest
istotne dla interesu publicznego/*/.(….) *W zakresie prawa dostępu do
informacji interes publiczny istnieje wówczas, gdy uzyskanie określonych
informacji mogłoby mieć znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania
państwa, np. w konsekwencji usprawniałoby działanie jego organów* (wyrok
WSA w Warszawie z dnia 22 lutego 2006 r., //II SA/Wa 1721/05/
<https://sip.lex.pl/#/dokument/520271983>/, Prok. i Pr. /

/2006, nr 5, poz. 53, LEX nr 178287)/

/Kamińska Irena, Matarewicz Jacek, Rozbicka-Ostrowska Mirosława,
Komentarz do spraw administracyjnych Wybrane zagadnienia.WK 2015  - 
monografia/.

W związku powyższym, Dyrekcja podmiotu leczniczego wnioskuje, w terminie
14 dni, od dnia doręczenia niniejszego pisma w drodze mailowej ,
wykazania przez Państwa powodów, dla których spełnienie Państwa żądań do
uzyskania informacji publicznejprzetworzonej, będzie szczególnie istotne
dla interesu publicznego.

Należy bowiem zauważyć, że interes odnosi się w swej istocie do spraw
związanychz funkcjonowaniem państwa oraz innych ciał publicznych jako
pewnej całości, szczególnie z funkcjonowaniem podstawowej struktury
państwa. Skuteczne działanie w granicach interesu publicznego wiąże się
z możliwością realnego wpływania na funkcjonowanie określonych
instytucji państwa , w konsekwencji usprawniałoby działanie jego organów.

Na dzień złożenia przez Państwa wniosku , podmiot leczniczy nie
dysponuje gotową informacją. Jej udostępnienie wymaga podjęcia
dodatkowych czynności polegających m.in. na ustaleniu danych ,
stanowiących informacje , o które Państwo wnioskujecie.

Ponadto należy zauważyć, iż w ocenie podmiotu leczniczego treść Państwa
wniosku stanowi nadużycie prawa do informacji publicznej, gdyż pytania
dotyczą kwestii innych , niż przewidział ustawodawca w u.d.i.p.

p.o. Dyrektora
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
dr n. med. Błażej Ciesielczyk

W dniu 2019-10-17 o 10:45, sprawa-17409@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Wyżywienie w szpitalu przez PROMED P.ŁACH R.GŁOWACKI SPÓŁKA JAWNA

Dzień dobry, w odpowiedzi na Państwa zapytanie odnośnie wyżywienia w
szpitalu pragniemy poinformować, że charakter świadczeń udzielanych w
naszym oddziale szpitalnym (są to laryngologiczne zabiegi planowe, w
czasie których pobyt pacjenta w oddziale nie przekracza 3-4 godzin)
powoduje, że pacjenci nie spożywają posiłków w czasie hospitalizacji.

--
Z poważaniem
Tomasz Suchecki
PROMED P.Łach R.Głowacki spółka jawna
osiedle Oświecenia 44, 31-636 Kraków
+48 600 22 99 40

--
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Re: Wniosek o informację publiczną przez "UZDROWISKO WYSOWA" SPÓŁKA AKCYJNA 1

Witam,

przesyłam w załączniku odpowiedź Uzdrowiska Wysowa S.A. na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

W dniu 2019-10-15 o 22:29, sprawa-16516@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Serdecznie pozdrawiam
Agnieszka Manista
Sekretariat

<http://uzdrowisko-wysowa.pl/> *"Uzdrowisko Wysowa" S.A.
38-316 Wysowa-Zdrój 149
tel.(0-18)353-24-00
fax.(0-18)353-24-47
www.wysowianka.pl <http://www.wysowianka.pl>;
www.uzdrowisko-wysowa.pl <http://www.uzdrowisko-wysowa.pl> *
KRS nr 0000029238 Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście
XII Wydział Gospodarczy, NIP 738-000-55-90; REGON 000299140;
Kapitał zakładowy wpłacony w całości w kwocie 12 550 000,00 PLN

FW: Odpowiedzi do Ankiety Żywieniowej z załącznikami przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KRAKOWIE 3

Pozdrawiam

mgr Halina Gołda

SP ZOZ MSWiA w Krakowie

30-053 Krakow

ul. Kronikarza Galla 25

tel. 12 6623110

e-mail: goldah@zozmswiakrakow.pl

informacja publiczna przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ "SANATORIUM" IM.JANA PAWŁA II W GÓRNIE 1

W odpowiedzi na wniosek przesyłam informację

Z poważaniem

Łukasz Ziemniak

SPZZOZ "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie

tel: 17 77 15 384, 601 144 384

Temat:

Wniosek o informację publiczną

Data:

2019-10-17 10:44

Od:

sprawa-17356@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Do:

biuro@gorno.eu <mailto:biuro@gorno.eu>

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie
zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to
wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej
na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak,
to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na
zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do
przygotowania posiłków - chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków
oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak,
wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto
(stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia
dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za
kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz
ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia
wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające
powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe
ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-17356@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-17356@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872

Re: Wniosek o informację publiczną przez PRYWATNA LECZNICA CERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień dobry,

Poniżej odpowiedzi z Prywatnej Lecznicy Certus w Poznaniu.

Odeślij proszę odpowiedzi:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków. TAK
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka? wszyscy Pacjenci hospitalizowani w ramach NFZ
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów? istnieje - informacje przekazuje lekarz prowadzący
4. Jaka jest wysokość cał o ściowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala? = 28,91 zł brutto
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków? TAK - firma gotuje na terenie szpitala. W umowie nie określono min. kwoty/procentu.
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie. TAK, posiada (w załączeniu)
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak cz ęsto one się odbywają? tak - kontrola po stronie dietetyka (1 x raz w miesiącu)
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak cz ęsto one się odbywają? tak - oddziałowe (codziennie)
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka? w umowie określono kontrole dietetyka po stronie szpitala
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg? pacjenci za pomocą ankiety mogą ocenić jakość posiłków - wszystkie opinie trafiają do Działu Obsługi Pacjenta, dalej do Dyrektora Szpitala, który podejmuje rozmowy z firmą cateringową.
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku. - nie prowadzimy statystyk w tym zakresie. Negatywne opinie są rzadkością.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? w 2018 roku n ie było szkolenia lekarzy w zakresie żywienia. Takie szkolenie było organizowane we wcześniejszych latach.
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala) - w załączeniu - w porozumieniu z dietetykiem.
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi? szpital jest w stanie zapewnić odpowiednią dietę.
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską? tak - dieta ustalana indywidualnie
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)? Wielokrotnie zamawialiśmy suplementy doustne - Nutridrinki i Nutrisony Energy - na Oddział Ogólny i Zabiegowy.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: [ mailto:sprawa-17217@fedrowanie.siecobywatelska.pl | sprawa-17217@fedrowanie.siecobywatelska.pl ]

Karolina Laskowska
Dyrektor Naczelny

dyrektor@certus.med.pl
...........................................................................................................................

Prywatna Lecznica Certus Sp. z o.o.
60-309 Poznań
ul. Grunwaldzka 156

NIP: 779-00-20-270
REGON: 630527774
Prywatna Lecznica Certus wpisana jest do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029467
Kapitał Zakładowy 51 000 zł

Od: "Iwona Jackiewicz" <iwona.jackiewicz@certus.med.pl>
Do: "Karolina Laskowska" <dyrektor@certus.med.pl>
Wysłane: czwartek, 17 października, 2019 10:42:25
Temat: Fwd: Wniosek o informację publiczną

Iwona Jackiewicz
Sekretariat Dyrektora

tel.: 618-877-820
faks: 618-877-822
szpital@certus.med.pl
...........................................................................................................................

Prywatna Lecznica Certus Sp. z o.o.
60-309 Poznań
ul. Grunwaldzka 156

NIP: 779-00-20-270
REGON: 630527774
Prywatna Lecznica Certus wpisana jest do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029467
Kapitał Zakładowy 51 000 zł

Od: sprawa-17217@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: "Iwona Jackiewicz" <szpital@certus.med.pl>
Wysłane: czwartek, 17 października, 2019 10:39:47
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-17217@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji --

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

informacja publiczna przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W OBORNIKACH 1

dzień dobry ,

SP ZOZ w obornikach w załączeniu przesyła  odpowiedz na złożone
zapytanie publiczne .

serdecznie pozdrawiam

Sak Maria

Re: Wniosek o informację publiczną sprawa 17276 przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W POZNANIU IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGO 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.

--
Z wyrazami szacunku,
mgr inż. Katarzyna Melska

Kierownik Magazynu Centralnego i Zaopatrzenia/Specjalista ds. Żywienia
SP ZOZ MSWiA w Poznaniu
im. prof. Ludwika Bierkowskiego
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel: 61 846 46 16
katarzyna.melska@szpitalmswia.poznan.pl

Od: sprawa-17276@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: marketing@szpitalmswia.poznan.pl
Wysłane: czwartek, 17 października, 2019 10:41:19
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-17276@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji --

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o przesłanie kopii (skanu) obwieszczenia Wójta Gminy Czerniewice zawierającego godziny rozpoczęcia i zakończenia polowań zbiorowych zaplanowanych na dzień 26.10.2019 na terenie Gminy Czerniewice, lub wskazanie adresu strony internetowej gdzie informacje te (godziny rozpoczęcia i zakończenia) zostały zamieszczone zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.
Wskazaną informację proszę przesłać przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail sprawa-10043@pokot.pl
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535