FW: Odpowiedzi do Ankiety Żywieniowej z załącznikami przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KRAKOWIE 3

Pozdrawiam

mgr Halina Gołda

SP ZOZ MSWiA w Krakowie

30-053 Krakow

ul. Kronikarza Galla 25

tel. 12 6623110

e-mail: goldah@zozmswiakrakow.pl

informacja publiczna przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ "SANATORIUM" IM.JANA PAWŁA II W GÓRNIE 1

W odpowiedzi na wniosek przesyłam informację

Z poważaniem

Łukasz Ziemniak

SPZZOZ "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie

tel: 17 77 15 384, 601 144 384

Temat:

Wniosek o informację publiczną

Data:

2019-10-17 10:44

Od:

sprawa-17356@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Do:

biuro@gorno.eu <mailto:biuro@gorno.eu>

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie
zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to
wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej
na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak,
to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na
zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do
przygotowania posiłków - chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków
oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak,
wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto
(stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia
dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za
kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz
ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia
wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające
powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe
ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-17356@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-17356@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872

Re: Wniosek o informację publiczną przez PRYWATNA LECZNICA CERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień dobry,

Poniżej odpowiedzi z Prywatnej Lecznicy Certus w Poznaniu.

Odeślij proszę odpowiedzi:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków. TAK
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka? wszyscy Pacjenci hospitalizowani w ramach NFZ
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów? istnieje - informacje przekazuje lekarz prowadzący
4. Jaka jest wysokość cał o ściowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala? = 28,91 zł brutto
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków? TAK - firma gotuje na terenie szpitala. W umowie nie określono min. kwoty/procentu.
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie. TAK, posiada (w załączeniu)
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak cz ęsto one się odbywają? tak - kontrola po stronie dietetyka (1 x raz w miesiącu)
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak cz ęsto one się odbywają? tak - oddziałowe (codziennie)
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka? w umowie określono kontrole dietetyka po stronie szpitala
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg? pacjenci za pomocą ankiety mogą ocenić jakość posiłków - wszystkie opinie trafiają do Działu Obsługi Pacjenta, dalej do Dyrektora Szpitala, który podejmuje rozmowy z firmą cateringową.
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku. - nie prowadzimy statystyk w tym zakresie. Negatywne opinie są rzadkością.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? w 2018 roku n ie było szkolenia lekarzy w zakresie żywienia. Takie szkolenie było organizowane we wcześniejszych latach.
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala) - w załączeniu - w porozumieniu z dietetykiem.
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi? szpital jest w stanie zapewnić odpowiednią dietę.
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską? tak - dieta ustalana indywidualnie
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)? Wielokrotnie zamawialiśmy suplementy doustne - Nutridrinki i Nutrisony Energy - na Oddział Ogólny i Zabiegowy.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: [ mailto:sprawa-17217@fedrowanie.siecobywatelska.pl | sprawa-17217@fedrowanie.siecobywatelska.pl ]

Karolina Laskowska
Dyrektor Naczelny

dyrektor@certus.med.pl
...........................................................................................................................

Prywatna Lecznica Certus Sp. z o.o.
60-309 Poznań
ul. Grunwaldzka 156

NIP: 779-00-20-270
REGON: 630527774
Prywatna Lecznica Certus wpisana jest do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029467
Kapitał Zakładowy 51 000 zł

Od: "Iwona Jackiewicz" <iwona.jackiewicz@certus.med.pl>
Do: "Karolina Laskowska" <dyrektor@certus.med.pl>
Wysłane: czwartek, 17 października, 2019 10:42:25
Temat: Fwd: Wniosek o informację publiczną

Iwona Jackiewicz
Sekretariat Dyrektora

tel.: 618-877-820
faks: 618-877-822
szpital@certus.med.pl
...........................................................................................................................

Prywatna Lecznica Certus Sp. z o.o.
60-309 Poznań
ul. Grunwaldzka 156

NIP: 779-00-20-270
REGON: 630527774
Prywatna Lecznica Certus wpisana jest do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029467
Kapitał Zakładowy 51 000 zł

Od: sprawa-17217@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: "Iwona Jackiewicz" <szpital@certus.med.pl>
Wysłane: czwartek, 17 października, 2019 10:39:47
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-17217@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji --

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

informacja publiczna przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W OBORNIKACH 1

dzień dobry ,

SP ZOZ w obornikach w załączeniu przesyła  odpowiedz na złożone
zapytanie publiczne .

serdecznie pozdrawiam

Sak Maria

Re: Wniosek o informację publiczną sprawa 17276 przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W POZNANIU IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGO 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.

--
Z wyrazami szacunku,
mgr inż. Katarzyna Melska

Kierownik Magazynu Centralnego i Zaopatrzenia/Specjalista ds. Żywienia
SP ZOZ MSWiA w Poznaniu
im. prof. Ludwika Bierkowskiego
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel: 61 846 46 16
katarzyna.melska@szpitalmswia.poznan.pl

Od: sprawa-17276@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: marketing@szpitalmswia.poznan.pl
Wysłane: czwartek, 17 października, 2019 10:41:19
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-17276@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji --

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o przesłanie kopii (skanu) obwieszczenia Wójta Gminy Czerniewice zawierającego godziny rozpoczęcia i zakończenia polowań zbiorowych zaplanowanych na dzień 26.10.2019 na terenie Gminy Czerniewice, lub wskazanie adresu strony internetowej gdzie informacje te (godziny rozpoczęcia i zakończenia) zostały zamieszczone zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.
Wskazaną informację proszę przesłać przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail sprawa-10043@pokot.pl
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Re: Wniosek o informację publiczną przez SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. KS. BISKUPA JÓZEFA NATHANA W BRANICACH 1

Dzień dobry
W odpowiedzi na zadane pytania informujemy:

ad.1Tak

ad.2 średnio 504 pacjentów

ad.3 Tak . Indywidualnie przez pielęgniarkę oddziałową.

ad.4 6,35

ad.5 Nie

ad.6 Tak Zgodnie z wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia - załączyć
klasyfikacje diet

ad.7 Tak . Przewodnicząca Zespołu/ Koordynator ds.HACCP –Dietetyk, szef kuchni
–codziennie.

ad.8 tak/ pielęgniarka/codziennie

ad.9 Nie dotyczy

ad.10 tak/ pielęgniarka epidemiologiczne

ad.11 brak/brak

ad.12 nie

ad.13 załącznik rodzaje diet , źródło ich opracowanie - wiedza dietetyka
–wytyczne Instytutu Żywności i Żywienia

ad.14 Zapewniamy wszystkie diety wskazane przez lekarza

ad.15 Tak

ad.16 Tak


Aurelia Skowronek
Kierownik Sekcji Statystyki I Dokumentacji Medycznej
tel. 77 40 34 308

Specjalistyczny Szpital
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice

odpowiedź na informację publiczną przez STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KUP 2

Dzień dobry

W załączeniu odpowiedź na wniosek dot. udzielenia informacji publicznej.

--
Anna Sowada
tel. 77 42 74 783

Stobrawskie Centrum Medyczne sp.z o.o. z siedzibą w Kup
46-082 Kup, ul.Karola Miarki 14
NIP:991-04-98-289, KRS:0000514922
Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy:11 9oo ooo PLN (wpłacony w całości)

Re: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu 2

Sz. P.
Katarzyna Batko-Tołuć,
Szymon Osowski
Członkowie Zarządu
Stowarzyszenia Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska

Odpowiadając na Państwa wiadomość e-mail z dnia 15.10.2019 r. w sprawie
udostępnienia informacji publicznych, w załączeniu przesyłam pismo nr
DN.076-31.2019 z dnia 22.10.2019 r.

Z poważaniem
dr n. med. Eligiusz Patalas
Dyrektor
Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu

W dniu 15.10.2019 o 22:41, sprawa-16629@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka

Sekretariat
Telefon: 52 3545 320
Email: sekr.nacz@szpitalino.pl <mailto:sekr.nacz@szpitalino.pl>

Logo

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
ul. Poznańska 97 I 88-100 Inowrocław
tel. + 48 (52) 354 55 00 I fax +48 (52) 354 52 79 I www.szpitalino.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
KRS 0000002494 I NIP: 556-22-39-217 I Regon: 092358780

/UWAGA: Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub dowolnym z jej
załączników może być chroniona i objęta zakazem jej ujawniania.
Jeśli czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem
lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi,
niniejszym informujemy, że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja,
powielanie niniejszej wiadomości lub jej załączników, bądź inne działanie
o podobnym charakterze jest zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość
omyłkowo, proszę bezzwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając
odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z komputera bez otwierania
załączników. Dziękujemy. /

RE: Wniosek o informację publiczną przez OŚRODEK DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "NOWY DWOREK" 2

Witam serdecznie!

Przesyłamy odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

Odpowiedź: Nie

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

Odpowiedź: nie dotyczy

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

Odpowiedź: Nie, porady w tym zakresie udziela lekarz internista

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?

Odpowiedź: 7,50 zł. brutto, zwiększona stawka na okres świąteczny (ustalana każdorocznie)

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

Odpowiedź: Nie

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.

Odpowiedź: Tak w załączeniu jadłospis

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

Odpowiedź: Tak na podstawie ankiet satysfakcji pacjenta.

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

Odpowiedź: Nie tylko w przypadkach zdiagnozowanych zaburzeń odżywiania nadzorowane przez Kierownika Filii.

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?

Odpowiedź: nie dotyczy

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

Odpowiedź: Tak Dyrektor Ośrodka.

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

Odpowiedź: Brak

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

Odpowiedź: Nie

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).

Odpowiedź: Opracowane na podstawie wskazań lekarza : wątrobowa: 1, bezmięsna: 1, cukrzycowa: 2,bez soli: 1. Ilości i rodzaje diet podane na dzień dzisiejszy są zmienne w zależności od wskazań lekarza.

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?

Odpowiedź: zapewniamy dietę, jeżeli jest ona wskazana przez lekarza.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?

Odpowiedź: Nie, tylko na wskazanie lekarza

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Odpowiedź: Tak jeśli jest takie wskazanie lekarza.

Pozdrawiam

Ewa Markowska

Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek”

wniosek o infromcję publiczna przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Witam

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.10.2019 informuję;

od. 1 w szpitalu zatrudnionych jest 3 dietetyków
od. 2 na jednego dietetyka przypada ok. 50 pacjentów
od. 3 istnieje możliwość otrzymania indywidualnej porady-informacje otrzymuje pacjent w trakcie dystrybucji posiłków w trakcie której obecny jest dietetyk
od. 4 wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej ( tzw. wsad do kotła)- 7.50 zł
od.5 szpital nie korzysta z usług firmy zewnętrznej
od.6 tak – określana jest w postępowaniach o zamówienie publiczne na zakup produktów dla potrzeb żywienia ( nasza strona internetowa ; www.szpital-nisko.pl)
od.7 tak- dietetyk w trakcie dystrybucji posiłków – na bieżąco
od.8 tak- dietetyk w trakcie dystrybucji posiłków
od.9 nie dotyczy
od.10 nie
od.11 nie było
od.12 nie
od.13 rodzaje diet stosowanych w naszym szpitalu:
-podstawowa
-łatwostrawna
-łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu
-dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów
-dieta łatwostrawna z ograniczeniem mleka
-dieta płynna
- diety indywidualne np; papkowa, miksowana , miękka, bogatoresztkowa, ubogoresztkowa bogatobiałkowa, niskobiałkowa, bezglutenowa
Diety opracowane są na podstawie Wytycznych Instytutu Żywienia i Żywności
od.14 szpital zapewnia diety wskazane przez lekarza
od.15 tak
od.16 w szczególnych wypadkach ze wskazań medycznych –tak

Pozdrawiam

Roman Ryznar
Z-ca dyr. ds ekon.administracyjnych
SPZZOZ w Nisku

sprawa-17332 przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOGATYNI

Szanowny Panie Szymonie

Poniżej odpowiadam na pytania przesłane przez Pana w wiadomości z dnia 17
października 2019 roku:

Ad.1 W naszym Szpitalu nie mamy zatrudnionego dietetyka.

Ad.2 Nie dotyczy.

Ad.3 Nie dotyczy.

Ad.4 Dzienna stawka żywieniowa przypadająca na jednego pacjenta wynosi
17,27zł.

Ad.5 Tak, korzystamy z zewnętrznej firmy cateringowej w podpisanej umowie
nie określono minimalnej kwoty przeznaczonej na zakup składników
spożywczych.

Ad.6 Dokumentacja regulująca jakość produktów używanych do przygotowywania
posiłków znajduje się w siedzibie firmy cateringowej i jest dostępna do
wglądu na życzenie kierownictwa naszej placówki.

Ad.7 W szpitalu jakość posiłków poddawana jest codziennie kontroli którą
wykonuje pielęgniarka oddziałowa na poszczególnych oddziałach.

Ad.8 Odpowiednią iliść pokarmu spożywaną przez pacjenta każdorazowo(po
każdym posiłu) kontroluje pielęgniarka odcinkowa na danym oddziale.

Ad.9 W umowie zamieszczono wpis że usługi realizowane przez firmę
cateringową powinny być wykonane w sposób należyty, o dpowidniej jakosci, w
szcególnośbci w zakresie kalrycznosci, zgodnie z obowiązujacymi przepisami
prawa i normanmi, z zachowaniem warunków i wymogów sanitarnych.

Ad.10 Procedura zgłaszania skarg jest zamieszczona w regulaminie placówki i
jest do tego wyznaczona osoba odpowiedzialna za kontakt z firmą cateringową.

Ad.11 D dnia dzisiejszego nie odnotowaliśmy skarg dotyczacych niewłasciwego
żywienia /zatrucia w naszym Szpitalu.

Ad.12 W roku 2018 lekarze zatrudnieni wnaszj placówce nie przechodzili
szkoleń z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych.

Ad.13 Rodzeje diet stosowanych: podstawowa, lekka, cukrzycowa,
wysokobiałkowa, wątrobowa, wrzodowa, ścisła, bezmleczna, bezglutenowa,
wegetariańska, trzustkowa, płynna, przecierana, bogatozmiksowana do PEG-a,
bezsolna wysokobiałkowa, lekka be cytrusów. Źródłem ich opracowania jest
wiedza lekarza i wewnętrzne regulacje Szpitala.

Ad.14 Firma cateringowa jest w stanie zaoewnić pacjentowi każdą dietę
wskazaną przez lekarza.

Ad.15 Tak.

Ad.16 Nie.

Z poważaniem

Zdzisława Hincewicz

Pielegniarka Naczelna

SP ZOZ w Bogatyni

Tel. 075 77 32 032 wew. 101

e- mail: naczelna@zozbogatynia.pl

odpowiedź na wniosek przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.J.Gromkowskiego 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, WSS im. J. Gromkowskiego w załączeniu przesyła odpowiedź.

Z poważaniem

Katarzyna Sojka
Inspektor ds. Administracyjnych
Sekcja Organizacyjno - Prawna
Dział Organizacji i Nadzoru
tel. (71) 39-57-587 lub wew. 287
e-mail: ksojka@szpital.wroc.pl
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego
ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
www.szpital.wroc.pl<http://www.szpital.wroc.pl/>
NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

Re: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL NA WYSPIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłamy odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem
Patrycja Jakubik

Wniosek oinformację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE 2

Dzień dobry,

SPZOZ w Wolsztynie przesyła odpowiedzi na poniższe pytania wraz z
załącznikami.

Z poważaniem

--
Sekretariat SPZOZ
w Wolsztynie
ul. Wschowska 3
64-200 Wolsztyn
tel. 68 347-73-55
mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl

W dniu 17.10.2019 o 10:43, sprawa-17322@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Sekretariat SPZOZ
w Wolsztynie
ul. Wschowska 3
64-200 Wolsztyn
tel. 68 347-73-55
mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl

FW: Wniosek o informację publiczną przez Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na złożony przez Państwa drogą elektroniczną wniosek z dnia 15.10.2019 w sprawie uzyskania informacji w zakresie prowadzenia dietetyki przez Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego (dalej Instytut) na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., uprzejmie informuję, że Instytut jest w trakcie wygaszania działalności co w konsekwencji doprowadzi do jego likwidacji.
Ze względu na odejście z pracy merytorycznych osób nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie zadane pytania, gdyż od 1 lipca br. jedynymi pracownikami, których zatrudnia Instytutu jest jedynie kilku pracowników administracyjnych.
Mając powyższe na uwadze wyjaśniam co następuje:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
Ad. 1. Instytutu obecnie nie zatrudnia dietetyka/dietetyków.

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
Ad. 2. Obecnie nie są przyjmowani pacjenci.

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
Ad. 3. Ze względu na brak przyjęć pacjentów oraz brakiem zatrudnienia dietetyków nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie.

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
Ad. 4. Ze względu na brak przyjęć pacjentów oraz brakiem zatrudnienia dietetyków nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie.

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
Ad. 5. Instytut nie korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej.

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
Ad. 6. Ze względu na brak przyjęć pacjentów oraz brakiem zatrudnienia dietetyków nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie.

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
Ad. 7. Ze względu na brak przyjęć pacjentów oraz brakiem zatrudnienia dietetyków nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie.

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
Ad. 8. Ze względu na brak przyjęć pacjentów oraz brakiem zatrudnienia dietetyków nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie.

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
Ad. 9. Instytut nie korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej. Brak umowy.

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
Ad. 10. Ze względu na brak przyjęć pacjentów oraz brakiem zatrudnienia dietetyków nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie.

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
Ad. 11. Ze względu na brak merytorycznych osób Instytut nie jest wstanie odpowiedzieć na zadane pytanie.

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
Ad. 12. W aktach pracowniczych nie widnieją zaświadczenia/certyfikaty itp. z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu.

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
Ad. 13. Ze względu na brak przyjęć pacjentów oraz brakiem zatrudnienia dietetyków nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie.

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
Ad. 14. Ze względu na brak przyjęć pacjentów oraz brakiem zatrudnienia dietetyków nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
Ad. 15. Ze względu na brak przyjęć pacjentów oraz brakiem zatrudnienia dietetyków nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie.

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?
Ad. 16. Ze względu na brak przyjęć pacjentów oraz brakiem zatrudnienia dietetyków nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie.

z wyrazami szacunku

---------------------------------------------------------------------
Marcin Ozygała

p.o. Dyrektora
Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
tel: (32) 634 12 82
kom: 515-665-305
e-mail: marcin.ozygala@coi.pl<mailto:marcin.ozygala@coi.pl>, m.ozygala@imp.sosnowiec.pl<mailto:m.ozygala@imp.sosnowiec.pl>

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich komputerów.

Re: Wniosek o informację publiczną przez 'SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznych.

Z poważaniem
Monika Grygiel
sekretariat

W dniu 2019-10-15 o 22:15, sprawa-16407@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin
Tel.: (062) 33 22 350
Fax: (062) 33 22 359
sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604
Sšd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego
Numer KRS 0000354792
Kapitał zakładowy 42.152.000,00 PLN

Uwaga: Treœć niniejszej wiadomoœci może być poufna i objęta zakazem jej ujawniania. Jeœli czytelnik niniejszej wiadomoœci nie jest jej zamierzonym adresatem, pracownikiem lub poœrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informujemy, że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja lub powielanie niniejszej wiadomoœci jest zabronione. Jeżeli otrzymałeœ tę wiadomoœć omyłkowo, proszę bezzwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłajšc odpowiedŸ na niniejszš wiadomoœć i usunšć jš z poczty.
Dziękujemy „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.

Re: Wniosek o informację publiczną przez CENTRUM MEDYCZNE UJASTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do wniosku o informację publiczną, w załączeniu przekazuję
odpowiedź.

Z poważaniem
Beata Janik
Kierownik ds. Administracji

Szpital Dziecięcy przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 1

Przesyłam Państwu odpowiedzi na pytania. Pozdrawiam

Re: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI WE WROCŁAWIU 2

POZDRAWIAM

mgr Urszula Majchrzak
Kierownik Kancelarii
tel. 71 798 46 01
sekretariat@spzozmswia.wroclaw.pl
www.spzoz-msw.wroclaw.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław

W dniu 2019-10-17 o 10:41, sprawa-17280@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

RE: Wniosek o informację publiczną przez CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ IM. DR.STANISŁAWA SAKIELA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 5

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich (CLO) udziela informacji we wnioskowanym zakresie:

1. CLO zatrudnia 2-ch dietetyków. Zakres obowiązków w załączeniu.

2. Na jednego dietetyka przypada średnio 30-tu pacjentów.

3. Dietetyk pracuje na oddziałach bezpośrednio przy pacjentach i zawsze istnieje możliwość porady żywieniowej. Pacjent przy wypisie otrzymuje kartę dietetyczną ze zaleconą przez lekarza dietą, opracowaną przez dietetyka.

4. Stawka dzienna - 18,70 zł dla każdego rodzaju diety.

5. Szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej. W umowie przetargowej jest określona wartość umowy bez rozgraniczenia wartości na zakup składników użytych do przygotowania posiłków.

6. Dla każdego zestawu posiłków obliczona jest wartość odżywcza i gramatura. Zestawy posiłków są opracowane przez dietetyka szpitala i dołączone do SIWZ. Ilości konserwantów, barwników i innych dodatków nie są ujęte w jadłospisach. Oznaczone są alergeny pokarmowe (przykładowe jadłospisy w załączeniu).

7. Tak. Za kontrolę jakości posiłków odpowiedzialna jest dietetyczka. Kontrola odbywa się podczas każdego posiłku.

8. Tak. Za kontrolę odpowiedzialna jest dietetyczna. Kontrola odbywa się podczas każdego posiłku.

9. W umowie z firmą zewnętrzną nie określono wymogu zatrudnienia dietetyka.

10. W szpitalu istnieje procedura postępowania w razie wystąpienia zatrucia pokarmowego. Dietetyczka jest odpowiedzialna za zgłaszanie i rejestr zdarzeń niepożądanych w przebiegu żywienia pacjentów.

11. W latach 2017- 2018 stwierdzono 8 uwag dotyczących niewłaściwego żywienia. Zatruć pokarmowych nie stwierdzono.

12. W roku 2018 lekarze nie przechodzili szkoleń z zakresu zasad prawidłowego Żywienia pacjentów w szpitalu.

13. W 2018 roku w CLO stosowano następujące rodzaje diet: dieta łatwo strawna – 56, dieta o zmiennej konsystencji – papkowata – 412, dieta o zmiennej konsystencji – płynna – 61, dieta bogato białkowa – 14744, dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów – 1909

Diety zostały opracowane zgodnie z systemem dietetycznym proponowanym przez Instytut Żywności i Żywienia.

14. Szpital jest w stanie zapewnić wszystkie posiłki wskazane przez lekarza.

15. Tak

16. Tak

Joanna Przewoźniak

Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego

kom.: +48 605 628 325

tel.: +48 32 735 76 04

fax: +48 32 735 76 03

<http://www.clo.com.pl/> www.clo.com.pl

logo_png szerokość 4cm

Stopka Śląskie właściwa

RE: Wniosek o informację publiczną przez 23 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĄDKU ZDROJU 2

Dzień Dobry

W odpowiedzi:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków. TAK

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka? 350 (średnio)

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów? TAK - informacje w tym zakresie przekazywane są na zebraniach informacyjnych oraz w trakcie pogadanek i spotkań z pacjentami.

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala? 9,80 zł

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków? NIE

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie? Posiłki są przygotowywane zgodnie z normami Instytutu Żywności i Żywienia, z uwzględnieniem diet zgodnych ze wskazaniami medycznymi oraz profilem leczenia. W szpitalu nie stosuje się barwników i konserwantów

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają? Kierownik żywienia – kontrole doraźne, Dietetyk kontrole codzienne.

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają? NIE

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka? NIE – brak cateringu

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg? TAK – W przypadku niewłaściwego żywienia pacjent zgłasza problem kierownikowi żywienia, który podejmuje odpowiednie działania. W przypadku zatrucia, pacjent zgłasza problem pielęgniarce dyżurnej, która uruchamia działania wynikające z procedury PM2 – dotyczące sprawowania opieki pielęgniarskiej w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu.

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku. NIE – Brak skarg

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? NIE

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala). 3 RODZAJE DIET - PODSTAWOWA , LEKKOSTRAWNA, CUKRZYCOWA, opracowane wg. wewnętrznych regulacji szpitala.

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi? W szczególnych przypadkach, na zlecenie lekarza prowadząco dieta jest przygotowywana.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską? NIE

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)? NIE – Nie dotyczy

W załączeniu: skan obowiązków dietetyka

odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO W OLSZTYNIE 1

Szanowni Państwo,
W załączeniu wnioskowane informacje.
Z poważaniem
--
Andrzej Błaszczyk
Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego i Kadr
Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Re: FW: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W ZABORZE 1

W odpowiedzi na e-mail z dn. 15.10.2019r. SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci
i Młodzieży w Zaborze informuje:

1. Nie

2. Nie zatrudniamy dietetyka, tylko firma zewnętrzna.

3. Nie

4. 16, 20zł

5. Tak. W umowie nie określono takiej kwoty .

6. załącznik do SIWZ  ( w załączeniu)

7. Tak , Przełożona Pielęgniarek oraz Kierownik Oddziału. Codziennie

8. Jest nadzór nad jedzeniem. Gramowo czy pacjent otrzymuje odpowiednią
porcję kontrolują pracownicy stołówki. Przy anoreksji kontrolują
dodatkowo pielęgniarki czy została całą porcja spożyta.

9. Tak

10. Jeżeli zdarzają się uwagi , są one na bieżąco sprawdzane.

11. 0

12. Nie

13. Diety, które są zlecane pacjentom przez lekarza: lekkostrawna,
niskokaloryczna, wysokokaloryczna, wegetariańska, cukrzycowa,
bezglutenowa , wątrobowa. Opracowywane są przez dietetyka firmy
zewnętrznej.

14. Zlecamy firmie zewnętrznej wykonanie takiej diety.

15. Tak

16. Tak

W dniu 2019-10-22 o 14:22, Aleksandra Rosochacka pisze:

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O INFORMACJĘ PUBLICZNĄ przez POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2

Pyt. 1 tak jest zatrudniony jeden, bezpośrednio przez szpital.

2. przypada 150-170  pacjentów na jednego dietetyka

3.tak istnieje, pacjentów informuje oddziałowa, pielęgniarki;

4.Stawka całodobowa wynosi 12,40 zł brutto

5. Tak Korzysta z usług Firmy Cateringowej, tak określono minimalną
kwotę  przeznaczoną na zakup składników do przygotowania posiłków " tzw
wsad do kotła"

6. Tak, dietetyk oblicza wartość odżywczą i kaloryczna posiłków .

Pyt.7 tak, dietetyk - codziennie

8. Kontroluje się odpowiednią ilość dostarczana pacjentowi przez dietetyka

9.Tak jest wymóg

10.Tak - jest ankieta badanie satysfakcji pacjenta, gdzie wszelkie uwagi
umieszcza pacjent i są one weryfikowane. Tak jest to Naczelna Pielęgniarka

11.ok.15 (dotyczyły głównie smaku potraw, temperatury , nie było zatruć
w 2017-2018r.

12. Nie

13.Posiadamy Księgę diet opracowaną dla potrzeb pacjenta NA PODSTAWIE
PUBLIKACJI NAUKOWYCH, WIEDZY LEKARZA I DIETETYKA

Diety: 1.ŻYWIENIE W ANOREKSJI, 2. DIETA W REFLUKSIE ŻOŁĄDKOWO-
PRZEŁYKOWYM,3. DIETA  Z OGRANICZENIEM SUBSTANCJI POBUDZAJĄCYCH
WYDZIELANIE SOKU ŻOŁĄDKOWEGO,4. DIETA W NOWOTWORZE ŻOŁĄDKA,5. DIETA PO
RESEKCJI ŻOŁĄDKA,7. DIETA PRZY WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIU JELITA GRUBEGO,8.
DIETA W ZESPOLE JELITA DRAŻLIWEGO (IBS),9. DIETA UBOGORESZTKOWA
(BEZRESZTKOWA),10. DIETA BOGATORESZTKOWA,11. DIETA BEZGLUTENOWA-  W
CHOROBIE TRZEWNEJ (CELIAKIA),13. ŻYWIENIE W BULIMII,14. DIETA
NISKOBIAŁKOWA W NIEWYDOLNOŚCI NEREK,15. DIETA Z OGRANICZENIEM ZWIĄZKÓW
PURYNOWYCH (W DNIE),16. DIETA O KONTROLOWANEJ ZAWARTOŚCI KWASÓW
TŁUSZCZOWYCH,17. DIETA PO UDARZE,18. DIETA ŁATWO STRAWNA  CUKRZYCOWA TYP
I,19. DIETA  ŁATWO STRAWNA CUKRZYCOWA TYP II,20. DIETA W NIEDOCZYNNOŚCI
TARCZYCY,21. DIETA W NADCZYNNOŚCI TARCZYCY,22. DIETA W NIEDOKRWISTOŚCI
NIEDOBARWLIWEJ,23. DIETA W NIEDOKRWISTOŚCI NADBARWLIWEJ,24. DIETA ŁATWO
STRAWNA BOGATOBIAŁKOWA,25. DIETA W CHOROBACH REUMATYCZNYCH I
OSTEOPOROZIE,26. DIETA W REUMATOIDALNYM ZAPALENIU STAWÓW,27. DIETA DO
ŻYWIENIA PRZEZ ZGŁĘBNIK LUB PRZETOKĘ WARIANTY I-IV,

14. szpital zapewnia pacjentowi diety indywidualne ( bezmleczne,
bezglutenowe, z celiakią itp.. wszystkie wymienione wyżej a także
indywidualnie reaguje na nietolerancję na różne produkty przez
pacjentów). Dietetyk zgłasza takie indywidualne przypadki do firmy
cateringowej

15. tak zapewnia

16. nie suplementóww postaci napojów multidrinków czy tez suplementacji
w tabletkach szpital  nie zapewnia