sieć obywatelska.odt przez Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu 1

W odpowiedzi na e-maila przesyłamy odpowiedz na Państwa Zapytanie.

Anna Podsiedlik SWPZZPOZ w Radomiu

FW: Wniosek o informację publiczną przez KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek.

Z poważaniem

Barbara Łysiak

Dział Administracji

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Al. Modrzewiowa 22

30-224 Kraków

NIP 677-17-03-375

kom 667 001 041

„Niniejsza wiadomość jest własnością KCRiO i może zawierać informacje poufne i/lub prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo tę wiadomość na skutek pomyłki), prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.”

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii zwany dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.: 667 001 041, adres e-mail: iodo@kcr.pl Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celach związanych z komunikacją pomiędzy Administratorem a Panią/Panem, przez okres niezbędny do zakończenia komunikacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji powyższego celu oraz uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi komunikację z Administratorem.

Odpowiedź dotycząca informacji publicznych. przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ - SZPITAL W IŁŻY 1

Witam,

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi dot. informacji publicznych.

Pozdrawiam

Edyta Domańska

Sekretariat

SPZZOZ Szpital w Iłży
ul. Bodzentyńska 17
27-100 Iłża

tel. +48 48 616 31 75

RE: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL MRĄGOWSKI IM. MICHAŁA KAJKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

W odpowiedzi na Państwa e-mail z dnia 15.10.2019 r. Zarząd Szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o. informuje:

1. W szpitalu zatrudniony jest dietetyk.
2. Na zatrudnionego dietetyka przypadają wszyscy pacjenci z oddziałów dziecięcego, położniczo – ginekologicznego, chirurgicznego i wewnętrznego.
3. W szpitalu istnieje możliwość uzyskania przez pacjenta indywidualnej edukacji żywieniowej. Pacjent informowany jest o tym podczas przyjęcia na oddział.
4. Średnia dzienna cena wyżywienia jednego pacjenta wynosi 19,76 zł brutto.
5. Szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej MIX PLUS. W umowie określono minimalną kwotę/procent, która przeznaczona jest na zakup składników użytych do przygotowania posiłków.
6. W szpitalu prowadzona jest dokumentacja regulującą wartość odżywczą i kaloryczną posiłków. Przez dietetyka nie jest prowadzona dokumentacja dotycząca dopuszczalnej ilości konserwantów, barwników i dodatków w poszczególnych produktach.
7. W szpitalu odbywa się kontrola dystrybucji posiłków 3 razy w tygodniu oraz kontrola jakości posiłków raz w miesiącu. Kontroli jakości posiłków podlegają losowo wybrane 4 diety w miesiącu. Kontrolą w szpitalu zajmuje się dietetyk.
8. W szpitalu kontroluje się ilość pokarmu spożywanego przez pacjenta 3 razy w tygodniu – odpowiada za to dietetyk szpitala.
9. Tak, w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka.
10. Procedury nie istnieją. Wszelkie informacje związane z uwagami dotyczącymi dystrybucji firm zewnętrznych w tym żywienia na oddziałach zgłaszane są Naczelnej Pielęgniarce.
11. W latach 2017 i 2018 nie zgłoszono skarg dotyczących niewłaściwego żywienia/zatrucia w szpitalu.
12. Tak, były prowadzone szkolenia na oddziałach.
13. Diety na szpitalu: podstawowa, łatwostrawna, łatwostrawna bogatobiałkowa, łatwostrawna niskobiałkowa, łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu, o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych, z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów – cukrzycowa, ubogoenergetyczna, łatwostrawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego, łatwostrawna o zmienionej konsystencji, płynna/płynna wzmocniona, do żywienia przez zgłębnik/przetokę, papkowata, bogatoresztkowa, dziecięca z podziałem na wiek 1-3 , 4-18 lat i inne diety realizowane na indywidualne zlecenie lekarza (np. bezmleczna, bezglutenowa, ziemniaczana).

Diety realizowane zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia w

Warszawie, „Normy Żywienia dla populacji Polski” Mirosława Jarosza z 2017 roku, „Żywienie człowieka zdrowego i chorego” pod red. Jana Hasika i Jana Gawęckiego

14. Takiej sytuacji nie było w szpitalu, wszystkie diety realizowane na indywidualne zlecenie lekarza są zapewniane przez zewnętrzną firmę cateringową.
15. Są to diety specjalne, które zgłoszone wcześniej lekarzowi prowadzącemu są realizowane.
16. Szpital zapewnia preparaty wspomagające typu ONS np. bogatobiałkowe w formie kroplówek - żywienie pozajelitowe.

Z poważaniem,

Brygida Schlueter-Górska

Prezes Zarządu

Szpital Mrągowski im. Michała Kajki sp. z o.o.

Odpowiedź na wniosek przez KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 1 IM.FRYDERYKA CHOPINA W RZESZOWIE 2

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek dot. udostępnienia informacji
publicznej z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w
Rzeszowie.

Barbara Rożkiewicz

Sekretariat Dyrektora

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1

im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów

tel. 17 86 66 001, fax 17 86 66 020

email: <mailto:sekretariat@szpital.rzeszow.pl>
sekretariat@szpital.rzeszow.pl

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym
lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w
wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest
zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który
otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy
drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty
elektronicznej.

This information is intended only for the person or entity to which it is
addressed and may contain confidential and/or privileged material.
Unauthorised use of this information by person or entity other than the
intended recipient is prohibited by law. If you received this by mistake,
please immediately contact the sender by e-mail or by telephone and delete
this information from any computer.

Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego maila.

RE: Wniosek o informację publiczną przez Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc I Rehabilitacji w Łodzi 1

Dzień dobry,

W imieniu Dyrekcji Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi przesyłam w załączeniu odp. na poniższego e-mail’a.

Z poważaniem

Aleksandra Bloch

Sekretariat

Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

Tel. 42 617 74 31

dot: dietetyk przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IMIENIA DOKTORA KAZIMIERZA HOŁOGI 1

--
Pozdrawiam,
Agnieszka Andryszczyk
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hołogi
ul. Poznańska 30
64-300 Nowy Tomyśl
sekretariat@szpital-nowytomysl.pl
NIP: 788-17-50-689
REGON: 639820004

Odpowiedzi na wniosek o informację publiczną dotyczące sprawy 17277. przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W RZESZOWIE 4

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedzi na wniosek o informację publiczną dotyczącą sprawy – 17277.

Pozdrawiam

--------------------------------------------------------------
Mariola Rząsa
Dietetyk Szpitalny
tel. +48 17 86 43 283
--------------------------------------------------------------

SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie
ul. Krakowska 16
35-111 Rzeszów
tel. +48 17 86 43 312
fax +48 17 85 32 770

sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
http://www.szpitalmsw.rzeszow.pl

NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840
KRS: 0000020148
Rejestr ZOZ: 18-90278

Odpowiedz na wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 2

Witam
W załączeniu przesyłam dopowiedz na wniosek o informację publiczną.
Pozdrawiam

--
Z poważaniem
Izabela Kozłowska

Specjalista ds. organizacji i nadzoru
Dział organizacji i nadzoru
Nr Telefonu: +48 32 43 28 121
izabela.kozlowska@psychiatria.com
Nr fax: +48 32 42 26 875

SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Rybniku
ul. Gliwicka 33
44-201 Rybnik
www.psychiatria.com
NIP: 642-25-99-502
REGON: 000292936
KRS: 0000057601

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.
Dziękujemy SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Re: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W STANOMINIE

Dzień dobry

SPZOZ WOTUW w Stanominie udziela odpowiedzi na postawione pytania:

Ad. 1 - nie;

Ad. 2 - nie dotyczy;

Ad. 3 - nie;

Ad. 4 - 16,76 zł;

Ad. 5 - tak, nie określono minimalnej kwoty;

Ad. 6 - nie;

Ad. 7 - nie;

Ad. 8 -  przy pacjentach z zaburzeniami odżywiania (anorexia, bulimia),
kontroluje ilość pokarmu terapeuta  prowadzący lub pielęgniarka dyżurna;

Ad. 9 - nie;

Ad. 10 - nie, pacjenci mogą zgłaszać skargi na "Społeczności Ośrodka",
lub indywidualnie do Kierownika Oddziału lub bezpośrednio do Dyrektora
zakładu leczniczego.

Ad. 11 - nie było;

Ad. 12 - nie;

Ad. 13 - diety: bezmięsna, wątrobowa, normalna, lekkostrawna,
cukrzycowa, wysokobiałkowa, źródło: wewnętrzne regulacje szpitala;

Ad. 14 - zakład leczniczy zapewnia dietę;

Ad. 15 - tak;

Ad. 16 - nie.

Iwona Wojewoda

SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
w Stanominie
NIP 672 17 51 656
Tel.094 31 10 640
www.wotuwstanomino.pl
Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest SPZOZ WOTUW reprezentowany przez Dyrektora.
Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP SPZOZ WOTUW
pod adresemhttp://bip2.wotuwstanomino.pl/p,20,polityka-prywatnosci-rodo.

W dniu 2019-10-17 o 10:43, sprawa-17324@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź na wniosek o informację publiczną dot. żywienia pacjentów przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.J.DIETLA W KRAKOWIE 4

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Szpitala na Państwa wniosek o informację
publiczną dot. żywienia pacjentów w naszym Szpitalu.

Z poważaniem,
Paulina Przywara-Krawczyk

Specjalista ds. organizacji i kontroli
tel. /12/68-76-378
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie
ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków

Re: Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Witamy!
Odpowiadając na Państwa "Wniosek o informację publiczną" z dnia 15.10.2019 r.poniżej przesyłamy wymagane informacje.

1. Szpital nie zatrudnia dietetyka.
2. -
3. Nie ma możliwości uzyskania bezpośredniej porady dietetyka. Może ona być pośrednia, korzystając z porady dietetyka dostawcy usługi kateringowej.
4. Dzienna stawka żywieniowa wynosi: 15,44 zł/ 1 pacjenta.
5. Tak. Szpital korzysta z zewnętrznej firmy kateringowej. W umowie z tą firmą nie określono minimalnego udziału kosztów zakupu składników użytych
do przygotowywania posiłków.
6. Nie posiada.
7. W szpitalu jakość posiłków codziennie kontroluje pracownik punktu kateringowego.
8. Za kontrolę ilości spożywanych przez pacjentów posiłków odpowiadają pielęgniarki oddziałowe. Konieczne informacje pochodzą od salowych
podających posiłki.
9. Tak. Firma kateringowa zobowiązana jest (zapis w umowie ) do posiadania własnego dietetyka.
10.W szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dot. niewłaściwego żywienia i zatruć, wyznaczona jest też osoba odpowiedzialna za kontakt w tych
sprawach.
11.Liczba skarg dot. nieprawidłowego żywienia: 0
12.W 2018 r. lekarze nie byli szkoleni z zakresu zasad prawidłowego żywienia pacjentów.
13. Szpital może stosować 20 różnych diet. Za ich opracowanie odpowiedzialna jest firma kateringowa.Rodzaje diet:
1. Dieta podstawowa.
2. lekko strawna.
3. wątrobowa.
4. żołądkowa.
5. płynna (wzmacniana i cukrzycowa).
6. kleikowa
7. bogato białkowa.
8. nisko białkowa.
9. cukrzycowa.
10. cukrzycowa-niskotłuszczowa.
11. bogato resztkowa.
12. ubogo resztkowa.
13. bezsolna.
14. bezmleczna.
15. bezmięsna.
16. bezglutenowa.
17. wegetariańska.
18. ziemniaczana.
19. fenyloketonurii.
20. bogata w żelazo.
14. Szpital zapewnia wszystkie rodzaje diet.
15. Tak. Szpital zapewnia obie diety.
16. Nie. Szpital nie zapewnia doustnych suplementów pokarmowych.

Pozdrawiam
Włodzimierz Rek
SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie.

Sekretariat Dyrekcji

Szpital Powiatowy w Opocznie

tel.: 44 754 48 04

fax: 44 754 48 06

e-mail: sekretariat@szpitalopoczno.pl

Administratorem danych osobowych jest SPZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie http://bip.szpitalopoczno.pl w zakładce Administrator Danych i Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych.

informacja publiczna - odpowiedź przez CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 2

Dzień dobry,

Szanowni Państwo w odpowiedzi na złożony, pocztą elektroniczną, przez Państwa wniosek w dniu 17.10.2019 r.
w sprawie uzyskania informacji o procesie żywienia pacjentów z uwzględnieniem dietetycznej opieki medycznej w Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie informuje

Przy niniejszym e-mail przesyła się scan udzielonej odpowiedzi wraz z załącznikiem.

z wyrazami szacunku Michał Sosnowski.

<http://www.coi.pl/>
mgr Michał Sosnowski
Dział Organizacyjny
tel. 22 570 94 50
fax. 22 570 94 49
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
www.coi.p<http://www.coi.pl/>

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU 1

Dzień dobry
Przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji
publicznej z dnia 17.10.2019 r.
Z poważaniem

--
Elżbieta Czarnota

Re: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE 1

Szanowni Państwo,

Informacja publiczna o którą Państwo wnioskowaliście będzie wysłana z małym
opóźnieniem za co z góry bardzo przepraszamy. Wynikło to z przyczyn nie do końca
zależnych od nas.

Z poważaniem
Justyna Kawecka
Sekretariat / Kancelaria
Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27
73-110 Stargard
tel.(91) 578-92-03

odpowiedź na pismo przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 2

Dzień dobry,

W załączniku odpowiadamy na wniosek z dnia 17.10.2019r.

Odp:Wniosek o informację publiczną przez Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy 2

Szanowni Państwo.
Zgodnie ze złożonym przez Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przesyłam odpowiedzi na poniższe pytania nt. zasad żywienia pacjentów w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
z poważaniem
Kamila Siwczuk
Sekretariat Dyrektora Centrum Onkologii
im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
(52) 374 32 00

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: Thu, 17 Oct 2019 08:22:46 -0000
Nadawca: sprawa-16985@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-16985@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: co@co.bydgoszcz.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-16985@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

OSK/DOP/169/2019 przez OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH -S.P.Z.O.Z. 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa Wniosek o informację publiczną.

Z wyrazami szacunku

Agata Liszka

Sekretariat

--
Sekretariat
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice
tel. 32 605 35 00

wniosek o informację publiczną przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy 3

Dzień dobry,

W załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 15 października
2019 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Agnieszka Kluczewska

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52/ 585 42 26

<http://www.jurasza.pl/> www.jurasza.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,
--
Celina Szymczak

Dział Organizacji
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki
w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.
ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7331 204

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy 4

Dzień dobry,

W załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 15 października
2019 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Agnieszka Kluczewska

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52/ 585 42 26

<http://www.jurasza.pl/> www.jurasza.pl

dot. Wniosek o udzielenie informacji publicznej przez WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ 3

Dzień dobry,

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej w załączeniu
przekazuje odpowiedź na Wniosek o udzielenie informacji publicznej z
dnia 15.10.2019r.

Z poważaniem

--
Agnieszka Gruchoła-Kalinowska
Dział Organizacyjno-Prawny
WSzS w Białej Podlaskiej
83 4147274

Odpowiedź SPP ZOZ w Choroszczy na wniosek o udzielanie informacji publicznej. przez SAMODZIELNY PUBLICZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR. STANISŁAWA DERESZA W CHOROSZCZY 1

Dzień dobry

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w załączeniu
przesyłamy dane dotyczące Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy.

Z poważaniem

Urszula Drężek
--
Sekretariat

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy
pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1
16-070 Choroszcz
tel. 85 719 10 91 wew. 402
fax. 85 719 28 00

Wniosek o informację publiczną przez Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 15 października 2019 r.

Z poważaniem

Agnieszka Hołda

Kierownik Działu Organizacji

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego w
Wałbrzychu

ul. I. Paderewskiego 10, 58 - 301 Wałbrzych

tel. 74 887 71 76

Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital
Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu,

ul. I. P aderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania Danych Osobowych proszę o
kontakt z Inspektorem danych osobowych pod numerem telefonu: 74-88 77 178
lub mailowo: iod@szpital.walbrzych.pl.

Wnioski i zapytania można również składać w sekretariacie Szpitala, tel.: 74
88 77 183, e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl

Pełna treść klauzuli informacyjnej dostepna jest na stronie internetowej
Szpitala https://www.szpital.walbrzych.pl/strony-2/idp_odo.htm oraz na
stronie BiP Szpitala http://www.szpital.walbrzych.pl/bip/

wniosek o informację publiczną przez SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE 1

Witam
W załączniku przesyłamy Państwu wniosek o informację publiczną
z poważaniem
Barbara Galus

Szpital Powiatowy
w Chrzanowie
ul. Topolowa 16
32-500 Chrzanów