ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O INFORMACJĘ PUBLICZNĄ Z DNIA 17.10.2019R przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie 1

DZIEŃ DOBRY,
PRZESYŁAM ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O INFORMACJĘ PUBLICZNĄ Z DNIA 17.10.2019R.

___________________________________________________________________
Z poważaniem
Mariola Denkiewicz

Sekretariat SPZOZ MSWiA w Szczecinie
ul. Jagiellońska 44
70-382 Szczecin
tel. +48 91 43 29 503
fax. +48 91 43 29 501
www.spzozmswia.szczecin.pl

Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą
podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem
powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować,
dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O
błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i
usunąć wiadomość. Nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy lub
zniekształcenia w niniejszej wiadomości, które mogły powstać w wyniku jej
elektronicznej transmisji. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę zwrócić
się o przesłanie papierowej kopii niniejszej wiadomości do SP ZOZ MSWiA w
Szczecin ul. Jagielońska 44 w Szczecin.

ODPOWIEDŹ na Wniosek o informację publiczną przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie 9

Lublin dnia 29.10.2019 r.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Lublinie
ul. prof. Antoniego Gębali 6
20 – 093 Lublin

Witam
W załączeniu  przekazujemy odpowiedź w przedmiotowej sprawie.

*//**Z poważaniem *

mgr Agnieszka Kozak
Biuro Dyrekcji /
/
/Uniwersytecki Szpital Dziecięcy//
/
/w Lublinie////
/
/ul. prof. Antoniego Gębali
/
///20 – 093 Lublin////
/
/tel.81/ 71-85-120fax: 81/74-30-417/

W dniu 2019-10-15 o 22:39, sprawa-16582@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odp. na wniosek o informację publiczną przez SZPITAL PSYCHIATRYCZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGORZEWIE 1

Szanowni Państwo,
na złożony wniosek o informację publiczną Szpital Psychiatryczny Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie odpowiada:
1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie
zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to
wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków. W szpitalu nie zatrudniono
dietetyka.
1. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?W szpitalu nie
zatrudniono dietetyka. -
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka?Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

W szpitalu nie ma możliwości uzyskania indywidualnej porady dietetyka.

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1
pacjenta szpitala?

Całościowa dzienna dawka żywieniowa na 1 pacjenta wynosi 18,13 zł brutto.

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to
czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup
składników użytych do przygotowania posiłków?

Szpital korzysta z usług firmy cateringowej dla dostaw posiłków dla pacjentów
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w
Giżycku. W umowie określono cenę 1 osobodnia w rozbiciu na trzy posiłki (dla
każdego posiłku jest określona kwota) - cena brutto za 1 osobodzień wynosi 14,44
zł.

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do
przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz
dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej
udostępnienie.

Szpital nie posiada dokumentacji regulującej jakość posiłków. Posiłki są
przygotowywane zgodnie z zasadami żywienia Instytutu Żywności i Żywienia w
Warszawie oraz zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (dz.U. 2019 poz. 1252).

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto
(stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

Kontrola jakości posiłków podawanych pacjentom jest przeprowadzana przez
Kierownika Działu Żywności minimum dwa razy w tygodniu.

W oddziałach szpitalnych jakość posiłków jest codziennie kontrolowana przez
pielęgniarki.

W Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w
Giżycku (posiłki dostarczane przez firmę cateringową) jakość posiłków jest
kontrolowana codziennie przez pielęgniarkę oddziałową.

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

W szpitalu na bieżąco personel pielęgniarski kontroluje czy pacjenci spożywają
całe posiłki. W przypadku gdy pacjent nie dojada lub nie chce jeść posiłku,
zamawia się dla niego dodatkowe posiłki (np. drugie śniadanie lub podwieczorek).

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia
dietetyka?

Szpital korzysta z usług firmy cateringowejdla dostaw posiłków dla pacjentów
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w
Giżycku – w umowie nie określono wymogu zatrudnienia dietetyka.

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego
żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie
zgłoszenia ww. skarg?

W szpitalu obowiązuje procedura rozpatrywania skarg i wniosków (Księga procedur
szpitalnych KS-OS-01, wydanie II z 25.05.2018r., procedura OS-01-12), które
składane są ustnie lub pisemnie do Dyrektora Szpitala, a następnie rozpatrywane
wg w/w procedury – nie ma odrębnej procedury dotyczącej zgłaszania skarg dot.
żywienia.

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia
w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

W 2017 i 2018 roku nie wpłynęły skargi dotyczące niewłaściwego żywienia bądź
zatrucia.

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad
prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

W 2018 r. lekarze nie przechodzili szkoleń z zakresu zasad prawidłowego żywienia
chorych w szpitalu.

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze
wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje
naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).

Plik w załączeniu.

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez
lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas
posiłki pacjentowi?

Szpital jest w stanie zapewnić pacjentom diety wskazane przez lekarza.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?

T Tak, na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską.
1. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót
do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości
białka)?

Szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do
zdrowia zgodnie z zaleceniami lekarzy.
Z poważaniem
Edyta Przybylska
Specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego
i kontroli
Szpital Psychiatryczny
SPZOZ w Węgorzewie
tel.87 427 27 66 wew.155

Re: Wniosek o informację publiczną przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 1

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam skan pisma od Pana prof. dr hab. med. Krzysztofa
Fyderka, Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.
Pismo zostało wysłane również pocztą polską.
Z poważaniem,
--
Agnieszka Drzystek
Kierownik Kancelarii Dyrektora Szpitala
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
tel. 12 33 39 384
fax. 12 33 39 800

W dniu 2019-10-15 o 22:39, sprawa-16581@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 1

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam skan pisma od Pana prof. dr hab. med. Krzysztofa
Fyderka, Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.
Pismo zostało wysłane również pocztą polską.
Z poważaniem,
--
Agnieszka Drzystek
Kierownik Kancelarii Dyrektora Szpitala
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
tel. 12 33 39 384
fax. 12 33 39 800

W dniu 2019-10-15 o 22:39, sprawa-16581@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Informacja publiczna przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr. Emila Warmińskiego - SPZOZ 2

Witam

W załączeniu przesyłam odpowiedź.

--
Z poważaniem
Anna Siwiec
Rzecznik prasowy

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski
im. dr. Emila Warmińskiego - SPZOZ w Bydgoszczy
ul. Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
tel.: 52-3709133
tel. kom.: 785774535

"Informacja zawarta w tej korespondencji jest przeznaczona tylko dla osoby lub jednostki, do której jest adresowana.
Może ona zawierać zastrzeżone i poufne informacje i jeżeli to nie Państwo są wskazanym odbiorcą, nie można kopiować,
rozpowszechniać lub podejmować żadnych czynności w oparciu o nią.
W przypadku otrzymania tej korespondencji przez pomyłkę, proszę powiadomić nadawcę za pomocą emaila zwrotnego
i usunąć tę korespondencję (wraz z załącznikami) z Państwa systemu."

FWD: Wniosek o informację publiczną przez "GIN-MED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Udzielam odpowiedzi na zapytanie przekazane drogą e-mail, dnia 15 października 2019 r. :
 
Ad. 1 -
Ad.2 -
Ad.3 -
Ad.4-
Ad.5-
Ad.6-
Ad.7-
Ad.8-
Ad.9-
Ad.10-
Ad.11-
Ad.12-
Ad.13-
Ad.14-
Ad.15-
Ad.16-
Zarząd Spółki - GIN-MED Sp. z o.o. - Leszek Czekański

dot. maila z dnia 15.10.2019r. z 22.54. przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO W OPOLU

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznych z dnia
15.10.2019r. ( godz. 22.54) mając na uwadze treść pytań oraz zakres
informacji o które Państwo wnioskujecie ( pyt. nr 3,4,5, 7,9,13,14,15,)
wskazujemy ,iż wszelkie informacje dotyczące postępowania o udzielenie
zamówienia, ( w tym warunki realizacji umowy, umowa, warunki stawiane
wykonawcom, ) na żywienie pacjentów naszej jednostki znajdują się na
naszej stronie w zakładce zamówienia publiczne - przetargi - nr
postępowania 8/US/2019 opublikowane w dniu 5.04.2019  i sa ogólnie
dostępne.

W pozostałym zakresie żadane przez państwa informacje maja charakter 
informacji przetworzonej.

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych informacją przetworzoną
jest taka gotowa informacja (dokument
<http://przedsiebiorca-w-sadzie.wieszjak.pl/dokumenty>), którą na dzień
złożenia wniosku, podmiot zobowiązany do udzielenia informacji
publicznej nie dysponuje. Do udostępniania informacji publicznej
przetworzonej po stronie podmiotu zobowiązanego podjęte muszą być pewne
dodatkowe czynności, które w szczególności polegają na sięgnięciu np. do
dokumentacji źródłowej.

Uzyskanie informacji przetworzonej jest możliwe w takim zakresie, w
jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

*Poprzez użycie zwrotu "szczególnie istotne" ustawodawca wprowadził
kwalifikowaną formę interesu publicznego, bowiem nie wystarczy, aby
udzielenie informacji było istotne z punku widzenia interesu
publicznego, ale musi być ono "szczególnie istotne"*. Wnioskodawca musi
więc wykazać, że informacje które zamierza uzyskać, nie dotyczą
wyłącznie jego interesu, że działa on w interesie publicznym, a sprawa o
której chce zostać poinformowany ma szczególne znaczenie dla
funkcjonowania odpowiedniego podmiotu.

W sytuacji, gdy podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej
nie dysponuje na dzień złożenia wniosku gotową informacją, a jej
udostępnienie wymaga podjęcia dodatkowych czynności polegających na
sięgnięciu np. do dokumentacji źródłowej, wtedy wytworzenie dokumentu
żądanej treści wskazywać będzie na proces jej przetworzenia. Wówczas
żądana informacja będzie miała charakter informacji przetworzonej, tj.
takiej, która co do zasady wymaga dokonania stosownych analiz, obliczeń,
zestawień statystycznych połączonych z zaangażowaniem w ich pozyskanie
określonych środków osobowych i finansowych.

Mając na uwadze powyższe podtrzymuje jak w treści niniejszego pisma.

--
Z poważaniem
Malwina Ratajczak
sekretariat
Opolskiego Centrum Onkologii
im.Tadeusza Koszarowskiego w Opolu
45-061 Opole ul.Katowicka 66A
tel.77 441 60 01
fax.77 441 60 03
email:sekretariat@onkologia.opole.pl

FW: Wniosek o informację publiczną przez INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" 1

Szanowni Państwo,

Odpowiedź na poniższy wniosek jest w przygotowaniu i zostanie przesłana do Państwa do 31.10.2019 r.

Z poważaniem,

Ewa Moczerko
specjalista ds. zarządzania jakością
Dział Jakości i Wsparcia Pacjenta
Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
Aleja Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
tel. 22 815 73 23, fax. 22 815 14 98
e.moczerko@ipczd.pl<mailto:e.moczerko@ipczd.pl>

w sprawie udostępnienia informacji publicznej przez Szpital Ogólny w Kolnie

W związku z pismem z dnia 15.10.2019 r., dotyczącego udostępnienia informacji publicznej, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu związanego z udostępnieniem informacji do dnia 08.11.2019 r.
Dziękuję

Z wyrazami szacunku
Monika Kuczyńska
Sekretariat
Szpitala Ogólnego
w Kolnie

___________________________________
Informacje o ochronie danych osobowych:
http://www.szpitalkolno.pl/wp-content/uploads/2019/02/Za%C5%82.-nr-2.3.1-Klauzula-e-mail.pdf

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek.

Z wyrazami szacunku
Barbara Czachowska
--
Biuro Prawne
Tel.: 32 27 76 109
Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.
Ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze
NIP 648-270-05-83 | REGON 241127857
Kapitał zakładowy 87 529 250,00 zł | KRS 0000328484
Wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

[www.szpitalzabrze.pl](http://www.szpitalzabrze.pl)
[www.facebook.com/szpitalzabrze](http://www.facebook.com/szpitalzabrze)

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne informacje. Zakazane jest kopiowanie lub jakiekolwiek ujawnianie treści wiadomości lub jej załączników osobom trzecim. Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i jej całkowite usunięcie z poczty elektronicznej oraz innych nośników danych.

This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient you must not copy this message or attachment or disclose it to any other person. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete this message from your system.

informacja publiczna Szpital Uniwersytecki w Krakowie przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE 5

Szanowni Państwo w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej uprzejmie informuję:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie
zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to
wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

Tak, 45,083 etatów dietetyków tj. 48 osób (przykładowy zakres obowiązków w
załączeniu)

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

Około 28

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

Tak, każdy pacjent przyjęty na oddział rozmawia z dietetykiem w ciągu
pierwszych 72 godzin od przyjęcia.

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej
na 1 pacjenta szpitala?

Średnio około 20,80 groszy

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak,
to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na
zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

Tak, korzysta. Tzw. "wsad do kotła" nie mniej niż 11 zł

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do
przygotowania posiłków - chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków
oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak,
wnosimy o jej udostępnienie.

Tak. przykładowa dokumentacja w załączeniu.

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto
(stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

Tak, czynności te wykonuje specjalista ds. żywienia (kontrole okresowe i
interwencyjne, zwykle kilka razy w tygodniu) oraz panie dietetyczki (nadzór
bieżący nad dostawą posiłku).

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?

Tak, czynności te wykonują dietetyczki, lekarze, pielęgniarki.

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia
dietetyka?

Tak - co najmniej 3 o ustalonych kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu.

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za
kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

Tak.
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

Odpowiednio 3 i 4. Zatruć nie stwierdzono.

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

Tak.
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz
ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).

Wszystkie powyższe źródła.

Dla wybranych diet Szpital umieścił materiały szkoleniowe na stronie
internetowej - dostęp dla pacjentów
https://su.krakow.pl/dietetyczny-plan-na-zdrowie-nowa-akcja-edukacyjna-szpit
ala-uniwersyteckiego-w-krakowie

https://su.krakow.pl/o-k-kliniki-chorob-metabolicznych-krakow/materialy-do-p
obrania

https://su.krakow.pl/komitet-ds-leczenia-zywieniowego.

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia
wówczas posiłki pacjentowi?

Taka sytuacja nie wystąpiła. W sytuacji nadzwyczajnej Wykonawca usługi
żywienia dostarcza zgodnie z umową produkty umożliwiające dietetykowi
przygotowanie posiłku odpowiedniego d potrzeb chorego.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?

Tak

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające
powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe
ilości białka)?

Zależnie od zleceń lekarza.

Podmiot udostępniający informację: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej

Szpital
Uniwersytecki w Krakowie

ul.
Kopernika 36

31-501
Kraków

KRS:
0000024155

Osoba która wytworzyła informację: Jarosław Surowiec, Renata Galska,
Agnieszka Węgrzyn

Osoba która udostępniła informację: radca prawny Natalia Hanasiewicz

żywienie w szpitalu - udostępnienie informacji publicznych przez INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

Pan Szymon Osowski
Prezes Sieci Obywatelskiej
Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie
W odpowiedzi na przesłane do Instytutu w dniu 2019-10-15 o godz. 23:06 zapytania celem udostępnienia informacji publicznych przedstawiam w kolejności odpowiedzi:

Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
W szpitalu zatrudniono dietetyka. Do obowiązków dietetyka należą następujące zadania: konsultacje pacjentów, zamawianie posiłków, kontrola jadłospisów szpitalnych, kontrola jakości żywności, prowadzenie dokumentacji związanej z usługą żywienia.
Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
Na jednego dietetyka przypada 267 pacjentów.
Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
W szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka. Pacjent, który wymaga porady dietetyka kierowany jest na indywidualną konsultację przez lekarza prowadzącego.
Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
Aktualna dzienna stawka żywieniowa wynosi 12,25 PLN.
Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
Szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej. W umowie nie określono minimalnej kwoty przeznaczonej na zakup składników użytych do przygotowania posiłków.
Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
Wykonawca usługi żywienia systematycznie przesyła wyliczenia dotyczące wartości energetycznej oraz zawartości składników odżywczych w poszczególnych dietach. Ponadto w codziennych jadłospisach oznaczone są alergeny.
Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
W szpitalu kontroluje się ilość i jakość posiłków. Dietetyk odpowiada za zgodność z zamówieniem, kontrolę gramatury, temperatury oraz smaku (degustacja). Kontrole odbywają się codziennie.
Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
Dietę odpowiednią do stanu klinicznego pacjenta ustala lekarz, natomiast pielęgniarki codziennie kontrolują, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu.
Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
W umowie z firmą cateringową nie określono wymogu zatrudnienia dietetyka, nie jest to przedmiotem zamówienia.
Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
W szpitalu pacjent ma możliwość złożenia skargi dotyczącej niewłaściwego żywienia wypełniając ankietę dotyczącą usługi żywieniowej. Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłaszania skarg jest pielęgniarka oddziałowa, która przekazuje informacje do Sekcji Zabezpieczenia Żywienia.
Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
W 2017 i 2018 roku przeprowadzano badania opinii pacjentów w zakresie usługi żywieniowej, w których chorzy mogli wyrazić uwagi w celu ewentualnej zmiany serwowanych posiłków.
W podanych latach nie było przypadków zatrucia pokarmowego spowodowanego posiłkami dostarczonymi przez firmę cateringową.
Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
W 2018 r. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc organizował szkolenie dla lekarzy z zakresu prawidłowego żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia dojelitowego i parenteralnego.
Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
W szpitalu stosowane są następujące diety:
- Dieta podstawowa
- Dieta lekkostrawna (dieta łatwo strawna)
- Dieta cukrzycowa (dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów)
- Dieta trzustkowa/ dieta wątrobowa (dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu):
- Dieta wątrobowo – cukrzycowa (dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu i ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów)
- Dieta wrzodowa (dieta łatwo strawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego):
- Dieta wysokokaloryczna
- Dieta bogatobiałkowa (dieta łatwo strawna bogatobiałkowa)
- Dieta niskokaloryczna (dieta ubogoenergetyczna)
- Dieta płynna (dieta łatwo strawna o zmienionej konsystencji)
- Dieta lekkostrawna mielona (dieta łatwo strawna o zmienionej konsystencji)
- Dieta bogatobiałkowa mielona bezmleczna (dieta łatwo strawna o zmienionej konsystencji)
- Dieta niskobiałkowa (dieta łatwo strawna niskobiałkowa)
- Dieta ziemniaczana
- Dieta bezglutenowa
- Dieta bezsolna (dieta niskosodowa)
- Dieta bezmięsna (dieta wegetariańska)
- Dieta bezmleczna
- Kleik
- Marchwianka
- Dieta przemysłowa
- Dieta indywidualna
Diety zostały opracowane na podstawie wiedzy dietetyka oraz dostępnych publikacji np. Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach (wydawnictwo Instytut Żywności i Żywienia, 2011), Praktyczny podręcznik dietetyki (wydawnictwo Instytut Żywności i Żywienia, 2010), Dietetyka – żywienie zdrowego i chorego człowieka (wydawnictwo Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 2017)
Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
Szpital zapewnia pacjentowi każdą dietę wskazaną przez lekarza.
Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
Na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską.
Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?
Szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia.

Z poważaniem
mgr inż. Marek Marszałkowski
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa
mob. 784992218
tel. 22 4312428 /sekr./, fax +48 22 4312452
22 4312450, 22 4312420
m.marszalkowski@igichp.edu.pl

Uwaga!
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

Attention!
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by person or entity other than the intended recipient is not permitted. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

Not read: Wniosek o informację publiczną przez ARESZT ŚLEDCZY W POZNANIU

Twoja wiadomość

Do: Jacek Nowicki
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: czwartek, 17 października 2019 10:19:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: wtorek, 29 października 2019 23:46:30 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

RE: lulu przez DOMANIÓW

ʍɨȼhąℓ ţℓąȼƶąℓą,
ʍ€ʍβ€я ๏ƒ ţh€ ʍąɲąǥ€ʍ€ɲţ β๏ąяď
ɨɲ ɨβʍ ώя๏ȼℓąώ:

y hɨя€$ $h€ʍąℓ€$ ţ๏ $µȼЌ ţh€ɨя ȼ๏ȼЌ ɨɲ ţh€ ȼ๏ʍρąɲ¥'$ ţ๏ɨℓ€ţ$.
y ʍą$ţµяβąţ€ ๏ɲ ţh€ €ʍρℓ๏¥€€$ ȼ˅'$.
y ƒɨя€$ €ʍρℓ๏¥€€$ ɨƒ ţh€¥ ď๏ɲ'ţ ρяąȼţɨȼ€ ρя๏$ţɨţµţɨ๏ɲ.
y ɨ$ ą ρ$¥ȼh๏ρąţh.
y $€ɲď ţh€ ρ๏ℓɨȼ€ ɨɲ ţ๏ ¥๏µя h๏ʍ€ ɨƒ ¥๏µ ȼ๏ʍρℓąɨɲ ąβ๏µţ ʍąɲąǥ€я'$ ąβµ$€$!

ȼ๏ʍρℓąɨɲţ ţ๏ ώя๏ȼℓąώ ρ๏ℓɨȼ€ ţhąţ ɨβʍ ώя๏ȼℓąώ ρяąȼţɨȼ€ ρя๏$ţɨţµţɨ๏ɲ:

http://bit.ly/xfthff

RE: lulu przez DUBENINKI

ʍɨȼhąℓ ţℓąȼƶąℓą,
ʍ€ʍβ€я ๏ƒ ţh€ ʍąɲąǥ€ʍ€ɲţ β๏ąяď
ɨɲ ɨβʍ ώя๏ȼℓąώ:

y hɨя€$ $h€ʍąℓ€$ ţ๏ $µȼЌ ţh€ɨя ȼ๏ȼЌ ɨɲ ţh€ ȼ๏ʍρąɲ¥'$ ţ๏ɨℓ€ţ$.
y ʍą$ţµяβąţ€ ๏ɲ ţh€ €ʍρℓ๏¥€€$ ȼ˅'$.
y ƒɨя€$ €ʍρℓ๏¥€€$ ɨƒ ţh€¥ ď๏ɲ'ţ ρяąȼţɨȼ€ ρя๏$ţɨţµţɨ๏ɲ.
y ɨ$ ą ρ$¥ȼh๏ρąţh.
y $€ɲď ţh€ ρ๏ℓɨȼ€ ɨɲ ţ๏ ¥๏µя h๏ʍ€ ɨƒ ¥๏µ ȼ๏ʍρℓąɨɲ ąβ๏µţ ʍąɲąǥ€я'$ ąβµ$€$!

ȼ๏ʍρℓąɨɲţ ţ๏ ώя๏ȼℓąώ ρ๏ℓɨȼ€ ţhąţ ɨβʍ ώя๏ȼℓąώ ρяąȼţɨȼ€ ρя๏$ţɨţµţɨ๏ɲ:

http://bit.ly/xfthff

RE: lulu przez CHOTCZA

ʍɨȼhąℓ ţℓąȼƶąℓą,
ʍ€ʍβ€я ๏ƒ ţh€ ʍąɲąǥ€ʍ€ɲţ β๏ąяď
ɨɲ ɨβʍ ώя๏ȼℓąώ:

y hɨя€$ $h€ʍąℓ€$ ţ๏ $µȼЌ ţh€ɨя ȼ๏ȼЌ ɨɲ ţh€ ȼ๏ʍρąɲ¥'$ ţ๏ɨℓ€ţ$.
y ʍą$ţµяβąţ€ ๏ɲ ţh€ €ʍρℓ๏¥€€$ ȼ˅'$.
y ƒɨя€$ €ʍρℓ๏¥€€$ ɨƒ ţh€¥ ď๏ɲ'ţ ρяąȼţɨȼ€ ρя๏$ţɨţµţɨ๏ɲ.
y ɨ$ ą ρ$¥ȼh๏ρąţh.
y $€ɲď ţh€ ρ๏ℓɨȼ€ ɨɲ ţ๏ ¥๏µя h๏ʍ€ ɨƒ ¥๏µ ȼ๏ʍρℓąɨɲ ąβ๏µţ ʍąɲąǥ€я'$ ąβµ$€$!

ȼ๏ʍρℓąɨɲţ ţ๏ ώя๏ȼℓąώ ρ๏ℓɨȼ€ ţhąţ ɨβʍ ώя๏ȼℓąώ ρяąȼţɨȼ€ ρя๏$ţɨţµţɨ๏ɲ:

http://bit.ly/xfthff

Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Wniosek o informację publiczną z dnia 17.10.2019 r. w
załączeniu udostępniamy informacje.

Z poważaniem,

Lucyna Roszewska
Naczelna Pielęgniarka
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
SP ZOZ MSWiA w Kielcach,
25-376 Kielce, ul. Wojska Polskiego 51

--

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez UZDROWISKO LĄDEK - DŁUGOPOLE SPÓŁKA AKCYJNA

Twoja wiadomość

Do: SEKRETARIAT@UZDROWISKO-LADEK.PL
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-29 15:44

odczytano w dniu 2019-10-30 07:05.

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY IM.KS.B.MARKIEWICZA 2

Krystyna Żak

Kierownik Działu Organizacji, Nadzoru Statystyki i Analiz Medycznych

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza

tel. 13 430 96 94

RE: Wniosek o informację publiczną przez ŚLĄSKIE CENTRUM REUMATOLOGII, REHABILITACJI I ZAPOBIEGANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W USTRONIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Witam,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej .

Z poważaniem Justyna Wołoch,

Biuro Zarządu

Re: Wniosek o informację publiczną przez BONIFRATERSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2

Witam,

W odpowiedzi na poniższą wiadomość w załączniku przesyłam pismo.
Oryginał zostanie wysłany do Państwa pocztą.

Pozdrawiam
Anna Zuber

W dniu 2019-10-17 o 10:19, sprawa-16939@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
inż. Anna Zuber
Referent

Oddział: Wrocław
tel. + 48 71 712 07 00
e-mail a.zuber@bczwroc.pl
bcz

RE: Wniosek o informację publiczną przez INSTYTUT KARDIOLOGII IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 1

Szanowni Państwo,

Poniżej przekazuję odpowiedzi na Państwa pytania:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie
zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to
wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

Odpowiedź: TAK

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

Odpowiedź: 270

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

Odpowiedź: TAK - na życzenie pacjenta zgłoszone do pielęgniarki oddziałowej.

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej
na 1 pacjenta szpitala?

Odpowiedź: 12,27zł brutto

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak,
to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na
zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

Odpowiedź: TAK / TAK

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do
przygotowania posiłków - chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków
oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak,
wnosimy o jej udostępnienie.

Odpowiedź: WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRODUKTÓW - OKREŚLONE W UMOWIE Z FIRMĄ
KATERINGOWĄ

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto
(stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

Odpowiedź: TAK/personel ekspedycji posiłków/codziennie

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?

Odpowiedź: NIE

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia
dietetyka?

Odpowiedź: TAK

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za
kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

Odpowiedź: ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

Odpowiedź: BRAK

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

Odpowiedź: NIE

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz
ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).

Odpowiedź: katalog zawiera 18 diet: podstawowa, łatwostrawne, cukrzycowe,
ubogocholesterolowa, bogatobiałkowa, kleikowe, płynne, wegetariańska,
wegańska, diety o zmienionej konsystencji i inne

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia
wówczas posiłki pacjentowi?

Odpowiedź: szpital zapewnia każdy rodzaj diety

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?

Odpowiedź: Tak

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające
powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe
ilości białka)?

Odpowiedź: Tak - nutridrinki

Z poważaniem

Bulgantamir Roszczypała

Sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych i

Z-cy Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

Instytut Kardiologii

Tel.: (22) 34-34-192; Faks: (22) 34-34-503

SR Wadowice przez Sąd Rejonowy w Wadowicach 1

RE: Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów 9

Dzień Dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź Dyrektora SPZOZ – ZZ w Makowie Mazowieckim

Sekretariat SPZOZ – ZZ

w Makowie Mazowieckim