odpowiedź na wniosek a dn. 15.10.2019 przez WARSZAWSKI SZPITAL DLA DZIECI - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dn. 15.10.2019r.

Z poważaniem,

Jolanta Śladowska
Sekretariat Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
ul. M.Kopernika 43, 00-328 Warszawa
Tel. (22) 830 54 00
Fax (22) 830 53 99
e-mail: dyrekcja@wsdz.pl
www.wsdz.pl

odpowiedz przez SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. MIECZYSŁAWA KACZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE 1

W załączeniu Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława
Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie przesyła odpowiedz na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 15 października 2019 r.
przesłany na adres e-mail; sekretariat@snzoz.lublin.pl.

Dorota Wajnberg-Grajewska
Kierownik
Działu Organizacyjnego
Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego
SP ZOZ w Lublinie
20-442 Lublin, ul. Abramowicka 2
tel. 81 72 86 417
e-mail: dwajnberg@snzoz.lublin.pl
e-mail: organizacja@snzoz.lublin.pl

SPZZOZ Przasnysz przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZASNYSZU 2

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 17.10.2019 r.

Z poważaniem

Renata Karwacka

Re: Wniosek o informację publiczną - odpowiedź przez SZPITAL W PYSKOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień dobry
Szpital w Pyskowicach sp. z o. o. przesyła w załączniku odpowiedź na poniższe pytania.

żywienie, wniosek o informację publiczną przez SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW ŚW. JANA GRANDEGO W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłamy odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące
żywienia w naszym szpitalu.

Pozdrawiam
Marta Grochal

--
----------------
Marta Grochal
Pielęgniarka Naczelna
Pielęgniarka Koordynująca w Wojewódzkiej Poradni Chorób Naczyń

tel. 12 37 97 306
fax. 12 37 97 104
e-mail: m.grochal@bonifratrzy.krakow.pl
www.bonifratrzy.krakow.pl

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Sp. z o.o.

ul. Trynitarska 11, 31-061 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
NIP: 6762409073, REGON 121065900, KRS: 0000338856, Kapitał Spółki: 6 981 100 zł
………………………………………………………………………………………………………………………
UWAGA: Ten dokument może zawierać informacje poufne, przeznaczone tylko do wiadomości adresata.
Zabrania się kopiowania oraz udostępniania tego dokumentu osobom trzecim przez osoby inne niż adresat oraz osoba odpowiedzialna za dostarczenie tej informacji adresatowi.
Jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne powiadomienie nadawcy.Dziękujemy.

Odpowiedź Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego przez SZPITAL KLINICZNY IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE 1

Dzień dobry,

w odpowiedzi na Państwa maila z dnia 15.10.2019r. w załączeniu przesyłam
pismo.

Pozdrawiam.

Marcin Grzesik

--
Marcin Grzesik

Kierownik Zespołu ds. Żywienia
SPZOZ Szpital Kliniczny
im. dr. J. Babińskiego w Krakowie
ul. Babińskiego 29

tel. 12 65 24 489
tel. 786 120 150
e-mail. mgrzesik@babinski.pl
marcin.grzesik@babinski.pl

Re: Wniosek o informację publiczną przez "VIVAX" spółka cywilna 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedzi na Państwa pytania, dotyczące naszej
placówki "VIVAX" s.c. w Gnieźnie.

Z poważaniem,

Magdalena Sikorska
VIVAX s.c.
ul. Wrzesińska 28
62-200 Gniezno
tel. 506-836-941

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju 1

Dzień dobry,

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, w załączeniu przesyłam
postanowienie Prezesa Sądu Rejonowego w Busu-Zdroju z dnia 25
października 2019 roku o sprostowaniu decyzji.
Proszę o potwierdzenie odbioru wiadomości.
Z poważaniem,
Elżbieta Dziewirz
Inspektor

Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju
tel. 41 246 28 25

dt. informacji publicznych przez KRAJOWY OŚRODEK ZAPOBIEGANIA ZACHOWANIOM DYSSOCJALNYM 1

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie przesyła
w załączeniu pismo.

Z poważaniem

mgr Agnieszka Jędrzejczak

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych

sr zwoleń przez Sąd Rejonowy w Zwoleniu 1

W załączeniu przesyłam decyzje Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu

Gł.specjalista
M.Stępień

Niniejsza korespondencja może zawierać informacje poufne oraz / lub prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo korespondencję na skutek pomyłki), prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i odesłać otrzymaną korespondencję. Kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji bez zgody jej nadawcy jest zabronione.

Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.DR.JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE 2

W załączniku przesyłamy odpowiedź

W dniu 16.10.2019 o 10:42, Sekretariat MSS pisze:

Informacja publiczna przez WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. JADWIGI W OPOLU 3

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 15.10.2019r.

Pozdrawiam

Edyta Gabor | Inspektor ds. Pracowniczych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im.św. Jadwigi w Opolu

ul. Wodociągowa 4 | Dział Kadr i Organizacji

45-221 Opole

T: +48 77 54 14 243 | F: +48 77 54 14 237 | <http://www.wszn.opole.pl/>
www.wszn.opole.pl

Uwaga: Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może
być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeśli czytelnik
niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem to informujemy że
wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja lub powielanie niniejszej wiadomości
jest zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę
bezzwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i
usunąć ją z poczty. Dziękujemy.

Wezwanie do uzupełnienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez UZDROWISKO LĄDEK - DŁUGOPOLE SPÓŁKA AKCYJNA 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy wezwanie do uzupełnienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,

Joanna Jarosz

Specjalista ds. obsługi sekretariatu

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.

ul. Wolności 4

57-540 Lądek-Zdrój

tel. +48 74/ 814-64-34 fax +48 74/ 814-71-07

NIP 881-000-22-59 REGON 000288283

KRS 0000067163 Sąd Rejonowy Wrocław - Fabryczna

IX Wydz. Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy Spółki wpłacony w całości: 25 694 430 zł

wniosek o inf. publ. -odpowiedź przez Wojewódzki Szpital Zespolony im.L.Rydygiera w Toruniu 2

Witam,

w nawiązaniu do Państwa wniosku o informację publiczną z dnia
15.10.2019 r. przesyłam w załączeniu odpowiedzi na zadane pytania.

Z poważaniem
Adrian Barski
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

odpowiedź na wniosek przez MEGREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu
przesyłam dane wskazane w przedmiotowym piśmie.

Z poważaniem

Dorota Frątczak

Specjalista ds. Organizacyjnych

Dział Organizacyjno - Prawny

tel.: 32 325 53 74
_______________________________________________________________________
MEGREZ Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55
284, e-mail: <mailto:sekretariat@szpitalmegrez.pl>
sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS
0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w
rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy
Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał
zakładowy w wysokości 87 203 050,00 zł

RE: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J.K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam pismo Dyrekcji Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach.

Z poważaniem,

Karolina Wołk

Dział Audytu

Szpital Specjalistyczny im. J.K.Łukowicza

ul. Leśna 10

89-600 Chojnice

tel. (52) 39 56 517

www.szpital.chojnice.pl

email: audyt@szpital.chojnice.pl

dot. wniosek o udostepnienie inf. publicznej przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie 1

Dzień dobry

W załączniku przesyłam odpowiedź na pismo dot. informacji publicznej

Pozdrawiam

Justyna Grygorcewicz
Koordynator ds. żywienia - dietetyk
SPWSZ Szczecin, ul. Arkońska 4

odpowiedź przez "SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI" W JELENIEJ GÓRZE 1

Z poważaniem
Joanna Jurczyk

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze

ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra
tel. 75 64 35 700, fax 75 64 35 741
<http://www.szpitalmsw.net/> www.szpitalmsw.net


<http://www.szpitalmsw.net/php2/index.php/rodo/na-potrzeby-wiadomosci-e-mail
> Kliknij by przeczytać informację o przetwarzaniu danych, w związku z
przesyłaniem wiadomości e-mail, na stronie www szpitala

Fwd: Re: Fw: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZA

Dzień dobry

W związku z państwa pismem z dnia 22.10.2019r. poniżej przesyłam
odpowiedzi na zadane pytania.

Kierownik Sekcji Żywienia WSOZ Bydgoszcz

Małgorzata Kruszyńska

Fwd: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez "KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Witam,

przesyłam odpowiedzi do ankiety:

Ad 1. Tak, na umowę-zlecenie

Ad 2. 380

Ad 3. Nie

Ad 4. 15,81 zł brutto

Ad 5. Tak, Tak

Ad 6. Tak, dietetyk co najmniej raz w tygodniu

Ad 7.Tak, dietetyk co najmniej raz w tygodniu

Ad 8. Tak, personel pielęgniarski po każdym posiłku

Ad 9. Tak

Ad10. Tak

Ad11. Nie posiadamy

Ad12. Nie

Ad13. Rodzaje stosowanych diet: podstawowa, łatwo strawna, łatwo strawna
z ograniczeniem tłuszczu/wątrobowa/, łatwo strawna z ograniczeniem
substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego/wrzodowa/,
łatwostrawna o zmiennej konsystencji, ubogoenergetyczna, łatwo strawna
bogatobiałkowa,                z ograniczeniem łatwo przyswajanych
węglowodanów/cukrzycowa/, pozostałe diety np. /dieta małego dziecka,
trzustkowa, bezglutenowa, hypoalergiczna, wegetariańska, bezmleczna,
niskobiałkowa, niskoholesterolowa, bogatoresztkowa, itp/

Ad14. Szpital jest w stanie zapewnić pacjentowi odpowiednią dietę

Ad15. Tak

Ad16.Tak

Pozdrawiam,

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Wniosek o informację publiczną
Data: Fri, 25 Oct 2019 10:19:02 +0200
Nadawca: nzoz.kss <nzoz.kss@szpital.kutno.pl>
Adresat: w.kacprzak@szpital.kutno.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: Tue, 15 Oct 2019 20:15:47 -0000
Nadawca: sprawa-16443@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-16443@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: nzoz.kss@szpital.kutno.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-16443@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

odpowiedź na wniosek z dnia 15.10.2019r. przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 1

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: Message from MADLEINE
Data: 2019-10-25 11:47
Od: skan1@szpital.wloclawek.pl
Do: sekretariat@szpital.wloclawek.pl

Not read: Wniosek o informację publiczną przez Areszt Śledczy w Szczecinie

Twoja wiadomość

Do: Danuta Bogdańska
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: czwartek, 17 października 2019 10:19:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: piątek, 25 października 2019 12:08:49 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

W odpowiedzi na Państwa wniosek przysłany w dniu 15.10.2019, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przesyła poniżej odpowiedzi.
Jednocześnie prosimy o informację, w jakim celu zbierane są poniższe informacje, oraz czy dane będą publikowane – jakie będzie miejsce publikacji.
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.
Z poważaniem,
Adrianna Zalewska
Dział administracyjno – gospodarczy

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
Odpowiedź: Tak

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

Odpowiedź: Ilość żywionych pacjentów przez Dział Żywienia - dziennie około 140 żywionych pacjentów. Biorąc pod uwagę 2-och zatrudnionych dietetyków -70 osób przypada na jednego dietetyka.

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

Odpowiedź: Tak, istnieje taka możliwość. Na życzenie pacjenta dietetyk wzywany jest na Oddział do pacjenta. Dział Żywienia prowadzi się rejestr porad dietetycznych.

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?

Odpowiedź: dzienna stawka żywieniowa przypadająca na jednego pacjenta wynosi 8,56 zł netto (wsad surowca).

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
Odpowiedź: Nie korzystamy z usług zewnętrznej firmy cateringowej.

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
Odpowiedź: Posiadamy opracowane wymagania dla dostawców w zakresie bezpieczeństwa żywności, wprowadzony zintegrowany system zarządzania, Księgę HACCP, Księgę Higieny.

Wartość energetyczna i odżywcza produktów wykorzystywanych do produkcji w dziale żywienia ZCO wynika z „Tabel składu i wartości odżywczej żywności” pod redakcją Hanny Kunachowicz i in. Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie.

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
Odpowiedź: Tak w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom.

Kontroli dokonuje 3 razy dziennie kierownik Działu Żywienia oraz dietetyk.

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
Odpowiedź: W przypadku diety przemysłowej ilość podaży kontroluje lekarz prowadzący- codziennie. W przypadku pozostałych diet ilość spożywanego pokarmu kontroluje się poprzez informację od personelu wydającego posiłek.

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
Odpowiedź: Nie dotyczy.

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
Odpowiedź: Tak, istnieje procedura zgłaszania skarg i wyznaczono osobę odpowiedzialną do ich rozpatrywania.

11. Prosimy o podanie liczby skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
Odpowiedź: 2017r: 2018r.:

- 1 podziękowanie - 2 podziękowania

- nie było skarg - 1 skarga

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

Odpowiedź: Tak

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
Odpowiedź: w szpitalu opracowano rodzaj diet, sposób przygotowywania diet, wskazania do stosowania diet, osoby odpowiedzialne za przygotowywanie i podawanie diet (Instrukcja Nr I-406-009 Instrukcja Żywienia Dietetycznego)

Rodzaje diet:

a. Dieta podstawowa

b. Dieta lekkostrawna

c. Dieta lekkostrawna z ograniczeniem tłuszczu

d. Dieta w cukrzycy

e. Dieta bogatobiałkowa

f. Dieta niskobiałkowa

g. Diety o zmienionej konsystencji (papkowata, płynna wzmocniona płynna wzmocniona do sondy, płynna, kleikowa)

h. Diety eliminacyjne

i. Dieta indywidualna

j. Dieta przemysłowa

Diety opracowano na podstawie „Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach” pod redakcją prof. dr. hab. n.med. Mirosława Jarosza , „Dietetyki Żywienie zdrowego i chorego człowieka pod redakcją Heleny Ciborowskiej, Anny Rudnickiej, „Postepowania dietetyczne w niedożywieniu” Anny Rogulskiej oraz publikacji naukowych.

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?

Odpowiedź: Jesteśmy w stanie zapewnić pacjentowi dietę bezglutenową oraz bezmleczną.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?

Odpowiedź: Jesteśmy w stanie zapewnić pacjentowi dietę wegetariańską lub wegańską.

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Odpowiedź: Tak. Stosujemy doustną suplementację polekową preparatami specjalnymi, zwierającymi np.: białko, argininę, witaminy, mikroelementy.

Udostępnianie informacji publicznej. przez ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Odpowiedzi na pytania z dnia 17.10.2019 r. " Wniosek o informacje
publiczną"

1. Tak – 10 dietetyczek. Zakres obowiązków:
uczestnictwo w obchodach lekarskich
przeprowadzenie wywiadu żywieniowego z chorymi przyjmowanymi na oddział,
przeprowadzenie badań antropometrycznych i innych z zakresu stanu
odżywania pacjenta
czuwanie nad zmianami w jadłospisie zgodnie z zaleceniami
organizowanie pracy przy rozdziale posiłków, na oddziale karmienie
pacjentów, ocena gramatury, temperatury potraw, czuwanie nad właściwym
rozdziałem żywności pacjent-dieta
przygotowanie żywności specjalnej
poradnictwo żywieniowe
nadzór nad stanem sanitarno – higienicznym kuchenek oddziałowych, naczyń
do transportu, naczyń stołowych

2. Na jedną zatrudnioną dietetyczkę przypada 38 pacjentów.

3. Tak istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetycznej.
Pacjent również otrzymuje informacje w formie pisemnej zgodną z
zaleceniem diety.

4. Koszt całościowej dziennej dawki żywieniowej na pacjenta wynosi 14
zł.

5. Szpital nie korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej.

6. Wartość odżywcza, kaloryczna posiłków jest zgodna z Normami Instytutu
Żywności i Żywienia.

7. Jakość posiłków kontrolowana jest codziennie przez Kierownika Działu
Żywienia oraz okresowo ocena jadłospisu całodziennego przez Inspektorat
Sanitarny metodą Szewczyńskiego.

8. W szpitalu kontroluje się ilość pokarmów spożywanych przez pacjenta –
dietetyczka dokonuje tych zapisów w Indywidualnej karcie żywienia
pacjenta. Gramatura posiłku sprawdzana jest okresowo przez kontrole
wewnętrzne – Kierownik Działu Żywienia i audyty HACCP.

9. Nie dotyczy.

10. Tak na oddziale znajdują się Zeszyty skarg i uwag, są informacje
odnośnie zgłaszania skarg do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta oraz
\corocznie przeprowadzane są ankiety Badania satysfakcji pacjentów, w
których zawarte są pytania dotyczące żywienia.

11. W 2017 i 2018 r. nie było skarg dotyczących niewłaściwego żywienia.

12. W 2018 r. lekarze przechodzili szkolenie na temat żywienia pacjenta
dojelitowego i pozajelitowego.

13. W szpitalu stosuje się następujące diety: podstawowa;
bogatoresztkowa; lekkostrawna; z ograniczeniem tłuszczu; łatwostrawna –
zapalenie żoładka; z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie
soku trawiennego; ubogokaloryczna; o zmiennej konsystencji; cukrzycowa,
miażdżycowa; z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów z ogr.
Tłuszczu; ubogobiałkowa; ubogoglutenowa; w chorobie trzustki; bez
mleczna; ubogopurynowa; łatwostrawna dziecięca; łatwostrawna położnicza;
jadłospis matki karmiącej; żywienie Leśniowskiego – Crona.
Źródło do opracowania diet: „ Dietetyka żywienia zdrowego i chorego
człowieka” mg H. Ciborowska, mgr A. Rudnicka
„ System dietetyczny dla zakładów słuzby zdrowia” mgr H. Szczygłow
„ Zasady prawidłowego żywienia w chorobach szpitalnych” dr hab. n. med.
M. Jarosz
„ Poradnik dla chorego na cukrzycę” prof. dr hab. n. med. J. Tatoń
„ Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie” prof. dr hab. n. med. M.
Krawczyńska
„ Normy żywieniowe dla populacji polskiej” www.izz.waw.pl zasady
prawidłowego żywienia / Instytut Żywienia i Żywności.

14. Szpital zawsze zapewnia wskazaną dietę przez lekarza.

15. Na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską.

16. Szpital zapewnia suplementy diety wspomagające chorym powrót do
zdrowia np. Nutridrinki i Protafar.

Dział Jakości
ZOZ Sucha Beskidzka

---------------------------------------------------
Zanim wydrukujesz pomyśl o środowisku.