Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez DAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: Lucyna Darowska
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: środa, 30 października 2019 09:25:41 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: środa, 30 października 2019 09:27:28 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.
CONFIDENTIALITY NOTICE: THIS MESSAGE IS CONFIDENTIAL, INTENDED FOR THE NAMED RECIPIENT(S) AND MAY CONTAIN INFORMATION THAT IS (I) PROPRIETARY TO THE SENDER, AND/OR, (II) PRIVILEGED, CONFIDENTIAL, AND/OR OTHERWISE EXEMPT FROM DISCLOSURE UNDER APPLICABLE STATE AND FEDERAL LAW, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PRIVACY STANDARDS IMPOSED PURSUANT TO THE FEDERAL HEALTH INSURANCE PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY ACT OF 1996 ("HIPAA"). IF YOU ARE NOT THE INTENDED RECIPIENT, OR THE EMPLOYEE OR AGENT RESPONSIBLE FOR DELIVERING THE MESSAGE TO THE INTENDED RECIPIENT, YOU ARE HEREBY NOTIFIED THAT ANY DISSEMINATION, DISTRIBUTION OR COPYING OF THIS COMMUNICATION IS STRICTLY PROHIBITED. IF YOU HAVE RECEIVED THIS TRANSMISSION IN ERROR, PLEASE (I) NOTIFY US IMMEDIATELY BY REPLY E-MAIL OR BY TELEPHONE AT (855.472.9822), (II) REMOVE IT FROM YOUR SYSTEM, AND (III) DESTROY THE ORIGINAL TRANSMISSION AND ITS ATTACHMENTS WITHOUT READING OR SAVING THEM. THANK YOU.

-DaVita Inc-

Re: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W PISZU

W odpowiedzi na wniosek stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska
o udostępnienie

następujących informacji:

1. Szpital Powiatowy w Piszu zatrudnia dietetyka na pełen etat w
zakresie jego obowiąków jest:

-Analiza potrzeb dietetycznych pacjentów

-Ustalanie zapotrzebowania kalorycznego pacjentów

-Edukacja dietetyczna pacjentów w ramach opieki nad pacjentami z
cukrzycą, zaburzeniamimetabolicznymi oraz innymi schorzeniami

-Prowadzenie obowiązującej dokumentacji

-Udział w kontroli podczas wydawania posiłków chorym

-Analiza i kontrola dostarczanych przez firmę cateringową jadłospisów
dekadowych

-Kontrola nad jakością dostarczanych produktów i posiłków przez firmę
cateringową i ich zgodność z zamówieniem

-Sporządzanie dziennych zamówień zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym
przez oddziały

-Sporządzanie raportów i sprawozdań dotyczących żywienia w Szpitalu

-Potwierdzanie merytoryczne faktur dotyczących żywienia.

2. W Szpitalu istnieje moliwość indywidualnej edukacji pacjentów
oddziałów szpitalnych-na zlecenie lekarza oraz porady dietetycznej
pacjentów Poradni Diabetologicznej (ze skierowaniem od lekarza Diabetologa)

3.Wysokość całodziennej dawki żywieniowej w szpitalu wynosi 18,90zł.brutto.

4.Szpital korzysta z usług zawnętrznej firmy cateringowej, w umowie nie
określono minimalnej kwoty na zakup składników użytych do przygotowania
posiłków.

5. W dostarczanych przez firmę cateringową dekadowych jadłospisach
wymagana jest informacja dotycząca wartości odżywczej i kalorycznej
posiłków oraz występujących w produktach i posiłkach alergenach pokarmowych.

Na tej podstawie określa się ilość kalorii dostarczanych pacjentom w
poszczególnych dietach.

6.Jakość posiłków dostarczanych przez firmę cateringową podlega
codziennym kontrolom-jest to w zakresie obowiązków dietetyka
szpitalnego. Kontrola obejmuje :

-zgodność posiłków z zaplanowanym jadłospisem

-wielkość porcji

- temperaturę posiłków i produktów

-smaku,zapachu,ogólnego wyglądu i konsystencji potraw

- świeżości posiłków i produktów (przestrzeganie terminów ważności
produktów)

-sposobu przechowywania produktów.

-higieny pracy pracowników dystrybucji

7. W umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia
dietetyka.

8. Skargi dotyczące żywienia mogą być zgłaszane bezpośrednio do
personelu medycznego lub dietetyka szpitalnego.Na przełomie lat
2017/2018 nie doszło do zatruć żywieniowych w Szpitalu ani oficjalnych
skarg dotyczących żywienia.

9.Liczba i rodzaje diet stosowanych dla pacjentów szpitala zostały
opracowane przez dietetyka szpitalnego i ujęte w specyfikacji umowy z
firmą cateringową.Są to diety:

-Podstawowa

-Lekkostrawna

-Wątrobowa

-Żołądkowa

-Cukrzycowa

-Niskobiałkowa

-Wysokobiałkowa

-Bezmleczna

-Biegunkowa

-Ziemniaczana

-Hipoalergiczna

-Niskotłuszczowa

-Wysokotłuszczowa

-Płynna

-Miksowana

-Papkowata

-Kleik

-Wysokokaloryczna

-Niskokaloryczna

-Wegetariańska

-Diety indywidualne (np.bezglutenowe,wegańskie i inne)

I modyfikacje tych diet np.cukrzycowo-wątrobowa,miksowana-lekkostrawna i
miksowana-wysokobiałkowa i inne.

10.Szpital zapewnia w razie konieczności (na zlecenie lekarza
prowadzącego) suplementację doustną (np.zapewniające dodatkową podaż
białka w diecie pacjenta).

11.W 2018r. Lekarze Szpitala Powiatowego w Piszu nie przechodzili
szkoleń z zakresu żywienia pacjentów.

W dniu 15.10.2019 o 22:51, sprawa-16787@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

*Sekretariat*

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

logo szpitala

*Szpital Powiatowy w Piszu*
ul. Sienkiewicza 2, 12-200 Pisz

tel.: +48 87 425 45 06
fax.: +48 87 735 20 20
www.szpitalpisz.pl <http://www.szpitalpisz.pl/>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o poufności:
Wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla zamierzonego adresata i może
zawierać informacje o charakterze poufnym i/lub zastrzeżonym. W razie
stwierdzenia, że odbiorcą miał być inny adresat, prosimy poinformować
nadawcę oraz niezwłocznie usunąć wiadomość ze swojej skrzynki pocztowej.
Wykonywanie kopii, dystrybucja lub używanie do innych celów niniejszego
e-maila jest zabronione. SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za zmiany e-maila dokonane po jego wysłaniu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administratorem danych osobowych jest SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem
sekretariat@szpitalpisz.pl <mailto:sekretariat@szpitalpisz.pl>
Klauzule informacyjne oraz informacje na temat przetwarzania danych
osobowych przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu, dostępne są na stronie:
*www.szpitalpisz.pl/klauzule-informacyjne
<http://www.szpitalpisz.pl/klauzule-informacyjne/>*
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

informacje ad. żywienia pacjentów przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM 1

Witam

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lub. w
załączeniu przesyła informacje dotyczące żywienia pacjentów.

Z poważaniem

Pielęgniarka Naczelna

Krystyna Grabowska

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Nowy Szpital w Świebodzinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1

Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość. Nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy lub zniekształcenia w niniejszej wiadomości, które mogły powstać w wyniku jej elektronicznej transmisji. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę zwrócić się o przesłanie papierowej kopii niniejszej wiadomości do Grupa Nowy Szpital Holding S.A

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@zoz.chelmno.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 30.10.2019 10:04

odczytano w dniu 30.10.2019 10:05.

Re: Wniosek o informację publiczną przez HOLMED UZDROWISKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na zadane pytania.
Pozdrawiam
Ewa Kasprowicz

czw., 17 paź 2019 o 10:25 <sprawa-17045@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
napisał(a):

--
Holmed Uzdrowisko Sp. z o.o.
ul. Uroczysko Pustelnia 1
16-030 Supraśl
NIP 542-32-58-180
REGON 364736615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niniejsza wiadomość zawiera informacje poufne, przeznaczone do wyłącznego
użytku adresata. Jeśli nie są Państwo adresatem przesyłki lub jeśli
otrzymaliście Państwo ten dokument omyłkowo, prosimy o bezzwłoczne
skontaktowanie się z nadawcą. Wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja,
reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tej wiadomości czy
też zawartych w niej informacji przez osobę inną niż adresat jest
niedozwolone i może spowodować odpowiedzialność prawną.

Informacja publiczna przez POWIATOWY SZPITAL IM. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE 3

Dzień Dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na pytania dotyczące żywienia

--

Dziękuje i Pozdrawiam,
Żaneta Jończak
Kierownik Działu Organizacyjnego
Powiatowy Szpital
im. Wł. Biegańskiego w Iławie
14-200 Iława
ul. Gen. Andersa 3
tel. 89 6449 806

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH-KONTRAHENCI
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej
,,Rozporządzeniem’’,
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Szpital im.
Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3.
2. W Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Iławie, powołany
został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail:
abi@szpital.ilawa.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na
podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom
świadczącym na rzecz Powiatowego Szpitala w Iławie usługi serwisowe:
oprogramowania, sprzętu informatycznego, na podstawie zawartych z tymi
podmiotami rzeczowych umów powierzenia danych osobowych.
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
• umowy - 10 lat
• dokumentacja postępowania przetargowego – 5 lat
• faktury VAT – 5 lat
• dokumentacja postępowania przetargowego finansowanego ze środków Unii
Europejskiej, przechowywana jest zgodnie z zapisami umowy o
dofinansowanie projektu
współfinansowanego z UE.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania
danych osobowych
będzie brak możliwości realizacji umowy.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.

Informacja publiczna przez SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam wnioskowaną przez Państwa informację publiczną.

Z poważaniem
Justyna Kawecka
Sekretariat / Kancelaria
Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27
73-110 Stargard
tel.(91) 578-92-03

Odpowiedźna wniosek oudostępnienieinformacji publicznej przez UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE 8

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
W załączeniu odpowiedź oraz niezbędne załączniki.

Z poważaniem
--
Ewa Tarkowska

Główny Specjalista ds. Organizacji
Zespół ds. Organizacji i Promocji
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
tel. 58 349 26 09

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

Twoja wiadomość

Do: mczp@mczp-lodz.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 30.10.2019 09:50

odczytano w dniu 30.10.2019 10:51.

Read: Wniosek o informację publiczną przez DAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: Dariusz Lapaj
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: środa, 30 października 2019 09:25:41 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: środa, 30 października 2019 10:59:06 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.
CONFIDENTIALITY NOTICE: THIS MESSAGE IS CONFIDENTIAL, INTENDED FOR THE NAMED RECIPIENT(S) AND MAY CONTAIN INFORMATION THAT IS (I) PROPRIETARY TO THE SENDER, AND/OR, (II) PRIVILEGED, CONFIDENTIAL, AND/OR OTHERWISE EXEMPT FROM DISCLOSURE UNDER APPLICABLE STATE AND FEDERAL LAW, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PRIVACY STANDARDS IMPOSED PURSUANT TO THE FEDERAL HEALTH INSURANCE PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY ACT OF 1996 ("HIPAA"). IF YOU ARE NOT THE INTENDED RECIPIENT, OR THE EMPLOYEE OR AGENT RESPONSIBLE FOR DELIVERING THE MESSAGE TO THE INTENDED RECIPIENT, YOU ARE HEREBY NOTIFIED THAT ANY DISSEMINATION, DISTRIBUTION OR COPYING OF THIS COMMUNICATION IS STRICTLY PROHIBITED. IF YOU HAVE RECEIVED THIS TRANSMISSION IN ERROR, PLEASE (I) NOTIFY US IMMEDIATELY BY REPLY E-MAIL OR BY TELEPHONE AT (855.472.9822), (II) REMOVE IT FROM YOUR SYSTEM, AND (III) DESTROY THE ORIGINAL TRANSMISSION AND ITS ATTACHMENTS WITHOUT READING OR SAVING THEM. THANK YOU.

-DaVita Inc-

Odpowiedzi przez Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8

Dzień dobry,
W odpowiedzi na maila wysłanego dn. 17.10.2019r. Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. odpowiada:
Ad.1
Tak - w załączeniu
Ad.2
ok. 200 osób
Ad.3
Tak, pielęgniarki i lekarze informują dietetyka o potrzebach indywidualnych porad
Ad.4
12,80 zł
Ad.5
Tak, korzysta
Nie podano
Ad.6
Tak - w załączeniu
Ad.7
Tak, dietetyk - codziennie
Ad.8
Tak, pielęgniarka i opiekunowie medyczni
Ad.9
Nie
Ad.10
Tak, dietetyka
Ad.11
Nie dotyczy
Ad.12
Nie dotyczy
Ad.13
Dieta: podstawowa, łatwostrawna (wątrobowa), cukrzyca, dna moczanowa, matki karmiącej, dzieci starsze (7-18 lat), dzieci małe (1-6 lat), dieta biegunkowa (lekkostrawna)
Ad.14
Nie dotyczy
Ad.15
Wegetariańską
Ad.16
Tak

Pozdrawiam
Joanna Kaźmierczak - dietetyk

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Odp.: A-061-105/19 przez Sąd Okręgowy w Białymstoku 1

?

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do poprzedniej korespondencji w sprawie z załączeniu przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 30 października 2019 roku A-061-105/19.
?

z poważaniem

Monika Wierciszewska

Inspektor

Oddział Administracyjny

Sąd Okręgowy w Białymstoku

tel. 85 7459 209

e-mail: oa@bialystok.so.gov.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku,<http://bialystok.so.gov.pl/ochrona-danych-osobowych.html> w zakładce Ochrona danych osobowych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

Podstawa prawna: art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Jeśli otrzymał Pan/i niniejszą wiadomość wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

________________________________
Od: Wierciszewska Monika w imieniu użytkownika Oddział Administracyjny SO w Białymstoku
Wysłane: 13 września 2019 13:48
Do: sprawa-14200@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Temat: A-061-105/19

??

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 13 września 2019 roku A-061-105/19.

z poważaniem

Monika Wierciszewska

Inspektor

Oddział Administracyjny

Sąd Okręgowy w Białymstoku

tel. 85 7459 209

e-mail: oa@bialystok.so.gov.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku,<http://bialystok.so.gov.pl/ochrona-danych-osobowych.html> w zakładce Ochrona danych osobowych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

Podstawa prawna: art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Jeśli otrzymał Pan/i niniejszą wiadomość wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

FW: pismo Watchdog Polska przez ARESZT ŚLEDCZY 1

plut. Agnieszka Ochimowska
Sekretariat Aresztu Śledczego w Bydgoszczy
email: as_bydgoszcz@sw.gov.pl
email: agnieszka.ochimowska@sw.gov.pl
tel. 052 58 55 215

Aresztu Śledczego w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz
www.sw.gov.pl

Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

Re: Wniosek o informację publiczną przez CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Witam, poniżej odpowiedzi na maila z dnia 17.10.2019r.
z poważaniem
Natalia Kwiek
Sekretariat CZT

1. W szpitalu jest zatrudniony dietetyk. Zakres jego obowiązków obejmuje: opracowanie rodzajów diet stosowanych w szpitalu, współpraca z lekarzem prowadzącym w zakresie szczegółowych ustaleń dietetycznych, kontrolowanie posiłków dostarczonych przez firmę cateringową, prowadzenie kontroli organoleptycznej dostarczonych diet, dbanie o estetykę podawania posiłków, prowadzenie instruktażu dla firmy cateringowej, propagowanie zasad zdrowego odżywiania wśród pacjentów, udzielanie porad dietetycznych, opracowywanie jadłospisów dla pacjentów opuszczających szpital, opracowywanie wartości odżywczych diet, badanie zadowolenia pacjentów z jakości dostarczonych posiłków.
2. Na jednego dietetyka przypada 72 pacjentów.
3. W szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka. Pacjenci są o tym informowani przez personel oddziałowy.
4. Powyższa informacja jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa.
5. Szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej. Informacja dot. kwoty jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa.
6. Szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowywania posiłków.
7. W szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom. Za kontrole odpowiada dietetyk i personel oddziałowy.
8. W szpitalu kontroluje się ilość pokarmu spożywaną przez pacjenta. Za kontrole odpowiada dietetyk i personel oddziałowy. Odbywają się one na bieżąco.
9. W umowie z zewnętrzną firmą cateringową nie ma wymogu zatrudnienia dietetyka.
10. Skargi dotyczące żywienia są zgłaszane personelowi oddziałowemu i za jego pośrednictwem przekazywane dietetykowi.
11. W 2017 i 2018 roku nie było skarg dotyczących żywienia w szpitalu.
12. W 2018 r. lekarze nie przechodzili szkolenia z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu.
13. W szpitalu są stosowane następujące diety: standardowa, cukrzycowa, bezglutenowa, wegetariańska, lekkostrawna, przeciwmiażdżycowa, płynna, przez sondę, wątrobowa, dieta w chorobach serca, dieta w chorobach nerek, dieta w chorobach trzustki i dróg żółciowych, dieta dla położnic. Diety zostały opracowane na podstawie wiedzy dietetyka.
14. Szpital w każdym przypadku zapewnia pacjentom dietę wskazaną przez lekarza.
15. Na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską.
16. Szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia.

Dot: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Informujemy, że:
>
> 1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
> bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę
> cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich
> obowiązków.
>
TAK, szpital zatrudnia dietetyka głównego na stanowisku kierownik działu
żywienia oraz dietetyka na oddziale dziecięcym.
>
> 2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
>
dietetyk główny- ok.130 pacjentów dziennie
>
> 3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
> dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
>
NIE, ale pacjent otrzymuje informację o sposobie odżywiania w formie
pisemnej odpowiednio do jednostki chorobowej, wraz z wypisem ze szpitala
>
> 4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
> przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
>
20,00 zl
>
> 5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
> tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
> przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
>
NIE
>
> 6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
> używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
> kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
> dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
>
TAK, żywienie pacjentów prowadzi się w oparciu o HACCP
>
> 7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
> Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
>
TAK, kierownik działu żywienia
>
> 8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią
> ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często
> one się odbywają? TAK, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
> 9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
> zatrudnienia dietetyka?
>
NIE DOTYCZY
>
> 10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
> niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
> odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
>
TAK, analogicznie do innych zgłaszanych skarg. NA oddziałach w zeszytach
uwag lub przez pisemne złożenie skargi.
>
> 11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
> /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
>
BRAK
>
> 12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z
> zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
>
NIE
>
> 13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
> wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
> dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
> szpitala).
>
10 rodzajów diet: normalna (podstawowa), lekkostrawna, cukrzycowa,
mielona, miksowana, wątrobowa, żołądkowa, trzustkowa, bezglutenowa,
bezmleczna, wysokobałkowa, sporadycznie: nerkowa, wegetariańska, wegańska
>
> 14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety
> wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki
> sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
>
Zawsze stosuje się podstawowe wyżywienie w zakresie wskazanej diety.
>
> 15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
> wegańską?
>
TAK
>
> 16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
> wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
> dostarczające dodatkowe ilości białka)?
>
TAK
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
> na adres: sprawa-16722@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
> zasadami reprezentacji
>
> --
>
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
>
--
*/Dominika Piecha/*
/Dyrektor Administracji/
Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży
87-140 Chełmża, ul. Szewska 23

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Twoja wiadomość

Do: informacja@zielona-gora.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 30.10.2019 11:29

odczytano w dniu 30.10.2019 11:56.

Odp. na Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na e-maila z dnia 16.10.2019 r.Samodzielny Publiczny Kliniczny
Szpital Okulistyczny przesyła w załączeniu odpowiedź na Wniosek o informacje
publiczną.

Pozdrawiam,

Irena Depczyńska

Kancelaria

tel. 225116317

fax. 225116316

mail. kancelaria@spkso.waw.pl

SP Kliniczny Szpital Okulistyczny

ul. Sierakowskiego 13

03-709 Warszawa

_________________________________

Ten dokument może zawierać informacje stanowiące tajemnice

szpitala i przeznaczone tylko do wiadomości adresata. Zabrania

się kopiowania oraz udostępniania tego dokumentu osobom trzecim przez

osoby inne niż adresat. Jeżeli otrzymaliście Państwo ten dokument przez

pomyłkę, prosimy o jego skasowanie i powiadomienie nadawcy. Dziękujemy.

CAUTION: Privileged/confidential information may be contained in this

document and is intended only for the use of the addressee. If you are

not the addressee, you may not copy or deliver this to anyone else. If

you receive this document by mistake, please delete it and notify us

immediately. Thank you.

Informacja publiczna przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE 1

W załączeniu przesyłamy odpowiedź.

- w podpisie -
Maria Deptuła
Kierownik Działu Administracji i Zaopatrzenia
 ----------------------------------------------------------------------
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
07-200 Wyszków
tel. (29) 743 76 12
fax. (029) 743 76 05

Re: Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach 1

Rozważ czy wydrukowanie tego listu jest konieczne. Please consider the
environment before printing.
------------------------------

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, ul.
Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS: 0000034997, NIP: 5441295180, REGON: 050653482.

Treść niniejszej wiadomości jest poufna i przeznaczona wyłącznie dla jej
adresatów. W razie pomyłkowego przesłania Państwu tej wiadomości, prosimy o
poinformowanie o tym nadawcy przez wysłanie odpowiedzi zwrotnej.
Rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym
charakterze bez zgody nadawcy jest zabronione i może być karalne.

Independent Public Complex of Integrated Health Care Facilities in
Siemiatycze, registered by District Court for the city of Bialystok XII
Commercial Department of the National Court Register under No: 0000034997,
VAT No: 5441295180.

The content of this message is confidential and is intended solely for its
addressees. If you have received this message by mistake, please notify the
sender immediately by replying to this message. Any disclosure, copying,
distribution or any action taken or omitted to be taken without
authorization in reliance on it is prohibited and may be unlawful.

czw., 17 paź 2019 o 10:43 <sprawa-17316@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
napisał(a):

odpowiedzi do sprawy 16535 5wszk /dział żywienia/ przez NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL NA SIEMIRADZKIEGO IM. RAFAŁA CZERWIAKOWSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2

Dzień dobry,

ODPOWIEDZI DO SPRAWY -16535

pozdrawiam,

--
Anna Grzyb

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie
ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków
Dział Żywienia
tel. 12 63 08 046

Re: Wniosek o informację publiczną przez PZOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną wraz
z załącznikami.

--
*Z wyrazami szacunku*
*Maria Moszczak*

*PZOL Sp. z o.o*
ul. Graniczna 7, 34-312 Międzybrodzie Bialskie
*tel. +48 33 866 13 49/50, +48 33 862 15 19*, fax +48 33 862 15 08
e-mail: sekretariat@pzol.pl <mailto:sekretariat@pzol.pl> | www.pzol.pl
<http://www.pzol.pl>

NIP: 553-25-08-724 | REGON: 242764974 | KRS: 0000400236 Sąd Rejonowy w
Bielsku-Białej | Kapitał Zakładowy: 573.500,00 zł
------------------
Administratorem Państwa danych osobowych jest PZOL Sp. z o.o. w
Międzybrodziu Bialskim. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych: KLAUZULA INFORMACYJNA <http://www.pzol.pl/rodo>

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie do osoby/podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym
lub zastrzeżonym. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze
jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie
przez osobę/podmiot niebędący jego adresatem, jest niedozwolone.
Odbiorca korespondencji, którą otrzymał omyłkowo, proszony jest o
zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

W dniu 2019-10-17 o 10:39, sprawa-17228@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedz na e-mail z dn 17.10.2019 przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE FROMBORKU 1

Pozdrowienia

Marek Wałdoch

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

informacja publiczna przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na maila z dnia 17.10.2019r.

Z poważaniem

--
Agnieszka Kopeć
sekretariat
Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
tel. /22/ 47 35 300