Fw: Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im.Prof.Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 1

Dzień Dobry,
W nawiązaniu do poniższej wiadomości w załączeniu przesyłam skan wnioskowanych informacji udzielnych przez SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM.
Z wyrazami szacunku,

Agnieszka Olkowska
Referent

Dział Organizacyjno - Prawny
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. prof. Stanisława Szyszko
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
41-800 Zabrze
ul. 3-go Maja 13-15
tel./fax (32) 37-04-526

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:
Wniosek o informację publiczną

Data:
Tue, 15 Oct 2019 20:56:20 -0000

Nadawca:
sprawa-16813@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Odpowiedź-Do:
sprawa-16813@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Adresat:
sek_sk1@szpital.zabrze.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-16813@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Wysyłanie wiadomości e-mail: odpowiedź na wniosek inf. publiczną jakość posiłków [25.10.2019] przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach 2

W załączeniu odpowiedź na email z dnia 15.10.2019,

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
odpowiedź na wniosek inf. publiczną jakość posiłków [25.10.2019]

--
Grażyna Majkowska
Naczelna Pielęgniarka
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach

Odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji przez CENTRUM MEDYCZNE IM. DR LUDWIKA RYDYGIERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień dobry!
W związku z przesłanym przez Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji
publicznej dotyczącej sektora żywieniowego w szpitalu Centrum Medycznego im.
dr.L. Rydygiera sp. z o.o. ul. Sterlinga 13 w Łodzi w załączeniu przesyłam
odpowiedzi na zadane pytania.
Pozdrawiam serdecznie
Marta Lipińska

Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp z o.o. 90-217 Łódź, ul. Sterlinga 13;
tel./fax 42-633-58-77 Regon 472252285, NIP 7251753539; Spółka zarejestrowana w
Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000522865 Kapitał Zakładowy Spółki 6.970.000 PLN
www.centrumrydygiera.pl

odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WOJEWÓDZKI SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM.PROFESORA EUGENIUSZA WILCZKOWSKIEGO W GOSTYNINIE 1

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie w załączeniu przesyła stosowne pismo.

Z poważaniem,

Katarzyna Gajewska

Wojewódzki Samodzielny Zespół

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin
tel. (24) 236 00 00 lub 01
fax. (24) 235 80 89
e-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl

www.spzoz-zalesie.pl

dot.odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej przez ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej.

z poważaniem
Sylwia Bernaś
ZOZ w Oświęcimiu

Re: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL REHABILITACYJNO - LECZNICZY DLA DZIECI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJNOWIE 1

Witam,
w załączniku przesyłam odpowiedzi na Państwa pytania.
 
Marlena Bogusławska
ref. ds adm.-gosp.
 
-- 
Szpital Rehabilitacyjno - Leczniczy dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie
Wojnowo 7 a; 66 - 120 Kargowa
Tel. 68/ 35 25 023

odpowiedź na informację publiczną przez SZPITAL UNIWERSYTECKI IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3

Dzień dobry,

w imieniu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w
Zielonej Górze sp. z o. o. informuję że odpowiedzi na Państwa pytania
znajdują się w załączeniu emaila.

pozdrawiam,
Jakub Lipiński
Inspektor Ochrony Danych

odpowiedzi na pytania przez INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI 1

Przesyłam odpowiedź na pismo . Pozdrawiam Przełożona Pielęgniarek

cd przez INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI 2

CD.

PD: Wniosek o informację publiczną - odpowiedź przez NOWY SZPITAL W NAKLE I SZUBINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2

Dzień dobry.
Załączam odpowiedź, na zadane pytania dot żywienia w szpitalu, z Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie.
________________________________
Od: Mirosława Smolińska
Wysłano: 17 października 2019 10:49
Do: Adrianna Nowicka; Jaroslaw Gierszewski; Elżbieta Lorenc; Iwona Jorka
Temat: FW: Wniosek o informację publiczną - Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Dzień dobry,
Przesyłam do Zarządu i Naczelnych Pielęgniarek pytania dot. informacji publicznej z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska o treści poniżej.

Pozdrawiam

[podpis]

Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A. przez "UZDROWISKO KAMIEŃ POMORSKI" SPÓŁKA AKCYJNA 1

Dzień dobry,

 w imieniu Zarządu Spółki "Uzdrowisko Kamień Pomorski" S.A. przesyłam w
załączeniu odpowiedź na przesłany  w dniu 15.10.2019 r. (drogą
elektroniczną) wniosek o udostępnienie informacji publicznych.

 Z poważaniem

 Marzena Dawidson

Sekretariat - Uzdrowisko Kamień Pomorski
"Uzdrowisko Kamień Pomorski" S.A.

ul. Szpitalna 14, 72-400 Kamień Pomorski
NIP 861-000-36-10, REGON 000288254
BPS S.A. o/Szczecin
87 1930 1930 2395 0300 8487 0001
tel.+48 91 3821149,fax +48 91 3821135
e-mail: sekretariat@u-kp.pl
www.uzdrowisko-kamienpomorski.pl

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie 1

Szanowni Państwo

W załączeniu przekazuję skan odpowiedzi na poniższy wniosek.

z poważaniem

Justyna Pawlicka

Oddział Administracyjny

Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

Odpowiedź na wniosek z dnia 2 września 2019 r. przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim

A. 061-21/19

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:

Na podstawie art. 9 i art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. Poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1429) zawiadamiam, że w związku z brakiem złożonego, w ciągu 14 dni, oświadczenia, że strona wnioskująca zgadza się na poniesienie opłaty w wysokości 700,00 zł, na poczet kosztów udostępnienia informacji publicznej w zakresie dalszej części wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 r., który wpłynął w dniu 2 września 2019 r., postanowiłem pozostawić przedmiotowy wniosek bez rozpoznania, w części przekraczającej informację dotychczas udzieloną, a co nastąpiło drogą elektroniczną w dniu 6 września 2019 r., korespondencją oznaczoną jako A.061-21/19, to jest w zakresie pytań 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 r., który wpłynął w dniu 2 września 2019 r.
Informuję jednocześnie, że podstawie art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. Poz. 2096 z późn. zm.), nie wydaje się decyzji ani postanowienia. Należy natomiast zawiadomić zainteresowanego o fakcie pozostawienia jego wniosku bez rozpoznania. Zob. uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 2000 r., III ZP 11/00, OSNAP 2000, nr 19, poz. 702.

Na zarządzenie Prezesa Sądu rejonowego w Lwówku Śl.

Z poważaniem
Andżelika BURDUKIEWICZ
Kierownik
Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sąd Rejonowy
ul. Jaśkiewicza 12
59-600 Lwówek Śląski
e-mail: adm@lwowekslaski.sr.gov.pl<mailto:adm@lwowekslaski.sr.gov.pl>
tel. +48 756469464

wniosek o udostępnienie info publicznej - załączniki przez WOJEWÓDZKI SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM.PROFESORA EUGENIUSZA WILCZKOWSKIEGO W GOSTYNINIE 3

Szanowni Państwo,
w załączeniu brakujące załączniki.

Z poważaniem,

Katarzyna Gajewska

Wojewódzki Samodzielny Zespół

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin
tel. (24) 236 00 00 lub 01
fax. (24) 235 80 89
e-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl

www.spzoz-zalesie.pl

udzielenie informacji przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im.Jana Pawła II w Krośnie 1

Dzień dobry,

w załączniku przeszyłam odpowiedź na maila z dnia 15.10.2019.

Z poważaniem,

Kierownik Kuchni

Małgorzata Sagała

FW: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL CHORÓB PŁUC IM. ŚW.JÓZEFA W PILCHOWICACH 3

Załączniku odpowiedź na wniosek – hasło podam drogą telefoniczną

cid:B89361E9D74445789ECA2C1B1064ABF6@Szpital.lokalne

Z poważaniem
Justyna Jankowska

Specjalista ds. organizacyjnych

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice
Tel 32 331 99 03 Fax 32 331 99 08
NIP 969-11-62-275 REGON 276215293

e-mail: <mailto:szpital@szpital-pilchowice.pl> szpital@szpital-pilchowice.pl

odpowiedzi przez "UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA" SPÓŁKA AKCYJNA 2

W załączeniu.

Pozdrawiam

Magdalena Motyl

Kierownik Biura Zarządu

tel. 572-729-849

"Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" S.A.
ul.Sienkiewicza 5, 58-310 Szczawno-Zdrój
NIP 886-000-0340, Regon 000288308
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS nr 0000110745

--
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Re: Fwd: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez "UZDROWISKO RABKA" SPÓŁKA AKCYJNA

W dniu 2019-10-16 o 11:26, Krystyna Jurczak pisze:
>
>
>
>
> --- Treść przekazanej wiadomości ---
> Temat: Fwd: Wniosek o informację publiczną
> Data: Wed, 16 Oct 2019 10:43:51 +0200
> Nadawca: Sekretariat <sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl>
> Adresat: kjurczak@uzdrowisko-rabka.pl
>
>
>
>
>
>
> --- Treść przekazanej wiadomości ---
> Temat: Wniosek o informację publiczną
> Data: Tue, 15 Oct 2019 20:29:00 -0000
> Nadawca: sprawa-16514@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Odpowiedź-Do: sprawa-16514@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Adresat: sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl
>
>
>
> Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
> dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
> Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
> publicznych:
>
> 1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
> bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę
> cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich
> obowiązków.
>
*Ad 1* "Uzdrowisko Rabka" S.A. zatrudnia dietetyków
>
> 2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
>
*Ad 2* Na jednego dietetyka przypada około 200 pacjentów
>
> 3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
> dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
>
*Ad 3* Dietetyczka przeprowadza prelekcje prelekcje wg harmonogramu w
określonym dniu. Dodatkowo wg zlecenia lekarskiego prowadzi indywidualne
porady z ustalonej diety .
>
> 4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
> przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
>
*Ad 4* Wsad do kotła dla pacjenta z dieta podstawową wynosi 8,50 zł ,
natomiast dla pacjenta z dieta cukrzycową 9,50 zł
>
> 5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
> tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
> przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
>
*Ad 5* Nie
>
> 6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
> używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
> kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
> dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
>
*Ad 6* Nie
>
> 7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
> Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
>
*Ad 7* Kontrolę przeprowadza  dietetyczka i szef kuchni bezposrednio po
przyrządzeniu posiłku
>
> 8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią
> ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często
> one się odbywają?
>
*Ad 8* Nie
>
> 9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
> zatrudnienia dietetyka?
>
*Ad 9* Nie dotyczy
>
> 10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
> niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
> odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
>
*Ad 10* Kierownik obiektu i dietetyczka
>
> 11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
> /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
>
*Ad 11* Wpłynęły 2 skargi .
>
> 12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z
> zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
>
*Ad 12* Nie
>
> 13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
> wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
> dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
> szpitala).
>
*Ad 13* Diety zostają opracowane przez dietetyka  : podstawowa ,
łatwostrawna , wątrobowa, trzustkowa, cukrzycowa, kleikowa,
wegetarianska , bezglutenowa.
>
> 14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety
> wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki
> sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
>
*Ad 14* Zapewniamy wszystkie diety zlecone przez lekarza
>
> 15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
> wegańską?
>
*Ad 15* Tak
>
> 16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
> wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
> dostarczające dodatkowe ilości białka)?
>
*Ad 16* Nie

--
Koordynator ds. procedur medycznych
Monika Chlebek
Uzdrowisko Rabka S.A.

> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
> na adres: sprawa-16514@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
> zasadami reprezentacji
>
> --
>
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
>

ODP: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 1

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do poniższej wiadomości w załączeniu przesyłamy stosowną odpowiedź.

Z poważaniem
Barbara Bukowska
Sekretariat Szpitala im. Św. Rodziny
tel/fax 22 450 22 64
________________________________________
Od: sprawa-16600@fedrowanie.siecobywatelska.pl [sprawa-16600@fedrowanie.siecobywatelska.pl]
Wysłane: 15 października 2019 22:41
Do: sekretariat
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-16600@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Re: Wniosek oinformację publiczną przez ORTO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wyjaśniam, że Orto Medical Spółka z o.o. nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 przedmiotowej ustawy obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:

1) organy władzy publicznej;

2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych;

3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa;

4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;

5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Orto Medical Spółka z o.o. jako prywatna spółka prawa handlowego, niedysponująca majątkiem publicznym nie mieści się w definicji zawartej w cytowanym przepisie. Podkreślenia wymaga dodatkowo, że Spółka nie jest stroną umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, w ramach której otrzymywałaby środki publiczne.

Serdecznie pozdrawiam,

Maciej Hendzel

Prezes Zarządu

Orto Medical Spółka z o.o.

20-074 Lublin, ul. Spokojna 8A/20

Mobile: +48 601 313 901

Fax: +48 81 446 53 00

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000260982,

NIP: 712-302-27-87, REGON: 060163920

Kapitał zakładowy (w całości opłacony): 50 000 PLN

Zarząd: Maciej Hendzel, Jarosław Kłębukowski

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione kopiowanie, ujawnianie, dystrybuowanie, udostępnianie lub inne wykorzystywanie wiadomości lub załączników dołączonych przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Jeżeli otrzymałeś ten e-mail w wyniku błędu, proszę o poinformowanie o tym nadawcy, w celu umożliwienia prawidłowego doręczenia, a następnie prosimy o skasowanie wiadomości w swojej skrzynce pocztowej. Dziękujemy.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Unauthorized copying, disclosure, distribution or use of this E-mail or any attachments by a person or entity other than the intended recipient is prohibited by law. If you have received this e-mail transmission in error, please notify the sender accordingly so that we can arrange for a proper delivery of the e-mail, and then please delete the message from your inbox. Thank you.

Od: <sprawa-17170@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Odpowiedź do: <sprawa-17170@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Data: czwartek, 17 października 2019 10:36
Do: <info@ortomedical.pl>
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-17170@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Nieprzeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Areszt Śledczy w Bytomiu

Twoja wiadomość

Do: Marzena Klose
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: czwartek, 17 października 2019 08:19:53 (UTC) Uniwersalny czas koordynowany

została usunięta nieprzeczytana: poniedziałek, 28 października 2019 07:01:56 (UTC) Uniwersalny czas koordynowany.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez "SALUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres t.wardziak@salus.com.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Re: Wniosek o informację publiczną przez "SALUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2

Dzień Dobry, w odpowiedzi na Państwa wniosek przesyłamy odpowiedź - w
załączeniu.
pozdrawiam
tadeusz wardziak
Szpital SALUS

W dniu 2019-10-15 o 22:18, sprawa-16482@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@plockizoz.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 17.10.2019 09:36

odczytano w dniu 28.10.2019 09:14.