ODP: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 1

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do poniższej wiadomości w załączeniu przesyłamy stosowną odpowiedź.

Z poważaniem
Barbara Bukowska
Sekretariat Szpitala im. Św. Rodziny
tel/fax 22 450 22 64
________________________________________
Od: sprawa-16600@fedrowanie.siecobywatelska.pl [sprawa-16600@fedrowanie.siecobywatelska.pl]
Wysłane: 15 października 2019 22:41
Do: sekretariat
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-16600@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Re: Wniosek oinformację publiczną przez ORTO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wyjaśniam, że Orto Medical Spółka z o.o. nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 przedmiotowej ustawy obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:

1) organy władzy publicznej;

2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych;

3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa;

4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;

5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Orto Medical Spółka z o.o. jako prywatna spółka prawa handlowego, niedysponująca majątkiem publicznym nie mieści się w definicji zawartej w cytowanym przepisie. Podkreślenia wymaga dodatkowo, że Spółka nie jest stroną umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, w ramach której otrzymywałaby środki publiczne.

Serdecznie pozdrawiam,

Maciej Hendzel

Prezes Zarządu

Orto Medical Spółka z o.o.

20-074 Lublin, ul. Spokojna 8A/20

Mobile: +48 601 313 901

Fax: +48 81 446 53 00

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000260982,

NIP: 712-302-27-87, REGON: 060163920

Kapitał zakładowy (w całości opłacony): 50 000 PLN

Zarząd: Maciej Hendzel, Jarosław Kłębukowski

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione kopiowanie, ujawnianie, dystrybuowanie, udostępnianie lub inne wykorzystywanie wiadomości lub załączników dołączonych przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Jeżeli otrzymałeś ten e-mail w wyniku błędu, proszę o poinformowanie o tym nadawcy, w celu umożliwienia prawidłowego doręczenia, a następnie prosimy o skasowanie wiadomości w swojej skrzynce pocztowej. Dziękujemy.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Unauthorized copying, disclosure, distribution or use of this E-mail or any attachments by a person or entity other than the intended recipient is prohibited by law. If you have received this e-mail transmission in error, please notify the sender accordingly so that we can arrange for a proper delivery of the e-mail, and then please delete the message from your inbox. Thank you.

Od: <sprawa-17170@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Odpowiedź do: <sprawa-17170@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Data: czwartek, 17 października 2019 10:36
Do: <info@ortomedical.pl>
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-17170@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Nieprzeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Areszt Śledczy w Bytomiu

Twoja wiadomość

Do: Marzena Klose
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: czwartek, 17 października 2019 08:19:53 (UTC) Uniwersalny czas koordynowany

została usunięta nieprzeczytana: poniedziałek, 28 października 2019 07:01:56 (UTC) Uniwersalny czas koordynowany.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez "SALUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres t.wardziak@salus.com.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Re: Wniosek o informację publiczną przez "SALUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2

Dzień Dobry, w odpowiedzi na Państwa wniosek przesyłamy odpowiedź - w
załączeniu.
pozdrawiam
tadeusz wardziak
Szpital SALUS

W dniu 2019-10-15 o 22:18, sprawa-16482@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@plockizoz.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 17.10.2019 09:36

odczytano w dniu 28.10.2019 09:14.

sprawa 16816 spsk nr 4 w lublinie przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE 2

Witam
W załącznikach wysyłamy odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące pisma 16816
Pozdrawiam
Małgorzata Jankowska
Kierownik Działu Żywienia i Dietetyki SPSK Nr 4 w Lublinie

---
Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
http://www.avg.com

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Grójcu 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek nadesłany drogą mailową w dniu 1 września 2019 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź.

Z poważaniem,

Sylwia Kwiatkowska
Inspektor Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Grójcu

tel. 048/664-84-00

sylwia.kwiatkowska@grojec.sr.gov.pl<mailto:sylwia.kwiatkowska@grojec.sr.gov.pl>

www.grojec.sr.gov.pl<http://www.grojec.sr.gov.pl/>

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz 1

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14538@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Z poważaniem,

Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca na podstawie Uchwały zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska z 27 listopada 2018 r. nr 8/XI/2018

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Fw: Wniosek o informację publiczną przez UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU 1

Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Pozdrawiam

Anna Niesmak-Puć
Dział Organizacji
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Al. Witosa 26
45-401 Opole
tel. 77 45 20 740

---------------------
Niniejsza wiadomość wraz z ewentualnie załączonymi do niej plikami jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy i może zawierać informacje poufne. Jeśli nie są Państwo adresatem tej informacji, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy pocztą elektroniczną oraz nieprzekazywanie tej wiadomości osobom nieupoważnionym.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej znajdują się na stronie USK w Opolu http://usk.opole.pl/rodo.php
Dziękuję.

Re: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL MIEJSKI IM. FRANCISZKA RASZEI 1

Witam
w załączeniu skan odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
z poważaniem
sekretariat Dyrekcji

Wielki sukces lokalnej artystki przez NIDZICA

Dzień dobry

No i stało się. Z nieukrywaną dumą chciałbym poinformować, że nasza lokalna artystka, Sonia Michalczuk awansowała do ostatniego, przed odcinkami finałowymi, etapu wyjątkowej jubileuszowej 10 edycji programu The Voice of Poland.

W związku z tym, wiadomo że apetyt rośnie w trakcie jedzenia :-), chcielibyśmy zapytać, czy w przypadku gdyby Sonia faktycznie przeszła ostatni przed finałami etap, to możemy liczyć na pomoc w promocji tuż przed oddcinkami "Live" (czyli w trakcie całego przyszłego tygodnia - "live" będzie na antenie 9 Listopada) ), gdzie widzowie decydują za pomocą głosowania SMS o dalszym awansie uczestnika?
Mam na myśli udostępnienie informacji, promocje w lokalnych mediach, na stronach internetowych czy portalach społecznoścowych itp. Byłoby nam niezmiernie miło gdyby lokalna społeczność poparła swoją artystkę w tych zmaganiach.

Dziękujemy
Krzysztof (manager) oraz sama artystka
Sonia Michlaczuk
505 407 807

Udzielenie informacji publicznej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny 2

Dzień dobry

w nawiązaniu do udostępnienia informacji publicznej przesyłamy dokumenty
oraz pismo.

Prosimy o potwierdzenie odebrania maila.

Z poważaniem,

Erwin Janysek

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny

ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek

tel. 32 233 43 25

e-mail: janysek@szpitaltoszek.pl <mailto:janysek@szpitaltoszek.pl>

www: www.szpitaltoszek.pl <http://www.szpitaltoszek.pl>

Fwd: FW: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Powiatowy w Sławnie 2

Witam

W nawiązaniu do poniższego wniosku udzielam informacji na pytania:

1.Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
DIETETYK ZATRUDNIONY BYŁ DO DNIA 31.08.2018R.

2.Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?OBECNIE NIE
DOTYCZY

3.Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
TAK. WZYWAMY DIETETYKA NA KOSULTACJE Z PACJENTEM

4.Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?13,61 ZŁ.

5.Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?TAK .
W podpisanej umowie określono minimalną kwotę przeznaczone na zakup
składników użytych do przygotowania posiłków

6.Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych
do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną
posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków?
Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.TAK.W ZAŁĄCZENIU JADŁOSPIS

7.Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?TAK. Pielęgniarka dyżurna, przy każdym posiłku.

8.Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?TAK. Pielęgniarka dyżurna, przy każdym posiłku.

9.Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka? TAK. Po stronie wykonawcy ciąży obowiązek
posiadania pracownika z wykształceniem o profilu dietetyka.

10.Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg? NIE, ale
zamierzamy wprowadzić.

11.Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.NIE DOTYCZY

12.Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? Tak indywidualnie jeżeli
była taka potrzeba.

13.Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala). 14 DIET + INNE ZLECANE PRZEZ LEKARZA NA PODSTAWIE WIEDZY
DIETETYKA ZATRUDNIONEGO PRZEZ FIRMĘ DOSTARCZAJĄCĄ POSIŁKI. Rodzaje diet:
ogólna, lekkostrawna, wątrobowa, wrzodowa, cukrzycowa, niskopurynowa,
trzustkowa, niskokaloryczna, wysokobiałkowa, płynna pooperacyjna, kleik,
płynna do sądy, woda, „O”

14.Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi? Szpital jest w stanie zapewnić
indywidualnie dietę dla pacjenta.

15.Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską? Tak ale po konsultacji z lekarzem.

16.Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające
powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe
ilości białka)? TAK jeśli jest taka potrzeba.

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: FW: Wniosek o informację publiczną
Data: Mon, 28 Oct 2019 08:19:53 +0100
Nadawca: Szpital Powiatowy w Sławnie <szpital@szpital-slawno.pl>
Adresat: ola.ostapkiewicz@szpital-slawno.pl

informacja w sprawie żywienia pacjentów przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na e-maila z dnia 17.10.2019 dotyczącego udzielenie informacji publicznych w sprawie żywienia pacjentów.
pozdrawiam
--------------------------------------
Dorota Ogrodowska
Kierownik Sekcji Organizacyjnej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Sekretariat
Tel. 81 855 28 07
Tel. 48 602 453 859
Faks 81 855 28 76
e-mail sekretariat@spzoz-lubartow.pl
www.spzoz-lubartow.pl
----------------------------------------------------------
NIP 714-163-28-75
REGON 431219957
KRS 0000098568

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną. przez SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 5

W związku ze złożonym przez Państwa dnia 15.10.2019 r wnioskiem o
informację publiczną, w załączeniu odpowiedź wraz z załącznikami. Proszę o
potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z wyrazami szacunku.

mgr Angelika Seweryńska

Dział Organizacyjno - Administracyjny

e-mail administracja@szpital-zakopane.pl

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego

w Zakopanem

Informacja zawarta w tej wiadomości jest przeznaczona jedynie dla osoby lub
podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne informacje. Jeżeli
odbiorca tej informacji nie jest adresatem ani pośrednikiem odpowiedzialnym
za jej doręczenie do właściwego adresata, oznacza to, że otrzymali Państwo
tę wiadomość przez pomyłkę. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie,
rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji. Proszę wówczas o
usunięcie informacji i niezwłoczne poinformowanie nadawcy na adres poczty
elektronicznej.

żywienie pacjentów - SP ZOZ w Mońkach przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOŃKACH 6

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania i dokumentację.

Halina Skibicka

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

dotyczy wniosku o informację publiczną przez "SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5

W załączeniu odpowiedź na wniosek o informację publiczną

Pozdrawiam
Iwona Radziewicz
Menedżer

Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Rościszowie
tel. 074 836 97 11 w. 44
mail: <mailto:iwona.radziewicz@sanatoria-dolnoslaskie.pl>
iwona.radziewicz@sanatoria-dolnoslaskie.pl
-------------------------------------------------------------------------
Sanatoria Dolnośląskie Spółka z o.o., ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko
tel. +48 74 845-82-40, 845-82-42, 842-47-97, fax +48 74 845-83-91 w. 37
<http://www.sanatoria-dolnoslaskie.pl/> www.sanatoria-dolnoslaskie.pl
<mailto:iwona.radziewicz@sanatoria-dolnoslaskie.pl>
iwona.radziewicz@sanatoria-dolnoslaskie.pl,
NIP 886-10-10-961, REGON 890314440,
BZ WBK SA o/Głuszyca 50 1090 2314 0000 0001 0048 5026,
KRS 0000128228 Sąd Rejonowy dla Wrocławia -- Fabrycznej,
kapitał zakładowy i wpłacony 38 987 000,00zł.
-------------------------------------------------------------------------
W skład Spółki wchodzą:
Sanatorium Uzdrowiskowe "AZALIA" ul. Ofiar Katynia 3-5
58-310 Szczawno Zdrój, tel. +48 74 664 26 30
Sanatorium Uzdrowiskowe "ZIMOWIT" ul. Chopina 3
57-340 Duszniki Zdrój, tel. +48 74 866 94 64
Szpital Rehabilitacyjny Hematologiczny dla Dzieci "ORLIK"
Bukowina 1, 57-350 Kudowa Zdrój, tel. +48 74 866 32 62
Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc "BIAŁY ORZEŁ"
ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko, tel. +48 74 845-82-40
Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc w Rościszowie
Rościszów 11, 58-250 Pieszyce, tel. +48 74 836 97 11
-------------------------------------------------------------------------
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego
jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje.
Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne
wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich
podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli
otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę prosimy o poinformowanie
nadawcy i usunięcie jej z komputera.
-------------------------------------------------------------------------
The information transmitted is intended only for the person entity to
which it is addressed and may contain confidential privileged material.
Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of
any action in reliance upon, this information by persons or entities
other than the intended recipient is prohibited. If you received this in
error, please notify the sender and delete the material from your
computer.

udostępnienie informacji publicznej przez GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH 1

Szanowni Państwo,
Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.10.2019r. o udostępnienie informacji publicznej skierowanej do Górnośląskiego Centrum Medycznego im.prof.Leszka Gieca SUM w Katowicach, przesyłam w załączeniu skan odpowiedzi wraz z załącznikami.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania informacji.

z poważaniem
Anna Jarząb
Dział Promocji tel.32/3598311
Górnośląskie Centrum Medyczne im.prof. Leszka Gieca

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul.Ziołowa 45/47 40-635 Katowice

Re: udostępnienie informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz

Szanowni Państwo,

potwierdzam otrzymanie wiadomości.

Z poważaniem,

Agnieszka Zdanowicz

Dyrektorka Zarządzająca

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

odpowiedzi na pytania przez SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień dobry . W załączniku przesyłam odpowiedzi na zadane pytania. Z
poważaniem Sadrak Katarzyna - dietetyk.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<dyrektor@gcm.pl> o 28.10.2019 11:38

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o28.10.2019 11:41

dot. informacji publicznej przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im.Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 1

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam pismo dot. przedłużenia terminu udostępnienia
informacji publicznej określonej we wniosku, przesłanym e-mailem w dniu
15.10.2019r.
Z poważaniem

--
Janina Błachut
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im.Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice
tel. 32 25 91 720

Skarżysko-Kamienna - ZOZ Szpital Powiatowy przez ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ SZPITAL POWIATOWY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Dzień dobry,

udzielam odpowiedzi na zadane pytania.

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

Odpowiedź: Tak. Szpital zatrudnia dwóch dietetyków.

*CEL STANOWISKA MISJA:*

Dietetyk planuje i przygotowuje jadłospisy według których sporządzane są
posiłki wchodzące w skład poszczególnych rodzajów diet, zgodnie z
obowiązującymi zasadami żywienia.

*DO OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:*

1.

Planowanie i przygotowywanie potraw wchodzących w skład
poszczególnych rodzajów diet, zgodnie z obowiązującymi zasadami
żywienia.

2.

Samodzielnym planowaniu jadłospisów w oparciu o obowiązującą
klasyfikację diet.

3.

Nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości przebiegu procesów
technologicznych na wszystkich etapach produkcji z uwzględnieniem
systemu analizy zagrożeń krytycznych punktów kontrolnych.

4.

Kontrolowanie jakości surowców i produktów żywnościowych oraz
warunków ich przechowywania.

5.

Stosowanie żywienia szpitalnego z wykorzystaniem diet naturalnych
oraz produktów leczniczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia, w
leczeniu chorób przebiegających z niedożywieniem powstającym na tle
wadliwego żywienia i innych chorób.

*ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI: *

1.

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów.

2.

Ocenianie stanu odżywiania, sposobu żywienia i zapotrzebowania na
składniki odżywcze pacjentów.

3.

Przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z
zaleceniami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

4.

Udzielanie porad dietetycznych.

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

    Odpowiedź: Na jednego zatrudnionego dietetyka przypada ok.100
pacjentów.

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

   Odpowiedź: W szpitalu istnieje możliwość indywidualnej porady
dietetyka dla pacjenta ( informacje znajdują się na każdym oddziale na
tablicy ogłoszeń).

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?

  Odpowiedź: Wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadająca na 1 pacjenta szpitala to ok. 15zł.

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

 Odpowiedź: Szpital nie korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej.

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.

  Odpowiedź: Szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
(zapisy w księdze HACCP). Szpital korzysta z Tablic Wartości Odżywczych.

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

  Odpowiedź: Szpital kontroluje jakość posiłków podawanych pacjentom,
odpowiada za nie kierownik i dietetyk (na bieżąco) i Specjalista ds.
Higieny i Epidemiologii (raz w miesiącu)

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?

  Odpowiedź: W szpitalu kontrole są prowadzone na bieżąco przez
pielęgniarki odcinkowe.

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?

  Odpowiedź: Szpital nie ma umowy z firmą cateringową.

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

  Odpowiedź: Szpital ma procedurę zgłaszania skarg. Wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt - Rzecznik Praw Pacjenta.

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

   Odpowiedź: W 2017/2018 roku nie było skarg dotyczących niewłaściwego
żywienia / zatrucia.

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

    Odpowiedź:  Nie posiadamy wiedzy czy lekarze zatrudnieni o umowę o
pracę i lekarze kontraktowi  indywidualnie i we własnym zakresie   
uczestniczyli  w takich szkoleniach.

    Szpital nie organizował i nie finansował takich szkoleń.

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).

  Odpowiedź:

/Wykaz diet :/

/*dieta podstawowa (dieta I )/

/*dieta lekkostrawna (dieta II)/

/*dieta kleikowa /

/*dieta bezmleczna/

/*dieta wysokobiałkowa/

/*dieta niskobiałkowa/

/*dieta cukrzycowa 3 posiłki/

/*dieta cukrzycowa 5 posiłków/

/*dieta cukrzycowa 6 posiłków/

/*dieta cukrzycowa 5 posiłków bezmleczna/

/*dieta bezglutenowa/

/*dieta płynna/

/*dieta biegunkowa/

/*dieta wegetariańska/

/*dieta niskobiałkowa/

/*dieta wrzodowa/

/*dieta z ograniczeniem soli/

/*dieta mocznicowa/

/*dieta wątrobowa/

/*dieta wegańska
/

/Nazewnictwo diet - Wewnętrzne regulacje szpitala. Źródło opracowania-
Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach (wyd. Instytut
Żywności i Żywienia ).
/

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?

  Odpowiedź: Szpital zapewnia diety pacjentowi.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?

 Odpowiedź: Szpital na życzenie pacjenta zapewnia dietę wegetariańską
i  wegańską.

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Odpowiedź: Szpital nie zapewnia chorym doustnych suplementów .
Szpital zapewnia leki wspomagające powrót do zdrowia ( np. wspomagające
gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka).

..............

 Pozdrawiam  Kierownik Działu Żywienia

                        Skarżysko-Kamienna

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-17463@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji