Potwierdzenie otrzymania: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ŚRODAŚLĄSKA

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: um@srodaslaska.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Data: 2019-09-30 11:53

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez STARE BOGACZOWICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<rop@starebogaczowice.ug.gov.pl> o 2019-09-30 11:53

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-09-30 11:58

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Potwierdzenie otrzymania: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ŻMIGRÓD

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: urzad@zmigrod.com.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Data: 2019-09-30 11:53

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez JAWOR 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@jawor.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ZŁOTY STOK

Twoja wiadomość

Do: um@zlotystok.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 30.09.2019 11:53

odczytano w dniu 30.09.2019 12:12.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez CHOJNÓW

Twoja wiadomość

Do: urzad@gmina-chojnow.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 11:53

odczytano w dniu 2019-09-30 12:21.

Potwierdzenie otrzymania: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez POLKOWICE

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@ug.polkowice.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Data: 2019-09-30 11:53

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez WARTA BOLESŁAWIECKA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@wartabol.pl> o 30.09.2019 11:53

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o30.09.2019 12:29

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez PASZOWICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@paszowice.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez WOŁÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@wolow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez JERZMANOWA

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@jerzmanowa.com.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 30.09.2019 11:53

odczytano w dniu 30.09.2019 12:28.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez JELCZ-LASKOWICE

Twoja wiadomość

Do: um.info@jelcz-laskowice.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 11:53

odczytano w dniu 2019-09-30 12:28.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Twoja wiadomość

Do: urzad@zabkowiceslaskie.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 11:53

odczytano w dniu 2019-09-30 12:29.

Read: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez LĄDEK-ZDRÓJ

Your message

To: Magdalena Suliga Biuro Obsługi Klienta UMiG w Lądku-Zdroju
Subject: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Sent: Monday, September 30, 2019 11:53:24 AM (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

was read on Monday, September 30, 2019 12:31:00 PM (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez LĄDEK-ZDRÓJ

Twoja wiadomość

Do: umig@ladek.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 11:53

odczytano w dniu 2019-09-30 12:30.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ŁAGIEWNIKI

Twoja wiadomość

Do: gmina@lagiewniki.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 11:53

odczytano w dniu 2019-09-30 12:41.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ZAGRODNO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugzagrodno@zagrodno.eu> o 30.09.2019 11:53

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o30.09.2019 12:38

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez OLEŚNICA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<kancelaria@um.olesnica.pl> o 30.09.2019 11:53

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o30.09.2019 12:45

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KOTLA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@kotla.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez TWARDOGÓRA

Twoja wiadomość

Do: ratusz@twardogora.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 11:53

odczytano w dniu 2019-09-30 12:48.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez LEWIN KŁODZKI

Twoja wiadomość

Do: urzad@lewin-klodzki.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 11:53

odczytano w dniu 2019-09-30 12:54.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KUDOWA-ZDRÓJ

Twoja wiadomość

Do: kudowa@kudowa.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 11:53

odczytano w dniu 2019-09-30 12:59.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez STARA KAMIENICA

Twoja wiadomość

Do: starakamienica@starakamienica.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 30.09.2019 11:53

odczytano w dniu 30.09.2019 13:02.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KŁODZKO

Twoja wiadomość

Do: umklod@um.klodzko.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw
Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 11:53

odczytano w dniu 2019-09-30 13:09.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ABRAMÓW

Twoja wiadomość

Do: gmina@abramow.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 11:15

odczytano w dniu 2019-09-30 13:21.