RE: Wniosek o informację publiczną przez Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc I Rehabilitacji w Łodzi 1

Dzień dobry,

W imieniu Dyrekcji Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi przesyłam w załączeniu odp. na poniższego e-mail’a.

Z poważaniem

Aleksandra Bloch

Sekretariat

Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

Tel. 42 617 74 31

dot: dietetyk przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IMIENIA DOKTORA KAZIMIERZA HOŁOGI 1

--
Pozdrawiam,
Agnieszka Andryszczyk
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hołogi
ul. Poznańska 30
64-300 Nowy Tomyśl
sekretariat@szpital-nowytomysl.pl
NIP: 788-17-50-689
REGON: 639820004

Odpowiedzi na wniosek o informację publiczną dotyczące sprawy 17277. przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W RZESZOWIE 4

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedzi na wniosek o informację publiczną dotyczącą sprawy – 17277.

Pozdrawiam

--------------------------------------------------------------
Mariola Rząsa
Dietetyk Szpitalny
tel. +48 17 86 43 283
--------------------------------------------------------------

SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie
ul. Krakowska 16
35-111 Rzeszów
tel. +48 17 86 43 312
fax +48 17 85 32 770

sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
http://www.szpitalmsw.rzeszow.pl

NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840
KRS: 0000020148
Rejestr ZOZ: 18-90278

Odpowiedz na wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 2

Witam
W załączeniu przesyłam dopowiedz na wniosek o informację publiczną.
Pozdrawiam

--
Z poważaniem
Izabela Kozłowska

Specjalista ds. organizacji i nadzoru
Dział organizacji i nadzoru
Nr Telefonu: +48 32 43 28 121
izabela.kozlowska@psychiatria.com
Nr fax: +48 32 42 26 875

SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Rybniku
ul. Gliwicka 33
44-201 Rybnik
www.psychiatria.com
NIP: 642-25-99-502
REGON: 000292936
KRS: 0000057601

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.
Dziękujemy SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Re: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W STANOMINIE

Dzień dobry

SPZOZ WOTUW w Stanominie udziela odpowiedzi na postawione pytania:

Ad. 1 - nie;

Ad. 2 - nie dotyczy;

Ad. 3 - nie;

Ad. 4 - 16,76 zł;

Ad. 5 - tak, nie określono minimalnej kwoty;

Ad. 6 - nie;

Ad. 7 - nie;

Ad. 8 -  przy pacjentach z zaburzeniami odżywiania (anorexia, bulimia),
kontroluje ilość pokarmu terapeuta  prowadzący lub pielęgniarka dyżurna;

Ad. 9 - nie;

Ad. 10 - nie, pacjenci mogą zgłaszać skargi na "Społeczności Ośrodka",
lub indywidualnie do Kierownika Oddziału lub bezpośrednio do Dyrektora
zakładu leczniczego.

Ad. 11 - nie było;

Ad. 12 - nie;

Ad. 13 - diety: bezmięsna, wątrobowa, normalna, lekkostrawna,
cukrzycowa, wysokobiałkowa, źródło: wewnętrzne regulacje szpitala;

Ad. 14 - zakład leczniczy zapewnia dietę;

Ad. 15 - tak;

Ad. 16 - nie.

Iwona Wojewoda

SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
w Stanominie
NIP 672 17 51 656
Tel.094 31 10 640
www.wotuwstanomino.pl
Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest SPZOZ WOTUW reprezentowany przez Dyrektora.
Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP SPZOZ WOTUW
pod adresemhttp://bip2.wotuwstanomino.pl/p,20,polityka-prywatnosci-rodo.

W dniu 2019-10-17 o 10:43, sprawa-17324@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź na wniosek o informację publiczną dot. żywienia pacjentów przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.J.DIETLA W KRAKOWIE 4

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Szpitala na Państwa wniosek o informację
publiczną dot. żywienia pacjentów w naszym Szpitalu.

Z poważaniem,
Paulina Przywara-Krawczyk

Specjalista ds. organizacji i kontroli
tel. /12/68-76-378
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie
ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków

Re: Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Witamy!
Odpowiadając na Państwa "Wniosek o informację publiczną" z dnia 15.10.2019 r.poniżej przesyłamy wymagane informacje.

1. Szpital nie zatrudnia dietetyka.
2. -
3. Nie ma możliwości uzyskania bezpośredniej porady dietetyka. Może ona być pośrednia, korzystając z porady dietetyka dostawcy usługi kateringowej.
4. Dzienna stawka żywieniowa wynosi: 15,44 zł/ 1 pacjenta.
5. Tak. Szpital korzysta z zewnętrznej firmy kateringowej. W umowie z tą firmą nie określono minimalnego udziału kosztów zakupu składników użytych
do przygotowywania posiłków.
6. Nie posiada.
7. W szpitalu jakość posiłków codziennie kontroluje pracownik punktu kateringowego.
8. Za kontrolę ilości spożywanych przez pacjentów posiłków odpowiadają pielęgniarki oddziałowe. Konieczne informacje pochodzą od salowych
podających posiłki.
9. Tak. Firma kateringowa zobowiązana jest (zapis w umowie ) do posiadania własnego dietetyka.
10.W szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dot. niewłaściwego żywienia i zatruć, wyznaczona jest też osoba odpowiedzialna za kontakt w tych
sprawach.
11.Liczba skarg dot. nieprawidłowego żywienia: 0
12.W 2018 r. lekarze nie byli szkoleni z zakresu zasad prawidłowego żywienia pacjentów.
13. Szpital może stosować 20 różnych diet. Za ich opracowanie odpowiedzialna jest firma kateringowa.Rodzaje diet:
1. Dieta podstawowa.
2. lekko strawna.
3. wątrobowa.
4. żołądkowa.
5. płynna (wzmacniana i cukrzycowa).
6. kleikowa
7. bogato białkowa.
8. nisko białkowa.
9. cukrzycowa.
10. cukrzycowa-niskotłuszczowa.
11. bogato resztkowa.
12. ubogo resztkowa.
13. bezsolna.
14. bezmleczna.
15. bezmięsna.
16. bezglutenowa.
17. wegetariańska.
18. ziemniaczana.
19. fenyloketonurii.
20. bogata w żelazo.
14. Szpital zapewnia wszystkie rodzaje diet.
15. Tak. Szpital zapewnia obie diety.
16. Nie. Szpital nie zapewnia doustnych suplementów pokarmowych.

Pozdrawiam
Włodzimierz Rek
SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie.

Sekretariat Dyrekcji

Szpital Powiatowy w Opocznie

tel.: 44 754 48 04

fax: 44 754 48 06

e-mail: sekretariat@szpitalopoczno.pl

Administratorem danych osobowych jest SPZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie http://bip.szpitalopoczno.pl w zakładce Administrator Danych i Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych.

informacja publiczna - odpowiedź przez CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 2

Dzień dobry,

Szanowni Państwo w odpowiedzi na złożony, pocztą elektroniczną, przez Państwa wniosek w dniu 17.10.2019 r.
w sprawie uzyskania informacji o procesie żywienia pacjentów z uwzględnieniem dietetycznej opieki medycznej w Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie informuje

Przy niniejszym e-mail przesyła się scan udzielonej odpowiedzi wraz z załącznikiem.

z wyrazami szacunku Michał Sosnowski.

<http://www.coi.pl/>
mgr Michał Sosnowski
Dział Organizacyjny
tel. 22 570 94 50
fax. 22 570 94 49
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
www.coi.p<http://www.coi.pl/>

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU 1

Dzień dobry
Przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji
publicznej z dnia 17.10.2019 r.
Z poważaniem

--
Elżbieta Czarnota

Re: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE 1

Szanowni Państwo,

Informacja publiczna o którą Państwo wnioskowaliście będzie wysłana z małym
opóźnieniem za co z góry bardzo przepraszamy. Wynikło to z przyczyn nie do końca
zależnych od nas.

Z poważaniem
Justyna Kawecka
Sekretariat / Kancelaria
Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27
73-110 Stargard
tel.(91) 578-92-03

odpowiedź na pismo przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 2

Dzień dobry,

W załączniku odpowiadamy na wniosek z dnia 17.10.2019r.

Odp:Wniosek o informację publiczną przez Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy 2

Szanowni Państwo.
Zgodnie ze złożonym przez Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przesyłam odpowiedzi na poniższe pytania nt. zasad żywienia pacjentów w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
z poważaniem
Kamila Siwczuk
Sekretariat Dyrektora Centrum Onkologii
im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
(52) 374 32 00

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: Thu, 17 Oct 2019 08:22:46 -0000
Nadawca: sprawa-16985@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-16985@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: co@co.bydgoszcz.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-16985@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

OSK/DOP/169/2019 przez OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH -S.P.Z.O.Z. 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa Wniosek o informację publiczną.

Z wyrazami szacunku

Agata Liszka

Sekretariat

--
Sekretariat
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice
tel. 32 605 35 00

wniosek o informację publiczną przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy 3

Dzień dobry,

W załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 15 października
2019 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Agnieszka Kluczewska

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52/ 585 42 26

<http://www.jurasza.pl/> www.jurasza.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,
--
Celina Szymczak

Dział Organizacji
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki
w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.
ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7331 204

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy 4

Dzień dobry,

W załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 15 października
2019 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Agnieszka Kluczewska

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52/ 585 42 26

<http://www.jurasza.pl/> www.jurasza.pl

dot. Wniosek o udzielenie informacji publicznej przez WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ 3

Dzień dobry,

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej w załączeniu
przekazuje odpowiedź na Wniosek o udzielenie informacji publicznej z
dnia 15.10.2019r.

Z poważaniem

--
Agnieszka Gruchoła-Kalinowska
Dział Organizacyjno-Prawny
WSzS w Białej Podlaskiej
83 4147274

Odpowiedź SPP ZOZ w Choroszczy na wniosek o udzielanie informacji publicznej. przez SAMODZIELNY PUBLICZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR. STANISŁAWA DERESZA W CHOROSZCZY 1

Dzień dobry

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w załączeniu
przesyłamy dane dotyczące Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy.

Z poważaniem

Urszula Drężek
--
Sekretariat

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy
pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1
16-070 Choroszcz
tel. 85 719 10 91 wew. 402
fax. 85 719 28 00

Wniosek o informację publiczną przez Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 15 października 2019 r.

Z poważaniem

Agnieszka Hołda

Kierownik Działu Organizacji

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego w
Wałbrzychu

ul. I. Paderewskiego 10, 58 - 301 Wałbrzych

tel. 74 887 71 76

Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital
Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu,

ul. I. P aderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania Danych Osobowych proszę o
kontakt z Inspektorem danych osobowych pod numerem telefonu: 74-88 77 178
lub mailowo: iod@szpital.walbrzych.pl.

Wnioski i zapytania można również składać w sekretariacie Szpitala, tel.: 74
88 77 183, e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl

Pełna treść klauzuli informacyjnej dostepna jest na stronie internetowej
Szpitala https://www.szpital.walbrzych.pl/strony-2/idp_odo.htm oraz na
stronie BiP Szpitala http://www.szpital.walbrzych.pl/bip/

wniosek o informację publiczną przez SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE 1

Witam
W załączniku przesyłamy Państwu wniosek o informację publiczną
z poważaniem
Barbara Galus

Szpital Powiatowy
w Chrzanowie
ul. Topolowa 16
32-500 Chrzanów

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O INFORMACJĘ PUBLICZNĄ Z DNIA 17.10.2019R przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie 1

DZIEŃ DOBRY,
PRZESYŁAM ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O INFORMACJĘ PUBLICZNĄ Z DNIA 17.10.2019R.

___________________________________________________________________
Z poważaniem
Mariola Denkiewicz

Sekretariat SPZOZ MSWiA w Szczecinie
ul. Jagiellońska 44
70-382 Szczecin
tel. +48 91 43 29 503
fax. +48 91 43 29 501
www.spzozmswia.szczecin.pl

Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą
podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem
powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować,
dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O
błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i
usunąć wiadomość. Nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy lub
zniekształcenia w niniejszej wiadomości, które mogły powstać w wyniku jej
elektronicznej transmisji. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę zwrócić
się o przesłanie papierowej kopii niniejszej wiadomości do SP ZOZ MSWiA w
Szczecin ul. Jagielońska 44 w Szczecin.

ODPOWIEDŹ na Wniosek o informację publiczną przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie 9

Lublin dnia 29.10.2019 r.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Lublinie
ul. prof. Antoniego Gębali 6
20 – 093 Lublin

Witam
W załączeniu  przekazujemy odpowiedź w przedmiotowej sprawie.

*//**Z poważaniem *

mgr Agnieszka Kozak
Biuro Dyrekcji /
/
/Uniwersytecki Szpital Dziecięcy//
/
/w Lublinie////
/
/ul. prof. Antoniego Gębali
/
///20 – 093 Lublin////
/
/tel.81/ 71-85-120fax: 81/74-30-417/

W dniu 2019-10-15 o 22:39, sprawa-16582@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odp. na wniosek o informację publiczną przez SZPITAL PSYCHIATRYCZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGORZEWIE 1

Szanowni Państwo,
na złożony wniosek o informację publiczną Szpital Psychiatryczny Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie odpowiada:
1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie
zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to
wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków. W szpitalu nie zatrudniono
dietetyka.
1. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?W szpitalu nie
zatrudniono dietetyka. -
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka?Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

W szpitalu nie ma możliwości uzyskania indywidualnej porady dietetyka.

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1
pacjenta szpitala?

Całościowa dzienna dawka żywieniowa na 1 pacjenta wynosi 18,13 zł brutto.

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to
czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup
składników użytych do przygotowania posiłków?

Szpital korzysta z usług firmy cateringowej dla dostaw posiłków dla pacjentów
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w
Giżycku. W umowie określono cenę 1 osobodnia w rozbiciu na trzy posiłki (dla
każdego posiłku jest określona kwota) - cena brutto za 1 osobodzień wynosi 14,44
zł.

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do
przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz
dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej
udostępnienie.

Szpital nie posiada dokumentacji regulującej jakość posiłków. Posiłki są
przygotowywane zgodnie z zasadami żywienia Instytutu Żywności i Żywienia w
Warszawie oraz zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (dz.U. 2019 poz. 1252).

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto
(stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

Kontrola jakości posiłków podawanych pacjentom jest przeprowadzana przez
Kierownika Działu Żywności minimum dwa razy w tygodniu.

W oddziałach szpitalnych jakość posiłków jest codziennie kontrolowana przez
pielęgniarki.

W Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w
Giżycku (posiłki dostarczane przez firmę cateringową) jakość posiłków jest
kontrolowana codziennie przez pielęgniarkę oddziałową.

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

W szpitalu na bieżąco personel pielęgniarski kontroluje czy pacjenci spożywają
całe posiłki. W przypadku gdy pacjent nie dojada lub nie chce jeść posiłku,
zamawia się dla niego dodatkowe posiłki (np. drugie śniadanie lub podwieczorek).

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia
dietetyka?

Szpital korzysta z usług firmy cateringowejdla dostaw posiłków dla pacjentów
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w
Giżycku – w umowie nie określono wymogu zatrudnienia dietetyka.

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego
żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie
zgłoszenia ww. skarg?

W szpitalu obowiązuje procedura rozpatrywania skarg i wniosków (Księga procedur
szpitalnych KS-OS-01, wydanie II z 25.05.2018r., procedura OS-01-12), które
składane są ustnie lub pisemnie do Dyrektora Szpitala, a następnie rozpatrywane
wg w/w procedury – nie ma odrębnej procedury dotyczącej zgłaszania skarg dot.
żywienia.

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia
w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

W 2017 i 2018 roku nie wpłynęły skargi dotyczące niewłaściwego żywienia bądź
zatrucia.

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad
prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

W 2018 r. lekarze nie przechodzili szkoleń z zakresu zasad prawidłowego żywienia
chorych w szpitalu.

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze
wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje
naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).

Plik w załączeniu.

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez
lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas
posiłki pacjentowi?

Szpital jest w stanie zapewnić pacjentom diety wskazane przez lekarza.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?

T Tak, na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską.
1. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót
do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości
białka)?

Szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do
zdrowia zgodnie z zaleceniami lekarzy.
Z poważaniem
Edyta Przybylska
Specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego
i kontroli
Szpital Psychiatryczny
SPZOZ w Węgorzewie
tel.87 427 27 66 wew.155

Re: Wniosek o informację publiczną przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 1

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam skan pisma od Pana prof. dr hab. med. Krzysztofa
Fyderka, Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.
Pismo zostało wysłane również pocztą polską.
Z poważaniem,
--
Agnieszka Drzystek
Kierownik Kancelarii Dyrektora Szpitala
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
tel. 12 33 39 384
fax. 12 33 39 800

W dniu 2019-10-15 o 22:39, sprawa-16581@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 1

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam skan pisma od Pana prof. dr hab. med. Krzysztofa
Fyderka, Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.
Pismo zostało wysłane również pocztą polską.
Z poważaniem,
--
Agnieszka Drzystek
Kierownik Kancelarii Dyrektora Szpitala
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
tel. 12 33 39 384
fax. 12 33 39 800

W dniu 2019-10-15 o 22:39, sprawa-16581@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze: