Re: Wniosek o informację publiczną przez CENTRUM PEDIATRII IM.JANA PAWŁA II W SOSNOWCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2

Szanowni Państwo

W załączeniu przekazujemy pismo w sprawie wniosku o udzielenie
informacji publicznej.

Z poważaniem
Magdalena Kaczmarzyk
Biuro Zarządu

*Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II*
ul. G. Zapolskiej 3
41-218 Sosnowiec
tel. 32 720 77 07

W dniu 17.10.2019 o 10:22, sprawa-16989@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Informacja publiczna przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku 5

Dzień dobry!
W odpowiedzi na Państwa zapytanie w ramach dostępu do informacji publicznej z dn. 17.10.2019r. wyjaśniamy co następuje.

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków. – Szpital zatrudnia 3 dietetyczki. Zakresy obowiązków w załączeniu.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?- Na jednego zatrudnionego dietetyka przypada około 100 pacjentów.
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów? – Istnieje możliwość indywidualnej porady dietetyka. Na zlecenie lekarza dietetyczka udziela porady w formie pogadanki.
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala? – Całościowa dzienna stawka żywieniowa przypadająca na 1 pacjenta wynosi 17,88 netto.
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków? – Szpital korzysta z zewnętrznej usługi cateringowej. W umowie nie określono minimalnej kwoty/ procentu przeznaczone na zakupy składników użytych do przygotowania posiłków.
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.- W szpital przeprowadza się wyrywkowe analizy outsourcingowych jadłospisów pod względem wartości odżywczych i energetycznych.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?- Kontrole pod względem organoleptycznym przeprowadza każdorazowo dietetyk szpitala.
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?- U pacjentów wymagających takiej kontroli prowadzony jest przez personel pielęgniarski bilans.
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka? – Tak
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?.- W szpitalu jest opracowana procedura skarg i wniosków. Osobą odpowiedzialną jest Pełnomocnik ds. praw pacjenta.
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.- W 2017 r. wpłynęły 2 skargi, 2018 r. nie zgłoszono żadnej skargi.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? – Nie
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).- W szpitalu jest stosowanych 17 diet oraz diety specjalne. Opracowane są na podstawie zaleceń IŻiŻ, wiedzy lekarza i dietetyka. Nomenklatura diet w załączeniu.
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi? – Szpital zapewnia każdy rodzaj diety.
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską? – Szpital na życzenie pacjenta zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską.
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?- Szpital zapewnia suplementy zgodnie ze stanem zdrowia na zlecenie lekarza poprzez Aptekę Szpitalną.

Z poważaniem r.pr. SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku
Michał Sieroń

Wniosek o informację publiczną przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 2

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa maila z dnia 17.10.2019 w załączeniu przesyłam
odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania na podstawie ustawy o dostępie do
informacji publicznej.

Pozdrawiam

Tomasz Nowak

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

tel. 34 317 22 06, fax 34 317 23 01

kom. 608 514 418

http://zozklobuck.com.pl/cms_zozklobuck/image/default/logo_zozwk.png

W toku prowadzonej korespondencji e-mail oraz prowadzonej współpracy
przetwarzamy Państwa dane osobowe. Administratorem danych osobowych jest
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C.
Wszelkie informacje w przedmiocie podstaw przetwarzania Państwa danych
osobowych, celów tego przetwarzania, osób, którym te dane mogą być
przekazywane, oraz o przysługujących Państwu uprawnieniach znajdują się
<https://zozklobuck.com.pl/536/rodo.html>
https://zozklobuck.com.pl/536/rodo.html

Odpowiedz na pytania które wpłynęly 17.10.2019 przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher 3

Szanowni Państwo przesyłamy odpowiedzi na przysłane pytania.

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Karwicka

Naczelna Pielęgniarka

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologiii Rehabilitacji
im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1

02-637 Warszawa

Centrala tel. +48 22 6709280

Re: Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 1

Szanowni Państwo,

 w załączeniu odpowiedź na wniosek z dn. 17.10.2019 r.

W dniu 17.10.2019 o 10:41, sprawa-17257@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Z wyrazami szacunku,

*Marlena Omiotek*,
Sekretariat SPZOZ Bychawa
Tel.: (81)566-94-41, fax: (81)566-94-55

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 2

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Szpitala na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 15.10.2019 r. (data wpływu do Szpitala:
16.10.2019 r.). Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej
wiadomości.

Z wyrazami szacunku,

--
mgr Michał Bródka
Specjalista
Dział Organizacyjno-Prawny

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
http://uck.katowice.pl tel. (32)358-13-38

Re: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL PRASKI P.W. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 15 października 2019 roku otrzymany drogą mailową o godz. 22:53 (przeczytany 16 października o godzinie 8:17) działając na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j.) uprzejmie informuję, iż rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nastąpi nie później niż 60 dni od daty jego wpływu.

Powodem przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku jest konieczność podjęcia szeregu dodatkowych czynności w sprawie, w szczególności dokonania szczegółowej weryfikacji wniosku.

Z wyrazami szacunku
--
Marta Deryj
Koordynator ds. Udostępniania Informacji Publicznej | Administracja

Tel: +48 22 5551222 | Fax: +48  22 6196943
mderyj@szpitalpraski.pl
szpitalpraski.pl  | Facebook

Szpital Praski sp. z o.o. Al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa; KRS: 0000468274, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1132866688, REGON: 012298823, Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 17 005 000 PLN

Wiadomość jest przeznaczona tylko dla jej adresata. Dostęp osób trzecich do tej wiadomości jest zabroniony. Jeśli nie jest Pan/i adresatem niniejszej wiadomości, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione i może być nielegalne. Prosimy o poinformowanie nadawcy oraz usunięcie wiadomości bez otwierania załączników.

 
----- Wiadomość oryginalna -----
Od: sprawa-16735@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Data 15-10-2019 22:53
Do: sekretariat@szpitalpraski.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1.Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2.Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3.Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4.Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5.Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6.Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7.Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8.Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
9.Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
10.Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11.Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12.Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13.Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
14.Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15.Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
16.Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-16735@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

DZIEŃ DOBRY,

PONIŻEJ ODPOWIEDZI NA PYTANIA W ODNIESIENIU DO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OŁAWIE:
>
> 1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
> bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę
> cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich
> obowiązków.
>
TAK. Kierownik działu żywienia w szpitalu pełni równocześnie funkcję
dietetyka. Pracownik posiada zakres  obowiązków łączący obie funkcje.

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

Około 150.

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

Przy bardziej skomplikowanych dietach konsultacje z pacjentami obywają
się w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?

Stawka całościowa 17,87 zł. w tym wsad do kotła 8,23 zł. (wartość
zmienna, wg danych za IX 2019).

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

Nie korzysta.

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.

Szpital nie posiada takiej dokumentacji. W dokumentacji przetargowej
związanej z zakupem surowców i produktów zawarte są wymagania dotyczące
dostaw np. przy każdej dostawie wymagany jest Handlowy Dokument
Identyfikacyjny na mięso, drób, jaja. Opisy surowców i produktów
zawierają wymagania dotyczące np. minimalnej zawartości mięsa w
wędlinach, zawartości pomidorów w koncentracie. Natomiast wartość
odżywcza i kaloryczna posiłków wyliczana jest przy użyciu programu
informatycznego DIETETYK.

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

Jakość posiłków w kuchni kontrolowana jest codziennie przez kierownika
działu żywienia-dietetyka, natomiast na oddziałach wyrywkowo,
przynajmniej raz w tygodniu m.im. poprzez mierzenie temperatury
podawanych potraw. Ponadto, na oddziałach posiłki nadzorowane są przez
pielęgniarkę oddziałową, ewentualnie lekarza dyżurnego. Okresowo,
najczęściej raz w roku, jakość posiłków kontroluje WSSE we Wrocławiu.

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?

Na oddziałach kontrolę ilości spożywanego pokarmu przeprowadza
pielęgniarka oddziałowa lub inna wyznaczona pielęgniarka. Praktycznie
odbywa się to na zlecenie lekarza, w odniesieniu do wskazanych
pacjentów. Pacjent mają swobodę w spożywaniu również własnego wyżywienia
(przynoszonego przez rodziny, zakupowanego w szpitalnym bufecie i
przechowywanego w oddziałowych lodówkach) i nie zawsze traktuje
szpitalną kuchnię jako podstawę żywienia w trakcie hospitalizacji.

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?

Nie dotyczy.

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

W szpitalu funkcjonuje jednolity system zgłaszania skarg na działanie
szpitala, w tym jakość wyżywienia. Skargi przyjmowane są przez
Pełnomocnika Starosty ds.Pacjenta, który je analizuje i inicjuje dalsze
działania w celu poprawy sytuacji.

W dziale żywienia funkcjonuje natomiast "Procedura zabezpieczenia i
wycofania z obrotu żywności nieodpowiadającej wymaganiom jakości
zdrowotnej".

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

Szpital nie posiada informacji o liczbie skarg dotyczących niewłaściwego
żywienia. Skargą zgłaszaną do 2018r. był zarzut podawania w szpitalu
jednodaniowego obiadu. Taki system żywienia tj. z jednym daniem na
obiad, które jednak spełniało wymogi kaloryczne i odżywcze, funkcjonował
w szpitalu do IX 2018r. Z uwagi na skargi w tym zakresie, od X 2018
szpital wprowadził dwudaniowe obiady.

Nie odnotowano natomiast żadnych skarg związanych z zatruciami posiłkami
podawanymi w szpitalu.

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

Brak informacji na ten temat. Szpital nie organizował, ani nie kierował
lekarzy na szkolenie w tym zakresie.

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).

W szpitalu funkcjonuje na co dzień 8 diet: podstawowa (pełna),
łatwostrawna (lekkostrawna), łatwostrawna niskotłuszczowa, łatwostrawna
z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego
(wrzodowa), ubogo energetyczna (niskokaloryczna 3xdziennie), cukrzycowa
(6x dziennie), kleikowa (ścisła, mleczno-kaszkowa), dieta o zmienionej
konsystencji (półpłynna, płynna, zmiksowana)

oraz diety specjalne zlecane przez lekarza: bezglutenowa, bezlaktozowa,
o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych, wegetariańska,
niskobiałkowa, bogatoresztkowa.

Diety opracowywane są na podstawie:

* informacji zwartych na stronie IŻŻ w Warszawie,
* publikacji piśmiennych: "Zasady prawidłowego żywienia chorych w
szpitalach" prof.M.Jarosza, "Dietetyka- żywienie zdrowego i chorego
człowieka"H.Ciborskiej i A.Rudnickiej, "Żywienie w chorobach
przewody pokarmowego i zaburzeniach metabolicznych" E.Poniewierki,
"Znowelizowane normy żywienia" prof.M.Jarosza
* wiedzy wyniesionej z uczestnictwa w szkoleniach zewnętrznych np.
"Żywienie, zdrowie i choroby" - odbywającego się corocznie we Wrocławiu.

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?

Szpital zapewnia wszystkie diety zlecone przez lekarzy.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?

Dieta wegetariańska sporządzana jest na życzenie pacjenta, natomiast
dieta wegańska w miarę możliwości, przy użyciu dostępnych surowców i
produktów ujętych w przetargu na zakup żywności.

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Szpital zapewnia doustną suplementację wspomagającą powrót do zdrowia na
zlecenie lekarza. Najczęściej na OAiIT, w ZOL-u i Hospicjum.

Z poważaniem
Anna Kotala
---------------
tel. (71) 301-13-14
---------------
Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
55-200 Oława, ul.K. Baczyńskiego 1
NIP: 912-16-50-658, REGON: 000306816

Niniejsza wiadomość jest własnością Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie i może zawierać informacje poufne i/lub prawnie chronione.
Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
> na adres: sprawa-17458@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
> zasadami reprezentacji
>
> --
>
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
>

Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną - żywienie przez MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1

Witam,

w nawiązaniu do otrzymanej wiadomości w załączeniu pismo z danymi dotyczącymi
naszego podmiotu, objętymi wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 17.10.2019 r.

\---

Z poważaniem

Agnieszka Fros

Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Organizacji

tel.: 32 602 70 02

faks: 32 602 71 02

e-mail: [agnieszka.fros@medholding.eu](mailto:agnieszka.fros@medholding.eu)

\---

MED Holding S.A. prowadząca

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego

Specjalistyczną Poradnię Urologiczną

Poradnię Medycyny Pracy

ul. Strzelecka 9

40-073 Katowice

Społka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschod, VIII Wydział
Gospodarczy KRS,

KRS: 0000357904 REGON: 241552141 NIP: 9542700833

Kapitał zakładowy: 10.697.015,85 zł opłacony w całości

Zarząd: Michał Nowrotek - Prezes Zarządu

<http://www.urologia.katowice.pl>

RE: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 1

Dzień dobry,

W imieniu Dyrekcji SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, w odpowiedzi na Państwa wiadomość e-mailową, przedstawiam poniżej odpowiedzi na pytania:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

Szpital zatrudnia 2 dietetyków na pełny etat oraz 1 dietetyka na ½ etatu.

Zakres obowiązków dietetyka:

a. planowanie jadłospisów dla pacjentów w zależności od stanu zdrowia, zasad dietetycznych i nawyków żywieniowych,

b. prowadzenie kontroli jakości posiłków oraz nadzór nad ich przechowywaniem i przydatnością do spożycia,

c. nadzór nad stanem sanitarno – epidemiologicznym kuchenek oddziałowych,

d. prowadzenie kontroli posiłków pod względem ilościowym i jakościowym,

e. nadzór nad sporządzaniem diet specjalnych,

f. dbanie o estetykę podawanych posiłków,

g. propagowanie zasad racjonalnego żywienia wśród pacjentów – edukacja pacjentów i ich rodzin,

h. współpraca z lekarzem prowadzącym w oddziale/poradni oraz z rodziną, pacjenta, która będzie odpowiedzialna za realizowanie diety,

i. uczestniczenie w dystrybucji posiłków dla pacjentów w wyznaczonych oddziałach,

j. pomoc pacjentowi w spożywaniu posiłków.

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

Jeden dietetyk przypada na 144,8 łóżka.

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

W szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka. Pacjent jest informowany o tym przez lekarza w oddziale.

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?

Wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala wynosi 16,96 zł brutto.

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

Szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej. W umowie została określona minimalna kwota przeznaczona na zakup składników użytych do przygotowania posiłków.

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.

Szpital posiada dokumentację regulującą wartość odżywczą i kaloryczną przygotowywanych posiłków. Natomiast nie posiada dokumentacji regulującej dopuszczalną ilość konserwantów, barwników i dodatków.

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

W szpitalu jakość posiłków kontrolowana jest codziennie przez dietetyka lub w przypadku jego nieobecności przez Oddziałową/Pielęgniarkę/Położna.

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

W szpitalu nie ma oficjalnego systemu kontroli dotyczącej ilości zjadanych przez pacjentów posiłków.

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?

W umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka.

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

Szpital nie posiada procedury zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia. Pacjent ma natomiast możliwość zgłoszenia skargi w książce skarg i wniosków, a także w ankietach.

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

Nie odnotowano zatruć pokarmowych, natomiast została odnotowana jedna skarga dot. żywienia.

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

W 2018r. lekarze nie byli szkoleni w szpitalu z zakresu prawidłowego żywienia.

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).

Diety, które mogą być zlecone pacjentowi:

a. Podstawowa

b. Lekkostrawna

c. We wrzodach

d. W chorobach wątroby

e. Ubogocholesterolowa

f. W cukrzycy

g. Wysokobiałkowa

h. Niskosolna

i. Przetarta

j. Sonda

k. Płynna

l. Kleik

m. Kisiel

n. Beztłuszczowa

o. Dieta małego dziecka

p. W biegunce

q. Inne, np. bogatoreszkowa, ubogoresztkowa, wegetariańska, bezglutenowa, bez laktozy, uwzględniająca alergie pokarmowe, w dnie moczanowej.

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?

Szpital zapewnia posiłki z uwzględnieniem modyfikacji.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?

Szpital na życzenie pacjenta zapewnia dietę wegańską i wegetariańską.

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Szpital zapewnia pacjentom doustne suplementy pokarmowe takie jak nutridrinki.

_______________________________________________________________
Pozdrawiam,

Katarzyna Kraft | Sekretariat

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 774 062 500, fax +48 774 062 544
e-mail: spzoz@e-szpital.eu<mailto:spzoz@e-szpital.eu>, kancelaria@e-szpital.eu<mailto:kancelaria@e-szpital.eu>, kkraft@e-szpital.eu<mailto:kkraft@e-szpital.eu>
www.e-szpital.eu<http://www.e-szpital.eu/>

Re: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Opole 24.10.2019r.

  Szpital Wojewódzki w Opolu udostępnia informacje:

Ad 1) Szpital Wojewódzki w Opolu zatrudnia trzy dietetyczki.

Ad 2) Średnio na jedną dietetyczkę przypada około 70 pacjentów
hospitalizowanych.

Ad 3) W Szpitalu Wojewódzkim w Opolu istnieje możliwość uzyskania przez
pacjenta indywidualnej porady dietetyka – edukacji dietetycznej.
Edukacja dietetyczna obejmuje:

1.

przeprowadzenie wywiadu żywieniowego, pozwalającego ocenić stan
odżywienia, a także wskazać błędy żywieniowe;

2.

przekazanie podstawowej wiedzy o zasadach prawidłowego żywienia;

3.

określenie indywidualnego zapotrzebowania na energię i składniki
odżywcze z uwzględnieniem ograniczeń dietetycznych wynikających ze
stanu zdrowia;

4.

przedstawienie zasad właściwego doboru surowców oraz potraw przy
planowaniu posiłków,
a także zasad planowania jadłospisów;

5.

omówienie zastosowanie tradycyjnych i nowoczesnych technik
kulinarnych w sporządzaniu potraw oraz ich doboru w określonej diecie.

Pacjent po uzyskaniu porady dietetycznej przez dietetyka otrzymuje
„Kartę edukacji dietetycznej”.

Pacjent informację możliwości edukacji dietetycznej uzyskuje przy
przyjęciu do danego oddziału Szpitala jak i również w czasie
hospitalizacji i przy wypisie do domu od pielęgniarek i lekarzy.

Ad 4) Aktualna wysokość dziennej stawki wyżywienia przypadająca na
jednego pacjenta to kwota 15,40zł. W związku z okresem zmian dostawców
artykułów spożywczych, kwota ta zapewne ulegnie zwiększeniu.

Ad 5) Szpital Wojewódzki w Opolu nie korzysta z usług firmy cateringowej.

Ad 6) W Szpitalu stosujemy zasadę, że jakość produktów używanych do
produkcji posiłków jest określana na etapie postępowania przetargowego,
poprzez stosowanie konkretnych opisów parametrów do wszystkich artykułów
spożywczych. Wartość energetyczna i odżywcza jest wyliczana przez
dietetyka na podstawie jadłospisu i tabel odżywczych.

Ad 7) Ocena jakości żywienia jest prowadzona w oparciu o:

1. ocenę wartości odżywczej i energetycznej podawanych posiłków z
uwzględnieniem poszczególnych diet – przeprowadzaną przez dietetyka,

2. ocenę jakościową opracowywanych jadłospisów – przeprowadzaną przez
dietetyka metodą Szewczyńskiego,

3. codzienną kontrolę wielkości porcji – przeprowadzaną przez mistrza
lub osobę zastępującą na etapie wydawania posiłków przez kuchnię do
oddziałów,

4. codzienną ocenę organoleptyczną posiłków – przeprowadzaną przez
dietetyka,

5. codzienny monitoring dystrybucji posiłków przeprowadzany przez
dietetyka,

6. sprawdzanie stanu higienicznego kuchenek oddziałowych przez personel
Działu Żywienia
i pielęgniarki łącznikowe danego oddziału.

Ad 8) W Szpitalu pielęgniarki i opiekuni medyczni są odpowiedzialni za
karmienie chorych
i udzielanie pomocy podczas spożywania posiłków pacjentom, którzy tego
wymagają a także kontrolę ilości spożytych posiłków i płynów przez
pacjentów. Nad prawidłowością tych działań czuwają pielęgniarki oddziałowe.

Ad 9) Szpital Wojewódzki w Opolu nie korzysta z usług firmy cateringowej.

Ad 10) W Szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg – uwagi i oceny na
temat wyżywienia można zgłaszać za pomocą „Kart uwag i propozycji”,
które wrzuca się do skrzynek uwag i propozycji znajdujących się w każdym
oddziale. W Szpitalu funkcjonuje badanie punktowe satysfakcji
z obszaru żywienia. Szpital posiada osobę odpowiedzialną za kontakt w
sprawie skarg.

Ad 11) W roku 2017 i 2018 nie wpłynęły skargi dotyczące niewłaściwego
żywienia.

Ad 12) W roku 2018 personel lekarski przechodził szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych. Takie szkolenia dla personelu
lekarskiego są realizowane systematycznie.

Ad 13) Leczenie żywieniowe doustne w Szpitalu oparte jest na opracowanym
w Instytucie Żywności i Żywienia systemie dietetycznym dla zakładów
służby zdrowia. Klasyfikacja diet stosowanych w Szpitalu Wojewódzkim w
Opolu zawiera 14 rodzajów diet: dieta podstawowa, łatwostrawna,
łatwostrawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku
żołądkowego, łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu, z ograniczeniem
łatwoprzyswajalnych węglowodanów, łatwostrawna o kontrolowanej
zawartości kwasów tłuszczowych, łatwostrawna ubogoresztkowa,
łatwostrawna o konsystencji papkowatej, płynna odżywcza, łatwostrawna
płynna, w trakcie leczenia biegunki, ścisła z możliwością podawania
płynów, ścisła i specjalna;wg zaleceń lekarzy – dieta bezglutenowa,
wegetariańska, wegańska.

Ad 14) W Szpitalu Wojewódzkim w Opolu nie spotkaliśmy się z sytuacją
braku możliwości zapewnienia diety wskazanej przez lekarza dla pacjenta.
Wykwalifikowana i z dużym doświadczeniem kadra Działu Żywienia zapewnia
wyżywienie również dla chorych w diecie specjalnej – dieta bezglutenowa,
wegetariańska, wegańska.

Ad 15) Według klasyfikacji diet stosowanych w Szpitalu Wojewódzkim dieta
wegetariańska lub wegańska jest dietą specjalną, potrawy w ramach tej
diety są przygotowywane przez kuchni centralną z udziałem dietetyków.

Ad 16) Szpital Wojewódzki w Opolu zapewnia pacjentom doustne suplementy
pokarmowe, które zapewniają m.in. dodatkowe ilości białka czy kalorii
wspomagając proces powrotu do zdrowia. Suplementy pokarmowe zleca lekarz
a wydaje je apteka szpitalna dla pacjentów danego oddziału.

*Zakres obowiązków*: _*Dietetyk*_

1.

W zakresie związanym z planowaniem i oceną żywienia dietetyk
zobowiązany jest do:

1.

Opracowywania jadłospisów dla pacjentów Szpitala z uwzględnieniem
klasyfikacji diet.

2.

Opracowywania jadłospisów dla pracowników Szpitala w bufecie,
stosownie do potrzeb

klientów i możliwości Szpitala.

3.

Generowania w systemie informatycznym zestawienia diet z oddziałów
Szpitala w i przekazywania jego do kuchni

4.

Sporządzania zapotrzebowania na artykuły żywnościowe w oparciu o
obowiązującą gramaturę potraw i zestawienie ilości diet w oddziałach.

5.

Oceny jakościowej jadłospisów z uwzględnieniem wartości odżywczej i
energetycznej

6.

Sprawdzania jakości i ilości (gramatury) posiłków sporządzanych w
kuchni i wydawanych

do oddziałów.

2.

W zakresie związanym z utrzymywaniem wysokiej jakości żywienia
pacjentów oraz wdrażanymi

systemami jakości dietetyk zobowiązany jest do:

1.

Weryfikacji, wdrażania i realizowania szpitalnego programu Dobrej
Praktyki Produkcyjnej i Dobrej

Praktyki Higienicznej.

2.

Udziału i prowadzenia szkoleń personelu Działu Żywienia i
pracowników Szpitala z zakresu systemu HACCP, Dobrej Praktyki
Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej oraz dietetyki.

3.

Udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawy żywności.

4.

Udziału w przeprowadzanych kontrolach zewnętrznych i audytach.

3.

W zakresie związanym z procesem żywienia pacjentów w oddziałach
dietetyk zobowiązany jest do:

1.

Monitorowania procesu pobierania posiłków z kuchni, transportu i
dystrybucji w oddziałach.

2.

Kontrolowania jakości stosowanych do produkcji surowców w kuchni
oraz warunków ich przechowywania.

3.

Nadzoru nad utrzymaniem prawidłowego stanu sanitarno -
epidemiologicznego w kuchenkach

oddziałowych oraz sposobem przechowywania żywności pacjentów w oddziałach.

3. Wykonywania oceny jakościowej potraw przeznaczonych dla pacjentów.

4. Prowadzenia edukacji dietetycznej pacjentów i ich rodzin.

5. Udziału w przygotowywaniu przez kuchnię potraw dla pacjentów na
diecie specjalnej

np. wegetariańskiej, wegańskiej.

4.

W zakresie zadań dotyczących gospodarki magazynowej dietetyk
zobowiązany jest do:

1.

Prowadzenia rozdzielnej gospodarki magazynowej dla Magazynu –
Szpital oraz Magazynu – Bufet.

2.

Zamawiania artykułów spożywczych zgodnie z podpisanymi umowami i
faktycznymi potrzebami.

3.

Sprawdzania dostarczonego towaru oraz prowadzenia zapisów w zakresie
obejmującym :

1.

kontrolę ilościową i jakościową dostarczanych artykułów spożywczych,

2.

sporządzanie „Protokołu reklamacji” w przypadku stwierdzonych braków
ilościowych lub jakościowych dostarczonego towaru,

3.

kontrolę warunków transportu artykułów spożywczych i prowadzenie
zapisów w „Rejestrze kontroli dostaw artykułów spożywczych”

4.

Magazynowania artykułów spożywczych z zachowaniem odpowiedniej
segregacji, w miejscach zapewniających odpowiednie warunki
przechowywania i zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub
zniszczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta.

5.

Wydawania towaru zgodnie ze „Zleceniem wydania artykułów spożywczych”

6.

Prowadzenia elektronicznej ewidencji towaru w programie informatycznym.

7.

Bieżącego prowadzenia "Rejestru faktur i dokumentów PZ" dla
odrębnych magazynów.

8.

Dbanie o zapewnienie optymalnego poziomu zapasów artykułów
spożywczych w magazynie.

5.

Dietetyk jest zobowiązany także do:

1.

Znajomość i przestrzeganie Regulaminu Organizacyjnego, standardów
udzielania świadczeń zdrowotnych, standardów i procedur dotyczących
akredytacji i zintegrowanego systemu zarządzania według normy ISO,
systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, przepisów ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz w zakresie
wewnętrznej polityki
bezpieczeństwa informacji, a także innych przepisów określających
prawa i obowiązki pracownika (m.in. Prawa Pacjenta, Regulamin Pracy,
Kodeks Pracy, przepisy bhp, popż i inne.)

2.

Należytego obchodzenia się z powierzonym mieniem, sprzętem, aparaturą.

3.

Zgłaszania uwag dotyczących awarii urządzeń, sprzętu i wyposażenia
stanowiska pracy.

4.

Noszenia w czasie pracy odpowiedniej odzieży i identyfikatora.

5.

Dokładnego i sumiennego wykonywania poleceń przełożonych,
terminowego rozliczania się
z powierzonych zadań.

6.

Podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udziału w szkoleniach
zgodnie z potrzebami Szpitala.

7.

Znajomość zasad sanitarno-epidemiologicznych oraz metod zapobiegania
zakażeniom szpitalnym.

8.

Realizowanie zadań kierownika działu podczas jego nieobecności.

9.

Wykonywania poleceń przełożonych nie wymienionych w niniejszym
zakresie związanych z pracą.

*Zakres odpowiedzialności:*

1.

Dietetyk odpowiedzialny jest za sumienne wykonywanie zadań
należących do jego obowiązków.

2.

Dietetyk odpowiedzialny jest za realizację zadań Działu Żywienia w
czasie nieobecności kierownika oraz innych zastępowanych przez niego
pracowników.

3.

Dietetyk ponosi odpowiedzialność materialną za szkody poniesione
przez Szpital, a wynikające z zaniedbań w realizacji powierzonych zadań.

4.

Dietetyk ponosi odpowiedzialność materialną za powstałe w magazynie
niedobory, a wynikające z zaniedbań w realizacji powierzonych zadań.

Zakres uprawnień:

1.

Określanie standardów wyposażenia kuchni, magazynu, bufetu z
uwzględnieniem wymogów systemu HACCP.

2.

Zastępowanie kierownika Działu Żywienia w czasie jego nieobecności
oraz podejmowanie wszelkich niezbędnych decyzji w tym czasie.

3.

Bieżąca kontrola nad procesem pobierania posiłków z kuchni,
transportem i dystrybucją w oddziałach, utrzymaniem prawidłowego
stanu sanitarno - epidemiologicznego w kuchenkach oddziałowych oraz
sposobem przechowywania żywności pacjentów w oddziałach.

4.

Udział w kursach i szkoleniach celem doskonalenia zawodowego oraz do
doskonalenia podyplomowego.

5.

Zgłaszanie uwag do organizacji i wyposażenia stanowiska pracy.

6.

Prowadzenia edukacji dietetycznej pacjentów oraz szkoleń personelu
Działu Żywienia i pracowników Szpitala z zakresu systemu HACCP,
Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej oraz
dietetyki.

W dniu 15.10.2019 o 22:41, sprawa-16638@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o informację publiczną przez Zespół Opieki Zdrowotnej Brodnica 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na poniższego maila.

ZOZ SPZOZ w Brodnicy
Marta Domżalska

Wysyłanie wiadomości e-mail: ADM.1431.17.2019.DP_odp1_2 Kurenda 98_99, ADM.1431.17.2019.DP_odp1_2 Kurenda 100-101, ADM.1431.17.2019.DP_odp1_2 Kurenda 104, ADM.1431.17.2019.DP_odp1_2 Kurenda 103, ADM.1 przez STAROGARD GDAŃSKI 7

Przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
wraz z załącznikami oraz powiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia części wniosku.

--

Pozdrawiam,
Damian Plewako
Inspektor ds. organizacyjno-technicznych
tel. 58 56 250 67 wew. 101
---------------------------------------------
Urząd Gminy
w Starogardzie Gdańskim
ul. Sikorskiego 9
NIP 592-10-02-278
tel. 58 56 250 67
fax. 58 56 246 41
---------------------------------------------
ugstarogard.pl
bip.starogardgd.ug.pl
epuap.gov.pl - /ugstarogard/skrytka
---------------------------------------------
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim jest Wójt Gminy.
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Wójta.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych
• żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
• przenoszenia swoich danych
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@ugstarogard.pl

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security