informacja publiczna Szpital Uniwersytecki w Krakowie przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE 5

Szanowni Państwo w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej uprzejmie informuję:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie
zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to
wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

Tak, 45,083 etatów dietetyków tj. 48 osób (przykładowy zakres obowiązków w
załączeniu)

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

Około 28

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

Tak, każdy pacjent przyjęty na oddział rozmawia z dietetykiem w ciągu
pierwszych 72 godzin od przyjęcia.

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej
na 1 pacjenta szpitala?

Średnio około 20,80 groszy

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak,
to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na
zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

Tak, korzysta. Tzw. "wsad do kotła" nie mniej niż 11 zł

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do
przygotowania posiłków - chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków
oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak,
wnosimy o jej udostępnienie.

Tak. przykładowa dokumentacja w załączeniu.

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto
(stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

Tak, czynności te wykonuje specjalista ds. żywienia (kontrole okresowe i
interwencyjne, zwykle kilka razy w tygodniu) oraz panie dietetyczki (nadzór
bieżący nad dostawą posiłku).

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?

Tak, czynności te wykonują dietetyczki, lekarze, pielęgniarki.

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia
dietetyka?

Tak - co najmniej 3 o ustalonych kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu.

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za
kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

Tak.
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

Odpowiednio 3 i 4. Zatruć nie stwierdzono.

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

Tak.
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz
ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).

Wszystkie powyższe źródła.

Dla wybranych diet Szpital umieścił materiały szkoleniowe na stronie
internetowej - dostęp dla pacjentów
https://su.krakow.pl/dietetyczny-plan-na-zdrowie-nowa-akcja-edukacyjna-szpit
ala-uniwersyteckiego-w-krakowie

https://su.krakow.pl/o-k-kliniki-chorob-metabolicznych-krakow/materialy-do-p
obrania

https://su.krakow.pl/komitet-ds-leczenia-zywieniowego.

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia
wówczas posiłki pacjentowi?

Taka sytuacja nie wystąpiła. W sytuacji nadzwyczajnej Wykonawca usługi
żywienia dostarcza zgodnie z umową produkty umożliwiające dietetykowi
przygotowanie posiłku odpowiedniego d potrzeb chorego.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?

Tak

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające
powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe
ilości białka)?

Zależnie od zleceń lekarza.

Podmiot udostępniający informację: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej

Szpital
Uniwersytecki w Krakowie

ul.
Kopernika 36

31-501
Kraków

KRS:
0000024155

Osoba która wytworzyła informację: Jarosław Surowiec, Renata Galska,
Agnieszka Węgrzyn

Osoba która udostępniła informację: radca prawny Natalia Hanasiewicz

żywienie w szpitalu - udostępnienie informacji publicznych przez INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

Pan Szymon Osowski
Prezes Sieci Obywatelskiej
Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie
W odpowiedzi na przesłane do Instytutu w dniu 2019-10-15 o godz. 23:06 zapytania celem udostępnienia informacji publicznych przedstawiam w kolejności odpowiedzi:

Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
W szpitalu zatrudniono dietetyka. Do obowiązków dietetyka należą następujące zadania: konsultacje pacjentów, zamawianie posiłków, kontrola jadłospisów szpitalnych, kontrola jakości żywności, prowadzenie dokumentacji związanej z usługą żywienia.
Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
Na jednego dietetyka przypada 267 pacjentów.
Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
W szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka. Pacjent, który wymaga porady dietetyka kierowany jest na indywidualną konsultację przez lekarza prowadzącego.
Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
Aktualna dzienna stawka żywieniowa wynosi 12,25 PLN.
Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
Szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej. W umowie nie określono minimalnej kwoty przeznaczonej na zakup składników użytych do przygotowania posiłków.
Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
Wykonawca usługi żywienia systematycznie przesyła wyliczenia dotyczące wartości energetycznej oraz zawartości składników odżywczych w poszczególnych dietach. Ponadto w codziennych jadłospisach oznaczone są alergeny.
Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
W szpitalu kontroluje się ilość i jakość posiłków. Dietetyk odpowiada za zgodność z zamówieniem, kontrolę gramatury, temperatury oraz smaku (degustacja). Kontrole odbywają się codziennie.
Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
Dietę odpowiednią do stanu klinicznego pacjenta ustala lekarz, natomiast pielęgniarki codziennie kontrolują, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu.
Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
W umowie z firmą cateringową nie określono wymogu zatrudnienia dietetyka, nie jest to przedmiotem zamówienia.
Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
W szpitalu pacjent ma możliwość złożenia skargi dotyczącej niewłaściwego żywienia wypełniając ankietę dotyczącą usługi żywieniowej. Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłaszania skarg jest pielęgniarka oddziałowa, która przekazuje informacje do Sekcji Zabezpieczenia Żywienia.
Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
W 2017 i 2018 roku przeprowadzano badania opinii pacjentów w zakresie usługi żywieniowej, w których chorzy mogli wyrazić uwagi w celu ewentualnej zmiany serwowanych posiłków.
W podanych latach nie było przypadków zatrucia pokarmowego spowodowanego posiłkami dostarczonymi przez firmę cateringową.
Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
W 2018 r. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc organizował szkolenie dla lekarzy z zakresu prawidłowego żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia dojelitowego i parenteralnego.
Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
W szpitalu stosowane są następujące diety:
- Dieta podstawowa
- Dieta lekkostrawna (dieta łatwo strawna)
- Dieta cukrzycowa (dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów)
- Dieta trzustkowa/ dieta wątrobowa (dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu):
- Dieta wątrobowo – cukrzycowa (dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu i ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów)
- Dieta wrzodowa (dieta łatwo strawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego):
- Dieta wysokokaloryczna
- Dieta bogatobiałkowa (dieta łatwo strawna bogatobiałkowa)
- Dieta niskokaloryczna (dieta ubogoenergetyczna)
- Dieta płynna (dieta łatwo strawna o zmienionej konsystencji)
- Dieta lekkostrawna mielona (dieta łatwo strawna o zmienionej konsystencji)
- Dieta bogatobiałkowa mielona bezmleczna (dieta łatwo strawna o zmienionej konsystencji)
- Dieta niskobiałkowa (dieta łatwo strawna niskobiałkowa)
- Dieta ziemniaczana
- Dieta bezglutenowa
- Dieta bezsolna (dieta niskosodowa)
- Dieta bezmięsna (dieta wegetariańska)
- Dieta bezmleczna
- Kleik
- Marchwianka
- Dieta przemysłowa
- Dieta indywidualna
Diety zostały opracowane na podstawie wiedzy dietetyka oraz dostępnych publikacji np. Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach (wydawnictwo Instytut Żywności i Żywienia, 2011), Praktyczny podręcznik dietetyki (wydawnictwo Instytut Żywności i Żywienia, 2010), Dietetyka – żywienie zdrowego i chorego człowieka (wydawnictwo Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 2017)
Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
Szpital zapewnia pacjentowi każdą dietę wskazaną przez lekarza.
Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
Na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską.
Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?
Szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia.

Z poważaniem
mgr inż. Marek Marszałkowski
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa
mob. 784992218
tel. 22 4312428 /sekr./, fax +48 22 4312452
22 4312450, 22 4312420
m.marszalkowski@igichp.edu.pl

Uwaga!
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

Attention!
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by person or entity other than the intended recipient is not permitted. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

Not read: Wniosek o informację publiczną przez ARESZT ŚLEDCZY W POZNANIU

Twoja wiadomość

Do: Jacek Nowicki
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: czwartek, 17 października 2019 10:19:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: wtorek, 29 października 2019 23:46:30 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

RE: lulu przez DOMANIÓW

ʍɨȼhąℓ ţℓąȼƶąℓą,
ʍ€ʍβ€я ๏ƒ ţh€ ʍąɲąǥ€ʍ€ɲţ β๏ąяď
ɨɲ ɨβʍ ώя๏ȼℓąώ:

y hɨя€$ $h€ʍąℓ€$ ţ๏ $µȼЌ ţh€ɨя ȼ๏ȼЌ ɨɲ ţh€ ȼ๏ʍρąɲ¥'$ ţ๏ɨℓ€ţ$.
y ʍą$ţµяβąţ€ ๏ɲ ţh€ €ʍρℓ๏¥€€$ ȼ˅'$.
y ƒɨя€$ €ʍρℓ๏¥€€$ ɨƒ ţh€¥ ď๏ɲ'ţ ρяąȼţɨȼ€ ρя๏$ţɨţµţɨ๏ɲ.
y ɨ$ ą ρ$¥ȼh๏ρąţh.
y $€ɲď ţh€ ρ๏ℓɨȼ€ ɨɲ ţ๏ ¥๏µя h๏ʍ€ ɨƒ ¥๏µ ȼ๏ʍρℓąɨɲ ąβ๏µţ ʍąɲąǥ€я'$ ąβµ$€$!

ȼ๏ʍρℓąɨɲţ ţ๏ ώя๏ȼℓąώ ρ๏ℓɨȼ€ ţhąţ ɨβʍ ώя๏ȼℓąώ ρяąȼţɨȼ€ ρя๏$ţɨţµţɨ๏ɲ:

http://bit.ly/xfthff

RE: lulu przez DUBENINKI

ʍɨȼhąℓ ţℓąȼƶąℓą,
ʍ€ʍβ€я ๏ƒ ţh€ ʍąɲąǥ€ʍ€ɲţ β๏ąяď
ɨɲ ɨβʍ ώя๏ȼℓąώ:

y hɨя€$ $h€ʍąℓ€$ ţ๏ $µȼЌ ţh€ɨя ȼ๏ȼЌ ɨɲ ţh€ ȼ๏ʍρąɲ¥'$ ţ๏ɨℓ€ţ$.
y ʍą$ţµяβąţ€ ๏ɲ ţh€ €ʍρℓ๏¥€€$ ȼ˅'$.
y ƒɨя€$ €ʍρℓ๏¥€€$ ɨƒ ţh€¥ ď๏ɲ'ţ ρяąȼţɨȼ€ ρя๏$ţɨţµţɨ๏ɲ.
y ɨ$ ą ρ$¥ȼh๏ρąţh.
y $€ɲď ţh€ ρ๏ℓɨȼ€ ɨɲ ţ๏ ¥๏µя h๏ʍ€ ɨƒ ¥๏µ ȼ๏ʍρℓąɨɲ ąβ๏µţ ʍąɲąǥ€я'$ ąβµ$€$!

ȼ๏ʍρℓąɨɲţ ţ๏ ώя๏ȼℓąώ ρ๏ℓɨȼ€ ţhąţ ɨβʍ ώя๏ȼℓąώ ρяąȼţɨȼ€ ρя๏$ţɨţµţɨ๏ɲ:

http://bit.ly/xfthff

RE: lulu przez CHOTCZA

ʍɨȼhąℓ ţℓąȼƶąℓą,
ʍ€ʍβ€я ๏ƒ ţh€ ʍąɲąǥ€ʍ€ɲţ β๏ąяď
ɨɲ ɨβʍ ώя๏ȼℓąώ:

y hɨя€$ $h€ʍąℓ€$ ţ๏ $µȼЌ ţh€ɨя ȼ๏ȼЌ ɨɲ ţh€ ȼ๏ʍρąɲ¥'$ ţ๏ɨℓ€ţ$.
y ʍą$ţµяβąţ€ ๏ɲ ţh€ €ʍρℓ๏¥€€$ ȼ˅'$.
y ƒɨя€$ €ʍρℓ๏¥€€$ ɨƒ ţh€¥ ď๏ɲ'ţ ρяąȼţɨȼ€ ρя๏$ţɨţµţɨ๏ɲ.
y ɨ$ ą ρ$¥ȼh๏ρąţh.
y $€ɲď ţh€ ρ๏ℓɨȼ€ ɨɲ ţ๏ ¥๏µя h๏ʍ€ ɨƒ ¥๏µ ȼ๏ʍρℓąɨɲ ąβ๏µţ ʍąɲąǥ€я'$ ąβµ$€$!

ȼ๏ʍρℓąɨɲţ ţ๏ ώя๏ȼℓąώ ρ๏ℓɨȼ€ ţhąţ ɨβʍ ώя๏ȼℓąώ ρяąȼţɨȼ€ ρя๏$ţɨţµţɨ๏ɲ:

http://bit.ly/xfthff

Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Wniosek o informację publiczną z dnia 17.10.2019 r. w
załączeniu udostępniamy informacje.

Z poważaniem,

Lucyna Roszewska
Naczelna Pielęgniarka
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
SP ZOZ MSWiA w Kielcach,
25-376 Kielce, ul. Wojska Polskiego 51

--

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez UZDROWISKO LĄDEK - DŁUGOPOLE SPÓŁKA AKCYJNA

Twoja wiadomość

Do: SEKRETARIAT@UZDROWISKO-LADEK.PL
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-29 15:44

odczytano w dniu 2019-10-30 07:05.

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY IM.KS.B.MARKIEWICZA 2

Krystyna Żak

Kierownik Działu Organizacji, Nadzoru Statystyki i Analiz Medycznych

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza

tel. 13 430 96 94

RE: Wniosek o informację publiczną przez ŚLĄSKIE CENTRUM REUMATOLOGII, REHABILITACJI I ZAPOBIEGANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W USTRONIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Witam,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej .

Z poważaniem Justyna Wołoch,

Biuro Zarządu

Re: Wniosek o informację publiczną przez BONIFRATERSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2

Witam,

W odpowiedzi na poniższą wiadomość w załączniku przesyłam pismo.
Oryginał zostanie wysłany do Państwa pocztą.

Pozdrawiam
Anna Zuber

W dniu 2019-10-17 o 10:19, sprawa-16939@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
inż. Anna Zuber
Referent

Oddział: Wrocław
tel. + 48 71 712 07 00
e-mail a.zuber@bczwroc.pl
bcz

RE: Wniosek o informację publiczną przez INSTYTUT KARDIOLOGII IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 1

Szanowni Państwo,

Poniżej przekazuję odpowiedzi na Państwa pytania:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie
zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to
wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

Odpowiedź: TAK

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

Odpowiedź: 270

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

Odpowiedź: TAK - na życzenie pacjenta zgłoszone do pielęgniarki oddziałowej.

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej
na 1 pacjenta szpitala?

Odpowiedź: 12,27zł brutto

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak,
to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na
zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

Odpowiedź: TAK / TAK

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do
przygotowania posiłków - chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków
oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak,
wnosimy o jej udostępnienie.

Odpowiedź: WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRODUKTÓW - OKREŚLONE W UMOWIE Z FIRMĄ
KATERINGOWĄ

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto
(stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

Odpowiedź: TAK/personel ekspedycji posiłków/codziennie

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?

Odpowiedź: NIE

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia
dietetyka?

Odpowiedź: TAK

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za
kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

Odpowiedź: ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

Odpowiedź: BRAK

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

Odpowiedź: NIE

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz
ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).

Odpowiedź: katalog zawiera 18 diet: podstawowa, łatwostrawne, cukrzycowe,
ubogocholesterolowa, bogatobiałkowa, kleikowe, płynne, wegetariańska,
wegańska, diety o zmienionej konsystencji i inne

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia
wówczas posiłki pacjentowi?

Odpowiedź: szpital zapewnia każdy rodzaj diety

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?

Odpowiedź: Tak

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające
powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe
ilości białka)?

Odpowiedź: Tak - nutridrinki

Z poważaniem

Bulgantamir Roszczypała

Sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych i

Z-cy Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

Instytut Kardiologii

Tel.: (22) 34-34-192; Faks: (22) 34-34-503

SR Wadowice przez Sąd Rejonowy w Wadowicach 1

RE: Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów 9

Dzień Dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź Dyrektora SPZOZ – ZZ w Makowie Mazowieckim

Sekretariat SPZOZ – ZZ

w Makowie Mazowieckim

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez DAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: Lucyna Darowska
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: środa, 30 października 2019 09:25:41 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: środa, 30 października 2019 09:27:28 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.
CONFIDENTIALITY NOTICE: THIS MESSAGE IS CONFIDENTIAL, INTENDED FOR THE NAMED RECIPIENT(S) AND MAY CONTAIN INFORMATION THAT IS (I) PROPRIETARY TO THE SENDER, AND/OR, (II) PRIVILEGED, CONFIDENTIAL, AND/OR OTHERWISE EXEMPT FROM DISCLOSURE UNDER APPLICABLE STATE AND FEDERAL LAW, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PRIVACY STANDARDS IMPOSED PURSUANT TO THE FEDERAL HEALTH INSURANCE PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY ACT OF 1996 ("HIPAA"). IF YOU ARE NOT THE INTENDED RECIPIENT, OR THE EMPLOYEE OR AGENT RESPONSIBLE FOR DELIVERING THE MESSAGE TO THE INTENDED RECIPIENT, YOU ARE HEREBY NOTIFIED THAT ANY DISSEMINATION, DISTRIBUTION OR COPYING OF THIS COMMUNICATION IS STRICTLY PROHIBITED. IF YOU HAVE RECEIVED THIS TRANSMISSION IN ERROR, PLEASE (I) NOTIFY US IMMEDIATELY BY REPLY E-MAIL OR BY TELEPHONE AT (855.472.9822), (II) REMOVE IT FROM YOUR SYSTEM, AND (III) DESTROY THE ORIGINAL TRANSMISSION AND ITS ATTACHMENTS WITHOUT READING OR SAVING THEM. THANK YOU.

-DaVita Inc-

Re: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W PISZU

W odpowiedzi na wniosek stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska
o udostępnienie

następujących informacji:

1. Szpital Powiatowy w Piszu zatrudnia dietetyka na pełen etat w
zakresie jego obowiąków jest:

-Analiza potrzeb dietetycznych pacjentów

-Ustalanie zapotrzebowania kalorycznego pacjentów

-Edukacja dietetyczna pacjentów w ramach opieki nad pacjentami z
cukrzycą, zaburzeniamimetabolicznymi oraz innymi schorzeniami

-Prowadzenie obowiązującej dokumentacji

-Udział w kontroli podczas wydawania posiłków chorym

-Analiza i kontrola dostarczanych przez firmę cateringową jadłospisów
dekadowych

-Kontrola nad jakością dostarczanych produktów i posiłków przez firmę
cateringową i ich zgodność z zamówieniem

-Sporządzanie dziennych zamówień zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym
przez oddziały

-Sporządzanie raportów i sprawozdań dotyczących żywienia w Szpitalu

-Potwierdzanie merytoryczne faktur dotyczących żywienia.

2. W Szpitalu istnieje moliwość indywidualnej edukacji pacjentów
oddziałów szpitalnych-na zlecenie lekarza oraz porady dietetycznej
pacjentów Poradni Diabetologicznej (ze skierowaniem od lekarza Diabetologa)

3.Wysokość całodziennej dawki żywieniowej w szpitalu wynosi 18,90zł.brutto.

4.Szpital korzysta z usług zawnętrznej firmy cateringowej, w umowie nie
określono minimalnej kwoty na zakup składników użytych do przygotowania
posiłków.

5. W dostarczanych przez firmę cateringową dekadowych jadłospisach
wymagana jest informacja dotycząca wartości odżywczej i kalorycznej
posiłków oraz występujących w produktach i posiłkach alergenach pokarmowych.

Na tej podstawie określa się ilość kalorii dostarczanych pacjentom w
poszczególnych dietach.

6.Jakość posiłków dostarczanych przez firmę cateringową podlega
codziennym kontrolom-jest to w zakresie obowiązków dietetyka
szpitalnego. Kontrola obejmuje :

-zgodność posiłków z zaplanowanym jadłospisem

-wielkość porcji

- temperaturę posiłków i produktów

-smaku,zapachu,ogólnego wyglądu i konsystencji potraw

- świeżości posiłków i produktów (przestrzeganie terminów ważności
produktów)

-sposobu przechowywania produktów.

-higieny pracy pracowników dystrybucji

7. W umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia
dietetyka.

8. Skargi dotyczące żywienia mogą być zgłaszane bezpośrednio do
personelu medycznego lub dietetyka szpitalnego.Na przełomie lat
2017/2018 nie doszło do zatruć żywieniowych w Szpitalu ani oficjalnych
skarg dotyczących żywienia.

9.Liczba i rodzaje diet stosowanych dla pacjentów szpitala zostały
opracowane przez dietetyka szpitalnego i ujęte w specyfikacji umowy z
firmą cateringową.Są to diety:

-Podstawowa

-Lekkostrawna

-Wątrobowa

-Żołądkowa

-Cukrzycowa

-Niskobiałkowa

-Wysokobiałkowa

-Bezmleczna

-Biegunkowa

-Ziemniaczana

-Hipoalergiczna

-Niskotłuszczowa

-Wysokotłuszczowa

-Płynna

-Miksowana

-Papkowata

-Kleik

-Wysokokaloryczna

-Niskokaloryczna

-Wegetariańska

-Diety indywidualne (np.bezglutenowe,wegańskie i inne)

I modyfikacje tych diet np.cukrzycowo-wątrobowa,miksowana-lekkostrawna i
miksowana-wysokobiałkowa i inne.

10.Szpital zapewnia w razie konieczności (na zlecenie lekarza
prowadzącego) suplementację doustną (np.zapewniające dodatkową podaż
białka w diecie pacjenta).

11.W 2018r. Lekarze Szpitala Powiatowego w Piszu nie przechodzili
szkoleń z zakresu żywienia pacjentów.

W dniu 15.10.2019 o 22:51, sprawa-16787@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

*Sekretariat*

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

logo szpitala

*Szpital Powiatowy w Piszu*
ul. Sienkiewicza 2, 12-200 Pisz

tel.: +48 87 425 45 06
fax.: +48 87 735 20 20
www.szpitalpisz.pl <http://www.szpitalpisz.pl/>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o poufności:
Wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla zamierzonego adresata i może
zawierać informacje o charakterze poufnym i/lub zastrzeżonym. W razie
stwierdzenia, że odbiorcą miał być inny adresat, prosimy poinformować
nadawcę oraz niezwłocznie usunąć wiadomość ze swojej skrzynki pocztowej.
Wykonywanie kopii, dystrybucja lub używanie do innych celów niniejszego
e-maila jest zabronione. SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za zmiany e-maila dokonane po jego wysłaniu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administratorem danych osobowych jest SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem
sekretariat@szpitalpisz.pl <mailto:sekretariat@szpitalpisz.pl>
Klauzule informacyjne oraz informacje na temat przetwarzania danych
osobowych przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu, dostępne są na stronie:
*www.szpitalpisz.pl/klauzule-informacyjne
<http://www.szpitalpisz.pl/klauzule-informacyjne/>*
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

informacje ad. żywienia pacjentów przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM 1

Witam

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lub. w
załączeniu przesyła informacje dotyczące żywienia pacjentów.

Z poważaniem

Pielęgniarka Naczelna

Krystyna Grabowska

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Nowy Szpital w Świebodzinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1

Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość. Nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy lub zniekształcenia w niniejszej wiadomości, które mogły powstać w wyniku jej elektronicznej transmisji. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę zwrócić się o przesłanie papierowej kopii niniejszej wiadomości do Grupa Nowy Szpital Holding S.A

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@zoz.chelmno.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 30.10.2019 10:04

odczytano w dniu 30.10.2019 10:05.

Re: Wniosek o informację publiczną przez HOLMED UZDROWISKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na zadane pytania.
Pozdrawiam
Ewa Kasprowicz

czw., 17 paź 2019 o 10:25 <sprawa-17045@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
napisał(a):

--
Holmed Uzdrowisko Sp. z o.o.
ul. Uroczysko Pustelnia 1
16-030 Supraśl
NIP 542-32-58-180
REGON 364736615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niniejsza wiadomość zawiera informacje poufne, przeznaczone do wyłącznego
użytku adresata. Jeśli nie są Państwo adresatem przesyłki lub jeśli
otrzymaliście Państwo ten dokument omyłkowo, prosimy o bezzwłoczne
skontaktowanie się z nadawcą. Wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja,
reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tej wiadomości czy
też zawartych w niej informacji przez osobę inną niż adresat jest
niedozwolone i może spowodować odpowiedzialność prawną.

Informacja publiczna przez POWIATOWY SZPITAL IM. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE 3

Dzień Dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na pytania dotyczące żywienia

--

Dziękuje i Pozdrawiam,
Żaneta Jończak
Kierownik Działu Organizacyjnego
Powiatowy Szpital
im. Wł. Biegańskiego w Iławie
14-200 Iława
ul. Gen. Andersa 3
tel. 89 6449 806

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH-KONTRAHENCI
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej
,,Rozporządzeniem’’,
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Szpital im.
Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3.
2. W Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Iławie, powołany
został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail:
abi@szpital.ilawa.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na
podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom
świadczącym na rzecz Powiatowego Szpitala w Iławie usługi serwisowe:
oprogramowania, sprzętu informatycznego, na podstawie zawartych z tymi
podmiotami rzeczowych umów powierzenia danych osobowych.
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
• umowy - 10 lat
• dokumentacja postępowania przetargowego – 5 lat
• faktury VAT – 5 lat
• dokumentacja postępowania przetargowego finansowanego ze środków Unii
Europejskiej, przechowywana jest zgodnie z zapisami umowy o
dofinansowanie projektu
współfinansowanego z UE.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania
danych osobowych
będzie brak możliwości realizacji umowy.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.

Informacja publiczna przez SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam wnioskowaną przez Państwa informację publiczną.

Z poważaniem
Justyna Kawecka
Sekretariat / Kancelaria
Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27
73-110 Stargard
tel.(91) 578-92-03

Odpowiedźna wniosek oudostępnienieinformacji publicznej przez UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE 8

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
W załączeniu odpowiedź oraz niezbędne załączniki.

Z poważaniem
--
Ewa Tarkowska

Główny Specjalista ds. Organizacji
Zespół ds. Organizacji i Promocji
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
tel. 58 349 26 09

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

Twoja wiadomość

Do: mczp@mczp-lodz.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 30.10.2019 09:50

odczytano w dniu 30.10.2019 10:51.

Read: Wniosek o informację publiczną przez DAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: Dariusz Lapaj
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: środa, 30 października 2019 09:25:41 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: środa, 30 października 2019 10:59:06 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.
CONFIDENTIALITY NOTICE: THIS MESSAGE IS CONFIDENTIAL, INTENDED FOR THE NAMED RECIPIENT(S) AND MAY CONTAIN INFORMATION THAT IS (I) PROPRIETARY TO THE SENDER, AND/OR, (II) PRIVILEGED, CONFIDENTIAL, AND/OR OTHERWISE EXEMPT FROM DISCLOSURE UNDER APPLICABLE STATE AND FEDERAL LAW, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PRIVACY STANDARDS IMPOSED PURSUANT TO THE FEDERAL HEALTH INSURANCE PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY ACT OF 1996 ("HIPAA"). IF YOU ARE NOT THE INTENDED RECIPIENT, OR THE EMPLOYEE OR AGENT RESPONSIBLE FOR DELIVERING THE MESSAGE TO THE INTENDED RECIPIENT, YOU ARE HEREBY NOTIFIED THAT ANY DISSEMINATION, DISTRIBUTION OR COPYING OF THIS COMMUNICATION IS STRICTLY PROHIBITED. IF YOU HAVE RECEIVED THIS TRANSMISSION IN ERROR, PLEASE (I) NOTIFY US IMMEDIATELY BY REPLY E-MAIL OR BY TELEPHONE AT (855.472.9822), (II) REMOVE IT FROM YOUR SYSTEM, AND (III) DESTROY THE ORIGINAL TRANSMISSION AND ITS ATTACHMENTS WITHOUT READING OR SAVING THEM. THANK YOU.

-DaVita Inc-