Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Lubartowie 1

Dzień dobry

w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 roku

Z poważaniem

Anna Charęzińska

pf kierownika Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sąd Rejonowy w Lubartowie

tel.81 852 68 24

W dniu 2019-09-01 o 22:35, sprawa-14273@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-14273@fedrowanie.siecobywatelska.pl> pisze:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14273@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-14273@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl<http://www.siecobywatelska.pl> <http://www.siecobywatelska.pl><http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl<http://www.watchdogportal.pl> <http://www.watchdogportal.pl><http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl<http://www.funduszesoleckie.pl> <http://www.funduszesoleckie.pl><http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org<http://www.informacjapubliczna.org> <http://www.informacjapubliczna.org><http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wiadomość ta przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata i może
zawierać informacje zastrzeżone i prawnie chronione. Jeżeli przez
pomyłkę otrzymali Państwo niniejszą wiadomość, prosimy o poinformowanie
o tym fakcie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

Ta wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki mogą być poufne i prawnie chronione. Jeśli nie jest Pan/Pani jej właściwym adresatem, jakiekolwiek jej rozpowszechnienie jest ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszą wiadomość przez pomyłkę, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

This message and attached files may be confidential and legally protected. If you are not the intended recipient, any distribution is strictly prohibited. If you have received this message by mistake, please notify the sender immediately and delete the message along with attachments.

Adm.005-100/2019 przez Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich 1

Odpowiedź na informację publiczną z dnia 01 września 2019 r.

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia 1 września 2019 r.

Na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim

Danuta Wiśniowska

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim

e-mail: sekcja.administracyjna@lidzbarkwarminski.sr.gov.pl<mailto:sekcja.administracyjna@lidzbarkwarminski.sr.gov.pl>

tel. 89 767 83 02

________________________________

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej sądu, w zakładce informacje/ochrona danych osobowych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1)

________________________________
Od: sprawa-14381@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14381@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: SF LW Sekcja Administracyjna
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14381@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Raciborzu 2

Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem
Krzysztof Mika
Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego
w Sądzie Rejonowym w Raciborzu

tel. 32 4594600

________________________________
Od: sprawa-14459@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14459@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: SR Racibórz - Administracja
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14459@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

informacja publiczna SR Cieszyn przez Sąd Rejonowy w Cieszynie 1

Dzień dobry,

w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedz na informację publiczną z dnia 1 września 2019r.

Z poważaniem

Dorota Salachna
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Cieszynie
ul. Garncarska 8
43 - 400 Cieszyn
tel. 33 479 46 15

FW: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Grudziądzu 2

Nr Prez. A.065/72/19

Dzień dobry,

W załączeniu uprzejmie przesyłam skan pisma Pana Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Grudziądzu z dnia 11 września 2019 roku, Prez. A.065/72/19 wraz załącznikami, stanowiącego odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Urszula Gurzyńska

Oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej. przez Sąd Okręgowy w Legnicy 1

W załączeniu przedstawiam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 12.09.2019r. A-061-65/19 stanowiące odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem,

Karolina Bury
starszy inspektor
Oddział Administracyjny
w Sądzie Okręgowym w Legnicy
tel. 76-7545011
Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Fw: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Goleniowie 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną, który wpłynął do Sądu Rejonowego w Goleniowie drogą elektroniczną w dniu 2 września 2019 r.

Z poważaniem,
Anna Górska
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Goleniowie
91 466 74 30

Adm 50-114/19 przez Sąd Rejonowy w Legionowie 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie.

Z poważaniem

Magdalena Kisiel

Oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy w Legionowie

Tel (22) 782-36-01

Fax (22) 782-36-09

e- mail m.kisiel@legionowo.sr.gov.pl

www: <http://www.legionowo.sr.gov.pl/> http://www.legionowo.sr.gov.pl

_____

Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Legionowie z siedzibą
przy ul. Sobieskiego 47, 05-118 Legionowo. Podanie danych jest dobrowolne.
Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia.
Retencja danych, zawartych w niniejszej wiadomości, zostanie ograniczona
wyłącznie do udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy. Dane z niniejszej
wiadomości, bez wskazania wnioskodawcy, mogą nie zostać włączane do zbioru
danych Administratora.
Więcej informacji dot. zasad przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo
na stronie Sądu pod adresem: <http://www.waw.sa.gov.pl/>
www.legionowo.sr.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może
być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem
informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie
powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie
nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Dziękujemy.
Sąd Rejonowy w Legionowie

Odp. na wniosek przez Sąd Rejonowy w Złotoryi 3

Odpowiedź na wniosek o udzielenie inf. publ. przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim 1

Dzień dobry,
w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek z 1 września 2019 roku (Adm-411-534/19.

Z poważaniem

Elżbieta Dudziec

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego

w Grodzisku Mazowieckim

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 1

PO-061-212/19

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej w załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Z poważaniem

Grażyna Socha
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu
tel. (71) 798-77-43
faks: (71) 798-77-52

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.
Dziękujemy. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz odpowiednio ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie www.wroclaw.sa.gov.pl, w zakładce RODO oraz w budynku Sądu.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments.
Thank you. Court of Appeal in Wrocław.

Your personal data is processed by Court of Appeal in Wroclaw in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) and, accordingly, polish Act of 14th December 2018 on the protection of personal data processed with regard to crime prevention and combating. Full information about personal data processing (in Polish language) is available on the website www.wroclaw.sa.gov.pl in tab "RODO" or in the building of the Court.

A-061-25/19 przez Sąd Rejonowy w Oleśnie 1

W odpowiedzi na pismo z dnia 1 września 2019 r. kierowane w trybie dostępu do informacji publicznej
w załączeniu przedstawiam odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego w Oleśnie .

na zarządzenie Prezesa sądu

Z wyrazami szacunku

Violetta Kaczmarczyk
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Oleśnie

46-300 Olesno
ul. Sądowa 3

TEL.: 34 3596930
TEL. 506082590

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 01.09.2019r. o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem,

Alina Obszańska
Specjalista ds.
administracyjno – gospodarczych
p.f. Kierownika Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim
Tel. 84 665-74-31
Fax. 84 665-74-90

OA-47-59 przez Sąd Rejonowy w Braniewie 1

Odpowiedź w załączniku

Monika Furtak

Z-ca Kierownika

Oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy w Braniewie

tel. 55 646 52 27

Sąd Rejonowy w Braniewie z siedzibą w Braniewie przy ul. Sądowej 1,
reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Braniewie informuje, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str.1).
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Braniewie pod
adresem: <http://www.braniewo.sr.gov.pl/> http://www.braniewo.sr.gov.pl w
zakładce: Ochrona Danych Osobowych.

A-060-30/19 przez Sąd Rejonowy w Augustowie 1

Witam,

w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 r.

Z poważaniem,

Magdalena Chylińska
Stażysta

Oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy w Augustowie
tel.: (87) 643 84 52
fax: (87) 643 84 64
e-mail: magdalena.chylinska@augustow.sr.gov.pl<mailto:monika.kosno@augustow.sr.gov.pl>
www: www.augustow.sr.gov.pl<http://www.augustow.sr.gov.pl>

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Augustowie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępnych jest tutaj: www.augustow.sr.gov.pl<http://www.augustow.sr.gov.pl>
________________________________
Od: sprawa-14275@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14275@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: Chylińska Magdalena
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14275@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

inf. publiczna przez Sąd Rejonowy w Wieluniu 1

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Wieluniu o przedłużeniu terminu do udostępnienia informacji publicznej
Z poważaniem:
Edyta Szczepaniak - Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Wieluniu
tel. 734 429 030
tel. 43 842 01 44

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Wieluniu pod adresem: http://www.wielun.sr.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,m2,224 oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu.

Informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Piszu 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 12 września 2019 r.

Pozdrawiam
Monika Koprowska
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Piszu
tel. 87 424 13 45
faks: 87 424 13 14
kom. 606 844 819

odp. na inf. publ. przez Sąd Okręgowy w Poznaniu 1

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Wiceprezesa SO z dnia 11.09.2019r.

Pozdrawiam

Joanna Kowalska - Okulanis
Z-ca Kierownik Oddziału Administracyjnego
SO Poznań
61 62 83 058

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód Adm. 009-53/19 przez Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam pismo z dnia 11 września 2019 roku (znak: Adm. 009-53/19).

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem,

Lidia Ślosarczyk

--

ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

___________________________________

40 - 078 Katowice, pl. Wolności 10

(32) 604 77 13, (32) 604 77 00, (32) 604 77 04

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Jaworznie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02 września 2019r. uprzejmie informuję, że odpowiedź nie zostanie udzielona w ustawowym terminie tj. 14 dni z uwagi na znaczne zaangażowanie pracowników przygotowujących sporządzenie informacji publicznej. Z tego powodu na mocy art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej Prezes Sądu przedłuża termin do sporządzenia wnioskowanej informacji do dnia 07 paździesrnika 2019r.

inf. publiczna przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim 1

W załączeniu przesyłam pismo Pana Prezesa z dnia 12.09.2019r.

Iwona Korż- Kierownik OA

Odpowiedź na wniosek przez Sąd Rejonowy w Świeciu 1

A-060-42/19

Odpowiedź na wniosek

Na zarzadzenie Prezesa Sadu

Renata Joppek

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Świeciu

Ul. Sądowa 12

86-100 Świecie

Tel. 52 33 32 803

Fax 52 33 32 812

e-mail: sad@swiecie.sr.gov.pl <mailto:sad@swiecie.sr.gov.pl>

Sąd Rejonowy w Świeciu z siedzibą ul. Sądowa 12, 86-100 Świecie,
reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Świeciu informuje, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str.1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Świeciu pod
adresem: http://swiecie.sr.gov.pl w zakładce: Obsługa Interesantów - Ochrona
Danych Osobowych.

Pismo Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 września 2019 roku o nr AV-0164-142/19 stanowiące odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 r. przez Sąd Apelacyjny w Łodzi 1

W załączeniu przesyłam pismo Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 września 2019 roku o nr AV-0164-142/19 stanowiące odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 roku.

Pozdrawiam

Przemysław Stalski
Zastępca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sądu Apelacyjnego w Łodzi
tel.: (42) 68 50 642
fax: (42) 20 91 172
e-mail: przemyslaw.stalski@lodz.sa.gov.pl<mailto:przemyslaw.stalski@lodz.sa.gov.pl>
www.lodz.sa.gov.pl<http://www.lodz.sa.gov.pl>

Sąd Rejonowy w Głubczycach - odp. na informacje publiczną przez Sąd Rejonowy w Głubczycach 1

Głubczyce, 12 września 2019 r.

A-061-20/19

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 1 września 2019r. dotyczący podania informacji publicznej, na zarządzenie Prezesa Sądu w załączeniu uprzejmie przesyłam wnioskowane dane.

Na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Głubczycach.
Z poważaniem.
Agata Gużda
Kierownik Samodzielnej
Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Głubczycach
ul. Kochanowskiego 1
48-100 Głubczyce
tel. 77 47 10 626, fax 77 47 10 627
tel. 734 432 669