odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHOCZEWO 1

Dzień dobry w związku z Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji
publicznej w załączeniu przesyłamy odpowiedź na wspomniany wniosek.

--
Pozdrawiam
Sekretariat Urzędu Gminy Choczewo
Maja Lessnau

Odpowiedz na wniosek przez WIELOWIEŚ 4

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek dotyczący liczby wniosków o informacje publiczną w latach 2014-2016.
Pozdrawiam Ewa Dodak

w sprawie informacji publicznej przez GŁUCHOŁAZY 1

Witam

przesyłam pismo w sprawie zapytania w trybie dostępu do informacji
publicznej

z poważaniem

--
Piotr Wierzbicki
Sekretarz Miasta
Urząd Miejski w Głuchołazach
ul. Rynek 15
48-340 Głuchołazy
77/409 21 00
502 342 062

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez KUNICE 4

-- Dzień dobry!.
W załączeniu przesyłam skany rejestru wniosków o udostępnienie
informacji publicznej za lata 2014-2016.
W roku 2014 wpłynęło do naszego urzędu 50 wniosków, w 2015 r. wpłynęło
54 wniosków, a w 2016 - 52 wnioski.
Rejestr wniosków jest prowadzony w naszym urzędzie w formie papierowej.
W związku z tym, że rejestry są zszywane i opieczętowywane okrągłą
pieczęcią , nie można było ich rozszywać aby można było je swobodnie
zeskanować.
Stąd skan ksero.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Halina Ługowska
insp. ds. organizacyjnych
Urząd Gminy Kunice
ul. Gwarna 1
59-216 Kunice
tel. 76/8575 172 wew. 34

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BŁAŻOWA

Gmina Błażowa
Woj.podkarpakie

Liczba wniosków pisemnych o informację publiczną :
1. 2014 rok - 3
2. 2015 rok - 4
3. 2016 rok - 6

Wiesław Wania sekretarz gminy

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SKARŻYSKO-KOŚCIELNE 1

Dzień dobry

Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym w odpowiedzi na wniosek
o udostępnienie informacji publicznej,przesyła w załączeniu
żądane informacje.

Z poważaniem
Z-ca Kierownika USC
U.Suwara

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WARTA 3

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
22.02.2017roku Urząd Gminy i Miasta w Warcie podaje liczbę wniosków o informację
publiczną która wpłynęła do tutejszego Urzędu w 2014 roku - 57, w roku 2015 -
48, w 2016 - 58, oraz przesyła skany ewidencji tychże wniosków za rok 2014,2015
oraz 2016.

Pozdrawiam
Anna Lament
Inspektor ds. organizacyjnych

odp. na wniosek przez RĘDZINY 2

W załączeniu przesyłam informacje o przedłużeniu terminu udzielenia
odpowiedzi.

Pozdrawiam,

Sekretarz Gminy Rędziny

Krzysztof Popiel

<mailto:sekretarz@redziny.pl> sekretarz@redziny.pl |tel. 34 327 90 14 |
<http://www.redziny.pl/> www.redziny.pl

P Zanim wydrukujesz ten e-mail pomyśl o środowisku

Treść niniejszej wiadomości jest poufna i przeznaczona wyłącznie dla jej
adresatów. W razie pomyłkowego przesłania Państwu tej wiadomości, prosimy o
poinformowanie o tym nadawcy przez wysłanie odpowiedzi zwrotnej.
Rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym
charakterze bez zgody nadawcy jest zabronione i może być karalne. The
content of this message is confidential and is intended solely for it's
addressees. If you have received this message by mistake, please notify the
sender immediately by replying to this message. Any disclosure, copying,
distribution or any action taken or omitted to be taken without
authorization in reliance on it is prohibited and may be unlawful.

informacja publiczna przez UDANIN 3

W związku z Waszym wnioskiem przesyłamy odpowiedź na żądane informacje.

Z poważaniem

Piotr Łabędzki

Sekretarz Gminy Udanin

tel.: 76 7442 870, 76 8 709 222

fax.:76 8709 242 76 7442899

e-mail.: piotr.labedzki@udanin.pl

www.biuletyn.net/udanin

www.udanin.pl,

odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ZAWIDZ

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21
lutego Urząd Gminy w Zawidzu informuje że :

2014 rok wpłynęło - 12 wniosków

2015 rok wpłynęło - 26 wniosków

2016 rok wpłynęło - 29 wniosków

z poważaniem:

Bogusława Nowicka

Urząd Gminy ZAWIDZ

Fwd: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZWOLEŃ 1

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej, treść w załączniku.

Jan Nowakowski- Sekretarz Gminy

Urząd Miejski w Zwoleniu

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: Tue, 14 Mar 2017 13:25:37 +0100
Nadawca: sekretariat@zwolen.pl
Odpowiedź-Do: sekretariat@zwolen.pl
Firma/Organizacja: Urząd Miejski w Zwoleniu
Adresat: sekretarz@zwolen.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: Tue, 21 Feb 2017 21:07:45 -0000
Nadawca: sprawa-2566@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-2566@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: sekretariat@zwolen.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres:sprawa-2566@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W imieniu Stowarzyszenia,
Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski
- członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

wniosek o informację publiczną przez GZY 1

W związku z państwa pismem uprzejmie informuję:

Ad1. W 2014r Urząd Gminy Gzy otrzymał 18 wniosków o informację publiczną.

Ad2. W 2015r Urząd Gminy Gzy otrzymał 24 wnioski o informację publiczną.

Ad3.. W 2016r Urząd Gminy Gzy otrzymał 8 wniosków o informację publiczną.

Ad4, 5,6 W załączeniu przesyłamy rejestr spis wniosków.

Z poważaniem Wiesław Ochtabiński

odpowiedź przez ROZOGI 4

Dzień dobry przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie
informacji publicznej.

Z poważaniem

Anna Pszczółkowska
Urząd Gminy Rozogi

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBISZYN 3

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji z dnia
21.02.2017r. informuję, iż:

w 2014 r. do tut. urzędu wpłynęło 21 wniosków o udostępnienie informacji
publicznej, w 2015 r. - 21 wniosków i w 2016 r. - 32 wnioski.

Skany rejestru wpływających wniosków w załączeniu.

Z poważaniem

Katarzyna Wiśniewska

Insp. ds. obsł. rady gminy i sekretariatu

Urząd Gminy Lubiszyn

W dniu 2017-02-21 o 20:40, sprawa-776@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

WO.1431.3.2017 przez SIERPC 1

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

--
Michał Gadomski
Urząd Miejski w Sierpcu
Wydział Organizacyjny

Odpowiedź przez TULISZKÓW

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji z dnia 21 lutego 2017
roku (data wpływu do Urzędu 22 lutego 2017 roku), w sprawie liczby wniosków
pisemnych o informację publiczną w latach 2014, 2015, 2016, Urząd Gminy i
Miasta informuje, iż nie prowadzi ogólnego rejestru wniosków o udostępnienie
informacji, wnioski rejestrowane są odpowiednio na stanowiskach pracy. Do
Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie wpłynęła następująca liczba wniosków o
udostępnienie informacji publicznej:

2014 rok - 34 wnioski,

2015 rok - 39 wniosków,

2016 rok - 33 wnioski.

Magdalena Markiewicz

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie

Pl. Powstańców Styczniowych 1863 r. 1

62-740 Tuliszków

tel. 63 279 17 86; fax. 63 279 17 70

Odpowiedź na wniosek o udostępnieni informacji publicznej. przez SUCHOWOLA 3

Suchowola, dnia 22.03.2017 r.

SG.1431.3.2017

*Sprawa-2372@federowanie.siecobywatelska*
<mailto:Sprawa-2372@federowanie.siecobywatelska>*.pl*

**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.02.2017 r.o udostępnienie informacji
publicznejUrząd Miejski w Suchowoli podaje następujące informacje:

Ad 1. W roku 2014 Urząd otrzymał 38 wniosków o udostępnienie informacji
publicznej, w tym: 34 mailem, 2 pocztą tradycyjną, 2 wnioski złożone w
sekretariacie;

Ad 2. W roku 2015 Urząd otrzymał 32 wnioski o udostępnienie informacji
publicznej, w tym: 31 mailem, 1 pocztą tradycyjną;

Ad 3. W roku 2016 Urząd otrzymał 41 wnioski o udostępnienie informacji
publicznej, w tym: 37 mailem, 4 pocztą tradycyjną.

Rejestry wniosków w załączeniu do niniejszego pisma.

Jan Lola
Sekretarz Gminy

--
Urząd Miejski w Suchowoli
16-150 Suchowola
Plac Kościuszki 5
tel. (85) 72 29 400, fax (85) 72 29 419
adres e-mail: sekretariat@suchowola.pl

Wysyłanie wiadomości e-mail: rejestr informacji publicznych 2014,2015,2016.doc przez KRZYKOSY 1

Urząd Gminy w Krzykosach przesyła skan rejestrów informacji publicznych za
rok 2014,2015,2016 oraz następujace dane:
1/ w roku 2014 urząd otrzymał 49 wniosków o informację publiczną w tym 3
poczta tradycyjną,
2/ w roku 2015 otrzymaliśmy 38 wniosków
3/ w roku 2016 otrzymalismy 46 wniosków w tym 1 pocztą tradycyjną.
Pozdrawiam.
Maria Jagiełka
Inspektor ds. ogólnych
Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami pliku
lub łącza:

rejestr informacji publicznych 2014,2015,2016.doc

Uwaga: W celu ochrony przed wirusami komputerowymi programy poczty e-mail
mogą zapobiegać wysyłaniu i odbieraniu pewnych typów załączników plików.
Sprawdź ustawienia zabezpieczeń poczty e-mail, aby określić obsługę
załączników.

Odpowiedź na wniosek przez GRABICA 2

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Magdalena Wspaniała

Urząd Gminy w Grabicy

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZYPLISZKI 8

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
21.02.2017 r. informuję:

Ad. 1 53 wnioski

Ad.2 49 wniosków

Ad.3 52 wnioski

Ad. 4-6 skany w załaczeniu

Sekretariat Urzędu Gminy Szypliszki

ul. Suwalska 21

16-411 Szypliszki

W dniu 2017-02-21 o 21:43, sprawa-2288@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRZEPICE

Dzień Dobry!

W związku z tym, że w czasie przekazywania wiadomości e-mail do lokalnego
sytemu obiegu dokumentów doszło do przypadkowego skasowania przez pracownika
Urzędu treści wiadomości e-mail, a kilkrotne próby przywrócenia skasowanej
treści nie przyniosły rezultatu, proszę o ponowne przesłanie e-mail z
przedmiotową treścią wniosku oraz wyrażenie zgody na możliwość udzielenia
odpowiedzi na wniosek w ustawowym terminie.

Z poważaniem
Zbigniew Sosin
Sekretarz Gminy Krzepice

Odpowiedź na wniosek z 21.02.2017r. przez STARE KUROWO 3

Stowarzyszenie
Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski
- członkowie zarządu

Nasz znak: RO.1431.8.2017.MKon Stare Kurowo, dnia 02.03.2017r

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia informacji publicznej informuję o otrzymanych wnioskach o udzielenie informacji publicznej:
1. W 2014 roku – 35 wniosków
2. W 2015 roku – 39 wniosków
3. W 2016 roku – 44 wnioski

Jednocześnie przesyłam rejestry wniosków o udzielonej informacji publicznej za lata 2014-2016.

Z poważaniem
Marian Konkowski
Sekretarz Gminy

odpowiedź przez TUŁOWICE 3

W załączeniu odpowiedź na wniosek

--

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BARUCHOWO 4

Witam,

W załączeniu przesyłam odpowiedź wraz z załącznikami na złożony wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam,

Magdalena Zielińska

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Tel. 0/54 2845-611 wew. 28