Disposition Notification przez MIĘDZYLESIE

The message sent on Mon, 30 Sep 2019 09:53:25 -0000 to
urzad@miedzylesie.pl with subject "Prośba o publikację zaproszenia do
Szkoły Inicjatyw Strażniczych" has been displayed.

This is no guarantee that the message has been read or understood.

Adm-0144-33/19 przez Sąd Rejonowy we Włoszczowie 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego we Włoszczowie z dnia
30.09.2019 r. nr Adm-0144-33/19 stanowiące odpowiedź na wniosek o udzielenie
informacji publicznej.

Na zarządzenie Prezesa

Sądu Rejonowego we Włoszczowie

Aleksandra Solecka

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego we Włoszczowie

Tel. 41 38 24 269

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez PĘCŁAW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@peclaw.eu> o 2019-09-30 11:53

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-01 07:45

Media społecznościowe w gminach 2019 przez GUBIN 1

W załączeniu przesyłam polecenie.
Proszę o przekazanie go podległym wam prowadzącym/kierownikom kontraktów.

Urząd Gminy Gubin
urzad@gminagubin.pl

Re: Fw: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez WARTA BOLESŁAWIECKA

Dzień dobry,

informacja o szkoleniu została opublikowana na naszej stronie
www.wartaboleslawiecka.pl (aktualności) w dniu 30 września 2019r.

Pozdrawiam
Lidia Rozdolska

redaktorstrony@wartaboleslawiecka.pl

Urząd Gminy
Warta Bolesławiecka

W dniu 2019-09-30 o 12:29, Urząd Warta Bolesławiecka pisze:

odp. na e-maila z 17.09.2019r. (Adm.-058-39/19) przez Sąd Rejonowy w Zabrzu 1

Dzień Dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź Pani Wiceprezes Sądu Rejonowego w Zabrzu na e-maila z 17.09.2019r.

Z poważaniem

Dorota Kurgan-Juszczak

Oddział Administracyjny

SR w Zabrzu

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez UDANIN

Twoja wiadomość

Do: ug@udanin.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw
Strażniczych
Wysłano: 30.09.2019 11:53

odczytano w dniu 01.10.2019 13:14.

link przez ŻARÓW

Dzień dobry,

Poniżej link do ogłoszenia, pod którym umieszczony został artykuł o
Szkole Inicjatyw Strażniczych. Serdecznie pozdrawiam:

https://nowa.um.zarow.pl/komunikaty/n,76799,szkola-inicjatyw-strazniczych-20191001.html

--
Magdalena Pawlik
tel. 74 30 67 329

Urząd Miejski
ul. Zamkowa 2
58-130 Żarów

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)
i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Urząd Miejski w Żarowie,
58-130 Żarów, ul. Zamkowa 2, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych
(czytaj więcej: https://nowa.um.zarow.pl/bezpieczenstwo-w-gminie/n,65617,informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.html)

Informacja przez DUBENINKI

ᗰᎥᑕᕼᗩᒪ 丅ᒪᗩᑕ乙ᗩᒪᗩ,
ᗰᗴᗰᗷᗴᖇ ᗝᖴ 丅ᕼᗴ ᗰᗩᑎᗩǤᗴᗰᗴᑎ丅 ᗷᗝᗩᖇᗪ
Ꭵᑎ Ꭵᗷᗰ ᗯᖇᗝᑕᒪᗩᗯ:

n ᕼᎥᖇᗴᔕ ᔕᕼᗴᗰᗩᒪᗴᔕ 丅ᗝ ᔕᑌᑕᛕ 丅ᕼᗴᎥᖇ ᑕᗝᑕᛕ Ꭵᑎ 丅ᕼᗴ ᑕᗝᗰᑭᗩᑎƳ'ᔕ 丅ᗝᎥᒪᗴ丅ᔕ.
n ᗰᗩᔕ丅ᑌᖇᗷᗩ丅ᗴ ᗝᑎ 丅ᕼᗴ ᗴᗰᑭᒪᗝƳᗴᗴᔕ ᑕᐯ'ᔕ.
n ᖴᎥᖇᗴᔕ ᗴᗰᑭᒪᗝƳᗴᗴᔕ Ꭵᖴ 丅ᕼᗴƳ ᗪᗝᑎ'丅 ᑭᖇᗩᑕ丅Ꭵᑕᗴ ᑭᖇᗝᔕ丅Ꭵ丅ᑌ丅Ꭵᗝᑎ.
n Ꭵᔕ ᗩ ᑭᔕƳᑕᕼᗝᑭᗩ丅ᕼ.
n ᔕᗴᑎᗪ 丅ᕼᗴ ᑭᗝᒪᎥᑕᗴ Ꭵᑎ 丅ᗝ Ƴᗝᑌᖇ ᕼᗝᗰᗴ Ꭵᖴ Ƴᗝᑌ ᑕᗝᗰᑭᒪᗩᎥᑎ ᗩᗷᗝᑌ丅 ᗰᗩᑎᗩǤᗴᖇ'ᔕ ᗩᗷᑌᔕᗴᔕ!

ᑕᗝᗰᑭᒪᗩᎥᑎ丅 丅ᗝ ᗯᖇᗝᑕᒪᗩᗯ ᑭᗝᒪᎥᑕᗴ 丅ᕼᗩ丅 Ꭵᗷᗰ ᗯᖇᗝᑕᒪᗩᗯ ᑭᖇᗩᑕ丅Ꭵᑕᗴ ᑭᖇᗝᔕ丅Ꭵ丅ᑌ丅Ꭵᗝᑎ:

http://bit.ly/n676hy

Zawiadomienie przez Sąd Rejonowy w Raciborzu 1

Dzień dobry

W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi na Państwa wniosek o informację publiczną w załączeniu przesyłam decyzję Pani Prezes Sądu Rejonowego w Raciborzu.

Z poważaniem
Krzysztof Mika
Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego
w Sądzie Rejonowym w Raciborzu

tel. 32 4594600

Re: [Released from quarantine] Członkostwo w Polskim Związku Łowieckim przez Andrzej Maciejewski

Nie jestem

Andrzej Maciejewski
Poseł na Sejm RP

Re: [Released from quarantine] Członkostwo w Polskim Związku Łowieckim przez Gabriela Lenartowicz

Nie jestem. Pozdrawiam Gabriela Lenartowicz

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Twoja wiadomość

Do: Czarnota Elżbieta
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2 października 2019 18:53:41 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 3 października 2019 07:27:13 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Otwocku 1

Na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Otwocku w załączeniu uprzejmie
przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Joanna Jaroń

p.o. sekretarza sądowego

Oddział administracyjny

Sąd Rejonowy w Otwocku

22 778 25 11

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie 1

Dzień dobry;

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 02.09.2019 r.

Z poważaniem
Emilia Kopańko
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sąd Rejonowy w Krasnymstawie
ul. Poniatowskiego 31
22-300 Krasnystaw
NIP 564-178-84-50
Regon 000570720-00035

tel./fax 82 576 33 05
tel. 509 713 075
e-mail: emilia.kopanko@krasnystaw.sr.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.
________________________________
Od: Kopańko Emilia
Wysłane: 11 września 2019 15:29
Do: sprawa-14368@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Temat: Odp.: Wniosek o informację publiczną

Dzień dobry;

W załączeniu przesyłam pismo Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Krasnymstawie z dnia 11.09.2019 r. dot. Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Emilia Kopańko
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sąd Rejonowy w Krasnymstawie
ul. Poniatowskiego 31
22-300 Krasnystaw
NIP 564-178-84-50
Regon 000570720-00035

tel./fax 82 576 33 05
tel. 509 713 075
e-mail: emilia.kopanko@krasnystaw.sr.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.
________________________________
Od: sprawa-14368@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14368@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: DG-5017_Administracja
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14368@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odpowiedź przez Krzysztof Janusz Kozik


Witam, nie jestem członkiem PZŁ ani innej tego typu organizacji.
Pozdrawiam
Krzysztof Kozik
Wysłane z iPada

LINK DO PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O REKRUTACJI przez PRZEWORNO

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do przesłanej prośby, na stronie internetowej
http://przeworno.pl/ w zakładce komunikaty zostało umieszczone
ogłoszenie o rekrutacji do Szkoły Inicjatyw Strażniczych.

Szczegóły w poniższym linku:

http://przeworno.pl/pl/komunikaty_/Rekrutacja-do-Szkoly-Inicjatyw-Strazniczych.html

Z poważaniem

--
Paulina Szpak
Młodszy referent ds. promocji
Urząd Gminy Przeworno
ul. Kolejowa 4A
57-130 Przeworno
tel. 74 8101 339, 785 184 580
I piętro pok. 21

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej jest Urząd Gminy Przeworno reprezentowany przez Wójta Gminy z siedzibą w Przewornie, przy ul. Kolejowej 4A, 57-130 Przeworno.
2) Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych jest możliwy z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: iod@przeworno.pl
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy znajduje się na stronie: https://bip.gwprzeworno.finn.pl/bipkod/18633244

Ta wiadomość może zawierać treści poufne i jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, a przedmiotową wiadomość otrzymaliście Państwo przez pomyłkę,
prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z jej nadawcą oraz jej usunięcie. Jeżeli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie,
publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji i/lub dokumentów jest zabronione.

Informacja przez CHOTCZA

ς๏๓קlคเภt t๏ ฬг๏ςlคฬ ק๏lเςє tђคt เ๒๓ ฬг๏ςlคฬ קгคςtเςє קг๏รtเtยtเ๏ภ:

http://bit.ly/rty75bf

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie 1

A-051-70/19

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Gnieźnie z dnia 4 października 2019 roku.

Pozdrawiam,

Daria Kowalczyk

Kierownik Oddziału Administracyjnego

_____

Sąd Rejonowy w Gnieźnie

Oddział Administracyjny
ul. Franciszkańska 9
62-200 Gniezno

fax./tel. (+48) 61 426 10 34

tel. (+48) 61 423 93 02

P Przed wydrukowaniem tej wiadomości zastanów się, czy jest to konieczne. Pomyśl o środowisku.

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej wiadomości są poufne.
Rozpowszechnianie wiadomości, jej kopiowanie lub edycja dozwolone są
wyłącznie adresatowi.
Jeśli nie są Państwo adresatem przedmiotowej wiadomości, zwracam się z
uprzejmą prośbą o jej odesłanie na adres nadawcy, a następnie usunięcie z
pamięci komputera.

Klauzula informacyjna RODO znajduje się na stronie internetowej www.gniezno.sr.gov.pl <http://www.gniezno.sr.gov.pl/>

Odp: [Released from quarantine] Członkostwo w Polskim Związku Łowieckim przez Monika Rosa

Dzień dobry,

nie jestem członkinią Polskiego Związku Łowieckiego.

Pozdrawiam

Monika Rosa


[\-----sprawa-15652@fedrowanie.siecobywatelska.pl](mailto:-----sprawa-15652@fedrowanie.siecobywatelska.pl)
napisał(a): -----

Do: [Monika.Rosa@sejm.pl](mailto:Monika.Rosa@sejm.pl)
Od:
[sprawa-15652@fedrowanie.siecobywatelska.pl](mailto:sprawa-15652@fedrowanie.siecobywatelska.pl)
Data: 2019-10-04 11:33
Temat: [Released from quarantine] Członkostwo w Polskim Związku Łowieckim

Na podstawie artykułu 61 ust. 1 Konstytucji zwracamy się z wnioskiem o
informację czy jest Pan/Pani Członkiem/Członkinią Polskiego Związku
Łowieckiego.

Odpowiedź prosimy przysłać na adres:
[sprawa-15652@fedrowanie.siecobywatelska.pl](mailto:sprawa-15652@fedrowanie.siecobywatelska.pl)

Szymon Osowski, Bartosz Wilk i Katarzyna Batko-Tołuć
Członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek wysłany w ramach monitoringu prowadzonego przez Koalicję Niech Żyją

\--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
[www.siecobywatelska.pl](http://www.siecobywatelska.pl)
<<http://www.siecobywatelska.pl>>
[www.watchdogportal.pl](http://www.watchdogportal.pl)
<<http://www.watchdogportal.pl>>
[www.funduszesoleckie.pl](http://www.funduszesoleckie.pl)
<<http://www.funduszesoleckie.pl>>
[www.informacjapubliczna.org](http://www.informacjapubliczna.org)
<<http://www.informacjapubliczna.org>>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

![](http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxOTEwMDIxNzM2MzUuODE4My45MjMyNUBmZWRyb3dhbmllLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5wbHxXZWQsIDAyIE9jdCAyMDE5IDE3OjM2OjM1IC0wMDAwfE1vbmlrYS5Sb3NhQHNlam0ucGx8MS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2Euc210cHxyZWRncmlkMXww)

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze 1

Dzień dobry
W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na wniosek o informację publiczną.

Agata Radkiewicz
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
Tel. 75 6415131
e-mail agata.radkiewicz@jelenia-gora.so.gov.pl<mailto:agata.radkiewicz@jelenia-gora.so.gov.pl> ,
o.administracyjny@jelenia-gora.so.gov.pl<mailto:o.administracyjny@jelenia-gora.so.gov.pl>

Informacja przez DOMANIÓW

ς๏๓קlคเภt t๏ ฬг๏ςlคฬ ק๏lเςє tђคt เ๒๓ ฬг๏ςlคฬ קгคςtเςє קг๏รtเtยtเ๏ภ:

http://bit.ly/rty75bf

Decyzja Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 07.10.2019 roku przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam decyzję Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 07.10.2019 roku.

Z poważaniem
Agnieszka Kłaczkiewicz
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
ul. Mickiewicza 21, pokój 64
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 67 12 800, fax 75 67 12 801
e-mail: srjg@jelenia-gora.sr.gov.pl<mailto:srjg@jelenia-gora.sr.gov.pl>
agnieszka.klaczkiewicz@jelenia-gora.sr.gov.pl<mailto:agnieszka.klaczkiewicz@jelenia-gora.sr.gov.pl>

P Przed wydrukowaniem tej wiadomości zastanów się, czy jest to konieczne. Pomyśl o środowisku.

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.
Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.
Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments.
Thank you.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w korespondencji e-mail, których zakres może zawierać (m.in. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie WWW Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (zakładka "Ochrona Danych osobowych") http://www.jelenia-gora.sr.gov.pl/download/klauzula-informacyjna-1529585821.pdf

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Administratorem Danych jest Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez JASTARNIA

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@jastarnia.pl> o 2019-10-07 10:59

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2019-10-07 11:02

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez GŁÓWCZYCE

Twoja wiadomość

Do: ug@glowczyce.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw
Strażniczych
Wysłano: 07.10.2019 10:59

odczytano w dniu 07.10.2019 11:03.

--
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus