Wysyłanie wiadomości e-mail: informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Lesznie 1

Dzień dobry,

przesyłam pismo Prezesa Sądu w sprawie Państwa wniosku o udostepnienie
informacji publicznej.

Z poważaniem

--
Lucyna Waligóra
Kierownik oddz. administracyjnego
tel. 65/525-94-22
e-mail: sekretariat.prezydialny@leszno.sr.gov.pl

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Lęborku 2

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dn. 01.09.2019 r.

Z poważaniem

Izabela Lewnau

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Lęborku

tel.598636835;e-mail: <mailto:izabela.lewnau@lebork.sr.gov.pl> izabela.lewnau@lebork.sr.gov.pl

SĄD REJONOWY W LĘBORKU

84-300 Lębork, Plac Kopernika 4

Tel. (059) 8 636-836, Fax (059) 8 636-835

e-mail:administracja@lebork.sr.gov.pl

Ten e-mail może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. W przypadku gdyby otrzymali Państwo tę wiadomość przypadkowo lub przez pomyłkę, proszę usunąć jej treść oraz jak najszybciej poinformować o tym fakcie nadawcę. Kopiowanie, i/lub przesyłanie dalej informacji zawartych w tym e-mail'u przez osoby do tego nieuprawnione jest zabronione.

Sąd Rejonowy w Lęborku z siedzibą w Lęborku przy Placu Kopernika 4, informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Lęborku pod adresem: <http://www.lebork.sr.gov.pl/> www.lebork.sr.gov.pl -> Ochrona Danych Osobowych.

na wniosek z dnia 01.09.2019 r.

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

Z poważaniem

Monika Flis
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 94
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 8720 449 wew. 209
fax.15 8720 406

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

________________________________
Od: sprawa-14340@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14340@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: DG-5066_Administracja
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14340@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Hrubieszowie 1

Dzień dobry.

?W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Hrubieszowie z dnia 13.09.2019 stanowiące odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem

Magdalena Wrzołek

________________________________
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
tel./fax 84 696 40 42
administracja@hrubieszow.sr.gov.pl<mailto:administracja@hrubieszow.sr.gov.pl>
www.hrubieszow.sr.gov.pl<http://www.hrubieszow.sr.gov.pl>

Uwaga: Niniejsza korespondencja może zawierać informacje poufne oraz / lub prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo tą korespondencję na skutek pomyłki), prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i odesłać otrzymaną korespondencję. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem korespondencji informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie korespondencji bez zgody jej nadawcy jest zabronione.
________________________________
Od: sprawa-14337@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14337@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: DG-4157_administracja
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14337@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

A-061-43/19 przez Sąd Rejonowy w Legnicy 1

Dzień dobry

W załączeniu przedstawiam pismo Pani Wiceprezes Sądu Rejonowego w Legnicy Moniki Glinieckiej-Kaczmarek z dnia 12.09.2019r.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości na poniższy adres e-mailowy.

Pozdrawiam

Patrycja Rogus-Nowak

Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Legnicy

tel. 76 75 44 702, e-mail: oddzial.administracyjny@legnica.sr.gov.pl<mailto:oddzial.administracyjny@legnica.sr.gov.pl>

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.
Administratorem Danych jest Sąd Rejonowy w Legnicy, Prezes lub Dyrektor. Więcej informacji na http://www.legnica.sr.gov.pl<http://www.legnica.sr.gov.pl/> i na tablicy ogłoszeń.

odpowiedź na wniosek w trybie informacji publicznej przez BISKUPICE 1

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku, ul. 3 Maja 9A, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku pod adresem: www.gdansk-poludnie.sr.gov.pl sekcja Dodatkowe informacje/RODO.

Adm. 11-2/19 przez Sąd Rejonowy w Wołominie 1

Szanowni Państwo,

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 12 września 2019 r. - Adm. 11-2/19.

Z poważaniem

Kierownik B.O.I.

Sądu Rejonowego w Wołominie

Ilona Pierścieniak

tel. 22-776-21-44 wew.6030

A-060-36/19 przez Sąd Rejonowy w Tucholi 1

Z poważaniem

Jolanta Szeffs

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego w Tucholi
Tel. 523360409

Sąd Rejonowy w Tucholi z siedzibą ul. Świecka 28, 89-500 Tuchola,
reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Tucholi informuje, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str.1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Tucholi pod
adresem: <http://bip.tuchola.sr.gov.pl> http://bip.tuchola.sr.gov.pl w
zakładce: Obsługa Interesantów - Ochrona Danych Osobowych.

A-123-88/2019 przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu z dnia 12 września 2019 roku.

st. insp.
Aneta Wdowiak

A-019-54/19 przez Sąd Okręgowy w Kaliszu 11

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo
Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu??
wraz z załącznikiem.??

Anna Adamiec

Oddział Administracyjny
Sądu Okręgowego w Kaliszu

Administratorem Danych Osobowych jest Prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu, Dyrektor Sądu Okręgowego w Kaliszu, Minister Sprawiedliwości w zakresie realizowanych zadań oraz Sąd Okręgowy w Kaliszu w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się celem wymiany korespondencji, osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych.

FW: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku 2

W nawiązaniu do wniosku jak niżej w załączeniu przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 13.09.2019r. nr A-060-106/19.

Z poważaniem
Ewa Bogucka
Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Białymstoku

tel. 85 66 56 240
ewa.bogucka@bialystok.sr.gov.pl<mailto:ewa.bogucka@bialystok.sr.gov.pl>
oa.kierownik@bialystok.sr.gov.pl<mailto:oa.kierownik@bialystok.sr.gov.pl>

[Bez nazwy-5]

KLAUZULA POUFNOŚCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system. You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.

________________________________
Od: sprawa-14281@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-14281@fedrowanie.siecobywatelska.pl> <sprawa-14281@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-14281@fedrowanie.siecobywatelska.pl>>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: Biuro Obsługi Interesanta SR w Białymstoku
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14281@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-14281@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl<http://www.siecobywatelska.pl> <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl<http://www.watchdogportal.pl> <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl<http://www.funduszesoleckie.pl> <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org<http://www.informacjapubliczna.org> <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek oinformację publiczną przez Sąd Rejonowy w Stargardzie 1

sprawa-14490@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
A-0501-32/19

Witam.

W załączeniu przesyłam zestawienie żądanych informacji.

Z poważaniem

--
Elżbieta Wróblewska
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w
Stargardzie

tel. 91 5787443

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu 1

Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego w Jarosławiu na Państwa wniosek z dnia 1 września 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Maria Piotrowska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Jarosławiu

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju 1

Dzień dobry,

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 1 września 2019 roku.
Proszę o potwierdzenie odbioru wiadomości.

Z poważaniem,
Agnieszka Fąs-Furmanek
Inspektor
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Radomsku 2

Dzień dobry,

uprzejmie przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego w Radomsku na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Na zarządzenie

Prezesa SR w Radomsku

Z poważaniem

Anna Błoch

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Radomsku

________________________________
Od: sprawa-14461@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14461@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: 4174-administracja SR Radomsko
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14461@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

A.XXIV-433-91/19 informacja publiczna przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi 3

Witam

Przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej .

Ewa Niewola
Kierownik
Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia
w Łodzi

Tel. 42 66 40 721

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Panią/Pana o przetwarzaniu Pani/Pana danych oraz zasadach, na jakich się to odbywa.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, adres e-mail: administracyjny@lodz.sr.gov.pl<mailto:administracyjny@lodz.sr.gov.pl>
2. W sądzie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@lodz.sr.gov.pl<mailto:iodo@lodz.sr.gov.pl>
3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zawarte w wiadomości mailowej pytania.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytania.
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do tych danych, ich sprostowania i ograniczenia ich przetwarzania.
7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Regional Court in Łódź-Śródmieście.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi dostępne są tutaj<https://lodz.sr.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,mg,293>.

Adm.S-0144-102/19 informacja publiczna przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie 1

W załączeniu ponownie przesyłam pismo Pani Wiceprezes tut. Sądu z dnia 13 września 2019 roku, z uwagi na brak informacji o dostarczeniu wcześniejszej wiadomości.

Renata Wiśniewska-Krystek
Zastępca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie

Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Tychach 1

Uprzejmie przedstawiam w załączeniu pismo Pani Prezes tut. Sadu z dnia 13.09.2019 r., Dz.Og.72/19.

Inspektor

Sebastian Greguła

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sąd Rejonowy w Tychach
Oddział Administracyjny
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 33
Tel.: 32 3233113 :: Fax: 32 2192806 :: www.tychy.sr.gov.pl<http://www.tychy.sr.gov.pl> :: E-mail: sekretariat@tychy.sr.gov.pl<mailto:sekretariat@tychy.sr.gov.pl>
?

?

________________________________
Od: sprawa-14522@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14522@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: 4112-SR w Tychach Informacja
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14522@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Tychach.

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Tychach.

pismo O.Adm-010-214/19 przez Sąd Apelacyjny w Katowicach 1

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 września 2019 r. O.Adm-010-214/19.

specjalista ds. administracyjnych

Barbara Gawor

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Siedlcach 1

Dzień dobry;

W nawiązaniu do wniosku o udzielnie informacji publicznej w załączeniu przesyłam skan udzielnej odpowiedzi.

Sąd Rejonowy w Siedlcach
St. insp. Monika Fronc
25 -64 00 807

Subject: FW: Wniosek o informację publiczną

A-061-97/19 przez Sąd Okręgowy w Świdnicy 1

Marcin Pernach
z-ca kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sądu Okręgowego
w Swidnicy
tel. 074-851-82-27
Realizując zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)proszę o zapoznanie się z poniższym linkiem:
http://www.swidnica.so.gov.pl/pl/dokumenty/odo

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu 1

SĄD REJONOWY W KOŁOBRZEGU
A-061-32/19

Stowarzyszenie
Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego w Kołobrzegu na Państwa
wniosek złożony w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Z poważaniem,
Katarzyna Kozieł
Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych
Sądu Rejonowego w Kołobrzegu
tel. (94) 35-751-18

Adm-08-21/19 przez Sąd Rejonowy w Myśliborzu 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Myśliborzu Adm-08-21/19 z 13 września 2019 roku.

Z poważaniem

Agnieszka Trzeciak
zastępca kierownika Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Myśliborzu
tel. 95 747 56 22

FW: Pismo z dnia 16.09.2019r. Nr Adm - 0144-17/19 przez Sąd Rejonowy w Pińczowie 1

Dzień dobry,
w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Pińczowie z dnia 16 września 2019r. Nr Adm - 0144-17/19.

Beata Stępień / Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
administracja@pinczow.sr.gov.pl / (41) 246-22-02
Sąd Rejonowy w Pińczowie
Office: (41) 246-22-01 / Fax: (41) 246-22-12
ul. 3 Maja 12a, 28-400 Pińczów ul. 1 Maja 10, 28-400 Pińczów
http://bip.pinczow.sr.gov.pl

odpowiedź na wniosek u.d.i.p. BEZP-0153-938/19 przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie 1

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wniosku w trybie u.d.i.p. z 01 września 2019 r., poniżej przedstawiam odpowiedzi na poszczególne pytania. Jednocześnie informuję, że ze względu na zbieranie danych dotyczących punktów 4-7 przedmiotowego wniosku, odpowiedź na te pytania zostanie udzielona najpóźniej do 30 września 2019 r.

1) Imię i nazwisko obecnego prezesa tutejszego Sądu - Joanna Bitner;

2) imię i nazwisko poprzedniego prezesa tutejszego Sądu - Małgorzata Kluziak;

3) kadencja poprzedniego prezesa tutejszego Sądu - 12.09.2011 r. - 11.09.2017 r.;

4) odpowiedź zostanie udzielona w ww. terminie,

5) odpowiedź zostanie udzielona w ww. terminie,

6) odpowiedź zostanie udzielona w ww. terminie,

7) odpowiedź zostanie udzielona w ww. terminie,

8) średnia liczba spraw w referacie sędziego wg obsady średniookresowej - 2016 r. - 155,0; 2017 r. - 165,4; 2018 r. - 290, 1;

9) referat sędziego liniowego z największą liczbą spraw - 2016 r. - 343; 2017 r. - 335; 2018 r. - 453;

10) referat sędziego liniowego z najmniejszą liczbą spraw - 2016 r. - 10; 2017 r. - 10; 2018 r. - 7;

Dane wykazane powyżej nie obejmują referatów sędziów, którzy orzekają w niepełnym wymiarze bądź zostali delegowani do orzekania w innych wydziałach/sądach i kończą rozpoczęte wcześniej sprawy;

11) procentowe wykonanie spraw przez sędziego z największą liczbą spraw w referacie - 2016 r. - 0,2 %; 2017 r. - 0,2 %; 2018 r. - 0,3 %;

12) procentowe wykonanie spraw przez sędziego z najmniejszą liczbą spraw w referacie - 2016 r. - 0,2 %; 2017 r. - 0,1 %; 2018 r. - 0,3 %;

13) sąd gromadzi dane w zakresie ogólnej liczby tomów w referatach poszczególnych sędziów ( w pionie karnym jedynie w kategoriach głównych spraw), natomiast nie gromadzi tego rodzaju danych dla poszczególnych spraw;

14) sąd gromadzi dane w zakresie ogólnej liczby tomów w referatach poszczególnych sędziów ( w pionie karnym jedynie w kategoriach głównych spraw), natomiast nie gromadzi tego rodzaju danych dla poszczególnych spraw.

Z poważaniem,
Aleksandra Dębek

[cid:image001.jpg@01CE6C36.D1B83FF0]

Aleksandra Dębek

Oddział Bezpieczeństwa
Sądu Okręgowego w Warszawie

tel. 22 440 60 50
fax 22 440 60 51
e-mail: a.debek3@warszawa.so.gov.pl<mailto:a.debek3@warszawa.so.gov.pl>
al. "Solidarności" 127, 00-898 Warszawa
bip.warszawa.so.gov.pl<www.warszawa.so.gov.pl>

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie.
Więcej informacji na stronie BIP Sądu Okręgowego w Warszawie w zakładce Ochrona danych lub w zakładce Informacja publiczna