odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Łomży 1

Pozdrawiam
---------------------------------------------
Hanna Rogowska
Specjalista ds. Administracyjnych i BHP
Sądu Rejonowego w Łomży
tel. (086) 2150929
fax. (086) 2150960

---------------------------------------------
Ten e-mail może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. W przypadku gdyby otrzymali Państwo tę wiadomość przypadkowo lub przez pomyłkę, proszę usunąć jej treść oraz jak najszybciej poinformować o tym fakcie nadawcę.
Kopiowanie, i/lub przesyłanie dalej informacji zawartych w tym e-mail'u przez osoby do tego nieuprawnione jest zabronione.

FW: wezwanie do sprecyzowania wniosku oraz zawiadomienie o przedłużeniu terminu przez Sąd Apelacyjny w Warszawie

Danuta Śliwińska
Specjalista ds. informacji publicznej
Oddział Administracyjny

Sąd Apelacyjny w Warszawie
Pl. Krasińskich 2/4/6
00-207 Warszawa
Tel. 22 279 85 05
e-mail: dsliwins@waw.sa.gov.pl<mailto:dsliwins@waw.sa.gov.pl>
http://www.waw.sa.gov.pl <http://www.waw.sa.gov.pl/>

Pismo A-061-33/19 przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu 1

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W załączeniu przesyłam pismo z 13 września 2019 r. (A-061-33/19).

_______________________
Arkadiusz Wisiecki
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Zgorzelcu
Tel. (+48) 75 64 56 950
Faks (+48) 75 65 56 932

UWAGA
Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być jedynie jej adresat. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Konieczne jest trwałe jej usunięcie oraz powiadomienie o tym nadawcy.

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie 1

​W załączeniu przesyłam odpowiedź z dnia 16 wrzesnia 2019 r.

A. Góralczyk

Oddział Administracyjny

Sądu Rejonowego w Chorzowie

tel. 32 34 99 414

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Sąd Rejonowy w Chorzowie z siedzibą w Chorzowie przy ul. dr Józefa Rostka 2 (41-500). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji oraz w celach z niej wynikających. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych dostępne są pod adresem www.chorzow.sr.gov.pl<http://www.chorzow.sr.gov.pl/> w zakładce „Informacje Publiczne” a następnie „Ochrona danych osobowych”.

UWAGA: Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników podlega ochronie i jest objęta zakazem ujawniania. W przypadku gdy nie są Państwo zamierzonym jej adresatem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi informujemy, że wszelkie ujawnianie, w tym przekazanie osobom trzecim, rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość, a następnie usunąć ją z komputera bez otwierania załączników. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Chorzowie.
ü OSZCZĘDZAJ PAPIER – POMYŚL ZANIM WYDRUKUJESZ
________________________________
Od: Wojtyna Paulina w imieniu użytkownika boi
Wysłane: 3 września 2019 07:57
Do: administracja
DW: sprawa-14302@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Temat: PD: Wniosek o informację publiczną

________________________________
Od: sprawa-14302@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14302@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: boi
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14302@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odp. na wniosek przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim 1

Dzień dobry,

w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa z dnia 16.09.2019 r., znak Adm.-0183-37/19.

--

Z poważaniem,

Paulina Bieniawska-Rechnio

Starszy inspektor

Zastępca Kierownika Oddziału

Oddział Administracyjny

e-mail: paulina.rechnio@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl

tel. 25 756 49 66 | fax 25 756 49 40

----------------------------------------------------

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

ul. Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 756 49 00 | fax: 25 756 49 40

http://minsk-mazowiecki.sr.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Regional Court in Mińsk Mazowiecki.

Adm 05/051/302/19 przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu 1

Witam
W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu z dnia 11.09.2019 r. sygn. Adm. 05/051/302/19.

Z poważaniem,
Inspektor Katarzyna Dudra
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Tel. (32) 296 62 51

inf.publ. A-061-237/19 przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu 1

Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 16 września 2019 r.

Pozdrawiam

________________________________

Agata Kubiak

Inspektor

Oddział Administracyjny

Sądu Okręgowego we Wrocławiu

ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław

tel. 71-37-04-205, pok. 326

agata.kubiak@wroclaw.so.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. District Court in Wrocław.

SR Brzesko odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Brzesku 1

Dzień dobry!

W załączniku przesyłam odpowiedź Pani Prezes Sądu Rejonowego w Brzesku na
wniosek o dostęp do informacji publicznej.

Z poważaniem

Maria Pacura

O/Administracyjny

Sądu Rejonowego w Brzesku

tel. 14 66 46 122

Odpowiedź przez Sąd Rejonowy w Jarocinie 13

Pozdrawiam

Patrycja Tyl

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego w Jarocinie

tel. 62 505 29 68

Administratorem Danych Osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Jarocinie, Dyrektor Sądu Okręgowego w Kaliszu, Minister Sprawiedliwości w zakresie realizowanych zadań oraz Sąd Rejonowy w Jarocinie w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się celem wymiany korespondencji, osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych.

Adm. 0102-102/19 informacja publiczna przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 1

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam pismo Wiceprezesa tutejszego Sądu z dnia 16.09.2019
r. w sprawie Adm. 0102-102/19.
Z poważaniem,

Magdalena Maśnicka-Dąbrowska
Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku
ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk
tel.: 58 32-13-621

Wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla jej zamierzonego adresata i może
zawierać informacje zastrzeżone i prawnie chronione. Jeżeli otrzymał/a
Pan/Pani ją przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarnicza 10, reprezentowany
przez Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, że
przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu
Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod adresem:
<http://www.gdansk-polnoc.sr.gov.pl/bip/>
http://www.gdansk-polnoc.sr.gov.pl/bip/ w zakładce: Ochrona danych

odpowiedź na wniosek przez Sąd Rejonowy w Myślenicach 1

Not read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Kraśniku

Twoja wiadomość

Do: Bieniecka Izabela
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 16 września 2019 12:41:27 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

wniosek o informacje publiczna A-061-25/19 przez Sąd Rejonowy w Miliczu 1

Milicz, 16.09.2019 roku

A-061-25/19

Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W załączeniu przesyłam odpowiedzi na państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej

(-) Dominik Flunt

Prezes Sądu Rejonowego w Miliczu

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd rejonowy w Miliczu.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Regional Court in Milicz.

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Puławach 1

Dzień dobry.

W załączeniu uprzejmie przesyłam skan odpowiedzi Prezesa Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 16 września 2019 r. nr Adm-0540-40/19 na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej wraz z prośbą o doprecyzowanie.

?

-- Dorota Celarska Sekretariat Prezesa Sąd Rejonowy w Puławach

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Bytomiu 1

Dzień dobry;

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej wraz z wezwaniem.

--
Katarzyna Niebiosa-Radoła
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Bytomiu
ul. Piekarska 1
41-902 Bytom
Tel. 32 3966954
Fax.32 3966955

RE: ***SPAM*** Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Słupsku 1

Dzień dobry

A-0143-72/19

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 16 września 2019 r. nr A-0143-72/19.

Pozdrawiam

Magdalena Miklińska

Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego

Sądu Okręgowego w Słupsku

tel. (59) 8469440

e-mail: <mailto:administracja2@slupsk.so.gov.pl> administracja2@slupsk.so.gov.pl

SĄD OKRĘGOWY W SŁUPSKU

76-200Słupsk,ul.Zamenhofa7

Telefon: (0-59) 842-83-25 Fax.: (0-59) 842-83-01

e-mail: <mailto:poczta@slupsk.so.gov.pl;boi@slupsk.so.gov.pl> poczta@slupsk.so.gov.pl;boi@slupsk.so.gov.pl

<http://www.slupsk.so.gov.pl/> www.slupsk.so.gov.pl

„Ten e-mail może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. W przypadku gdyby otrzymali Państwo tę wiadomość przypadkowo lub przez pomyłkę, proszę usunąć jej treść oraz jak najszybciej poinformować o tym fakcie nadawcę. Kopiowanie, i/lub przesyłanie dalej informacji zawartych w tym e-mail'u przez osoby do tego nieuprawnione jest zabronione.

Sąd Okręgowy w Słupsku z siedzibą w Słupsku przy ul. Zamenhofa 7, informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Słupsku pod adresem: <http://www.slupsk.so.gov.pl> www.slupsk.so.gov.pl -> Ochrona Danych Osobowych.”

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Przeworsku 1

Dzień dobry,

W załączeniu odpowiedź na wniosek skierowany w trybie dostępu do informacji publicznej.

Z poważaniem

Bogda Węglowska-Paluch

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego w Przeworsku

tel: 48 16 649 08 24

fax: 48 16 648 78 58

P
Proszę o rozważenie czy wydrukowanie tego maila jest konieczne.
Oszczędzając papier przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego.

************************************************

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please notify the sender and delete the material from your computer.

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie 1

Kętrzyn, 16.09.2019r.

A-05-31/19

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem.

Aniela Cieślak

Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Kętrzynie

tel. (89) 751 76 04

aniela.cieslak@ketrzyn.sr.gov.pl<mailto:aniela.cieslak@ketrzyn.sr.gov.pl>

________________________________

________________________________
Od: sprawa-14355@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14355@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: SR Kętrzyn Poczta ogólna
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14355@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pleszewie 1

??

Pozdrawiam

Edyta Kula
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Pleszewie
tel. 62 742 94 88
fax. 62 594 45 50

Administratorem Danych Osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Pleszewie, Dyrektor Sądu Okręgowego w Kaliszu, Minister Sprawiedliwości w zakresie realizowanych zadań oraz Sąd Rejonowy w Pleszewie w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się celem wymiany korespondencji, osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych.
________________________________
Od: sprawa-14447@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14447@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: SR Pleszew - Administracja
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14447@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

A-060-80/19 przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 1

Dzień dobry, uprzejmie przekazuję pismo Pana Wiceprezesa Sądu Rejonowego w
Bydgoszczy z dnia 16 września 2019r.

Z poważaniem

Ilona Rujner

Oddział Administracyjny

Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

A-060-117/19 przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy 1

RE: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez GUBIN 1

Witam,

Proszę o zapoznanie się z zaproponowanymi Planami do końca tygodnia.

Urząd Gminy Gubin
urzad@gminagubin.pl

Adm.SO.-0144-1-259/19 przez Sąd Okręgowy w Krakowie 1

Adm.SO.-0144-1-259/19

W załączeniu przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Mieczysława Potejki z dnia 13.09.2019r.

Z poważaniem .

Halina Dubiel
Starszy Inspektor
Oddział Administracyjny
Sądu Okręgowego w Krakowie
tel. (12) 619 58 06