odp na informację publkiczna.pl przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KATOWICACH IM.SIERŻANTA GRZEGORZA ZAŁOGI 2

Szanowni Państwo
w załączeniu odpowiedz na pismo

Z poważaniem
Sekretariat Dyrektora
SP ZOZ MSWiA w Katowicach

odpowiedź - dietetyk przez Szpital Ogólny w Kolnie 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na zapytania.

Pozdrawiam

Alicja Urbańska

Przełożona Pielęgniarek i Położnych

Szpitala Ogólnego w Kolnie

__________________________________
Informacje o ochronie danych osobowych:
http://www.szpitalkolno.pl/wp-content/uploads/2019/02/Za%C5%82.-nr-2.3.1-Klauzula-e-mail.pdf

FW: FW: Wniosek o informację publiczną przez CENTRA MEDYCZNE MEDYCEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

To: Sekretariat Centra Medyczne Medyceusz
Subject: Re: FW: Wniosek o informację publiczną

Szanowni Państwo,

W celu zweryfikowania zasadności sformułowanych pytań prosimy o potwierdzenie ich zakresu. Nasza wątpliwość, co do okoliczności, iż rzeczywiście jesteśmy adresatem Państwa pytań wynika z faktu, iż Centra Medyczne Medyceusz nie są Szpitalem w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, zaś hospitalizacja odbywa się jedynie w ramach tzw. hospitalizacji jednego/hospitalizacja planowa dnia. Kwestia żywienia pacjentów w konsekwencji nie ma tu zakresu właściwego tradycyjnym Szpitalom stąd pytanie o zasadność pytań.

z poważaniem

Prezes Zarządu

Anna Kusak

...

Dnia 30 październik 2019 o 13:04 Sekretariat Centra Medyczne Medyceusz <sekretariat@medyceusz.com> napisał(a):

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-16947@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxOTEwMTcwODE5NTUuMzQxOTcuNzU1OTJAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8VGh1LCAxNyBPY3QgMjAxOSAwODoxOTo1NSAtMDAwMHxTRUtSRVRBUklBVEBNRURZQ0VVU1ouQ09NfDEuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnNtdHB8cmVkZ3JpZDF8MA%3D%3D>

Odpowiedź przez Centrum Medycyny Sportowej-CMS - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Z poważaniem,

Kamila Wantuch-Kaput

e-mail: <mailto:administracja@cms-zabrze.com> administracja@cms-zabrze.com

tel. +48 534 323 447

Centrum Medycyny Sportowej-CMS Sp. z o.o.

ul. Zwrotnicza 11g

41-807 Zabrze - Mikulczyce

<http://www.cms-zabrze.com/> http://www.cms-zabrze.com

Adm N 0144-105/19 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie 1

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zarządzeniem Pana Prezesa w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź z tut. Sądu.

Z poważaniem,
_____________________________________________
mgr Magdalena Zabagło
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego dla Krakowa- Nowej Huty w Krakowie
tel.(012) 619-55-10
tel/fax.(012) 619-50-37
magdalena.zabaglo@krakow-nowahuta.sr.gov.pl<mailto:magdalena.zabaglo@krakow-nowahuta.sr.gov.pl>

dot. Adm. 065-3526-19 przez Sąd Rejonowy w Piasecznie 1

Szanowni Państw,
w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,
Karolina Bugajec
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Piasecznie

odpowiedz na zapytanie Szpital Medicover przez Medicover Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1

Witam,
przesyłam odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania

Pozdrawiam

Magdalena Fabijańska
Koordynator Zespołu Administracji Szpitalnej

Wielospecjalistyczny Szpital Medicover
Aleja Rzeczypospolitej 5
02-972 Warszawa
tel. kom.: +48 519 532 444
e-mail: magdalena.fabijanska@medicover.pl
www.szpitalmedicover.pl

Medicover sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, NIP: 525-15-77-627, kapitał zakładowy: 36.000.000 zł
Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000021314.

Zawartość niniejszej wiadomości może być poufna. Jeśli nie są Państwo jej adresatem, prosimy odesłać ją do nadawcy, a następnie usunąć z komputera.

Nie drukuj tego maila niepotrzebnie. Chroń środowisko!

pytania żywienie-Szpital Powiatowy Pruszków przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE 5

Dzień Dobry,

W odpowiedzi na prośbę o udostępnienie informacji publicznych na
podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, przekazujemy odpowiedzi na pytania
wraz z załącznikami.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem Kinga Biernacka-Stefańska

Kinga Biernacka-Stefańska

dietetyk

SPZZOZ w Pruszkowie

Ul. Armii Krajowej 2/4

05-800 Pruszków

www.szpitalnawrzesinie.pl

dot. udzielenie informacji publicznej przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 1

SPZOZ w Sulęcinie w odpowiedzi na maila z dnia 17.10.2019r. przesyła w załączeniu pismo.

Sekretariat SPZOZ
95 755 3139

Sprawdzenie poprawności adresu e-mail przez Nadleśnictwo Gryfice 1

Dzień dobry,

proszę o odpowiedź na poniższą wiadomości w celu potwierdzenia aktualności adresu e-mail.

Z poważaniem

Krzysztof Augustyniak
Specjalista Służby Leśnej
tel. kom.: +48 665 912 046

[cid:image001.png@01D59A11.83CEFE40]

72-300 Gryfice, Osada Zdrój 1
tel.: +48 91 384 33 22, tel. IP: 1011335

.www.lasy.gov.pl

informacja publiczna przez 115 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W HELU 2

115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu w załączeniu przesyła
odpowiedź w sprawie wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem

--
Anita Nowakowska

Sekretariat
115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
ul. Boczna 10, 84-150 Hel
tel. (58) 6904-260, faks (58) 572 1083
mail: info@szpitalhel.pl

Read: Wniosek o informację publiczną przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.J.Gromkowskiego

Twoja wiadomość

Do: sekretariat
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15 października 2019 22:42:54 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 13 listopada 2019 12:51:04 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

odpowiedź na zapytanie zadane w trudnie dostępu do informacji publicznej przez UZDROWISKO LĄDEK - DŁUGOPOLE SPÓŁKA AKCYJNA 2

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa zapytanie z dnia 17 października
2019r.

Pozdrawiam

----------------------------------------------

Elżbieta Piwońska

Dyrektor ds. Administracyjno - Technicznych

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.

ul. Wolności 4

57-540 Lądek Zdrój

tel. +48 74 8146434

<http://www.uzdrowisko-ladek.pl/> www.uzdrowisko-ladek.pl

<http://www.spaladek.pl/> www.spaladek.pl

NIP 881-000-22-59; REGON 000288283

KRS 0000067163 Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydz. Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy Spółki (kapitał wpłacony): 25 694 430,00 zł

Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

Szanowni Państwo,

tak, prosimy o odpowiedź na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,

Agnieszka Zdanowicz

Dyrektorka Zarządzająca

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez Uzdrowisko Świnoujście S.A.

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 14
listopad 2019 do "aborzymowicz@uzdrowisko.pl" <aborzymowicz@uzdrowisko.pl> z
tematem "Wniosek o informację publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

The Voice of Poland przez NIDZICA

Stało się to czego nikt się nie spodziewał.

Połowa FINAŁÓW, a ja dalej jestem w programie.

Teraz wiele w Waszych rękach szanowni Włodarze. Od tego jak mocno mnie wesprzecie będzie zależało czy dam radę jeszcze dalej.

W sobotę od godziny 20.05 będę zabiegała o to by iść dalej.
Bramki SMS będą otwarte od momentu prezentacji drużyny w trakcie trwania programu, a więc sms na NUMER 7350 w treści smsa - 13.

Za każdą aktywność, każde polubienie posta, udostępnione video, każde dobre słowo będę ogromnie wdzięczna. Nic tak mnie nie cieszy jak radość coraz większej ilości fanów, dla których śpiewam i tworzę.

Dziękuję
Wasza Sonia Michalczuk

https://www.instagram.com/soniamichalczuk
https://www.facebook.com/SoniaMichalczukOfficial
https://www.youtube.com/soniam

Kontakt@soniam.pl
tel 505 407 807

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu przez Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 1

dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na przesłany przez państwa wniosek w sprawie udostepnienia informacji publicznych.

Z poważaniem
Małgorzata Lazar
Referent

Dział Organizacji, Kontraktowania i Statystyki
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
tel.: (32) 786 14 25

____________
Virus checked by G DATA ANTIVIRUS
Informacje: www.gdata.pl

RE: mail przez DOMANIÓW

мιcнal тlaczala,
мeмвer oғ тнe мanageмenт вoard
ιn ιвм wroclaw:

i нιreѕ ѕнeмaleѕ тo ѕυcĸ тнeιr cocĸ ιn тнe coмpany'ѕ тoιleтѕ.
i мaѕтυrвaтe on тнe eмployeeѕ cv'ѕ.
i ғιreѕ eмployeeѕ ιғ тнey don'т pracтιce proѕтιтυтιon.
i ιѕ a pѕycнopaтн.
i ѕend тнe polιce ιn тo yoυr нoмe ιғ yoυ coмplaιn aвoυт мanager'ѕ aвυѕeѕ!

coмplaιnт тo wroclaw polιce тнaт ιвм wroclaw pracтιce proѕтιтυтιon:

http://bit.ly/53v53s

odpowiedz na wniosek o informacje publiczna przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów 1

Dzień dobry,

W nawiązaniu do otrzymanej wiadomości w załączeniu przesyłam odpowiedź Pani
Magdaleny Fekete - Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Z poważaniem

Mariola Dąbkowska

Sekretariat Dyrektora SPZOZ Warszawa-Ursynów

ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa

tel. 22 643 74 44, fax. 22 641 52 14

email: <mailto:biuro@zozursynow.pl> biuro@zozursynow.pl

<http://www.zozursynow.pl/> www.zozursynow.pl

Uwaga!
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami
prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej
przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.
<https://zozursynow.pl/rodo.html> INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH

Udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Gryfice 3

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuje pismo przewodnie dotyczące udostępnienia informacji publicznej oraz skany 10 umów z 2015 roku.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości. Kolejne skany umów zostaną przekazane w przyszłym tygodniu.

Z poważaniem

Krzysztof Augustyniak
Specjalista Służby Leśnej
tel. kom.: +48 665 912 046

[cid:image001.png@01D59B97.4462A4A0]

72-300 Gryfice, Osada Zdrój 1
tel.: +48 91 384 33 22, tel. IP: 1011335

.www.lasy.gov.pl

Re: Wniosek o informację publiczną przez BYSTRZYCKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp. zo.o.w Bystrzycy Kłodzkiej przesyła
odpowiedzi na przedmiotowe pytania.

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

NIE ZATRUDNIONO

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka? NIE DOTYCZY

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?  NIE
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?  14,74 zł.
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?     
TAK Z FIRMY CATERINGOWEJ
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie. NIE
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
TAK PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWE NA BIEŻĄCO
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają? NIE
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka? NIE
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg? PREZES ZARZĄDU
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku. BRAK
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?  NIE
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).DIETA: PODSTAWOWA,LEKKOSTRAWNA,.CUKRZYCOWA,DZIECIĘCA
WEGETARIAŃSKA,MIKSOWANA,WRZODOWA,WĄTROBOWA,
BEZGLUTENOWA,NERKOWA,BEZMLECZNA,
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi? ZAPEWNIAMY
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską? TAK
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)? TAK

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-16941@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

W dniu 2019-10-17 o 10:19, sprawa-16941@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o informację publiczną przez Uzdrowisko Świnoujście S.A. 2

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.
Z poważaniem
Alicja Borzymowicz
"Uzdrowisko Świnoujście" S.A.

Alicja Borzymowicz
Kierownik Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego
"Uzdrowisko Świnoujście" S.A.
72-600 Świnoujście, ul. Nowowiejskiego 2
tel. 512 239 604

Administratorem danych jest "UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE" S.A. ul. Nowowiejskiego 2,
Świnoujście.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@uzdrowisko.pl