Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Mielcu 1

szanowni Państwo

W odpowiedzi na poniższy wniosek w załączeniu uprzejmie przesyłam skan
pisma Pani PSR w Mielcu z dnia 09.09.2019 roku.

z poważaniem

st. sekr. sąd. Sylwia Matera

W dniu 01.09.2019 o 22:35, sprawa-14400@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

inf publ. przez Sąd Okręgowy w Lublinie 1

Dzień Dobry,

w załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 10 września 2019 r. nr Adm -095-191/19.

Z poważaniem

Monika Nowak
główny specjalista ds. administracyjnych
p.f. Kierownika Oddziału Administracyjnego
Sądu Okręgowego w Lublinie
tel. 81 46 01 006

Ta wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki mogą być poufne i prawnie chronione. Jeśli nie jest Pan/Pani jej właściwym adresatem, jakiekolwiek jej rozpowszechnienie jest ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszą wiadomość przez pomyłkę, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

This message and attached files may be confidential and legally protected. If you are not the intended recipient, any distribution is strictly prohibited. If you have received this message by mistake, please notify the sender immediately and delete the message along with attachments.

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie 1

Z poważaniem

Anna Kloc
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Pszczynie
43-200 Pszczyna, ul. ks. bp. Bogedaina 14, tel. 32 44 94 190, www.pszczyna.sr.gov.pl<http://www.pszczyna.sr.gov.pl/>

odp. na wniosek przez Sąd Rejonowy w Dębicy 1

Dzień dobry,

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź udzieloną przez Prezesa Sądu
Rejonowego w Dębicy na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem ,

Stanisława Kokoszka

Starszy Inspektor

Sądu Rejonowego w Dębicy

Tel. 14 680 76 20

Dane osobowe przetwarzane w niniejszej korespondencji są niezbędne do
realizacji zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk Sądu
Rejonowego w Dębicy i zostaną usunięte po udzieleniu lub uzyskaniu stosownej
odpowiedzi, o ile nie podlegają odpowiedniemu zakwalifikowaniu do właściwej
kategorii wyrażonej brzmieniem ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o
ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) i
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie
przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów
państwowych lub do zniszczenia (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 991) a także
hasła kwalifikacyjnego określonego na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.).
Obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) został spełniony poprzez umieszczenie Klauzuli informacyjnej
na stronie internetowej Sądu <http://www.debica.sr.gov.pl>
www.debica.sr.gov.pl - zakładka "Ochrona danych osobowych.

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie 1

Z poważaniem

Anna Kloc
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Pszczynie
43-200 Pszczyna, ul. ks. bp. Bogedaina 14, tel. 32 44 94 190, www.pszczyna.sr.gov.pl<http://www.pszczyna.sr.gov.pl/>

sr zwoleń przez Sąd Rejonowy w Zwoleniu 1

Niniejsza korespondencja może zawierać informacje poufne oraz / lub prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo korespondencję na skutek pomyłki), prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i odesłać otrzymaną korespondencję. Kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji bez zgody jej nadawcy jest zabronione.

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy we Wschowie 1

Witam!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek w zakresie udzielenia informacji publicznej.

Pozdrawiam

Monika Chodorowska

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego we Wschowie

Tel: (65) 5401523 / 604 474 436

Fax: (65) 5408414

e-mail: <mailto:m.chodorowska@wschowa.sr.gov.pl> m.chodorowska@wschowa.sr.gov.pl

Niniejsza wiadomość, a w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informuję, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie proszę o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Adm. -0144-62/19 przez Sąd Rejonowy w Olkuszu 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam Decyzję Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Olkuszu z dnia
25.09.2019 r. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej na
pkt. 4-12 zawarte w Państwa wniosku z dn. 01.09.2019 r.

Elżbieta Lipa

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sąd Rejonowy w Olkuszu

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45

32-300 Olkusz

tel: 32 626-11-28

e-mail: elzbieta.lipa@olkusz.sr.gov.pl
<mailto:elzbieta.lipa@olkusz.sr.gov.pl>

* Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sąd Rejonowy w
Olkuszu, Prezes Sądu Rejonowego w Olkuszu, Dyrektor Sądu Rejonowego w
Olkuszu z siedzibą przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, 32-300 Olkusz, wg
realizowanych zadań.

* Informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe, przesłane do Sądu
Rejonowego w Olkuszu poprzez korzystanie z poczty elektronicznej, są
gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z
Państwem i w celu, dla którego zostały udostępnione. Podstawą przetwarzania
jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust 1 lit f RODO

* Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Sąd Rejonowy w
Olkuszu zgodnie z instrukcją kancelaryjną

* W związku z przetwarzaniem w Sądzie Rejonowym w Olkuszu
przysługuje Panu/Pani prawo wglądu, modyfikacji, udostępnienia, ograniczenia
przetwarzania, usunięcia i przenoszenia danych osobowych

* Informujemy, iż przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego

* kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@olkusz.sr.gov.pl
<mailto:iod@olkusz.sr.gov.pl>

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy we Wrześni 1

Dzień Dobry!

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa

Pozdrawiam

Małgorzata Maślij

Kierownik
Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego
we Wrześni

tel. 61 436 90 01

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE INFORCJI PUBLICZNEJ Z 01.09.2019 przez Sąd Rejonowy we Wrześni 1

Dzień Dobry!

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa

Pozdrawiam

Małgorzata Maślij

Kierownik
Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego
we Wrześni

tel. 61 436 90 01

informacja dla Watchdog (SR Ostrowiec) przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim 2

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 26 września 2019 roku
Adm. 0144-43/19

Witam

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 roku
w załączeniu uprzejmie przedstawiam żądane w korespondencji informacje w Sądu Rejonowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Pozdrawiam,

Karina Adamska
Z-ca Kierownika O/Administracyjnego
Sądu Rejonowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
tel. 41 24 62 000

A-055-27/19 odpowiedź na informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Kępnie 1

Dzień dobry,

w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Kępnie na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam
Emilia Skotnik
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Sądu Rejonowego w Kępnie
Al. Marcinkowskiego 10, 63-600 Kępno
Tel. 62 78 27 267
e-mail: administracja@kepno.sr.gov.pl

Administratorem Danych Osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Kępnie, adres: 63 - 600 Kępno, Al. Marcinkowskiego 10, e-mail: ado@kepno.sr.gov.pl
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się celem wymiany korespondencji, osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych.

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Łęczycy 1

Jeśli chcecie Państwo uzyskać bliższe szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Łęczycy – prosimy o zapoznanie się z informacją w tym zakresie, która dostępna jest pod adresem http://www.leczyca.sr.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,mg,3,231.
Niniejsza wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli otrzymaliście Państwo niniejszy przekaz wskutek błędu, Sąd prosi o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

dot. informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku 1

Dzień dobry!

W załączniku przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego w Kłodzku na Państwa maila.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań proszę o kontakt na mój adres mailowy (bezpośrednio).

Pozdrawiam serdecznie.

Monika Pawelec
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Kłodzku
ul.Bohaterów Getta 15
57-300 Kłodzko
tel. 74 865 13 78

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Słubicach

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej - jak poniżej
- uprzejmie informuję, iż żądane informacje nie mogą zostać udostępnione
w terminie do 30.09.2019r. Postawione pytania (szczególnie z pkt.11 i
12) wymagają bowiem przeprowadzenia wielu wyliczeń matematycznych. Sąd
nie prowadzi żadnych statystyk dotyczących procentowego wykonania spraw
przez sędziów. Z uwagi na obciążenie zarówno prezesa jak też pracowników
sądu ostateczne udostępnienie informacji nastąpi w terminie do dnia

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu z 27.09.2019 r.

Z poważaniem

Izabela Murawska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia

we Wrocławiu

tel. 71/74-81-120, VoIP 332503121

fax 71/74-81-129

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Regional Court for Wrocław-Śródmieście in Wrocław.

________________________________
Od: Murawska Izabela
Wysłane: 18 września 2019 11:33
Do: sprawa-14261@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Temat: PD: Wniosek o informację publiczną

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu z 17.09.2019 r.

Izabela Murawska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia

we Wrocławiu

tel. 71/74-81-120, VoIP 332503121

fax 71/74-81-129

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Regional Court for Wrocław-Śródmieście in Wrocław.

________________________________
Od: sprawa-14261@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14261@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: SRWS_Biuro Podawcze
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14261@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Informacja przez DOMANIÓW

ᗰᎥᑕᕼᗩᒪ 丅ᒪᗩᑕ乙ᗩᒪᗩ,
ᗰᗴᗰᗷᗴᖇ ᗝᖴ 丅ᕼᗴ ᗰᗩᑎᗩǤᗴᗰᗴᑎ丅 ᗷᗝᗩᖇᗪ
Ꭵᑎ Ꭵᗷᗰ ᗯᖇᗝᑕᒪᗩᗯ:

n ᕼᎥᖇᗴᔕ ᔕᕼᗴᗰᗩᒪᗴᔕ 丅ᗝ ᔕᑌᑕᛕ 丅ᕼᗴᎥᖇ ᑕᗝᑕᛕ Ꭵᑎ 丅ᕼᗴ ᑕᗝᗰᑭᗩᑎƳ'ᔕ 丅ᗝᎥᒪᗴ丅ᔕ.
n ᗰᗩᔕ丅ᑌᖇᗷᗩ丅ᗴ ᗝᑎ 丅ᕼᗴ ᗴᗰᑭᒪᗝƳᗴᗴᔕ ᑕᐯ'ᔕ.
n ᖴᎥᖇᗴᔕ ᗴᗰᑭᒪᗝƳᗴᗴᔕ Ꭵᖴ 丅ᕼᗴƳ ᗪᗝᑎ'丅 ᑭᖇᗩᑕ丅Ꭵᑕᗴ ᑭᖇᗝᔕ丅Ꭵ丅ᑌ丅Ꭵᗝᑎ.
n Ꭵᔕ ᗩ ᑭᔕƳᑕᕼᗝᑭᗩ丅ᕼ.
n ᔕᗴᑎᗪ 丅ᕼᗴ ᑭᗝᒪᎥᑕᗴ Ꭵᑎ 丅ᗝ Ƴᗝᑌᖇ ᕼᗝᗰᗴ Ꭵᖴ Ƴᗝᑌ ᑕᗝᗰᑭᒪᗩᎥᑎ ᗩᗷᗝᑌ丅 ᗰᗩᑎᗩǤᗴᖇ'ᔕ ᗩᗷᑌᔕᗴᔕ!

ᑕᗝᗰᑭᒪᗩᎥᑎ丅 丅ᗝ ᗯᖇᗝᑕᒪᗩᗯ ᑭᗝᒪᎥᑕᗴ 丅ᕼᗩ丅 Ꭵᗷᗰ ᗯᖇᗝᑕᒪᗩᗯ ᑭᖇᗩᑕ丅Ꭵᑕᗴ ᑭᖇᗝᔕ丅Ꭵ丅ᑌ丅Ꭵᗝᑎ:

http://bit.ly/n676hy

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich 1

Dzień dobry,
W nawiązaniu do wniosku z dnia 01.09.2019r. w załączeniu przesyłam decyzje Prezesa tutejszego Sądu z dnia 30.09.2019r.

Z poważaniem
Ewa Kozioł
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowego
w Strzelcach Opolskich

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju 1

Adm.0144-27/19

Dzień dobry,

W załączeniu uprzejmie przesyłam decyzję, dot. wniosku o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 2 września 2019 roku. Pocztą wysłana
zostanie papierowa forma decyzji.
Proszę o potwierdzenie odbioru.

Z poważaniem,
Elżbieta Dziewirz
Inspektor

Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju
tel. 41 246 28 25

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez DOMANIÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@gminadomaniow.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 11:53

odczytano w dniu 2019-09-30 11:54.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez LUBOMIERZ

Twoja wiadomość

Do: ugim@lubomierz.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 30.09.2019 11:53

odczytano w dniu 30.09.2019 11:57.

Potwierdzenie otrzymania: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ŚRODAŚLĄSKA

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: um@srodaslaska.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Data: 2019-09-30 11:53

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez STARE BOGACZOWICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<rop@starebogaczowice.ug.gov.pl> o 2019-09-30 11:53

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-09-30 11:58

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Potwierdzenie otrzymania: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ŻMIGRÓD

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: urzad@zmigrod.com.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Data: 2019-09-30 11:53

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

odpowiedź na informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Szczecinie 1

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie
z dnia 27 września 2019 roku Adm- 028-143/19.

Jolanta Uziębło
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Okręgowego w Szczecinie
tel. (91) 48-38-336
e-mail <mailto:juzieblo@szczecin.so.gov.pl> juzieblo@szczecin.so.gov.pl

Administratorem Danych jest Sąd Okręgowy w Szczecinie, reprezentowany przez
Prezesa Sądu . Więcej informacji na stronie:
<http://www.szczecin.so.gov.pl/> www.szczecin.so.gov.pl i na tablicach
informacyjnych w budynkach Sądu .

Niniejsza wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i
przeznaczone wyłącznie do użytku adresata. Jeżeli nie jest Pan/Pani
wymienionym adresatem tej wiadomości uprzejmie informujemy, że
rozpowszechnianie, rozsyłanie, kopiowanie czy podejmowanie jakichkolwiek
działań w związku z treścią powyższej wiadomości jest zabronione. Prosimy o
natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej nadawcy
o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej wraz z załącznikami.

OSTRZEŻENIE

Pomimo stosowanej kontroli antywirusowej wirusy komputerowe mogą być
przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odbiorca powinien
sprawdzić tę wiadomość oraz załączniki pod kątem obecności wirusów. Sąd
Okręgowy w Szczecinie nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
spowodowane jakimkolwiek wirusem komputerowym przetransmitowanym w tej
wiadomości. Z powodu możliwego przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia,
zniszczenia danych, opóźnień lub niepełnej transmisji oraz obecności
wirusów, proces przesyłania poczty elektronicznej nie gwarantuje
bezpieczeństwa i braku błędów. Dlatego nadawca nie bierze odpowiedzialności
za jakiekolwiek błędy i pominięcia występujące w treści tej wiadomości,
które powstały na skutek jej przesyłania.