Wniosek o informację publiczną - Watchdog Polska odpowiedź na pytania z dnia 16.10.2019 roku - PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim. przez Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 2

Dzień dobry,

w nawiązaniu do wiadomości z dnia 16 października 2019 roku przesyłam w załączniku odpowiedzi na Państwa pytania
dotyczące żywienia w naszym Szpitalu.

Pozdrowienia,
Łukasz Świerczek
Dział Organizacyjno-Prawny
i Kontroli Wewnętrznej PPZOZ
tel. 32 4591 839
email: lswierczek@zoz.wodzislaw.pl

Wniosek o informację publiczną - Watchdog Polska odpowiedź na pytania z dnia 16.10.2019 roku - PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim. przez Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 2

Dzień dobry,

w nawiązaniu do wiadomości z dnia 16 października 2019 roku przesyłam w załączniku odpowiedzi na Państwa pytania
dotyczące żywienia w naszym Szpitalu.

Pozdrowienia,
Łukasz Świerczek
Dział Organizacyjno-Prawny
i Kontroli Wewnętrznej PPZOZ
tel. 32 4591 839
email: lswierczek@zoz.wodzislaw.pl

Fwd: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIELSKU PODLASKIM 1

Dzień dobry,

udostępniam Państwu poniższe informacje publiczne:

1.Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

*/Tak, 2 osoby. /*

*/Do zadań dietetyka m.in. należy:/*

-*/Weryfikacji przestrzegania standardów w zakresie żywienia
obowiazujących w Szpitalu, w szególności diet;/**//*

-*/Śledzenia aktualnych norm żywienia i przepisów z zakresu żywienia
zbiorowego;/**//*

-*/Określania standardów żywienia pacjentów, przygotowania posiłków i
ich wydania;/**//*

-*/Oceny sposobu żywienia i zapotrzebowania na makro- i mikroskładniki
odżywcze pacjentów;/**//*

-*/Prowadzenia oświaty zdrowotnej w zakresie zasad prawidłowego żywienia
(edukacjażywieniowa);/**//*

-*/Planowania i wdrażania opartego na podstawach naukowych żywienia
indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dla zróżnicowanych pod względem
wieku, zawodu oraz warunków życia grup ludności;/**//**//*

*/Do zadań dietetyka/kierownika kuchni m. in. należy:/*

-*/Układanie diet i jadłospis/**/ó/**/w,/**//*

-*/Właściwe sporządzanie posiłk/**/ó/**/w oraz nadz/**/ó/**/r nad
wydawaniem posiłk/**/ó/**/w z kuchni do kom/**/ó/**/rek organizacyjnych
i przygotowaniem ich do transportu,/*

-*/Dbanie o estetykę podawanych posiłk/**/ó/**/w,/*

-*/Kontrola ilości i jakości dostarczanych posiłk/**/ó/**/w, /*

-*/Sporządzanie diet indywidualnych na zlecenie lekarza oraz obliczanie
wartości odżywczych dla pacjent/**/ó/**/w z dietą podstawową,/*

-*/Pobieranie i przechowywanie pr/**/ó/**/bek żywnościowych wydanych
posiłk/**/ó/**/w z kuchni w zakresie wynikającym z przepis/**/ó/**/w
sanitarnych, /*

-*/Prowadzenie dokumentacji HACCP żywieniowej i kartotek ilościowych w
Magazynie żywnościowym,/*

-*/Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem w należytym stanie
sanitarnym pomieszczeń kuchennych i magazynowych,/*

-*/Bie/**/żą/**/cą analiz/**/ę koszt/**/ó/**/w artykułów żywnościowych
zużytych do wytworzenia posiłk/**/ó/**/w dla pacjent/**/ó/**/w
hospitalizowanych w oddziałach,/*

-*/Przygotowywanie dokumentacji przy organizowaniu przetarg/**/ó/**/w o
udzielanie zam/**/ó/**/wienia publicznego./*

2.Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

*/Nie prowadzimy takich wyliczeń./*

3.Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

*/Tak. Informują o tym pielęgniarki danego oddziału. Informacja
kierowana jest bezpośrednio do zainteresowanego pacjenta, według zaleceń
lekarza./*

4.Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?

*/15,00 zł/*/./

5.Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

*/Tak, minimalna kwota przeznaczona na zakup składników użytych do
przygotowania posiłków wynosi 8,20 zł./*

6.Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych
do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną
posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków?
Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.

*/Szczegółowe informacje dotyczące jadłospisów, składów potraw
(receptury potraw), alergenów, składników pokarmowych produktów (białek,
tłuszczy, węglowodanów oraz kcal) są dostępne w formie elektronicznej w
systemie informatycznym szpitala. W systemie tym opracowano:/*

-*/słownik ( składniki pokarmowe produktów- B, T,W, kcal), grupy
produktów, grupy potraw,/*

-*/produkty/*

-*/potrawy (wszystkie potrawy używane do planowania jadłospisu),/*

-*/jadłospisy (wszystkie jadłospisy występujące w danym dniu na
poszczególne diety z wyliczoną przez system ilością kcal, B, T, W)./*

*/Skład produktów wędlin i pieczywa oraz występujących w nich dodatków
są opracowane i dostępne./*

*/W Księdze GHP i GMP są opracowane i zawarte procedury kontroli i
przyjęcia dostaw (kontrola asortymentowa, ilościowa, jakościowa
(organoleptyczna, parametry fizyczne- barwa, konsystencja, zapach,
termin przydatności do spożycia; wymagania dotyczące surowców produkcji
(obróbki wstępnej i właściwej)./*

*//*

7.Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

*/Tak/**. /Wyznaczone osoby według potrzeb lub ustaleń harmonogramu./*

8.Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?

*/Tak, dietetyk./*

*//*

9.Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?

*/Nie/**.*

10.Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

*/Tak/**.*

11.Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

*/1 skarga/**.*

12.Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

*/Tak/**.*

13.Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).

*/14 diet./*

-*/Dieta/**/kleikowa/*

-*/Dieta płynna/*

-*/Dieta papkowata/*

-*/Mix wysokobiałkowy/*

-*/Dieta pooperacyjna/*

-*/Dieta pooperacyjna bez mięsa/*

-*/Dieta pooperacyjna z mięsem/*

-*/Dieta pooperacyjna bez mleka/*

-*/Dieta łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu i błonnika/*

-*/Dieta łatwostrawna/*

-*/Dieta łatwostrawna bezmleczna/*

-*/Dieta łatwostrawna z ograniczeniem wydzielania soku żołądkowego/*

-*/Dieta łatwostrawna dziecięca/*

-*/Dieta łatwostrawna wysokobiałkowa/*

-*/Dieta łatwostrawna niskobiałkowa/*

-*/Dieta ogólna/*

-*/Dieta ogólna bezmleczna/*

-*/Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów/*

-*/Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów bezmleczna/*

-*/Dieta niemowlęca/*

-*/Dieta małego dziecka/*

-*/Dieta bezglutenowa/*

-*/Dieta niskoenergetyczna/*

-*/Dieta ścisła/*

-*/Dieta indywidualna/*

-*/Dodatkowe rozliczenie posiłków/*

-*/Pokarm matki/*

*/Źródła opracowania: wiedza lekarza, wiedza dietetyka/*/, *publikacje
naukowe, źródła* *internetowe, wewnętrzne regulacje szpitala.*/

14.Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?

*/Nie dotyczy./*

15.Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?

*/Nie, (chyba że wynika z zaleceń lekarza)./*

16.Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające
powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe
ilości białka)?

*/Tak./*

*/
/*

*/
/*

W załączniku: skan dot. pkt. 6*/
/*

Adm.- 058-51/19 odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam uprzejmie pismo Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach Pani SSR Joanny Zachorowskiej z dnia 15 listopada 2019 roku o numerze Adm.- 058-51/19 stanowiące odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 roku.

Z poważaniem,

Magdalena Wasilewska
Inspektor
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy w Gliwicach
tel. 32 3387 777
……………………………………………………………..

ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice
http://www.gliwice.sr.gov.pl/
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy niezwłocznie powiadomić nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi, usunąć wiadomości oraz nie ujawniać i nie rozpowszechniać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.
Nadawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnioną osobę, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niekompletności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.
This message may contain confidential and/or privileged information and is intended solely for the use of the individual or entity to whom is addressed. If you are not the intended recipient, then any disclosure, copying, distribution or any other action in reliance upon is expressly prohibited and may be unlawful. In this case, please advise the sender by replying and deleting this message.
The sender cannot accept any liability for any loss or damage arising from the use of this message or from delayed, intercepted, corrupted or virus-infected e-mail transmission. Also, since the Internet is not a secure environment, any responsibility for the accuracy or completeness of this message cannot be accepted as well.​

*** SPAM ***Nedoručitelná: *** SPAM ***Ahoj! przez GNIEZNO

Doručení těmto příjemcům nebo skupinám se nepodařilo:

j-emaileckovann@oauh.cz<mailto:j-emaileckovann@oauh.cz>
Nejde najít zadanou e-mailovou adresu. Zkontrolujte e-mailovou adresu příjemce a pokuste se zprávu odeslat znovu. Pokud problém potrvá, obraťte se na helpdesk.

Diagnostické informace pro správce:

Server pro generování: EX2013.oauh.local

j-emaileckovann@oauh.cz
Remote Server returned '550 5.1.1 RESOLVER.ADR.RecipNotFound; not found'

Původní hlavičky zprávy:

Received: from EX2013.oauh.local (172.16.1.25) by EX2013.oauh.local
(172.16.1.25) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1395.4; Fri, 15 Nov
2019 16:43:48 +0100
Received: from bl20-192-17.dsl.telepac.pt (2.81.192.17) by mobility.oauh.cz
(172.16.1.25) with Microsoft SMTP Server id 15.0.1395.4 via Frontend
Transport; Fri, 15 Nov 2019 16:43:47 +0100

Undelivered Mail Returned to Sender przez PERLEJEWO

This is the mail system at host dnvrco-postmx01.email.rr.com.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

</dev/null@dnvrco-postmx01.email.rr.com> (expanded from
<dtomfohrde@houston.rr.com>): unknown user: "/dev/null"http://bit.ly/2MEe4Po

Mail delivery failed: returning message to sender przez GNIEZNO

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

esahin@ekonomist.com.tr

------ This is a copy of the message, including all the headers. ------

Return-path: <sprawa-4125@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Received: from mail.doganburda.com ([10.130.1.251])
by mgate15.doganburda.com stage1 with esmtp
(Exim MailCleaner)
id 1iViRU-0007R7-RC
for <esahin@ekonomist.com.tr>
from <sprawa-4125@fedrowanie.siecobywatelska.pl>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:44 +0300
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by mail.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id D7794824AA9
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:40 +0300 (+03)
X-Spam-Flag: NO
X-Spam-Score: 5.409
X-Spam-Level: *****
X-Spam-Status: No, score=5.409 required=6.6 tests=[ALL_TRUSTED=-1,
BAYES_50=0.8, DOS_OUTLOOK_TO_MX=2.845, HELO_DYNAMIC_IPADDR=1.951,
RDNS_NONE=0.793, T_PDS_FROM_2_EMAILS=0.01, T_PDS_TO_EQ_FROM_NAME=0.01]
autolearn=no autolearn_force=no
Received: from mail.doganburda.com ([127.0.0.1])
by localhost (mail.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10032)
with ESMTP id 5DLolkGyjOcG for <esahin@ekonomist.com.tr>;
Fri, 15 Nov 2019 23:43:40 +0300 (+03)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by mail.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 8A4A7824AAA
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:40 +0300 (+03)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at mail.doganburda.com
Received: from mail.doganburda.com ([127.0.0.1])
by localhost (mail.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10026)
with ESMTP id nOqmkKIqHWMY for <esahin@ekonomist.com.tr>;
Fri, 15 Nov 2019 23:43:40 +0300 (+03)
Received: from posta.doganburda.com (posta.doganburda.com [10.130.2.228])
by mail.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 67B85824AA9
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:40 +0300 (+03)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by posta.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 6640A16E1346
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:45:20 +0300 (EAT)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at posta.doganburda.com
Received: from posta.doganburda.com ([127.0.0.1])
by localhost (posta.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
with ESMTP id fm6sOGtjyqJh for <esahin@ekonomist.com.tr>;
Fri, 15 Nov 2019 23:45:20 +0300 (EAT)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by posta.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 44F8016E134A
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:45:20 +0300 (EAT)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at posta.doganburda.com
Received: from posta.doganburda.com ([127.0.0.1])
by localhost (posta.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10026)
with ESMTP id D8cv2EgyjfCb for <esahin@ekonomist.com.tr>;
Fri, 15 Nov 2019 23:45:20 +0300 (EAT)
Received: from mgate15.doganburda.com (mgate16.doganburda.com [10.130.1.211])
by posta.doganburda.com (Postfix) with ESMTPS id 2C48F16E122A
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:45:20 +0300 (EAT)
Received: from mail.doganburda.com ([10.130.1.251])
by mgate15.doganburda.com stage1 with esmtp
(Exim MailCleaner)
id 1iViRR-0007Qs-1o
for <esahin@ekonomist.com.tr>
from <sprawa-4125@fedrowanie.siecobywatelska.pl>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:41 +0300
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by mail.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 13C1C824AA9
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:37 +0300 (+03)
Received: from mail.doganburda.com ([127.0.0.1])
by localhost (mail.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10032)
with ESMTP id KHwjloIkJov2 for <esahin@ekonomist.com.tr>;
Fri, 15 Nov 2019 23:43:36 +0300 (+03)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by mail.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id B44F5824AAA
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:36 +0300 (+03)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at mail.doganburda.com
Received: from mail.doganburda.com ([127.0.0.1])
by localhost (mail.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10026)
with ESMTP id au00RFbihHas for <esahin@ekonomist.com.tr>;
Fri, 15 Nov 2019 23:43:36 +0300 (+03)
Received: from posta.doganburda.com (posta.doganburda.com [10.130.2.228])
by mail.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 9648C824AA9
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:36 +0300 (+03)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by posta.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 95CC116E1346
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:45:16 +0300 (EAT)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at posta.doganburda.com
Received: from posta.doganburda.com ([127.0.0.1])
by localhost (posta.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
with ESMTP id XLTto8V5YoUr for <esahin@ekonomist.com.tr>;
Fri, 15 Nov 2019 23:45:16 +0300 (EAT)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by posta.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 7587916E134A
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:45:16 +0300 (EAT)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at posta.doganburda.com
Received: from posta.doganburda.com ([127.0.0.1])
by localhost (posta.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10026)
with ESMTP id OF4Wkmqtbe35 for <esahin@ekonomist.com.tr>;
Fri, 15 Nov 2019 23:45:16 +0300 (EAT)
Received: from mgate15.doganburda.com (mgate15.doganburda.com [10.130.1.211])
by posta.doganburda.com (Postfix) with ESMTPS id 5CEF416E122A
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:45:16 +0300 (EAT)
Received: from mail.doganburda.com ([10.130.1.251])
by mgate15.doganburda.com stage1 with esmtp
(Exim MailCleaner)
id 1iViRP-0007QZ-9G
for <esahin@ekonomist.com.tr>
from <sprawa-4125@fedrowanie.siecobywatelska.pl>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:39 +0300
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by mail.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id C75AA824AA9
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:34 +0300 (+03)
Received: from mail.doganburda.com ([127.0.0.1])
by localhost (mail.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10032)
with ESMTP id kugEM2soKEEt for <esahin@ekonomist.com.tr>;
Fri, 15 Nov 2019 23:43:34 +0300 (+03)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by mail.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 6DCDD824AAA
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:34 +0300 (+03)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at mail.doganburda.com
Received: from mail.doganburda.com ([127.0.0.1])
by localhost (mail.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10026)
with ESMTP id guBk_gx1j4xt for <esahin@ekonomist.com.tr>;
Fri, 15 Nov 2019 23:43:34 +0300 (+03)
Received: from posta.doganburda.com (posta.doganburda.com [10.130.2.228])
by mail.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 48662824AA9
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:34 +0300 (+03)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by posta.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 1AFD316E1346
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:45:14 +0300 (EAT)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at posta.doganburda.com
Received: from posta.doganburda.com ([127.0.0.1])
by localhost (posta.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
with ESMTP id gVFJ5HU3ilq6 for <esahin@ekonomist.com.tr>;
Fri, 15 Nov 2019 23:45:14 +0300 (EAT)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by posta.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id EE7AB16E134A
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:45:13 +0300 (EAT)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at posta.doganburda.com
Received: from posta.doganburda.com ([127.0.0.1])
by localhost (posta.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10026)
with ESMTP id UkhuPSCG-7n1 for <esahin@ekonomist.com.tr>;
Fri, 15 Nov 2019 23:45:13 +0300 (EAT)
Received: from linum.doganburda.com (linum.doganburda.com [10.130.1.213])
by posta.doganburda.com (Postfix) with ESMTPS id D32FD16E122A
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:45:13 +0300 (EAT)
Received: from [95.168.122.81] (helo=srv-95-168-122-81.static.a1.hr)
by linum.doganburda.com stage1 with esmtp
(Exim MailCleaner)
id 1iViRS-0008PG-GX
for <esahin@ekonomist.com.tr>
from <sprawa-4125@fedrowanie.siecobywatelska.pl>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:43 +0300
X-MailCleaner-SPF: none

Re: Wniosek o informację publiczną przez NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne Spółka Akcyjna

Szanowni Państwo,

NZOZ Euromedic podtrzymuje swoją wcześniejszą opinię jednakże uzupełniamy ją o następujące.

Wyrażamy opinię, iż stosownie do przepisu art. 4 ust. 1-3 ustawy o dostępie
do informacji publicznej podmiot Euromedic nie jest podmiotem
obowiązanym do udostępniania "informacji publicznej".
Nadto oceniamy, iż żądane przez Państwa informacje nie są
informacjami publicznymi w rozumieniu ww. ustawy, są natomiast
informacjami dot. działalności gospodarczej prywatnego szpitala
i jako takie nie podlegają obowiązkowi ujawniania.
W uzupełnieniu podajemy, iż przywołany artykuł prasowy z "Rzeczpospolitej"
nie wskazuje i nie jest podstawą obowiązku Szpitala do przekazania,
w tej konkretnej sprawie żądanych informacji, które dotyczą całościowej
działalności Szpitala (nie tylko działalności finansowanej ze środków publicznych).
Ponadto informujemy, iż Szpital w zakresie żywienia pacjentów przebywających
w Szpitalu, w pełni realizuje określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia wymogi.

Z poważaniem,

Anna Przybysz.

Od: "sprawa-17158" <sprawa-17158@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Do: "Sekretariat" <sekretariat@euromedic.com.pl>
Wysłane: poniedziałek, 4 listopada, 2019 14:06:27
Temat: Wniosek o informację publiczną

Szanowni Państwo,

zwracamy uwagę, że również szpitale prywatne mają obowiązek udostępniać informacje publiczne, ponieważ wykonują zadania publiczne związane z ochroną zdrowia (https://www.rp.pl/Firma/301259996-Kiedy-prywatny-szpital-musi-udostepnic-informacje-publiczna.html). Artykuł 4 ustęp 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie zawiera katalogu zamkniętego podmiotów, które muszą udostępniać informacje publiczne, na co wskazuje sformułowanie &quot;w szczególności&quot;. Dlatego raz jeszcze wnosimy o udostępnienie informacji publicznej wskazanej w naszym wniosku.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

&gt; W nawiązaniu do pisma z dnia 2019-10-18 10:51:36.527160+00:00 z
&gt; adresu sekretariat@euromedic.com.pl: &gt; Szanowni Państwo, W
&gt; odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie Informacji &gt;
&gt; Publicznej informuję, iż stosownie do przepisu art. 4 ust. 1-3
&gt; ustawy o dostępie &gt; do informacji publicznej podmiot NZOZ Euromedic
&gt; Kliniki Specjalistyczne S.A. nie &gt; jest podmiotem obowiązanym do
&gt; udostępniania &quot;informacji publicznej&quot;. Ponadto &gt; informacje nie są
&gt; informacjami publicznymi w rozumieniu ww. ustawy, są &gt; natomiast
&gt; informacjami dot. działalności gospodarczej i nie podlegają &gt;
&gt; obowiązkowi ujawniania. Z poważaniem, Anna Przybysz. -----
&gt; Oryginalna &gt; wiadomość ----- Od:
&gt; sprawa-17158@fedrowanie.siecobywatelska.pl Do: &gt; &quot;Sekretariat&quot;
&gt; &lt;sekretariat@euromedic.com.pl&gt; Wysłane: czwartek, 17 &gt;
&gt; października, 2019 10:36:34 Temat: Wniosek o informację publiczną
&gt; Na &gt; podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1
&gt; ustawy dostępie do &gt; informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć
&gt; Obywatelska Watchdog Polska wnosi o &gt; udostępnienie następujących
&gt; informacji publicznych: 1. Czy w szpitalu &gt; zatrudniono
&gt; dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez &gt;
&gt; szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o
&gt; udostępnienie &gt; zakresu jego/ich obowiązków. 2. Ilu pacjentów
&gt; przypada na jednego &gt; zatrudnionego dietetyka? 3. Czy w
&gt; szpitalu istnieje możliwość uzyskania &gt; indywidualnej porady
&gt; dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym &gt;
&gt; pacjentów? 4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki
&gt; żywieniowej &gt; przypadającej na 1 pacjenta szpitala? 5. Czy
&gt; szpital korzysta z usług &gt; zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
&gt; tak, to czy w podpisanej umowie określono &gt; minimalną kwotę/procent
&gt; przeznaczone na zakup składników użytych do &gt; przygotowania
&gt; posiłków? 6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą &gt;
&gt; jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o
&gt; wartość odżywczą &gt; i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości
&gt; konserwantów, barwników, &gt; dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej
&gt; udostępnienie. 7. Czy w szpitalu &gt; kontroluje się jakość
&gt; posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada &gt; za te
&gt; kontrole i jak często one się odbywają? 8. Czy w szpitalu
&gt; kontroluje &gt; się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu?
&gt; Kto (stanowisko) odpowiada &gt; za te kontrole i jak często one się
&gt; odbywają? 9. Czy w umowie z zewnętrzną &gt; firmą cateringową
&gt; określono wymóg zatrudnienia dietetyka? 10. Czy w &gt; szpitalu
&gt; istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego
&gt; żywienia &gt; bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za
&gt; kontakt w sprawie &gt; zgłoszenia ww. skarg? 11. Prosimy o
&gt; podanie liczba skarg dotyczących &gt; niewłaściwego żywienia /zatrucia
&gt; w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i &gt; 2018 roku. 12.
&gt; Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z &gt;
&gt; zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? 13.
&gt; Prosimy o &gt; podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez
&gt; szpital wraz ze wskazaniem &gt; źródeł ich opracowania (wiedza
&gt; lekarza/wiedza dietetyka/publikacje &gt; naukowe/źródła
&gt; internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala). 14. Jeśli &gt;
&gt; szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez
&gt; lekarza (np. &gt; bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
&gt; zapewnia wówczas posiłki &gt; pacjentowi? 15. Czy na życzenie
&gt; pacjenta szpital zapewnia dietę &gt; wegetariańską lub wegańską? 16.
&gt; Czy szpital zapewnia chorym doustne &gt; suplementy pokarmowe
&gt; wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie &gt; ran,
&gt; dostarczające dodatkowe ilości białka)? Wnosimy o udostępnienie
&gt; &gt; wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: &gt;
&gt; sprawa-17158@fedrowanie.siecobywatelska.pl Szymon Osowski i
&gt; Katarzyna Batko- &gt; Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami
&gt; reprezentacji -- Sieć &gt; Obywatelska Watchdog Polska ul.
&gt; Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 &gt; 73 55
&gt; www.siecobywatelska.pl www.watchdogportal.pl
&gt; www.funduszesoleckie.pl &gt; www.informacjapubliczna.org NIP
&gt; 526282872 -- Z poważaniem Klaudyna &gt; Studzinska Sekretariat
&gt; Szpital EuroMedic 40-519 Katowice, ul. Kościuszki 92 &gt; tel/ fax:
&gt; (32)707 42 29/ (32)707 42 99 www.euromedic.com.pl FB: /euromedic

--
Z poważaniem
Klaudyna Studzinska

Sekretariat
Szpital EuroMedic
40-519 Katowice, ul. Kościuszki 92
tel/ fax: (32)707 42 29/ (32)707 42 99

www.euromedic.com.pl
FB: /euromedic

Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wezwanie do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego przesyłam poniżej naszą odpowiedź.

Interesem publicznym stojącym za naszym wnioskiem o informację publiczną, jest dostarczenie opinii publicznej rzetelnej informacji o tym, jak wygląda wyżywienie w szpitalach. Temat ten budzi emocje, które jednak bardzo często są wywoływane powierzchownym spojrzeniem na sprawę np. zdjęciami podawanych dań. Trzeba również zwrócić uwagę, że żywienie ma znaczący wpływ na proces leczenia pacjentów i ich zdrowienie, co wykazano w wielu badaniach i publikacjach naukowych. Dlatego informacje na temat żywienia pacjentów w szpitalach powinny podlegać takiej samej kontroli społecznej, jak wszelkie procedury medyczne.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca, na podstawie uchwały Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska nr 8/XI/2018 z 27 listopada 2018 r.

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz 1

Szanowni Państwo,

zwracamy uwagę, że również szpitale prywatne mają obowiązek udostępniać informacje publiczne, ponieważ wykonują zadania publiczne związane z ochroną zdrowia (https://www.rp.pl/Firma/301259996-Kiedy-prywatny-szpital-musi-udostepnic-informacje-publiczna.html). Artykuł 4 ustęp 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie zawiera katalogu zamkniętego podmiotów, które muszą udostępniać informacje publiczne, na co wskazuje sformułowanie "w szczególności". Dlatego raz jeszcze wnosimy o udostępnienie informacji publicznej wskazanej w naszym wniosku.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - - dyrektorka zarządzająca, na podstawie uchwały Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska nr 8/XI/2018 z 27 listopada 2018 r.

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wezwanie do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego przesyłam poniżej naszą odpowiedź.

Interesem publicznym stojącym za naszym wnioskiem o informację publiczną, jest dostarczenie opinii publicznej rzetelnej informacji o tym, jak wygląda wyżywienie w szpitalach. Temat ten budzi emocje, które jednak bardzo często są wywoływane powierzchownym spojrzeniem na sprawę np. zdjęciami podawanych dań. Trzeba również zwrócić uwagę, że żywienie ma znaczący wpływ na proces leczenia pacjentów i ich zdrowienie, co wykazano w wielu badaniach i publikacjach naukowych. Dlatego informacje na temat żywienia pacjentów w szpitalach powinny podlegać takiej samej kontroli społecznej, jak wszelkie procedury medyczne.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca, na podstawie uchwały Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska nr 8/XI/2018 z 27 listopada 2018 r.

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Re: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz 1

Szanowni Państwo,

zadaniem publicznym, które Państwo realizują, jest ochrona zdrowia. Trzeba zwrócić uwagę, że żywienie ma znaczący wpływ na proces leczenia pacjentów i ich zdrowienie, co wykazano w wielu badaniach i publikacjach naukowych. Dlatego informacje na temat żywienia pacjentów w szpitalach powinny podlegać takiej samej kontroli społecznej, jak wszelkie procedury medyczne.

Z powyższych powodów podtrzymujemy stanowisko, że są Państwo podmiotem zobowiązanym do udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w naszym wniosku o informację publiczną i będziemy wdzięczni za przesłanie ich jak najszybciej.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca, na podstawie uchwały Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska nr 8/XI/2018 z 27 listopada 2018 r.
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Re: dot. Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wezwanie do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego przesyłam poniżej naszą odpowiedź.

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem, jakoby nasz wniosek dotyczył informacji przetworzonej.Czynność materialno-techniczna, polegająca na udostępnieniu informacji publicznej, zawsze wiąże się z koniecznością wyszukania danej informacji. Ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której podmiot w taki sposób (i w takiej formie) posiada informacje publiczne, aby móc je udostępniać bez konieczności wyszukiwania ich wśród innych informacji, nieobjętych przedmiotem wniosku.

Chcemy jednocześnie wskazać, że interesem publicznym stojącym za naszym wnioskiem o informację publiczną, jest dostarczenie opinii publicznej rzetelnej informacji o tym, jak wygląda wyżywienie w szpitalach. Temat ten budzi emocje, które jednak bardzo często są wywoływane powierzchownym spojrzeniem na sprawę np. zdjęciami podawanych dań. Trzeba również zwrócić uwagę, że żywienie ma znaczący wpływ na proces leczenia pacjentów i ich zdrowienie, co wykazano w wielu badaniach i publikacjach naukowych. Dlatego informacje na temat żywienia pacjentów w szpitalach powinny podlegać takiej samej kontroli społecznej, jak wszelkie procedury medyczne.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca, na podstawie uchwały Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska nr 8/XI/2018 z 27 listopada 2018 r.

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez "SZPITALE POLSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres biuro@szpitale-polskie.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYCHODZIE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<spzozmiedzychod@spzoz-miedzychod.com.pl> o 2019-11-16 22:36

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-11-18 08:35

__________ ESET NOD32 Antivirus __________

Ta wiadomość e-mail została przeskanowana. Nie znaleziono za grożeń.

Wersja silnika detekcji: 20365 (20191118)

https://www.eset.pl lub https://www.eset.com

Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz 1

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30.10.2019 r. (nr pisma PCM SE-4147/2019) zawierającego wezwanie do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego przesyłam poniżej naszą odpowiedź.

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem, jakoby nasz wniosek dotyczył informacji przetworzonej. Czynność materialno-techniczna, polegająca na udostępnieniu informacji publicznej, zawsze wiąże się z koniecznością wyszukania danej informacji. Ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której podmiot w taki sposób (i w takiej formie) posiada informacje publiczne, aby móc je udostępniać bez konieczności wyszukiwania ich wśród innych informacji, nieobjętych przedmiotem wniosku.

Chcemy jednocześnie wskazać, że interesem publicznym stojącym za naszym wnioskiem o informację publiczną, jest dostarczenie opinii publicznej rzetelnej informacji o tym, jak wygląda wyżywienie w szpitalach. Temat ten budzi emocje, które jednak bardzo często są wywoływane powierzchownym spojrzeniem na sprawę np. zdjęciami podawanych dań. Trzeba również zwrócić uwagę, że żywienie ma znaczący wpływ na proces leczenia pacjentów i ich zdrowienie, co wykazano w wielu badaniach i publikacjach naukowych. Dlatego informacje na temat żywienia pacjentów w szpitalach powinny podlegać takiej samej kontroli społecznej, jak wszelkie procedury medyczne.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca, na podstawie uchwały Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska nr 8/XI/2018 z 27 listopada 2018 r.

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BRANIEWIE

Twoja wiadomość

Do: pcm@szpital-braniewo.home.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-11-18 10:16

odczytano w dniu 2019-11-18 10:18.

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną. przez NOWODWORSKIE CENTRUM MEDYCZNE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłamy odpowiedź na Państwa wniosek.

---
Z poważaniem
Patrycja Bożycka

Sekretariat Dyrekcji

NOWODWORSKIE CENTRUM MEDYCZNE
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Miodowa 2; 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. (22) 76 58 308; fax. (22) 76 58 301; e'mail sekretariat@ncm.med.pl

Nowe logo lub litery Marker laserowy przez Nadleśnictwo Chmielnik

Drozd przyjaciele,

Miło cię poznać!

Cieszę się, że jesteś bardzo profesjonalny w dobrym biznesie.
Mamy nową technologię markera laserowego, ktory może znakować na metalu lub
niemetalu w ciągu kilku sekund, taki jak numer seryjny, kod QR, data produktu,
logo, obraz itp.
Możemy zaoferować najwyższej jakości maszyny do części w dobrej cenie.
![](http://count.laserstek.com/template/ajax_get_network_attach/?id=430273&ufile_name=1335da3c-0a73-11ea-
afc2-005056967c31-48657.jpg&aid=1)
Zaleta naszej maszyny do znakowania laserowego:
1\. Wysoka wydajność: Szybszy i łatwiejszy niż system etykietowania lub
drukowania.
2\. Niskie koszty utrzymania: stosowanie wysokiej jakości części i bezawaryjna
praca przez całą dobę.
3\. Łatwa obsługa: Proste szkolenie online i automatyczne sterowanie za pomocą
komputera.
4\. Ochrona środowiska: ścieki, brak hałasu i brak zanieczyszczeń.
5\. Materiały niematerialne: zastosowany niemechaniczny „noż" i atramenty,
ktore kosztują bardzo mniej energii.
......

Posiadamy biuro w Pekinie (stolice Chin), Qingdao (Chiny środkowe) i Changzhou
(Chiny Południowe).
Możemy rownież świadczyć usługi biznesowe, jeśli chcesz kupić lub sprzedać
jakiekolwiek produkty w Chinach.

Czekamy na wspołpracę z tobą i dzięki!

Z poważaniem,
Candy
\-------------------------------------------------------------------------------------

Dear friends,

Nice to meet you!

Glad to know that you are very professional in good business.
We have New tech of laser marker which can mark on metal or nonmetal in
seconds, like serial number, QR code, product date, logo, image, etc.
We can offer first-class parts machines at good price for you.

Advantage of Our Laser Marking machine:
1\. High efficiency: Faster and easier than labeling or printing system.
2\. Low maintenance: Using high-quality parts and 24hours no-fault operation.
3\. Easy operation: Simple Online training and Automatically control by
computer.
4\. Environmental protection: Non-waste water, non-noise, and no pollution.
5\. Non-materials: non-mechanical "knife" and non-inks used and just cost very
less power.
......

We have an office in Beijing (Capital China), Qingdao (Central China), and
Changzhou (Southern China).
And We also can be providing business service too, if you want to buy or sales
any products in China.

Looking forward to cooperation with you and thanks!

Best regards,
Candy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KRUZ (BEIJING) LASER TECHNOLOGY CO.,LTD.
E-mail: candy@kruzlaser.com
Tel/WhatsApp/Wechat: 0086-13501014830
Website: www.kruzlaser.com
ADD:Rm701, BLK B Greenland Fortune Plaza,Daxing Dist., Beijing China
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Beneath, a moss-grown monument appears, O'er which the green banana gently
waves Its long leaf; and an aged cypress near 160 Leans, as if listening to
the streamlet's sound, That gushes from the adverse bank;
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
If you don't want to receive this email again, please reply
"T".![](http://count.laserstek.com/new_track/t4/MjQxMDI0OXx8MjAxOTExMTkxMDI4MDAtNTM0My03MHx8c3ByYXdhLTMwOTdAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGw=.gif)

logo Nowa metoda grawerowania markerem laserowym przez Przykładowa instytucja

Drozd przyjaciele,

Miło cię poznać!

Cieszę się, że jesteś bardzo profesjonalny w dobrym biznesie.
Mamy nową technologię markera laserowego, ktory może znakować na metalu lub
niemetalu w ciągu kilku sekund, taki jak numer seryjny, kod QR, data produktu,
logo, obraz itp.
Możemy zaoferować najwyższej jakości maszyny do części w dobrej cenie.
![](http://count.laserstek.com/template/ajax_get_network_attach/?id=430273&ufile_name=1335da3c-0a73-11ea-
afc2-005056967c31-48657.jpg&aid=1)
Zaleta naszej maszyny do znakowania laserowego:
1\. Wysoka wydajność: Szybszy i łatwiejszy niż system etykietowania lub
drukowania.
2\. Niskie koszty utrzymania: stosowanie wysokiej jakości części i bezawaryjna
praca przez całą dobę.
3\. Łatwa obsługa: Proste szkolenie online i automatyczne sterowanie za pomocą
komputera.
4\. Ochrona środowiska: ścieki, brak hałasu i brak zanieczyszczeń.
5\. Materiały niematerialne: zastosowany niemechaniczny „noż" i atramenty,
ktore kosztują bardzo mniej energii.
......

Posiadamy biuro w Pekinie (stolice Chin), Qingdao (Chiny środkowe) i Changzhou
(Chiny Południowe).
Możemy rownież świadczyć usługi biznesowe, jeśli chcesz kupić lub sprzedać
jakiekolwiek produkty w Chinach.

Czekamy na wspołpracę z tobą i dzięki!

Z poważaniem,
Candy
\-------------------------------------------------------------------------------------

Dear friends,

Nice to meet you!

Glad to know that you are very professional in good business.
We have New tech of laser marker which can mark on metal or nonmetal in
seconds, like serial number, QR code, product date, logo, image, etc.
We can offer first-class parts machines at good price for you.

Advantage of Our Laser Marking machine:
1\. High efficiency: Faster and easier than labeling or printing system.
2\. Low maintenance: Using high-quality parts and 24hours no-fault operation.
3\. Easy operation: Simple Online training and Automatically control by
computer.
4\. Environmental protection: Non-waste water, non-noise, and no pollution.
5\. Non-materials: non-mechanical "knife" and non-inks used and just cost very
less power.
......

We have an office in Beijing (Capital China), Qingdao (Central China), and
Changzhou (Southern China).
And We also can be providing business service too, if you want to buy or sales
any products in China.

Looking forward to cooperation with you and thanks!

Best regards,
Candy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KRUZ (BEIJING) LASER TECHNOLOGY CO.,LTD.
E-mail: candy@kruzlaser.com
Tel/WhatsApp/Wechat: 0086-13501014830
Website: www.kruzlaser.com
ADD:Rm701, BLK B Greenland Fortune Plaza,Daxing Dist., Beijing China
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
And Yoomy, thus clamorously invoked, hemmed thrice, tuning his voice for the
air. But here, be it said, that the minstrel was miraculously gifted with
three voices; and, upon occasions, like a mocking-bird, was a concert of sweet
sounds in himself.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
If you don't want to receive this email again, please reply
"T".![](http://count.laserstek.com/new_track/t4/MjQxMDI0OXx8MjAxOTExMTkxMDI4MDAtNTM0My03MHx8c3ByYXdhLTFAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGw=.gif)

Odpowiedź na wniosek o informację przez DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień dobry.

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania.
1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę
cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich
obowiązków.

Odp. W szpitalu jest zatrudniony dietetyk. Zał. nr 1 – zakres obowiązków Dietetyka

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

Odp. Na jednego dietetyka przypada około 190 pacjentów.

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym
pacjentów?

Odp. Nie.

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?

Odp. Dzienna stawka żywieniowa jaki możemy podać, to średni koszt produktów żywnościowych (tzw. wsad do kotła) za październik 2019 r. wynosi 8,44 zł.

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej?
Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną
kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do
przygotowania posiłków?

Odp. Nie.

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków - chodzi o wartość odżywczą i
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów,
barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.

Odp. Szpital nie posiada dokumentacji regulującej ilość konserwantów, barwników i dodatków. Wartość odżywcza i kaloryczna obliczana jest przy pomocy programu WIKT.

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych
pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one
się odbywają?

Odp. Nie.

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią
ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często
one się odbywają?

Odp. Nie.

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?

Odp. Nie mamy zawartej umowy z firmą cateringową.

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

Odp. W szpitalu cyklicznie przedkładane są pacjentom ankiety dot. żywienia. Brak zarejestrowanych skarg na temat żywienia bądź zatrucia.

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego
żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018
roku.

Odp. Brak

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

Odp. Nie przeprowadzano szkoleń.

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).

Odp. Rodzaje stosowanych diet – żywienie podstawowe, dieta lekkostrawna, dieta ubogopurunowa, dieta bezmleczna, dieta bezglutenowa, dieta przecierana. Diety przygotowywane są na podstawie wiedzy Dietetyka.

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety
wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki
sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?

Odp. Szpital zapewnia pacjentowi dietę bezmleczną i bezglutenową.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską
lub wegańską?

Odp. Szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską.

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Odp. Nie.

Pozdrawiam

Robert Pilarczyk
Kierownik Działu Żywienia i Zaopatrzenia
Tel. 697 071 534
___________________________________________

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
ul. J.Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra
tel. +48 75 645 9600, fax. +48 75 6459601
dcr@dcr.org.pl, www.dcr.org.pl
NIP: 614-15-30-335 KRS: 0000143957 REGON: 231139207
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wielkość kapitału zakładowego: 15 436 500,00 zł

Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne. Jeżeli wiadomość ta trafiła do Ciebie omyłkowo, uprzejmie prosimy o odesłanie jej na adres nadawcy i usunięcie kopii.

Adm. 061-137/19 Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim 1

Dzień dobry.

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu z dnia 18 listopada 2019r.

Inspektor
Dagmara Nowak

p.f. Kierownika Samodzielnej
Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim
ul. Stary Rynek 46
24-300 Opole Lubelskie

tel./fax 81 827 28 25

NIP 717 183 05 74
REGON 000322956

Ta wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki mogą być poufne i prawnie chronione. Jeśli nie jest Pan/Pani jej właściwym adresatem, jakiekolwiek jej rozpowszechnienie jest ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszą wiadomość przez pomyłkę, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

This message and attached files may be confidential and legally protected. If you are not the intended recipient, any distribution is strictly prohibited. If you have received this message by mistake, please notify the sender immediately and delete the message along with attachments.

________________________________
Od: sprawa-14432@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14432@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 28 października 2019 13:06
Do: DU-5014_Administracyjny SR Opole Lubelskie
Temat: Wniosek o informację publiczną

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 13.09.2019 r. (sygnatura Adm-061-137/19) zwracamy uwagę iż:

w pytaniu nr 8 Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach) - podstawą powinna być tutaj liczba spraw, które zarówno nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i tych, które wpłynęły w tym danym roku do sądu. Chodzi o sprawy w całym sądzie w sumie, a nie w każdym wydziale osobno.
Stwierdzenie „średnia liczba spraw” w tym pytaniu zawarte oznacza sumę spraw w danym roku przypisaną do sędziów w podziale na liczbę sędziów w danym roku.
w pytaniu nr 9 i 10 - jak powyżej, chodzi zarówno o sprawy, które nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i te, które wpłynęły w tym danym roku do sądu. Chodzi jednak o jednego sędziego z największą/najmniejszą liczbą spraw na cały sąd, a nie w poszczególnych wydziałach.
pytanie 11 dotyczy sędziego z największą liczbą przypisanych w danym roku spraw, a pytanie 12 dotyczy sędziów z najmniejszą liczbą takich spraw. Pytania te dotyczą całego sądu, a nie poszczególnych wydziałów. Aby uzyskać informacje, o które nam chodzi w powyższych pytaniach, należy wziąć pod uwagę liczbę wszystkich spraw przypisanych do sędziego np. w 2016 roku oraz ile spośród tych spraw zostało zakończonych w 2016 roku. Chodzi nam o stosunek spraw zakończonych do wszystkich prowadzonych przez sędziego w danym roku.

Z poważaniem,
Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca na podstawie Uchwały zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska z 27 listopada 2018 r. nr 8/XI/2018

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki:

* https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/zalacznik/25440/56338

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2019-09-13 10:55:14.031157+00:00 z > adresu dagmara.nowak@opolelubelskie.sr.gov.pl: > Dzień dobry. W > załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w > > Opolu Lubelskim jako odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji > publicznej. > Inspektor Dagmara Nowak p.f. Kierownika > Samodzielnej Sekcji > Administracyjnej Sądu Rejonowego w Opolu > Lubelskim ul. Stary Rynek 46 24-300 > Opole Lubelskie tel./fax > 81 827 28 25 NIP 717 183 05 74 REGON 000322956 > Ta wiadomość i > wszelkie załączone do niej pliki mogą być poufne i prawnie > > chronione. Jeśli nie jest Pan/Pani jej właściwym adresatem, > jakiekolwiek jej > rozpowszechnienie jest ściśle zabronione. Jeśli > otrzymał Pan/Pani niniejszą > wiadomość przez pomyłkę, proszę o > niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie > wiadomości wraz z > załącznikami. This message and attached files may be > > confidential and legally protected. If you are not the intended > recipient, any > distribution is strictly prohibited. If you have > received this message by > mistake, please notify the sender > immediately and delete the message along with > attachments. > ________________________________ Od: > > sprawa-14432@fedrowanie.siecobywatelska.pl > > <sprawa-14432@fedrowanie.siecobywatelska.pl> Wysłane: 1 września > 2019 22:35 > Do: DU-5014_Administracyjny SR Opole Lubelskie Temat: > Wniosek o informację > publiczną Na podstawie art. 61 ust. 1 i > Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 > ustawy o dostępie do informacji > publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska > Watchdog Polska wnosi > o udostępnienie następujących informacji publicznych: > 1. Imię i > nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu. 2. Imię i nazwisko > > poprzedniego Prezesa tutejszego sądu. 3. Kiedy rozpoczęła się i > kiedy > zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu? > 4. Ilu było sędziów w > tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich > wydziałach) na koniec 2016, 2017 i > 2018 roku? 5. Ile było > nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we > > wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku? 6. Ilu > sędziów > delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie > odpowiednio w ciągu > 2016, 2017 i 2018 roku? 7. Ilu sędziów > tutejszego sądu awansowało w ciągu > odpowiednio - 2016, 2017 i > 2018 roku? 8. Średnia liczba spraw na sędziego w > 2016, 2017, > 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach) 9. Ile spraw miał/a > > sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? > (niezależnie od > wydziału) 10. Ile spraw miał/a sędzia z > najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, > 2017, 2018? (niezależnie od > wydziału) 11. Procentowe wykonanie spraw przez > sędziego/sędzię z > największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o > dane > na koniec roku). 12. Procentowe wykonanie spraw przez > sędziego/sędzię z > najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, > 2018 (prosimy o dane na koniec > roku). 13. Czy tutejszy sąd w > 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby > tomów akt dla > każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię? 14. Czy > > tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów > akt dla > każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię? > Wnosimy o > udostępnienie wskazanych informacji w formie > elektronicznej na adres: > > sprawa-14432@fedrowanie.siecobywatelska.pl Szymon Osowski i > Katarzyna Batko- > Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami > reprezentacji -- Sieć > Obywatelska Watchdog Polska ul. > Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 > 73 55 > www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl> > > www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl> > www.funduszesoleckie.pl > <http://www.funduszesoleckie.pl> > www.informacjapubliczna.org > <http://www.informacjapubliczna.org> > NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy > dla m. st. Warszawy w > Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru > Sądowego

Odpowiedź w sprawie udostępnienia informacji publicznej przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W TURKU

Turek 19.11.2019r.

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na prośbę o udostępnienie informacji publicznej
przesyłamy odpowiedzi na zadane pytania.
1. Szpital zatrudnia dietetyka w wymiarze 3/4 etatu.
2. Na dietetyka przypada około 120 pacjentów.
3. Tak. Dietetyk ma kontakt z pacjentami podczas rozdawania posiłków.
Każdy pacjent może zwrócić się z zapytaniem.
4.Całościowa dzienna stawka żywieniowa wynosi 15,42 zł+podwieczorek dla
dzieci 1,62zł
5. Tak. Szpital korzysta z usług firmy cateringowej. W umowie nie
określono minimalnej kwoty przeznaczonej na zakup artykułów użytych do
przygotowania posiłków.
6. Szpital nie posiada dokumentacji dotyczącej wartości odżywczej
posiłków, ale na żądanie szpitala firma cateringowa udostępnia taką
dokumentację.
7. Posiłki dostarczane przez firmę cateringową kontroluje się wizualnie
a temperatura posiłku kontrolowana jest za pomocą termometru. Czynności
te wykonuje dietetyk każdorazowo od poniedziałku do piątku ( śniadanie i
obiad ).
8. Personel pielęgniarski/ położnych nadzoruje zjadanie przez pacjentów
posiłki.
9. Tak. W umowie, którą podpisał szpital z firmą cateringową ujęty jest
wymóg zatrudnienia dietetyka.
10. Tak. Utworzono druk reklamacji dotyczącej posiłków. Osoba
odpowiedzialna - dietetyk.
11. W 2018 roku była tylko jedna skarga.
12. Szpital nie organizował w 2018 roku szkolenia dla lekarzy z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu. Lekarze w przeważającej
liczbie zatrudnieni są jest w ramach umowy cywilnoprawnej i uczestniczą
w różnorodnych konferencjach naukowych.
13. Rodzaje diet stosowanych przez szpital to: podstawowa, lekkostrawna,
wątrobowa, żołądkowa, cukrzycowa- 3 posiłki, cukrzycowa - 5 posiłków,
mleczna, bezmleczna, bezglutenowa, kleikowa, miksowana i inne według
zaleceń lekarza.
14.Każda zamówiona dieta zastała pacjentowi dostarczona.
15. Tak. Firma cateringowa zapewnia diety na życzenie pacjenta.
16. Tak. Szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia.

Z poważaniem

Dorota Brzęcka
Naczelna Pielęgniarka
SP ZOZ w Turku

odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAWIU 1

W odpowiedzi na wniosek o informacje publiczną wysyłamy w załączniku odpowiedzi na Państwa pytania.

Szpital Wojskowy we Wrocławiu
Dział Żywienia

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na zadane pytania.

Z poważaniem
Monika Zaremba
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie
tel. 660 50 99 26