Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBIEWO 4

Dzień dobry,

 

W załączeniu przesyłam Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

 

Pozdrawiam serdecznie

Agnieszka Pieczka

Sekretariat

Urzędu Gminy w Lubiewie

ul. Hallera 9

89-526 Lubiewo

tel. 52 33 49 310, fax. 52 519 02 14

Fw: informacja publiczna przez GNOJNIK 5

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZKLARSKA PORĘBA 1

Dzień dobry,
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21 lutego 2017 r., dot. udostepnienia dokumentacji w sprawie liczby wniosków o informacje publiczną w latach 2014,2015,2016, uprzejmie informuję:
2014 - 36 wniosków
2015 - 26 wniosków
2016 - 33 wnioski
skan w załączeniu.

Pozdrawiam
Ewa Bartosik
Sekretariat Burmistrza
Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie
ul. Buczka 2
58-580 Szklarska Poręba
tel.: 75 75 47 708
fax: 75 75 47 724

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOPRZYWNICA 1

Dzień dobry, w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

informacja publiczna przez LIPSK 3

W odpowiedzi na wasz wniosek z dnia 21 lutego 2017 roku informujemy:

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztę
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku ?
Odp. 59 wniosków.

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztę
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku ?
Odp. 59 wniosków.

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztę
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku ?
Odp. 63 wnioski.

W załączeniu przesyłamy skany wniosków - 3 pliki za lata 2014, 2015, 2016 r.

Sekretarz Gminy
Maria Hećman

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez OSIE 2

Urząd Gminy Osie w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej poniżej udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku

*28 wniosków*

2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku

*20 wniosków*

3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku

*16 wniosków*

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek z ewidencją wniosków o
udostępnienie informacji publicznej za lata 2014 - 2016

*Z poważaniem*

*Sekretarz Gminy*

*Beata Jagła*
**

Odpowiedź na informację publiczną z dnia 21.02.2017 r. przez ALEKSANDRÓW 2

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"><HTML><HEAD><META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.23588"><STYLE></STYLE></HEAD><BODY bgColor=#ffffff><DIV><FONT size=2 face=Arial></FONT>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NIEDŹWIADA

Dzień dobry,
w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji przesyłam odpowiedzi
na pytania.

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku - *43*
2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku - *45*
3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku - *64*
W sprawie udostępnienia ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
publiczną za lata 2014, 2015, 2016 uprzejmie informuję, że urząd nie
prowadzi zbiorczego rejestru wniosków o udostępnienie informacji
publicznej za poszczególne lata. Pracownicy merytoryczni sporządzają
jedynie spisy spraw dla wniosków wpływających na poszczególne stanowiska
pracy.

Z poważaniem
Marzena Żuk
kierownik Referatu ds. Organizacyjnych i Społecznych
Urząd Gminy Niedźwiada
Niedźwiada - Kolonia 43
21-104 Niedźwiada
81 851 20 25

Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Kańczuga przez KAŃCZUGA 6

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej w
załączeniu stosowne informacje.

z poważaniem

- Wiesław Sopel -
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy,

zamówień publicznych i ochrony zabytków,

Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
ul. M. Konopnickiej 2
37-220 Kańczuga
tel. 016 642 31 42 wew. 20
fax. 016 642 66 30

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym
lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w
wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest
zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który
otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy
drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty
elektronicznej.

Weź pod uwagę ochronę środowiska, zanim wydrukujesz ten e-mail.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOCHNIA 4

Urząd Miasta Bochnia przekazuje w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej e-mail z 21.02.2017 r. w sprawie liczby
wniosków o informację publiczną w latach 2014-2016.

Z poważaniem
Anna Bielecka
Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich UMB

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OKONEK 1

OR.1431.12.2017 Okonek, 01.03.2017 r.

Urząd Miejski w Okonku informuje, iż w okresie od roku 2014 do września 2016 nie był prowadzony rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
Od października 2016 r. otrzymaliśmy 8 wniosków, scan rejestru przesyłam w załączniu.

Katarzyna Wereszczyńska-Worona

Inspektor Wydziału Organizacyjnego
Urząd Miejski w Okonku
ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek
tel. 67 2669 003, fax. 67 266 99 76
ratusz@okonek.pl, sekretariat@okonek.pl
www.okonek.pl

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej KM.1431.24.2017 przez KĘDZIERZYN-KOŹLE

Dzień dobry.
W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z 21.02.2017 roku uprzejmie informuję, że termin udostępnienia zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do inf. publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.) zostaje wydłużony do 2 miesięcy (do 21.04.2017 r.) ze względu na konieczność przygotowania danych w sposób oczekiwany przez wnioskodawcę.
Z poważaniem
Jarosław Jurkowski
UM Kędzierzyn-Koźle

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

Odpowiedź przez DOBRA SZCZECIŃSKA 5

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem Rozalia Adamska

Sekretarz Gminy Dobra

Odpowiedź Gmina Jakubów przez JAKUBÓW

Witam,

poniżej przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej w zakresie liczby otrzymanych wniosków przez Urząd Gminy
Jakubów o informację publiczną w latach:

- 2014 - 21 otrzymanych e-mailem, 4 - pocztą,

- 2015 - 25 - otrzymanych e-mailem, 8 - pocztą,

- 2016 - 29 - otrzymanych e-mailem, 8 - poczta.

Ewidencji wniosków o udzielenie informacji publicznej nie prowadzimy w
formie elektronicznej, zatem w załączeniu przesyłam scany spisów spraw z
przedmiotowych teczek.

Wójt

/-/ Hanna Wocial

--
Z poważaniem:
Joanna Żyłkowska
Inspektor Urzędu Gminy Jakubów
(tel. 25 757 91 90)

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOLESŁAW 4

W załączniku przesyłamy odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem,
Urząd Gminy Bolesław
boleslaw@gminaboleslaw.pl
32-329 Bolesław, ul. Główna 58
tel. (32) 6424-501
fax. (32) 6424-801
http://www.gminaboleslaw.pl

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WYSZKI 1

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej w załączeniu przesyłam rejestr wniosków 2014r.,2015r.,2016r.
Pozdrawiam
Honorata Zdrojkowska

informacja publiczna Piekoszów przez PIEKOSZÓW 4

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.02.2017r., dot. udzielenia informacji
publicznej przesyłam w załączeniu odpowiedź na przedmiotowy wniosek.

Z poważaniem

Beata Misztal

p.o. Kierownika Referatu

Organizacyjno-Gospodarczego

41/300-44-14

odpowiedz przez KOWIESY 4

W załaczeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wraz z załacznikami
Z poważaniem
Teresa Słoma
Sekretarz Gminy Kowiesy

Urząd Gminy Kowiesy
Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

tel. 46 8317026
NIP: 835 10 30 031

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻYTNO 3

Zgodnie z art. 61 Konstytucji RP oraz art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001
r. o dostępie do informacji publicznej informujemy że:

Ad. 1. W roku 2014 do tutejszego Urzędu wpłynęło 9 wniosków o udzielenie
informacji publicznej

Ad. 2. W roku 2015 do tutejszego Urzędu wpłynęło 13 wniosków o udzielenie
informacji publicznej

Ad. 3. W roku 2016 do tutejszego Urzędu wpłynęło 17 wniosków o udzielenie
informacji publicznej

Ad. 4. Udostępnienie ewidencji za 2014 r. w załączniku

Ad. 5. Udostępnienie ewidencji za 2015 r. w załączniku

Ad. 6. Udostępnienie ewidencji za 2016 r. w załączniku

odpowiedź na wniosek przez ZADZIM 5

W odpowiedzi na przesłany przez Państwa wniosek informujemy :
Do Urzędu Gminy w Zadzimiu wpłynęła następująca liczba wniosków pisemnych o udzielenie informacji publicznej :

Rok 2014 - 3
Rok 2015 - 26
Rok 2016 - 30
W załączeniu skan z rejestru otrzymanych wniosków.

Z poważaniem
Bożena Karasińska

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSIEK

OR.1431.1.2017 14.03.2017r.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
otrzymanego w dniu 22.02.2017r. drogą elektroniczną informuję że

w 2014 roku Urząd Gminy otrzymał 16 wniosków,

w 2015 roku Urząd Gminy otrzymał 32 wnioski,

w 2016 roku Urząd gminy otrzymał 23 wnioski o udzielenie informacji
publicznej

Spisy ewidencji z rejestru wysyłam w postaci skanu za lata 2014,2015,2016.

W dniu 2017-02-21 o 21:38, sprawa-2169@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

OA.1431.12.2017 - informacja publiczna przez MIEJSCE PIASTOWE 2

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesłany
drogą elektroniczną w dniu 23.02.2017 r. informuję, że Urząd Gminy
Miejsce Piastowe:

- w 2014 roku otrzymał 62 wnioski o udostępnienie informacji publicznej,

- w 2015 roku otrzymał 75 wniosków o udostępnienie informacji publicznej,

- w 2016 roku otrzymał 69 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

W załączeniu udostępniamy skany rejestrów prowadzone dla tych wniosków,
za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. W
rejestrach zostały zanimizowane dane adresowe wnioskodawców. Informacja
zostanie przesłana jedynie w postaci elektronicznej.

_Sprawę prowadzi:_

Mariusz Dynowski

tel. (13)4353012 wew. 139

BP.1431.13.2017.8 w sprawie liczby wniosków przez STARGARD SZCZECIŃSKI 1

Odpowiedź w załączniku.
Pozdrawiam

Marcin Rumiński
Biuro Prezydenta Miasta Stargardu
kom. 601 970 528
tel. +48 91 579 27 85

Urząd Miejski Stargard
ul. Czarnieckiego 17
www.stargard.pl