Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@szpitalbarlinek.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II SPÓŁKA AKCYJNA

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@scm.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:49

odczytano w dniu 16.10.2019 09:03.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL NA WYSPIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<info@szpitalnawyspie.pl> o 2019-10-15 22:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-16 09:15

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL NA WYSPIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<info@szpitalnawyspie.pl> o 2019-10-15 22:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-16 09:15

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@szpitalsieradz.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:41

odczytano w dniu 2019-10-16 09:23.

Re: Wniosek o informację publiczną przez "Patronka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 2019-10-15 o 22:18, sprawa-16470@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<wotuiw@wotuiw.torun.pl> o 2019-10-15 22:44

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-16 09:38

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez ŚLĄSKIE CENTRUM REUMATOLOGII, REHABILITACJI I ZAPOBIEGANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W USTRONIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@reumatologiczny.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:39

odczytano w dniu 2019-10-16 09:39.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle

Twoja wiadomość

Do: szpital@szpital.jaslo.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:41

odczytano w dniu 2019-10-16 09:44.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez NOWY SZPITAL w Wąbrzeźnie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 1

Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość. Nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy lub zniekształcenia w niniejszej wiadomości, które mogły powstać w wyniku jej elektronicznej transmisji. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę zwrócić się o przesłanie papierowej kopii niniejszej wiadomości do Grupa Nowy Szpital Holding S.A

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL BIELAŃSKI IM.KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Twoja wiadomość

Do: dyrektor@bielanski.med.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:49

odczytano w dniu 16.10.2019 10:01.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<kancelaria@biziel.pl> o 2019-10-15 22:41

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2019-10-16 09:57

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez KLINIKI NEURORADIOCHIRURGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: dyrektor@gammaknife.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 23:06

odczytano w dniu 2019-10-16 10:01.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL MURCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@szpitalmurcki.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: 2019-10-15 22:46

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez "CONTACT- MED" Sp. z o.o.

Twoja wiadomość

Do: wspolna6@interia.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:15

odczytano w dniu 2019-10-16 10:13.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@szpitaletczewskiesa.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@szpital-gryfino.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:18

odczytano w dniu 16.10.2019 10:32.

RE: Wniosek o informację publiczną przez "ORTOPEDIA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sorry, nie prowadzimy już działalności szpitalnej.

Z poważaniem

Dr med. Zdzisław Małkowski

Prezes

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny

Twoja wiadomość

Do: info@szpitaltoszek.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:51

odczytano w dniu 2019-10-16 11:21.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez "ALDEMED" CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: aldemed@aldemed.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:15

odczytano w dniu 2019-10-16 11:20.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S.T. DĄBROWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<ZARZAD@SZPITALWPUSZCZYKOWIE.COM.PL> o 2019-10-15 22:41

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2019-10-16 11:36

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez "Centrum Medycyny Sportowej" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Twoja wiadomość

Do: dyrektor@cms.waw.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:15

odczytano w dniu 16.10.2019 11:39.

RE: Wniosek o informację publiczną przez "DOM LEKARSKI" Spółka Akcyjna

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 15 października 2019 r. informujemy, że Dom Lekarski S.A. nie jest podmiotem obowiązanym do udostępniania informacji publicznej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1429).

Dom Lekarski S.A. jako osoba prawna będąca samodzielnym podmiotem prawa handlowego, nie jest organem władzy czy administracji. Nie jest też podmiotem reprezentującym takie organy, inne osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne, nie dysponuje również majątkiem publicznym. Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego nie są akcjonariuszami Domu Lekarskiego S.A.

Dom Lekarski S.A.

Ul. Rydla 37

70-783 Szczecin

www.domlekarski.pl <http://www.domlekarski.pl/>

Sąd Rejonowy w Szczecinie

KRS nr 0000358611

Kapitał zakładowy: 528.321,50 PLN

NIP 955-19-86-711

Adres do korespondencji:

ul. Bagienna 6

70-772 Szczecin

Na ochronie środowiska, Twoje zdrowie zyska.

Drukuj tylko to, co jest Ci potrzebne.

wniosek o udzielenie inf. publicznej przez Sąd Rejonowy w Opocznie 1

Dzień dobry,

W załączeniu odpowiedź na złożony przez Państwa wniosek.
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości
-----
Z poważaniem

Anna Wiktorowicz
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Sąd Rejonowy w Opocznie
ul. Biernackiego 20
26-300 Opoczno

tel: 44 755 71 01
fax 44 741 57 18
e-mail: anna.wiktorowicz@opoczno.sr.gov.pl<mailto:anna.wiktorowicz@opoczno.sr.gov.pl>

Re: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI PODKARPACKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY IM.PROF.EUGENIUSZA BRZEZICKIEGO W ŻURAWICY

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy informuje, że w chwili obecnej nie zatrudnia dietetyka.

Magda Tarnawska
Dział Spraw Pracowniczych
WPSP w Żurawicy