Re: Wniosek o informację publiczną przez "SZPITALE POLSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA 1

Dzień dobry,

w odpowiedzi na Państwa maila z dnia 15.10.2019r. dotyczącego
udostępnienia informacji publicznych informujemy, że nie jesteśmy
podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznych.

Mając powyższe na uwadze informuję, że nie możemy zrealizować Państwa
prośby.

*http://szpitalel.nazwa.pl/podpis_email/img/logo_email.jpg *

Pozdrawiam,

*Hanna Michalska
/Sekretarka/*

Szpitale Polskie S.A. <http://www.szpitale-polskie.pl/>

ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

tel: +48 32 208 89 90 | kom: +48 603 055 222 | fax: +48 32 352 65 09

NIP: 9542642610  | REGON: 240955256 | KRS: 0000313329

Kapitał Zakładowy: 29 877 880,00 PLN

W dniu 15.10.2019 o 22:18, sprawa-16504@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

RE: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI W ŁODZI 3

Dzień Dobry!

SP ZOZ MSWiA w Łodzi w załączeniu przekazuje pismo z dnia 18.10.2019 znak ON.2701.10.2019

Z poważaniem

logopoczta

mgr Katarzyna Gabińska-Błażałek

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru

tel:

+48 42 63 41 234

fax:

+48 42 67 85 523

email:

dyrekcja@zozmswlodz.pl

www:

www.szpital.lodz.pl <http://www.szpital.lodz.pl/>

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom SP ZOZ MSWiA w Łodzi , jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO <https://uodo.gov.pl/> , gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.

Administrator Danych Osobowych: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi ul. Północna 42 91–425 Łódź

e-mail: kontakt@zoz-mswia-lodz.pl.

Inspektor Ochrony Danych: kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@zoz-mswia-lodz.pl

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez Caritas Diecezji Kieleckiej 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres kielce@caritas.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Re: Wniosek o informację publiczną przez Caritas Diecezji Kieleckiej 2

Szanowni Państwo,

Caritas Diecezji Kieleckiej nie posiada i nie prowadzi szpitala.

Z poważaniem

<http://kielce.caritas.pl>
*s. Jadwiga Juszko*
*Kierownik Biura Zarządu
Pełnomocnik ds medycznych*
*Caritas Diecezji Kieleckiej *
------------------------------------------------------------------------
Plac Najświętszej Maryi Panny 1
25-010 Kielce
tel: 41 344 52 82 wew. 226
kom: 696 139 896
www.kielce.caritas.pl <http://kielce.caritas.pl>
<https://www.facebook.com/caritas.kielce/>

W dniu 2019-10-17 o 10:19, sprawa-16945@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o informację publiczną przez "PRO-MEDICA" W EŁKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień dobry,

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej
(e-mail 15.10.19r.) w załączeniu przesyłamy odpowiedzi.

Z poważaniem

Joanna Kacprzyk

starszy referent

W dniu 15.10.2019 o 22:18, sprawa-16479@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
"Pro-Medica" w Ełku sp. z o.o.
19-300 Ełk ul. Baranki 24 tel. 87 620 95 71, fax 87 620 95 99
www.szpital.elk.pl e-mail: biuro-pm@elk.com.pl
Sšd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego nr KRS 0000026179
NIP 848-16-30-309 REGON 510996861
Kapitał zakładowy 20.475.000,00 PLN

Re: Wniosek o informację publiczną przez Paulina Stanek

Dzień dobry
Informuje,ze realizujemy świadczenia w chirurgi jednego dnia i pacjent jest
max 24 h ( 90% pacjentów jest max 8 h). Pacjenci nie otrzymują posiłków.

czw., 17 paź 2019 o 10:36 <sprawa-17189@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
napisał(a):

--
Z poważaniem

Pa*ulina Stanek*

*Członek ZarząduWCM Remedium Sp. z o.o.*

*Os. St. Batorego 80ABD60-687 Poznańtel 664-970-755*

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR I W BYTOMIU 1

Dzień dobry,  przesyłam odpowiedzi na zadane pytania.  Aneta Wąsek  p.o. Naczelna Pielęgniarka Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu ul. Żeromskiego 7, 41- 902

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Dzień dobry.

W załączniku przesyłamy odpowiedź na e-maila z dnia 15.10.2019r dot.
informacji publicznych.

Pozdrawiam

--
/Agnieszka Nejfert
Dział gospodarczy//
//tel. 87 5629583//
//Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika
Rydygiera w Suwałkach/

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 1

Dzień dobry.

W załączniku przesyłamy odpowiedź na e-maila z dnia 15.10.2019r dot.
informacji publicznych.

Pozdrawiam

--
/Agnieszka Nejfert
Dział gospodarczy//
//tel. 87 5629583//
//Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika
Rydygiera w Suwałkach/

Fwd: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznych, ZOZ w Pińczowie przez ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

> \-------- Oryginalna wiadomość --------
> Od: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie <zoz5@o2.pl>
> Do: sekretariat <sekretariat@szpitalpinczow.home.pl>
> Data: 21 października 2019 o 10:24
> Temat: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznych, ZOZ w
Pińczowie
>
>

>

> W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznych, ZOZ w
Pińczowie udziela następujacyhych odpowiedzi:
>

>

> 1\. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie
zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to
wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
>

>

> Odpowiedź: Nie zatrudniono dietetyka.
>

>

>
>

>

> 2\. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
>

>

>
>

>

> Odpowiedź: Nie ma zatrudnionego dietetyka.
>

>

>
>

>

> 3\. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
>

>

>
>

>

> Odpowiedź: Nie ma mozliwości uzyskania indywidualnej porady dietetyka.
>

>

>
>

>

> 4\. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej
na 1 pacjenta szpitala?
>

>

>
>

>

> Odpowiedź: Wysokość netto dziennej stawki żywieniowej wynosi: 13,90 zł.
Wysokość brutto dziennej stawki żywieniowej wynosi:15,01 zł.
>

>

>
>

>

> 5\. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak,
to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na
zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
>

>

>
>

>

> Odpowiedź: Tak, szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej. W
podpisanej umowie nie określono minimalnej kwoty/procentu przeznaczanego na
zakup składników użytych do przygotowania posiłków.
>

>

> 6\. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych
do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków
oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy
o jej udostępnienie.
>

>

> Odpowiedź: Szpital nie posiada.
>

>

>
>

>

> 7\. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto
(stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
>

>

>
>

>

> Odpowiedź: W szpitalu nie kontroluje się jakości posiłków podawanych
pacjentom. Jednak zgodnie z umową Dyrekotr ZOZ w pińczowie może być powoływać
komisję, która ma za zadanie sprawdzać prawidłowość wykonywania umowy przez
Wykonawcę.
>

>

>
>

>

> 8\. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?
>

>

>
>

>

> Odpowiedź: Nie kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu.
>

>

>
>

>

> 9\. Czy w umowie z zew nętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?
>

>

>
>

>

> Odpowiedź: Tak, Wykonawca musi zatrudniać dietetyka.
>

>

>
>

>

> 10\. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za
kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
>

>

>
>

>

> Odpowiedź: Tak, w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia. Skargi zgłasza się bezpośrednio u
Dyrekcji ZOZ w Pińczowie.

>

>
>

>

> 11\. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
>

>

>
>

>

> Odpowiedź: Nie wpłynęła żadna skarga dotycząca niewłaściwego
żywienia/zatrucia w 2017 i 2018 roku.

>

>
>

>

> 12\. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
>

>

>
>

>

> Odpowiedź: Nie przechodzili.
>

>

>
>

>

> 13\. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz
ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).
>

>

>
>

>

> Odpowiedź: Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie poprzez
przygotowywanie posiłków w oparciu o system HACCP, w szczególności poprzez:
>

>

> 1. Przygotowywanie, porcjowanie posiłków dla pacjentów do odbioru przez
uprawniony personel poszczególnych oddziałów w określonych godzinach.
>

>

> 2. Przestrzeganie norm żywieniowych zalecanych przez Instytut Żywności i
Żywienia, dla poszczególnych grup pacjentów przebywających w szpitalu, według
wieku i stanu fizjologicznego.
>

>

> 3. Stosowanie zasad racjonalnego żywienia chorych i prozdrowotnego
charakteru żywienia.
>

>

> 4. Pozostawiania próbek żywnościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
>

>

> 5. Zapewnienie pacjentom naczyń stołowych (talerze, kubki) oraz sztućców.
>

>

> 6. Odbiór, mycie i wyparzanie, sterylizacja sztućców, naczyń stołowych,
transportowych na istniejącej bazie Szpitala - Kuchnia Centralna.
>

>

> 7. Usuwanie wszystkich odpadów pokonsumpcyjnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zaleceniami odpowiednich służb sanitarnych (np. Państwowej
Inspekcji Sanitarnej).
>

>

> 8.
>

>

> Dzienna ilość posiłków wg zleconych diet będzie wynikać z liczby
hospitalizowanych pacjentów oraz ze wskazań medyczno-dietetycznych.
> Trzy posiłki- dieta normalna, lekkostrawna, kleikowa: Śniadanie, Obiad,
Kolacja.

>

> Pięć posiłków - dieta cukrzycowa, wrzodowa, wysokobiałkowa, trzustkowa,
cukrzycowo-wątrobowa, cukrzycowo-wysokobiałkowa: Śniadanie, drugie śniadanie,
obiad, podwieczorek, kolacja
> Sześć posiłków- dieta cukrzycowa: Śniadanie, drugie śniadanie, obiad,
podwieczorek, kolacja, posiłek nocny zgodnie z indywidualnym zaleceniem
lekarza i dietetyka.

>

>
>

>

> 9. Sporządzanie, w szczególnych przypadkach, specjalistycznych diet
zgodnie z indywidualnym zleceniem lekarza.
>

>

> 10. Bieżąca dostawa przegotowanej wody lub herbaty według potrzeb
pacjentów.
>

>

> 11. W całości żywienia Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić potrawy
okolicznościowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocnych, a także
świąt obchodzonych przez inne wyznania religijne.
>

>

> 12. Wydawanie posiłków dla pacjentów Szpitala odbywać się będzie w
następujących godzinach.
>

>

>

>

> 1
>

>

> |

>

> Śniadanie I,
>

>

> Śniadanie II,
>

>

> |

>

> 8.00-8.30
>

>

> 10.00-10.15
>
>
> ---|---|---
>
> 2
>

>

> |

>

> Obiad
>

>

> |

>

> 12.30-13.30
>
>
> 3
>

>

> |

>

> Podwieczorek
>

>

> |

>

> 15.00-15.15
>
>
> 4
>

>

> |

>

> Kolacja
>

>

> kolacja nocna
>

>

>
>

>

> |

>

> 18.00-18.30
>

>

> 20.00-20.15
>
>
>
> |
> |
>
>
> |
> |
>
>
> |
> |
>
>
>
>

>

> |
>
>
>
>

>

> 14\. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia
wówczas posiłki pacjentowi?
>

>

>
>

>

> Odpowiedź: Wykonawca, który dostarcza posiłki dla pacjentów szpitala potrafi
zapewnić takie diety.
>

>

>
>

>

> 15\. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?
>

>

>
>

>

> Odpowiedź: Wykonawca, który dostarcza posiłki dla pacjentów szpitala jest
zobowiązany do sporządzania, w szczególnych przypadkach, specjalistycznych
diet zgodnie z indywidualnym zleceniem lekarza.
>

>

>
>

>

> 16\. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające
powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe
ilości białka)?
>

>

>
>

>

> Odpowiedź: Tak, szpital zapewnia tego rodzaju suplementy.
>

>

>
>

>

>
>

>

> ZOZ w Pińczowie
>

>

>
>

>

>
>

FW: Wniosek o informację publiczną przez MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY W OLSZTYNIE 1

Witam

Poniżej odpowiedzi na Państwa pytania

Julita Richter
_________________________
Kierownik Działu Żywienia

Pełnomocnik ds. Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Miejski Szpital Zespolony
ul. Niepodległości 44
10 - 045 Olsztyn
Phone: (+48 89 ) 67 86 681
Mobile: +48 606 402 108

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez CENTRUM ORTOPEDYCZNO - REHABILITACYJNE "ARTROMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 17
październik 2019 do "biuro@artromed.pl" <biuro@artromed.pl> z tematem "Wniosek o
informację publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Dotyczy sprawa nr Szp2/NR-0712-01/19 przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach 1

Szanowni Państwo, w odpowiedz na Państwa wiadomość

-- Treść przekazanej wiadomości ---

*Temat: *

Wniosek o informację publiczną

*Data: *

Tue, 15 Oct 2019 20:54:07 -0000

*Nadawca: *

sprawa-16795@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-16795@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

*Odpowiedź-Do: *

sprawa-16795@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-16795@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

*Adresat: *

szpital_nr2_myslowice@wp.pl <mailto:szpital_nr2_myslowice@wp.pl>

w załączeniu przesyłamy odpowiedzi.

Re: Wniosek o informację publiczną przez INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII 1

Szanowni Państwo,

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przesyła odpowiedzi na
pytania zadane na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10
ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Z poważaniem,

Monika Kucińska
Sekretariat Dyrektora Naczelnego
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9,
02-957 Warszawa
tel. 22 45 82 706
fax. 22 651 93 01
e-mail sekretariatdn@ipin.edu.pl

Re: Wniosek oinformację publiczną przez "OKO-TEST" DOROŻYŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Szanowni Państwo,w odpowiedzi na Państwa &nbsp;zapytanie informuję ,że &nbsp;NZOZ "OKO-TEST" Diagnostyka i Chirurgia Oka wykonuje zabiegi operacyjne w chirurgii jednego dnia i po zabiegu pacjent wraca do domu - nie prowadzimy żywienia naszych pacjentów.Z uszanowaniemIgor Dorożyński&nbsp;Od: sprawa-16464@fedrowanie.siecobywatelska.plDo: oko.test@poczta.fm; Wysłane: 22:18 Wtorek 2019-10-15Temat: Wniosek o informację publicznąNa podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? 13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską? 16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-16464@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--Sieć Obywatelska Watchdog Polskaul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawatel: 22 844 73 55www.siecobywatelska.plwww.watchdogportal.plwww.funduszesoleckie.plwww.informacjapubliczna.orgNIP 526282872

-- "OKO-TEST" Dorożyński sp. j.NZOZ "OKO-TEST" Diagnostyka i Chirurgia OkaKRS 0000218131,REGON 356873761,NIP 637-20-31-460tel.+48(18)479-13-33 , +48 604 792 762www.okotest.plKLAUZULA POUFNOŚCI: Wiadomość jest przeznaczona tylko dla jej adresata. Dostęp osób trzecich do tej wiadomości jest zabroniony. Jeśli nie jest Pan/i adresatem niniejszej wiadomości, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione i może być nielegalne. Prosimy o poinformowanie nadawcy oraz usunięcie wiadomości bez otwierania załączników.CONFIDENTIALITY NOTICE: This email is intended solely for the addressee. Access to this email by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Should you receive this message by mistake, you are hereby notified that any disclosure, reproduction, distribution or use of this message is strictly prohibited. Please inform the sender by reply transmission and delete the message without opening the attachments.

Re: Wniosek o informację publiczną przez GOLDMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień dobry
W załączniku pismo.

Pozdrawiam
Elżbieta Królczyk
Asystent Prezesa
______________________________

GoldMedica sp. z o.o.
ul. Słoneczna 7
19-500 Gołdap
NIP: 8471612824
REGON: 790243995
tel./faks 87 615 13 76


/Jeśli nie jesteś zamierzonym adresatem tej wiadomości lub otrzymałeś ją w wyniku błędu proszę o niezwłocznie powiadomienie o tym nadawcy i jej usunięcie./

/Administratorem danych osobowych jest Prezes GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej https://goldmedica.pl/rodo i w siedzibie Spółki GoldMedica w Gołdapi, ul. Słoneczna 7/

Odpowiedz na pytania. przez SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU

W odpowiedzi na Państwa wniosek przesłany w dniu 15.10.2019r.

W związku z wnioskiem przesłanym w dniu 15.10.2019 r dotyczącym
udostępnienia informacji publicznej Szpital Chorób Płuc w Orzeszu
odpowiada na poszczególne pytania zawarte w wniosku.

Ad.1. Tak, w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu zatrudniony jest jeden mgr
dietetyki klinicznej. Zakres obowiązków stanowi załącznik nr 1.

Ad.2 W roku 2018 w Szpitalu hospitalizowano 1200 pacjentów, a od
stycznia do września tego roku 921.

Ad.3 Tak, jest możliwość uzyskania porady dietetycznej przez pacjentów
Szpitala. Podczas przyjęcia pacjenci informowani są przez pielęgniarkę o
możliwości konsultacji.

Ad.4 Wysokość całodziennej stawki żywieniowej na jednego pacjenta wynosi
13,82 zł brutto.

Ad. 5 Tak, w umowie określono, iż minimalna kwota wsadu do kotła wynosi
50 % stawki żywieniowej.

Ad. 6 Tak, w umowie zawarto szczegółowe wymagania dotyczące
kaloryczności diet oraz zawartości w nich składników odżywczych.
Szczegóły znajdują się w Opisie Przedmiotu Zamówienia udostępnionym na
stronie internetowej Szpitala.

Ad.7 Za kontrolę jakości posiłków podawanych pacjentom odpowiada
Dietetyk. Kontrole odbywają się codziennie.

Ad.8 Pytanie jest niejasne, prosimy o szczegółowe doprecyzowanie o jaki
sposób kontroli i określenia spożycia odpowiedniej ilości pokarmu u
pacjenta chodzi.

Ad. 9 Tak, w umowie z firmą kateringową określono wymóg zatrudnienia
dietetyka. Umowa udostępniona jest na stronie internetowej Szpitala.

Ad.10 Tak, zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Szpitala skargi są
składane do Dyrekcji Szpitala.

Ad.11 W roku 2017 odebrano 4 skargi dotyczące żywienia, a w 2018 6 skarg
dotyczących żywienia. W Szpitalu nie odnotowano żadnego przypadku
zatrucia pokarmowego.

Ad. 12 Tak, w czerwcu 2018 roku zostało przeprowadzone szkolenie przez
dietetyka dla lekarzy Szpitala dotyczące kwestii prawidłowego żywienia
pacjentów w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu.

Ad. 13 W Szpitalu stosuje się 4 rodzaje diety: podstawowa, łatwo
strawna, łatwo strawna bogatobiałkowa i łatwo strawna z ograniczeniem
łatwo przyswajalnych węglowodanów. Diety zostały opracowane na podstawie
literatury naukowej przez dietetyka.

Ad. 14 Szpital jest w stanie zapewnić każdy rodzaj diety. W razie
szczególnych potrzeb żywieniowych pacjenta Szpital w umowie z firmą
kateringową zastrzegł sobie możliwość zamawiania innych rodzajów diet.

Ad.15 Tak.

Ad. 16 Tak, Szpital w razie potrzeby zapewnia białko ( jest to zawarte w
przetargu dotyczącym żywienia dojelitowego dostępnego na stronie
internetowej), oraz w przypadku leczenia odleżyn specjalistyczne
preparaty zawierające argininę.

Załącznik nr 1

_Szczegółowy zakres obowiązków na stanowisku pracy *Dietetyka Szpitala*_

1.Wspomaganie procesu leczenia różnych chorób poprzez dobór odpowiednio
zbilansowanej diety we współpracy z lekarzem prowadzącym pacjenta,

2. Konsultacje dietetyczne pacjenta niedożywionego  lub zagrożonego nie
dowierzaniem na zlecenie lekarza prowadzącego,

3. Edukacja żywieniowa pacjentów,

4. dobieranie odpowiednich składników w określonych dietach,

5. sporządzanie zamówień diet na dzień następny zgodnie ze stanem chorych,

6. kontrola posiłków dostarczanych przez catering pod względem
temperatury, gramatury

7. nadzorowanie dystrybucji posiłków,

8. przygotowywanie diet płynnych z powierzonych produktów przez firmę
cateringową

9. opracowywanie zaleceń dietetycznych dla chorych wymagających
modyfikacji diety wchodzących ze szpitala,

10. kontrolowanie i akceptacja proponowanych przez firmę cateringową
jadłospisu na przyjęty w umowie okres,

11. przygotowywanie merytorycznej części materiałów do przetargu na
żywienie pacjentów,

12. nadzorowanie prawidłowości realizowanej umowy w zakresie cateringu,
w tym przeprowadzanie audytów w firmie cateringowej,

13. Wykonywanie innych zadań związanych ze świadczoną pracą oraz
zlecanych przez zwierzchników służbowych, o ile nie przekraczają jego
umiejętności lub kwalifikacji.

--

Pozdrawiam

*Magda Gałąska*
konkursy@szpitalorzesze.pl <mailto:konkursy@szpitalorzesze.pl>
tel. 32 22 13 661 lub 662 wew. 60

*SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU*
43-180 Orzesze, ul. Gliwicka 20
www.szpitalorzesze.pl <http://www.szpitalorzesze.pl/>

Re: Wniosek o informację publiczną przez CRH ŻAGIEL MED SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA 1

Witam serdecznie

w załączeniu przesyłam Państwu informacje.

Untitled Document

Pozdrawiam

Szpital prywatny ŻAGIEL MED <http://zagielmed.pl>

*Monika Bartkowska
*koordynator d/s administracji i eksploatacji
+48 *81 44 10 850, * +48 *607 394 856 *

zagielmed.pl <http://zagielmed.pl>

CRH ŻAGIEL MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z
siedzibą w Lublinie, ul. Tetmajera 21, 20-362 Lublin
Sąd Rejonowym w Lublinie - XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego,
KRS 0000337518; Regon: 060525977; NIP: 7123183237;

W dniu 2019-10-17 o 10:25, sprawa-17009@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Not read: Wniosek o informację publiczną przez ARESZT ŚLEDCZY W POZNANIU

Twoja wiadomość

Do: Przemysław Kossowski
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: czwartek, 17 października 2019 10:19:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: poniedziałek, 21 października 2019 19:20:35 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Re: Wniosek o informację publiczną przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy 5

Witam, przesyłam informacje, o które Państwo wnioskowaliście.

pozdrawiam Dorota Biniak

W dniu 2019.10.15 o 22:42, sprawa-16644@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
mgr Dorota Biniak
Specjalista ds. Organizacji i Nadzoru

Sekretariat
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 44
85-667 Bydgoszcz
tel.52-32-62-200

RE: Wniosek o informację publiczną przez LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII IM. DR. LECHA WIERUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedzi na poniższe pytania.

Pozdrawiam

Marta Bukowska

Biuro Zarządu

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o.

Ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin

NIP 9271938119 Regon 000290630

tel. 68 47 50 601

fax: 68 47 50 602

<http://www.loro.pl/> www.loro.pl

Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000590170, REGON: 000290630, NIP: 9271938119. Kapitał zakładowy wynosi 18 000 000,00 PLN. Siedziba Spółki mieści się przy ul. Zamkowej 1, 66-200 Świebodzin

Ta elektroniczna wiadomość zawiera informację z firmy Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o., które mogą być prawnie chronione lub poufne. Jeśli nie jesteś adresatem wskazanym w adresie (bądź odpowiedzialny za dostarczenie tej wiadomości do takiej osoby), nie możesz kopiować, ujawniać lub dostarczać tej wiadomości lub jej części komukolwiek, w jakiejkolwiek formie. W takim przypadku należy zniszczyć tą wiadomość oraz poinformować nadawcę poprzez odpisanie na adres mailowy nadawcy.

Informacja publiczna 10WSK przez 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy 5

Dzień dobry,

w związku z zapytaniem o informacje dotyczące żywienia w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, przesyłam odpowiedzi w załączniku.

Z poważaniem,
Kinga Chabowska
Sekcja Organizacyjno-Promocyjna
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
tel. 261 417 461

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5,85-681 Bydgoszcz , tel.: 261-417-220, adres e-mail: szpital@10wsk.mil.pl mailto:szpital@10wsk.mil.pl Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Szczegółowa informacja o obowiązku informacyjnym dostępna jest na stronie internetowe http://www.10wsk.mil.pl/ .w zakładce "pacjent".