FW: informacja_publiczna_15_2017 przez DOPIEWO

Dopiewo, 20 kwietnia 2017 r.

ROA.1431.15.2017

Odpowiadając na wniosek o udzielnie informacji publicznej uprzejmie
informuję, że w poszczególnych latach wpłynęła następująca liczba wniosków:

2014 r. - 129

2015 r. - 103

2016 r. - 112

Urząd nie dysponuje spisem/rejestrem ww. wniosków.

Z poważaniem

Maciej Kaczmarek

Sekretarz Gminy Dopiewo

sekretarz@dopiewo.pl <mailto:sekretarz@dopiewo.pl>

www.dopiewo.pl <http://www.dopiewo.pl>

tel. 61 890 63 52

dot. wniosku o udostępnienie informacji przez GROMNIK 4

Dzień dobry!
Urząd Gminy Gromnik przekazuje w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 21 lutego 2017r.

--
Sekretarz Gminy Gromnik
Bogusława Maniak

www.gromnik.pl
ug@gromnik.pl
tel. 146514250

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez NURZEC-STACJA 4

Urząd Gminy w Nurcu-Stacji w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

inf.publiczna przez BONIEWO

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 21
lutego 2017r. Urząd Gminy w Boniewie informuje, że nie możemy ścisle
określić ile pisemnych wniosków wpłynęło do urzędu z uwagi nat, iż nie
prowadzony jest rejestr.

Kazdorazowo wniosek, który wpłynie do urzędu przekazywany jest
pracownikowi odpowiedzialnenu za dany zakres zagadnień celem dalszego
postępowania. Zdarza się , że wnioski przekazywane są bezpośrednio drogą
elektroniczną do pracownika i w ten sposób również udzielana jest
informacja wnioskującemu.

Z poważaniem

Anna Kozłowska

Informacja Publiczna przez MIEDZIANAGÓRA 1

Znak OSO.143.2.2017

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
uprzejmie informujemy, jak poniżej:

Ad 1) Ilość otrzymanych wniosków w roku 2014 - 24

Ad 2) Ilość otrzymanych wniosków w roku 2015 - 20

Ad 3) Ilość otrzymanych wniosków w roku 2016 - 40

Ad 4) Ewidencja skan w załączniku

--
Michał Tokar UG Miedziana Góra
Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.
Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez
pomyłkę,
prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez JEDLICZE 1

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej wraz ze skanami rejestrów.

Urząd Gminy Jedlicze

Sekretariat

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ROGOWO 1

Dzień dobry
W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 lutego 2017 roku o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby wniosków pisemnych o informację publiczną informuję, że w 2014 roku wpłynął 1 wniosek, w 2015 roku wpłynęło 22 wnioski, w 2016 roku wpłynęło 45 wniosków. Wszystkie wnioski wpłynęły drogą elektroniczną (e-mailem).W załączniku przesyłam skan ewidencji wniosków o udzielenie informacji publicznej.
Z wyrazami szacunku
Referent Bożena Zaborowska

Urząd Gminy Rogowo
Rogowo 51, 87-515 Rogowo
woj. kujawsko-pomorskie

Wysyłanie wiadomości e-mail: Wykr dane osobowe wnioskodawcy Rejestr wniosków o udost.inf.publ.-2014 r., Wykr dane osobowe wnioskodawcy Rejestr wniosków w 2015 r o udziel inf publ, Wykr dane osobowe wn przez KACZORY 3

Odpowiadając na e-mail z dnia 22.02.2017 r. informuję, że liczba
wniosków złożonych do tut. Urzędu o udzielenie informacji publicznej
wynosiła: w 2014 r. - 41 szt. w 2015 r. - 26 szt. w 2016 r. - 38 szt. W
załączeniu rejestry wniosków w postaci plików - lata 2014 - 2016.

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
pliku lub łącza:
Wykr dane osobowe wnioskodawcy Rejestr wniosków o udost.inf.publ.-2014 r.
Wykr dane osobowe wnioskodawcy Rejestr wniosków w 2015 r o udziel inf publ
Wykr dane osobowe wnioskodawcyRejestr wniosków w 2016 r. o udziel inf publ

Uwaga: W celu ochrony przed wirusami komputerowymi programy poczty
e-mail mogą zapobiegać wysyłaniu i odbieraniu pewnych typów załączników
plików. Sprawdź ustawienia zabezpieczeń poczty e-mail, aby określić
obsługę załączników.

Odpowiedz na wniosek przez SERNIKI 3

Serniki, 9.03.2017 r.

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący liczby wniosków o udzielenie
informacji publicznej informujemy:

Rok 2014 - 46 wniosków,

Rok 2015 - 40 wniosków,

Rok 2016 - 45 wniosków.

W załączeniu rejestry wniosków.

Beata Gregorowicz

Sekretarz Gminy

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRĘBKÓW

Dzień Dobry!
Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie liczby wniosków jakie wpłynęły do Urzędu Gminy Grębków z zapytaniem w trybie art. 61 Konstytucji RP uprzejmie informuję, że :
1/ w 2014 r. wpłynęło 36 ,
2/ w 2015 r. wpłyneło 35,
3/ w 2016 r. wpłynęło 45.
Gmina nie prowadzi ewidencji/spisu rejestru wniosków o infromację publiczną( ustawa nie nakazuje).
Pozdrawiam
Ewa Trojanowska
Sekretarz Gminy Grębków

odp na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WITNICA 4

__________ Informacja programu ESET Endpoint Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 15059 (20170309) __________

Wiadomoœć została sprawdzona przez program ESET Endpoint Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

odpowiedź na wniosek z dnia 22.02.2017 r. przez NEKLA 4

Dzień dobry,

Urząd Miasta i Gminy Nekla przekazuje w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do Urzędu Miasta i Gminy
Nekla za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 22.02.2017 r.

Z poważaniem,

Katarzyna Nowaczyk

Sekretarz Miasta i Gminy Nekla

tel. +48 61 4373 174

<mailto:k.nowaczyk@gminanekla.pl> k.nowaczyk@gminanekla.pl

<http://www.nekla.eu/> www.nekla.eu

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ISTEBNA

Informuję, że odpowiedź na wniosek zostanie przekazana do 31 marca 2017 r. z uwagi na zaangażowanie odpowiedzialnych pracowników w przygotowanie materiałów i prezentacji na "Zebrania wiejskie" z mieszkańcami oraz okres sprawozdawczy.

Sekretarz Gminy Teresa Łaszewska

Fw: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TRZEBIECHÓW 3

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam spisy spraw wniosków o udzielenie informacji
publicznej w latach 2014-2016 zawierające liczbę wniosków, które wpłynęły w
poszcz. latach.

Zenon Rychły

Sekretarz Gminy

z.rychly@trzebiechow.pl

tel. 68 351 41 31, fax 68 351 41 22

Urząd Gminy Trzebiechów

ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów

www.trzebiechow.pl

-----Oryginalna wiadomość-----

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CYCÓW 3

Witam !
W odpowiedzi na poniższy wniosek uprzejmie informuję:
Ad.1 20
Ad.2 33
Ad. 3 27
Ad 4-6 wg załącznika

Pozdrawiam
Teresa Mróz

-----Oryginalna wiadomość-----

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POGORZELA

Dzień dobry,
Wniosków o informacje publiczną wpłynęło do urzędu w roku:
2014 - 22 wnioski,
2015 - 24 wnioski,
2016 - 20 wniosków.
Sekretarz gminy
Jerzy Hejduk

odpowiedz na udostępnienie informacji publicznej przez KÓRNIK

Dzień dobry,

Odpowiadając na pismo z dnia 21-02-2017 o udostępnienie informacji
publiczne informuję, że w roku:

2014 wypłynęło:

69 pism drogą mailową, 27 pism pocztą zwykłą, 1 pismo fax

2015 wpłynęło:

119 pism drogą mailową, 17 pism pocztą zwykłą, 1 pismo fax

2016wpłynęło:

61 pismo droga mailową, 63 pism pocztą zwykłą, 1 pismo fax

Z poważaniem

Dagmara Górska

Specjalista ds. Obsługi Mieszkańca

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Fw: wykaz wniosków o udostęnienie informacji od 2014-2016 przez DOBIEGNIEW 13

Dzień dobry!
W odpowiedzi na Państwa wniosek o informację podaję następujące dane:
1. Urząd miejski w Dobiegniewie otrzymał następującą ilość pisemnych wniosków (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) o informację publiczną;
2014r. – 32
2015r. – 33
2016r. – 46
2. Ewidencja/rejestr/spis wniosków za lata 2014, 2015 i 2016 w załącznikach do niniejszego e-maila.

Tadeusz Bednarczuk – sekretarz Gminy Dobiegniew

informacja publiczna Or-II.1431.19.2017 przez Chełm 4

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej doręczony
w dniu 21 lutego 2017 r., wysyłam informację.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Z poważaniem

Małgorzata Szymańska

--
Małgorzata Szymańska
inspektor
Wydział Organizacji i Nadzoru
Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
malgorzata.szymanska@umchelm.pl
tel. 82 565 28 17

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOLNO 2

Witam,
W odpowiedzi na Państwa wniosek w załączeniu przesyłam skan pisma oraz rejestry wniosków o informację publiczną za lata 2014-1016.

Z poważaniem
Katarzyna Zielińska
Inspektor
Urząd Miasta Kolno
tel. 86 278 94 30
fax 86 278 94 60

Odp: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOGUTY-PIANKI 4

Boguty-Pianki, dnia 7 marca 2017 r.

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:

1. W 2014 r. Urząd Gminy Boguty-Pianki otrzymał 12 wniosków pisemnych o informację publiczną.
2. W 2015 r. Urząd Gminy Boguty-Pianki otrzymał 8 wniosków pisemnych o informację publiczną.
3. W 2016 r. Urząd Gminy Boguty-Pianki otrzymał 1 wniosek pisemny o informację publiczną.

W załączeniu przesyłam skany ewidencji wniosków o informację publiczną za lata 2014 - 2016.

Wójt
mgr inż. Józef Bogucki

Dnia Wtorek, 21 Lutego 2017 21:59 <sprawa-2482@fedrowanie.siecobywatelska.pl> napisał(a)

Urząd Miasta Gdyni - załączniki (III cz.) przez Gdynia 3

<html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"> </head> <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000099"> <p><font face="Arial">kolejne załączniki.</font><br> </p> <br> <div class="moz-signature">-- <br> <img src="cid:part1.7D390F96.BCEFF4F1@gdynia.pl" border="0"></div> </body></html>