cd przez INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI 2

CD.

PD: Wniosek o informację publiczną - odpowiedź przez NOWY SZPITAL W NAKLE I SZUBINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2

Dzień dobry.
Załączam odpowiedź, na zadane pytania dot żywienia w szpitalu, z Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie.
________________________________
Od: Mirosława Smolińska
Wysłano: 17 października 2019 10:49
Do: Adrianna Nowicka; Jaroslaw Gierszewski; Elżbieta Lorenc; Iwona Jorka
Temat: FW: Wniosek o informację publiczną - Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Dzień dobry,
Przesyłam do Zarządu i Naczelnych Pielęgniarek pytania dot. informacji publicznej z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska o treści poniżej.

Pozdrawiam

[podpis]

Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A. przez "UZDROWISKO KAMIEŃ POMORSKI" SPÓŁKA AKCYJNA 1

Dzień dobry,

 w imieniu Zarządu Spółki "Uzdrowisko Kamień Pomorski" S.A. przesyłam w
załączeniu odpowiedź na przesłany  w dniu 15.10.2019 r. (drogą
elektroniczną) wniosek o udostępnienie informacji publicznych.

 Z poważaniem

 Marzena Dawidson

Sekretariat - Uzdrowisko Kamień Pomorski
"Uzdrowisko Kamień Pomorski" S.A.

ul. Szpitalna 14, 72-400 Kamień Pomorski
NIP 861-000-36-10, REGON 000288254
BPS S.A. o/Szczecin
87 1930 1930 2395 0300 8487 0001
tel.+48 91 3821149,fax +48 91 3821135
e-mail: sekretariat@u-kp.pl
www.uzdrowisko-kamienpomorski.pl

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie 1

Szanowni Państwo

W załączeniu przekazuję skan odpowiedzi na poniższy wniosek.

z poważaniem

Justyna Pawlicka

Oddział Administracyjny

Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

Odpowiedź na wniosek z dnia 2 września 2019 r. przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim

A. 061-21/19

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:

Na podstawie art. 9 i art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. Poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1429) zawiadamiam, że w związku z brakiem złożonego, w ciągu 14 dni, oświadczenia, że strona wnioskująca zgadza się na poniesienie opłaty w wysokości 700,00 zł, na poczet kosztów udostępnienia informacji publicznej w zakresie dalszej części wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 r., który wpłynął w dniu 2 września 2019 r., postanowiłem pozostawić przedmiotowy wniosek bez rozpoznania, w części przekraczającej informację dotychczas udzieloną, a co nastąpiło drogą elektroniczną w dniu 6 września 2019 r., korespondencją oznaczoną jako A.061-21/19, to jest w zakresie pytań 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 r., który wpłynął w dniu 2 września 2019 r.
Informuję jednocześnie, że podstawie art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. Poz. 2096 z późn. zm.), nie wydaje się decyzji ani postanowienia. Należy natomiast zawiadomić zainteresowanego o fakcie pozostawienia jego wniosku bez rozpoznania. Zob. uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 2000 r., III ZP 11/00, OSNAP 2000, nr 19, poz. 702.

Na zarządzenie Prezesa Sądu rejonowego w Lwówku Śl.

Z poważaniem
Andżelika BURDUKIEWICZ
Kierownik
Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sąd Rejonowy
ul. Jaśkiewicza 12
59-600 Lwówek Śląski
e-mail: adm@lwowekslaski.sr.gov.pl<mailto:adm@lwowekslaski.sr.gov.pl>
tel. +48 756469464

wniosek o udostępnienie info publicznej - załączniki przez WOJEWÓDZKI SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM.PROFESORA EUGENIUSZA WILCZKOWSKIEGO W GOSTYNINIE 3

Szanowni Państwo,
w załączeniu brakujące załączniki.

Z poważaniem,

Katarzyna Gajewska

Wojewódzki Samodzielny Zespół

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin
tel. (24) 236 00 00 lub 01
fax. (24) 235 80 89
e-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl

www.spzoz-zalesie.pl

udzielenie informacji przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im.Jana Pawła II w Krośnie 1

Dzień dobry,

w załączniku przeszyłam odpowiedź na maila z dnia 15.10.2019.

Z poważaniem,

Kierownik Kuchni

Małgorzata Sagała

FW: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL CHORÓB PŁUC IM. ŚW.JÓZEFA W PILCHOWICACH 3

Załączniku odpowiedź na wniosek – hasło podam drogą telefoniczną

cid:B89361E9D74445789ECA2C1B1064ABF6@Szpital.lokalne

Z poważaniem
Justyna Jankowska

Specjalista ds. organizacyjnych

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice
Tel 32 331 99 03 Fax 32 331 99 08
NIP 969-11-62-275 REGON 276215293

e-mail: <mailto:szpital@szpital-pilchowice.pl> szpital@szpital-pilchowice.pl

odpowiedzi przez "UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA" SPÓŁKA AKCYJNA 2

W załączeniu.

Pozdrawiam

Magdalena Motyl

Kierownik Biura Zarządu

tel. 572-729-849

"Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" S.A.
ul.Sienkiewicza 5, 58-310 Szczawno-Zdrój
NIP 886-000-0340, Regon 000288308
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS nr 0000110745

--
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Re: Fwd: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez "UZDROWISKO RABKA" SPÓŁKA AKCYJNA

W dniu 2019-10-16 o 11:26, Krystyna Jurczak pisze:
>
>
>
>
> --- Treść przekazanej wiadomości ---
> Temat: Fwd: Wniosek o informację publiczną
> Data: Wed, 16 Oct 2019 10:43:51 +0200
> Nadawca: Sekretariat <sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl>
> Adresat: kjurczak@uzdrowisko-rabka.pl
>
>
>
>
>
>
> --- Treść przekazanej wiadomości ---
> Temat: Wniosek o informację publiczną
> Data: Tue, 15 Oct 2019 20:29:00 -0000
> Nadawca: sprawa-16514@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Odpowiedź-Do: sprawa-16514@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Adresat: sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl
>
>
>
> Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
> dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
> Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
> publicznych:
>
> 1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
> bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę
> cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich
> obowiązków.
>
*Ad 1* "Uzdrowisko Rabka" S.A. zatrudnia dietetyków
>
> 2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
>
*Ad 2* Na jednego dietetyka przypada około 200 pacjentów
>
> 3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
> dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
>
*Ad 3* Dietetyczka przeprowadza prelekcje prelekcje wg harmonogramu w
określonym dniu. Dodatkowo wg zlecenia lekarskiego prowadzi indywidualne
porady z ustalonej diety .
>
> 4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
> przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
>
*Ad 4* Wsad do kotła dla pacjenta z dieta podstawową wynosi 8,50 zł ,
natomiast dla pacjenta z dieta cukrzycową 9,50 zł
>
> 5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
> tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
> przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
>
*Ad 5* Nie
>
> 6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
> używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
> kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
> dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
>
*Ad 6* Nie
>
> 7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
> Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
>
*Ad 7* Kontrolę przeprowadza  dietetyczka i szef kuchni bezposrednio po
przyrządzeniu posiłku
>
> 8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią
> ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często
> one się odbywają?
>
*Ad 8* Nie
>
> 9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
> zatrudnienia dietetyka?
>
*Ad 9* Nie dotyczy
>
> 10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
> niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
> odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
>
*Ad 10* Kierownik obiektu i dietetyczka
>
> 11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
> /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
>
*Ad 11* Wpłynęły 2 skargi .
>
> 12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z
> zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
>
*Ad 12* Nie
>
> 13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
> wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
> dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
> szpitala).
>
*Ad 13* Diety zostają opracowane przez dietetyka  : podstawowa ,
łatwostrawna , wątrobowa, trzustkowa, cukrzycowa, kleikowa,
wegetarianska , bezglutenowa.
>
> 14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety
> wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki
> sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
>
*Ad 14* Zapewniamy wszystkie diety zlecone przez lekarza
>
> 15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
> wegańską?
>
*Ad 15* Tak
>
> 16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
> wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
> dostarczające dodatkowe ilości białka)?
>
*Ad 16* Nie

--
Koordynator ds. procedur medycznych
Monika Chlebek
Uzdrowisko Rabka S.A.

> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
> na adres: sprawa-16514@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
> zasadami reprezentacji
>
> --
>
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
>

ODP: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 1

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do poniższej wiadomości w załączeniu przesyłamy stosowną odpowiedź.

Z poważaniem
Barbara Bukowska
Sekretariat Szpitala im. Św. Rodziny
tel/fax 22 450 22 64
________________________________________
Od: sprawa-16600@fedrowanie.siecobywatelska.pl [sprawa-16600@fedrowanie.siecobywatelska.pl]
Wysłane: 15 października 2019 22:41
Do: sekretariat
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-16600@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Re: Wniosek oinformację publiczną przez ORTO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wyjaśniam, że Orto Medical Spółka z o.o. nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 przedmiotowej ustawy obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:

1) organy władzy publicznej;

2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych;

3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa;

4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;

5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Orto Medical Spółka z o.o. jako prywatna spółka prawa handlowego, niedysponująca majątkiem publicznym nie mieści się w definicji zawartej w cytowanym przepisie. Podkreślenia wymaga dodatkowo, że Spółka nie jest stroną umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, w ramach której otrzymywałaby środki publiczne.

Serdecznie pozdrawiam,

Maciej Hendzel

Prezes Zarządu

Orto Medical Spółka z o.o.

20-074 Lublin, ul. Spokojna 8A/20

Mobile: +48 601 313 901

Fax: +48 81 446 53 00

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000260982,

NIP: 712-302-27-87, REGON: 060163920

Kapitał zakładowy (w całości opłacony): 50 000 PLN

Zarząd: Maciej Hendzel, Jarosław Kłębukowski

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione kopiowanie, ujawnianie, dystrybuowanie, udostępnianie lub inne wykorzystywanie wiadomości lub załączników dołączonych przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Jeżeli otrzymałeś ten e-mail w wyniku błędu, proszę o poinformowanie o tym nadawcy, w celu umożliwienia prawidłowego doręczenia, a następnie prosimy o skasowanie wiadomości w swojej skrzynce pocztowej. Dziękujemy.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Unauthorized copying, disclosure, distribution or use of this E-mail or any attachments by a person or entity other than the intended recipient is prohibited by law. If you have received this e-mail transmission in error, please notify the sender accordingly so that we can arrange for a proper delivery of the e-mail, and then please delete the message from your inbox. Thank you.

Od: <sprawa-17170@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Odpowiedź do: <sprawa-17170@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Data: czwartek, 17 października 2019 10:36
Do: <info@ortomedical.pl>
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-17170@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Nieprzeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Areszt Śledczy w Bytomiu

Twoja wiadomość

Do: Marzena Klose
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: czwartek, 17 października 2019 08:19:53 (UTC) Uniwersalny czas koordynowany

została usunięta nieprzeczytana: poniedziałek, 28 października 2019 07:01:56 (UTC) Uniwersalny czas koordynowany.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez "SALUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres t.wardziak@salus.com.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Re: Wniosek o informację publiczną przez "SALUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2

Dzień Dobry, w odpowiedzi na Państwa wniosek przesyłamy odpowiedź - w
załączeniu.
pozdrawiam
tadeusz wardziak
Szpital SALUS

W dniu 2019-10-15 o 22:18, sprawa-16482@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@plockizoz.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 17.10.2019 09:36

odczytano w dniu 28.10.2019 09:14.

sprawa 16816 spsk nr 4 w lublinie przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE 2

Witam
W załącznikach wysyłamy odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące pisma 16816
Pozdrawiam
Małgorzata Jankowska
Kierownik Działu Żywienia i Dietetyki SPSK Nr 4 w Lublinie

---
Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
http://www.avg.com

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Grójcu 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek nadesłany drogą mailową w dniu 1 września 2019 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź.

Z poważaniem,

Sylwia Kwiatkowska
Inspektor Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Grójcu

tel. 048/664-84-00

sylwia.kwiatkowska@grojec.sr.gov.pl<mailto:sylwia.kwiatkowska@grojec.sr.gov.pl>

www.grojec.sr.gov.pl<http://www.grojec.sr.gov.pl/>

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Fw: Wniosek o informację publiczną przez UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU 1

Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Pozdrawiam

Anna Niesmak-Puć
Dział Organizacji
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Al. Witosa 26
45-401 Opole
tel. 77 45 20 740

---------------------
Niniejsza wiadomość wraz z ewentualnie załączonymi do niej plikami jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy i może zawierać informacje poufne. Jeśli nie są Państwo adresatem tej informacji, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy pocztą elektroniczną oraz nieprzekazywanie tej wiadomości osobom nieupoważnionym.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej znajdują się na stronie USK w Opolu http://usk.opole.pl/rodo.php
Dziękuję.

Re: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL MIEJSKI IM. FRANCISZKA RASZEI 1

Witam
w załączeniu skan odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
z poważaniem
sekretariat Dyrekcji

Wielki sukces lokalnej artystki przez NIDZICA

Dzień dobry

No i stało się. Z nieukrywaną dumą chciałbym poinformować, że nasza lokalna artystka, Sonia Michalczuk awansowała do ostatniego, przed odcinkami finałowymi, etapu wyjątkowej jubileuszowej 10 edycji programu The Voice of Poland.

W związku z tym, wiadomo że apetyt rośnie w trakcie jedzenia :-), chcielibyśmy zapytać, czy w przypadku gdyby Sonia faktycznie przeszła ostatni przed finałami etap, to możemy liczyć na pomoc w promocji tuż przed oddcinkami "Live" (czyli w trakcie całego przyszłego tygodnia - "live" będzie na antenie 9 Listopada) ), gdzie widzowie decydują za pomocą głosowania SMS o dalszym awansie uczestnika?
Mam na myśli udostępnienie informacji, promocje w lokalnych mediach, na stronach internetowych czy portalach społecznoścowych itp. Byłoby nam niezmiernie miło gdyby lokalna społeczność poparła swoją artystkę w tych zmaganiach.

Dziękujemy
Krzysztof (manager) oraz sama artystka
Sonia Michlaczuk
505 407 807

Udzielenie informacji publicznej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny 1

Dzień dobry

w nawiązaniu do udostępnienia informacji publicznej przesyłamy dokumenty
oraz pismo.

Prosimy o potwierdzenie odebrania maila.

Z poważaniem,

Erwin Janysek

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny

ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek

tel. 32 233 43 25

e-mail: janysek@szpitaltoszek.pl <mailto:janysek@szpitaltoszek.pl>

www: www.szpitaltoszek.pl <http://www.szpitaltoszek.pl>

Fwd: FW: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Powiatowy w Sławnie 2

Witam

W nawiązaniu do poniższego wniosku udzielam informacji na pytania:

1.Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
DIETETYK ZATRUDNIONY BYŁ DO DNIA 31.08.2018R.

2.Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?OBECNIE NIE
DOTYCZY

3.Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
TAK. WZYWAMY DIETETYKA NA KOSULTACJE Z PACJENTEM

4.Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?13,61 ZŁ.

5.Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?TAK .
W podpisanej umowie określono minimalną kwotę przeznaczone na zakup
składników użytych do przygotowania posiłków

6.Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych
do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną
posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków?
Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.TAK.W ZAŁĄCZENIU JADŁOSPIS

7.Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?TAK. Pielęgniarka dyżurna, przy każdym posiłku.

8.Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?TAK. Pielęgniarka dyżurna, przy każdym posiłku.

9.Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka? TAK. Po stronie wykonawcy ciąży obowiązek
posiadania pracownika z wykształceniem o profilu dietetyka.

10.Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg? NIE, ale
zamierzamy wprowadzić.

11.Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.NIE DOTYCZY

12.Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? Tak indywidualnie jeżeli
była taka potrzeba.

13.Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala). 14 DIET + INNE ZLECANE PRZEZ LEKARZA NA PODSTAWIE WIEDZY
DIETETYKA ZATRUDNIONEGO PRZEZ FIRMĘ DOSTARCZAJĄCĄ POSIŁKI. Rodzaje diet:
ogólna, lekkostrawna, wątrobowa, wrzodowa, cukrzycowa, niskopurynowa,
trzustkowa, niskokaloryczna, wysokobiałkowa, płynna pooperacyjna, kleik,
płynna do sądy, woda, „O”

14.Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi? Szpital jest w stanie zapewnić
indywidualnie dietę dla pacjenta.

15.Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską? Tak ale po konsultacji z lekarzem.

16.Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające
powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe
ilości białka)? TAK jeśli jest taka potrzeba.

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: FW: Wniosek o informację publiczną
Data: Mon, 28 Oct 2019 08:19:53 +0100
Nadawca: Szpital Powiatowy w Sławnie <szpital@szpital-slawno.pl>
Adresat: ola.ostapkiewicz@szpital-slawno.pl

informacja w sprawie żywienia pacjentów przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na e-maila z dnia 17.10.2019 dotyczącego udzielenie informacji publicznych w sprawie żywienia pacjentów.
pozdrawiam
--------------------------------------
Dorota Ogrodowska
Kierownik Sekcji Organizacyjnej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Sekretariat
Tel. 81 855 28 07
Tel. 48 602 453 859
Faks 81 855 28 76
e-mail sekretariat@spzoz-lubartow.pl
www.spzoz-lubartow.pl
----------------------------------------------------------
NIP 714-163-28-75
REGON 431219957
KRS 0000098568