Odpowiedź na wniosek o informację publiczną. przez SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 5

W związku ze złożonym przez Państwa dnia 15.10.2019 r wnioskiem o
informację publiczną, w załączeniu odpowiedź wraz z załącznikami. Proszę o
potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z wyrazami szacunku.

mgr Angelika Seweryńska

Dział Organizacyjno - Administracyjny

e-mail administracja@szpital-zakopane.pl

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego

w Zakopanem

Informacja zawarta w tej wiadomości jest przeznaczona jedynie dla osoby lub
podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne informacje. Jeżeli
odbiorca tej informacji nie jest adresatem ani pośrednikiem odpowiedzialnym
za jej doręczenie do właściwego adresata, oznacza to, że otrzymali Państwo
tę wiadomość przez pomyłkę. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie,
rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji. Proszę wówczas o
usunięcie informacji i niezwłoczne poinformowanie nadawcy na adres poczty
elektronicznej.

żywienie pacjentów - SP ZOZ w Mońkach przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOŃKACH 6

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania i dokumentację.

Halina Skibicka

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

dotyczy wniosku o informację publiczną przez "SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5

W załączeniu odpowiedź na wniosek o informację publiczną

Pozdrawiam
Iwona Radziewicz
Menedżer

Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Rościszowie
tel. 074 836 97 11 w. 44
mail: <mailto:iwona.radziewicz@sanatoria-dolnoslaskie.pl>
iwona.radziewicz@sanatoria-dolnoslaskie.pl
-------------------------------------------------------------------------
Sanatoria Dolnośląskie Spółka z o.o., ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko
tel. +48 74 845-82-40, 845-82-42, 842-47-97, fax +48 74 845-83-91 w. 37
<http://www.sanatoria-dolnoslaskie.pl/> www.sanatoria-dolnoslaskie.pl
<mailto:iwona.radziewicz@sanatoria-dolnoslaskie.pl>
iwona.radziewicz@sanatoria-dolnoslaskie.pl,
NIP 886-10-10-961, REGON 890314440,
BZ WBK SA o/Głuszyca 50 1090 2314 0000 0001 0048 5026,
KRS 0000128228 Sąd Rejonowy dla Wrocławia -- Fabrycznej,
kapitał zakładowy i wpłacony 38 987 000,00zł.
-------------------------------------------------------------------------
W skład Spółki wchodzą:
Sanatorium Uzdrowiskowe "AZALIA" ul. Ofiar Katynia 3-5
58-310 Szczawno Zdrój, tel. +48 74 664 26 30
Sanatorium Uzdrowiskowe "ZIMOWIT" ul. Chopina 3
57-340 Duszniki Zdrój, tel. +48 74 866 94 64
Szpital Rehabilitacyjny Hematologiczny dla Dzieci "ORLIK"
Bukowina 1, 57-350 Kudowa Zdrój, tel. +48 74 866 32 62
Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc "BIAŁY ORZEŁ"
ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko, tel. +48 74 845-82-40
Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc w Rościszowie
Rościszów 11, 58-250 Pieszyce, tel. +48 74 836 97 11
-------------------------------------------------------------------------
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego
jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje.
Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne
wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich
podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli
otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę prosimy o poinformowanie
nadawcy i usunięcie jej z komputera.
-------------------------------------------------------------------------
The information transmitted is intended only for the person entity to
which it is addressed and may contain confidential privileged material.
Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of
any action in reliance upon, this information by persons or entities
other than the intended recipient is prohibited. If you received this in
error, please notify the sender and delete the material from your
computer.

udostępnienie informacji publicznej przez GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH 1

Szanowni Państwo,
Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.10.2019r. o udostępnienie informacji publicznej skierowanej do Górnośląskiego Centrum Medycznego im.prof.Leszka Gieca SUM w Katowicach, przesyłam w załączeniu skan odpowiedzi wraz z załącznikami.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania informacji.

z poważaniem
Anna Jarząb
Dział Promocji tel.32/3598311
Górnośląskie Centrum Medyczne im.prof. Leszka Gieca

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul.Ziołowa 45/47 40-635 Katowice

odpowiedzi na pytania przez SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień dobry . W załączniku przesyłam odpowiedzi na zadane pytania. Z
poważaniem Sadrak Katarzyna - dietetyk.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<dyrektor@gcm.pl> o 28.10.2019 11:38

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o28.10.2019 11:41

dot. informacji publicznej przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im.Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 1

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam pismo dot. przedłużenia terminu udostępnienia
informacji publicznej określonej we wniosku, przesłanym e-mailem w dniu
15.10.2019r.
Z poważaniem

--
Janina Błachut
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im.Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice
tel. 32 25 91 720

Skarżysko-Kamienna - ZOZ Szpital Powiatowy przez ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ SZPITAL POWIATOWY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Dzień dobry,

udzielam odpowiedzi na zadane pytania.

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

Odpowiedź: Tak. Szpital zatrudnia dwóch dietetyków.

*CEL STANOWISKA MISJA:*

Dietetyk planuje i przygotowuje jadłospisy według których sporządzane są
posiłki wchodzące w skład poszczególnych rodzajów diet, zgodnie z
obowiązującymi zasadami żywienia.

*DO OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:*

1.

Planowanie i przygotowywanie potraw wchodzących w skład
poszczególnych rodzajów diet, zgodnie z obowiązującymi zasadami
żywienia.

2.

Samodzielnym planowaniu jadłospisów w oparciu o obowiązującą
klasyfikację diet.

3.

Nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości przebiegu procesów
technologicznych na wszystkich etapach produkcji z uwzględnieniem
systemu analizy zagrożeń krytycznych punktów kontrolnych.

4.

Kontrolowanie jakości surowców i produktów żywnościowych oraz
warunków ich przechowywania.

5.

Stosowanie żywienia szpitalnego z wykorzystaniem diet naturalnych
oraz produktów leczniczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia, w
leczeniu chorób przebiegających z niedożywieniem powstającym na tle
wadliwego żywienia i innych chorób.

*ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI: *

1.

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów.

2.

Ocenianie stanu odżywiania, sposobu żywienia i zapotrzebowania na
składniki odżywcze pacjentów.

3.

Przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z
zaleceniami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

4.

Udzielanie porad dietetycznych.

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

    Odpowiedź: Na jednego zatrudnionego dietetyka przypada ok.100
pacjentów.

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

   Odpowiedź: W szpitalu istnieje możliwość indywidualnej porady
dietetyka dla pacjenta ( informacje znajdują się na każdym oddziale na
tablicy ogłoszeń).

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?

  Odpowiedź: Wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadająca na 1 pacjenta szpitala to ok. 15zł.

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

 Odpowiedź: Szpital nie korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej.

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.

  Odpowiedź: Szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
(zapisy w księdze HACCP). Szpital korzysta z Tablic Wartości Odżywczych.

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

  Odpowiedź: Szpital kontroluje jakość posiłków podawanych pacjentom,
odpowiada za nie kierownik i dietetyk (na bieżąco) i Specjalista ds.
Higieny i Epidemiologii (raz w miesiącu)

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?

  Odpowiedź: W szpitalu kontrole są prowadzone na bieżąco przez
pielęgniarki odcinkowe.

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?

  Odpowiedź: Szpital nie ma umowy z firmą cateringową.

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

  Odpowiedź: Szpital ma procedurę zgłaszania skarg. Wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt - Rzecznik Praw Pacjenta.

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

   Odpowiedź: W 2017/2018 roku nie było skarg dotyczących niewłaściwego
żywienia / zatrucia.

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

    Odpowiedź:  Nie posiadamy wiedzy czy lekarze zatrudnieni o umowę o
pracę i lekarze kontraktowi  indywidualnie i we własnym zakresie   
uczestniczyli  w takich szkoleniach.

    Szpital nie organizował i nie finansował takich szkoleń.

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).

  Odpowiedź:

/Wykaz diet :/

/*dieta podstawowa (dieta I )/

/*dieta lekkostrawna (dieta II)/

/*dieta kleikowa /

/*dieta bezmleczna/

/*dieta wysokobiałkowa/

/*dieta niskobiałkowa/

/*dieta cukrzycowa 3 posiłki/

/*dieta cukrzycowa 5 posiłków/

/*dieta cukrzycowa 6 posiłków/

/*dieta cukrzycowa 5 posiłków bezmleczna/

/*dieta bezglutenowa/

/*dieta płynna/

/*dieta biegunkowa/

/*dieta wegetariańska/

/*dieta niskobiałkowa/

/*dieta wrzodowa/

/*dieta z ograniczeniem soli/

/*dieta mocznicowa/

/*dieta wątrobowa/

/*dieta wegańska
/

/Nazewnictwo diet - Wewnętrzne regulacje szpitala. Źródło opracowania-
Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach (wyd. Instytut
Żywności i Żywienia ).
/

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?

  Odpowiedź: Szpital zapewnia diety pacjentowi.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?

 Odpowiedź: Szpital na życzenie pacjenta zapewnia dietę wegetariańską
i  wegańską.

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Odpowiedź: Szpital nie zapewnia chorym doustnych suplementów .
Szpital zapewnia leki wspomagające powrót do zdrowia ( np. wspomagające
gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka).

..............

 Pozdrawiam  Kierownik Działu Żywienia

                        Skarżysko-Kamienna

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-17463@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

(bez tematu) przez ZAKŁAD KARNY W BARCZEWIE 1

z poważaniem

Daria Kocjan

Inspektor Zakładu Karnego w Barczewie

Sekretariat

email: zk_barczewo@sw.gov.pl<mailto:zk_barczewo@sw.gov.pl>

tel. 89 532 87 01

VoIP. 6 100 000

RE: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIE 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek.

Sekretariat WSS w Olsztynie

_____

dot. Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYCHODZIE 1

Witam.
W załączeniu przesyłam odpowiedź SPZOZ w Międzychodzie na maila z dnia
17.10.2019 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Pozdrawiam
*Monika Drzewiecka*
Kierownik Sekcji Analiz i Statystyki Medycznej
tel. +48 668 214 580

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie
ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód
NIP: 595-13-40-382 REGON: 000310249
www.spzoz-miedzychod.com.pl <http://www.spzoz-miedzychod.com.pl/>

odpowiedź na wniosek przez "SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3

Dzień dobry,

odpowiedź na wniosek przesyłam w załączeniu.

Z poważaniem

--
Ilona Kubiak
Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością
Rzecznik prasowy
Pełnomocnik ds. praw pacjenta
Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.
ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz
T: +48 508 233 436
T: +48 65 546 24 13 wew. 251 E: ilona.kubiak@szpitalrawicz.pl
www.szpitalrawicz.pl
__________________________________

NIP: 699–19-19–769
REGON: 300904130
KRS: 0000316422
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 39 mln 365 tys. PLN w całości opłacony

Uwaga: Treść niniejszej wiadomości może być poufna i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem, pracownikiem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informujemy, że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja lub powielanie niniejszej wiadomości jest zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę bezzwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z poczty.
Dziękujemy, Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.

Note: The information contained in this message may be privileged and confidential and protected from disclosure. If the reader of this message is not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify the sender immediately by replying to the message and deleting it from your computer.
Thank you, Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej lub winny sposób (przekazanie wizytówki, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i niebędą profilowane.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do UODO,gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.

Administrator Danych Osobowych:
Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.., ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz,
e-mail: sekretariat@szpitalrawicz.pl, tel: 65 537 62 10

Inspektor Ochrony Danych: iod@szpitalrawicz.pl

Wniosek o informacje publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOSICACH 3

Dzień dobry,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Łosicach, w załączeniu przesyła odpowiedź na e-maila z dnia 17.10.2019r, godz.10.41. dotyczącego informacji publicznych.

SPZOZ Łosice
ul. Słoneczna 1
08-200 Łosice

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Twoja wiadomość

Do: Nowak Dagmara
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 28 października 2019 13:06:22 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 28 października 2019 13:21:42 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez SZPITAL MIEJSKI ŚW. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam pismo znak: SA.XIV.2015.2019 z dnia 28 października 2019r. stanowiące odpowiedź z wniosek z dnia 15.10.2019r. o udzielenie informacji publicznej.

Pozdrawiam
Małgorzata Kościn
Główny Księgowy

Szpital Miejski św. JANA PAWŁA II w Elblągu
Elbląg, Komeńskiego 35
e-mail: m.koscin@szpitalmiejski.elblag.pl
tel: 55 230 41 55, 55 239 44 05
-------------------
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub uprzywilejowane informacje.Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich komputerów.

RE: Wniosek o informację publiczną przez NAFIS SPÓŁKA AKCYJNA 1

Szanowni Państwo,

Przekazuję poniżej odpowiedzi na pytania:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków. NIE
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka? -
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów? TAK – jeżeli pacjent jest zainteresowany poradą.
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala? 16,63 zł brutto
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? TAK Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków? NIE
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie. – WYKAZ SKŁADNIKÓW POWODUJĄCYCH ALERGIE POKARMOWE
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają? Pielęgniarka/salowa codziennie
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają? Pielęgniarka codziennie
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka? NIE
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg? Ankieta satysfakcji pacjenta, w które zawarte są pytania dotyczące jakości żywienia
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku. - 0
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? NIE
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala). Dieta lekkostrawna, cukrzycowa, płynna, bezglutenowa, wysokobiałkowa, wątrobowa, niskokaloryczna.
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi? Jest w stanie zapewnić.
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską? TAK
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)? NIE

Z powazaniem

Anna Kobedza
Asystentka Zarzadu

GSM: + 48 691 222 990

<mailto:sekretariat@nafis.pl> sekretariat@nafis.pl
<http://www.nafis.pl/> www.nafis.pl

NAFIS S.A.
ul. Murna 3A/2
61-771 Poznan
Tel.: 061 6690211, 061 6690212, 061 8518315
Fax: 061 8518315 wew. 18

NIP: 778-143-65-97, REGON: 300308384
Nr rachunku bankowego: Bank Zachodni WBK S.A. 21 1090 2590 0000 0001 3036 2478
Zarejestrowana pod nr KRS 0000261283, w Sadzie Rejonowym Poznan-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydzial Gospodarczy
Kapital zakladowy: 3 952 000,00 PLN oplacony w calosci

_____

Wiadomosc ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu bedacego jej adresatem i moze zawierac poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przegladanie, przesylanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak równiez podejmowanie dzialan na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niz zamierzony adresat. Jezeli otrzymali Panstwo ta wiadomosc przez pomylke prosimy o poinformowanie nadawcy i usuniecie jej z komputera.
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please notify the sender and delete the material from your computer.?

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Nysie

Twoja wiadomość

Do: Tekiel Beata
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 28 października 2019 13:47:37 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 28 października 2019 13:56:24 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

WSZ w Koninie - informacja publiczna przez WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR. ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE 2

Szanowni Państwo,

w załączniku, przekazuję informacje publiczne, o które Państwo prosili.

Z poważaniem

Monika Gutkowska

Kierownik

Dział Organizacji i Zarządzania

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

tel. 63 240 4123

ul. Szpitalna 45

62-504 Konin

Fwd: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU 4

W odpowiedzi na wniosek o informacje publiczna SPZOZ w Kraśniku w
załączeniu przesyła pismo

Z poważaniem

Iwona Pikula

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: Thu, 17 Oct 2019 08:41:20 -0000
Nadawca: sprawa-17295@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-17295@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: poczta@spzoz.krasnik.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-17295@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Re: Wniosek o informację publiczną - odpowiedź przez "Szpital Wielospecjalistyczny" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedz dot. wniosku o informację publiczną z
dnia 15.10.2019r

Justyna Mucha

W dniu 15.10.2019 o 22:18, sprawa-16503@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o informację publiczną przez NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL NA SIEMIRADZKIEGO IM. RAFAŁA CZERWIAKOWSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłamy pismo.

Z poważaniem
Sekretariat Dyrekcji
-------------------------------------------
NZOZ Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego Sp. z o.o.
ul. Siemiradzkiego 1, 31-137 Kraków
tel. 12 634 48 78, NIP 6762222883, KRS 0000138500
www.siemiradzki.pl
Niniejsza wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy i może zawierać informacje poufne lub uprzywilejowane. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli nie jesteście Państwo adresatem tej informacji prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy zwrotnie na adres e-mail oraz o usunięcie tej wiadomości z Państwa zasobów.
NZOZ Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego Sp. z o.o. jest administratorem danych Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dostępne są na wyżej wskazanej stronie internetowej.

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY

Dzień Dobry,
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przedstawiony elektronicznie z dnia 15 października 2019 r., informuję co następuje:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
Odpowiedź:
Tak, szpital zatrudnia dietetyków.

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
Odpowiedź:
Ze względu na stale rotującą i dynamiczną liczbę pacjentów nie są prowadzone takie statystyki.

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
Odpowiedź:
Pacjent ma możliwość konsultacji dietetycznej poprzez zgłoszenie personelowi Kliniki takiej potrzeby.

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
Odpowiedź:
Osobodzień pacjenta to koszt 35,50 zł brutto.

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
Odpowiedź:
Tak, szpital korzysta z usługi cateringowej zleconej firmie zewnętrznej. Umowa zawiera zapisy dotyczące wsadu surowcowego do kotła.

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków - chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
Odpowiedź:
Umowa z firmą cateringową zawiera zapisy dotyczące jakości oraz składu poszczególnych diet.

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
Odpowiedź:
Kontrola jakości posiłków odbywa się codziennie przez uprawnionych pracowników WIM.

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
Odpowiedź:
Układane jadłospisy dekadowe jak i dzienne są pod stałą merytoryczna kontrolą dietetyka, tak by wartości odżywcze i ilościowe były odpowiednie dla każdego rodzaju diety. Uprawnieni pracownicy WIM prowadzą codzienne kontrole gramatury porcji podawanych pacjentom.

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
Odpowiedź:
Tak.

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
Odpowiedź:
Tak, jest wyznaczona komórka koordynująca do spraw żywienia.

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

Odpowiedź:
W podanych latach nie odnotowano zgłoszeń dotyczących zatruć pokarmowych. Z powodu nieprawidłowości w usłudze żywienia w podanym przez Państwa okresie wystawiono firmie cateringowej 6 kar finansowych, dotyczących w szczególności opóźnień w podawaniu posiłków.

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
Odpowiedź:
Tak, w 2018 r. lekarze przechodzili szkolenia z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu.

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
Odpowiedź:
W szpitalu stosuje się 11 rodzajów diet leczniczych podstawowych oraz 8 rodzajów diet specjalistycznych. Każda z tych diet może być modyfikowana indywidualnie. Podstawę do sporządzania jadłospisów stanowią w szczególności przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2019 poz. 1252), zalecenia Instytutu Żywności i Żywienia w zakresie doboru składników w dietach oraz sposobu przygotowania poszczególnych diet, wyznaczone dla poszczególnych diet wartości odżywcze i energetyczne, oraz zalecenia lekarskie dotyczące opracowywania diet indywidualnych.

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
Odpowiedź:
Szpital zapewnia każdą dietę zleconą przez lekarza.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
Odpowiedź:
Tak.

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?
Odpowiedź:
Apteka szpitalna zapewnia wszelkie produkty potrzebne w WIM, niezbędne do jak najlepszej terapii pacjenta.

Z poważaniem

Zdzisław Żuchowski

Kierownik Wydziału Infrastruktury
Wojskowego Instytutu Medycznego
04-141 Warszawa, ul. Szaserów 128
tel. 261 816 260

Zanim wydrukujesz pomyśl o środowisku. | Before printing think about environment.

________________________________
Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, przeznaczone są wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została adresowana.Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, informujemy, że jej ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią tej wiadomości jest surowo wzbronione.

This email and any files transmitted with it are intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this email. Please notify the sender immediately by email if you have received this email by mistake and delete this email from your system. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited.

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Szpital Powiatowy w Zawierciu 1

Dzień dobry.

W załączniku przesyłam skan odpowiedzi na pytania przysłane przez państwa.

--

Z wyrazami szacunku
* Karolina Bandziorowska
*

  tel: (032) 67 40 364
organizacyjny@szpitalzawiercie.pl <mailto:organizycyjny@szpitalzawiercie.pl>

------------------------------------------------------------------------
Szpital Powiatowy w Zawierciu <http://szpitalzawiercie.pl/>   Szpital
Powiatowy w Zawierciu
  ul. Miodowa 14
  42-400 Zawiercie

wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
0000126179, Sąd Rejonowy w Częstochowie, Rejestr Podmiotów prowadzących
działalność leczniczą nr 000000014125, Śląski Urząd Woj. w Katowicach
ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice; NIP: 649-19-18-293, REGON: 276271110

************  KLAUZULA POUFNOŚCI  *************

Niniejsza wiadomość i załączniki do niej objęte są klauzulą poufności.
Jest ona przeznaczona tylko i wyłącznie dla osoby do której jest
adresowana. Może ona zawierać zastrzeżone i poufne informacje i jeżeli
nie są Państwo jej wskazanym odbiorcą nie należy kopiować,
rozpowszechniać lub podejmować jakichkolwiek czynności w oparciu o nią.
Jeżeli wiadomość ta została przesłana do Państwa omyłkowo proszę
niezwłocznie poinformować o tym fakcie Nadawcę i usunąć ją z komputera.