Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KĄKOLEWNICA 1

Kąkolewnica, dnia 06.03.2017 r.

AO.1431.13.2017 r.

Katarzyna Batko-Tołuć,

Szymon Osowski

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
poniżej przesyłam odpowiedzi.

Ad 1. 51,

Ad 2. 72,

Ad 3. 55,

Ad 4. - załącznik w formacie XLSX,

Ad 5. - załącznik w formacie XLSX,

Ad 6. - załącznik w formacie XLSX.

Z poważaniem

Paweł Komoń

Zastępca Wójta

Urząd Gminy Kąkolewnica

ul. Lubelska 5

21-302 Kąkolewnica

e-mail: zastepca.wojta@kakolewnica.lublin.pl
<mailto:zastepca.wojta@kakolewnica.lublin.pl>

tel: (83) 372 20 10

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OPOLE LUBELSKIE 4

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (data
wpływu do Urzędu 22.02.2017r.) w załączeniu przesyłam scan rejestru
wniosków o udostępnienie informacji publicznej w latach 2014-2016.

W 2014r. - 35 wniosków

W 2015r. - 41 wniosków

W 2016r. - 35 wniosków.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem,

Agnieszka Gentelman

sekretariat Burmistrza Opola Lubelskiego

W dniu 2017-02-21 o 20:34, sprawa-632@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

Odpowiedz na złoznoy wniosek o udostępnienie informacji publ. przez GUBIN

Dzień dobry

W odpowiedzi na złożony wniosek o udostepnienie informacji publicznej
dotyczącej podania liczby wniosków pisemnych o
informację publiczną podajemy następujące dane:

Ad.1 W 2014r. Urząd otrzymał 265 wniosków o udzielenie informacji
publicznej.

Ad. 2 W 2015r. tych wniosków było 260

Ad. 3 W 2016r. do Urzędu wpłynęło 198 wniosków o udostepnienie informacji
publicznej.

Ponadto w odniesieniu do punktów 4, 5, 6 informujemy, że nie prowadzimy
wyodrębnionego rejestru wniosków o informację publiczną.

Stąd udostepnienie danych zgodnie z wnioskiem wymaga podjęcia dodatkowych
czynności polegających na wyodrębnieniu z dokumentacji źródłowej tylko
wniosków o udzielenie informacji publicznej, ich zanonimizowaniu i
sporządzeniu wielu kserokopii.

Z tych względów w ciągu 14 dni prosimy o wykazanie istnienia szczególnie
istotnego interesu publicznego poprzez uzasadnienie w jaki sposób
Wnioskodawca zmierza wykorzystać uzyskane informacje dla poprawy
funkcjonowania organów administracji publicznej.

Pozdrawiam

Wanda Łakoma - Sekretarz Gminy

Sekretariat Gminy Gubin

Urząd Gminy w Gubinie

ul. Obrońców Pokoju 20

66-620 Gubin

tel. 68 359 16 40

odpowiedź na wniosek przez ŻARNOWIEC 1

W odpowiedzi na wniosek Urząd Gminy w Żarnowcu informuje:

W 2014 roku wpłynęło 56 wniosków o udostępnienie informacji publicznej, w
2015 65, w 2016 -45. W załączeniu rejestry.

Z poważaniem Renata Koźlicka

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SUSZ 1

Witam,
w odpowiedzi na poniższy wniosek informuję, że ilość złożonych wniosków
o udzielenie informacji publicznej kształtowała się we wskazanych latach
następująco:
1) 2014 r. - 40
2) 2015 r. - 32
3) 2016 r. - 37
w załączeniu przesyła skany rejestrów(spisów spraw).

Z poważaniem
Małgorzata Podogrodzka

W dniu 2017-03-08 o 10:01, Małgorzata Podogrodzka pisze:

odpowiedź przez CZEMIERNIKI

Na podstawie artykułu Konstytucji RP przekazuję informację publiczną na
wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 22.02.2017 r.:

Ad. 1 - 40 wniosków.

Ad. 2 - 47 wniosków.

Ad. 3 - 46 wniosków.

Ad. 4, Ad. 5 i Ad. 6 - w Urzędzie nie jest prowadzona oddzielna
ewidencja wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Każdy
pracownik prowadzi ją na swoim stanowisku.

Pozdrawiam

Mariusz Sałaga

UG Czemierniki

Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej - Gmina Kotuń przez KOTUŃ 4

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Pozdrawiam

Joanna Jędrzejewska

OR.1431.3.2017 Odpowiedź na wiosek o informację publiczną przez WIELBARK 1

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 21 lutego 2017 r. informuję:
1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku - 18 wniosków.
2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną,
do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku - 25 wniosków.
3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną,
do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku - 23 wnioski.

W załączeniu przekazuję skany rejestru wniosków.

Z poważaniem
Agnieszka Dziczek
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Wielbark
tel. 89/621 83 12 w. 12

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STERDYŃ 3

OS.1431.14.2017

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21 lutego 2017 r. informuję, że:
1. W roku 2014 Urząd otrzymał - 52 wnioski
2. W roku 2015 Urząd otrzymał - 57 wniosków
3. W roku 2016 Urząd otrzymał - 62 wnioski

W załączeniu przesyłam skany spisów spraw - rejestr wniosków z poszczególnych lat.

Z poważaniem
Anna Kowalska
Urząd Gminy Sterdyń

Orzysz - odpowiedź na wniosek o u.i.pl przez ORZYSZ 6

WOR. 1431.4.2017
Dzień dobry, w odpowiedzi na wniosek o u.i.p. z dnia 21.02.2017 r. poniżej przedstawiam informację w o której mowa w przedmiotowym wniosku:
Ad.1) 25
Ad. 2) 39
Ad. 3) 40
Ad. 4) – Ad.6) – skany rejestrów wniosków o u.i.p. (dane wnioskodawców zanonimizowane) w załączeniu

Informacji udzieliła:
Monika Steć
T.: 87 424 10 62
E.: monika.stec@um.orzysz.pl

Pozdrawiam

Monika Steć
T.: 87 424 10 62
E.: monika.stec@um.orzysz.pl

Urząd Miejski w Orzyszu
ul. Giżycka 15
T.: 87 424 10 40, 424 10 60
F.: 87 424 10 50
E.: um@orzysz.pl; urzad.miejski@orzysz.pl
W.: http://www.orzysz.pl ; http://www.um.orzysz.pl ; http://www.bip.orzysz.pl

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IŁAWA

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 21.02.2017 r., zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016
r. poz. 1764), proszę o wykazanie szczególnie istotnego interesu
publicznego dotyczącego Państwa wniosku w sprawie rejestrów wniosków o
informację publiczną.

Z wyrazami szacunku,

Aleksandra Kozłowska

/Urząd Miasta Iławy
//Sekretariat Burmistrza//
//ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława//
//tel. 89 649 01 00/

W dniu 2017-02-21 o 21:08, sprawa-1595@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Fw: odp. na wniosek o inf.publ. przez PRZYRÓW 3

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Sekretarz Gminy
Elżbieta Deska

tel.: (34) 355 41 21 wew. 24
e-mail: sekretarz@przyrow.pl

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 22.02.2017 r. przez WEJHEROWO 1

Dzień dobry.
W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 22.02.2017 r.

Z poważaniem
Ewa Osipowska-Rakwał
Urząd Miejski w Wejherowie

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie inform. publicznej z dn. 21.02.17 przez KOŁBIEL 3

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
z dn. 21.02.2017 r wraz z załącznikiem.

Pozdrawiam

Paweł Całka

insp. ds obsługi rady gminy i archiwum

UG Kołbiel

Fwd: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOZIEGŁOWY 1

Koziegłowy, dnia 06.03.2017r.
OR-S.1431.2.2017

Pani Katarzyna Batko-Tołuć
sprawa-2004@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Odpowiadając na wniosek z dnia 21.02.2017r. o udostępnienie informacji
publicznej w zakresie wniosków o informację publiczną, informuję, co następuje:

Ad. 1. 10 wniosków
Ad. 2. 10 wniosków
Ad. 3. 10 wniosków
Ad. 4-6. Spisy spraw stanowią załącznik PDF.

Nadmieniam jednocześnie, że komórki organizacyjne Urzędu w latach wskazanych we
wniosku rejestrował sprawy, których realizacja wymagała formy papierowej.
Pozostałe wnioski o udzielenie informacji publicznej wpływające ustnie jak i w
formie e-mail rozpatrywane były niezwłocznie, w tej samej formie i nie były
rejestrowane na spisach spraw. Podane ilości wniosków stanowią sumę spraw
wymienionych w załączonych spisach.

Krzysztof Bąk
Sekretarz Gminy i Miasta Koziegłowy

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MICHÓW 1

Witam,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Pozdrawiam
Magdalena Barszcz

Gm. Huszlew -Odp. na wniosek o udostępnienie inf. publicznej z dnia 21.02.2017 przez HUSZLEW 2

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--/* Font Definitions */@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}/* Style Definitions */p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-language:EN-US;}a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-priority:99; color:#0563C1; text-decoration:underline;}a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-priority:99; color:#954F72; text-decoration:underline;}span.Stylwiadomocie-mail17 {mso-style-type:personal-compose; font-family:"Calibri",sans-serif; color:windowtext;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-language:EN-US;}@page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}--></style><!--[if gte mso 9]><xml><o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" /></xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml><o:shapelayout v:ext="edit"><o:idmap v:ext="edit" data="1" /></o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez USTKA 2

Dzień dobry,
przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia 22 lutego 2017
roku:

Ad.: 1,2 3:
- liczba wniosków pisemnych o udostępnienie informacji publicznej, które
urząd otrzymał w latach, według spisów prowadzonych na stanowisku
organizacyjnym:
2014 - 24,
2015 - 37,
2016 - 42.

Ad. 4, 5, 6:
Spis w formie elektronicznej jest prowadzony od 2015 roku; przesyłam zatem
poniższe pliki
w formie:
- załącznik nr 1 - skan - spis – dostęp do informacji publicznej za 2014
rok,
- załącznik nr 2 - spis w formie elektronicznej – za 2015 rok,
- załącznik nr 3 – spis w formie elektronicznej – za 2016 rok.

Spisy w kolumnie nadawca zostały poddane anonimizacji pod względem
prywatności osób.

Beata Pietrzyk
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
Urząd Gminy Ustka
59 8152 421

-----Oryginalna wiadomość-----

odpowiedź na inf. publiczną. przez TRAWNIKI 4

W załączeniu odp. na wniosek o udostępnienie inf. publicznej zawarty w
e-mailu z dnia: 21.02.2017r.

Z poważaniem
Magdalena Madej
Urząd Gminy Trawniki

odpowiedż na wniosek o udostępnienie inf. publicznej przez BATORZ 1

<!DOCTYPE html><html><head> <meta charset="UTF-8"></head><body></body></html>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21.02.2017r. przez SZCZYTNIKI 3

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
21.02.2017r. na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 1764) uprzejmie informuję że:

- w 2014 roku Urząd zarejestrował 36 wniosków o informację publiczną,

- w 2015 roku Urząd zarejestrował 39 wniosków o informację publiczną,

- w 2016 roku Urząd zarejestrował 45 wniosków o informację publiczną.

W załączeniu przesyłam wykaz zarejestrowanych wniosków.

Z poważaniem

Grażyna Kuchnicka

Pracownik UG

odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez SITKÓWKA-NOWINY 2

Dzień Dobry

W załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji
publicznej

Agnieszka Żurawek

Pracownik ds. obsługi sekretariatu

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Ul. Białe Zagłębie 25

26-052 Nowiny

Tel. +41 347-50-10

Fax +41 347-50-11

udostępnienie informacji publicznej przez LUBNIEWICE 1

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 22 lutego 2017r.

--
Pozdrawiam

Malwina Kuszkowska
Urząd Miejski w Lubniewicach

tel. (95) 755 70 52 lub (95) 755 70 53
fax. (95) 755 70 24
email: urzad@lubniewice.pl
www.lubniewice.pl

Urząd Miejski w Lubniewicach
ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice