Dostęp do informacji publicznej przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.A.FALKIEWICZA WE WROCŁAWIU 3

Dzień dobry

W załączeniu ponownie przesyłam odpowiedzi na pytania zadane zgodnie z
ustawą o dostępie do informacji publicznej.

Odpowiedź została przesłana do Państwa w dniu 30.10.2019 r. na e-mail podany
w piśmie.

Pozdrawiam

Tomasz Początek
Kierownik Administracji i Zamówień Publicznych
Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Tel. 71 37 74 110, kom. 667 977 708

Regon 931082610 NIP 899-222-79-39

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Lipnie

Twoja wiadomość

Do: srlipno@lipno.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 27.11.2019 14:08

odczytano w dniu 28.11.2019 11:13.

Wniosek o informację publiczną - odpowiedzi przez Szpital w Dębnie im. Świetej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dzień dobry.

W odpowiedzi na  poniższe pytania, Szpital  Dębno im. Świętej Matki
Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. odpowiada następująco:

*1.*Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
*Odp. *W szpitalu jest zatrudniony jeden dietetyk.

*2.*Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
*Odp.* Liczba pacjentów uzależniona jest od zgłoszonych potrzeb ( w
szpitalu dziennie przebywa około 80 pacjentów ).

*3.*Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
*Odp.* indywidualna porada dietetyka jest możliwa po zgłoszeniu przez
lekarza lub pielęgniarkę koordynującą o potrzebie konsultacji.

*4.*Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
*Odp.* całodzienne wyżywienie pacjenta wynosi 16,67 netto.

*5.*Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
*Odp.* Szpital korzysta z usług firmy cateringowej i w podpisanej umowie
koszt surowca nie może być mniejszy niż 10 zł netto na osobodzień (
zapis w siw pkt 3).

*6.*Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
*Odp. *W umowie zawartej z firmą cateringową szpital jasno określił z
jakich surowców powinna korzystać firma cateringowa tj. posiłki muszą
być wykonane ze świeżych
i naturalnych produktów, bez użycia produktów gotowych zwłaszcza past
kanapkowych pierogów, krokietów i sałatek warzywnych (pkt 3.3 siw),
odnośnie kaloryczności szczegółowe informacje są ujęte w załączniku do
umowy (opis diet posiłków), ponadto ww. załączniku opisane jest
szczegółowe zapotrzebowanie na główne składniki odżywcze w danej diecie.

*7.*Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
*Odp*. kontrole przeprowadzane są codziennie przez koordynator ds.
żywienia oraz Panią dietetyk która przeprowadzała kontrolę w dniach
świadczonych usług w szpitalu  (  2 dni  w tygodniu).

*8.*Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?
*Odp.* kontrole przeprowadzane są przez zatrudnione opiekunki na
oddziałach oraz pielęgniarki dyżurne.

*9.*Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?
*Odp.* Wymóg określenia dietetyka jest zapisany w umowie (pkt nr 6).

*10.*Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
*Odp.* W przypadku nieprawidłowości jest wystawiany protokół wadliwej
usługi przez koordynatora ds. żywienia oraz dietetyka. Ze strony
pacjentów nie odnotowano skarg dotyczących niewłaściwego żywienia.

*11.*Prosimy o podanie liczby skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
*Odp.*Nie odnotowano skarg pacjentów oraz zatruć.

*12.*Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
*Odp.* w 2018 lekarze nie mieli szkolenia z zakresu zasad prawidłowego
szkolenia .

*13.*Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).*
Odp.*Diety stosowane w szpitalu oparte są na wiedzy dietetyka:
- dieta podstawowa,
- dieta łatwostrawna,
- dieta łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczów,
- dieta łatwostrawna z ograniczeniem substancji pobudzających
wydzielanie sokużołądkowego,
- dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów,
- dieta wysokobiałkowa  oraz diety dobierane indywidualnie na zlecenie
lekarza,

*14.*Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
*Odp.* Szpital nie odnotował przypadku niezaprowiantowania pacjenta z
powodu wskazanej diety ( Po konsultacji z lekarzem  dietetyk przekazuje
jasne wytyczne dla firmy cateringowej która dostarcza posiłki dla danej
diety.

*15.*Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?
*Odp*. Na wyraźne życzenie pacjenta szpital może zapewnić dietę
wegetariańską lub wegańską za zgodą lekarza.

*16.*Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)?
*Odp. *Szpital zapewnia pacjentom suplementy wspomagające poprawę zdrowia:
- Nutramil,
- Protifar,
- Arginilan,
- Nutridrink

W dniu 2019-11-26 o 15:02, sprawa-16623@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
---------------------------------------------------
Izabela Bekała - Biuro Zarządu
e-mail: sekteratiat@szpital-debno.pl
tel/fax 95 760 27 33, 95 760 21 68

Administratorem danych osobowych jest:
Szpital w Dębnie im.Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o. z siedzibą 74-400 Dębno, ul. Kościuszki 58
NIP 597 173 03 53, REGON 000306704 KRS 0000436693 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Kapitał zakładowy 14 893 600,00 zł.

Przetwarzamy dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów Administratora).
Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie.
Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Strzyżowie

Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, z polecenia Prezesa Sądu Rejonowego w Strzyżowie uprzejmie informuję:

1. Prezesem Sądu od 1.I.2016 roku jest SSR Jolanta Mac-Śnieżek

2.W okresie 2013-2015 Sąd był wydziałem zamiejscowym SR w Rzeszowie, zaś w latach wcześniejszych Prezesem była SSR Anna Piskozub

3.Kadencja trwała od 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2012 roku

4. W 2016 roku było 7 sędziów, 2017 - 6 sędziów i w 2018 - 6 sędziów ( stan spoczynku)

5.Nie było takiej sytuacji

6. Nie było takiej sytuacji

7.Żaden z sędziów nie awansował

8. 9. 10. 11. 12.

I Wydział Cywilny:

8/ Średnia liczba spraw na sędziego:

2016r. - 802,

2017r. - 590,

2018r. - 561,

9/ Liczba spraw sędziego z największą liczbą spraw:

2016r. - 951,

2017r. - 699,

2018r. - 647,

10/ Liczba spraw sędziego z najmniejszą liczbą spraw:

2016r. - 503,

2017r. - 403,

2018r. - 427,
11/ procentowe wykonanie spraw przez sędziego z największą liczbą spraw:
2016r. - 71,2%

2017r. - 95%

2018r. - 107%
12/ procentowe wykonanie spraw przez sędziego z najmniejszą liczbą spraw:
2016r. - 74%
2017r. - 98,5%
2018r. - 102%
II Wydział Karny:
Średnia liczba spraw na sędziego :

2016 r. - 1178

2017r. - 896

2018 r. - 869

2/ Sprawy sędziego z największą liczbą spraw:

2016 r. - 1217

2017 r. - 853

2018 r. - 818

3/ Sprawy sędziego z najmniejszą liczbą spraw:

2016 r. - 988

2017 r. - 850

2018 r. - 814

4/ Procentowe wykonanie spraw przez sędziego z największą liczbą spraw:

2016 r. - 94,08%

2017 r. - 105,04%

2018 r. - 96,94% 5/ Procentowe wykonanie spraw przez sędziego z najmniejszą liczbą spraw:

5/2016 r. - 93,12%

2017 r. - 105,53%

2018 r. - 101,35%​

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

- w wydziale orzeka 1 sędzia i załatwia 100% wpływu spraw

średnia liczba spraw na sędziego

w roku 2016 to:

główne repertoria - 890, w postępowaniu wykonawczym - 558,

w roku 2017 to:

główne repertoria - 615, w postępowaniu wykonawczym - 519,

w roku 2018 to:

główne repertoria - 619, w postępowaniu wykonawczym - 490,

13. i 14. W 2016 i 2017 roku Sąd nie zbierał statystyk dot. tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego.

Jednocześnie w imieniu Prezesa tut. Sądu informuję, iż nie otrzymaliśmy od Państwa wniosku w dniu 1 września 2019 roku.

Z poważaniem
Elżbieta Marczak
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Strzyżowie
tel. (17) 2768115

e-mail: elzbieta.marczak@strzyzow.sr.gov.pl

Administratorem danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Strzyżowie, ul. 3 Maja 14.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administracyjnych. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji znajduje się na stronie www.strzyzow.sr.gov.pl<http://www.rzeszow.so.gov.pl/> - zakładka "Ochrona danych osobowych".

________________________________
Od: sprawa-14496@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14496@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 27 listopada 2019 10:02
Do: DG-5088_Sekretariat
Temat: Wniosek o informację publiczną

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska dnia 1 września 2019 r. drogą mailową wysłało do tutejszego Sądu wniosek o informację publiczną.
Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi i w związku z tym jesteście Państwo w bezczynności.
Wzywamy zatem do jak najszybszego rozpatrzenia wspomnianego wniosku, którego treść załączmy poniżej.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku.

Z poważaniem
Katarzyna Witek
(na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14496@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki:

* https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/zalacznik/27811/61311

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2019-09-01 20:35:18.150233+00:00 z > adresu sekretariat@strzyzow.sr.gov.pl: > Na podstawie art. 61 ust. > 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie > do > informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog > Polska wnosi > o udostępnienie następujących informacji > publicznych: 1. Imię i nazwisko > obecnego Prezesa > tutejszego sądu. 2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa > > tutejszego sądu. 3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła > kadencja > poprzedniego Prezesa tutejszego sądu? 4. Ilu było > sędziów w tutejszym > sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) > na koniec 2016, 2017 i 2018 roku? > 5. Ile było nieobsadzonych > etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we > wszystkich wydziałach) > na koniec 2016, 2017 i 2018 roku? 6. Ilu sędziów > > delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio > w ciągu > 2016, 2017 i 2018 roku? 7. Ilu sędziów tutejszego > sądu awansowało w ciągu > odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku? 8. > Średnia liczba spraw na sędziego > w 2016, 2017, 2018 roku? > (średnio we wszystkich wydziałach) 9. Ile spraw > miał/a > sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? > (niezależnie od > wydziału) 10. Ile spraw miał/a sędzia z > najmniejszą liczbą spraw w roku > 2016, 2017, 2018? (niezależnie od > wydziału) 11. Procentowe wykonanie spraw > przez > sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 > (prosimy > o dane na koniec roku). 12. Procentowe wykonanie > spraw przez > sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku > 2016, 2017, 2018 (prosimy o > dane na koniec roku). 13. Czy > tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki > dotyczące liczby > tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego > > sędziego/sędzię? 14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał > statystyki > dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy > rozpatrywanej przez danego > sędziego/sędzię? Wnosimy o > udostępnienie wskazanych informacji w formie > elektronicznej na > adres: {{EMAIL}} Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - > > członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Adm.SO.-0144-1-259/19 przez Sąd Okręgowy w Krakowie 1

Adm.SO.-0144-1-259/19

W załączeniu przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Mieczysława Potejki z dnia 27.11.2019r.

Z poważaniem.

Halina Dubiel
Starszy Inspektor
Oddział Administracyjny
Sądu Okręgowego w Krakowie
tel. (12) 619 58 06

A-065-384/19 przez Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu 2

--
Dzień Dobry,
W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa Mateusza Bartoszka z dnia 28 listopada 2019 roku.

*_Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości._*

Z upoważnienia Kierownika Oddziału Administracyjnego
Specjalista ds. administracyjnych
Ada Barańska

Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Oddział Administracyjny
ul. Kamiennogórska 26
60-179 Poznań
tel. 61/65-85-204(205)
fax 61/ 62-89-703
e-mail: oddz.administracyjny@poznan-grunwald.sr.gov.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niniejsza wiadomość jak i ewentualne jej załączniki jest przeznaczona wyłącznie dla osób lub podmiotów będących jej adresatami.
Stanowi w ten sposób korespondencję o charakterze służbowym i może zawierać informacje poufne. W przypadku omyłkowego otrzymania
tej wiadomości, prosimy o natychmiastowe uprzedzenie nadawcy elektroniczną pocztą zwrotną, a następnie o usunięcie jej wraz z
załącznikami, bez zachowania kopii.

OA-065-65/19 FW: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Koszalinie 3

OA-065-65/19

Szanowni Państwo.

W załączniku przesyłam odpowiedź na poniższy wniosek.

Z poważaniem

Zuzanna Lenart

specjalista ds. administracyjnych

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Oddział Administracyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż na stronie internetowej w zakładce „Ochrona danych osobowych” oraz w siedzibie Sądu Okręgowego w Koszalinie znajduje się klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

odpowiedź przez Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek

sekretariat

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Elblągu 2

W załączeniu uprzejmie przesyłam Decyzję Nr A-4/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 28.11.2019 roku.

Z poważaniem

Renata Olenkiewicz

Zastępca Kierownika

Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Elblągu

Sąd Rejonowy w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21 reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Elblągu informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Elblągu pod adresem: <http://www.elblag.sr.gov.pl/> http://www.elblag.sr.gov.pl/

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. - odpoweidź na maila z dnia 17 października 2019 roku przez PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Szanowni Państwo
w związku z otrzymaniem od Państwa maila z dnia 17 października 2019 roku oraz z dnia 26 listopada 2019 roku Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68 udziela następujących odpowiedzi na pytania zawarte w powyższych mailach:
1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
Ad. 1.
W Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o. o. zatrudniono dwóch dietetyków. Zakres ich obowiązków jest następujący:

* Dietetyk przyjmuje zapotrzebowania z oddziałów szpitalnych (codziennie)
* Weryfikuje zapotrzebowania o bieżące zmiany (do każdego posiłku)
* Układa, monitoruje, nadzoruje poprawność przygotowanych diet pod kątem wartości odżywczych jak i podstawowego zapotrzebowania energetycznego zgodnego z zaleceniami nomenklatury popularnonaukowej jak i Zespołu ds. Żywienia
* Dietetyk przygotowuje jadłospisy dekadowe
* Kontroluje zgodność posiłków z zamawianą dietą (codziennie)
* Dietetyk zajmuje się gospodarką magazynową (od zamówienia, przyjęcia dostawy i wydania produktów na produkcję)
* Dietetyk udziela porad dietetycznych na oddziałach szpitalnych (współpraca z personelem medycznym)
* Dietetyk ma obowiązek przestrzegać wszystkich wdrożonych procedur obowiązujących w zakładzie, uczestniczyć w szkoleniach i instruktażach dotyczących GHP/GMP oraz Systemu HACCP
* Nosi i używa zgodnie z przeznaczeniem czystą odzież roboczą (fartuch, czepek, buty)
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
Ad. 2.
Na jednego zatrudnionego dietetyka przypada około dwustu dwudziestu pięciu pacjentów.
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
Ad. 3.
W Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o. o. istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetycznej. Odbywa się to na prośbę personelu medycznego na oddziale szpitalnym.
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
Ad. 4.
Całościowa dzienna stawka żywieniowa przypadająca na jednego pacjenta wynosi około 22,00 zł.
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
Ad. 5.
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. nie korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej.
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
Ad. 6.
Posiadamy dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków jeśli chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków w postaci kart produktów. W związku z tym, iż udostępnienie kart produktów wymaga przetworzenia danych, prosimy o wskazanie interesu publicznego.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
Ad. 7.
W Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o. o. jest kontrolowana jakość posiłków podawanych pacjentom. Za kontrole odpowiada kierownik Działu Żywienia, dietetyk oraz Starszy Lekarz Dyżuru. Kontrole odbywają się w sposób ciągły, przy każdym posiłku.
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
Ad. 8.
W Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o. o. kontroluje się spożywanie przez pacjenta odpowiedniej ilości pokarmu. Za kontrole odpowiadają pielęgniarki. Kontrole odbywają się codziennie.
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
Ad. 9.
Nie dotyczy.
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
Ad. 10.
W Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o. o. wdrożono ogólną procedurę przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz ankietę satysfakcji pacjenta. Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta jest odpowiedzialny za kontakt w sprawie zgłoszenia skarg.
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
Ad. 11.
W 2017 roku oraz 2018 roku nie wpłynęły skargi dotyczące zatrucia w szpitalu.
Jeśli chodzi o liczbę skarg dotyczących niewłaściwego żywienia w szpitalu zgłoszonych w 2017 roku i 2018 roku w związku z tym, iż podanie takiej informacji wymaga przetworzenia danych, prosimy o wskazanie interesu publicznego.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
Ad. 12.
W 2018 roku lekarze nie przechodzili szkoleń z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu.
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
Ad. 13.
W Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o. o. stosowane jest dwadzieścia cztery rodzaje diet. Diety zostały opracowane na podstawie:
- (red.) prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach, Wydawnictwo IŻŻ, 2011,
- Helena Ciborowska, Anna Rudnicka, Dietetyka. Żywienie Zdrowego i chorego człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010.
Rodzaje diet stosowanych w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o. o.:
- dieta podstawowa
- dieta lekkostrawna – łatwostrawna
- dieta łatwostrawna – bogatobiałkowa
- dieta łatwostrawna niskobiałkowa z ograniczeniem soli (niskosodowa)
- dieta cukrzycowa – z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów i niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych
- dieta łatwostrawna z ograniczeniem produktów pobudzających wydzielanie soku żołądkowego
- dieta niskotłuszczowa (trzustkowa, niskocholesterolowa) łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu
- dieta małoenergetyczna
- dieta dla kobiet w połogu – łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu
- dieta bogatoresztkowa
- dieta wegetariańska
- dieta bezglutenowa
- dieta surówkowa
- dieta niskopurynowa
- dieta dziecka z wieku 1 – 3 lata (13 -36 miesięcy)
- dieta ścisła
- dieta płynna
- dieta półścisła (półpłynna)
- dieta płynna do sondy
- dieta płynno – odżywcza – wzmocniona
- zalecenia dietetyczne dla dzieci w 1. roku życia
- zalecenia dietetyczne dla dzieci w 2. i 3. roku życia
- zalecenia dietetyczne dla dzieci powyżej 3. roku życia i młodzieży
- zalecenia dietetyczne w niedokrwistości z niedoboru żelaza.
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
Ad. 14.
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. zapewnia pacjentom wszystkie rodzaje diet wskazane przez lekarza.
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
Ad. 15.
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. zapewnia na życzenie pacjentów dietę wegetariańską lub wegańską.
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?
Ad. 16.
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. nie zapewnia chorym doustnych suplementów pokarmowych wspomagających powrót do zdrowia.

Z wyrazami szacunku
Natalia Janas
referent
Dział Organizacyjny
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
_____

"Pabianickie Centrum Medyczne" Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
Tel: 0048 42-22-53-503, fax: 0048 42-214-92-99, e-mail: pcmnzoz@pcmnzoz.pl, http://pcmnzoz.pl/
NIP: 731-20-02-395, REGON 100682491

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Łódź - Śródmieście, Sąd Gospodarczy XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000330633.
Wysokość kapitału zakładowego 3.891.000,00 PLN.
Rok założenia 2009.

ZANIM WYDRKUJESZ WIADOMOŚĆ, POMYŚL O ŚRODOWISKU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są niejawne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszą wiadmość wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i jej usunięcie.

"Pabianickie Centrum Medyczne" Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
Tel: 0048 42-22-53-503, fax: 0048 42-214-92-99, e-mail: pcmnzoz@pcmnzoz.pl, http://www.pcmnzoz.pl/
NIP: 731-20-02-395, REGON 100682491

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: http://www.pcmnzoz.pl.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Łódź - Śródmieście, Sąd Gospodarczy XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000330633.
Wysokość kapitału zakładowego 3.891.000,00 PLN.
Rok założenia 2009.

odpowiedz ZOZ ROPCZYCE przez ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROPCZYCACH 18

W odpowiedzi na Wasz e-mail z dnia 17.10.2019r. i z dnia 25.11.2019r. uprzejmie informujemy:

Ad.1. W Szpitalu Powiatowym w Sędziszowie Młp. Zatrudnione są dwie dietetyczki. Obie Panie posiadają umowy o pracę. W załączeniu do odpowiedzi załączamy ich zakresy czynności.

Ad2. Szpital posiada 123 łóżka ( w tym 38 łóżek w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym) tak więc na każdą z Pań dietetyczek przypada 61-62 łóżka/pacjentów

Ad 3. Każdy z przebywających i leczących się w Szpitalu pacjentów czy członek najbliższej rodziny pacjenta ma możliwość i uzyskuje indywidualnej porady dietetyka o ile wyrazi zgodę na przekazanie takich informacji. Nadmieniamy, iż takich porad nasze Panie dietetyczki udzielają bardzo duże i w bardzo szerokim zakresie. Pacjent otrzymuje również pisemne wskazówki dietetyczne przy wypisie do domu.

Ad 4. Średnia stawka żywieniowa na jednego pacjenta to około 7zł 50 gr

Ad 5. Szpital nie korzysta i nigdy nie korzystał z zewnętrznej firmy cateringowej.

Ad 6. Szpital prowadzi dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków.

Ad 7. Jakość posiłków podawanych pacjentom kontroluje dietetyczka a na każdym z oddziałów pielęgniarka oddziałowa lub wyznaczona przez nią pielęgniarka. Kontrole takie odbywają się codziennie- przy rozdawaniu pacjentom posiłków obecna jest zawsze pielęgniarka.

Ad 8. Nadzór nad ilością spożywanych posiłków sprawują Panie pielęgniarki. Ze względy na specyfikę szpitala- Oddział chorób wewnętrznych , oddział neurologii i zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy ( pacjenci starzy i niesamodzielni) taki nadzór jest niezbędny ponieważ większość pacjentów tych oddziałów wymaga pomocy przy spożywaniu posiłków.

Ad 9. Nie posiadamy umowy z firmą cateringową

Ad 10. W szpitalu nie ma procedury dotyczącej tylko i wyłącznie zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia lecz jest procedura ogólna zgłaszania skarg na podstawie której ewentualne skargi na jakość żywienia można zgłaszać. Procedura została wprowadzona zarządzeniem Dyrektora ZOZ 27.08.2013r. na podstawie której Rejestr skarg i wniosków prowadzi sekretariat Dyrektora. Każdorazowo sekretariat Dyrektora przekazuje do Działu Organizacji, Nadzoru i Rozliczeń kopię skargi lub wniosku wraz z informacją o sposobie załatwienia. Osobami właściwymi do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności ZOZ w Ropczycach są: 1) Dyrektor ZOZ 2) Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jakości żywienia każdy pacjent ma ponadto możliwość wpisać do ankiety badania satysfakcji pacjenta, które regularnie od kilku lat jest prowadzone w Naszym ZOZ i zawiera pytania dotyczące żywienia. Raz w roku po podsumowaniu ankiet wnioski z nich przekazywane są do Dyrekcji ZOZ jak i do poszczególnych komórek organizacyjnych ZOZ-u w tym do Kuchni Międzyoddziałowej.

Ad 11. W latach 2017-2018 nie odnotowano żadnych skarg dotyczących niewłaściwego żywienia. Nie odnotowano również żadnych zatruć pokarmowych.

Ad 12. W 2018r. nie odbyło się żadne szkolenie dla lekarzy z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu

Ad 13. W Szpitalu stosuje się 11 rodzajów diet opracowanych na podstawie wytycznych z Sanepidu i na podstawie książki „ Dietetyka- żywienie zdrowego i chorego człowieka” autorzy: Helena Ciborowska, Anna Rudnicka ., Warszawa 2012r. Wydawnictwo Lekarskie Warszawa 2014 a także na podstawie wypracowanych przez dietetyków szpitala składów poszczególnych diet. W załączeniu wykaz diet obowiązujących w Szpitalu.

Ad 14. W Szpitalu nigdy nie doszło do sytuacji niemożności zapewnienia pacjentowi diety wskazanej przez lekarza leczącego

Ad 15. Na życzenie pacjenta szpital zapewnia zarówno dietę wegetariańską jak i wegańską. Nadmieniamy, iż mieliśmy kilka takich przypadków.

Ad 16. Tak zapewniamy dodatkowe składniki wspomagające powrót do zdrowia- jogurty, kefiry, serki , dużą ilość owoców , soków jak i surówek ze świeżych jarzyn

W załączeniu przesyłam również załączniki.

Anna Olechowska

Sekretariat

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach

39-100 Ropczyce, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 54

TEL.: 17/ 2218-312, FAX: 17/ 2218-929

REGON: 690692118, NIP: 818-14-29-388

E-MAIL: zozropczyce@pro.onet.pl <mailto:zozropczyce@pro.onet.pl> , WWW: www.zozropczyce.pl <http://www.zozropczyce.pl/>

FW: Wniosek o informację publiczną przez SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

Szanowni Państwo,

Informacje, o których ujawnienie wnosi Sieć Obywatelska Watchdog Polska nie są informacją publiczną i nie podlegają ujawnieniu.

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. jest prywatnym podmiotem leczniczym prowadzącym szpital i przychodnie, świadczącym głównie odpłatne usługi medyczne.

Jedynie niewielki zakres działalności Swissmed to świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Są one realizowane w przychodniach w warunkach ambulatoryjnych oraz w trybie jednodniowym – żadne z tych świadczeń nie obejmuje swym zakresem wyżywienia pacjenta.

Pozdrawiam,

Maciej Kudła

Pełnomocnik Zarządu do spraw Komunikacji i Informacji

Rzecznik Prasowy Grupy Swissmed

tel. 58 524 1571

+48 603 644 999

Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

ul. Wileńska 44

80-215 Gdańsk

<http://www.swissmed.com.pl/> www.swissmed.com.pl

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Łowiczu

Uprzejmie informuję , iż Państwa wniosek o udzielenie informacji w trybie ustawy i odstępie do informacji publicznej został przyjęty i został mu nadany stosowny bieg- A.VII. 005/240/19

Z poważaniem

Katarzyna Sobieszek
starszy sekretarz sądowy
Sądu Rejonowego w Łowiczu

Jeśli chcecie Państwo uzyskać bliższe szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Łowiczu - prosimy o zapoznanie się z informacją w tym zakresie, która dostępna jest tutaj<http://www.lowicz.sr.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,mg,3,235>.

Niniejsza wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli otrzymaliście Państwo niniejszy przekaz wskutek błędu, Sąd prosi o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Odpowiedź na wniosek z dnia 26.11.2019 przez ORTOVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłamy odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 26.11.2019r,
dotyczący udostępnienia informacji publicznych.


\--
Pozdrawiam
Aneta Pomykała

Szpital Specjalistyczny ORTOVITA
ul. Jana Pawła II 181
35-317 Rzeszów
tel. 17 230 62 00
kom. 607 585 252
[www.ortovita.net](http://www.ortovita.net)

Klauzula informacyjna art. 13 RODO (kliknij aby zobaczyć)

http://www.ortovita.net/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych/

FW: Skan pisma Prezesa Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. przez KOCIEWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7

Dzień dobry

Ponownie przesyłam Państwu wnioskowane informacje.

Pozdrawiam

Wioleta Pawłowska

Naczelna Pielęgniarka

tel.: 58 774 94 06

w.pawlowska@szpital-starogard.pl

www.szpital-starogard.pl

wniosek o informację publiczną przez Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie 4

W odpowiedzi Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika przesyła wnioskowane dane.
Z poważaniem
Iwona Lis
inspektor ds. organizacyjnych

Re: Wniosek o informację publiczną przez NEO HOSPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ONE SPÓŁKA KOMANDYTOWA 1

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na poniższego maila niniejszym udzielamy odpowiedzi na
skierowane do nas pytania.

*1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.*

Szpital nie zatrudnia dietetyka, korzystamy z usług specjalistycznej
firmy zewnętrznej, która w swoich strukturach zatrudnia dietetyków.
Firma cateringowa specjalizuje się w żywieniu pacjentów w lecznictwie
szpitalnym.

*
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?*

Nie dotyczy

*
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?*

Tak. Niektórzy pacjenci, przewlekle chorzy po dużych zabiegach
operacyjnych z zaburzeniami wagi, w pakiecie świadczeń zdrowotnych mają
zawarte konsultacje i porady dietetyka. Pozostali pacjenci mogą
skorzystać z porad dietetyka na indywidualne życzenie.

*
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?*

Cena całodziennego wyżywienia pacjenta wynosi 35 zł netto.

*
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?*

W umowie nie zawarto informacji o minimalnej kwocie/procencie
przeznaczonym na zakup składników użytych do przygotowania posiłków.

*
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.*

Szpital nie posiada kuchni szpitalnej. Korzystamy z usług firmy
zewnętrznej, która regularnie udostępnia jadłospisy wraz z alergenami i
wartościami odżywczymi.

*
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?*

Za bieżącą kontrolę temperatury posiłków oraz sposób zabezpieczenia
przewożonych posiłków odpowiada pielęgniarka pełniąca dyżur na oddziale.
Całościowy nadzór nad posiłkami w szpitalu pełni Naczelna Pielęgniarka

*
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?*

Za bieżącą kontrolę odpowiada pielęgniarka pełniąca dyżur na oddziale,
zgodnie z zaleceniami lekarza.

*
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?*

Firma cateringowa specjalizuje się w żywieniu pacjentów z lecznictwie
szpitalnym i w związku z tym zatrudnia zespół dietetyków.

*
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?*

Szpital ma opracowaną ankietę satysfakcji pacjenta oraz procedurę
zgłaszania skarg i wniosków, która obejmuje m.in. pytania z zakresu
jakości żywienia pacjentów. Posiadamy również opracowaną procedurę
nadzoru i zgłaszania zdarzeń niepożądanych. Zatrucie pokarmowe jest
jednym z takich zdarzeń. W przypadku jego wystąpienia uruchamiana jest
odpowednia procedura.

*
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.*

Szpital rozpoczął działalność w listopadzie 2018 roku, od tego czasu nie
odnotowano żadnych skarg dotyczących niewłaściwego żywienia pacjentów.

*
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? *

Szpital prowadzi działalność od listopada 2018 roku. W tych dwóch
miesiącach nie przeprowadzano szkolenia dla lekarzy a liczba pacjentów w
tym okresie była niewielka.

*
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).*

Firma ceteringowa przy współpracy z zespołem dietetyków opracowała
wspólnie z zespołem naszego szpitala poniższe diety:

1. Dieta ogólna
2. Dieta niskotłuszczowa
3. Dieta lekkostrawna
4. Dieta cukrzycowa
5. Dieta specjalna np.: płynna, bez mleczna, nerkowa, wegańska,
wegetariańska

*
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?*

Firma cateringowa jest wstanie zabezpieczyć każdy rodzaj diety.

*
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską? *

Szpital ma możliwość zamówienia diety wegetariańskiej lub wegańskiej w
ramach umowy z firma cateringową.

*
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)?*

Szpital ma możliwość podania doustnej suplementacji pokarmowej
wspomagającej powrót do zdrowia pacjenta, przez zamówienia zaleconych
specjalistycznych suplementów za pomocą działu Farmacji Szpitalnej.

Z poważaniem

*Aneta Sowińska*

Dyrektor Administracji/Członek Zarządu
Tel.: 602 454 025
Email: aneta.sowinska@neohospital.pl
<mailto:aneta.sowinska@neohospital.pl>

NEO HOSPITAL


*NEO HOSPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ONE spółka
komandytowa*

ul. Kostrzewskiego 47, 30-437 Kraków

KRS 0000748980, NIP: 7010859986, REGON: 381308576

*Niniejsza wiadomość oraz wszelkie dołączone do niej załączniki są
chronione prawnie, w szczególności są objęte tajemnicą korespondencji
oraz tajemnicą przedsiębiorstwa. Z uwagi na poufny charakter są one
przeznaczone wyłącznie do wglądu osób będących jej adresatami.
Udostępnianie, ujawnienie lub przetwarzanie w jakikolwiek sposób części
lub całości treści wiadomości przez osoby nieuprawnione jest zabronione,
m.in. pod rygorem odpowiedzialności karnej. Jeżeli nie są Państwo
adresatem wiadomości, uprzejmie prosimy o niezwłoczne poinformowanie o
tym fakcie nadawcy na adres e-mail: security@neohospital.pl, a następnie
usunięcie wiadomości wraz z wszystkimi przesłanymi z nią załącznikami
oraz nie ujawnianie osobom trzecim lub nie wykorzystywanie jej zawartości.*

W dniu 17.10.2019 o 10:34, sprawa-17122@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez "KAŚMIN" DOM SENIORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Szanowni Państwo.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej dot. sprawy 16441.

Z poważaniem Michał Zawadka.

--
Michał Zawadka
Dyrektor
KAŚMIN Dom Seniora sp. z o.o.
Drożdżówka 5a
05-332 Siennica
tel.: 664-419-352

---------
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu,
który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub uprzywilejowane informacje.
Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie,
rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji
lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji
przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat.
Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację,
prosimy o poinformowanie o tym fakcie nadawcy i usunięcie tej wiadomości ze wszelkich komputerów.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed
and may contain confidential and/or privileged material.
Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon,
this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited.
If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

------------------------------------------------------------------------------
?!?!? Czy na pewno musisz drukować tą wiadomość ?!?!?
Pomyśl o środowisku.
------------------------------------------------------------------------------

RE: Wniosek o informację publiczną przez "UROVITA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Witam,

Przekazujemy odpowiedź

Dotyczy: udostępnienie informacji publicznej.

1.Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

Odp: Szpital na chwilę obecną nie zatrudnia dietetyka

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

Odp: -

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

Odp: W szpitalu nie ma możliwości uzyskania indywidualnej porady dietetyka.

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?

Odp: Wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta to 10,80 zł.

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

Odp: Szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej. W umowie nie określono minimalnej kwoty/procentu przeznaczenia na zakup składników użytych do przygotowania posiłków.

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.

Odp: Szpital nie posiada dokumentacji regulującej jakość produktów używanych do przygotowania posiłków, jednakże jadłospis zawiera wagę poszczególnych dań oraz umieszczona jest informacja o alergenach.

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

Odp: W szpitalu kontroluje się jakości posiłków podawanych pacjentom. Kontrolę przeprowadzają codziennie Oddziałowe poszczególnych Oddziałów.

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

Odp: Szpital nie prowadzi kontroli spożycia odpowiedniej ilości pokarmu przez pacjenta.

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?

Odp: W umowie z zewnętrzną firmą cateringową nie określono wymogu zatrudnienia dietetyka, jednakże firma cateringowa zgodnie z wymogami posiada dietetyka.

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

Odp: W szpitalu istnieje procedura zgłoszenia skarg dotyczących niewłaściwego żywienia lub zatrucia, osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia jest Oddziałowa poszczególnych oddziałów.

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

Odp: - brak

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

Odp: W 2018r lekarze z ramienia szpitala nie przechodzili szkolenia z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu.

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).

Odp: Szpital stosuje minimum 3 rodzaje diet: podstawowej, łatwostrawnej, diety z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów w oparciu o wiedzę dietetyka zewnętrznej firmy cateringowej.

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?

Odp: Szpital jest w stanie zapewnić pacjentowi dietę wskazaną przez lekarza.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?

Odp: Szpital na życzenie pacjenta jest w stanie zapewnić dietę wegetariańską lub wegańską

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Odp: Szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia.

Informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Obornikach 1

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Obornikach w odpowiedzi na Państwa wniosek o informację publiczną.

Z poważaniem
p.o. Inspektora
Julia Stefańska
tel. 61 62 84 875

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Biskupcu

A-067-32/19)

W odpowiedzi na e-maila z dnia 22-11-2019r. https://biskupiec.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=125

w zakładce "INFORMACJE "- STATYSTYKA SĄDOWA

Na zarządzenie

Prezesa Sądu Rejonowego w Biskupcu

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Mariola Szyrwińska

tel. 89 715 6945

sekcja.administracyjna@biskupiec.sr.gov.pl<mailto:sekcja.administracyjna@biskupiec.sr.gov.pl>

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej sądu, w zakładce informacje/ochrona danych osobowych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)
________________________________
Od: sprawa-14285@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14285@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 22 listopada 2019 12:44
Do: SF BI Sekcja Administracyjna
Temat: Wniosek o informację publiczną

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 04.11.2019 r. (sygnatura A-067-32/19) zwracamy uwagę iż:

stwierdzenie zawarte w odpowiedzi na pytania 9-12 (Ad. 9-12 dane sprawozdania statystyczne za I półrocze i rok z poszczególnych wydziałów znajdują się na stronie internetowej Sądu oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości) jest mało precyzyjne. W związku z powyższym prosimy o wysłanie linków prowadzących do odpowiedzi na nasze pytania.

Z poważaniem
Katarzyna Witek
(na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki:

* https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/zalacznik/27708/60508

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2019-11-04 13:12:42.468272+00:00 z > adresu sekcja.administracyjna@biskupiec.sr.gov.pl: > W załączeniu > przesyłam odpowiedź na informacje publiczną Na zarządzenie > > Prezesa Sądu Rejonowego w Biskupcu Kierownik Samodzielnej Sekcji > > Administracyjnej Mariola Szyrwińska tel. 89 715 6945 > sekcja.administrac > yjna@biskupiec.sr.gov.pl<mailto:sekcja.adminis > tracyjna@biskupiec.sr.gov.pl> > Informacje o sposobie przetwarzania > danych osobowych dostępne są na stronie > internetowej sądu, w > zakładce informacje/ochrona danych osobowych oraz na > tablicy > ogłoszeń w siedzibie sądu. Podstawa prawna: art. 13 i 14 > Europejskiego > rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z > dnia 27 kwietnia 2016 roku > (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Sochaczewie

Twoja wiadomość

Do: Bury Lidia
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 27 listopada 2019 10:01:16 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 29 listopada 2019 08:44:52 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Re: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE 1

dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek

J.Artymiuk

sekretariat Szpitala

W dniu 2019-11-26 o 15:01, sprawa-16608@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Szpital Specjalistyczny w Chorzowie
ul. Zjednoczenia 10
41-500 Chorzów
tel.centrala 32 3463615
tel.sekretariat 32 3463650

RE: Wniosek o informację publiczną przez EVACLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2

Dzień dobry,

W załączeniu pismo, będące odpowiedzią na Państwa prośbę.

Pozdrawiam,

Maja Lichomska

Tel. 697 611 611

pon.-pt. : 9:00-17:00

<http://www.evaclinic.pl/> www.evaclinic.pl

Niniejsza wiadomość zawiera dane wrażliwe i jest przeznaczona wyłącznie do użytku osób, do których wiadomość została adresowana. Jeśli nie są Państwo zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, informujemy, że jej ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią tej wiadomości jest surowo wzbronione.

Prosimy o natychmiastowe powiadomienie nadawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z Państwa komputera.

This message contains sensitive data and is intended only for the individual named. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited. Please notify the sender immediately by email if you have received this email by mistake and delete this email from your system.

Fwd: FW: Wniosek o informację publiczną przez "ALDEMED" CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dzień dobry,

W nawiązaniu do poniższej korespondencji, uprzejmie informuję, iż w
swojej strukturze posiadamy szpital, w którym wykonujemy zabiegi w
trybie chirurgii jednego dnia, bez konieczności zapewniania wyżywienia.
Kilka razy w miesiącu na oddziale szpitalnym pozostaje pacjent na
maksymalnie dwudniowy pobyt, wówczas otrzymuje wyżywienie z firmy
cateringowej. Nie ma potrzeby zatrudniania dietetyka.

--

z pozdrowieniami

Wioletta Cieślukowska
Specjalista ds. marketingu
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
ALDEMED Centrum Medyczne Sp. z o.o.
al. Niepodległości 1, Zielona Góra
tel. 68/353 05 43
wiola@aldemed.pl, www.aldemed.pl