wniosek o informację publiczną przez SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień dobry,
W odpowiedzi na wiadomość z dnia 26.11.2019r. w załączeniu przesyłam wnioskowane informacje wraz z załącznikami

Z poważaniem
Kinga Budniak
--------------------------------------------------------------------------------------
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
41-703 Ruda Śląska, ul. Wincentego Lipa 2
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000346868
NIP: 6412490985, REGON: 241468653, Kapitał zakładowy: 45.883.000,00 zł

Re: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNE PUBLICZNE SANATORIUM GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W PONIATOWEJ 1

W załączniku przesyłamy odpowiedzi.

Re: Wniosek o informację publiczną - Katowickie Centrum Onkologii przez KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII 1

--
Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26
40-074 Katowice

Re: Wniosek o informację publiczną przez POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W BRZEZINACH-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Witam,

Poniżej przesyłam odpowiedzi na Państwa pytania:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków?/(chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę
cateringową/). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich
obowiązków./Tak w ramach umowy cywilno -prawnej./
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?/około 80osób/
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
/Tak ,informacje dla pacjenta zawarte są w folderze ,który pacjent
otrzymuje przy przyjęciu do szpitala./
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?/15zł brutto, dziennie ./
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków ?/Tak
. Nie ma takiego zapisu w umowie./
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie./Szpital nie posiada
dokumentacji ,ale opiera się na wytycznych z kontroli jakości
posiłkówprzeprowadzanych przez Łódzkiego Państwowego Inspektora
Sanitarnego w Łodzi. /
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?/Na bieżąco dietetyk i w oddziałach pielęgniarki oddziałowe
codziennie. Jeden raz w roku kontrolę jakości i kaloryczności posiłków
przeprowadza Państwowy Powiatowy i Wojewódzki Inspektor Sanitarny./
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają? /Pielęgniarki ,opiekunowie medyczni na bieżąco jak karmią
pacjentów./
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?/Nie./
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?/Tak ,ankieta
ocenyżywienia pacjentów. Bezpośrednio zgłaszanie do personelu oddziałów./
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku ./Brak
skarg dotyczących niewłaściwego żywienia. Nie odnotowano też zatruć
pokarmowych./
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?/Tak są szkolenia
dotyczące żywienia pozajelitowego osób wyniszczonych/
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala)./Diety w szpitalu to;
podstawowa,wątrobowa,cukrzycowa,płynna,trzustkowa,niskobiałkowa,bezglutenowa,eliminacyjna.
Opracowywane są one na podstawie danych zawartych w pozycji
literaturowej ;”Zasady prawidłowego żywieniachorych w szpitalach” pod
redakcją prof. dr hab. n. med. Mirosława Jarosza ,oraz na podst. ”Normy
żywienia dla populacji Polski”pod red.prof. dr hab. n. medMirosława
Jarosza wydane w 2017r./
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?/Szpital zapewnia właściwediety./
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?/Tak szpital zapewni./
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)?/Tak szpital zapewnia doustną
suplementację./

Agata Janus

Sekretariat Zarządu

Szpital Specjalistyczny Brzeziny

Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6, 95-060 Brzeziny
tel: (46) 874 28 00 | fax (46) 874 26 06
e-mail: sekretariat@szpital-brzeziny.pl
<mailto:sekretariat@szpital-brzeziny.pl>

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego
KRS 0000314018, NIP 833-138-44-12, Regon: 100-576-369, Kapitał
zakładowy: 13 186 000,00 PLN
Please consider the environment before printing.
W dniu 2019-11-26 o 19:25, sprawa-17207@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

RE: Wniosek o informację publiczną przez Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3

Dzień dobry.

W odpowiedzi na Państwa maila pragnę poinformować, iż odpowiedź na Państwa
wniosek została udzielona w ustawowym terminie. Próba wysyłki podjęta była z
dwóch różnych adresów email, niestety otrzymywaliśmy zwrot z powodu
przepełnienia skrzynki e-mail po Państwa stronie. W załączeniu przesyłam
potwierdzenie próby wysyłki oraz treść odpowiedzi wysłanej w pierwszym
terminie.

Z poważaniem,

_____

From: sprawa-17078@fedrowanie.siecobywatelska.pl
[mailto:sprawa-17078@fedrowanie.siecobywatelska.pl]
Sent: Tuesday, November 26, 2019 8:50 PM
To: biuro.zarzadu@szpitaltorzym.pl
Subject: Wniosek o informację publiczną

Szanowni Państwo,

17 października 2019 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej
treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie
zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to
wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej
na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak,
to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na
zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do
przygotowania posiłków - chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków
oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak,
wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto
(stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia
dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za
kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz
ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia
wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające
powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe
ilości białka)?

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do
niezwłocznego jej udzielenia.

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2019-10-17 08:32:07.296546+00:00 z > adresu
biuro.zarzadu@szpitaltorzym.pl: > Na podstawie art. 61 ust. > 1 i
Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do > informacji >
publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o > >
udostępnienie następujących informacji publicznych: 1. Czy > w szpitalu >
zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o > bezpośrednie zatrudnienie
przez > szpital, a nie przez firmę > cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o
udostępnienie > zakresu > jego/ich obowiązków. 2. Ilu pacjentów przypada na
jednego > > zatrudnionego dietetyka? 3. Czy w szpitalu istnieje możliwość >
uzyskania > indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki > sposób
informuje się o tym > pacjentów? 4. Jaka jest wysokość > całościowej
dziennej stawki żywieniowej > przypadającej na 1 > pacjenta szpitala? 5. Czy
szpital korzysta z usług > > zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to
czy w podpisanej > umowie określono > minimalną kwotę/procent przeznaczone
na zakup > składników użytych do > przygotowania posiłków? 6. Czy > szpital
posiada dokumentację regulującą > jakość produktów > używanych do
przygotowania posiłków - chodzi o wartość odżywczą > i > kaloryczną posiłków
oraz dopuszczalną ilości konserwantów, > barwników, > dodatków? Jeśli tak,
wnosimy o jej udostępnienie. 7. > Czy w szpitalu > kontroluje się jakość
posiłków podawanych > pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada > za te kontrole
i jak często > one się odbywają? 8. Czy w szpitalu kontroluje > się, czy >
pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) > odpowiada > za
te kontrole i jak często one się odbywają? 9. > Czy w umowie z zewnętrzną >
firmą cateringową określono wymóg > zatrudnienia dietetyka? 10. Czy w >
szpitalu istnieje > procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego
żywienia > > bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w
> sprawie > zgłoszenia ww. skarg? 11. Prosimy o podanie liczba > skarg
dotyczących > niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu > zgłoszonych do
szpitala w 2017 i > 2018 roku. 12. Czy w 2018 > r. lekarze przechodzili
jakiekolwiek szkolenie z > zakresu zasad > prawidłowego żywienia chorych w
szpitalu? 13. Prosimy o > > podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez
szpital wraz ze > wskazaniem > źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
> dietetyka/publikacje > naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne > regulacje
szpitala). 14. Jeśli > szpital nie jest w stanie > zapewnić pacjentowi diety
wskazanej przez lekarza (np. > > bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki
sposób zapewnia wówczas > posiłki > pacjentowi? 15. Czy na życzenie pacjenta
szpital > zapewnia dietę > wegetariańską lub wegańską? 16. Czy szpital >
zapewnia chorym doustne > suplementy pokarmowe wspomagające powrót > do
zdrowia (np. wspomagające gojenie > ran, dostarczające dodatkowe > ilości
białka)? Wnosimy o udostępnienie > wskazanych informacji > w formie
elektronicznej na adres: {{EMAIL}} Szymon > Osowski i > Katarzyna
Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami > > reprezentacji
<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MTU3NDc5Nzc4OTI4LjIwNDU4L
jE0Mzc5ODEyMTA5OTQyMTA1MjMxQGZlZHJvd2FuaWUuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnBsfFR1ZSwgM
jYgTm92IDIwMTkgMTk6NDk6NDkgLTAwMDB8Yml1cm8uemFyemFkdUBzenBpdGFsdG9yenltLnBsf
DEuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnNtdHB8cmVkZ3JpZDF8MA%3D%3D>

Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, poniżej
uprzejmie przesyłam wnioskowane dane:

Ad.1  SSR Kazimierz Firlej

Ad. 2  SSR Wiesław Okrzesik

Ad. 3  Kadencja rozpoczęła się w 2009r a zakończyła 31.12.2012r.

Ad. 4  2016r. - 7 sędziów

            2017r.- 7 sędziów

            2018r. - 7 sędziów

Ad. 5  2016r. - 2 etaty

            2017r. - 2 etaty

            2018r. - 1 etat

Ad. 6  2016r. - 0

          2017r. - 0

         2018r. - 0

Ad. 7  2016,2017,2018 - 0

Ad. 8  2016r. - 862 sprawy bez Wydziału Ksiąg Wieczystych ; Księgi
Wieczyste 10365 spraw.

           2017r. - 963 sprawy bez Wydziału Ksiąg Wieczystych ; Księgi
Wieczyste 11150 spraw.

           2018r. - 903 sprawy bez Wydziału Ksiąg Wieczystych ; Księgi
Wieczyste 10735 spraw.

 Ad. 9  2016r.-  870 spraw

            2017r. - 968 spraw

            2018r. -  905 spraw

Ad. 10  2016r. - 820 spraw

              2017r. - 901 spraw

             2018r. - 888 spraw

Ad. 11  2016r. - 62%

             2017r. - 72%

             2018r. - 74%

Ad. 12  2016r. - 55%

              2017r. - 58%

              2018r. - 64%

Ad. 13 w 2016r. tut. Sąd nie zbierał statystyk dot. liczby tomów

Ad. 14 w 2018r. tut. Sąd nie zbierał statystyk dot. liczby tomów

z poważaniem

Monika Buda

Starszy Inspektor

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego

w Suchej Beskidzkiej

W dniu 29.11.2019 o 07:23, POI pisze:

Odpowiedź na wniosek z dnia 26.11.2019 r. przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej 2

Dzień  dobry
 W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 26.11.2019 r.
pozdrawiam
 Danuta Kacprzak

Zamówienia Publiczne
tel. (33) 499-18-10, fax. (33) 499-18-10

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra
NIP: 937-00-10-797, Regon: 000640923

www.szpitalbystra.pl <http://www.szpitalbystra.pl>

------------------------------------------------------------------------
Treœć tej wiadomoœci jest poufna i prawnie chroniona, przeznaczona tylko
dla osoby lub podmiotu będšcego jej adresatem. Jeżeli nie jesteœ
adresatem niniejszej wiadomoœci, jej przeglšdanie, rozpowszechnianie,
kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze
jest prawnie zabronione i może być karalne. Jeżeli otrzymałeœ tę
wiadomoœć przez pomyłkę, poinformuj nadawcę i usuń jš z komputera.

Odpowiedź na informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Gorlicach 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam skan pisma Pana Prezesa.

Radosław Wędrychowicz

Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Gorlicach

tel: (18) 35-51-118

Re: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W GDAŃSKU

Dzień dobry.
W odpowiedzi na e-maila z dnia 26 listopada 2019 r. SP ZOZ MSWiA w Gdańsku przekazuje następujące informacje:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

Szpital zatrudnia dietetyka. Zakres obowiązków: konsultacja dla pacjentów oddziałów szpitalnych.

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

Szpital nie prowadzi takich statystyk.

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

Tak, istnieje możliwość. Ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych na poszczególnych oddziałach.

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?

Wysokość całodziennej stawki żywieniowej jest różna w zależności do rodzaju diety.

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

Szpital korzysta z firmy zewnętrznej. Nie określono minimalnej kwoty.

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.

Dokumentację posiada firma zewnętrzna, która przygotowuje posiłki.

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

Szpital kontroluje jakość podawanych posiłków.

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

Nie.

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?

Tak.

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

W szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg.

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

W szpitalu nie było zatruć żywieniowych.

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

Tak.

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).

12 rodzajów diet opracowanym na podstawie publikacji naukowych.

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?

Szpital zapewnia pacjentom diety wskazane przez lekarzy.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?

Nie.

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Tak.

SEKRETARIAT DYREKCJI
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
ul. Kartuska 4-6
80-104 Gdańsk
tel : 58 309 82 00

Re: Wniosek o informację publiczną przez "PODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień Dobry

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na Państwa wniosek.

Przepraszamy Państwa za opóźnienie w odpowiedzi.

W dniu 2019-11-26 o 14:46, sprawa-16473@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Pozdrawiam
Sekretariat ZARZĄDU Spółki
"Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o. o.
99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16
tel: 43/82 88 250
fax: 43/82 88 255
www.nzozpcz.pl
sekretariat@nzozpcz.pl

FW: wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pabianicach 1

Z poważaniem

Danuta Buczyńska
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Pabianicach
ul.Partyzancka 105/127
tel. 42 22 55 101

FW: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Lipnie

Dzień dobry.

Poniżej przedstawiam odpowiedź na Państwa wniosek.

Nr Pytania

Odpowiedzi

1

Przemysław Kępiński

2

Dorota Aleksińska

3

21.09.2014-20.09.2018

4

Na koniec 2016 - 10, 2017 - 10 i 2018 - 10 sędziów

5

Na koniec 2016 - 0, 2017 - 0 i 2018 - 0 wakatów

6

W roku 2016 - 0, 2017 - 0 i 2018 - 0 sędziów delegowanych do naszego Sądu

7

Żaden Sędzia w latach 2016-2018 nie awansował na SSO.

8

Średnia liczba spraw na sędziego w 2016 - 910, 2017 - 942,9 i 2018 - 840,3

9

Sędziowie z największą liczbą spraw w roku 2016 - 1317 spraw, 2017 - 933 sprawy a w 2018 - 920 spraw

10

Sędziowie z najmniejszą ilością spraw:

a

w roku 2016 - 272 sprawy (sędzia pracował niepełny rok, tj. niecałe 3 miesiące), kolejna wartość to 465 spraw (sędzia pracował niepełny rok, tj. 9 miesięcy), kolejna wartość to 471 spraw (sędzia chorował ponad 5,5 miesiąca), kolejna wartość to 631 (sędzia delegowany do innego sądu na okres 6 miesięcy), kolejna wartość to 693 sprawy (sędzia funkcyjny z ograniczonym wpływem spraw), kolejna wartość to 957 spraw (sędzia funkcyjny z ograniczonym wpływem spraw), kolejna wartość to 964 sprawy (sędzia pracował cały rok z pełnym wpływem)

b

w roku 2017 - 432 (sędzia pracował w naszym Sądzie 10 miesięcy z czego był delegowany do innego sądu na okres 6 miesięcy), kolejna wartość to 525 spraw (sędzia funkcyjny z ograniczonym wpływem spraw), kolejna wartość to 561 spraw (sędzia funkcyjny z ograniczonym wpływem spraw), kolejna wartość to 688 spraw (sędzia pracował cały rok z pełnym wpływem)

c

w roku 2018 - 477 spraw (sędzia funkcyjny z ograniczonym wpływem, który dodatkowo chorował prze 3 miesiące), kolejna wartość to 592 sprawy (przez 10 miesięcy sędzia funkcyjny z ograniczonym wpływem spraw), kolejna wartość to 616 spraw (przez 9 miesięcy sędzia funkcyjny z ograniczonym wpływem spraw), kolejna wartość to 718 spraw (sędzia pracował cały rok z pełnym wpływem)

11

Procentowe wykonanie spraw przez sędziego z największą liczbą spraw wynosiło w 2016 - 75,78, w 2017 - 119,61 a w 2018 - 96,41

12

Procentowe wykonanie spraw przez sędziego, który miał pełny wpływ i był obecny cały rok z najmniejszą liczbą spraw wynosiło w 2016 - 103,11, w 2017 - 114,10 a w 2018 - 97,91

13

Nie

14

Nie

Pozdrawiam.

Z up. Prezesa

Andrzej Kaczmarek

Dyrektor

Sądu Rejonowego w Lipnie

Ul. Piłsudskiego 15/17

87-600 Lipno

NIP: 893-12-77-498

Tel. +48 54 287 22 05
+48 54 287 22 06

wew. 347
Tel. Kom.: +48 607 523 110

Fax: +48 54 287 33 19

www: http://www.lipno.sr.gov.pl <http://www.lipno.sr.gov.pl/>

e-mail: <mailto:andrzej.kaczmarek@lipno.sr.gov.pl> andrzej.kaczmarek@lipno.sr.gov.pl

P Pisząc e-maile chronisz środowisko naturalne. Tym bardziej jeżeli nie są one drukowane. Zanim wydrukujesz tego e-maila upewnij się, że jest to konieczne.

„Sąd Rejonowy w Lipnie z siedzibą w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 15/17, reprezentowany przez Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Lipnie informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Lipnie pod adresem: http://www.lipno.sr.gov.pl w zakładce: RODO.”

dotyczy wniosku o inf.publiczną przez "MEDICON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Witam

W nawiązaniu do rozmowy z dnia 29.11.2019r. dotyczącej udostępnienia
informacji publicznych ( czy w szpitalu zatrudniono dietetyka?). Chciałam
poinformować ,że nasza palcówka jest przychodnią i

posiadamy szpital w ramach jednodniówek, nie zatrudniamy dietetyków,
ponieważ pacjent wychodzi zaraz po zabiegu.

Pozdrawiam

Aneta Mazurkiewicz

Medicon Sp. z o.o.

ul. Gagarina 1

26-600 Radom

FW: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Rawiczu 1

Dzień dobry.

W załączeniu uprzejmie przesyłam powiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu do załatwienia sprawy na dzień 20 grudnia 2019 roku.

Z poważaniem

Martyna Ślusarczyk-Mulkowska

Asystent sędziego

Sąd Rejonowy w Rawiczu

Tel. 65 521 44 84

Fwd: wniosek o informacje publiczna -żywienie pacjentów przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuje odpowiedź zawierająca żądane przez Państwa
informacje

--

Pozdrawiam

Barbara Greszta

Dział Organiazacyjno-Prawny SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie
tel: (91) 425-30-07

Fwd: FW: Wniosek o informację publiczną przez GEO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dzień dobry,
Działając w imieniu syndyka masy upadłości wyznaczonego w postępowaniu
upadłościowym Geo Medical sp. z o.o. z siedzibą w Katowicachniniejszym
informuję, iż postanowieniem z dnia 21 października 2019 r. Sąd Rejonowy
Katowice – Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość ww. spółki
(sygn. akt: X GU 707/19/3).
Wskazuję ponadto, iż jeszcze przed ogłoszeniem upadłości spółka zaprzestała
prowadzenia działalności.
Z poważaniem,
Paulina Miękus

------ Oryginalna wiadomość --------
Od: szpital@geomedical.pl
Do: pmiekus@zymek.pl
Data: 27 listopad 2019 o 07:31
Temat: FW: Wniosek o informację publiczną

Z wyrazami szacunku,

Sekretariat Szpitala, GeoMedical Sp. zo.o.

Tel. 32 832 14 01

Szpital GeoMedical, ul Wita Stwosza 41, 40-042 Katowice

Dane spółki:
Geo Medical Sp. z o.o. ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków
NIP: 677-23-57-461, KRS: 0000385120, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 115
000.00 zł

Mail ten jest wyłącznie stanowiskiem pracownika i nie ma mocy wiążącej dla
Spółki, a wszelkie ustalenia poczynione w trybie korespondencji mailowej
wymagają potwierdzenia w formie pisemnej przez osoby upoważnione przez Zarząd
Spółki do podejmowania decyzji w danym zakresie zgodnie z obowiązującymi w
Spółce tabelami z pełnomocnictwami danego Pionu lub Działu lub w zakresie
wynikającym z udzielonych pełnomocnictw indywidualnych wyrażonej w formie
pisemnej

RE: Wniosek o informację publiczną przez POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BRANIEWIE 1

Dzwoniłem do ciebie wiele razy, ale bez twojej odpowiedzi.
Proszę zapoznać się z załączonym plikiem.

Szpital-braniewo.home
pcm@szpital-braniewo.home.pl

Wniosek o informację publiczną przez "INVENTIVA BIOMEDICAL AND RESEARCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Szanowni Państwo,

W załączeniu odpowiedzi na Państwa pytania:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
Nie
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
nie dotyczy
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
nie
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
25 PLN
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
Tak. Nie
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
Nie
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
Tak przez pracowników oddziałowych na zmianie.
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
Tak, pracownicy oddziałowi na zmianie
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
Tak
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
Tak
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
Nie było skarg ani w 2017 ani w 2018.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
Nie
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
Liczba i rodzaj diet dostosowane do życzeń pacjentów.
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
Możliwe wszystkie diety.
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
Tak
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?
Tak

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.
kontakt przez email: sekretariat@klinika-inventiva.pl

Klinika Inventiva

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl<http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl<http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl<http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org<http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl<http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl<http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl<http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org<http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2019-10-15 20:15:47.109514+00:00 z > adresu inventivabiomedical@hotmail.com<mailto:inventivabiomedical@hotmail.com>: > Na podstawie art. 61 ust. > 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do > informacji > publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o > > udostępnienie następujących informacji publicznych: 1. Czy > w szpitalu > zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o > bezpośrednie zatrudnienie przez > szpital, a nie przez firmę > cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie > zakresu > jego/ich obowiązków. 2. Ilu pacjentów przypada na jednego > > zatrudnionego dietetyka? 3. Czy w szpitalu istnieje możliwość > uzyskania > indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki > sposób informuje się o tym > pacjentów? 4. Jaka jest wysokość > całościowej dziennej stawki żywieniowej > przypadającej na 1 > pacjenta szpitala? 5. Czy szpital korzysta z usług > > zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej > umowie określono > minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup > składników użytych do > przygotowania posiłków? 6. Czy > szpital posiada dokumentację regulującą > jakość produktów > używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą > i > kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, > barwników, > dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie. 7. > Czy w szpitalu > kontroluje się jakość posiłków podawanych > pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada > za te kontrole i jak często > one się odbywają? 8. Czy w szpitalu kontroluje > się, czy > pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) > odpowiada > za te kontrole i jak często one się odbywają? 9. > Czy w umowie z zewnętrzną > firmą cateringową określono wymóg > zatrudnienia dietetyka? 10. Czy w > szpitalu istnieje > procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia > > bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w > sprawie > zgłoszenia ww. skarg? 11. Prosimy o podanie liczba > skarg dotyczących > niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu > zgłoszonych do szpitala w 2017 i > 2018 roku. 12. Czy w 2018 > r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z > zakresu zasad > prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? 13. Prosimy o > > podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze > wskazaniem > źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza > dietetyka/publikacje > naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne > regulacje szpitala). 14. Jeśli > szpital nie jest w stanie > zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. > > bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas > posiłki > pacjentowi? 15. Czy na życzenie pacjenta szpital > zapewnia dietę > wegetariańską lub wegańską? 16. Czy szpital > zapewnia chorym doustne > suplementy pokarmowe wspomagające powrót > do zdrowia (np. wspomagające gojenie > ran, dostarczające dodatkowe > ilości białka)? Wnosimy o udostępnienie > wskazanych informacji > w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} Szymon > Osowski i > Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami > > reprezentacji

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

Czy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019:
a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

Czy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019:
a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

Czy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019:
a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

Czy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019:
a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

Czy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019:
a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

Czy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019:
a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek