Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBARTÓW 2

Dzień dobry,

Urząd Miasta Lubartów w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji.

Z poważaniem,

Radosław Kiciński - Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Planowania
Przestrzennego i Rolnictwa

W dniu 2019-12-04 o 19:51, sprawa-17485@pokot.pl pisze:
--
Urzšd Miasta Lubartów
Sekretariat Burmistrza
ul. Jana Pawła II 12
21-100 Lubartów
tel. 81 855-22-73
fax. 81 855-20-16
poczta@um.lubartow.pl
www.lubartow.pl

A-061-40/19 przez Sąd Rejonowy w Sokółce 1

Szanowni Państwo,
w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 9.12.2019r.

Z poważaniem,

Marta Wojdałowicz

Inspektor

Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Sokółce

email: sekretariat@sokolka.sr.gov.pl<mailto:sekretariat@sokolka.sr.gov.pl>

tel. 85 711-41-29 wew. 307

Odpowiedxzi przez WOJEWÓDZKI SZPITAL IM.ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGU 1

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam scan pisma zawierającego odpowiedzi na pytania jakie kierowali Państwo do Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Z poważaniem,

Anna Bondar

Dział Organizacji i Zarządzania

Wojewódzki Szpital

im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej

w Tarnobrzegu

Re: Wniosek o informację publiczną przez "SZPITALE POLSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.
Przepraszamy za opóźnienie w przekazaniu informacji, jednak
potrzebowaliśmy więcej czasu aby zebrać dane od szpitali.

*http://szpitalel.nazwa.pl/podpis_email/img/logo_email.jpg *

Pozdrawiam,

*Hanna Michalska
/Sekretarka/*

Szpitale Polskie S.A. <http://www.szpitale-polskie.pl/>

ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

tel: +48 32 208 89 90 | kom: +48 603 055 222 | fax: +48 32 352 65 09

NIP: 9542642610  | REGON: 240955256 | KRS: 0000313329

Kapitał Zakładowy: 29 877 880,00 PLN

W dniu 16.11.2019 o 22:03, sprawa-16504@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Chełmnie 1

A.065-27/19

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na poniższą wiadomość mailową.

Z poważaniem,

Sandra Jasińska

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Specjalista ds. administracyjnych

Sąd Rejonowy w Chełmnie

ul. Toruńska

86-200 Chełmno

tel. 56 677–02–02

fax 56 677-02-25

e-mail: <mailto:sandra.jasinska@chelmno.sr.gov.pl> sandra.jasinska@chelmno.sr.gov.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od celu, w jakim prowadzona jest korespondencja mailowa, jest: Sąd Rejonowy w Chełmnie, Prezes Sądu Rejonowego w Chełmnie lub Dyrektor Sądu Okręgowego w Toruniu wykonujący zadania Dyrektora Sądu Rejonowego w Chełmnie, z siedzibą przy ul. Toruńskiej 3, 86-200 Chełmno.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyska Pani/Pan na stronie Sądu pod adresem: https://www.chelmno.sr.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,mg,3,255 lub u IOD pod numerem telefonu 56 61 05 539.

Re: odpowiedź przez Sąd Rejonowy w Trzciance 1

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem
Joanna Bylewska
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Trzciance
tel. (067) 352-89-80, 352-89-81
e-mail: administracja@trzcianka.sr.gov.pl

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBARTÓW 2

Dzień dobry,

Urząd Miasta Lubartów w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji.

Z poważaniem,

Radosław Kiciński - Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Planowania
Przestrzennego i Rolnictwa

W dniu 2019-12-04 o 19:51, sprawa-17485@pokot.pl pisze:
--
Urzšd Miasta Lubartów
Sekretariat Burmistrza
ul. Jana Pawła II 12
21-100 Lubartów
tel. 81 855-22-73
fax. 81 855-20-16
poczta@um.lubartow.pl
www.lubartow.pl

Re: Wniosek o informację publiczną przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 1

Dzień dobry,
Przesyłam w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek w sprawie informacji publicznej dotyczącej kwestii żywieniowych w naszym Szpitalu.
Informuję, że wcześniejszy e-mail z przyczyn niezależnych od nas nie został prawidłowo rozpatrzony.

Z poważaniem
Dział Organizacyjno-Prawny

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
tel. centrala 34/367-30-00
e-mail: sekretariat@szpitalparkitka.com.pl
www.szpitalparkitka.com.pl
________________________________________________________________________________

KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Odpowiedź na wniosek o o informacje publiczną przez Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim 1

Witam

W zał. odpowiedź.

Pozdrawiam

Marek Skomorowski

Starszy inspektor

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Oddział Administracyjny

ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 5

21-300 Radzyń Podlaski

tel. 83 313 30 11

Nie przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez WIĄZÓW

Twoja wiadomość

Do: burmistrz@wiazow.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-23 20:17

usunięto w dniu 2019-12-10 09:15.

Nie przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez WIĄZÓW

Twoja wiadomość

Do: burmistrz@wiazow.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw
Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 10:53

usunięto w dniu 2019-12-10 09:05.

odpowiedż na informację publiczną przez SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACH 1

Szpital Powiatowy w Bartoszycach w załączniku przesyła odpowiedź na
informację publiczną z dnia 26.11.2019r

Szpital Powiatowy im.Jana Pawła II W Bartoszycach

Sekretariat

89 675-23-50

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Miechowie 1

Adm.MI.0144.73.2019

Dzień dobry,

uprzejmie przedstawiam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Miechowie.

Z poważaniem
Maria Szuba
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Miechowie

41 38 250-20

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Kościanie 1

Dzień dobry,
W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Kościanie z dnia 9 grudnia 2019 r.

Z poważaniem
Barbara Paszkiewicz
kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sąd Rejonowy w Kościanie
tel. (65) 521 45 40, faks (65) 521 45 45

wniosek o informację publiczną - Szpital w Puszczykowie przez SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S.T. DĄBROWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA 1

Szanowni Państwo,

Przesyłam w załączniku odpowiedzi na zadane pytania dotyczące żywienia
przesłane w dniu 15.10.2019 godz 22:41

Skierowane przez Szymon Osowski i Katarzyna Batko - Tołuć .

Z poważaniem

Maria Karczewska

z-ca dyrektora ds. medycznych

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.

Ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

m.karczewska@szpitalwpuszczykowie.com.pl
<mailto:m.karczewska@szpitalwpuszczykowie.com.pl>

tel. 61 89 84 006

tel. kom. 606 688 957

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią 10

Dzień dobry

Na wstępie przepraszam za zwłokę. W załączeniu przesyłam informacje do zapytań w meilu. W razie wątpliwości proszę o informację, to je uzupełnimy.

Z poważaniem

Dorota Świtalska

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią

Tel/Faks. (52) 386-78-21

Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Sądowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią pod adresem: bip.naklo.sr.gov.pl w zakładce: Władze i organizacja - Ochrona Danych Osobowych

FW: pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Stalowej Woli z dnia 9 grudnia 2019r. przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli 1

---------------------------
Magdalena Siembida
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
Tel. 15 643 45 46

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera. The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please notify the sender and delete the material from your computer

A-073-35)19 przez Sąd Rejonowy w Śremie 1

Dzień Dobry

W załączeniu  uprzejmie  przesyłam  pismo w  odpowiedzi  na wniosek o
informację  publiczną  nadesłane  emailem z  dnia 27.11.2019r.

--
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Jolanta Szczepaniak

Sąd Rejonowy w Śremie
ul. Franciszkańska 4
63-100 Śrem
tel. 61 28 21 461, fax 61 28 21 469

Re: Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Dziękuję.

--
Krzysztof Wychowałek

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBARTÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres poczta@um.lubartow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Re: Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

We wniosku wnosiłem o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.09.2019 - 31.12.2019:
a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Ponieważ nie otrzymałem tych informacji, podtrzymuję wniosek w tym zakresie.
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Informacja - polowania w gminie Końskie przez KOŃSKIE 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Pana zapytanie dotyczące polowań na
terenie gminy Końskie w okresie 1.07-31.08.2019r.

Pozdrawiam.

Wojciech Pasek

Re: Informacja - polowania w gminie Końskie przez krzysztof

Dziękuję za odpowiedź.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOŃSKIE

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@umkonskie.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 10.12.2019 13:16

odczytano w dniu 10.12.2019 13:23.

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Szydłowcu 1

W dniu 2019-12-03 o 13:05, sprawa-14504@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Monika Ciszewska
Specjalista ds.administracyjnych
Samodzielna Sekcja Administracyjna
-----------------------
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
48 617 87 10
administacja@szydlowiec.sr.gov.pl
http://szydlowiec.sr.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki,
może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem
informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie
powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie
nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.
Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Szydłowcu

Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Szydłowcu z siedzibą
przy ul. Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, Prezes Sądu Rejonowego w Szydłowcu
i Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu w zakresie realizowanych zadań określonych
w art. 175 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019 poz. 52).
Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu
zamieszczonymi na stronie http://www.szydlowiec.sr.gov.pl

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files,
may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution
and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender
immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Sąd Rejonowy w Szydłowcu

The administrator of personal data is the District Court in Szydłowiec with registered office
at ul. Plac Maria Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, President of the District Court in Szydłowiec
and Director of the District Court in Radom in the scope of tasks carried out specified in
art. 175 a of the Act of 27 July 2001 on the Law on the System of Common Courts (Journal of Laws of 2019, item 52).
Please read the principles of personal data processing in the District Court in Radom posted at http://www.szydlowiec.sr.gov.pl