Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

Czy w okresie 01.12.2019 - 31.01.2020 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.12.2019 - 31.01.2020:
a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

Czy w okresie 01.12.2019 - 31.01.2020 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.12.2019 - 31.01.2020:
a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

Czy w okresie 01.12.2019 - 31.01.2020 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.12.2019 - 31.01.2020:
a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

Czy w okresie 01.12.2019 - 31.01.2020 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.12.2019 - 31.01.2020:
a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

Czy w okresie 01.12.2019 - 31.01.2020 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.12.2019 - 31.01.2020:
a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wesołych Świąt fv. 27/12/19/489 przez ŚWIECIE NAD OSĄ

Witam,
Dziś dostałam informację z księgowości, że zapłaciliście Państwo 8895,75 zł , pozostało do zapłaty 1631,47 zł.
Proszę o przesłanie potwierdzenia otrzymania faktury.

Szczegóły przelewu pdf
Pozdrawiam serdecznie
Barbara Dolińska
"Koksik" S.C.
NIP: 631 - 22 - 08 - 631

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

Czy w okresie 01.12.2019 - 31.01.2020 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.12.2019 - 31.01.2020:
a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GNIEWINO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gniewino@gniewino.pl> o 2019-12-24 14:34

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-12-27 07:40

Re: Wniosek o informację publiczną przez "NZOZ MED-LASER BORZĘCKI SPÓŁKA JAWNA" 1

W załączeniu dpowiedź dotycząca skierowanej do NZOZ MED laser prośby o udostępnienie informacji publicznych.

Udostępnienie informacji publicznej - skany umów c.d. przez Nadleśnictwo Gryfice 3

Dzień dobry,

jak w temacie i załącznikach.

Z poważaniem

Krzysztof Augustyniak
Specjalista Służby Leśnej
tel. kom.: +48 665 912 046

[cid:image001.png@01D5BCBD.7B3EED20]

72-300 Gryfice, Osada Zdrój 1
tel.: +48 91 384 33 22, tel. IP: 1011335

.www.lasy.gov.pl

ODP. NA WNIOSEK O INFORMACJĘ PUBLICZNĄ przez SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO 1

Dzień dobry.
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.
Z poważaniem
Elżbieta Ceglarska – sekretariat

odpowiedź na wniosek przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udzielenie
informacji publicznej dot. żywienia w WSPSA w Tarnowskich Górach.

Z poważaniem,

Agnieszka Pilarek- Słabikowska

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wysyłanie wiadomości e-mail: CCF_000920
Data: Fri, 27 Dec 2019 15:09:33 +0100
Nadawca: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. <szpital@wspsa.pl>
Adresat: apilarek@wspsa.pl

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):

CCF_000920

--
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. NIP: 6452501353, REGON:
241512940 KRS nr 0000349762, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy, kapitał zakładowy w kwocie 18.441.000,00 zł opłacony w
całości ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry Tel. 32/285-40-58
http://www.wspsa.pl/

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOSAKOWO

Twoja wiadomość

Do: kosakowo@kosakowo.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 24.12.2019 14:33

odczytano w dniu 30.12.2019 13:44.

A-065-384/19 przez Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu 2

--
Dzień Dobry,
W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa Mateusza Bartoszka z dnia 30 grudnia 2019 roku.
_Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości._

Z poważaniem,
Z upoważnienia Kierownika Oddziału Administracyjnego
Specjalista ds. administracyjnych
Ada Barańska

Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Oddział Administracyjny
ul. Kamiennogórska 26
60-179 Poznań
tel. 61/65-85-204(205)
fax 61/ 62-89-703
e-mail: oddz.administracyjny@poznan-grunwald.sr.gov.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niniejsza wiadomość jak i ewentualne jej załączniki jest przeznaczona wyłącznie dla osób lub podmiotów będących jej adresatami.
Stanowi w ten sposób korespondencję o charakterze służbowym i może zawierać informacje poufne. W przypadku omyłkowego otrzymania
tej wiadomości, prosimy o natychmiastowe uprzedzenie nadawcy elektroniczną pocztą zwrotną, a następnie o usunięcie jej wraz z
załącznikami, bez zachowania kopii.

RE: Wniosek o informację publiczną przez MED - POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Dzień dobry,

Poniżej odpowiedzi na zadane przez państwa pytanie:

Ad. 1 - NIE ( mamy umowę z firma cateringową, która zatrudnia dietetyka), ewentualnie prywatna konsultacja w Przychodni

Ad. 2 - NIE zatrudniamy dietetyka w oddziale

Ad. 3 – NIE, ewentualnie prywatna konsultacja w Przychodni

Ad. 4 - 36,60 netto

Ad. 5 - Szpital korzysta z zewnętrznej firmy Cateringowej. Ustalona ogólną kwotę z podziałem na śniadanie/obiad/kolacje

Ad. 6 – NIE

Ad. 7 – Pielęgniarka oddziałowa oddziału kontroluje na bieżąco jakość oraz temperaturę dostarczanych posiłków oraz zbiera opinię pacjentów

Ad. 8 – NIE

Ad. 9. – Tak

Ad. 10 – W szpitalu obowiązuje ogólna procedura skarg, w tym również dotyczących posiłków. Ewentualne zatrucia pokarmowe należy zgłosić Pielęgniarce Epidemiologicznej, która przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne

Ad.11 – Nie złożono skarg dotyczących posiłków i zatruć pokarmowych

Ad.12 – NIE

Ad. 13 – umowa firmą Cateringowa zakłada, iż firma ta dostarczy każdą zamówioną dietę. Poza lekkostrawną i podstawową są to najczęściej bezglutenowa, bezmleczna, beztłuszczowa, cukrzycowa, wątrobowa, wegańska, wegetariańska, żołądkowa. Diety opracowuje dietetyk firmy Cateringowej

Ad. 14 – Szpital jest w stanie zapewnić każdą dietę

Ad. 15 – TAK

Ad. 16 – NIE

Pozdrawiam

Monika Gębicka

Specjalista ds. Administracyjnych

Asystent Działu Personalnego

tel: 513 097 296

Ochrona Danych ⇒ <http://www.medpolonia.pl/rodo> www.medpolonia.pl/rodo

MED POLONIA Sp. z o.o.

Ul. Obornicka 262, 60-693 Poznań, tel. 61 66 43 300

<http://www.medpolonia.pl/> www.medpolonia.pl

NIP 782-23-18-571, REGON 300013275

KRS 0000228112 Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 10 734 750 PLN, Kapitał wpłacony 10 734 750 PLN
Konto: Santander Bank Polska SA nr 95 1090 2590 0000 0001 2363 6912

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STĄPORKÓW

Znak: ORA.1431.40.2019

Dzień dobry,

Odpowiadając na Państwa wniosek z dn. 30.11.2019 r. dot. udostępnienia
informacji publicznej informuję:

Do tut. organu nie wpłynęła żadna informacja dotycząca odbytych, bądź
zaplanowanych polowań zbiorowych w okresie od 01.07.2019 - 31.08.2019 r. na
terenie naszej gminy.

Ad. 1. Nie dotyczy.

Ad. 2. Nie dotyczy.

Ad. 3. Nie dotyczy.

Ad. 4. Nie dotyczy

Ad. 5. Nie dotyczy.

Łukasz Kłys

Sekretarz Gminy Stąporków

Tel. 41 374 11 22

udostępnienie informacji publicznej w sprawie polowań zbiorowych przez GNIEWINO 4

Dzień dobry. W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie
udostępnienia informacji publicznej, przekazuję co następuje:

W okresie od 01.12.2019 r. do 31.01.2020 r. odbywały się i są zaplanowane
polowania zbiorowe na terenie gm. Gniewino (daty wg zgłoszeń poszczególnych
kół łowieckich): 8.12.2019, 21.12.2019, 4.01.2020, 18.01.2020, 1.12.2019,
14.12.2019, 22.12.2019, 04.01.2020, 11.01.2020, 18.01.2020, 25.01.2020,
07.12.2019.21.12.2019, 11.01.2020, 18.01.2020, 08.12.2019, 05.01.2020,
19.01.2020.

Ad. 1 Polowania zostały zgłoszone przez organizatorów z 14-dniowym
wyprzedzeniem

Ad. 2 Zgłoszenia nie zawsze zawierają dokładne godziny rozpoczęcia i
zakończenia polowania oraz jednoznaczne określenie miejsc wykonywanych
polowań

Ad. 3 Wójt Gminy Gniewino oprócz umieszczenia na stronie internetowej,
podaje do publicznej wiadomości informacje o datach i miejscach polowań
poprzez wywieszenie obwieszczenia wraz z planem polowań na tablicy ogłoszeń
tut. Urzędu

Ad. 4 W informacji podawanej przez Wójta nie umieszczono pouczenia o tym, że
mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania
zbiorowego

Ad. 5 Do tut. Urzędu Gminy nie wpłynęły sprzeciwy z art. 42 ab ust. 2 ustawy
Prawo łowieckie

Z poważaniem

Monika Rafalska

samodzielny referent

ds. ochrony środowiska

Urząd Gminy Gniewino

tel. (58) 670 66 14

ul. Pomorska 20/4

84-250 Gniewino

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej 1

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu z 2.01.2020r. w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem
Agata Białas

Informacja Publiczna przez PUCK

W odpowiedzi na maila informuje, że polowania są zgłaszane przez koła łowieckie z podaniem daty i godziny a następnie przez Urząd udostępniane na stronie internetowej pod adresem http://gmina.puck.pl/plany-polowan-zbiorowych/
Wyłącznie w tej formie są podawane do informacji publicznej , nie wpłynęły żadne sprzeciwy dotyczące polowań.

Pozdrawiam
Bartłomiej Selke
Inspektor ds Rolnictwa, Leśnictwa i Melioracji
Urząd Gminy Puck
tel. 734-189-693

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez CHOCZEWO 3

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek złożony dnia 30.12.2019 roku w sprawie udostępnienia
informacji publicznej odpowiadam:

Ad.1- od 01.12.2019 do 31.01.2020 planowane polowania zbiorowe odbyły lub
odbędą się w następujących terminach-

2019 rok- 07.12, 08.12, 14.12, 15.12, 21.12, 22.12, 28.12, 29.12.

2020 rok- 04.01, 05.01, 11.01, 12.01, 18.01, 25.01.

Ad.2- zgłoszenia zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia polowań (w
pojedynczych przypadkach tylko rozpoczęcia) oraz precyzyjnie określały
miejsce polowań.

Ad.3- Informację Wójt Gminy Choczewo umieszczał dodatkowo na tablicy
ogłoszeń urzędu.

Ad.4- W obwieszczeniu Wójta Gminy Choczewo zawarte jest pouczenie o
możliwości zgłoszenia przez mieszkańców gminy sprzeciwu.

Ad.5- do Wójta Gminy Choczewo nie wpłynął sprzeciw do terminu i godzin
planowanych polowań zbiorowych.

W załączniku kopie nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich
zawiadomień o planowanych polowaniach zbiorowych i obwieszczenie Wójta Gminy
Choczewo.

(pierwszy plik KŁ Orzeł nie dotyczy gminy Choczewo)

Klauzula informacyjna - zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego "RODO"

Informujemy, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Urząd Gminy
Choczewo z siedzibą w Choczewie przy ul. Pierwszych Osadników 17
reprezentowany przez Wójta Gminy Choczewo. Kontakt z Administratorem jest
możliwy za pośrednictwem adresu e-mail:
<mailto:sekretariat@choczewo.com.pl> sekretariat@choczewo.com.pl lub pod
numerem telefonu: (58) 572-39-40, 572-39-13, 572-39-07. Przestrzeganie zasad
ochrony danych w Urzędzie Gminy Choczewo nadzoruje wyznaczony Inspektor
Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących
użytkownikom poprzez e-mail: <mailto:IODO@choczewo.com.pl>
IODO@choczewo.com.pl . Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu
udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą adresu e-mail na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), tj. prawnie uzasadnionego interesu -
udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Dane osobowe są przechowywane przez
okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym
okresie przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest
dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu - odpowiedzi na wiadomość
przesłaną za pomocą poczty elektronicznej. Odbiorcami danych osobowych są
podmioty świadczące usługi hostingu, serwisu, a także podmioty upoważnione
do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

Szczegółowe dane znajdują się w klauzulach informacyjnych na stronie Urzędu
Gminy Choczewo: <https://www.choczewo.com.pl/>
https://www.choczewo.com.pl/

Re: Informacja Publiczna przez krzysztof

Dzień dobry, chciałbym się upewnić, czy pisząc że "wyłącznie w tej formie są podawane do informacji publicznej" ma Pan na myśli, że Wójt Gminy Puck nie
podaje do publicznej wiadomości terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych przez obwieszczenie? (o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie)

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Wiadomosc z systemu eFaktura przez ŚWIECIE NAD OSĄ

Wiadomosc z systemu eFaktura

Szanowny Uzytkowniku,

Informujemy, ze w dniu 2020-01-07 wystawiono fakture numer 1725/2019/FA/12/83959 na kwote 67.35 PLN.

Faktura zostala udostepniona w wersji elektronicznej w systemie eFaktura.

Pozdrawiamy i zachecamy do zapoznania sie z nasza oferta.

Zobacz fakture

Wiadomosc wygenerowana automatycznie, prosimy na nia nie odpowiadac.

Wiadomosc z systemu eFaktura przez ŚWIECIE NAD OSĄ

Wiadomosc z systemu eFaktura

Szanowny Uzytkowniku,

Informujemy, ze w dniu 2020-01-07 wystawiono fakture numer 4865/2019/FA/12/59325 na kwote 63.12 PLN.

Faktura zostala udostepniona w wersji elektronicznej w systemie eFaktura.

Pozdrawiamy i zachecamy do zapoznania sie z nasza oferta.

Zobacz fakture

Wiadomosc wygenerowana automatycznie, prosimy na nia nie odpowiadac.

wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Rawiczu 1

Dzień dobry,

Uprzejmie przedstawiam powiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu do
załatwienia sprawy na dzień 20.01.2020r.

Z poważaniem

Irena Bielicka-Krzyśko

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego w Rawiczu

Tel. 65 521 44 59

Tel. sieci MS 32 72 13 459

administracja@rawicz.sr.gov.pl