FW: Wniosek o informację publiczną przez CENTRUM TERAPII NERWIC W MOSZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Szanowni Państwo,

Poniżej załączamy odpowiedzi na Państwa pytania.

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

W Centrum Terapii Nerwic w Mosznej sp. z o.o. zatrudniony jest dietetyk w ramach umowy outsourcingowej. Do zadań dietetyka określonych w umowie należy:

1) monitorowanie realizacji umowy z firmą cateringową, w tym jakości posiłków pod względem zgodności z obowiązującymi zasadami żywienia i zaleceniami lekarskimi,

2) udziału w pracach związanych z przygotowaniem przetargu na usługę cateringową,

3) opracowywania indywidualnych diet zleconych przez lekarzy,

4) weryfikacji jadłospisów proponowanych przez firmę cateringową,

5) prowadzenia indywidualnych rozmów z pacjentami i edukacji dla grup pacjentów,

6) prowadzenie stosownej dokumentacji w zakresie powierzonych zadań.

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

Na zatrudnionego w Centrum Terapii Nerwic w Mosznej sp. z o.o. dietetyka przypada średnio od 80 do 110 pacjentów w zależności od ilości aktualnie przebywających na pobycie pacjentów.

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

Dietetyk prowadzi raz w tygodniu regularne spotkania z pacjentami. Informacja o spotkaniu wpisywana jest do programu zajęć terapeutycznych każdego pacjenta.

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?

Całościowa dzienna stawka żywieniowa przypadająca na 1 pacjenta jest w Centrum Terapii Nerwic w Mosznej sp. z o.o. uzależniona od diety:

a. dieta podstawowa 16,39 zł,
b. dieta specjalistyczna 16,89 zł.

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

Centrum Terapii Nerwic w Mosznej sp. z o.o. korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej. W podpisanej między stronami umowie nie określono kwoty minimalnej ani procentowej przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków.

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.

W części II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w załączeniu) „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla przetargu na „Catering dla pacjentów Centrum Terapii Nerwic” w rozdziale X „Diety” szczegółowo opisane są dobowe normy składników pokarmowych, normy dobowe według produktów, minimalne ilości składników posiłku, dodatkowe wymagania i rodzaje diet oraz dodatki onkologiczne jak również lista produktów niewskazanych.

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

Główny ciężar kontroli jakości posiłków podawanych pacjentom spoczywa na pielęgniarce oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej, wspomaga ją w pracy dietetyk.

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

W Centrum Terapii Nerwic w Mosznej sp. z o.o. nie prowadzi się kontroli w kierunku spożywania przez pacjentów odpowiedniej ilości pokarmów.

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?

W umowie z zewnętrzną firmą cateringową nie określono wymogu zatrudnienia przez usługodawcę dietetyka.

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

W Centrum Terapii Nerwic w Mosznej sp. z o.o. istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia. Skargi składane są bezpośrednio do Prezesa Zarządu przez Sekretariat.

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

Liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia w latach 2017 i 2018 wynosiła po jednej w każdym roku.

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

Lekarze specjaliści w dziedzinie psychiatrii oraz lekarze w trakcie specjalizacji zatrudnieni w Centrum Terapii Nerwic w Mosznej sp. z o.o. nie przechodzili w 2018 roku żadnych szkoleń z zakresu prawidłowego żywienia chorych w szpitalach.

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).

W części II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla przetargu na „Catering dla pacjentów Centrum Terapii Nerwic” w rozdziale X „Diety” szczegółowo opisane są rodzaje diet: podstawowa, lekkostrawna, cukrzycowa, wątrobowa, żołądkowa, wegetariańska/wegańska, eliminacyjna, bezglutenowa, bezmleczna, wrzodowa, papkowata, kleik suchary, inne zlecone przez lekarza, dodatki onkologiczne (dodatkowo np.: mleczne zupy, napoje mleczne fermentowane, koktajle, twarogi, pasty itd.)

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?

Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej, wspomagana przez dietetyka zgłasza do firmy cateringowej potrzebę przygotowania posiłków według wymaganej dla danego pacjenta diety. Firma cateringowa ma obowiązek przygotować odpowiednie posiłki.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?

Szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską. Wspomniane diety znajdują się na liście diet opisanych w części II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla przetargu na „Catering dla pacjentów Centrum Terapii Nerwic” w rozdziale X „Diety”

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Centrum Terapii Nerwic w Mosznej sp. z o. o. to szpital o profilu psychiatrycznym i nie zapewnia chorym doustnych suplementów pokarmowych wspomagających powrót do zdrowia.

Z poważaniem,

Marek Drobik

Prezes Zarządu

odpowiedz na wniosek o informację publiczną przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie 1

Przesyłam odpowiedz do wniosku z dnia 15.10.2019

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 1

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pismo WSzZ w Płocku dot. wniosku o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W PŁOCKU 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o informację publiczną,
przesłanym e-mail w dniu 16 października 2019 r., załączeniu przekazuję
pismo Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku znak:
DON.0705.72.2019.AS z dnia 4 listopada 2019 r.

Z poważaniem

Alina Sobocińska
Dział Organizacji i Nadzoru
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
09 - 400 Płock
ul. Medyczna 19
tel. 24/3646320

Fwd: ZOBACZ PLIK (i) !!! przez SZPITAL POWIATOWY IM. PRAŁATA J. GLOWATZKIEGO W STRZELCACH OPOLSKICH 1

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: ZOBACZ PLIK (i) !!!
Data: Mon, 04 Nov 2019 10:25:33 GMT
Nadawca: Canon iR3025N <skaner@szpital.strzelce-op.pl>
Adresat: B Namyslak <metorg1@szpital.strzelce-op.pl>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1

Dzień Dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na e-maila z dnia 17.10.2019 r. w sprawie
udostepnienia informacji publicznych.
Z poważaniem
____________________________________________________________________

Irena Proczek
Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego - Biuro Zarządu
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp.z o.o.
ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
tel.: 692 726 014
lub 32 621 95 38

Re: Wniosek o informację publiczną przez LECZNICE CITOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1

Dzień dobry,

poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na pytania zadane 17.10.2019r.

Pozdrawiam

cid:image001.png@01D57922.60E05060


*Kinga Napiątek*

Asystentka Zarządu

tel. +48 566597707
kom. +48 723186654

e-mail: knapiatek@citomed.pl <mailto:knapiatek@citomed.pl>

------------------------------------------------------------------------

Lecznice Citomed Sp. z o.o.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
www.citomed.pl <http://www.citomed.pl>

------------------------------------------------------------------------

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000166295
NIP: 879-01-79-924
wysokość kapitału zakładowego: 1 835 200,00 zł

------------------------------------------------------------------------

Ta wiadomość i/lub jej załączniki mają status poufny i mogą podlegać
obowiązkowi dochowania tajemnicy korespondencji. Jeśli nie jesteś jej
adresatem, to uprzejmie informuję, że wykorzystywanie, przekazywanie czy
kopiowanie tej wiadomości
jest nielegalne. Prosimy zawiadom nas natychmiast i wykasuj tę wiadomość
i/lub jej załączniki ze swojego systemu.

------------------------------------------------------------------------

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków./-*nie*/
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?*/brak/*
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym
pacjentów?*/tak, /*/*w rozmowie z lekarzem prowadzącym, pielęgniarką
dyżurną.*/
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?*/50zł/*
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
*/tak/nie/*
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie./*nie*/
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?/*pielęgniarki dyżurujące, za każdym razem jak podają posiłek,
wszelkie uwagi przekazują przełożonej pielęgniarek*/
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają? */Pacjenci przebywają w 98% 1 dobę, przychodzą umówieni na
zabieg operacyjny i wychodzą następnego dnia lub sporadycznie w 2-3
dobie.Pacjenci przychodzą w dobrej ogólnej  kondycji zdrowotnej. /*
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?/*nie*/
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg? */nie ma/*
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku*/. brak
skarg/*
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? */nie/*
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).*/cukrzycowa, wegańska,   bezglutenowa, bezmleczna, normalna
wiedza dietetyka/*
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?*/nie ma problemu z zapewnieniem
diet wskazanych wyżej./*
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską? */tak/*
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)?*/pkt 8/*

W dniu 17.10.2019 o 10:32, sprawa-17076@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wezwanie do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego przesyłam poniżej naszą odpowiedź.

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem, jakoby nasz wniosek dotyczył informacji przetworzonej.Czynność materialno-techniczna, polegająca na udostępnieniu informacji publicznej, zawsze wiąże się z koniecznością wyszukania danej informacji. Ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której podmiot w taki sposób (i w takiej formie) posiada informacje publiczne, aby móc je udostępniać bez konieczności wyszukiwania ich wśród innych informacji, nieobjętych przedmiotem wniosku.

Chcemy jednocześnie wskazać, że interesem publicznym stojącym za naszym wnioskiem o informację publiczną, jest dostarczenie opinii publicznej rzetelnej informacji o tym, jak wygląda wyżywienie w szpitalach. Temat ten budzi emocje, które jednak bardzo często są wywoływane powierzchownym spojrzeniem na sprawę np. zdjęciami podawanych dań. Trzeba również zwrócić uwagę, że żywienie ma znaczący wpływ na proces leczenia pacjentów i ich zdrowienie, co wykazano w wielu badaniach i publikacjach naukowych. Dlatego informacje na temat żywienia pacjentów w szpitalach powinny podlegać takiej samej kontroli społecznej, jak wszelkie procedury medyczne.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca, na podstawie uchwały Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska nr 8/XI/2018 z 27 listopada 2018 r.

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wezwanie do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego przesyłam poniżej naszą odpowiedź.

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem, jakoby nasz wniosek dotyczył informacji przetworzonej.Czynność materialno-techniczna, polegająca na udostępnieniu informacji publicznej, zawsze wiąże się z koniecznością wyszukania danej informacji. Ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której podmiot w taki sposób (i w takiej formie) posiada informacje publiczne, aby móc je udostępniać bez konieczności wyszukiwania ich wśród innych informacji, nieobjętych przedmiotem wniosku.

Chcemy jednocześnie wskazać, że interesem publicznym stojącym za naszym wnioskiem o informację publiczną, jest dostarczenie opinii publicznej rzetelnej informacji o tym, jak wygląda wyżywienie w szpitalach. Temat ten budzi emocje, które jednak bardzo często są wywoływane powierzchownym spojrzeniem na sprawę np. zdjęciami podawanych dań. Trzeba również zwrócić uwagę, że żywienie ma znaczący wpływ na proces leczenia pacjentów i ich zdrowienie, co wykazano w wielu badaniach i publikacjach naukowych. Dlatego informacje na temat żywienia pacjentów w szpitalach powinny podlegać takiej samej kontroli społecznej, jak wszelkie procedury medyczne.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca, na podstawie uchwały Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska nr 8/XI/2018 z 27 listopada 2018 r.

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@pzsolesnica.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-11-04 12:38

odczytano w dniu 2019-11-04 13:19.

RE: Wniosek o informację publiczną przez DAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłamy nasze odpowiedzi, zaznaczone na czerwono.

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków Nie zatrudniono.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka? Nie zatrudniono.
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów? Nie, w szpitalu nie ma możliwości uzyskania indywidualnej porady dietetyka.
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala? Jest to informacja objęta tajemnicą przedsiębiorstwa – łącząca nas umowa zawiera klauzulę poufności, obejmującą tajemnicą również tę informację
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków? Tak, oddział szpitalny DaVita w Siedlcach korzysta z zewnętrznej firmy cateringowej. Nie, w umowie nie określono minimalnej kwoty/procenta przeznaczonego na zakup składników użytych do przygotowania posiłków
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie. Nie, oddział szpitalny w Siedlcach nie posiada takiej dokumentacji
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają? Tak , jakość posiłków kontrolowana jest przez pielęgniarki dyżurne przed podaniem posiłków pacjentom
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają? Tak , kontrolują pielęgniarki dyżurne
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka? Tak, określono taki wymóg
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg? Nie mamy procedury. Ewentualne skargi są przekazywane na bieżąco do firmy cateringowej
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku. Brak danych , szacunkowo możemy określić na poziomie ok 10 rocznie
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? Nie
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala). 22 diety ułożone przez dietetyka firmy cateringowej
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi? Firma cateringowa jest w stanie zapewnić dietę wskazaną przez lekarza
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską? Zapewniona jest dieta wegetariańska
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)? Nie

Pozdrawiam/Best regards
Ewa Diakowska
Corporate Counsel, Poland
radca prawny

DaVita sp. z o.o.
Legnicka 48, bud. F, 54-202 Wrocław
phone no. +48 71 748 95 56
Cell +48 728 414 246
[cid:image002.gif@01D59314.93136B10]

informacja publiczna odWojewódzkiego szpitala Zespolonego w Elbągu przez WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU 1

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu przesyła w załączeniu
odpowiedzi na zadane pytania dotyczące żywienia pacjentów.

Z
poważaniem

Wioletta Sulich-Świdnicka

Przełożona Pielęgniarek

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

Uwaga: Treść niniejszej wiadomości może być poufna i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem, pracownikiem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informujemy, że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja lub powielanie niniejszej wiadomości jest zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę bezzwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z poczty. Dziękujemy.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MED - POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej na podstawie Art. 61 ust 1 Konstytucji RP i art. 10 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie przekazania informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Przedstawiam co następuje :

Krąg podmiotów zobowiązanych do udzielenia informacji publicznej reguluje art. 4 ust. 1 ustawy, stanowiąc, że są nimi władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności: organy władzy publicznej, organy samorządów gospodarczych i zawodowych, podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa, podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne, albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Med-Polonia spółka z o.o. jest podmiotem prywatnym założonym i działającym na podstawie przepisów ustawy Kodeks Spółek Handlowych a jej kapitał zakładowy nie został zgromadzony z majątku publicznego; jest podmiotem leczniczym będącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku - o działalności leczniczej (Dz. U z 2011 roku nr 112, poz. 654) a więc nie mieści się w katalogu podmiotów określonych w art. 4 ust 1 ustawy.

Gdyby przyjąć, że części działalności leczniczej realizowanej w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia kwalifikuje spółkę jako podmiot wykonujący zadania publiczne to wg naszego stanowiska, żądane informacje nie mają charakteru publicznego. Informacją publiczną jest informacja dotycząca wykonywania zadań publicznych a we wniosku nie wykazano związku żądanych informacji z wykonywaniem przez Med-Polonia zadań publicznych - z realizacją kontraktu z NFZ.

Pozdrawiam

Monika Gębicka

Specjalista ds. administracyjnych

Asystent Działu Personalnego

tel: 513 097 296

Ochrona Danych ⇒ <http://www.medpolonia.pl/rodo> www.medpolonia.pl/rodo

MED POLONIA Sp. z o.o.

Ul. Obornicka 262, 60-693 Poznań, tel. 61 66 43 300

<http://www.medpolonia.pl/> www.medpolonia.pl

NIP 782-23-18-571, REGON 300013275

KRS 0000228112 Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 10 734 750 PLN, Kapitał wpłacony 10 734 750 PLN
Konto: Santander Bank Polska SA nr 95 1090 2590 0000 0001 2363 6912

Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

Szanowni Państwo,

zwracamy uwagę, że również szpitale prywatne mają obowiązek udostępniać informacje publiczne, ponieważ wykonują zadania publiczne związane z ochroną zdrowia (https://www.rp.pl/Firma/301259996-Kiedy-prywatny-szpital-musi-udostepnic-informacje-publiczna.html). Artykuł 4 ustęp 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie zawiera katalogu zamkniętego podmiotów, które muszą udostępniać informacje publiczne, na co wskazuje sformułowanie "w szczególności". Dlatego raz jeszcze wnosimy o udostępnienie informacji publicznej wskazanej w naszym wniosku.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Re: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W JAWORZNIE 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa prośbę o udostępnienie informacji publicznych:

--
Z poważaniem
Anna Gawor

Dział Organizacyjno-Prawny
tel. (32) 317-48-80
(32) 317-49-23

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28
43-600 Jaworzno

_________
Od: sprawa-16630@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: "sekretariat" <sekretariat@szpital.jaw.pl>
Wysłane: wtorek, 15 października, 2019 22:41:19
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-16630@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji --

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

odpowiedx na informacje publiczna przez Sąd Rejonowy w Biskupcu 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na informacje publiczną

Na zarządzenie

Prezesa Sądu Rejonowego w Biskupcu

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Mariola Szyrwińska

tel. 89 715 6945

sekcja.administracyjna@biskupiec.sr.gov.pl<mailto:sekcja.administracyjna@biskupiec.sr.gov.pl>

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej sądu, w zakładce informacje/ochrona danych osobowych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

odpowiedź przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PUŁAWACH 1

--
Pozdrawiam
Marzena Nowak

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
ul.Józefa Bema 1, 24 - 100 Puławy

odpowiedź na pismo z dnia 15 października 2019 roku przez WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W BOLESŁAWCU 1

pozdrawiam
_________________________________________________________
Maria Stępień
Kierownik Sekretariatu
Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec
telefon kom. 506 192 824
tel.: +48 75 616 2648 wew. 317, fax +48 75 616 2683
e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl mailto:sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl ,http://www.szpitalpsychiatryczny.pl
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
_____________________________________________________________
Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.
Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądż otrzymaliście ją przez
pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach 1

?Dzień Dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

z poważaniem,

Małgorzata Hońska-Horecka

--

ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

___________________________________

40 - 078 Katowice, pl. Wolności 10

(32) 604 77 13, (32) 604 77 00, (32) 604 77 04

________________________________
Od: sprawa-14265@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14265@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: Oddział Administracyjny SR Katowice-Zachód w Katowicach
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14265@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

FW: ODP. NA WNIOSEK O UDZIEL. INF. PUBL. przez ARESZT ŚLEDCZY W GDAŃSKU 2

Agnieszka Filipik-Więcek
Sekretariat Aresztu Śledczego w Gdańsku
e-mail: as_gdansk@sw.gov.pl<mailto:as_gdansk@sw.gov.pl>
tel: 58 323 13 03
fax: 58 302 51 25

[cid:image001.png@01D283A7.5D2F3E40]

Areszt Śledczy w Gdańsku

80-803 Gdańsk, ul. Kurkowa 12
www.sw.gov.pl<http://www.sw.gov.pl/>

Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem,bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

Returned mail: User unknown przez KRAŚNIK

The original message was received Mon, 04 Nov 2019 16:45:19 +0200
from -

----- The following address(es) had permanent fatal errors -----
<7d09917@zeto.pl>; originally to 7d09917@zeto.pl (unrecoverable error)
The recipient '7d09917' is unknown at host 'zeto.pl'-- Message body has been omitted --

Odp: Wniosek oinformację publiczną przez INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IMIENIA PROF. DRA MED. JERZEGO NOFERA W ŁODZI 4

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej w
załączeniu przesyłamy materiały, w których znajdują się odpowiedzi na
postawione pytania.

z poważaniem

Teresa Borowiecka
Kierownik Sekretariatu IMP


Sekretariat DyrekcjiInstytut Medycyny Pracy
im. prof. dra med. Jerzego Nofera ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
891-348 Łódźtel. 42 6314502, -504fax. 42 6568331e-mail:
impx@imp.lodz.plwww.imp.lodz.pl>>>
<sprawa-16864@fedrowanie.siecobywatelska.pl> 2019-10-15 23:06 >>>

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
publicznych:
1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę
cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich
obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)?
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
na adres: sprawa-16864@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

KLAUZULA POUFNOŚCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy
przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i
usunięcie otrzymanych informacji.
This message is confidential and may also be legally privileged. If you
are not the intended recipient, please notify the sender by return email
and then delete this message from your system. You should not copy or
forward this message or disclose its contents to any person.

Undeliverable: cooperation with an international company przez ŻARNÓW

This is the mail system at host server-4a-r22.ipv4.per01.ds.network.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

<info@amberaviation.com.au> failed: amberaviation.com.au:
550 5.7.1 Message rejected as spam by Content Filtering.Received: from cp-wc61.per01.ds.network (cp-wc61.per01.ds.network [103.67.235.50])
by halon-out01.au.ds.network (Halon) with ESMTPS
id 9ff14b3a-ff29-11e9-9cd4-f8db88ea9a09;
Mon, 04 Nov 2019 17:36:25 +0000 (UTC)
Received: from [151.237.75.15] (port=16326)
by cp-wc61.per01.ds.network with esmtp (Exim 4.92)
(envelope-from <sprawa-838@fedrowanie.siecobywatelska.pl>)
id 1iRgGf-00Dtco-1V
for info@amberaviation.com.au; Tue, 05 Nov 2019 01:36:25 +0800