Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZDUŃSKA WOLA 4

__W załączeniu Urząd Miasta Zduńska Wola przesyła odpowiedź na informację publiczną.
Z poważaniem Anna Lis.
______________________________________
Od: sprawa-867@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-867@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 21 lutego 2017 20:41
Do: Urząd Miasta Zduńska Wola
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-867@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W imieniu Stowarzyszenia,
Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski
- członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Odpowiedź przez STRYKÓW 1

Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
21.02.2017 r. ,Urząd Miejski w Strykowie uprzejmie informuję, że do
tutejszego Urzędu wpłynęła następująca liczba wniosków o udostępnienie
informacji publicznej:

2014 rok - 40

2015 rok - 59

2016 rok - 45

Rejestry tych wniosków udostępniamy w załączniku do niniejszego emaila.

Z poważaniem

Stefania Granosik - podinspektor ds. kadr

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez OPATÓW 4

W odpowiedzi na Wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. liczby i rejestru wniosków o informacje publiczną w latach 2014,2015,2016:

Ad.1
Liczba wniosków o informację publiczną otrzymanych w 2014r.: 26
Ad.2
Liczba wniosków o informację publiczną otrzymanych w 2015r.: 16
Ad.3
Liczba wniosków o informację publiczną otrzymanych w 2016r.: 22
Ad.4,5,6
Rejestry zostały dołączone do niniejszej wiadomości.

--
UG Opatów
ul. Tadeusza Kościuszki 27
42-152 Opatów

dot. wniosku o udzielenie iformacji publicznej przez DALESZYCE 1

Pozdrawiam

Anna Kosmala
Asystentka Burmistrza
anna.kosmala@daleszyce.pl
Tel. 41 317-16-94 wew. 121
Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach
Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce
http://daleszyce.pl
http://bip.daleszyce.pl

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SIEDLISZCZE 3

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
poniżej przedstawiam informacje:
1. w 2014 r. do urzędu wpłynęło 15 wniosków o informację publiczną.
2. w 2015 r. do urzędu wpłynęło 30 wniosków o informację publiczną.
3. w 2016 r. do urzędu wpłynęło 27 wniosków o informację publiczną.
W załączeniu przesyłam spisy spraw do poszczególnych teczek rzeczowych.
Jolanta Szawrońska

odpowiedź na wniosek SG.1431.2.2017 przez MOKOBODY 4

--

Z poważaniem
Aneta Gizińska
stanowisko ds.obsługi Rady Gminy i jej organów
oraz sekretariatu i spraw organizacyjnych.
Plac Chreptowicza 25
08-124 Mokobody
www.mokobody.pl
25/6411315 wew. 32

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GIŻYCKO 1

Dzień dobry.

Odpowiadając na Państwa wniosek pragnę poinformować, że dla wniosków i odpowiedzi na wnioski o informację publiczną nie jest prowadzony oddzielny rejestr. Żądana przez Państwa informacja jest informacją przetworzoną. Urząd Gminy nie prowadzi dziennika korespondencji w wersji elektronicznej. Wnioski o udzielenie informacji wpływają w różnej formie: elektronicznej, papierowej. Czasami bezpośrednio na adres e-mail różnych referatów urzędu Gminy.

Zwracając się o udostępnienie informacji publicznej w formie przetworzonej zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764) należy wykazać szczególny interes publiczny.

W treści swojego wniosku w żaden sposób nie wykazali Państwo takiego interesu, dlatego proszę o uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma i wskazanie, że zakres żądanej informacji jest szczególnie istotny dla interesu publicznego.

Kategoria interesu prawnego jest kategorią materialnoprawną i dlatego dla wykazania takiego interesu należy wskazać przepis prawa materialnego zobowiązujący organ do wydania dokumentu lub uprawniający wnioskującego do jego otrzymania.

Proszę o wykazanie interesu prawnego w żądaniu udzielenia informacji przetworzonej.

Chęć działania w imieniu ogółu czy też dla dobra społecznego nie może być podstawą do wywodzenia z tego swojego interesu prawnego, a w szczególności do budowania na tym legitymacji do wniesienia skargi (Wojewódzki Sąd Administracyjny Warszawa. Wyrok z 15 stycznia 2010 r.,I SAB/Wa 220/09).

Pozdrawiam

Dariusz Grygiencza

Sekretarz Gminy Giżycko

ugg.pl - jak Ulubiona Gmina Giżycko

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KLONOWA 4

Szanowni Państwo
W załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 22.02.2017 r. wraz z załącznikami. Dane osobowe osób fizycznych zawarte w załącznikach zostały zanonimizowane.
Z poważaniem

Jacek Lesiak
Sekretarz Gminy Klonowa
tel. 43 8208493

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez FABIANKI 1

Dzień dobry,

Urząd Gminy w Fabiankach przesyła w załączeniu pismo o przedłużeniu terminu
odpowiedzi na wnioskowaną informację publiczną.
Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszej wiadomości.

Z poważaniem
Emilia Ziemniewicz

-----Oryginalna wiadomość-----

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GAĆ

Dzień dobry
Poniżej odpowiedź na wniosek.

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku - 5
2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku - 8
3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku - 13
4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok. - 0
5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok. - 0
6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok. - 0

Pozdrawiam,
Mariusz Pawlak

Urząd Gminy Gać
Gać 275, 37-207 Gać
NIP: 794-16-85-583
Tel. 16 641 14 29 wew. 29

Odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej przez TŁUSZCZ 5

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na dostęp do informacji publicznej wraz
z załącznikami.

--

*/Z poważaniem
Aleksandra Borowa
Pracownik biurowy
______________________________________________

Urząd Miejski w Tłuszczu
Biuro Obsługi Rady
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz
tel.: (+48)29 777-52-53
fax.:(+48)29 777 52 52
e-mail:urzad@tluszcz.pl <mailto:urzad@tluszcz.pl>
http://www.tluszcz.pl <http://www.tluszcz.pl>
/*

informacja publiczna przez GNOJNIK 2

Witam,
w odpowiedzi na wniosek z dnia 21.02.2017 r.
ad1.47
ad2.46
ad3.56
ad.4,5,6 w załączeniu

Pozdrawiam,


Anna Rachwalik
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Gnojnik
tel.: 14-68-69-600 wew. 14
e-mail: sekretarz@gnojnik.pl

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez FABIANKI 1

Dzień dobry!

Urząd Gminy Fabianki przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek wniesiony
drogą elektroniczną w dniu 21.02.2017 r.
Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Z poważaniem
Emilia Ziemniewicz

-----Oryginalna wiadomość-----

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOROWA 2

W dniu 2017-02-21 o 21:19, sprawa-1857@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Witam,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
21.02.2017 r. informuje że:
1. Liczba wniosków w 2014 r. wynosi - 25
2. Liczba wniosków w 2015 r. wynosi - 18
3. Liczba wniosków w 2016 r. wynosi - 21
oraz przesyła rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej za
2014, 2015, 2016 r.

Z poważaniem

--
Urząd Gminy Borowa
39-305 Borowa 223
ug@borowa.pl
tel. 175815521

udzielenie informacji publicznej przez DĄBROWA CHEŁMIŃSKA 2

W odpowiedzi na wniosek:

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku - nie udzielono

2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną,
do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku

- 22 wnioski o udostępnienie informacji publicznej (ewidencja w załączeniu)

3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną,
do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku

- 29 wniosków o udostępnienie informacji publicznej (ewidencja w załączeniu)

Barbara Gandziarowska

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska

Tel. 52 38 16 005 w. 47

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WARTA 3

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
22.02.2017roku Urząd Gminy i Miasta w Warcie podaje liczbę wniosków o informację
publiczną która wpłynęła do tutejszego Urzędu w 2014 roku - 57, w roku 2015 -
48, w 2016 - 58, oraz przesyła skany ewidencji tychże wniosków za rok 2014,2015
oraz 2016.

Pozdrawiam
Anna Lament
Inspektor ds. organizacyjnych

Udostępnienie informacji publicznej przez KLESZCZELE 1

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.02.2017 r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej udostępniania informacji publicznej w latach 2014 - 2016 podaje poniżej dane, o które wystąpiono
Ad. 1 W 2014 r. Urząd otrzymał 48 wniosków
Ad. 2 W 2015 r. Urząd otrzymał 32 wnioski
Ad. 3 W 2016 r. Urząd otrzymał 43 wnioski
Ad. 4 Rejestr wniosków za 2014 r. w załączeniu
Ad. 5 Spis spraw za 2015 r. w załączeniu (rejestru nie prowadzono)
Ad. 6 Spis spraw za 2016 r. w załączeniu (rejestru nie prowadzono)

Informację wytworzyła i udostępniła:
Walentyna Sidoruk
Sekretarz Gminy

Urząd Miejski w Kleszczelach
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele
tel. 856818004

Odp: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SULĘCIN 1

Państwo
Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 21 luty 2017 r. w sprawie
udostępnienia informacji publicznej, uprzejmie odpowiadam, że do Urzędu
Miejskiego w Sulęcinie o udostępnienie informacji publicznej wpłynęło w 2014
r. - 16 wniosków, w 2015 r. - 41 wniosków, w 2016 r. - 93 wnioski.
W załączeniu przesyłam skan spisu spraw o udostępnienie informacji
publicznej z lat 2014, 2015, 2016. Wniosek Państwa został zarejestrowany pod
Nr S.1431.10.2017.

Mirosława Maszońska
Sekretarz Gminy Sulęcin

Otrzymałeś dokument: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej na wniosek - rejestr wniosków udip przez PROSZOWICE 4

<b>Nazwa dokumentu:</b> Wniosek o udostępnienie informacji publicznej na wniosek - rejestr wniosków udip<br/><b>Wychodzący:</b>159/03/2017<br/><b>Wersja dokumentu:</b> 1<br/><b>Komórka organizacyjna:</b> IN<br/><b>Nadawca:</b> Król Damian<br/><b>Adresat:</b> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska<br/><b>Data na dokumencie:</b> 06-03-2017<br/><b>Data rejestracji:</b> 06-03-2017 12:34<br/><b>Znak:</b> IN.1431.5.2017<br />IN.1431.5.2017:2<br/><br/>Wiadomość wysłana z systemu IntraDOK 4

Gm. Huszlew - Odp. na wniosek o udostępnienie inf. publicznej z 21.02.2017 przez HUSZLEW 2

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--/* Font Definitions */@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}/* Style Definitions */p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-language:EN-US;}a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-priority:99; color:#0563C1; text-decoration:underline;}a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-priority:99; color:#954F72; text-decoration:underline;}span.Stylwiadomocie-mail17 {mso-style-type:personal-compose; font-family:"Calibri",sans-serif; color:windowtext;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-language:EN-US;}@page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}--></style><!--[if gte mso 9]><xml><o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" /></xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml><o:shapelayout v:ext="edit"><o:idmap v:ext="edit" data="1" /></o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Część I odpowiedzi na wnioskek z dnia 21.02.2017 o udostępnienie informacji publicznej przez BĘDZIN 1

Będzin, dnia 09.03.2017 r.

BOIN.1431.24.2017

Katarzyna Batko - Tołuć
Szynom Osowski
Członkowie Zarządzu Stowarzyszenia

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.02.2017 o udostępnienie informacji
publicznej, przesyłam w załączeniu część I rejestru wniosków o
informację publiczną za 2015 rok.

Z poważaniem
Jacek Trześniewski
Pełnomocnik ds. OIN/ABI

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

Odpowied na wniosek przez KŁODAWA 6

Dzień dobry,

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie udziela odpowiedzi na wniosek, według poniższych pytań.

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku :
- ilość otrzymanych wniosków – 19 szt.

2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku

- ilość otrzymanych wniosków – 21 szt.

3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku

- ilość otrzymanych wniosków – 20 szt.

4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną :

- w załącznikach przesyłam kopię ewidencji – spisów spraw – otrzymanych wniosków i odpowiedzi udzielonych na te wnioski .

Jest to sześć plików po dwa na każdy rok, czyli 2014, 2015 i 2016.

Pozdrawiam
Izabela Nowak
Referat Administracji i Kadr

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie
ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa
63 2730622 wew.111

Fwd: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IŃSKO 2

Witam.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na poniższy wniosek o udzielenie inf.
publicznej.

Z poważaniem

Jarosław Leśkiw

Sekretarz Gminy
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ińsku
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
pow. stargardzki, woj. Zachodniopomorskie
tel. 91 562 10 26
fax. 91562 30 63

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: Wed, 22 Feb 2017 11:37:23 +0100
Nadawca: Urząd Gminy i Miasta w Ińsku <urzad@insko.pl>
Adresat: sekretarz@insko.pl