odp. na wniosek w sprawie wniosków o informację publiczną 2014-2016 przez Krosno 3

OK.1431.19.2017.F

W odpowiedzi na Państwa wniosek (e-mail z dnia 21 lutego 2017 r.)informuję:

1. Liczba wniosków pisemnych o informację publiczną w 2014 roku - 84

2. Liczba wniosków pisemnych o informację publiczną w 2015 roku - 127

3. Liczba wniosków pisemnych o informację publiczną w 2016 roku - 104

W załączeniu przesyłam skany spisów spraw z zakresu udostępniania informacji publicznej za rok 2014, 2015 i 2016. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) załączone spisy zostały zanonimizowane w przypadku złożenia wniosku przez osobę prywatną.

Jolanta Machowska
Inspektor
Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli
Urząd Miasta Krosna

sprawa-1796@fedrowanie.siecobywatelska.pl

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZŁAWIEŚ WIELKA

Odpowiadając na wniosek z dnia 21 lutego 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję, że:

1. w 2014 do Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej wpłynęło ogółem 47 wniosków o udostepnienie informacji publicznej,
2. w 2015 do Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej wpłynęło ogółem 20 wniosków o udostepnienie informacji publicznej,
3. w 2016 do Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej wpłynęło ogółem 26 wniosków o udostepnienie informacji publicznej.

Ponadto informuję, że w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej nie jest prowadzony ogólny rejestr wniosków o udostepnienie informacji publicznej. Wnioski o udostepnienie informacji publicznej są rozpatrywane przez właściwe komórki organizacyjne.

Z up. Wójta
Grażyna Krystosiak
Sekretarz gminy Zławieś Wielka

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOŚCIERZYNA 3

Witam serdecznie,

W załączeniu przesyłam udzieloną odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej otrzymany w dniu 22 lutego br.

Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania powyższej odpowiedzi.

Pozdrawiam,
Natalia Lewna
Sekretariat Urzędu Miasta w Kościerzynie

FW: inf publiczna przez STĄPORKÓW 3

ORA.1431.9.2017

Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22 luty 2017r. informuję,

że w 2014r. urząd otrzymał 39 wniosków o informację publiczną, 2015r. -
42; 2016r. - 55.

W załączeniu przesyłam rejestry za poszczególne lata.

Grażyna Kosik

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SUŁKOWICE 3

OR.1431.10.2017
Sułkowice, 6 marca 2017 r.

Szanowna Pani

Katarzyna Batko - Tołuć

Szanowny Pan

Szymon Osowski

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21
lutego 2017 roku w zakresie "1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację
publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014
roku 2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku 3. Jaką liczbę wniosków
o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał
urząd w 2016 roku 4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o
informację publiczną za 2014 rok. 5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru
wniosków o informację publiczną za 2015 rok. 6. Udostępnienie
ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.",
uprzejmie informuję, co następuje:

Ad.1. 2014 r. - 61 wniosków.

Ad.2. 2015 r. - 61 wniosków.

Ad.3. 2016 r. - 67 wniosków.

Ad. 4, 5 i 6. W załączeniu przesyłam Państwu rejestr/ewidencję/spis wniosków
o udostępnienie informacji publicznej za lata 2014, 2015 i 2016.

Z poważaniem

Anna Dobosz

Urząd Miejski w Sułkowicach

Rynek 1

32-440 Sułkowice

tel. 12 273 20 75 wew. 27

Informacja publiczna przez GNIEWKOWO 2

Witam. W odpowiedzi na Państwa wniosek przesyłam informacje dotyczące pytań
zawartych we wniosku.

Ad. 1 Nie posiadamy takiej informacji, ponieważ nie była prowadzona wspólna
ewidencja wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Ad. 2 W roku 2015 urząd otrzymał takich wniosków 65.

Ad. 3 W roku 2016 urząd otrzymał takich wniosków 53.

Ad 4 Nie była prowadzona wspólna ewidencja wniosków o udostępnienie
informacji publicznej.

Ad 5 Załącznik "rok 2015"

Ad 6 Załącznik "rok 2016"

Pozdrawiam, Bogumiła Pęczkowska

Sekretarz Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

odpowiedź na pismo przez MAŁOGOSZCZ 1

--
Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu
ul. Jaszowskiego 3a
28-366 Małogoszcz

41-38-60-100
malogoszcz@eobip.pl
www.malogoszcz.pl

informacja publiczna przez ZGIERZ 1

WS.1431.2.2017 Zgierz, dnia 6.03.2017

W odpowiedzi na wniosek przesłany drogą elektroniczną w dniu 21.02.2017 r.
informuję o liczbie wniosków o informację publiczną w latach: 2014 r. -48,
2015 r. - 74, 2016 r. - 79. W załączeniu przesyłam skany rejestrów wniosków
o udzielenie informacji publicznej, prowadzone przez komórki organizacyjne
Urzędu. Z uwagi na konieczność zanonimizowania danych w rejestrach przesyłam
również skany wydruków rejestrów prowadzonych w formie elektronicznej.
Proszę o informację zwrotną czy otrzymaliście Państwo naszego e-maila. W
razie wątpliwości proszę o kontakt.

Mirosława Maciak

Sekretarz Gminy Zgierz

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZULBORZE WIELKIE

Dzień dobry, poniżej przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

1. liczba wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku - 7
2. Liczba wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku - 5
3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku - 16
4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok - urząd nie prowadzi centralnego rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok - urząd nie prowadzi centralnego rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok - urząd nie prowadzi centralnego rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Karol Dąbkowski
Sekretarz Gminy Szulborze Wielkie

W dniu 2017-02-21 o 21:59, sprawa-2488@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odp na wniosek przez LEGIONOWO 5

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek z 22 lutego 2017 r.

Małgorzata Dziewiecka
inspektor, Biuro Rady Miasta i Informacji Publicznej

Informacja publiczna przez NIEBYLEC 1

Witam
Przesyłam informację publiczną.
Antoni Chuchla
sekretarz Gminy Niebylec

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSTRÓW MAZOWIECKA 1

Dzień dobry, w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Pozdrawiam

Marta Pietrzykowska
Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
tel. 29 679 54 77

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZŁOCZEW 1

W odpowiedzi na wniosek Urząd Miejski w Złoczewie informuje:

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku

Urząd Miejski w Złoczewie w 214 roku otrzymał 34 wnioski
2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku

Urząd Miejski w Złoczewie w 215 roku otrzymał 57 wnioski
3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku

Urząd Miejski w Złoczewie w 216 roku otrzymał 37 wnioski

4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
Urząd Miejski w Złoczewie nie prowadzi ewidencji, wnioski są kopiowane.

5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
Urząd Miejski w Złoczewie nie prowadzi ewidencji, wnioski są kopiowane.
6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.
Urząd Miejski w Złoczewie nie prowadzi ewidencji, wnioski są kopiowane.

W dniu 2017-02-21 o 20:41, sprawa-835@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

FW: przez KAMIEŃ POMORSKI 8

Dzień dobry, przesyłam w załączeniu odpowiedzi na zadane pytania. Sekretarz gminy Anna Stanaszek -Kaczor

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARA KAMIENICA 2

Urząd Gminy Stara Kamienica w odpowiedzi na wniosek, przekazuje w załączniku spis wniosków o informację publiczną za rok 2014, 2015 i 2016.

Urząd Gminy Stara Kamienica
Sylwia Domańska-Mosko
Sekretarz Gminy
sekretarz@starakamienica.pl

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARE BABICE

Pani Katarzyna Batko-Tołuć i Pan Szymon Osowski
- członkowie zarządu Stowarzyszenia .... (niestety nam nie przedstawionego).

Odpowiadając na Państwa wniosek uprzejmie informuję, że Urząd Gminy Stare Babice udzielił informacji publicznej:
w 2014r na 43 wnioski,
w 2015 r na 39 wniosków
w 2016 r. na 50 wniosków.

Pozdrawiam

Wiesława Wojtachnio
Sekretarz Gminy Stare Babice

Urząd Gminy Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
tel.: +48 22 722 92 49
www.stare-babice.waw.pl

Pomyśl o środowisku! Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie jest to konieczne.
Think about the environment! Do not print this mail unless necessary.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JAŚLISKA 2

Urząd Gminy Jaśliska
38-485 Jaśliska 171
tel. 134310581

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.02.2017 o udzielenie informacji
publicznej, informuję że Gmina Jaśliska w roku 2014 nie prowadziła
rejestru wniosków o informację publiczną, natomiast rejestr wniosków z
roku 2015 oraz 2016 przesyłam w załączeniu.
Proszę o potwierdzenia otrzymania wiadomości.

z poważaniem
Iwona Bień

wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez ISTEBNA

Uprzejmie informuję, że odpowiedź na wniosek dotyczący liczby przyjętych
wniosków o informację publiczną, Urząd Gminy Istebna prześle do dnia 10
kwietnia br. z uwagi na duże zaangażowanie pracowników do opracowywania
projektów inwestycyjnych.

Teresa Łaszewska

Sekretarz Gminy

odpowiedź na wniosek z dnia 2017-02-22 przez MSZANA 4

W załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek.
Z poważaniem
Jerzy Mazur

Informacja publiczna przez ANNOPOL 12

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"><HTML><HEAD><META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.23562"><STYLE></STYLE></HEAD><BODY bgColor=#ffffff><DIV><FONT size=2 face=Arial></FONT>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PILCHOWICE 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek.

Pozdrawiamy

Sekretariat Urzędu Gminy Pilchowice

W dniu 2017-02-21 o 21:32, sprawa-2062@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BYCZYNA 3

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję iż:
W roku 2014 wpłynęło 17 wniosków
W roku 2015 wpłynęło 11 wniosków
W roku 2016 wpłynęło 12 wniosków
W załączniku przesyłam spisy rejestru wniosków

Pozdrawiam
Marcin Czech