Wysyłanie wiadomości e-mail: SBizhub 28317030711260 przez BARGŁÓW KOŚCIELNY 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):
SBizhub 28317030711260

odpowiedz na wniosek przez RYBCZEWICE 3

dzień dobry,

przesyłam w załączeniu odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji
publicznej :

1. załączam wymagane rejestry

2. Urząd Gminy Rybczewice otrzymał w poszczególnych latach następująca
liczbę wniosków: 2014 - 55, 2015 - 48, 2016 - 49

z poważaniem

--
Renata Trała
Sekretarz Gminy Rybczewice

Urząd Gminy Rybczewice
Rybczewice Drugie 119
21-065 Rybczewice
tel.: 81 58 44 462
fax. 81 58 44 474
(e): sekretarz@rybczewice.pl
www.rybczewice.pl

dot: udostępnienia informacji publicznej przez RASZYN 2

<!DOCTYPE html><html><head> <meta charset="UTF-8"></head><body><p>Szanowni Państwo, W odpowiedzi na wniosek przesłany w dniu 21.02.2017 r. o udostępnienie informacji publicznej, stosownie do przepis&#243;w ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016 r., poz. 1764), w załączeniu przekazuję rejestr wniosk&#243;w o udostępnienie informacji publicznej za rok 2014, 2015 i 2016 w formie pliku tekstowego. Liczba wniosk&#243;w pisemnych o informację publiczną w roku 2014- 140, w roku 2015- 101, w roku 2016-87. <br></p><p>Anna Wudarczyk<br>Urząd Gminy Raszyn<br>701 77 62</p></body></html>

ODP: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BANIE MAZURSKIE 1

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 lutego 2017roku, informuję że z zebranych danych do Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich wpłynęła następująca liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej:
1) 2014 - 18 wniosków,
2) 2015 - 13 wniosków,
3) 2016 - 30 wniosków
W załączeniu przesyłam skan rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej z 2016r. Ponadto informuję, że w 2014 i2015r wnioski były rejestrowane na poszczególnych stanowiskach pracy (bez wyodrębniania samych wniosków o udostępnienie informacji publicznej).

Z poważaniem
Katarzyna Engelbardt

Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
ul. Konopnickiej 26
19-520 Banie Mazurskie
Tel/fax: (87) 615 71 78, 615 71 79.
e-mail: ugbaniemaz@go2.pl

-----Wiadomość oryginalna-----
Od: sprawa-1617@fedrowanie.siecobywatelska.pl
[mailto:sprawa-1617@fedrowanie.siecobywatelska.pl]
Wysłano: 21 lutego 2017 21:09
Do: ugbaniemaz@go2.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku 2. Jaką liczbę wniosków
o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał
urząd w 2015 roku 3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem,
pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku 4. Udostępnienie
ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
2014 rok.
5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
2015 rok.
6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
2016 rok.

Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej,
wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub
arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w
formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących
ochrony prywatności wnioskujących osób.
Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o
udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres:
sprawa-1617@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W imieniu Stowarzyszenia,
Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski
- członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁĘCZNA 4

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Urząd Miejski w Łęcznej
Plac Kościuszki 5
21-010 Łęczna

Odpowiedź MG.1431.6.2017 przez PRUSZCZ GDAŃSKI 1

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRASNOSIELC 12

W załączniku ewidencja wniosków o informację publiczną rok 2015 i 2016.

S

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej odp cd przez SZYPLISZKI 11

W dniu 2017-02-21 o 21:43, sprawa-2288@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

ODP: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PAWŁOSIÓW 4

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 lutego 2017 r. przesyłam odpowiedź w
załączeniu.

Z poważaniem

Grzegorz Witko
Urząd Gminy Pawłosiów

odpowiedź na wniosek o informację dotyczącą ilości wniosków o informację publiczną. przez PROCHOWICE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22 lutego 2017 roku o informację związaną
z ilością zgłoszonych wniosków o informację publiczną, które wpłynęły do
urzędu w poszczególnych latach Urząd Miasta i Gminy Prochowice podaje dane:

1. W 2014 roku - wpłynęło 20 wniosków

2. W 2015 roku - wpłynęło 9 wniosków

3. W 2016 roku - wpłynęło 23 wnioski.

Jednocześnie informuję, że Urząd Miasta i Gminy Prochowice *nie miał
prowadzonych ewidencji, rejestrów , spisów *dotyczących wniosków o
informację publiczną w wymienionych latach.

Z poważaniem

Dorota Kiełb, Sekretarz Miasta i Gminy Prochowice*
*

*
*

**

Odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej c.d. przez SIDRA 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21
lutego 2017 r. w załączeniu przysyłam odpowiedź c.d.

Z poważaniem,

Agnieszka Babicz

Urząd Gminy w Sidrze

ul. Rynek 5

16-124 Sidra

Tel. (85) 722 09 80

Fax. (85) 722 09 84

Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji przez POKRZYWNICA 4

Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

-------------------

Pozdrawiam serdecznie

Magdalena Barbarska

Sekretarka

ug@pokrzywnica.pl

 

Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1 06-121 Pokrzywnica

Tel: 23 691 87 21

Fax: 23 691 85 55

 

NIP 568-13-77-836

Regon: 000541776

www.pokrzywnica.pl

bip.pokrzywnica.pl

odpowiedź na wniosek przez ADAMÓW 4

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
22.02.2017 r. dot. liczby wniosków o informację publiczną przesyłam
żądane informacje oraz w załączeniu przesyłam skany rejestru wniosków o
udostępnienie informacji publicznej za lata: 2014, 2015 i 2016.

Ilość otrzymanych wniosków o udostępnienie informacji publicznej :
2014 r. - 15
2015 r. - 24
2016 r. - 48

Z poważaniem,
--

Gmina Głubczyce przez GŁUBCZYCE 3

Odpowiadając na wniosek dot. udostępnienia informacji publicznej dot. ilości
wniosków otrzymanych przez Urząd Miejski w Głubczycach informuję:

W roku 2014 - 41 wniosków

w roku 2015 - 25 wniosków

w roku 2016 - 19 wniosków,

w załączeniu przesyłam skany spisów spraw zawierające informację o
przedmiotowych wnioskach.

Z up. Burmistrza

Sekretarz Gminy

Anna Hauptman - Głogiewicz

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - RYGLICE przez RYGLICE 1

Witam.

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej informujemy,
że:
W 2014 r. wpłynęło 35 wniosków
W 2015 r. wpłynęło 35 wniosków
W 2016 r. wpłynęło 30 wniosków

Szczegółowy spis wyżej wymienionych wniosków załączamy w załączniku.
Dodatkowo informujemy, że ze względu na ochronę danych osobowych
została pominięta informacja o nadawcy.

Pozdrawiamy.

Urząd Miejski w Ryglicach

FW: Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez KRZYMÓW 4

Dzień dobry!

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w załączeniu
przesyłam Państwu stosowne pismo i rejestry.
Proszę o potwierdzenie otrzymania przedmiotowej wiadomości.

Z poważaniem

Anna Miętkiewska
Referent ds. rady i organizacji
Urząd Gminy w Krzymowie
tel. 63 241 37 71
e-mail: anna.staciwa@krzymow.pl <mailto:anna.staciwa@krzymow.pl>
P Pomyśl o środowisku! Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie jest to
konieczne.
_________________________________________________

Urząd Gminy w Krzymowie
ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów
tel. 63 241 32 80
fax. 63 241 30 91
www.krzymow.pl

Wiadomość poufna. Kopiowanie lub przesyłanie do osób trzecich, tylko za
zgodą Urzędu Gminy w Krzymowie

odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RĘDZINY 4

W odpowiedzi na Wniosek o udostepnienie informacji publicznej, informuję co
następuje:

1. W roku 2014 r. urząd otrzymał 29 wniosków pisemnych o informację
publiczną.

2. W roku 2015 r. urząd otrzymał 34 wnioski pisemne o informację
publiczną.

3. W roku 2016 r. urząd otrzymał 58 wniosków pisemnych o informację
publiczną.

4. W załączeniu przesyłamy spis -rejestr wniosków o informację
publiczną za 2014 rok.

5. W załączeniu przesyłamy spis -rejestr wniosków o informację
publiczną za 2015 rok.

6. W załączeniu przesyłamy spis -rejestr wniosków o informację
publiczną za 2016 rok.

Pozdrawiam,

insp. ds. obsługi rady i kadr

Longina Gęsiarz

Przechwytywanie maly

<mailto:rada@redziny.pl> rada@redziny.pl | 34 327 90 14 wew. 29 |
<http://www.redziny.pl/> www.redziny.pl

P Zanim wydrukujesz ten e-mail pomyśl o środowisku

Re: Wniosek oudostępnienie informacji publicznej przez LUBRANIEC 3

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dn. 21.02.2017r. .

Z poważaniem:
Jerzy Pawłowski
Sekretarz Gminy

Fwd: Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SOLEC-ZDRÓJ 1

------ Oryginalna wiadomość --------
Od: "barbara.simon@solec-zdroj.pl" <barbara.simon@solec-zdroj.pl>
Do: "ug@solec-zdroj.pl" <ug@solec-zdroj.pl>
Data: 7 marzec 2017 o 10:42
Temat: Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Gmina Solec-Zdrój
ad. 1 -12
ad. 2 - 8
ad .3 - 10
ad. 4,5,6 skany rejestrów w załączeniu
Barbara Simon
Sekretarz Gminy

Dnia 22 luty 2017 o 07:23 "ug@solec-zdroj.pl" <ug@solec-zdroj.pl> napisał(a):

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21.02.2017 przez JODŁOWA 1

<HTML><HEAD></HEAD><BODY dir=ltr><DIV dir=ltr><DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000"><DIV>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>

Re: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SOKOŁÓW PODLASKI 3

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), w odpowiedzi
na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 22.02.2017 r.,
informuję:

Ad 1: 34
Ad 2: 36
Ad 3: 36

Ad 4, 5, 6: Skany rejestrów w załączniku.

--
Z poważaniem,
Piotr Miller

Insp. d/s promocji, rozwoju i informacji
Urząd Miasta Sokołów Podlaski
ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski
tel. (25) 7817518, GSM 508187502
p.miller@sokolowpodl.pl
http://sokolowpodl.pl

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOSTRZYN 3

Dzień dobry,

Urząd Miejski w Kostrzynie odpowiadając na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuje:

Ad. 1) do Urzędu wpłynęły 34 wnioski,
Ad. 2) do Urzędu wpłynęły 42 wnioski
Ad. 3) do Urzędu wpłynęło 49 wniosków
Ad. 4) w załączeniu

Z poważaniem,

Aneta Bartczak
Kierownik Wydziału Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski w Kostrzynie
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn

tel. 61 8178 565 w. 47; fax 61 8178 191

um@kostrzyn.wlkp.pl www.kostrzyn.wlkp.pl

odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZEWORSK 11

Pani Katarzyna Batko - Tołuć
Pan Szymon Osowski
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
informuję:
W załączeniu przesyłam skany spisu spraw z poszczególnych lat.

z poważaniem

Marek Frączek
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Informatyki
Urząd Miasta Przeworsk
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk