odpowiedź na wniosek przez LYSKI 1

Urząd Gminy Lyski w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 22.02.2017r.

Katarzyna Czogała

Sekretarz Gminy

dot. wniosku oudostępnienieinformacji publicznej z 21-02-2017 r. przez ŁOSICE

ŁCI.1431.1.2017Szanowni Państwo, Na podstawie § 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.poz. 1764, t. j. z dnia 2016.10.26) Urząd Miasta i Gminy w Łosicach powiadamia o wydłużeniu terminu odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21-02-2017 r. (data wpływu 23-02-2017 r.) z uwagi na obszerny zakres i informacji wymagający sprawdzenia. Informacja zostanie udzielona w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 r. z up. Burmistrza Włodzimierz Nowotniak Zastępca Burmistrza --Urząd Miasta i Gminy w Łosicach Łosickie Centrum Informacji INFORM@CJAtel. 83 357 33 25

odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOBRYSZYCE 3

Witam, ]
W odpowiedzi na wniosek (e-mail) z dnia 21.02.2017r. ( data otrzymania 22.01.2017r.) o udzielenie informacji publicznej , Urząd Gminy przekazuję poniżej wnioskowane informacje.

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
Odp. Urząd Gminy w Dobryszycach w 2014 roku otrzymał 40 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
Odp. Urząd Gminy w Dobryszycach w 2015 roku otrzymał 73 wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
Odp. Urząd Gminy w Dobryszycach w 2016 roku otrzymał 53 wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
Odp. Z uwagi na prowadzenie rejestru w wersji papierowej przesyłamy skan rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej za 2014 rok

5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
Odp. Z uwagi na prowadzenie rejestru w wersji papierowej przesyłamy skan rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej za 2015 rok

6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.
Odp. Z uwagi na prowadzenie rejestru w wersji papierowej przesyłamy skan rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej za 2016 rok

--
Z poważaniem
Paulina Kuliberda

----------------------------------------------------
Urząd Gminy Dobryszyce
ul. Wolności 8, 97-505 Dobryszyce
tel. (44) 681-11-93, fax. (44) 681-10-28
www.dobryszyce.i-bip.pl
----------------------------------------------------

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez BISKUPIEC

Działając w oparciu o art. 61 Konstytucji RP oraz ustawę z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 poz. 1764) w nawiązaniu do wniosku z dnia 21 lutego 2017r. informujemy, iż ze względu na konieczność sporządzenia zestawień otrzymanych wniosków o informację publiczną wraz z dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności osób wnioskujących, odpowiedź na Państwa wniosek zostanie udzielona do dnia 15 marca 2017 r.

Z poważaniem
Grzegorz Witkowski

Gm. Huszlew - Odp. na wniosek o udostępnienie inf. publicznej z 21.02.2017 przez HUSZLEW 2

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--/* Font Definitions */@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}/* Style Definitions */p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-language:EN-US;}a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-priority:99; color:#0563C1; text-decoration:underline;}a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-priority:99; color:#954F72; text-decoration:underline;}span.Stylwiadomocie-mail17 {mso-style-type:personal-compose; font-family:"Calibri",sans-serif; color:windowtext;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-language:EN-US;}@page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}--></style><!--[if gte mso 9]><xml><o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" /></xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml><o:shapelayout v:ext="edit"><o:idmap v:ext="edit" data="1" /></o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

rejestry - załączniki do wcześniej odpowiedzi przez KOLONOWSKIE 3

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--/* Font Definitions */@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}/* Style Definitions */p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-language:EN-US;}a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-priority:99; color:#0563C1; text-decoration:underline;}a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-priority:99; color:#954F72; text-decoration:underline;}span.Stylwiadomocie-mail17 {mso-style-type:personal-compose; font-family:"Calibri",sans-serif; color:windowtext;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-language:EN-US;}@page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}--></style><!--[if gte mso 9]><xml><o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" /></xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml><o:shapelayout v:ext="edit"><o:idmap v:ext="edit" data="1" /></o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

informacja publiczna-odpowiedź przez WIERZBINEK 1

Urząd Gminy w Wierzbinku informuje, że w 2014 r urząd otrzymał 14
wniosków o informację publiczną, w 2015- 12 wniosków a w 2016 r 7
wniosków. W załączeniu przesyłamy spis- rejestr wniosków.

Sekretarz Gminy

/-/ Jolanta Siekaczyńska

PD: odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez KREMPNA 4

Dnia Poniedziałek, 27 Lutego 2017 13:55 U.G.Krempna <ugkrempna@wp.pl> napisał(a)

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOŚCIERZYNA 4

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 22.02.2017r.

Z poważaniem

Sabina Formela
Podinspektor ds. organizacyjnych i kadrowych

Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
tel. 58-686-59-80, 58-686-57-01
e-mail: ug@koscierzyna.pl; s.formela@koscierzyna.pl

Odp: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZATORY 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.
Z poważaniem,
Jacek Jackiewicz

Dnia Wtorek, 21 Lutego 2017 22:06 <sprawa-2546@fedrowanie.siecobywatelska.pl> napisał(a)

odpowiedź na wniosek przez RANIŻÓW 1

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MACIEJOWICE 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

-----Oryginalna wiadomość-----

odpowiedź na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIĘDZYRZEC PODLASKI 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
21.02.2017 r. (data otrzymania 23.02.2017 r.) informuję:

Pyt. 1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem,
pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
Odp. 28
Pyt. 2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do
protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
Odp. 48
Pyt. 3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do
protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
Odp. 39
Pyt.
4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
2014 rok.
5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
2015 rok.
6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
2016 rok.
Odp. W załączeniu odpowiedź na wniosek pkt 4-6.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza Miasta
Adriana Grochowska
Naczelnik Wydziału Obsługi Organizacyjno-Prawnej
Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim
ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski

dot. wniosku o udostępnienie informacji przez NASIELSK 3

Witam,
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21
lutego br., dotyczący wniosków o udostępnienie informacji publicznej w latach
2014, 2015 oraz 2016, informuję, iż w roku 2014 do tut. urzędu wpłynęło łącznie
68 wniosków o udostępnienie informacji publicznej, w roku 2015 wpłynęło 90
wniosków, zaś w 2016 roku otrzymaliśmy 55 wniosków. Ponadto, w załączeniu
wysyłam skany przedmiotowych rejestrów wniosków za rok 2014, 2015 i 2016 do
pobrania. W razie pytań proszę o kontakt pod numerem 23 69 33 051.

Z poważaniem,
Marta Paczkowska
Wydział Administracji i Nadzoru
Urząd Miejski w Nasielsku
ul. Elektronowa 3
05-190 Nasielsk
tel. 23 69 33 051

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SPYTKOWICE 14

*Urząd Gminy w Spytkowicach pow. wadowicki odpowiada:*

**

**

W dniu 21.02.2017 o 21:03, sprawa-1465@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
> Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
>
> 1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku*odpowiedź: 30*
> 2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku*Odpowieź: 56*
> 3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku*Odpowiedź: 60*
> 4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.*Odpowiedź jak załączniki*
> 5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.*Odpowiedź jak załączniki*
>
> 6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.*Odpowiedź jak załączniki*
>
> *z up. Wójta*
* Anna Przejczowska**
** Sekretarz Gminy Spytkowice*
> Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.
>
> W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
> Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-1465@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> W imieniu Stowarzyszenia,
> Katarzyna Batko-Tołuć
> Szymon Osowski
> - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
>

--
Anna Przejczowska
Sekretarz Gminy
33/8791 820 wew.52
Urząd Gminy Spytkowice
34-116 Spytkowice
ul.Zamkowa 12
pow. wadowicki
www.spytkowice.net.pl

odpowiedź a wniosek przez NIESZAWA 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--/* Font Definitions */@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}/* Style Definitions */p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-language:EN-US;}a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-priority:99; color:#0563C1; text-decoration:underline;}a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-priority:99; color:#954F72; text-decoration:underline;}span.Stylwiadomocie-mail17 {mso-style-type:personal-compose; font-family:"Calibri",sans-serif; color:windowtext;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-language:EN-US;}@page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}--></style><!--[if gte mso 9]><xml><o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" /></xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml><o:shapelayout v:ext="edit"><o:idmap v:ext="edit" data="1" /></o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

odpowiedź przez TROJANÓW

Witam,

uprzejmie informuję, że w roku 2014 do Urzędu Gminy Trojanów wpłynęło 31
wniosków o informację publiczną. W roku 2015 - 15 wniosków, zaś w roku 2016
- 22 wnioski.

Rejestr wniosków o informację publiczną prowadzony jest od roku bieżącego,
natomiast w latach ubiegłych wszystkie wnioski - z ich pełną treścią
ewidencjonowane były w formie elektronicznej w jednym miejscu.

Na tej podstawie udzielono odpowiedzi co do ilości nadesłanych wniosków w
danym roku kalendarzowym.

Pozdrawiam

Jarosław Ryszkowski

Sekretarz Gminy

Dotyczy:informacji publicznej przez BIERZWNIK 4

Witam

W załączeniu przesyłam pismo przewodnie wraz z załącznikami dotyczące
wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Pozdrawiam

--
-----------------------------------------
Violetta Wieczorek
Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego
Urząd Gminy w Bierzwniku
Tel: 784389088
-----------------------------------------

Wysyłanie wiadomości e-mail: informacja publiczna przez MIELEC 2

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub linkami):
informacja publiczna

Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej_2 przez TRZEBINIA 9

pliki za 2014 rok

--
pozdrawiam,

Katarzyna Kopeć-Dźwigaj
Główny Specjalista
Biuro Zamówień Publicznych

tel: 32 711-10-46

udzielenie informacji przez WAGANIEC 2

Dzień dobry.

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej dotyczącego
rejestrów informujemy:

2014 - brak danych,

2015 - załącznik pdf,

2016- załącznik pdf.

Z poważaniem

Edward Musiał

Sekretarz Gminy

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Gmina Waganiec

Tel. 542830044

Fax 542830640

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZBLEWO 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 21 lutego 2017r.

A-0100.pdf

Część III odpowiedzi na wnioskek z dnia 21.02.2017 o udostępnienie informacji publicznej przez BĘDZIN 1

Będzin, dnia 23.03.2017 r.

BOIN.1431.24.2017

Katarzyna Batko - Tołuć
Szynom Osowski
Członkowie Zarządzu Stowarzyszenia

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.02.2017 o udostępnienie informacji
publicznej, przesyłam w załączeniu część III rejestru wniosków o
informację publiczną za 2014 rok.

Z poważaniem
Jacek Trześniewski
Pełnomocnik ds. OIN/ABI

Odpowiedź na informację publiczną przez PĄTNÓW 1

dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez STASZÓW 4

Witam !
W załączeniu przesyłam odpowiedź (pismo) na przesłany przez Państwa
wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21.02.2017 r.
(odebrano w dniu 22.02.2017 r.) w sprawie rejestrów o udostępnienie
informacji publicznej.
Pozdrawiam.
Anna Skrętek - inspektor w Wydziale Organizacyjnym