Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publcznej przez ZABÓR 2

Odpowiadając na wniosek o udzielnie informacji publicznej Gmina Zabór informuje, że
W 2014r. urząd otrzymał 16 wniosków o udzielnie informacji publicznej
W 2015 - 30 wniosków
W 2016 - 25 wniosków
W załączeniu przesyłam skan rejestru wniosków, którymi dysponuje urząd.

Z poważaniem

Danuta Głuszak
Sekretarz Gminy

tel. (068) 321 83 03
fax. (068) 321 83 01

Odp: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZADZIM

W związku złożonym przez Państwa wnioskiem informuję, że jesteśmy w trakcie przygotowania odpowiedzi
Pozdrawiam
Bożena Karasińska

Dnia Wtorek, 21 Lutego 2017 20:41 <sprawa-839@fedrowanie.siecobywatelska.pl> napisał(a)

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GIERAŁTOWICE 4

Witam

Przesyłam w załączniku odpowiedź na wniosek o udostępnienie Inf. Publicznej, który wpłynął do Urzędu G.G. e-mailem w dn. 22.02.2017 r.

Bardzo proszę o zwrotne potwierdzenie.

Pozdrawiam
Grażyna Pękała
Koordynator poczty w elektronicznym obiegu dokumentów
Tel. 032 30-11-315
e-mail: gkolodziej@gieraltowice.pl

Urząd Gminy Gierałtowice
Ul. Ks. Roboty 48
44-186 Gierałtowice
www.gieraltowice.pl
Tel. 032 30-11-300, 301
Tel. Fax. 032 30-11-306

Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez UJAZD 4

Nasz znak: ROA.1431.8.2017.ŻB

Pani Katarzyna Batko-Tołuć

Pan Szymon Osowski

Sieć Obywatelska

dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Odpowiadając na wniosek z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej informuję, że Urząd Gminy w Ujeździe w 2014 r.
otrzymał 38 wniosków
o udostepnienie informacji publicznej, w roku 2015 - 57 wniosków i w 2016
roku - 57 wniosków.

W załączeniu przekazuję ewidencje/rejestry wniosków o udostępnienie
informacji publicznej z lat 2014, 2015 i 2016.

WÓJT
GMINY UJAZD

(-) Artur Pawlak

Żaneta Bykowska-Winkiel

Referat Organizacyjno-Administracyjny

Urząd Gminy w Ujeździe

pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

tel. 44 719-21-29 wew. 24

Fw: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRZEŚĆ KUJAWSKI 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 22 lutego br
Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim informuje jak w załączniku

-----Oryginalna wiadomość-----

[E-mail] Wniosek o udostępnienie informacji publicznej [Sprawa#SG.1431.7.2017] przez RABA WYŻNA 3

Dokumenty: SG.KW-00013/17
Znak sprawy: SG.1431.7.2017
Rej. koresp. wych.: RKW_EMAIL-00008/17
Wysłane przez: Robert Migiel

Znak:SG.1431.7.2017
Raba Wyżna, 3.03.2017 r.

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej nadesłany drogą mailową i zarejestrowany w naszym Urzędzie 22.02.2017 r. przekazuję odpowiedzi na załączone pytania:
1. Urząd Gminy w 2014 roku otrzymał 56 wniosków pisemnych o informację publiczną w tym mailem i pocztą tradycyjną.
2. Urząd Gminy w 2015 roku otrzymał 52 wnioski pisemne o informację publiczną w tym mailem i pocztą tradycyjną.
3. Urząd Gminy w 2016 roku otrzymał 62 wnioski pisemne o informację publiczną w tym mailem i pocztą tradycyjną.
W załączeniu przesyłam skany ewidencji wniosków zgodnie z Państwa dyspozycją za lata 2014, 2015 i 2016.
4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

z poważaniem
Robert Migiel
Sekretarz Gminy
--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SOKOLNIKI 1

Witam

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Fwd: Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSIEK 1

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: Tue, 14 Mar 2017 12:07:54 +0100
Nadawca: Urząd <urzad@osiek.gda.pl>
Adresat: sprawa-2169@fedrowanie.siecobywatelska.pl

OR.1431.1.2017 14.03.2017r.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
otrzymanego w dniu 22.02.2017r. drogą elektroniczną informuję że

w 2014 roku Urząd Gminy otrzymał 16 wniosków,

w 2015 roku Urząd Gminy otrzymał 32 wnioski,

w 2016 roku Urząd gminy otrzymał 23 wnioski o udzielenie informacji
publicznej

Spisy ewidencji z rejestru wysyłam w postaci skanu za lata 2014,2015,2016.

W dniu 2017-02-21 o 21:38, sprawa-2169@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź - wniosek o udostepnienie informacji publicznej Gmina Rymanów przez RYMANÓW

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21.02.2017 r. (data wpływu: 22.02.2017 r.) na podstawie art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.) niniejszym udzielam odpowiedzi:

1.. Urząd Gminy Rymanów w 2014 r. otrzymał 62 wniosków pisemnych o informację publiczną.
2.. Urząd Gminy Rymanów w 2015 r. otrzymał 45 wniosków pisemnych o informację publiczną.
3.. Urząd Gminy Rymanów w 2016 r. otrzymał 47 wniosków pisemnych o informację publiczną.
4.. Udostępnienie spisu wniosków o informację publiczną za rok 2014 w załączeniu.
5.. Udostępnienie spisu wniosków o informację publiczną za rok 2015 w załączeniu.
6.. Udostępnienie spisu wniosków o informację publiczną za rok 2016 w załączeniu.

z poważaniem
Małgorzata Żarnowska
Kierownik Referatu Administracji i Oświaty
Urząd Gminy Rymanów

odpowiedź przez ŻARY 5

Witam w załączeniu przekazuję rejestr wniosków o udostepnienie informacji
publicznej oraz odpowiedź.

pozdrawiam

Magdalena Witchen

Inspektor

e-mail: <mailto:magdalena.witchen@um.zary.pl> magdalena.witchen@um.zary.pl

tel. 68 470 83 05

cid:image006.gif@01D107E7.3985B9C0

Logo: &Zdot;aryUrząd Miejski w Żarach

pl. Rynek 1 - 5

68 - 200 Żary

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZERZYNY 3

Witam,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 21 lutego 2017r w sprawie udostępnienia
informacji publicznej informuję co następuje:

1.

W 2014r. wpłynęło do tut. Urzędu 43 wniosków o udzielenie informacji
w trybie ustawy o z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej.

2.

W 2015r. wpłynęło do tut. Urzędu 53 wniosków o udzielenie informacji
w trybie ustawy o z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej.

3.

W 2016r. wpłynęło do tut. Urzędu 100 wniosków o udzielenie
informacji w trybie ustawy o z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej.

4.

W załączeniu przesyłam skan spisów spraw zawierający informacje we
wnioskowanym zakresie.

Grzegorz Ciombor

Urząd Gminy Szerzyny

OP.1431.1.6.2017

W dniu 21.02.2017 o 20:59, sprawa-1393@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź na wniosek przez KUTNO

*Stowarzyszenie**
**Sieć obywatelska -Watchdog Polska*

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
przekazuję informację o liczbie wniosków o udostępnienie informacji
publicznej, które wpłynęły do Urzędu Gminy Kutno pocztą e-mail w
poniższych latach:
1) 2014 rok - 26 wniosków,
2) 2015 rok - 12 wniosków,
3) 2016 rok - 8 wniosków.

Urząd Gminy Kutno nie prowadzi odrębnej ewidencji wniosków o
udostępnienie informacji publicznej, gdyż wnioski są ewidencjonowane w
rejestrze korespondencji ogólnej wpływającej do urzędu, w związku z tym
przedstawiam podmioty, które w latach 2014-2016 wystąpiły z wnioskami:

*2014 rok:*
1) Szulc-Efekt - 5 wniosków,
2) Earth energy - 2 wnioski,
3) Gmina Malanów - 1 wniosek,
4) Fundacja Zielonych GAJA - 1 wniosek,
5) Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych
- 1 wniosek,
6) Barometr biznesu sp z o.o. - 1 wniosek,
7) Środowiska i Innowacje - 1 wniosek,
8) Uniwersytet Łódzki - 1 wniosek,
9) Inicjatywa-stop patologiom - 1 wniosek,
10) PRO-ANIMALS - 1 wniosek,
11) Szulc-Adam - 1 wniosek,
12) SKANSKA - 1 wniosek,
13) Enevis sp. z o.o. - 1 wniosek.
Pozostałe 13 wniosków złożyły osoby fizyczne.

*2015 rok:*
1) Szulc-Efekt - 8 wniosków.
Pozostałe 4 wnioski złożyły osoby fizyczne.

*2016 rok:*
1) Szulc-Efekt - 3 wnioski,
2) WZiKS Zespół Badawczy - 1 wniosek,
3) Instytut Badań i analiz - 1 wniosek.
Pozostałe 3 wnioski złożyły osoby fizyczne.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej wpływały do urzędu
wyłącznie pocztą e-mail.

Elżbieta Koralewska-Kowalczyk
Sekretarz Gminy Kutno

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

Re: Udostępnienie inf. publicznej - ilość i rejestr wniosków 2014-2016 [Rejestr#OZ-III.KW-00042/17] [Sprawa#OZ-III.1431.3.2017] przez Katowice 5

Dokumenty: OZ-III.KW-00042/17
Znak sprawy: OZ-III.1431.3.2017
Rej. koresp. wych.: RKW-129367/17
Wysłane przez: Beata Czaplińska

-------- Wiadomość oryginalna --------

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

odpowiedź na wniosek przez PODEDWÓRZE 1

dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

z poważaniem

Jolanta Burzec

odpowiedź na wniosek przez ŚWIDNICA 3

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do tut. Urzędu 22 lutego 2017 r., w załączeniu przekazuję ewidencję wniosków i odpowiedzi za rok 2014 i 2015 w formie elektronicznej oraz 2016 w formie skanu rejestru prowadzonego ręcznie.
Równocześnie informuję, że:
1. w 2014 roku na 30 wniosków, 1 wpłynął poczta oraz 1 faksem, pozostałe wpłynęły drogą elektroniczną;
2. w 2015 roku na 30 wniosków, pocztą wpłynęły 2, wniesione telefonicznie - 1, a pozostałe wpłynęły drogą elektroniczną;
3. w 2016 roku, na 43 wnioski, pocztą wpłynęły 3, za pomocą platformy e-Puap - 1, a pozostałe wpłynęły drogą elektroniczną

Z poważaniem

Adam Szreder
Sekretarz Gminy

tel. +48 68 327 31 15 wew. 123
a.szreder@swidnica.zgora.pl

Urząd Gminy Świdnica
ul. Długa 38 66-008 Świdnica
www.swidnica.zgora.pl

 Pomyśl o ŚRODOWISKU zanim wydrukujesz

00.1431.14.2017.PG - odpowiedź UG. Zawady przez ZAWADY 1

Przesyłam w załączeniu skan odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej. Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.
z poważaniem
Grabowski Piotr
starszy inspektor
UG. Zawady

Fwd: Wysyłanie wiadomości e-mail: BRN30055C797B9E_002231, Rejestr wniosków o inf. publicznej 2016rok, Rejestr wniosków o inf. publicznej 2015rok przez JEDLINA-ZDRÓJ 3

Dzień dobry,
W załączeniu odpowiedź na wniosek o informację publiczną

--
Z poważaniem,
Karolina Kacprzyk

Sekretariat
Burmistrza Miasta
Jedliny-Zdroju
tel.074 8455-215, 074 8455-216

Fwd: odpowiedz na informację publiczną przez KSIĘŻPOL 1

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: skan
Data: Thu, 02 Mar 2017 15:23:55 +0100
Nadawca: skaner@ksiezpol.pl
Adresat: info@ksiezpol.pl

skan

Gm. Huszlew - Odp. na wniosek o udostępnienie inf. publicznej z 21.02.2017 przez HUSZLEW 2

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--/* Font Definitions */@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}/* Style Definitions */p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-language:EN-US;}a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-priority:99; color:#0563C1; text-decoration:underline;}a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-priority:99; color:#954F72; text-decoration:underline;}span.Stylwiadomocie-mail17 {mso-style-type:personal-compose; font-family:"Calibri",sans-serif; color:windowtext;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-language:EN-US;}@page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}--></style><!--[if gte mso 9]><xml><o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" /></xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml><o:shapelayout v:ext="edit"><o:idmap v:ext="edit" data="1" /></o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRWINÓW 14

Dzień dobry,
odpowiadając na wniosek z dnia 22 lutego 2017 r., złożony w sprawie udostępnienia informacji publicznej przesyłam załączoną odpowiedź.

Z poważaniem

Anna Kozłowska
Sekretarz Gminy Brwinów
tel. 22 738 26 21
e-mail: sekretarz@brwinow.pl

odp. na wniosek przez PIONKI 3

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.02.2017 roku, w załączniku przesyłam
informacje .
Proszę o potwierdzenie maila

Grażyna Rojek

--
Urząd Gminy Pionki
ul.Zwycięstwa 6a
26-670 Pionki
tel.48 612-15-14
FAX 48 612-12-34

Re: Wniosek oudostępnienieinformacji publicznej przez ŻELECHÓW 4

Witam,
w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem
Hanna Dobrzyńska

Od: sprawa-2656@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: zelechow@interia.pl;
Wysłane: 22:09 Wtorek 2017-02-21
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Odpowiedź na wniosek przez KSIĄŻ WIELKOPOLSKI 8

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,
Jagoda Paszczak

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

udostępnienie informacji publicznej Urząd Gminy Janowo przez JANOWO 1

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z
dnia 21 lutego 2017 r., przesyłam w załączeniu skany rejestrów/spisów
wniosków o udzielenie informacji publicznej z lat: 2014, 2015 i 2016.
Zgodnie z Państwa wnioskiem, informuję także, iż:
w 2014 roku Urząd Gminy Janowo otrzymał 29 wniosków o udzielenie
informacji publicznej;
w 2015 roku Urząd Gminy Janowo otrzymał 72 wnioski o udzielenie
informacji publicznej;
w 2016 roku Urząd Gminy Janowo otrzymał 72 wnioski o udzielenie
informacji publicznej.
Z poważaniem

Monika Robaczewska
samodzielny referent ds. oświaty i pozyskiwania funduszy
Urząd Gminy Janowo
tel. 89 670 69 04