Gmina Przedecz- odpowiedź na wniosek przez PRZEDECZ 3

Odpowiadając na wniosek z dnia 21 lutego 2017 roku o udostępnienie
informacji publicznej, informuję, że:

1) w 2014 roku do tutejszego Urzędu wpłynęły 43 wnioski o udzielenie
informacji publicznej,

2) w 2015 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło 36 wniosków o udzielenie
informacji publicznej,

3) w 2016 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło 36 wnioski o udzielenie
informacji publiczne,

W załączeniu przesyłam skan ewidencji wniosków za poszczególne lata
2014, 2015 i 2016.

Z poważaniem

Paulina Nitecka - sekretarz UMiG Przedecz

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWA SUCHA 4

Urząd Gminy Nowa Sucha w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej - pismo OR.1431.1.2017 oraz skan
rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej z dokonaną
anonimizacją danych.

Anna Tracz

Sekretariat

Urząd Gminy Nowa Sucha

W dniu 2017-02-21 o 22:08, sprawa-2597@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

(bez tematu) przez ŁAZISKA 4

<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 11 (filtered medium)"><style><!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman";}a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline;}a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline;}span.Stylwiadomocie-mail17 {mso-style-type:personal-compose; font-family:Arial; color:windowtext;}@page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}div.Section1 {page:Section1;}--></style></head><body lang=PL link=blue vlink=purple><div class=Section1><p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></font></p></div></body></html>

Re: Fwd: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIERUSZÓW 13

BS.1431.1.2017.AR

Witam
W odpowiedzi na Panstwa wniosek o udostepnienie informacji publicznej o
liczbie wnioskow o udostepnienie infomacji publicznej jakie wplynely do
Urzedu Miejskiego w Wieruszowie w latach 2014, 2015 i 2016 informuje, ze
w 2014 roku wplynelo 46 wnioskow
w 2015 roku wplynelo 91 wnioskow
w 2016 roku wplynely 172 wnioski.
Do informacji dolaczam skany spisow wnioskow.

--
Pozdrawiam
Alicja Ruta
Sekretarz Gminy Wieruszów

>
>
>-----Original Message-----
>From: sprawa-862@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>[mailto:sprawa-862@fedrowanie.siecobywatelska.pl]
>Sent: Tuesday, February 21, 2017 8:42 PM
>To: um@wieruszow.pl
>Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>
>Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
>informację:
>
>1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą
>tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku 2. Jaką liczbę
wniosków
>o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał
>urząd w 2015 roku 3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem,
>pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku 4.
Udostępnienie
>ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
>5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną
za
>2015 rok.
>6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną
za
>2016 rok.
>
>Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej,
>wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub
>arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w
>formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.
>
>W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących
>ochrony prywatności wnioskujących osób.
>Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o
>udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres:
>sprawa-862@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
>W imieniu Stowarzyszenia,
>Katarzyna Batko-Tołuć
>Szymon Osowski
>- członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
>

odpowiedź na wniosek przez SZUDZIAŁOWO 1

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21 lutego 2017 roku.
Pozdrawiam
Katarzyna Czechowicz

--

Urząd Gminy Szudziałowo
ul. Bankowa 1
16-113 Szudziałowo

tel +48 85 722 14 04
fax +48 85 722 14 41

Udostępnienie informacji publicznej. przez STALOWA WOLA 13

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący udostępnienia informacji
publicznej, informuję iż odpowiedź na wyżej wymieniony wniosek znajduje
się w załączniku.

Z poważaniem,

Maciej Wilczyński.

odpowiedz na wniosek o udzielenie inf. publicznej przez CZUDEC 3

Czudec, 01.03.2017 r.

OR.1431.10.2016

Pani Katarzyna Batko-Tołuć
Pan Szymon Osowski

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
22.02.2017 r. informuję, że Urząd Gminy w Czudcu nie prowadzi odrębnej
ewidencji wniosków o udzielenie informacji publicznej w rozbiciu na
wnioski wpływające mailem, pocztą elektroniczną czy tez do protokołu. W
związku z powyższym poniżej przedstawiam dane dotyczące wspólnych
rejestrów wniosków prowadzonych
w latach 2014-2016.

1. W roku 2014 wpłynęło 41 wniosków o informację publiczną.
2. W roku 2015 wpłynęło 53 wnioski o informację publiczną.
3. W roku 2016 wpłynęło 58 wniosków o informację publiczną.
4. Ewidencje wniosków za lata 2014-2016 zostały załączone do maila.

Agnieszka Materna
Sekretarz Gminy Czudec

Powiadomienie o wysokości opłaty za przekształcenie informacji publicznej. przez KOLUSZKI 1

Witam,
w załączonym pliku przesyłam skan pisma.

Iwona Wosik
Inspektor
(44) 725 67 00

(bez tematu) przez KRAJENKA 3

W odpowiedzi na Wasz wniosek, informuję:

1. W 2014 roku liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej -
17

2. W 2015 roku liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej -
7

3. W 2016 roku liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej -
14

W załączeniu scan rejestru spraw.

Z poważaniem

Tomasz Ciechanowski

Sekretarz Gminy

UGiM Krajenka

77-430 Krajenka

Tel. +67 263 92 05 w.12

T-Mobile +48 608 085 407

e-mail: <mailto:sekretarz@krajenka.pl> sekretarz@krajenka.pl

Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być
jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś
adresatem niniejszej wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie,
rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie
zabronione i może być karalne.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STRZYŻÓW 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź Burmistrza Strzyżowa na wniosek z dnia 21 lutego 2017 r. o udostepnienie informacji publicznej.

Sekretarz Gminy Strzyżów
Mieczysław Marczak

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRAŚNIK 4

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji
publicznej z dnia 21 lutego 2017 r.

________
Aleksandra Nowakowska
Sekretariat Burmistrza
Urząd Miasta Kraśnik
ul. Lubelska 84
23-200 Kraśnik
81 825 15 20

odp. na wniosek przez LWÓWEK 4

Urząd Miasta i Gminy Lwówek przesyła w załączeniu odp. na wniosek o udzielenie informacji publicznej wraz z załącznikami

Anna Nowak
Elżbieta Dulat
Urząd Miasta i Gminy Lwówek

Udzielenie Informacji Publicznej - Sulechów przez SULECHÓW 4

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Pozdrawiam,
===========================================================Agnieszka Celmer
Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
tel. 68 385 11 29
e-mail: or@sulechow.pl, A.Celmer@sulechow.pl

Gmina Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów
NIP: 927-10-00-442, REGON 000526765
tel. centrala: 68 385 11 00
fax: 68 385 46 86

Udzielenie informacji na wniosek z dnia 21 lutego 2017 przez MORDY 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

Jadwiga Zdun

Sekretarka

Urząd Miasta i Gminy w Mordach

Ul. Kilińskiego 9

08-140 Mordy

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Gmina Suchy Las przez SUCHY LAS 3

Suchy Las, 03 marca 2017 roku.

OG.1431.23.2017

Pani Katarzyna Batko – Tołuć
Pan Szymon Osowski

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 21 lutego 2017 roku o udostępnienie informacji publicznej informuję, że:
• w roku 2014 wpłynęło do Urzędu 60 wniosków o udzielenie informacji publicznej,
• w roku 2015 wpłynęło do Urzędu 45 wniosków o udzielenie informacji publicznej,
• w roku 2016 wpłynęło do Urzędu 66 wniosków o udzielenie informacji publicznej.

Dołączam w formie załączników skany spisów spraw za poszczególne lata dotyczące udostępnienia informacji publicznej.

Z poważaniem.
Justyna Krawczyk

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY INFORMACJĘ:
Wójt Gminy Suchy Las wojt@suchylas.pl
OSOBA, KTÓRA WYTWORZYŁA INFORMACJĘ LUB ODPOWIADA ZA JEJ TREŚĆ:
Kamila Ślęzak k.slezak@suchylas.pl; Paweł Andrzejewski p.andrzejewski@suchylas.pl
OSOBA, KTÓRA UDOSTĘPNIŁA INFORMACJĘ:
Justyna Krawczyk j.krawczyk@suchylas.pl

Sprawę prowadzi:
Justyna Krawczyk
Inspektor
Archiwum Zakładowe Urzędu Gminy w Suchym Lesie
e-mail: j.krawczyk@suchylas.pl
Tel. 61 8926 264

(bez tematu) przez MŁAWA 7

ORG.1431.38.2017.MC
Mława, 08.03.2017 r.

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 21.02.2017 r. (data wpływu
22.02.2017r. ) informuję, że Urząd Miasta Mława otrzymał w poszczególnych
latach następującą liczbę wniosków pisemnych o informacje publiczną:

W roku 2014 -14 wniosków, w roku 2015 -55 wniosków, w roku 2016 - 48
wniosków.

Jednocześnie informuję, ze Urząd nie prowadzi wspólnego rejestru wniosków o
udostępnienie informacji publicznej, wnioski takie rejestrowane są w
poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu w kategorii spraw w teczkach
1431.

W załączeniu przesyłam dostępne rejestry spraw z komórek organizacyjnych.

Pozdrawiam

Magdalena Cecelska

Główny Specjalista

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Urząd Miasta Mława

ul. Stary Rynek 19

06-500 Mława

tel. 23 6546433 wew. 702

fax 23 6543652

e-mail: <mailto:magdalena.cecelska@mlawa.pl> magdalena.cecelska@mlawa.pl

Odp. wniosek o udostepnienie inf. publ. przez KOŁO 3

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, z dnia
21.02.2017r. (data wpływu do Urzędu Gminy w Kole 22.02.2017r.), w
przedmiocie zapytania o ilość wniosków pisemnych o informacje Publiczna
odpowiadamy:
1. 2014r. - 8 wniosków
2. 2015r. - 11 wniosków
3. 2016r. - 20 wniosków
4., 5., 6.- w załączeniu rejestry wniosków z lat 2014r., 2015r., 2016r.

Z poważaniem
Magdalena Ulewicz
Sekretariat Urzędu Gminy w Kole

odpowiedź na wniosek przez WIELGIE 4

W załączeniu przesyłam Państwu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej oraz rejestry wniosków z lat 2014 - 2016.

--
Z poważaniem!
Sekretariat
Urzędu Gminy w Wielgiem
ul. Starowiejska 8
87-603 Wielgie

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez SZTUTOWO 17

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 21.02.2017 r. przesyłam w załączeniu
odpowiedź wraz ze skanami rejestrów wniosków 2014, 2015, 2016

z poważaniem

Natalia Sikora

młodszy referent ds. komunikacji społecznej

oraz ochrony środowiska

Urząd Gminy w Sztutowie

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OLSZTYNEK 3

Witam,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:

Ad.1 W 2014 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło 25 wniosków o udostępnienie
informacji publicznej.

Ad.2 W 2015 roku wpłynęło 68 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Ad.3 W 2016 roku wpłynęły 72 wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

W załączeniu przesyłam również zeskanowane rejestry wniosków o udostępnienie
informacji publicznej za lata 2014-2016.

Z poważaniem

Agnieszka Paszkiewicz

Sekretariat Burmistrza Olsztynka

Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

Tel. 89/519 54 53

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WAPNO 3

Dzień dobry,

w odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 22.02.2017 (data wpływu do
Urzędu) informuję, że:

w 2014 roku wniosków pisemnych dotyczących informacji publicznej było
27, w 2015 roku - 12, a w 2016 roku 34.

Ponadto w załączeniu przesyłam skany Rejestru wniosków o informację
publiczną za 2014 rok, 2015 rok i 2016 rok.

Z poważaniem

Sylwia Repczyńska

podinspektor ds. organizacyjnych

UG Wapno

W dniu 2017-02-21 o 20:51, sprawa-1175@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Not read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MOSZCZENICA

Twoja wiadomość

Do: Administrator Moszczenica
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 21 lutego 2017 20:42:25 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 21 marca 2017 07:37:30 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

odp na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KIKÓŁ 1

Witam
W załączeniu przekazuje odpowiedz na Państwa wniosek
Pozdrawiam
Aneta Falkowska
Sekretariat Urzędu Gminy w Kikole

odpowiedź na wniosek - Nowa Sarzyna przez NOWA SARZYNA 3

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
21.02.2017 r. informuję jak niżej:

Ad.1 w 2014 roku urząd otrzymał 57 wniosków (mailem),

Ad. 2 w 2015 roku urząd otrzymał 57 wniosków (mailem),

Ad. 3 w 2016 roku urząd otrzymał 40 wniosków (mailem), 1 wniosek
(poczta tradycyjna),

Ad. 4,5,6 spisy (2014 - 2016) w załączniku.

--
Pozdrawiam
Grażyna Wołoch

______ ****** ______

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
Tel.: (17) 24 13 177 wew. 307
www.nowasarzyna.eu

Inf. publ. przez KOŃSKOWOLA 4

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek.

Sekretarz