Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SUBKOWY 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@subkowy.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

w sprawie liczby wniosków o udostępnienie informacji publicznej przez SIEMKOWICE 1

--
Patrycja Żuberek
insp. ds. samorządu terytorialnego

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LEŚNAPODLASKA

IP.1423.8.2017
W odpowiedzi na wniosek proszę o przedłużenie terminu do 20 marca br. Przepraszam za zaistniała sytuację związana ze zwłoką, maksymalnie do dnia 20 marca taka informacja zostanie do Państwa wysłana. Z góry dziękuję za wyrozumiałość.

Z poważaniem
Anna Bąkowska
UG Leśna Podlaska

odpowiedź na wniosek o informację publiczną. przez RZĄŚNIK 1

Urząd Gminy Rząśnik w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 21.02.2017r. uprzejmie informuje:

Ad. 1. w 2014r. Urząd otrzymał 16 wniosków o informację publiczną.
Ad. 2. w 2015r. Urząd otrzymał 14 wniosków o informację publiczną.
Ad. 3. w 2016r. Urząd otrzymał 31 wniosków o informację publiczną.
Ad. 4. w załączeniu.
Ad. 5. w załączeniu.
Ad. 6. w załączeniu.

Aneta Zdunek
sekretarka

--
Urząd Gminy Rząśnik
ul. Jesionowa 3
07-205 Rząśnik
tel. (29) 59 29 260
www.rzasnik.pl
www.bip.rzasnik.pl

Odpowiedź na wiosek o udostępnienie informacji publicznej przez OŻAROWICE 1

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam pismo znak SE.1431.11.2017 z dnia 7 marca 2017 roku.
Grzegorz Czapla
Wójt Gminy

-----Oryginalna wiadomość-----

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 13 marca 2017 r.
OR.1431.11.2017

Pan

Szymon Osowski

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wniosków o udostępnienie informacji publicznej, przesłany pocztą elektroniczną w dniu 21 lutego br., zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), informuję, co następuje:

odp. na pyt. 1

w roku 2014 do Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim wpłynęły 62 wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

odp. na pyt. 2

W roku 2015 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim otrzymał 61 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

odp. na pyt. 3

W roku 2016 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim otrzymał 61 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Odp. na pyt. 4, 5 i 6

W roku 2014, 2015 oraz 2016 do Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim nie wpłynął żaden wniosek o udostępnienie ewidencji wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Podmiot udostępniający informację:

Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

Dane osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:

Marzenna Klimek – kierownik Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim

Dane określające tożsamość osoby, która udostępniła informację:

Krzysztof Widźgowski – Sekretarz Miasta

Data udostępnienia: zgodna z datą wysłania ww. informacji tj. 13 marca 2017 r.

z poważaniem

Krzysztof Widźgowski

Zastępca Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

tel. stacjonarny : 56 4729610

tel. stacjonarny-bezpośredni / fax : 56 4742979

tel. komórkowy : 784299871

e-mail: sekretarz@umnowemiasto.pl

Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

ul. Rynek 1

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

woj. warmińsko-mazurskie

e-mail: urzad@umnowemiasto.pl

www.umnowemiasto.pl

Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez SKALBMIERZ 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez
Stowarzyszenie reprezentujących przez Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej w dniu
22.02.2017r. Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu udzielając odpowiedzi na
zadane pytania, przekazuje następujące informacje:

1. 43 wnioski pisemne o informację publiczną otrzymane w 2014r.
2. 42 wnioski pisemne o informację publiczną otrzymane w 2015r.
3. 35 wniosków pisemnych o informację publiczną otrzymane w 2016r.

oraz w załączeniu przesyłam scan rejestr/ewidencję wniosków o informację
publiczną od 2014r. do 2016r.

Z poważaniem

Irena Kula

Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu

Ul.T.Kościuszki 1

28-530 Skalbmierz

41 3529 085

sekretariat@skalbmierz.eu

Gmina Brzeziny - odpowiedź na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - RO.1431.5.2017 przez BRZEZINY 3

Dzień dobry.
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska-Watchdog Polska
Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski
mail: sprawa-948@fedrowanie.siecobywatelska.pl

R.O.1431.5.2017

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21 lutego 2017 r. w załączeniu przekazuję wypisy z ewidencji wniosków o informację publiczną za okres lat 2014 – 2016 stanowiące przedmiot zainteresowania.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy
Radzisław Kamiński
Sekretarz Gminy
tel. 509-869-249
e-mail: r.kaminski@brzeziny.bipst.pl

Urząd Gminy Brzeziny
tel/fax 46 874-36-99
46 874-26-68
46 874-27-27
e-mail: gminabrzeziny@post.pl

Fw: SPISY SPRAW przez TWORÓG 3

Ponownie przesyłam dane dotyczące wniosku z dnia 21 lutego gdyż dostałem informację iż nie otrzymaliście mojej informacji z dnia 27 lutego.

--

Teodor Dramski
Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Tworóg
ul. Zamkowa 16
42-690 Tworóg

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAMIEŃ 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam wykaz otrzymanych przez urząd w 2014, 2015 i 2016 roku wniosków o informacje publiczną.

Urząd Gminy Kamień
ul. Diamentowa 15
22-113 Kamień
tel. 82 567 15 51
e-mail: ugkamien@gmail.com

Odp. na wniosek przez OPORÓW 1

Wniosek O udostepnienie informacji publicznej Opinogóra Górna przez OPINOGÓRA GÓRNA 4

Dzień dobry,
odpowiadając na wniosek o udostepnienie informacji publicznej w załączeniu przesyłam pismo o nr GCI.1431.2.2017.
Jednocześnie potwierdzamy otrzymanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i zapoznanie się z jego treścią
W związku z tym proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania wiadomości
z poważaniem
Emil Świszcz
Inspektor ds. promocji gminy
23/671 20 63

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SEROKOMLA 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek udzielam poniższych odpowiedzi:

Ad. 1. 28 wniosków
Ad. 2. 20 wniosków
Ad. 3. 22 wnioski

W załączeniu przesyłam skany spisów wniosków o udostępnienie informacji publicznej za lata 2014, 2015 i 2016 r.

Z poważaniem,
Magdalena Hłuszanin-Jaśkowska
Urząd Gminy Serokomla

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SIERADZ 4

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej

Jacek Potakowski
UM Sieradz

Odpowiedź na wniosek o inf. publiczną przez DASZYNA 3

Witam,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 lutego 2017r . o informację na temat wniosków o udzielenie informacji publicznej, w załączeniu przesyłam skan rejestrów za 2014 r., 2015 r. i 2016 r.

Ponadto informuję, iż w 2014 r. wpłynęło do UG 16 wniosków o udostępnienie informacji publicznej, w 2015 r. - 21 wniosków, natomiast w 2016 r. - 39 wniosków.

UG Daszyna

Odpowiedź na wniosek przez MŚCIWOJÓW 3

Witam,

w odpowiedzi na Państwa wniosek uprzejmie informuję iż,

w 2014 roku - 46 wniosków z czego 7 pocztą tradycyjną, 39 e-mail lub epuap

w 2015 roku - 43 wniosków z czego 3 pocztą tradycyjną, 40 e-mail lub epuap

w 2016 roku - 44 wniosków z czego 9 pocztą tradycyjną, 35 e-mail lub epuap

 

Pozdrawiam
Robert Kopeć

Odpowiedź przez PAWONKÓW 1

Urząd Gminy w Pawonkowie w odpowiedzi na informację publiczną przekazuje
następujące dane:
1. 49 poz.
2. 53 poz.
3. 61 poz.
4. skan w zał.
5. skan w zał.
6. skan w zał.

Irena Sikora - Sekretarz Gminy

W dniu 2017-02-21 o 21:31, sprawa-2013@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedz na wniosek przez PADEW NARODOWA 1

Urząd Gminy w Padwi narodowej przesyła odpowiedz na wniosek o udzielenie inf
publicznej.

Odpowiedź na informację publiczną przez RZEPIN 4

Witam,
W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 21 lutego 2017 r. Proszę o potwierdzenie otrzymania
odpowiedzi w mailu zwrotnym.
Z poważaniem
Natalia Kliszczak
Sekretariat UM Rzepin

odpowiedź na wniosek przez OPATÓW 1

Urząd Miasta i Gminy w Opatowie w odpowiedzi na wniosek z dnia 21 lutego 2017r. o udostępnienie informacji publicznej podaje poniżej następujące informacje :

W 2014 roku Urząd Miasta i Gminy w Opatowie otrzymał 9 pisemnych wniosków
o udostępnienie informacji publicznej .
W 2015 roku Urząd Miasta i Gminy w Opatowie otrzymał 9 pisemnych wniosków
o udostępnienie informacji publicznej .
W 2016 roku Urząd Miasta i Gminy w Opatowie otrzymał 7 pisemnych wniosków
o udostępnienie informacji publicznej .

W załączeniu przesyłamy rejestry wniosków prowadzone przez tutejszy urząd w formie elektronicznej.

Z poważaniem

Barbara Kłosińska

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GORZÓW ŚLĄSKI 1

Or-I.1431.4.2017

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.02.2017 r. Urząd Miejski w Gorzowie Śl. udziela odpowiedzi na pytania jn.:
Ad.1) w 2014 r. - 43 wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Ad.2) w 2015 r. - 52 wnioski jw.
Ad.3) w 2016 r. - 47 wniosków jw.
Ad.4-6) w załączeniu skan spisów spraw z lat 2014-2015-2016.

Z poważaniem:
Marian Grajcarek
Sekretarz Miasta

Fw: Odp_InfPubl przez WĄCHOCK 1

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie infiormacji publicznej w
załączeniu przesyłam rejestry wniosków o udostępnienie informacji publicznej
za lata 2014-2016

Milena Dudek
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku

Odp. na wn. o ud. inf. publ. z dnia 21.02.2017 r. przez ORCHOWO 3

Orchowo, dnia 06.03.2017 r.

Wójt Gminy Orchowo

S.1431.02.2017

Wnioskodawca:

Katarzyna Batko-Tołuć

Szymon Osowski

Dotyczy wniosku z dnia 21 lutego 2017 r. o udostępnieni
informacji publicznej (data wpływu do tutejszego Urzędu 22.02.2017 r.)

Informuję, że liczba wniosków pisemnych o udostępnienie informacji
publicznej, jakie wpłynęły do naszego Urzędu wynosiła:

1) w 2014 r. - 25 wniosków

2) w 2015 r. - 20 wniosków

3) w 2016 r. - 62 wnioski.

W załączeniu przesyłam

Spisy prowadzone w formie elektronicznej ewidencji wniosków o udostępnienie
informacji publicznej za lata 2014, 2015, 2016.


Z poważaniem

Z up. Wójta

Grzegorz Matkowski

Sekretarz Gminy

Otrzymują:

1. wnioskodawca,
2. aa.