odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRZCZONÓW 1

<HTML><HEAD></HEAD><BODY dir=ltr><DIV dir=ltr><DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000"><DIV>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>

odpowiedź na wniosek o udostępnienie inform. publicznej przez NAMYSŁÓW 1

Or.1431.8.2017.BZ
Namysłów, 6.03.2017 r.


Pani Katarzyna Batko-Tołuć

W odpowiedzi na wniosek z dn. 22.02.2017 r. o udostępnienie
informacji publicznej w sprawie ilości pisemnych wniosków o udostępnienie
informacji publicznej, jakie wpłynęły do tut. Urzędu

w latach 2014-2016 uprzejmie informuję, co następuje:

1) 2014 r. - 70 wniosków, 2015 r. - 76 wniosków, 2016 r. - 49
wniosków;

2) W załączniku skany spisów spraw teczek aktowych -
Udostępnienie informacji publicznej (Or.1431) za 2014 r., 2015 r., 2016 r.


Sekretarz Gminy


Adam Lupa

Pozdrawiam

Beata Zabielna

Wydział Organizacyjny

Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

tel. 77 419-03-04, fax 77 410-03-34

www.namyslow.eu <http://www.namyslow.eu> , www.bip.namyslow.eu
<http://www.bip.namyslow.eu>

www.facebook.com/umnamyslow <http://www.facebook.com/umnamyslow>

odpowiedź na wniosek przez JAROCIN 3

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam,

Katarzyna Świderska

p.o. Kierownika Referatu Kontroli, Analiz i Nadzoru Właścicielskiego

Wydział Finansów

Urząd Miejski w Jarocinie

Al. Niepodległości 10

63-200 Jarocin

tel. 62 749 95 15

e-mail: katarzyna.swiderska@jarocin.pl

odpowiedz na wniosek o udopstepnienei informacji publicznej przez KRAŚNIK 1

W zalaczeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostepnienie informacji
publicznej

informacja publiczna: ewidencja wniosków o udostępnienie informacji publicznej za lata 2014, 2015 i 2016 przez Bydgoszcz 3

Bydgoszcz, dnia 7 marca 2017r.
BOM.I.1431.59.2017

Szanowni Państwo
Katarzyna Batko -Tołuć
Szymon Osowski
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
sprawa-496@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-496@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

W odpowiedzi na wystosowany przez Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie ewidencji wniosków o udostępnienie informacji publicznej złożonych do Urzędu Miasta Bydgoszczy w załączeniu przesyłam przedmiotowe spisy za lata 2014, 2015 i 2016.
Jednocześnie informuję, iż w poszczególnych latach wystosowano do tut. Urzędu następującą liczbę wniosków:
- 2014 - 259;
- 2015 - 289;
- 2016 - 271.

Z poważaniem

Rafał Rospenda
Biuro Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Bydgoszczy

Wysyłanie wiadomości e-mail: informacjapublicznarejestry2014,2015,2016.pdf przez ŻYRZYN 1

Witam
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w załączeniu
przekazuję rejestry wniosków za lata 2014, 2015 i 2016 z informacją o tym
kto udzielał odpowiedzi i w jakim terminie poszczególne wnioski zostały
rozpatrzone.
Iwona Góźdź - Sekretarz Gminy

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub łączami):

informacjapublicznarejestry2014,2015,2016.pdf

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SOŃSK 1

Witam

SGO.1431.20.2017

Liczba zarejestrowanych wniosków o udzielenie informacji publicznej w
2014 roku - 9 szt.

Liczba zarejestrowanych wniosków o udzielenie informacji publicznej w
2015 roku - 37 szt.

Liczba zarejestrowanych wniosków o udzielenie informacji publicznej w
2016 roku - 96 szt.

W załączeniu przesyłam Państwu spisy spraw dotyczące udzielonych
odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, jakie
wpłynęły do Urzędu Gminy Sońsk w roku 2014, 2015 oraz 2016.

z poważaniem

--
Jerzy Waśniewski
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Inwestycji
Urzędu Gminy Sońsk
ul. Ciechanowska 20, 06-430 Sońsk
e-mail: j.wasniewski@sonsk.pl
tel. 516 175 530, (23) 671 38 12

uzupełnienie do odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWE MIASTO LUBAWSKIE 1

W załączeniu przesyłam uzupełnienie do odpowiedzi na wniosek OR. 1431.11.2017 dokumentację pomocniczą ( roboczą) która zawiera spis wniosków o udostępnienie informacji publicznej , które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim w roku 2014,2015,2016.

Marzenna Klimek

Urząd Miejski
w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

tel. 56 472-96-19

Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 2

Witam. W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek.

Przemysław Puchała
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRÓJEC 2

Dzień dobry.

W odpowiedzi na Państwa wniosek Urząd Gminy i Miasta w Grójcu udziela następujących informacji:

Ad 1
35
Ad 2
52
Ad 3
67

Jednocześnie w załączeniu przesyłamy odpowiedź na pytania 4,5,6.

Z poważaniem
Justyna Lewandowska
Sekretariat Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Tel. /48/ 664 23 01

odpopwiedź na wniosek przez JUTROSIN

Jutrosin, dnia 09.03.2017 r.

Nr.1431.3.2017

Wnioskodawca:

Katarzyna Batko-Tołuć

Szymon Osowski

W odpowiedzi na wniosek wniesiony na mocy art. 61 Konstytucji RP informuję co następuje:

1) liczba wniosków o informację publiczną otrzymanych przez urząd w 2014 roku - 11

2) liczba wniosków o informację publiczną otrzymanych przez urząd w 2015 roku - 20

3) liczba wniosków o informacje publiczną otrzymanych przez urząd w 2016 roku - 23

Jednocześnie informuję, że zarówno wnioski o udzielenie informacji publicznej jak i udzielenie na nie odpowiedzi rejestrowane są w głównym dzienniku korespondencji Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin, stąd też nie mamy technicznych możliwości udostępniania danych, o których mowa w pkt. 4,5,6 wniosku.

Z poważaniem

Zenon Łakomy – sekretarz MiG

Fwd: Odpowiedź na wniosek z dnia 21.02.2017r. przez NIEGOSŁAWICE 8

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Odpowiedź na wniosek z dnia 21.02.2017r.
Data: Wed, 1 Mar 2017 11:19:21 +0100
Nadawca: Urząd Gminy Niegosławice <gmina@niegoslawice.pl>
Adresat: sprawa-@763fedrowanie.siecobywatelska.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wysyłanie wiadomości e-mail: 003, 004, 005, 006, 007, 001, 002
Data: Tue, 28 Feb 2017 10:09:41 +0100
Nadawca: Urząd Gminy Niegosławice <gmina@niegoslawice.pl>
Adresat: skibiszewska.m@niegoslawice.pl

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
003
004
005
006
007
001
002

--
*Urząd Gminy w Niegosławicach*
Niegosławice 55
67-312 Niegosławice
tel. 68 / 378 10 38
Herb
___________________________
*Sekretariat Wójta* - Jolanta Grubizna
gmina@niegoslawice.pl

FW: odpowiedź przez GIELNIÓW 4

Informacja publiczna przez OZORKÓW 10

Witam,

Urząd Gminy Ozorków odpowiedzi na wniosek dotyczący informacji
publicznych, przekazuje w załączeniu rejestr wniosków o udostępnienie
informacji publicznej.

Z poważaniem

I.Papaj

odpowiedź wniosek inf.publ. przez LEONCIN 1

Orzysz - odpowiedż na wniosek przez ORZYSZ 5

WOR. 1431.4.2017
Dzień dobry, w odpowiedzi na wniosek o u.i.p. z dnia 21.02.2017 r. poniżej przedstawiam informację w o której mowa w przedmiotowym wniosku:
Ad.1) 25
Ad. 2) 39
Ad. 3) 40
Ad. 4) – Ad.6) – skany rejestrów wniosków o u.i.p. (dane wnioskodawców zanonimizowane) w załączeniu

Informacji udzieliła:
Monika Steć
T.: 87 424 10 62
E.: monika.stec@um.orzysz.pl

Urząd Miejski w Orzyszu
ul. Giżycka 15
T.: 87 424 10 40, 424 10 60
F.: 87 424 10 50
E.: um@orzysz.pl; urzad.miejski@orzysz.pl
W.: http://www.orzysz.pl ; http://www.um.orzysz.pl ; http://www.bip.orzysz.pl

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WILCZYN 1

W dniu 2017-02-21 o 20:52, sprawa-1213@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Urząd Gminy w Wilczynie
ul. Strzelińska 12D
62-550 Wilczyn
tel. 63 268-30-32
www.wilczyn.pl
e-mail: gmina@wilczyn.pl

wnioski dot. inf. publicznej przez Legnica 10

Dzień dobry

odpowiedzi na wniosek w sprawie udostępnienia informacji publiczne uprzejmie informuję co następuje:

1. Ogólna liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do Urzędu Miasta Legnicy w roku 2014 wyniosła - 129 z tego: e-maile- 103, pisma (poczta tradycyjna) - 26, do protokołu - 0;
2. Rok 2015 - ogólna liczba wniosków - 144, e-maile - 118, pisma - 26, do protokołu - 0;
3. Rok 2016 - ogólna liczba wniosków - 145, e-maile - 120, pisma - 25, do protokołu - 0.

W załączeniu przesyłam zanonimizowane skany spisów spraw za lata : 2014,2015 i 2016. Ze względu na zdarzające się ograniczenia pojemności skrzynek pocztowych, skany spisów spraw przesyłam w 3 oddzielnych e-mailach, osobno za każdy rok.

--------------------------------------------------------------------------------

Zbigniew Wróblewski
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Urząd Miasta Legnica
pl. Słowiański 8
59-220 Legnica
tel. 76 72-12-174
fax. 76 72-12-115
e-mail: zwroblewski@legnica.eu
www.legnica.eu

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĘBOWIEC 2

w załączeniu odpowiedź na informacje publiczną,

W dniu 2017-02-21 o 21:19, sprawa-1868@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez KROBIA 2

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

Katarzyna Szablewska

Sekretarz Gminy Krobia

Tel. 655712810

Kom.504103256

Urząd Miejski w Krobi

ul. Rynek 1

63-840 Krobia

Tel/fax 655711111

e-mail <mailto:krobia@krobia.pl> krobia@krobia.pl

<http://www.krobia.pl> www.krobia.pl

cid:image001.jpg@01CC3670.E3E5D870

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRYNICA-ZDRÓJ 1

Odpowiedź zawarta w pliku WSO.1431.3.2017

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul.Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój
Centrala 18 471-53-20

fax. 18 471-56-53

--

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej KM.1431.24.2017 cz. 8 i ostatnia przez KĘDZIERZYN-KOŹLE 5

To już wszystko.
Z poważaniem
Jarosław Jurkowski
UM Kędzierzyn-Koźle

SE.1431.7.2017.MJ przez MILANÓWEK 1

SE.1431.7.2017.MJ

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Jednocześnie chciałbym przeprosić za zwłokę w udostępnieniu informacji, spowodowaną dużą ilością prowadzonych spraw.

Z poważaniem
Z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Maciej Jastrzębski
Sekretarz Miasta Milanówka

FW: przez KAMIEŃ POMORSKI 8

Dzień dobry, przesyłam w załączeniu odpowiedzi na zadane pytania. Sekretarz gminy Anna Stanaszek -Kaczor

UM Wrocław WOK-IP.1431.34.2.2017 odpowiedź na wniosek przez Wrocław

Odpowiedź przesłana pocztą przez UM Wrocław do biura SOWP, dostarczona
8.05.2017 r. - zawartość przesłanej płyty CD można znaleźć tutaj:
https://www.dyski.siecobywatelska.pl/s/VzrcWYI6adWyXwi
<https://www.dyski.siecobywatelska.pl/s/VzrcWYI6adWyXwi>