Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Automatyczna odpowiedź: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Łodzi

Dzień Dobry,

Dziękujemy za kontakt.
Udzielimy odpowiedzi w niezwłocznym terminie.

Wiadomość została wygenerowana automatycznie.

Biuro Obsługi Interesantów
Sądu Okręgowego w Łodzi

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy we Wrześni

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<administracja@wrzesnia.sr.gov.pl> o 2017-08-11 03:27

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-08-11 06:41

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej

Twoja wiadomość

Do: administracja@srodawlkp.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11-08-2017 03:27

odczytano w dniu 11-08-2017 06:53.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Żarach

Twoja wiadomość

Do: srzary@zary.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-11 03:24

odczytano w dniu 2017-08-11 06:58.

Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Szczytnie

Twoja wiadomość

Do: Karwacka-Golon Marta
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:27:15 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 06:57:48 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Twoja wiadomość

Do: Adamik Dariusz
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 02:48:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 07:00:27 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres poi@suchab.sr.gov.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Tczewie

Twoja wiadomość

Do: informacja@tczew.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-11 03:27

odczytano w dniu 2017-08-11 07:01.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Twoja wiadomość

Do: kontakt@krakow-podgorze.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-11 03:26

odczytano w dniu 2017-08-11 07:04.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Twoja wiadomość

Do: boi@bydgoszcz.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-11 03:23

odczytano w dniu 2017-08-11 07:11.

Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Olsztynie

Twoja wiadomość

Do: Foks Katarzyna
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:21:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 07:10:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Golubiu Dobrzyniu

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sr@golubdobrzyn.sr.gov.pl> o 2017-08-11 03:23

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2017-08-11 07:15

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Krakowie

Twoja wiadomość

Do: Nowak, Krzysztof
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 02:48:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana o godzinie 11 sierpnia 2017 07:15:05 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Słubicach 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@slubice.sr.gov.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 11
sierpień 2017 do "boi@sonowysacz.nazwa.pl" <boi@nowysacz.so.gov.pl> z tematem
"Wniosek o udostępnienie informacji publicznej".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie

Twoja wiadomość

Do: boi@warszawa.so.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-11 03:24

odczytano w dniu 2017-08-11 07:16.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Elblągu

To jest potwierdzenie dla wiadomoci e-mail wysanej przez Ciebie do
<boi@elblag.so.gov.pl> o 2017-08-11 03:21

To potwierdzenie mwi, e wiadomo zostaa wywietlona na komputerze
odbiorcy o 2017-08-11 07:18

__________ Informacja programu ESET Endpoint Security, wersja silnika detekcji 15880P (20170808) __________

Wiadomo zostaa sprawdzona przez program ESET Endpoint Security.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Elblągu

To jest potwierdzenie dla wiadomoci e-mail wysanej przez Ciebie do
<boi@elblag.so.gov.pl> o 2017-08-11 03:21

To potwierdzenie mwi, e wiadomo zostaa wywietlona na komputerze
odbiorcy o 2017-08-11 07:18

__________ Informacja programu ESET Endpoint Security, wersja silnika detekcji 15880P (20170808) __________

Wiadomo zostaa sprawdzona przez program ESET Endpoint Security.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Suwałkach

Twoja wiadomość

Do: Sokołowska Anna
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:27:15 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 07:18:06 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o udost&#281;pnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Twoja wiadomość

Do: punktinformacyjny@gdansk-poludnie.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 Sierpnia 2017, 3:27 am, Pt

Została wyświetlona na 11 Sierpnia 2017, 8:14 am, PtReporting-UA : poczta2.gdansk.so.gov.pl ; SquirrelMail (version 1.4.22)
Original-Recipient : punktinformacyjny@gdansk-poludnie.sr.gov.pl
Final-Recipient: rfc822;
Original-Message-ID : <20170811012710.49542.99443@localhost>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Gdańsku 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres od-administracyjny@gdansk.so.gov.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Suwałkach

Twoja wiadomość

Do: Uściłko Iwona
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 01:21:12 (UTC) Uniwersalny czas koordynowany

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 05:19:25 (UTC) Uniwersalny czas koordynowany.

Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Suwałkach

Twoja wiadomość

Do: Klekotko Anna
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:21:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 07:19:33 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.