Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Dzień dobry!

Uprzejmie informuję, iż Pani wniosek został przekazany według właściwości do sekretariatu Pana Prezesa tut. Sądu.-

Barbara Chojdacka
starszy sekretarz sądowy
Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
telefon 85 731-21-65

________________________________________
Od: sprawa-2879@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2879@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
Do: SR Bielsk Podlaski BOI
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2879@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@kamien.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-11 03:27

odczytano w dniu 2017-08-11 07:38.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Twoja wiadomość

Do: Orzechowska Sabina
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:21:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 07:38:24 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Radomiu

Twoja wiadomość

Do: 4151-poi
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:24:47 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 07:38:34 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sad@krakow-krowodrza.sr.gov.pl> o 2017-08-11 03:26

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-08-11 07:39

Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Nysie

Twoja wiadomość

Do: Amrogowicz Joanna
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:27:13 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 07:39:33 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Choszcznie

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@choszczno.sr.gov.pl> o 11.08.2017 03:27

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o11.08.2017 07:42

Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję maila Pani Katarzyny Batko-Tołuć i Pana Bartosza
Wilka.

Z poważaniem
p.o. stażysty Patrycja Radomska
Biuro Obsługi Interesantów
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
tel.+48 61 666 08 50 <tel:+48%2061%20666%2008%2050>
informacja@poznan-staremiasto.sr.gov.pl
<mailto:informacja@poznan-staremiasto.sr.gov.pl>
http://www.poznan-staremiasto.sr.gov.pl
<http://www.poznan-staremiasto.sr.gov.pl>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: Fri, 11 Aug 2017 01:27:10 -0000
Nadawca: sprawa-2868@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-2868@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: informacja@poznan-staremiasto.sr.gov.pl

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2868@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Kraśniku 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres beata.wilkos@krasnik.sr.gov.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzeniedoręczenia wiadomości (wyświetlono) - przez Sąd Rejonowy w Szamotułach 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres poi@szamotuly.sr.gov.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Ropczycach

Twoja wiadomość

Do: Chmiel-Wołcyrz Grażyna
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:27:14 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 07:39:44 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<biuro_podawcze@gostyn.sr.gov.pl> o 11.08.2017 03:27

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o11.08.2017 07:41

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie

Twoja wiadomość

Do: boi@gniezno.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-11 03:27

odczytano w dniu 2017-08-11 07:38.

Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Kraśniku

Twoja wiadomość

Do: Wilkos Beata
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:27:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 07:39:57 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Łodzi

Twoja wiadomość

Do: Lenart-Szkudlarska Aldona
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 02:48:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 07:39:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Kościanie

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<biuro.podawcze@koscian.sr.gov.pl> o 2017-08-11 03:27

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2017-08-11 07:40

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Krakowie

Twoja wiadomość

Do: Mrazek, Iwona
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 02:48:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana o godzinie 11 sierpnia 2017 07:41:20 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<srmstwar@warszawa.so.gov.pl> o 2017-08-11 03:24

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2017-08-11 07:42

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Szczytnie

Twoja wiadomość

Do: Kołodziejska Barbara
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:27:15 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 07:18:41 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Witam,

Państwa wniosek został przesłany do Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu celem podjęcia dalszych czynności.

Pozdrawiam,
Agnieszka Sajdak
Kierownik Biura Podawczego
Punkt Informacyjny
Sądu Okręgowego we Wrocławiu

________________________________________
Od: sprawa-2739@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2739@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:21
Do: 3005-punkt_informacyjny
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres e-mail sprawa-2739@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Twoja wiadomość

Do: Sajdak Agnieszka
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:21:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 07:19:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Kraśniku

Twoja wiadomość

Do: Bieniecka Izabela
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:27:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 07:42:22 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Twoja wiadomość

Do: Michorczyk-Poturaj Edyta
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:23:23 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 07:42:47 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Twoja wiadomość

Do: Tkaczyk Honorata
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:21:11 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 07:43:17 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim

Twoja wiadomość

Do: mail@aleksandrowkuj.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-11 03:23

odczytano w dniu 2017-08-11 07:42.