Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Oleśnie

Twoja wiadomość

Do: Galant Lidia
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:27:13 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 07:43:40 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Chełmie

Twoja wiadomość

Do: Michalska Krystyna
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:27:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 07:43:58 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Potwierdzeniedoręczenia wiadomości (wyświetlono) - przez Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres prezes@poznan-grunwald.sr.gov.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@tarnobrzeg.sr.gov.pl> o 2017-08-11 03:27

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-08-11 07:45

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Kielcach

Kielce, dnia 11 sierpnia 2017r.

Dzień dobry,

Szanowna Pani,

Uprzejmie informuję, że Pani wniosek zgodnie z § 34.1 ppkt 10 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz.U. z 2015r. poz. 2316) został przedstawiony Prezesowi Sądu Okręgowego w Kielcach.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że korespondencję mailową do Biura Obsługi Interesantów tut. Sądu należy kierować na adres: kierownik.boi@kielce.so.gov.pl Poczta wysyłana na inny adres może nie zostać odebrana.

Z poważaniem

Aneta Matysek
specjalista
Biuro Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Kielcach
Fax: 41 34 02 363
Infolinia: 12 286 32 83
e-mail: kierownik.boi@kielce.so.gov.pl
ul. Seminaryjska 12a, 25-372 Kielce
www.kielce.so.gov.pl

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Zakopanem

Twoja wiadomość

Do: boi@zakopane.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-11 03:26

odczytano w dniu 2017-08-11 07:46.

Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Łodzi

Dzień dobry Państwa mail został przekazany do Oddziału Administracyjnego.

W razie pytań proszę o kontakt:
Sławomir Bejda
Starszy Inspektor
Biura Obsługi Interesantów
Sądu Okręgowego w Łodzi
ul. Narutowicza 64
adres do korespondencji
Plac Dąbrowskiego 5
90-921 Łódź

Telefon kontaktowy
42 68 50 400
Godziny pracy:
Poniedziałek: 8-18
Wtorek-Piątek: 8-15
boi@lodz.so.gov.pl
www.lodz.so.gov.pl

________________________________________
Od: sprawa-2713@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2713@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:21
Do: 3029-Biuro Obsługi Interesantów
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres e-mail sprawa-2713@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Puławach

Twoja wiadomość

Do: Zielińska Małgorzata
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:27:14 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 07:48:04 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Warszawie

Twoja wiadomość

Do: boi
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 02:48:11 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń

została przeczytana o godzinie 11 sierpnia 2017 07:49:09 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Świeciu

Twoja wiadomość

Do: sad@swiecie.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-11 03:23

odczytano w dniu 2017-08-11 07:48.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Pińczowie

Twoja wiadomość

Do: administracja@pinczow.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-11 03:27

odczytano w dniu 2017-08-11 07:48.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Warszawie

Dzień dobry

Wiadomość została przesłana do Oddziału Administracyjnego i Oddziału Kadr.

Tomasz Filipiak Biuro Obsługi Interesantów

Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Puławach

Dzień dobry
Uprzejmie informuję, że Pani wiadomość została przekazana do sekretariatu Prezesa Sądu.

Małgorzata Zielińska
Biuro Obsługi Interesanta
________________________________________
Od: sprawa-2995@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2995@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
Do: DG-4146-BOI SR Puławy
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2995@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Tczewie

Twoja wiadomość

Do: informacja@tczew.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-11 03:27

odczytano w dniu 2017-08-11 07:50.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Koninie

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<boi@konin.sr.gov.pl> o 2017-08-11 03:27

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2017-08-11 07:51

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Myśliborzu

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sr.mysliborz@mysliborz.sr.gov.pl> o 2017-08-11 03:27

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-08-11 07:52

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Myśliborzu

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sr.mysliborz@mysliborz.sr.gov.pl> o 2017-08-11 03:27

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-08-11 07:52

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Radziejowie

Twoja wiadomość

Do: b.podawcze@radziejow.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-11 03:23

odczytano w dniu 2017-08-11 07:55.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Łodzi

Twoja wiadomość

Do: Arkuszewski Łukasz
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 02:48:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 07:54:59 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Płocku

Twoja wiadomość

Do: Leśniak Magdalena
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:21:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 07:54:38 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<administracja@sandomierz.sr.gov.pl> o 2017-08-11 03:27

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-08-11 07:58

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<administracja@sandomierz.sr.gov.pl> o 2017-08-11 03:27

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-08-11 07:58

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Łomży

Twoja wiadomość

Do: Kocon Danuta
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:27:13 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 07:57:28 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Leżajsku

Twoja wiadomość

Do: Kogut Brygida
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:27:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 07:57:08 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Grójcu

Dzień dobry.
Informuję, że pismo przekazałam wg właściwości do sekretariatu Pana Prezesa.
Pracownik BOI-Ewa Lipiec
________________________________________
Od: sprawa-2808@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2808@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:24
Do: 4148-poi
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2808@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji