Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu

Twoja wiadomość

Do: 5092-Sekcja Administracyjna SR Lubliniec
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:27:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 10:14:03 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie 1

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Data:

Fri, 11 Aug 2017 01:24:47 -0000

Nadawca:

sprawa-2803@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Odpowiedź-Do:

sprawa-2803@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Adresat:

boi@srzoliborz.pl

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2803@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

__________ Informacja programu ESET Endpoint Antivirus, wersja silnika detekcji 15896 (20170811) __________

Wiadomo�� zosta�a sprawdzona przez program ESET Endpoint Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

__________ Informacja programu ESET Endpoint Antivirus, wersja silnika detekcji 15896 (20170811) __________

Wiadomo�� zosta�a sprawdzona przez program ESET Endpoint Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Twoja wiadomość

Do: Andruszewska Anna
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:24:47 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 10:22:26 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Łowiczu

Twoja wiadomość

Do: Matyjasik Urszula
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:27:13 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 10:25:15 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Olkuszu

Twoja wiadomość

Do: poi@olkusz.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-11 03:26

odczytano w dniu 2017-08-11 10:43.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Miastku

Twoja wiadomość

Do: administracja@miastko.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-11 03:27

odczytano w dniu 2017-08-11 11:39.

Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Wołowie

Twoja wiadomość

Do: Dudek Bogusława
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:23:23 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 11:51:48 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Twoja wiadomość

Do: boi@tarnobrzeg.so.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-11 03:21

odczytano w dniu 2017-08-11 12:00.

Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Ropczycach

Sąd Rejonowy w Ropczycach wzywa Państwa o doprecyzowanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej poprzez wskazanie:
a) jakie kontrole przeprowadzone w sądzie mają Państwo na myśli (czy chodzi o wizytacje, lustracje dokonywane przez sędziów wizytatorów w poszczególnych wydziałach, czy kontrole organów zewnętrznych)
b) doprecyzowanie co mają Państwo na myśli pisząc o kalendarzu spotkań Prezesa (czy chodzi o spotkania z podległymi sędziami, z pracownikami sądu, uczestnikami postepowań czy innymi podmiotami i czego spotkania te miałyby dotyczyć

w terminie 3 dni

Na zarządzenie Prezesa
Starszy sekretarz sądowy
Grażyna Chmiel-Wołcyrz
Sąd Rejonowy w Ropczycach

________________________________________
Od: sprawa-3001@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-3001@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
Do: DG-5067_sekretariat
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-3001@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Biuro Obsługi Interesanta uprzejmie informuje, że mail został przekazany do sekretariatu Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu
sekretariat@tarnobrzeg.so.gov.pl

Z poważaniem

___________________________

Ewa Tokarska
Biuro Obsługi Interesanta
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg
tel.
(0-15) 68-82-514 do 517
fax. (0-15) 688-26-78

OA. 052 - 227/17 przez Sąd Rejonowy w Legnicy 1

Dzień Dobry!

Uprzejmie przedstawiam pismo Pani Prezes tut. sądu z dnia 11 sierpnia 2017r. nr OA. 052 - 227/17.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na adres:

oddzial.administracyjny@legnica<mailto:oddzial.administracyjny@legnica>. sr.gov.pl

Pozdrawiam: Marzena Socha

specjalista

w Oddziale Administracyjnym

Sądu Rejonowego w Legnicy

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Myślenicach

Twoja wiadomość

Do: informacja@myslenice.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-11 03:26

odczytano w dniu 2017-08-11 13:01.

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Szubinie 1

A 060-30/17

Dzień dobry!

Wykonując polecenie Pani Prezes przesyłam żądane informacje.

Z poważaniem

Jadwiga Wołowicz

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Szubinie

Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Oleśnie

Twoja wiadomość

Do: Maj Anna
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:27:13 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 13:46:42 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

Twoja wiadomość

Do: Góral Agnieszka
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:23:22 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 13:50:55 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez Sąd Rejonowy w Trzciance

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 11
sierpień 2017 do "biuropodawcze@trzcianka.sr.gov.pl"
<biuropodawcze@trzcianka.sr.gov.pl> z tematem "Wniosek o udostępnienie
informacji publicznej".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

A-061-44/17 dot. wniosku - Sąd Okręgowy w Łomży przez Sąd Okręgowy w Łomży 1

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa SO w Łomży.

Z poważaniem,

Edyta Bogdziewicz

Inspektor

Sekretariat Prezesa

tel. 86 215 42 53

e-mail: sekretariat@lomza.so.gov.pl<mailto:sekretariat@lomza.so.gov.pl>

SĄD OKRĘGOWY W ŁOMŻY

ul. Dworna 16, 18-400 Łomża

tel. 86 215 42 48, 86 216 62 81 do 84

http://www.lomza.so.gov.pl/

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Zambrowie 1

Dzień dobry,
W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Elżbieta Zaniewska
Kierownik
Samodzielna Sekcja Admnistracyjna
SĄD REJONOWY w ZAMBROWIE
Aleja Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów
Tel. 862712240, 2712066 wew. 30
Email: administracja@zambrow.sr.gov.pl
elzbieta.zaniewska@zambrow.sr.gov.pl

Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Twoja wiadomość

Do: Pazik Olga
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:24:47 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 14:36:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli 1

W dniu 2017-08-11 o 03:24, sprawa-2788@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Witam

W załączeniu przesyłam zawiadomienie o przedłużeniu terminu do
udzielenia informacji publicznej.

--
Pozdrawiam
Magdalena Wojtas
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy
w Nowej Soli
tel.68 356 97 00
fax.68 356 97 02

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Szczecinku

Twoja wiadomość

Do: boi@szczecinek.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-11 03:27

odczytano w dniu 2017-08-11 14:50.

Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim 1

Dzień dobry,
W nawiązaniu do Państwa wniosku złożonego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w załączeniu przesyłam pismo Pani Wiceprezes z dnia 11 sierpnia 2017 roku A-099-38/17.

Z poważaniem
Agnieszka Sarnacka
Zastępca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
tel.85 731 21 06

________________________________________
Od: Chojdacka Barbara w imieniu użytkownika SR Bielsk Podlaski BOI
Wysłane: 11 sierpnia 2017 07:36
Do: SR Bielsk Podlaski Oddział Administracyjny
Temat: PD: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Barbara Chojdacka
starszy sekretarz sądowy
Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
telefon 85 731-21-65

________________________________________
Od: sprawa-2879@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2879@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
Do: SR Bielsk Podlaski BOI
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2879@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Koszalinie

Dzień dobry,

Zgodnie z zarządzeniem Pani Prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 11
sierpnia 2017 roku proszę o sprecyzowanie wniosku z dnia 11 sierpnia 2017
roku o udostępnienie informacji publicznej poprzez:

. podanie jakiego rodzaju umów wskazanych w punkcie 1 ten wniosek
dotyczy,

. jakiego rodzaju kontroli przeprowadzonych w Sądzie wskazanych w
punkcie 2 wniosek dotyczy,

. jakiego rodzaju spotkań Prezesa Sądu wskazanych w punkcie 3
wniosek dotyczy,

. a także odnośnie punktu 4 i 5 wniosku czy dotyczy on wyłącznie
wyroków wydanych przez Sąd czy także sporządzonych do nich uzasadnień, a
także czy dotyczy tylko orzeczeń prawomocnych czy także nieprawomocnych,

Proszę o informację w terminie 7 dni pod rygorem nieuwzględnienia wniosku na
adres: administracja@koszalin.sr.gov.pl

Z poważaniem:

Kamila Giedrowicz

Kierownik

Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego

w Koszalinie

Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Radomsku

Na polecenie Wiceprezesa Sadu Rejonowego w Radomsku zwracam się z prośbą o sprecyzowanie pkt. 3 - o jakiego rodzaju "spotkania" prezesa sądu chodzi?

Z poważaniem

Bożena Szewczyk

Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Radomsku

________________________________________
Od: sprawa-2997@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2997@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
Do: 4174-administracja SR Radomsko
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2997@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji