FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie 1

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Data:

Fri, 11 Aug 2017 01:24:47 -0000

Nadawca:

sprawa-2803@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Odpowiedź-Do:

sprawa-2803@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Adresat:

boi@srzoliborz.pl

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2803@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

__________ Informacja programu ESET Endpoint Antivirus, wersja silnika detekcji 15896 (20170811) __________

Wiadomo�� zosta�a sprawdzona przez program ESET Endpoint Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

__________ Informacja programu ESET Endpoint Antivirus, wersja silnika detekcji 15896 (20170811) __________

Wiadomo�� zosta�a sprawdzona przez program ESET Endpoint Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Twoja wiadomość

Do: Andruszewska Anna
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:24:47 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 10:22:26 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Łowiczu

Twoja wiadomość

Do: Matyjasik Urszula
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:27:13 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 10:25:15 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Olkuszu

Twoja wiadomość

Do: poi@olkusz.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-11 03:26

odczytano w dniu 2017-08-11 10:43.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Miastku

Twoja wiadomość

Do: administracja@miastko.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-11 03:27

odczytano w dniu 2017-08-11 11:39.

Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Wołowie

Twoja wiadomość

Do: Dudek Bogusława
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:23:23 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 11:51:48 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Twoja wiadomość

Do: boi@tarnobrzeg.so.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-11 03:21

odczytano w dniu 2017-08-11 12:00.

Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Ropczycach

Sąd Rejonowy w Ropczycach wzywa Państwa o doprecyzowanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej poprzez wskazanie:
a) jakie kontrole przeprowadzone w sądzie mają Państwo na myśli (czy chodzi o wizytacje, lustracje dokonywane przez sędziów wizytatorów w poszczególnych wydziałach, czy kontrole organów zewnętrznych)
b) doprecyzowanie co mają Państwo na myśli pisząc o kalendarzu spotkań Prezesa (czy chodzi o spotkania z podległymi sędziami, z pracownikami sądu, uczestnikami postepowań czy innymi podmiotami i czego spotkania te miałyby dotyczyć

w terminie 3 dni

Na zarządzenie Prezesa
Starszy sekretarz sądowy
Grażyna Chmiel-Wołcyrz
Sąd Rejonowy w Ropczycach

________________________________________
Od: sprawa-3001@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-3001@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
Do: DG-5067_sekretariat
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-3001@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Biuro Obsługi Interesanta uprzejmie informuje, że mail został przekazany do sekretariatu Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu
sekretariat@tarnobrzeg.so.gov.pl

Z poważaniem

___________________________

Ewa Tokarska
Biuro Obsługi Interesanta
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg
tel.
(0-15) 68-82-514 do 517
fax. (0-15) 688-26-78

OA. 052 - 227/17 przez Sąd Rejonowy w Legnicy 1

Dzień Dobry!

Uprzejmie przedstawiam pismo Pani Prezes tut. sądu z dnia 11 sierpnia 2017r. nr OA. 052 - 227/17.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na adres:

oddzial.administracyjny@legnica<mailto:oddzial.administracyjny@legnica>. sr.gov.pl

Pozdrawiam: Marzena Socha

specjalista

w Oddziale Administracyjnym

Sądu Rejonowego w Legnicy

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Myślenicach

Twoja wiadomość

Do: informacja@myslenice.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-11 03:26

odczytano w dniu 2017-08-11 13:01.

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Szubinie 1

A 060-30/17

Dzień dobry!

Wykonując polecenie Pani Prezes przesyłam żądane informacje.

Z poważaniem

Jadwiga Wołowicz

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Szubinie

Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Oleśnie

Twoja wiadomość

Do: Maj Anna
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:27:13 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 13:46:42 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

Twoja wiadomość

Do: Góral Agnieszka
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:23:22 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 13:50:55 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez Sąd Rejonowy w Trzciance

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 11
sierpień 2017 do "biuropodawcze@trzcianka.sr.gov.pl"
<biuropodawcze@trzcianka.sr.gov.pl> z tematem "Wniosek o udostępnienie
informacji publicznej".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

A-061-44/17 dot. wniosku - Sąd Okręgowy w Łomży przez Sąd Okręgowy w Łomży 1

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa SO w Łomży.

Z poważaniem,

Edyta Bogdziewicz

Inspektor

Sekretariat Prezesa

tel. 86 215 42 53

e-mail: sekretariat@lomza.so.gov.pl<mailto:sekretariat@lomza.so.gov.pl>

SĄD OKRĘGOWY W ŁOMŻY

ul. Dworna 16, 18-400 Łomża

tel. 86 215 42 48, 86 216 62 81 do 84

http://www.lomza.so.gov.pl/

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Zambrowie 1

Dzień dobry,
W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Elżbieta Zaniewska
Kierownik
Samodzielna Sekcja Admnistracyjna
SĄD REJONOWY w ZAMBROWIE
Aleja Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów
Tel. 862712240, 2712066 wew. 30
Email: administracja@zambrow.sr.gov.pl
elzbieta.zaniewska@zambrow.sr.gov.pl

Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Twoja wiadomość

Do: Pazik Olga
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:24:47 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 sierpnia 2017 14:36:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli 1

W dniu 2017-08-11 o 03:24, sprawa-2788@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Witam

W załączeniu przesyłam zawiadomienie o przedłużeniu terminu do
udzielenia informacji publicznej.

--
Pozdrawiam
Magdalena Wojtas
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy
w Nowej Soli
tel.68 356 97 00
fax.68 356 97 02

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Szczecinku

Twoja wiadomość

Do: boi@szczecinek.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-11 03:27

odczytano w dniu 2017-08-11 14:50.

Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim 1

Dzień dobry,
W nawiązaniu do Państwa wniosku złożonego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w załączeniu przesyłam pismo Pani Wiceprezes z dnia 11 sierpnia 2017 roku A-099-38/17.

Z poważaniem
Agnieszka Sarnacka
Zastępca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
tel.85 731 21 06

________________________________________
Od: Chojdacka Barbara w imieniu użytkownika SR Bielsk Podlaski BOI
Wysłane: 11 sierpnia 2017 07:36
Do: SR Bielsk Podlaski Oddział Administracyjny
Temat: PD: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Barbara Chojdacka
starszy sekretarz sądowy
Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
telefon 85 731-21-65

________________________________________
Od: sprawa-2879@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2879@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
Do: SR Bielsk Podlaski BOI
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2879@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Koszalinie

Dzień dobry,

Zgodnie z zarządzeniem Pani Prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 11
sierpnia 2017 roku proszę o sprecyzowanie wniosku z dnia 11 sierpnia 2017
roku o udostępnienie informacji publicznej poprzez:

. podanie jakiego rodzaju umów wskazanych w punkcie 1 ten wniosek
dotyczy,

. jakiego rodzaju kontroli przeprowadzonych w Sądzie wskazanych w
punkcie 2 wniosek dotyczy,

. jakiego rodzaju spotkań Prezesa Sądu wskazanych w punkcie 3
wniosek dotyczy,

. a także odnośnie punktu 4 i 5 wniosku czy dotyczy on wyłącznie
wyroków wydanych przez Sąd czy także sporządzonych do nich uzasadnień, a
także czy dotyczy tylko orzeczeń prawomocnych czy także nieprawomocnych,

Proszę o informację w terminie 7 dni pod rygorem nieuwzględnienia wniosku na
adres: administracja@koszalin.sr.gov.pl

Z poważaniem:

Kamila Giedrowicz

Kierownik

Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego

w Koszalinie

Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Radomsku

Na polecenie Wiceprezesa Sadu Rejonowego w Radomsku zwracam się z prośbą o sprecyzowanie pkt. 3 - o jakiego rodzaju "spotkania" prezesa sądu chodzi?

Z poważaniem

Bożena Szewczyk

Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Radomsku

________________________________________
Od: sprawa-2997@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2997@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
Do: 4174-administracja SR Radomsko
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2997@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej A-044-16/17 (t. przez Sąd Rejonowy w Szamotułach

Dzień dobry.

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej informuję, że ze względu na obszerność żądania, jak również okres urlopowy osób zajmujących się przygotowywaniem tego typu danych odpowiedź zostanie Państwu udzielona do dnia 15 września 2017 r.

Z poważaniem

Na zarządzenie Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Szamotułach

Przemysław Vidura

Oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy w Szamotułach