odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Adm-071-104/17 przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie 1

Agnieszka Wróbel
Inspektor

Sekretariat Prezesa
Sąd Rejonowy w Wyszkowie
tel. 29 742 58 19

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej 5

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi udzielonej na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wraz z załącznikami.

Pozdrawiam

-----------------------------------------------
Joanna Sęk
Gł. Specjalista ds. administracyjno - kadrowych
Pf. Kierownika Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej

Tel: 83/3435524
e-mail: jsek@bialapodlaska.sr.gov.pl

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie

W związku z pismem o udostepnienie informacji publicznej uprzejmie informuję ,że :

- wszelkie umowy są zawierane przez Sąd Okręgowy w Kaliszu -Oddział Gospodarczy ,
- nie znajduje się na stronie internetowej Sądu dokumentacja przebiegu i efektów kontroli ponieważ takowych nie było
- w miesiącu lipcu 2017 r. Prezes Sądu nie odbył żadnych spotkań ponieważ przebywał na urlopie wypoczynkowym
- nie odnotowano wpływu spraw z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego w 2017 r.,
- nie odnotowano wpływu spraw z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , w 2017r.

Na zarządzenie Prezesa Sadu Rejonowego w Krotoszynie

Pozdrawiam
Wiesława Frala
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Ul. Sienkiewicza 11
63-700 Krotoszyn
Tel. 62 725 11 31

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią 1

Dzień dobry

A-060-24/17

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej Sąd Rejonowy
uprzejmie informuje, iż :
1) umowy zawierane są przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy,
2) Sąd Rejonowy w Nakle n/Not. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015r (Dz.U.2015.2316) nie publikuje danych
zawartych w punkcie 2 wniosku.
3) w Sądzie Rejonowym w Nakle n/Not. nie jest prowadzony kalendarz spotkań
Prezesa Sądu.
4) w załączeniu Sąd przesyła jedne skan wyroku w sprawie IIK 582/16 - dot.
czynu z art. 231 kk,
5) w 2017 w tut. Sądzie nie wydano prawomocnych orzeczeń o czyn z art. 212
kk.

Na Zarządzenie Prezesa Sądu

Dorota Świtalska
Kierownik Oddziału Administracyjno- Finansowego
Sąd Rejonowy w Nakle
tel. 52 386 78 21

-----Oryginalna wiadomość-----

odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 11 sierpnia 2017 roku przez Sąd Rejonowy w Zabrzu 2

Dzień Dobry,

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Na zarządzenie Pani Wiceprezes

Beata leszczyńska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

tel. 32 373 5 704 do 7

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej 3

Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo prezesa Sądu Rejonowego w
Skarżysku-Kamiennej Adm.-0144-37/17 z dnia 18-08-2017r. wraz z załącznikami.

--

Z poważaniem,

Tomasz Jaśkiewicz

INSPEKTOR

Sąd Rejonowy

w Skarżysku- Kamiennej

ul. Krasińskiego 11

26-110 Skarżysko-Kamienna

Tel: 412520360 (w: 490)

Kom: 506116730

Ten e-mail może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. W
przypadku gdyby otrzymali Państwo tą wiadomość przypadkowo lub przez
pomyłkę, proszę usunąć jej treść oraz jak najszybciej poinformować o tym
fakcie nadawcę.
Kopiowanie i/lub przesyłanie dalej informacji zawartych w tym e-mailu przez
osoby do tego nieuprawnione jest zabronione.

-----Wiadomość oryginalna-----
Od: sprawa-3010@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-3010@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
[mailto:sprawa-3010@fedrowanie.siecobywatelska.pl]
Wysłano: Pt 2017-08-11 06:00
Do: sad@skarzysko.sr.gov.pl <mailto:sad@skarzysko.sr.gov.pl>
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie
następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca
2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych
umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska,
wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017
r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu
karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212
Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie
elektronicznej, na adres e-mail sprawa-3010@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-3010@fedrowanie.siecobywatelska.pl> .

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami
reprezentacji

Adm. 061-67/17 Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim 1

Dzień dobry.
W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim jako odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 11 sierpnia 2017r.

Z poważaniem.

Inspektor
Dagmara Nowak

p.f. Kierownika Samodzielnej
Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim
ul. Stary Rynek 46
24-300 Opole Lubelskie

tel./fax 81 827 28 25

NIP 717 183 05 74
REGON 000322956

________________________________________
Od: sprawa-2980@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2980@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
Do: DU-5014_Administracyjny SR Opole Lubelskie
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2980@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

informacja publiczna SR Nowy Targ przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu 2

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body style=""><div>&#160;</div></body></html>

OA-054-15.17 przez Sąd Rejonowy w Kole 1

Dzień dobry,
zgodnie z zarządzeniem Pana Prezesa Sądu w załączeniu uprzejmie
przesyłam pismo.

--
Z poważaniem
Monika Kujawska
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Kole

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Łowiczu 3

Pozdrawiam
Urszula Matyjasik
Sąd Rejonowy w Łowiczu
Tel.: 46 830 43 07
Mob.: 512 208 122
e-mail: administracja@lowicz.sr.gov.pl 
www:  www.lowicz.sr.gov.pl

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim 2

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim
Ul. Lwowska 55
22-600 Tomaszów Lubelski
Tel. 84 665 71 31
Fax 84 665 74 90

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Alina Obszańska
Specjalista ds. Administracyjno – gospodarczych
p. f. Kierownika Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim
Tel. 84 665-74-31

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim 1

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa z odpowiedzią na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Małgorzata Wolańska

Inspektor ds. administracyjnych i gospodarczych

w Sądzie Rejonowym

w Drawsku Pomorskim

odp: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Sąd Rejonowy w Bartoszycach Bartoszyce, 18/08/2017r.

ul. Warszawska 3

11-200 Bartoszyce

A-067-19/17

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11 sierpnia 2017r. o udostępnienie informacji publicznej, wzywa się do sprecyzowania pytania pierwszego: jakich umów informacja publiczna ma dotyczyć oraz pytania kolejnego: jakich kontroli dotyczy zapytanie.

z poważaniem

na zarz. Prezesa SR w Bartoszycach

Urszula Janowicz - inspektor
Sąd Rejonowy w Bartoszycach
(89) 762 28 54

przesyłam ponownie z podpisem Prezesa Sądu przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu 1

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body style=""><div>&#160;</div></body></html>

informacja publiczna przez Sąd Okręgowy w Tarnowie 1

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu
przesyłam stosowną odpowiedź Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie wraz z
załącznikami.

Z poważaniem

Joanna Kicińska
Sąd Okręgowy w Tarnowie

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Będzinie 1

Dzień dobry

w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Pani Wiceprezes Sądu Rejonowego w Będzinie na maila z dnia 11.08.2017r.

Z poważaniem

Izabela Piurkowska

Oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy w Będzinie

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy we Wrześni 1

Dzień Dobry!

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa

Pozdrawiam

Małgorzata Maślij

Kierownik
Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego
we Wrześni

tel. 61 436 90 01

-----Oryginalna wiadomość-----

pismo O.Adm-010-117/17 przez Sąd Apelacyjny w Katowicach 1

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 sierpnia 2017 r. O.Adm-010-117/17 z załącznikiem.

specjalista ds. administracyjnych
Barbara Gawor

Adm.SO.-0144-1-183/17 przez Sąd Okręgowy w Krakowie 4

Adm.SO.-0144-1-183/17

W załączeniu przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Mieczysława Potejki z dnia 18.08.2017r. wraz z załącznikami.

Halina Dubiel
Starszy Inspektor
Oddział Administracyjny
Sądu Okręgowego w Krakowie
tel. (12) 619 58 06

sprawa 2989 przez Sąd Rejonowy w Piszu 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 11.08.2017r.

Joanna Święcka
Sekretarz sądowy
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Sądu Rejonowego w Piszu
tel. 87 424 13 45
664 090 719

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Siedlcach 3

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 18.08.2017r. nr A-0151-73/17 wraz z 2 załącznikami (skany orzeczeń oraz skan rejestru umów).

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Ewa Cabaj
St. Inspektor Sądu Okręgowego w Siedlcach
ul. Sądowa 2
08-100 Siedlce
Tel. 25 6407845
Fax.25 6407885
www.siedlce.so.gov.pl<http://www.siedlce.so.gov.pl/>
e-mail: ewa.cabaj@siedlce.so.gov.pl<mailto:ewa.cabaj@siedlce.so.gov.pl>

P Czy musisz drukować tę wiadomomość? Pomyśl o Środowisku.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Twoja wiadomość

Do: Decewicz Regina
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 03:27:15 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 21 sierpnia 2017 08:36:13 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

odp. przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam pismo Pani Prezes z dnia 21.08.2017r. dot.
informacji publicznej.

Iwona Korż- Kierownik OA

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Twoja wiadomość

Do: Serafin-Kurowiecka Elżbieta
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 02:48:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 21 sierpnia 2017 09:08:50 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

odpowiedź przez Sąd Rejonowy w Trzciance 1

Stowarzyszenie
Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego
Joanna Bylewska
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Trzciance
tel. (067) 216-25-11 wew. 21, 24