Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie 3

Szanowni Państwo,

w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Wiceprezesa tut. Sądu wraz z
załącznikami, stanowiące odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Z poważaniem

Sekretarz
Łukasz Daniel

-----Oryginalna wiadomość-----

Adm 0143-250/17 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie 2

W załączeniu, uprzejmie przesyłam pismo Adm 0143-250/17.

Z poważaniem,
Danuta Gałązka

Specjalista ds. informacji publicznej

Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
tel. (22) 55 39 196

fax (22) 55 39 197

srsr_logo_final_poziom_CMYK do maila

Niniejsza wiadomość jest własnością Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia
w Warszawie i może zawierać informacje poufne i/lub prawnie chronione. Jeśli
nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo tę wiadomość na
skutek pomyłki), prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i
usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub
rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Końskich

Końskie, dnia 21 sierpnia 2017r.

Dzień dobry.

Z upoważnienia Prezesa Sądu Rejonowego w Końskich zwracam się z
prośbą o sprecyzowanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w
ppkt 1 tj. rejestru umów, a w szczególności, jakich umów dotyczy wniosek.

Anita Szmidt
Sekretariat Prezesa
Sądu Rejonowego w Końskich
tel. 0-41 372 27 02 wew. 54

odpowiedź na wniosek przez Sąd Rejonowy w Wałczu 2

Dzień dobry,

w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pani Wiceprezes Sądu Rejonowego w
Wałczu z dnia 21 sierpnia 2017 roku.

Z poważaniem

Ewa Zwolska

Sąd Rejonowy w Wałczu

Samodzielna Sekcja Administracyjna

Tel/fax 67 2501924

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Kartuzach 1

Dzień dobry,

w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

-------------------------------------------------------------
Z poważaniem

Jolanta Głodowska
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Kartuzach
tel. 58 694-94-06, faks: 58 694-94-03
e-mail: administracja@kartuzy.sr.gov.pl

SR Brzesko odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Brzesku

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam odpowiedź Pani Prezes SR w Brzesku na Państwa wniosek.

Z poważaniem

Maria Pacura

O/Administracyjny SR w Brzesku

tel. 14 66 46 122

SR Brzesko odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Brzesku 1

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam odpowiedź Pani Prezes SR w Brzesku na Państwa
wniosek.

Z poważaniem

Maria Pacura

O/Administracyjny SR w Brzesku

tel. 14 66 46 122

A-060-24/17 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Suwałkach 1

Witam

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.08.2017 r. w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezes Sądu Rejonowego w Suwałkach wraz z załącznikami.

Z poważaniem

Anna Sokołowska
Inspektor Oddziału Administracyjnego
tel. 877396000
sr@suwalki.sr.gov.pl

SĄD REJONOWY
W SUWAŁKACH
www.suwalki.sr.gov.pl
ul. Waryńskiego 45
16-400 Suwałki

wniosek o udostępnianie informacji publicznej - odpowiedź przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim 1

W złączeniu przesyłam skan odpowiedzi o udostępnienie informacji publicznej

?Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego
w Ostrowie Wielkopolskim

SR Stargardodpowiedź na wniosek z 11.08.2017 przez Sąd Rejonowy w Stargardzie 3

Witam
W odpowiedzi na mailowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej
z dnia 11.08.2017r. w załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego
w Stargardzie z dnia 21.08.2017r. wraz z załącznikami.

--
-pozdrawiam-

Maria Skóra
st. inspektor w
Oddziale Administracyjnym
Sądu Rejonowego
w Stargardzie
tel. 091 5787443
fax. 091 5787478

Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Strzyżowie 1

Dzień dobry
W nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej, uprzejmie przesyłam stosowne dane:
- Prezes Sądu Rejonowego w Strzyżowie w 2017 roku zawarł 3 umowy-porozumienia dotyczące praktyk studenckich oraz umowę brokerską zawartą w dniu 23 marca 2017 roku dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Żadna z tych umów nie wiązała się z ponoszeniem kosztów przez tut. Sąd;
- wszelkie możliwe do publikacji dokumenty z przebiegu i efektów kontroli przeprowadzanych przez w Sądzie udostępniane są na stronie internetowej BIP Sądu Rejonowego w Strzyżowie;
- w lipcu 2017 roku Prezes Sądu Rejonowego w Strzyżowie nie odbyła żadnego spotkania;
- w tut. Sądzie w 2017 roku nie zapadły orzeczenia z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 231 kk;
- w załączeniu przesyłam skany 5 orzeczeń zapadłych w tut. Sądzie 2017 roku z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 kk.

Z poważaniem
Prezes
Sądu Rejonowego w Strzyżowie
Jolanta Mac-Śnieżek

________________________________________
Od: sprawa-3023@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-3023@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
Do: DG-5088_Sekretariat
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-3023@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

dot. informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Dzień dobry,

W związku z Państwa wnioskiem o informację publiczną dotyczącą kalendarza
spotkań

Pana Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, informuje , że w miesiącu lipcu
Pan Prezes

nie odbył żadnych spotkań z uwagi na okres urlopowy.

Paulina Winiarska

Sekretariat Prezesa Sądu Apelacyjnego

w Poznaniu

Informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Jaśle 2

Uprzejmie przesyłam informację publiczną wraz z załącznikiem.

Danuta Budziak

Inspektor ds. administracyjnych

w Sądzie Rejonowym w Jaśle

FW: Informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Jaśle 2

Danuta Budziak

Inspektor ds. administracyjnych

A-067-21/17 przez Sąd Rejonowy w Giżycku 5

A-067-21/17

W nawiązaniu do poniższego maila w załączeniu przesyłam odpowiedź udzieloną przez Prezesa Sądu Rejonowego w Giżycku wraz z załącznikami.

Z poważaniem

Dorota Jaworowska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Giżycku

tel. 87 429 82 11, faks 87 429 82 10

e-mail: oddzial.administracyjny@gizycko.sr.gov.pl

________________________________
?
[https://poczta.wroclaw.sa.gov.pl/owa/service.svc/s/GetPersonaPhoto?email=sprawa-2905%40fedrowanie.siecobywatelska.pl&UA=0&size=HR96x96]
w imieniu
sprawa-2905@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Pt 2017-08-11 03:27
Skrzynka odbiorcza
Do:
DG-4042_Oddział Administracyjny SR Giżycko;
...
Nadawca wiadomości zażądał potwierdzenia przeczytania. Aby wysłać potwierdzenie, kliknij tutaj.
Pobierz wszystkie
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2905@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

A-067-21/17 przez Sąd Rejonowy w Giżycku 2

A-067-21/17

Z uwagi na ograniczoną pojemność poczty elektronicznej - dalsza część załączników do sprawy A-067-21/17

Z poważaniem

Dorota Jaworowska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Giżycku

tel. 87 429 82 11, faks 87 429 82 10

e-mail: oddzial.administracyjny@gizycko.sr.gov.pl

________________________________

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Koninie 5

Szanowni Państwo,

uprzejmie przesyłam pismo Pani Wiceprezes Sądu Okręgowego w Koninie z 22
sierpnia 2017r. OA-062-43/17 wraz z załącznikami.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Z poważaniem

Joanna Kaźmierska

z-ca kierownika Oddziału Administracyjnego

Sąd Okręgowy w Koninie

tel. 63 242 30 22 wew. 172

administracja@konin.so.gov.pl

----------------------------------------------------------------------------

Informacje zawarte w tej wiadomości są przeznaczone wyłącznie dla osoby,
która jest jej adresatem.

Przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne nieuprawnione wykorzystywanie
otrzymanej wiadomości i jej załączników jest zabronione.

Jeśli Państwo nie jesteście adresatem tej wiadomości, uprzejmie prosimy o
poinformowanie o tym fakcie nadawcy i usunięcie tej wiadomości wraz z
załącznikami.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Żarach

Twoja wiadomość

Do: srzary@zary.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11.08.2017 03:24

odczytano w dniu 22.08.2017 12:04.

A-067-62/17 INFORMACJA PUBLICZNA przez Sąd Rejonowy w Olsztynie 1

Olsztyn, 22 sierpnia 2017 r.

A-067-62/17

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W nawiązaniu do e-maila z 11 sierpnia 2017 r. w załączeniu przesyłam pismo Pani Wiceprezes Sądu Rejonowego w Olsztynie SSR Bogusławy Sobczuk z 22 sierpnia 2017 r.

st. insp. Róża Niewiadomska
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Olsztynie
...................................................................
Sąd Rejonowy w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 44 pok. 248 II piętro
10-543 Olsztyn
Tel. 89 5230 240, Fax 89 5230 241
e-mail: oddzial.administracyjny@olsztyn.sr.gov.pl<mailto:oddzial.administracyjny@olsztyn.sr.gov.pl>

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu 2

Z poważaniem

Urszula Stargała
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
w Sądzie Rejonowym w Lublińcu
tel. 34 3515132 faks 34 3515133
www.lubliniec.sr.gov.pl
oddzial.administracyjny@lubliniec.sr.gov.pl

Informacja publiczna. SR w Tomaszowie Maz. przez Sąd Rejonowy we Włoszczowie 1

Przesyłam skan.

Pozdrawiam.
Rafał Goworek
Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz.
44 725-75-02

Re: SR Gryfice - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Gryficach 1

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam pismo Prezesa SR w Gryficach z dnia 22 sierpnia 2017
r.

------------------------------------------
Monika Panicz
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy w Gryficach
ul. Wysoka Brama 2
72-300 Gryfice
tel. 91 - 3866882
-----Oryginalna wiadomość-----

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji public?==?iso-8859-2?Q?znej z dnia 11.08.2017 roku przez Sąd Rejonowy w Tucholi 1

Witam

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Tucholi z
dnia 22.08.2017 roku A-060-22/17.

Z poważaniem

Jolanta Szeffs

Kierownik

Oddziału Administracyjno-Finansowego

Sądu Rejonowego w Tucholi

____________
Virus checked by G DATA ANTIVIRUS
Wersja: AVA 25.13936 z 21.08.2017
Informacje: www.gdata.pl

odpowiedź - inf publiczna przez Sąd Rejonowy w Łańcucie 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 21.08.2017r. A 0127-93/17

z poważaniem
Teresa Nowak
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Sądu Rejonowego w Łańcucie
ul. Grunwaldzka 10
37-100 Łańcut
tel. 17 22 42 323
www.lancut.sr.gov.pl

Proszę o rozważenie czy wydrukowanie tego maila jest konieczne.
Oszczędzając papier przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego

Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została adresowana. Jeśli wiadomość została otrzymana pomyłkowo, prosimy zawiadomić administratora systemu.

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager.

A- 073-24)17 przez Sąd Rejonowy w Śremie 1

W załączeniu uprzejmie przesyłam  pismo wraz z załącznikami  w związku
z  emailem o udostępnienie  informacji.

--
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Jolanta Szczepaniak

Sąd Rejonowy w Śremie
ul. Franciszkańska 4
63-100 Śrem
tel. 61 28 21 461, fax 61 28 21 469